Med rett til å juge

0

Av Lars Birkelund

Har Norge et kompetent organ for å sanksjonere medier som desinfomerer? PFU (Pressens Faglige Utvalg) fyller muligens den rollen når det gjelder innenriks, men ikke når det gjelder land som Norge fører kald eller varm krig mot. Det er min konklusjon etter tre klager til PFU.

Etter at min første klage, mot Aftenposten, ble avslått konkluderte jeg slik i leserinnlegg i Klassekampen 8. april 2016: «Dette………betyr at norske journalister/medier kan spre usannheter om Syria uten at det får konsekvenser for dem. Sjøl de redeligste journalister vet nå at at de ikke trenger å sjekke fakta i slike tilfeller».

Andre gang, 28. juni 2017, i en sak mot NRK konkluderte jeg slik: «PFU opptrer nok en gang som beskytter for etablissementet i Norge, NRK og de andre som støtter Norges krig mot Syria og deres rett til å fortsette å juge om Syria, slik de også jugde om Libya».

Detaljer om de to sakene her.

Den tredje klagen gjaldt en informasjonsfilm NRK lagde om Afghanistan.

NRK hevder her at «Afghanistan var faktisk et fredelig land helt til Sovjetunionen…….invaderte landet i 1979». Det er usant. For på det tidspunket hadde det allerede et års tid pågått et islamistisk opprør støttet av bl.a. USA. Og da Sovjet gikk inn var det fordi den afghanske regjeringen ba dem om hjelp mot disse, som ville gjeninnføre tvangsekteskap og reversere andre gode tiltak som «kommunistene» innførte, inkl utbygging av skoler og helsetjenester.

Dokumentasjon.

1. «USA ønsket også å fremprovosere en sovjetisk intervensjon, da president Jimmy Carters rådgiver Zbiegnew Brzezinski ønsket å gi Sovjetunionen «sin vietnamkrig»»

  1. «The United States began supporting Afghan Islamic fundamentalists in 1979″.
  2. Hillary Clinton innrømmet mange år seinere at «we (USA) created Al Qaeda», altså ved å støtte sånne som Osama bin Laden i Afghanistan.

Det er også villedende, eller i alle fall unyansert å slå fast som utvilsomt at Taliban nektet å utlevere bin Laden, da Taliban både før og etter 911 tilbød utlevering på betingelser som USA ikke aksepterte.

4. «Før 11. september prøvde Taliban å etterkomme USAs krav om å utlevere bin Laden tre ganger, skrives det i en ny bok».

  1. «Taliban vil utlevere bin Laden».
  2. «USA avviser Talibans tilbud».

Men også denne klagen (sak 046/18) ble avslått:

«I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Den innklagede publiseringen omhandler en historie som det finnes ulike oppfatninger av. Sekretariatet viser også til at det er rom for forenklinger i journalistikken når komplekse og vanskelige forhold skal gjøres forståelige og tilgjengelige for publikum. Vår innstilling til PFU er derfor at NRK har ikke brutt god presseskikk».

Men som dere har sett: sekreteriatets begrunnelser holder rett og slett ikke mål. For Afghanistan var alt annet enn fredelig da Sovjet gikk inn der julaften 1979, etter forespørsel fra Afghanistans regjering. Det er dermed også feil å kalle det en invasjon.

Argumentet om forenkling holder heller ikke. For forenkling må uansett ikke føre til historieforfalskning. Og NRK kunne ha spart flere sekunder ved eksempelvis å si: «Borgerkrigen i Afghanistan utviklet seg til en stedfortrederkrig mellom USA og Sovjetunionen». Det ville i tillegg ha vært en objektiv beskrivelse.

Det er tragisk at jeg som menigmann skal måtte belære PFU og NRK i objektiv journalistikk. For rett skal være rett, også når det gjelder de vi misliker.

PFU beskytter med dette NRKs rett til å bedrive historieforfalskning. Norge har altså ikke noe kompetent sanksjonsorgan mot medier som juger om land som Norge er i kald eller varm krig med.

PFU hevder videre at deres hovedoppgave er «å behandle klager der medieomtalen kan være en personlig krenkelse». Jeg kan ikke finne dekning for dette i PFUs vedtekter. Så her oppfatter jeg at sekretariatet bedriver synsing for å unngå flere klager fra en brysom varsler. PFU er bukken som passer havresekken, en beskytter av de mediene de representerer og av norske myndigheters kalde/varme kriger og til dels hemmelige kriger.


 

 

Se også PFUs behandling av en annen klage mot NRK.

 

Forrige artikkelLondon «blir som Riyadh» når May ruller ut den røde løperen for kronprins Salman
Neste artikkelDestruktionen av Jemen — En krigsförbrytelse under beskydd av FN:s Säkerhetsråd