SAK 137/17 – PÅL STEIGAN MOT NRK

0
Bilde fra filmen om White Helmets som ble vist på NRK

Fra Pressens faglige utvalg

Vi viser til din klage mottatt her 24. juni 2017, der du påklager NRKs håndtering av ditt tilsvar til Pressens Faglige Utvalg.

I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Sekretariatet viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, som gjelder tilsvarsretten «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»

Etter sekretariatets mening er din tilsvarsrett utsløst, og sekretariatet ser også at NRK har innvilget deg en mulighet til å benytte deg av denne retten. At NRK stiller krav til tilsvaret er imidlertid NRKs rett, og sekretariatet mener derfor du må bruke din tilsvarsrett til å ta utgangspunkt i det du blir angrepet for. Det er dette som er saken og som gir deg en rett til å få noe publisert. Sekretariatet mener derfor at NRK ikke har brutt god presseskikk ved å be deg om å «velge et fokus i tilsvaret til påstandene som Refsdal kommer med mot deg».

Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.

Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.

Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Kommentarene vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.

Til orientering vedlegger vi vårt presseetikkhefte, som blant annet inneholder pressens Vær Varsom-plakat og vedtektene for PFU.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at redaksjonen får kopi av din klage og vårt svar til deg. På den måten blir redaksjonen gjort kjent med dine anførsler, og redaktøren får mulighet til å vurdere om det er ønskelig å foreta seg noe på bakgrunn av disse.

Vi understreker dessuten at partene ikke vil motta noen ytterligere meldinger fra sekretariatet dersom PFU slutter seg til sekretariatets innstilling eller ikke har noen tilføyelser. Saken anses da som ferdigbehandlet.

Vennlig hilsen
Ingrid Nergården Jortveit
fagmedarbeider
PFU-sekretariatet
Tlf: 99 02 03 34
www.presse.no

pfu-sort

KLAGEN TIL PFU:

Urimelig refusjon fra NRK.no – Klage til Pressens faglige utvalg

Tolfa, 24. juni 2017

NRK Urix sendte 7. juni filmen «Livredderne i Aleppo». Angivelig skulle den være en dokumentar om de såkalte «White Helmets» i Øst-Aleppo. NRK brukte frilansjournalisten Pål Refsdal både som kommentator og fagekspert. I tillegg fikk han spalteplass til en kronikk på Nrk.no.
Pål Refsdal omtalte meg i sin artikkel som ”konspirasjonsteoretiker” og likestilte meg med lederen av Ku-Klux-Klan. Det ga meg naturligvis tilsvarsrett.

Det mente også NRK. Medarbeideren Monika Rikoll svarte slik på min henvendelse:
” Selvfølgelig får du tilsvarsrett hos oss. Hvis du rekker å sende oss din replikk innen klokken 14:00 i dag, så rekker vi å publisere svaret ditt i dag innen endt arbeidstid klokken 15:30.”

Jeg sendte en artikkel til NRK.no med omtrent samme lengde som Refsdals artikkel, men fikk da til svar fra Rikoll:

” Du må kutte ned til replikklengde, hvilket betyr at du må korte ned teksten med om lag 4000 tegn, så den må rett og slett mer enn halveres.”

Nå må jeg innrømme at jeg ikke helt skjønner behovet for å korte ned et svar så drastisk (fra 6000 til 2000 tegn) i et digitalt medium, men jeg gjorde som jeg ble bedt om, og sendte inn en helt ny artikkel. En så kort artikkel må nødvendigvis bygges opp på en helt annen måte. Rikoll hadde noen synspunkter på hvordan mitt innlegg burde skrives, men det er strengt tatt ikke hennes oppgave å redigere et tilsvar.

Men dette svaret ble refusert. Her følger hele refusjonsbrevet til Berit Ytrehus:

Hei.
Jeg har sett på din replikk og kan ikke se at dette er et tilsvar til den kronikken Pål Refstad skrev på våre sider. I dialogen med min kollega ble det gjort klart at: Du må velge et fokus i tilsvaret til påstandene som Refsdal kommer med mot deg. I denne replikken kritiserer du Urix og viser blant annet til uttalelser som Refsdal kom med i Dagsavisen i februar 2016. Hans kronikk https://www.nrk.no/ytring/krigspropaganda-og-konspirasjonsteorier-1.13548499, som var utgangspunktet for et tilsvar, viser du ikke til.
Redaksjonen avslutter arbeidet for helgen nå, så vi må eventuelt komme tilbake til saken mandag.

God helg.

Med vennlig hilsen
Berit Ytrehus,
NRK Ytring

Kommentar:
Jeg kan ikke se at NRK har saklig grunnlag til å nekte meg tilsvar på dette grunnlaget. Jeg viser til Vær varsom plakaten:

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Mitt svar hadde rimelig omfang, nemlig det omfanget NRK sjøl hadde bedt meg om å bruke. Jeg holder meg til saka, nemlig programmet om The White Helmets – og innlegget holder en anstendig form.

Men Ytrehus forlangte altså at jeg skulle konsentrere meg om å ”velge et fokus i tilsvaret til påstandene som Refsdal kommer med mot deg”. Dette kan ikke være seriøst ment. Påstanden mot meg var uten begrunnelse eller argumentasjon å sammenlikne meg med Ku Klux Klan-lederen David Duke. Det er jo ikke noen argumentasjon. Det er sjikane. NRK kan da ikke stille som krav at man skal nedlate seg til å tilbakevise sånt sludder. Det må da være lov å overse sånt, og i stedet kommentere det saka dreier seg om, i dette tilfellet White Helmets.

NRK viser en oppsiktsvekkende liten takhøyde i denne saka. Her hadde man latt Pål Refsdal og det al-Qaida-allierte White Helmets tapetsere Urix og nettsidene til NRK med sine synspunkter, og så tåler man ikke et tilsvar som kritiserer programmet fra en som urettmessig er blitt sjikanert på NRKs egne nettsider.

Jeg finner det kritikkverdig og uklokt, og jeg forventer at Pressens faglige utvalg er av samme oppfatning. Tilsvarsretten må forsvares, og når redaksjonene ikke gjør det, er det PFU som må gjøre det.

Vennlig hilsen
Pål Steigan

 

Les også:

Urimelig refusjon fra NRK.no – Klage til Pressens faglige utvalg

Propaganda for al-Qaida i beste sendetid på NRK

 

Forrige artikkelMainstream-medierna och Jemen: I förvirringens och likgiltighetens tjänst
Neste artikkelTi grunner til at du kan stole på at våre politiske ledere ikke vil berge klimaet og miljøet
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).