Hva kan det norske folk gjøre for det syriske folket?

0

Eva Thomassen.

Det syriske folket er ofre for en intervensjonskrig som har vart lenger enn annen verdenskrig. Norge deltar i krigen mot Syria. Men hva kan det norske folke gjøre for det syriske folket?

Vi kan vise det syriske folket solidaritet ved å kreve å få svar på norsk politikk overfor Syria.

– Det viktigste kravet til regjeringen fra oss er å få brakt på det rene om Norge anser president Assad som landets legitime president. At Norge trekker tilbake støttet til Nasjonalkoalisjonen.

– Få brakt på den rene om regjeringen fortsatt står ved at de ikke vil være med på gjenoppbygging av Syria så lenge president Assad sitter ved makten.

– Og, ikke minst: har Norge tenkt å vente med minerydding av Syria til president Assad er styrtet?  Er Norge villig til å samarbeide med syriske myndigheter og Russland om minerydding? (Norge sier og har bevilget milliarder til minerydding, men ikke en mine er ryddet!)

Når det gjelder sanksjonene så kan man være så mye mot man vil. Det hjelper ikke! Norge har ikke vedtatt en eneste sanksjon. De støtter sanksjonene EU og USA vedtar fortløpende. Man kan gå rundt Stortinget hele døgnet med en plakat hvor det står Opphev sanksjonene og politikerne i Stortinget tar det med et gjesp.

Det vil derimot kan kreve er at regjeringen legger fram for Stortinget hva det er vi egentlig støtter av sanksjoner. Den nye «sanksjonslova» av 2001 gir regjeringen UTEN å fremlegge saken for Stortinget, rett til å støtte sanksjoner bestemt og vedtatt av EU (og USA).

Min antakelse er at de aller fleste politikere ikke kjenner innholdet i sanksjonene! (heller ikke partiene som har det som parole. Ellers hadde de ikke hatt det som parole.)

FN er «unntatt» fra disse sanksjonene. så FN har «lov» til å samarbeide med syriske myndigheter. Vi kan kreve at Norge bruker dette unntaket til å få inn f.eks. kreftmedisiner til barn så disse ikke må dø på grunn av sanksjonene. Sanksjonene er det viktigste våpenet Vesten har mot Syria.

Krav

1) Krev svar på om politikerne kjenner innholdet i sanksjonene og om de ETTER å ha lest dem fortsatt støtter dem?

2) Krev at Norge gir bistand via FN. Ikke gjennom norske såkalte bistandsorg. Milliardene UD gir dem går kun til områder kontrollert av terrorgrupper. (Norge vil svare at Norge gir bistand via FN, UNICEF etc. men, den når ikke folket i Syria, kun nabolandene)

3) Krev svar på om Norge fortsatt er i Syria nå når mandatet de ga seg selv og det norske folk, om å kun være i Syria for å bekjempe IS, er over.

4) Vi bør kreve at Norge gjenåpner de diplomatiske forbindelsene med Syria ved å åpne ambassaden igjen i Damaskus. Norge har brutt ALL kontakt med syriske myndigheter. Det er meget sjelden et land gjør. Norske myndigheter får all informasjon fra amerikanske myndigheter – og hvem er det?

5) Vi bør kreve at norske sikkerhetsmyndigheter samarbeider med syriske sikkerhetsmyndigheter. Det gjelder det norske folkets sikkerhet mot terror og det burde være  regjeringens ansvar. Syriske myndigheter vet hvilke terrorister som oppholder seg i Syria, hvor de kommer fra, hvor de oppholder seg i Syria, om de har fått familie, om de har begått terror og om og når de forlot Syria.

6) Vi bør kreve et svar på hva den norske regjeringen har tenkt å gjøre med ”fremmedkrigerne”. Det har vært et hastemøte 2. februar i Roma hvor forsvarsministerne for land i denne USA-ledede koalisjonen møttes for å diskutere hva regjeringen i de ulike landene skal gjøre med fremmedkrigerne nå når de er tatt til fange i Syria eller ikke vil ”gå i døden mer” som USAs forsvarsminister Mattis uttrykte det. Storbritannia kom med et forslag om  å drepe engelske statsborgere som hadde begått terror Syria og Irak med droner.

Norge vurderte at det burde være landet hvor forbrytelsen ble begått som burde straffeforfølge forbrytelser begått i andreland. Altså – plutselig anerkjenner Norge Syria som en rettsstat!

Sanksjonene

Man bør også spørre partiene om hvordan de ser på at de mest gjennomgripende sanksjonene noe land noen gang er blitt usatt for ikke er forelagt partiene og Stortinget. Det burde være et demokratisk problem. Ikke minst fordi sanksjoner vedtas i en union Norge ikke er medlem av. Som det norske folk har sagt NEI til 2 ganger. Norge undertegner dødsdommer over folk og land med påholden penn.

Forskrift om restriktike tiltak mot Syria.

Vi skal ikke ha mulighet til å hjelpe det syriske folket; det er en del av sanksjonene

Poenget er å gjøre det umulig for oss å hjelpe det syriske folket på egen hånd.  Det går ikke fly- vi kan altså ikke sende pakker. All bankforbindelse er brutt- vi kan ikke sende penger. Altså – og det er VIKTIG: Regjeringen hindrer at vanlige mennesker skal kunne hjelpe. Derfor er disse sanksjonene også kyniske. Syrere har ikke penger, ikke jobb. Selv når vi kommer til Syria og «gir» noen dollar, så kan de ikke bruke dem OG heller ikke veksle dem til syriske pund

I 2010 besøkte 8 millioner mennesker Syria. Turistnæringen i Syria var en av de viktigste inntektskildene. På null komma null mistet 200 000 jobben. Ingen eksport av olje eller jordbruksvarer; pluss sanksjoner mot alle businessmenn som samarbeidet med f.eks. amerikanske firmaer. Dersom en amerikansk businessmann ikke på timen brøt kontrakter og kontakter med syriske firmaer etc. risikerte han å få opp mot 20 år i fengsel og 100 millioner i bot.

Hele vitsen med de ekstreme sanksjonene som ble vedtatt i 2011 var at den totale strupingen av den syriske befolkningen skulle gjøre at de vendte seg mot Assad, og at han ville bli styrtet via sanksjonene fordi økonomien og folks liv ville gå i filler. Over 1000 fabrikker i Aleppo ble demontert og fraktet ut av Syria til Tyrkia. ALT ble forsøkt. Pluss det væpnede opprøret som IKKE startet som fredelige demonstrasjoner i Daraa. Den eneste parolen disse «frihetskjemperne» hadde var å få sendt ”alawitter i grava”.

Jeg kjenner en syrisk lege som jobbet på et sykehus i Daraa i 2011. Det han forteller er at mens han og kollegaer sitter på sykehuset og har en pause og drikker te og ser på TV, ser de film fra sykehuset de oppholder seg på, på Al-Jazeera! Altså noen har vært innom sykehuset, laget en flimmerfilm med mobil og presenterte løgner om hva som foregikk på sykehuset. Når Vesten samtidig sørget for at det ble innført sanksjoner mot syriske TV-stasjoner fikk syrere og vi andre presentert en versjon som er en stor LØGN. Ikke bedre det han fortalte fra Damaskus. Han deltok i flere «pro-Assad» demonstrasjoner sammen med millioner av syrere. Han forteller at det som ble vist både syrere og oss andre fra Al-Jazerra var at det kun var få i gatene. Det som ble filmet og vist var forberedelsene til demonstrasjonene.

 

Forrige artikkelArbeiderklassen er borte fra TV-skjermene
Neste artikkelTroll får massiv ny finansiering