Hva vet norske politikere om situasjonen i Syria?

0
Markering for «den syriske revolusjonen». Mani Hussaini fra AUF taler. Flagget er Nasjonalkoalisjonens flagg, og ikke Syrias flagg. Det brukes ofte sammen med al-Qaidas flagg.

Av Eva Thomassen.

Hva vet egentlig den norske regjeringen og norske politikere om krigen og situasjonen i Syria når:

Alle vestlige ambassader i Damaskus er strengt. All flyforbindelse mellom Vestlige land og Syria er stengt. Syriske fly har forbud mot å lande i EU land, selv cargofly for å hente nødhjelp. Alle bankforbindelser er brutt. Det betyr at det nærmest er umulig for syrere eller deg og meg å sende penger til Syria. Europeiske banker har fått bøter i milliardklassen av USA for å ha opprettholdt kontakt med syriske banker. Western Union er den eneste banken man kan bruke, men har du overført mer enn 1500,- pr. mnd. i et halvt år blir du utestengt fra muligheten til å kunne overføre penger til Syria.

Tar man med seg ”fysiske” penger inn i Syria dvs. dollar, kan disse ikke veksles til syriske pund. Man kan heller ikke handle med dollar. Alle syriske tjenestemenn er nektet innreise i alle land i Vesten. Ingen norske journalister oppholder seg i Syria. Ingen norske medier har kontakt med syriske mediekanaler. Norske politikere på alle nivåer reiser ikke til Syria. Sanksjonene mot Syria er ikke behandlet i Stortinget. Den norske regjeringen vedtar støtte til sanksjoner innført av EU, et organ Norge ikke er medlem av. Sanksjonene blir da vedtatt uten at Norge har noen beslutningsmulighet over dem.

Fullmaktslov om sanksjoner

Det ble innført en ny lov  i 2001: Sanksjonslova av 27.04.2001 :

«Lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Lova tek for seg føresegnene for at Noreg kan slutte seg til internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Loven gir regjeringen myndighet til å fastsette de forskrifter som er nødvendige for å innarbeide internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av stans eller avgrensning av økonomisk eller annet samkvem med stater eller organisasjoner.»

Altså Regjeringen trenger ikke å konsultere Stortinget om noe så alvorlig som å støtte sanksjoner som gjør at barn dør. Det er straffbart å overtre sanksjonslova og forskrifter gitt i medhold av loven, både forsettlig og uaktsomt. Forsettlig overtredelse kan straffes med bot og fengsel inntil tre år, mens strafferammen for uaktsom overtredelse er bot og fengsel inntil seks måneder.Som det fremgår i loven kan man altså straffes med fengsel opptil 3 år om man bryter denne loven!

De første sanksjonene mot Syria vedtok Regjeringen 2.9.2011. Regjeringen plusser på og følger EU sanksjoner fortløpende. Sist endret 23.3.2017.  Sanksjonene er omtalt her og bør være pensum for norske politikere.

«The EU has renewed its sanctions on Syria for another year, until 1 June 2018. The sanctions impose asset freezes and travel bans against people supporting or associated with the Syrian regime or oppression in the country.  In addition, the entries for several listed people and entities have been amended.»

En kuriositet. Sanksjonene er opphevet en gang. En syrisk tjenestemann som stod på sanksjonslisten døde. Han ble offisielt fjernet fra listen over syrere som stod ”regimet nær og som derfor var delaktig i terrorvirksomhet mot det syriske folket”…

EU følger USA i innretningen av sanksjonene. De er så ekstremt kynisk bygd opp at den krever lovendringer i de ulike delstatene. Dersom den amerikanske regjeringen skulle oppheve sanksjonene blir de i realiteten aldri opphevet fordi de er lovfestet ”lokalt”.

USA: Store straffer for å bryte sanksjonene

Dersom en amerikansk businessperson eller firma som tidligere hadde kontakt med et syrisk firma ikke bryter denne kontakten kan vedkommende få 20 år i fengsel samt opp til 200 000 dollar i bot.

«Civil monetary penalties of up to the greater of $250,000 or twice the amount of the underlying transaction may be imposed administratively against any person who violates, attempts to violate, conspires to violate, or causes a violation of the E.O.s or the SSR. Upon conviction, criminal fines of up to $1,000,000, imprisonment for up to 20 years, or both, may be imposed on any person who willfully commits or attempts to commit, or willfully conspires to commit, or aids or abets in the commission of a violation of the E.O.s or the SSR. Under the UNPA, criminal violations of E.O. 13399 may result in fines of up to $1,000,000, imprisonment for up to 20 years, or both.»

Hvor mange årsverk som går til for å følge med slik at stadige nye sanksjoner skal på plass er ikke få. Tusenvis av mennesker er satt til å styre denne businessen. Norge er jo heldig i så måte som bare kan sette en underskrift under i blinde.

FN skulle være unntatt sanksjonene. Dette for at sanksjonene ikke skulle ramme helsesektoren. I realiteten gjør den det allikevel da FN er avhengig av å skaffe utstyr fra land som sanksjonerer komponentene utstyret inneholder.

One major European aid organisation complained that the legal costs of obtaining a US license for sending a computer to Syria were three times the cost of the actual computer.

Les også her.

Tilbake til spørsmålet om hva vet så den norske regjeringen om Syria siden ingen av sakene over er noe regjeringen har produsert selv eller trenger å forholde seg til?

Norske myndigheter vet ingenting om Syria

Norge deltar i denne USA-ledede koalisjonen som har invadert Syria. Norge har invadert Syria ved å sende 60 spesialsoldater, også disse underlagt USA.

Norge vet ingenting om Syria- bortsett fra hva amerikanske militærmyndigheter forteller dem. Det er amerikansk politikk som Norge er underlagt i Syria. Totalt. Selv mediepolitikken er styrt fra USA. Når USA ikke gledet seg over at IS var nedkjempet hørte vi heller ingenting fra den norske regjeringen. Ingen borgere i Norge vet om våre beste spesialsoldater fortsatt oppholder seg i Syria. Det på tross av at regjeringen bedyret at de var i Syria for å bekjempe IS. Nå er IS nedkjempet. USA har sagt at de ikke vil forlate Syria allikevel. De vil oppholde seg der uten sluttdato- for å hindre at IS får en ”oppblomstring”. USA har etablert en ”border force” bestående av kurdiske SDF terrorister og IS terrorister hjulpet av USA og SDF ut av Raqqa. Og, igjen ”Assad must go”. Fortsatt ikke en lyd fra Norge. Følger de USA fortsatt? Ja, det er de avhengig av å gjøre. Hvem skulle de ellers følge?

Vi har erfart at norske bistandsorganisasjoner forholder seg til norsk utenrikspolitikk og gjør det USA i realiteten ber dem gjøre, å støtte opprørere i opprørskontrollerte områder. Vi har erfart at NGO ikke er opptatt av sanksjonene mot Syria, dette til tross av at alle disse kjenner sanksjonene. Norge har gitt disse NGO éne 3.4. milliarder kroner siden 2011.

På barnesykehusene i regjeringskontrollerte områder der 90% av befolkningen bor, er det ikke mulig å få innført en komponent til en kuvøse en gang. I opprørskontrollerte områder derimot flyter det av medisiner, medisinsk utstyr…

Jan Egeland liker rollen som den koralske refseren for å skaffe penger eller mobilisere støtte til krig.

Jan Egeland, FNs ansvarlige for den humanitære situasjonen til sivilbefolkningen i Syria, er heller ikke nevneverdig opptatt av sanksjonene mot Syria. Når han står her og ser ned på en kuvøse i Jemen, så vet han godt at kuvøsene i regjeringskontrollerte områder i Syria  stort sett er ute av drift eller er antikvariske fordi sanksjonene gjør at komponenter som står på boikottlisten  ikke kommer inn i Syria. Han hadde ikke en gang trengt å presse FN, han er FN.

Medisiner funnet i Øst-Aleppo da bydelen ble befridd i desember 2016. Al-Qaida flagget i bakgrunnen.

Hva kan det norske folket gjøre? Siden innholdet i sanksjonene er ukjente for norske politikere fordi de ikke har behøvd å forholde seg til dem, er det eneste vi kan gjøre er å konfrontere politikerne våre om innholdet av sanksjonene, nærmest be dem lese dem. Samt å få politikerne til å presse regjeringen med å omgå sanksjonene ved å gi humanitær bistand via FN. Norge kan ikke på eget grunnlag oppheve sanksjonene. Da vil Norge selv havne på sanksjonslista!…

Mani Hussaini er fra Syria…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Ap mangler svar på arbeidsinnvandringen
Neste artikkelDemokrater: – Twitter og Facebook må stoppe russiske «troll» og «bots»