Europas voksende muslimske befolkning

76

Den muslimske befolkninga i Europa øker i antall, og deres andel av befolkninga vil fortsette å øke, sjøl uten videre innvandring, skriver det amerikanske analyseinstituttet Pew Research Center.

Muslimene utgjør i dag 4,9% av Europas befolkning, skriver Pew, og instituttet har forsøkt å beregne hvor stor andelen og antallet muslimer vil være i Europa, land for land, i 2050. Beregningene har tatt utgangspunkt i tre scenarier: 1: ingen videre innvandring, 2: flyktningstrømmen stopper nå, mens annen migrasjon fortsetter, og 3: fortsatt stor tilstrømning av flyktninger med samme religiøse sammensetning som i 2016.

I artikkelen legger instituttet fram usikkerheten ved beregningene og hvilke metoder som er brukt for å komme fram til resultatene, så hvis man ønsker å se dem i kortene, burde det være mulig. Her er de resultatene Pew kom til, med deres egne illustrasjoner:

Scenario 1:

Scenario 2:

Scenario 3:

Det er ikke mulig å si hvor stor den muslimske andelen av Europas befolkning faktisk kommer til å bli om vel tretti år, men det er sannsynlig at den kommer til å ligge mellom de to ytterpunktene, altså et sted mellom 7% og 14%, og et sted mellom 35 millioner og 75 millioner. Mest markant vil endringene bli i et land som Sverige som har en muslimsk befolkning på 8% i dag og som i det midlere sceneriet vil ha en muslimsk andel av befolkninga på vel 20%.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


76 KOMMENTARER

 1. Alt som skjer rundt om mennesket,er grådighet.
  Vi tilber gullkalven.
  Flertallet av oss jobber overtid og tar ekstra jobber for å kjøpe luksus.
  Innvandringen og flyktningene er en del av dette.
  For hvem tjener på den?
  Ikke staten,i det korte løp,om da noen gang?
  Private,de er dem som tjener sølvpengene.
  Asylmotak,advokater,leger i alle former og typer og medisin,behandliger og mer relatert til sykdom,helse.
  Barnehager,eiere og de som jobber der.Bil,bolig industri og alt som er relatert til det.Snekkere,malere,eletrikere,strøm selskaper,rør leggere osv
  Buss,tog,fly,trikk,sykkel.Barnetøy,leker,barnevogner,bleier osv.
  Slik kan du fortsette,om du da vill?
  Har du aksjer? Klart du har.Statelig og privat.Gjennom jobb eller annet.
  Da har du aksjer i noen av disse bedrifter i norge eller ute i verden.
  De vill og vi vill, tjene mer penger.
  Og hvor henter vi så de nye kundene?
  Fra land, hvor vi bomber litt her og der.Om ikke direkte så gjennom div grupper.
  Landene må bygges opp igjen.
  Og der hjelper vi da gladelig til.
  Mot betaling selvsagt ?
  De er glade for att de kan leve fredelig.Og vi er glade for vi tjener penger.
  Når vi vill ha mer penger,eller tilgang til metaller,olje,gass,trær,kjøtt osv.
  Da starter vi en ny konflikt.
  Og der tjener du og jeg våre sølvpenger.
  Om innvandrere og flyktninger er muslimer eller ei.

 2. Og i tillegg til de som kategoriseres som muslimer,kommer vel et antall andre -migranter,som ikke kan kalles det.
  De kan f.eks.fra områder i Afrika der islam ikke er dominerende.Og de kan komme fra ander områder i Asia .
  Til sammen vil de da utgjøre et langt større antall -spesielt i prosent av befolkningen.
  Det er jo det som er meningen ,med de åpne migrasjonsdører.Og med de 4 friheter.

  Da er det vel-eller burde det -være lov å spørre,om disse nykommere vil gjøre det lettere,eller vanskeligere-for myndigheter og arbeidsgivere å deregulere arbeidsmarkedene,senke lønningene og stramme inn på trygder og sosiale ordninger.Svaret er enkelt,og den som mener det er rasisme å påpeke dette ,er ute av konkurransen om arbeiderklassens stemmer og oppslutning i de faglige kamper.

  Dersom man ikke skal /vil begrense dette folkeutbytte,så vil organisering på arbeidsplassene nytte lite.
  Da blir man bare nyttige idioter for EU-og FNs planer om en ny verdensorden,der både kapital og arbeid flyter fritt-uten nasjonale regler.Kampene for en bedre verden kan da trygt overlates til Aftenpostens Skatteparadis-avslørere.

  Forkjemperne for En Verden -i de gode middelklasser -vil kunne slå seg for brystet,og erklære seg for de eneste reneste forkjempere -for «de som har det verst.» Den liberale kapitalismes illusjonister.

  Arbeiderklassen vil da bare ha rasistene og populistene å gå til.De vil garantert bli bekjempet,med alle de prokuratorknep og all den sensur de urbane kosmopolitter rår over.
  Dette blir ikke pent.

  • En undersøkelse fra Tyskland viser at 75% av innvandrere fra Midt Østen og Afrika (MENA land) kommer ikke i arbeid, eller kan ikke kvalifiseres til det europeiske arbeidsmarked. En undersøkelse fra Danmark viser at selv tredje generasjon med opprinnelse fra MENA land ikke integreres, disse undersøkelsene er veil like relevante for Norge. Til innvandrertallene fra MENA land må det også legges til familiegjenforening og henteekteskap. Innvandring fra MENA land bidrar da ikke til økonomien i vestlige land, tvert i mot.

   Dette i en situasjon hvor vertbefolkningene går tilbake, og blir eldre, med færre yngre per eldre, år for år, og det er skatteinngangen fra vertbefolkningen som finansierer oppholdet til innvandrerne fra MENA land, for det meste økonomiske immigranter, en FN studie viser at hele 97% er økonomiske immigranter. Reelle flyktninger eller økonomiske immigranter kan like lite integreres.

   Ingeniørene i europeisk infrastruktur, vannverk, avløp, strømforsyning, telekommunikasjoner, betalingssystemer, vei, bane, flytrafikk, skipsfart og landbruk faller for aldersgrensen raskere enn det rekrutteres studenter som klarer utdannings-løpene frem til yrkene, en grunn er for lave fødselstall for vertbefolkningen, og studenter fra MENA land er underrepresentert i tekniske fag. Innvandring fra MENA land erstatter altså ikke vestlige i økonomien.

   En overrepresentasjon av innvandrere er det derimot når det gjelder kriminalitet, mange steder i Europa er ordensmakten strukket til over bristepunktet, i sommer sa politiet i København at de ikke kunne beskytte befolkningen lenger, og ba innbyggerne ivareta sin egen sikkerhet.

   Det er gode grunnet til å tro at den ikke-bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land er en villet situasjon fra den globale finanskapitalen. At det var en tilsiktet virkning av destabiliseringen ved militær intervensjon i Midt Østen. Hensikten er å tømme statskassene i Europa raskest mulig, for å så tvinge europeiske stater til å låne tusener av milliarder for å finansiere innvandringen, som foreslått av Soros, en representant for den globale finanskapitalen.

   Å bruke statsgjeld som våpen for å få kontroll over stater har vi sett Wall Street bankkartellene bruke før, i Latin Amerika, Asia, Afrika og nå sist Hellas. Forgjeldede stater må innfinne seg «restrukturering» som kutter pensjoner, velferd, subsidier, gratis utdanning, altså innføring av nyliberalistisk økonomisk politikk, mens finanskapitalen får sine folk på plass i politikken, og sine selskaper etablert i landene. Slik overtok og overtar bankkartellene land etter land, gjør store deler av befolkningen fattige og overklassen og eliten mye rikere.

   • Og den norske og andre regjeringer fører gjelden rett in i husholdningsregnskapene.
    Sverige og Norge leder ann-med konkurranse om laveste valutakurs-og med boligpriser hinsides reallønningene.
    De vet hva de gjør-det finnes et godt begrep for dette .: Moral Hazard.Gevinsten privatiseres,tapene sosialiseres.

    De har egne valutaer,men følger samme katastrofekurs som FED og EUs sentralbank.
    Her kunne en venstreopposisjon avkle anti-reguleringsfantastene,som påstår at EUs problemer bunder i «Sosialisme.»Når svenskenes regjering,sammen Siv Jensens -departement ,forsøke å berge boligprispyramiden fra sammenbrudd,forlanger Ayn-Rand apostelene mer gjeld til de forgjeldede.Hva sier venstresiden?
    Kjøp El-bil ,spis mindre kjøtt og lag mat av innsekter.»Når fanden spiser fluer.»

    Og boligpolitikken utføres med kjøp til nykommere,i byens dyreste strøk.Og krav om billigere ny-produksjon.
    På hvilke tomter da? Hav-eiendoms tomter.Og ved knutepunkter der det skal bygges «grønne høyblokker.»

    Ikke et steinsens ord,om at all nyproduksjon-den nye olja-foretas under forutsetning av at befolkningen skal øke,via innvandring.
    Det kan se ut som om det lavere borgerskap ,i sine gamle villa-områder,forstår mere enn venstresiden av hva som foregår. Og at de av pur egeninteresse forsøker å stoppe raseringen av gode boligområder.

    En ubehagelig følelse sniker seg inn,av disse observasjoner,og det er at motstand mot de globale omfordelingsfantaster best kan utvikles i en Borgerlig Demokratisk Front.Mot WEF og IMFs nye verdensordens-koalisjon ,av sosialdemokrater med sin «venstreopposisjon» og de fullblods Bilderbergere.

   • Jeg tror jeg må bli veldig UMODERNE i en globalisert verden:
    Anbefaler å lese Marx, Kapitalen, Lenin, Imperialismen….. og sleng på Engels Familen, privateiendommen og ….
    også.
    Det vi ser rett foran øynene våre er synkende produktivitet i kapitalismen og spesielt i dens tidligere kjerneland USA.
    Dette ble oppveid på 60-70 tallet ved at kvinnene gikk ut i arbeidslivet og de utbyttede massene ble bortimot fordoblet.
    I dag er dette potensialet uttømt.

    Noen tror de kan gjenopprette tidligere tiders status quo, ved å importere et lumpenproletariat, for å knekke fagforeninger for godt, og drive prisen på arbeidskraft så mye ned at profittraten stiger eller i det minste holdes på et nivå.

    Når profittgraden synker, øker utbyttingsraten, glimrende forklart av Marx….
    og når utbyttingsraten stiger, øker uroen i samfunnet generelt og gir opphav til alle slags fenomener, feks på 70-tallet, fremveksten av nasjonalistiske, militante organissjoner, ETA og IRA….

    Forsøket på å dra de arabisk-muslimske økonomiene inn i den kapitalistiske sfære, samfunn som tidligere var basert på slavearbeid, har ikke vært vellykket, men presset mot massene i disse statene har økt såpass at vi fikk Al, Quaida, vi fikk Taliban og vi fikk masseflukt ut av det som ble et helvete når våre Tannfeer startet bombekampanjen for demokrati…

    Studer økonomien, alle svarene finnes der.

    • Taliban ble skapt på madrasaene i de afghanske flyktningleirene i Pakistan drevet med saudiarabiske penger og med CIA på laget, for å gjøre afghanske flyktningebarn til fanatiske mujahedin mot det prosovjetiske sekulære regimet som hadde kommet til makta i Afghanistan i 1978. Det er altså ikke noe produkt av lokal kultur, men et importert produkt av den kalde krigen.

     Du må kombinere lesning av de teoretiske klassikerne med oppdatering på konkret empiri fra de aktuelle landene. Da ville du sett alle forestillingene dine om den muslimske verden er gale. Når var for eksempel slaveri en sentral del av afghansk økonomi? Innen hvilke sektorer arbeida slavene? Hvem eide dem? Hvor var de importert fra? Hva var fortjenesteraten?

     Hvis du bytter ut Afghanistan her med Brasil, Jamaica, Haiti eller USA, kan alle spørsmålene besvares konkret. Så kom igjen; informer meg om den afghanske slaveøkonomiens historikk og funksjon. Eller lær at du skal undersøke fakta før du kommer med påstander en annen gang.

     • Det må da være ganske forstemmende når Steigan her tilbakeviser alt det som har vært av vås rundt denne innvandringen av muslimer, å ikke lese det han stadfester, men i stedet videreføre det samme kjente gnålet og klisjeene vi er så kjent med. Argumenter i samme gate som Blekastad Almaas eksempelvis tok frem (med sitt sedvanlige fårete vantro forvirrede uttrykk i ansiktet når hun ikke skjønner bæret), la fram for oss i beste sendetid på Lurix. Det var flere som ble drept av fly enn av terror så spot on, terrorister. Dere har ennå mye å gå på. Sammenligningen din med Russland er i samme gata. Når man så får svar fra mentor her, blir man så glad at wannabeetastaturet nesten sprekker. Selv om det ikke var en belønning men heller en sviende ørefik med korreksjon, viser det stor respekt men manglende evne for læring.

 3. Eivind R. har en perfekt oppsummering av problemstillingene her. Jeg tror allerede nå (Sverige som eksempel) vi kan justere litt på den siste setningen hans om at «dette blir ikke pent.»
  Det er ikke pent noe sted lenger. Enhver som legger fra seg de politisk korrekte brillene vil se det.

 4. Disse tallene er antakelig feil, i allefall for Norges vedkommende. Selv om dette er skremmende lesning.
  Dessverre har den tidligere ledelsen i SSB hatt en politisk agenda, og spilt en politisk rolle.

  For et par dager siden feks ble referert nye tall hvor man refererer til antall muslimer i Norge som 153 000, opp fra 72 000 i 2006.

  Ser man nærmere på tallene, ser det ut til at man bygger på antall muslimer SOM DELTAR I FREDAGSBØNN I MOSKEENE.
  Nå er det ingen grunn til å anta at moskeene UNDERDRIVER oppmøtet, fordi pengestøtte fra staten avhenger av oppmøtet. Og akkurat som den Norske Kirke er også moskeene tatt i å ovedrive tallene, for å tuske til seg ekstra penger.

  Men det er en relativt åpen hemmelighet at slett ikke alle muslimer møter i moskeene, akkurat som kristne og inntil for kort tid siden fantes det ikke moskeer utenfor byene (før Saudiene begynte å betale for hus og imamer landet over), derfor er dette antallet fra SSB tallet helt åpenbart sterkt underdrevet.

  Andre kilder opererer med et antall muslimer i Norge pr 2016 på 315 000, det utgjør allerede 6,05%, mens det SSB-offisielle tallet altså utgjør 2,95%.

  Det som imidlertid er noe urovekkende er at SSB viser til mer enn en dobling på 10 år. Om denne prognosen fortsetter fram til 2050 med dobling hver tidende år og et allerede dobbelt så høyt antall som ca 6% pr 2016 så ser det mye verre ut :

  2016 : 6%
  2026 : 12%
  2036 : 24%
  2046 : 48%
  2050 : 55%

  Nå kan man selvsagt ikke framskrive statistikk på en så enkel måte. Men det er på høy tid at SSB nå foretar en åpen, grundig og ikke minst ærlig undersøkelse av disse spørsmålene, fordi dette spørsmålet reiser spørsmål ved hele samfunnsutviklingen i vårt land, ikke bare setter det grunnlaget for velferdsstaten i fare, gitt dårlig deltakelse i arbeidslivet. Denne utviklingen setter hele fundamentet for vår stat i fare, i og med at 2. og 3. generasjons innvandrere utfordrer hele vår oppfatning av hva et samfunn er.

  Det er å håpen at den nye ledelsen i SSB lar seg INSTRUERE til å undersøke dette, de siste 20 årenes innsats har vært begredelig, for å si det mildt.

  • En ting som er utelatt her er at det kun er den mannlige del av den muslimske befolkningen som går i morskeene. Derfor må antallet ganges med to

   • Det stemmer ikke, kvinnene har egen inngang…….. og må stå bak forheng. Til og med her i en bitte liten småby er inngangspartiet i den lokalelille moskeen ombygd og rommet delt i to.
    Men det er mulig at bare mennene telles med, jeg skal ikke motsi deg der. Det ville imidlertid vært rart, for da blir jo statsstøtten halvert….

    • Ok. Takk for det. Tror likevel det i hovedsak er menn som fysisk går i moskeen. Kvinnene er for det meste i hjemmet.

 5. 30% muslimer i Sverige? Og det vil fungere problemfritt?
  Vi får ta det som et eksperiment og se hva som blir resultatet.
  Det ser ut som Sverige sliter med en god del problemer allerede nå.

  • Islam og jødedom (selv om deler av jødedommen har gjennomgått en sekulariseringsprosess) er av de sterkeste utgruppe-religionene som finnes. Skal dette gå bra må islam gjennomgå en voldsom sekulariseringsprosess på få tiår, noe kristendommen, som i utgangspunktet er en svakere utgruppe-religion, brukte århundrer på.

 6. Dette handler ikke om toleranse og menneskerettigheter. Heller ikke om «den gode middelklasse» vs rasister og høyerekstreme, xenofober, islamofober og alle slike ord de «hjertegode» liker å klistre på andre mennesker. Alt dette er kun narrespill og forestillinger. I realiteten handler det om penger. Vi finansierer denne demografiske omveltningen via skatteseddelen og statskassen.

  Den automatiske rettigheten til velferdsgoder er hovedmotoren i migrasjonen. Hvis hvert menneske som kom til Europa hadde måtte klare seg selv så kunne vi hatt åpne grenser og innvandringen ville allikevel trolig vært mye lavere. Og ikke omgitt med så mye konflikt og splittelse.

  • #Den automatiske rettigheten til velferdsgoder er hovedmotoren i migrasjonen». Helt enig.
   Hva må gjøres? Statlige utdelinger til «kreti og pleti» må nedtrappes og deretter stoppes.
   Vi kan umulig ha et liv sammen store grupper av muslimer. Se på historien.
   Dette greier seg rett og slett om nordmennenes OVERLEVELSE i eget land.

   Den store u-fornuften befinner seg ikke bare på Storting og i regjering, men dessverre også blant folk flest.
   (7 av 10 støtter at «oktoberbarna» skal få en ny sjanse, de er er minst 18 eller over, dvs. i stridsdyktig alder).

   • T.O.Glas-
    Ad de sk. ‘oktoberbarna’ – les https://www.meritwager.nu (finsk-svensk) om afghaneres asylsvindel. Hun har 15 års erfaring som asylombud – det er løgnene og uærligheten hun blottstiller. Hun støttes av mange innvandrere som selv ser sine kår forverret, har til og med utgitt bok skrevet av en reelt forfulgt afghaner, Z. Afzhali.

    Les også på pewforum.org (muslimers opinion about sharia) om hva slags holdninger det store flertall blant afghanere har – de holdningene harmoniserer ikke spesielt godt med våre!

  • Du har fullstendig rett SG. Men befolkningen er blitt så til de grader hjernevasket om VÅR PLIKT til å ta av oss de såkalte svake og nødlidende i denne verden, hvilket er Billioner av mennesker. Krig og konflikt er det ustoppelig. Her er det en hekt annen Agenda bak Islamiseringen av våre Nordiske land.
   Tyskland, Europas «motor» har fått et helt nytt politisk parti. AfD med de mest kompetente politikere som antagelig aldri tidligete har eksistert i dette århundret. Det var valg- fusk, som underslås, Dette Partiet ville hatt en langt større oppslutning enn de faktisk fikk, likevel har Intet Politisk Part i Tysklands historie oppleved lignende suksess. Og HVA er ÅRSAKEN til at tidliger trofaste velgere og Politikere snur Angela Merkel ryggen? I all hovedsak den utbytting av hvite Tyskere mot brune og Svarte Afrikanere som 80 % lever som snyltere på vanlige tyskere, som jobber seg halvt ihjel for å klare utgiftene til Bolig , mat og klær. De andre Klager og klager over at de IKKE har fått alt det de ble lovet, da de enda var i sine egne samfunn, men forlot i samlet flokk, organisert og hjylpet hele veien av Den Organiserte Mafia, som sier de tjener mer på å smugle mennesker inn til » Dekket Bord» med ALLE Rettigheter, og NULL Plikter enn hva de tjener på Narkotika.

   Denne EKTREM- Politikk som er blitt ført i Europa, er nå i starten på en gedigen SNU-Operasjon. Selvsagt vil ALLE de hundre-tusenvis av mennesker som TJENER penger på denne Politikken, forsøker ALT for å Stoppe denne trenden. Alle som våger å kritisere denne udemokratiske Agenda, blir utsatt for regelrett Vold og intens Propaganda i ALLE Medier.

   Europa og spesielt Norden skal NED på 3.verdens nivå. Intelligensmessig og kulturelt. Er det ikke på tide med et Politisk skifte også i Norge, hvor ALLE trekker i en retning og mot undergang for Det Norske Folk, også for de Regjerende og deres Organidasjoner, som de er for Naive og Blinde til å SE og forstå – eller rett og slett gir blaffen » Etter oss kan Armageddon komme – Vi stikke av…kanskje ut i Space med de andre Futuristene og Idealistene som vil forsøke DET UMULIGE: Å omforme et helt kontinent etter SIN EGEN GALSKAP, og trekke Alle andre med seg ned i Sumpen. Alle Diktatorer ønsker Verdensherredømme over Massene. Utnytte dem så lenge de er Nyttige for Dem Selv og Deres Agenda. Det er n kjennsgjerning at ingen Dreper flere mennesker enn Ens Egen Stat.

   Det er Håp, dersom Mennesker våkner opp av halv søvnen og henter frem sitt egentlige Viking- Blod, og ikke lenger finner seg i å BLI UTRYDDET, og Tilintetgjordt for å tifredsstille noen Gale Ideologer og deres Følge.

  • Og da passetr det jo fint å nevne barneskolen i Beslan, eller teaterforestillingen i Moskva, for å antyde hvor galt det blir DA!

    • Vi får regne med at det blir mye mere slikt fra begge sider. Som konvertitt til islam kan du sikkert fortelle meg hvem som kom først og viste veien med ord og handlinger – var det ABB eller den islamske sektens grunnlegger.

     • Til T Salih H –
      Det går faktisk an å være mot BÅDE muslimsk terror OG ABBs ugjerninger!!

      Ikke mange her i landet som støtter ABB, mens muslimske terrorister har et bakland (Hinterland) som ikke er fremmed for flere angrep på oss ‘vantro’.
      Du kan jo ta en tur ned på Karl Johans gate og tenke over hvorfor betongsperrene står der.

  • Jeg skjønner heller ikke hva som skulle være dramatisk med dette. Jeg er ikke religiøs selv, men det plager meg overhoder ikke at andre er det, uansetr religion.

   Hvilket politisk krav mener debattantene her skal utledes av dette? Skal muslimer i Norge sendes ut? Skal Norge diskriminere ut fra religion ved vurdering av oppholdstillatelser? Ingen av delene kan gjøres uten å bryte med religionsfriheten.

   • Uten å ane det og uten å forstå noen ting,legger PerM helt frivillig hodet på blokka.

    Lær litt av den nære historien : nettopp folk som deg ble hatet helt intenst i Teheran, når revolusjonsgarden tok over makta. Folk som deg var blant de første som ble hengt til langsom kaldkveling i mobilkraner på torgene i sitt eget nabolag, bare noen få mnd etter maktovertakelsen.

    Det er nettopp for å bevare religionsfriheten at islam må forbyes totalt i europa, det er helt umulig å leve fredelig side om side med disse menneskene, historien viser det,all historie de siste 1400 år viser det.

    Du tror selvsagt ikke på oss. Finn noen i India og spør dem! Det har jeg gjort.
    Eller finn noen kristne, eller alawitter som fortsatt lever i Syria, og spør dem. det har jeg gjort.

    Jeg har venner – kristne venner som bor ved kysten i Syria – ikke langt fra den russiske marinebasen og dermed under kraftig beskyttelse av en kristen hær. Spør dem. Ledem fortelle om sin erfaring med samliv med disse menneskene.

    • Jeg er klar over at kommunister som meg ikke er spesielt populære blant islamister for å si det forsiktig. Jeg tror imidlertid ikke at sjansen for en islamistisk maktovertakelse i Norge er særlig stor. Mange her resonnerer som at alle muslimer er islamister. Dette underbygges ikke med noen undersøkelser. De aller fleste som er drept av islamister er selv muslimer.

     • Det er der du og dine nekter å lære av historien Per.
      Selv om bloggauthor er et hederlig unntak.

      For det første viser all erfaring siden 1979, da dette djevelskapet for alvor fikk fart, at kommunistene,går ført i køa til galgene, sammen med jøder, homoseksuelle og annet de ikkeliker…

      For det andre, joda det stemmer 90% av alle som drepes av jihadistene er muslimer (det burde få resten til å forlate islam istore strømmer…..), men dette gjør det ikke mindre sannsynlig med en muslimsk maktovertakelse i Europa innen 2050, tvert imot.
      For disse 90% som drepes i islams navn av ilsmistene er en delav MAKTKAMPEN. Det er den som bestemmer hva de andre 99% av dem skal gjøre, så snart maktkampen er forbi.

      Du kan best sammenligne dette med det som foregikk i Japan på 1930-tallet, eller i Tyskland på 1920-tallet, FØR fascistene hadde sikret seg all makt. Da opprettet offiserer begge steder hemmelige domstoler og dømte de fra livet som ikke støttet deres fantastike nasjonalistiske politiske kandestøperier. Terrordrap hørte til dagens orden både i japan og Tyskland, og faktisk opplevde vanlige folk det som en lettelse når diktaturet var et faktum, for da ble det «roligere»….

      Som kommunist plikter du også å kjenne til Josef Stalins hensynsløse bruk av terror for å sikre makten….

      En muslimsk maktovertakelse kommer i Europa, dersom ingen gjør noe med et. Det var sant for 400 år siden, foran Wien. den gang ble Europa reddet av en polsk prins og hans kavalleri,nærmest ved en tilfeldighet. Muslimene har aldri glemt det….

      Det var også sant for 800 år siden, da MUSLIMENE TOK SPANIA. Muslimene har aldri glemt det heller.

      Les litt historie da, det skal ikke være fremmed for kommunister…..

    • I India bor det cirka 200 millioner muslimer. De fleste av disse er fattige, og danner i de fleste delstatene politiske koalisjoner med daliter og lavkaster mot høykastenes hindusjåvinistiske partier, BJP og i Maharashtra, Shiv Sena. Hindusjåvinistene har også voldelige aktivistgrupper, i første rekke Rashtrya Swayamsewak Sangh og Hindu Vishva Parishad, som har utført pogromer mot muslimer, særlig i delstaten Gujarat. Kristne blir også forfulgt i deler av India, og det er i all hovedsak RSS-tilknytta grupper som står bak dette. Denne forfølgelsen rammer i mindre grad relativt velstående gamle kristne minoriteter på sørvestkysten av India, med Goa som hovedsete, og i større grad daliter og stammefolk i det indre av India, som har blitt konvertert til kristendom i nyere tid av europeiske, inkludert norske, misjonærer. Det er altså et utvetydig klasseaspekt ved de som hevder at islam, og kristendom, ikke har noe i India å gjøre. De representerer føydale jordeierinteresser i kombinasjon med storkapitalistiske interesser, mot alle former for progressiv politikk. Så ja, høyre tvers gjennom på alle felt, og der hører du også hjemme, ja.

  • Du fant selvsagt et halmstrå. Det er ikke sammenlignbart i det hele tatt. Lille Norge mot demografien i en stormakt som går over 7 tidssoner og som har islamske land/regioner innenfor grensene. Poenget her er at disse lever i adskilte samfunn og ikke soner. I lille Norge er det nesten ikke rom for det.

 7. Sekularisering og norsk islam. leveveg etterlyser en sekulariseringsprosess for islam og Aslak Storaker drømmer om «islam på norsk» i KK i dag 2 des.
  Professor Bassam Tibi brukte alle krefter han hadde etter Intifadaen i Frankrike i november/desember 2005 til å agitere for at Europa måtte gjøre en ekstrem kraftanstrengelse for å forsøke å europeisere islam.
  I 2006 hadde han ferdig en bok som brukte lang tid på å bli trykket – i 2008. «Political islam,world politics and Europe. Democratic Peace and Euro-islam versus Global Jihad» er ikke bare en politisk analytisk bok,men en desperat manns forsøk på å bli hørt:
  Enten seirer Euroislam eller så islamiseres Europa.
  Den boka er så historisk viktig og god at den aldri har vært anmeldt eller omtalt i norsk presse,enn si utgitt på et forlag.
  Nå er også tiden gått fra den og i de siste årene har Bassam Tibi lagt bort det der med Euroislam og skriver artikler om at Islamfunksjonærene (Muslim Brotherhood-apparatet) i dress og slips er farligere for Europa enn Jihadistterrorister.
  Nå diskuterer man i eksklusive tidsskrift i Frankrike om man skal dele landet i en islamsk og en sekulær del for å unngå denne borgerkrigen som Bassam Tibi skrev om i Political Islam.
  Av alle politiske kategorier som finnes i Europa er det ingen som har en slik redsel for virkeligheten som de såkalte «venstresidene». En vegrer å ta innover seg at Sharia-domstoler og No go Zones preget av Shariakultur, vokser fortere enn noen sekularisering og drømmer seg bort om «norsk islam» og desslike utopier. Ja,en deltar faktisk ikke i det som er den pågående europeiske debatten om Islam i Europa i det hele tatt. Det eneste som foregår i Norge er å hetse Hege Storhaug og Sylvi Listhaug.
  En ber faktisk om å bli tatt på senga av turbulensene som forestår. I virkelighetsvegrerlauget.

  • På Furuset, hvor jeg bor, har 70 prosent minoritetsbakgrunn, og en stor del av de 30 prosentene som er etnisk norske er pensjonister. Rundt 80 prosent av elevene på Furuset skole, hvor barna mine går, er hjemme på eid. Men hvor er shariadomstolen, og hvor ligger no-go-sonen?

    • Hvorfor er det relevant? Spørsmålet mitt er hvor du finner shariadomstolene og no-go-områdene her på Furuset. Skulle de finnes, skulle de vel finnes her, men jeg har klart å finne ut hvor no-go-områdene skulle være. Har du noen tips?

     • Når ble Furuset verdens navle? Når fantes løsningen på alle spørsmaål og alle vurderinger mht muslimer i Europa på Furuset? Hvor LIGGER Furuset?
      Og hvem reiste spørsmålet om No-go soner? det er mer enn nok at det finnes No-go soner i Malmø, Gøteborg, Brüssel, Manchester og en rekke andre europeiske byer for å vurdere hvorvidt dette er ønskelig eller ikke, og om det representerer et problem for de som bor der.

      Hva som eventuelt blir Furusets skjebne ligger foreløpig i fremtidens dunkle lys. Jeg ville ha flyttet så kjapt som mulig, slik som den øvrige ikke-muslimske befolkningen har gjort….

     • Furuset ligger i bydel Alna, i Groruddalen i Oslo. Geografikunnskapene dine er omtrent på nivå med islamforståelsen din, forstår jeg. Poenget er at om flerkulturelt, muslimskdominert, flertall skulle resultere i no-go-soner, skulle Furuset allerede vært en slik. Det finns sikkert utrygge områder i mange europeiske storbyer. Jeg ville ikke gått rundt overalt i Los Angeles, Detroit, Kingston eller Tegucigalpa heller, uten at det er grunn til å anta at det er spesielt mange muslimer der det er utrygt.

     • Og hvem reiste spørsmålet om no-go-soner? Det var Jan Hårstad. Jeg vil anbefale å ruste opp leseferdighetene og bruke de litt mer aktivt, og heller la skriveferdighetene hvile litt nå, til du har lest deg opp. Og ja, ikke stress med å komme tilbake i debatten altfor fort, du har mye å ta igjen på lesefronten.

     • «Men svenske tilstander har IKKE noe med etnisitet å gjøre.»

      Hva måtte være tilstede for at svenske tilstander skulle hatt noe med etnisitet å gjøre?

   • I Grunerløkka hvor jeg bor aner jeg ikke hvor høy muslimandelen er. Den er sikkert over 15 prosent, men ikke 70. Jeg har i alle år jeg har bodd i Oslo aldri hatt noen problemer knytta til at muslimer eller andre religiøse har prøvd å hindre meg i å gjøre det jeg vil. Senk skuldrene folkens!

    • Siden det bor 70% muslimer på Furuset og Torgeir Holgersen har skiftet(?) navn til «salih» må vi anta at det er mer enn 70% sjanse for at han selv er oppvokst som muslim, er muslim eller har konvertert til Islam.
     Nyfrelste er som oftest de verste, de med det tetteste bind for øynene.
     Lærer konvertittene også at det er i tråd med islam å lyve for «vantro»?

     • Første forutsetninga for å anklage noen for å lyve, er at vedkommende har påstått noe. Har jeg påstått noe bestemt? Så langt jeg kan se, har jeg bare bedt om litt mer konkrete innspill til hvor shariadomstolene og no-go-sonene kan befinne seg.

     • Svar til T Salih H:
      Det det er fortsatt færre muslimer i Norge enn i Sverige. Med flere, kommer de ‘svenske tilstandene’ til oss også. Hvis du er eneste norske forelder i klassen på Furuset, tyder det på at svært mange etnisk norske har funnet miljøet ubehagelig og flyttet – og det FØR ‘svenske forhold’ er nådd.

     • Siden denne fyren fortsatt holder ut på Furuset med sitt barn som eneste «norske» i sin klasse, viser det for det første mangel på empati med egne barn – alle unersøkelser viser at norske barn med stor overvekt av migrant-barn i klassen kommer dårlig ut, de får rett og slett ikke lærtseg norsk, noe «oslospråket» i media de siste årene er et klart prov på

      For det andre, når man gjør slike valg i livet, er det bare to mulige forklaringer, enten er man svært godtroende og svelger alle lettbeinte løfter fra AP-politikere, eller man har rett og slett konvertert til islam og heier forandringene velkommen…… Jeg tipper det siste, den blinde argumentasjonen tyder på det.

      Det børvære klart for alle at migrantene ikke skal prege debatten og avgjøre hva vår fremtid skal bli, dette er et alt for alvorlig spørsmål til det!

    • Du er ikke kvinne. I Sverige er nå kvinner redde for å gå ut, mange holder seg hjemme etter mørkets frembrudd. Hørt om overfallsvoldtekter? Kvinner betaler på sikt en veldig høy pris for denne immigrasjonen. Mange unge menn fører til mer uro og kriminalitet i et samfunn, og med klankultur blir det enda verre. Om noen år kan vi ha svenske tilstander her i Norge også.

     • Hvorfor har vi ikke «svenske tilstander» nå på Furuset? Som eneste etnisk norsk forelder i 1. klasse på Furuset skole, burde jeg ha erfart dem allerede. Hvis «svenske tilstander» hadde noe med etnisitet å gjøre, er det jo rett og slett ikke teoretisk mulig at det kan bli enda verre enn det allerede er. Men svenske tilstander har IKKE noe med etnisitet å gjøre. Det har dels å gjøre med norsk medievirkelighet som overdriver problemene som finns. Samtidig finns det også reelle problemer, knytta til langtidsarbeidsløshet og neglisjering av arbeiderklassebydeler over lengre tid, som resultat av nyliberal kuttpolitikk. Det er en oppskrift på hvordan man legger til rette for framveksten av kriminelle gjenger, uavhengig av hvilken etnisitet som bor i området, og uavhengig av hvilken religion de som bor der har. Bare se på områder med tilsvarende sosioøkonomisk situasjon i USA, hvor det ikke er muslimer fra Midtøsten men heller protestantisk-kristne svarte eller katolsk-kristne spansktalende som dominerer. Hadde det blitt «svenske tilstander» der, hadde det betydd at forholdene ville vært betraktelig bedre.

     • Anne-Hedvig, konvertittene og de som er alliert med muslimene i andre spørsmål, feks i ønsket om å fortsette og sluttføre Holocaust gir blank F! i kvinnenes frykt og overfallsvoldtekter.
      Hus muslimer finnes intet bregrep om «voldtekt». Kvinner skal holde seg heime, eller eskorteres av nære mannlige slektninger når de er ute, slik unngåes «muslimsk voldtekt».
      De har heller intet begrep om pedofili, siden deres såkalte «profet» var en ærklært pedofil som skrøt av dette og påla sine følgere å leve på samme måte.
      Det er forstemmende lesning, når «muslimske skolerte» ivrig diskuterer i hvilken alder penetrering kan forekomme, og enda mere forstemmende er det at politiet ikke selvstendig etterforsker slikt like ivrig som de arresterer folk som deler bilder på nettet.

     • Til Erik P –
      Ja, det er dypt forstemmende 🙁

      Emnet bør holdes varmt i offentligheten, og protesteres mot heftig!!
      Flere unge enslige, mannlige muslimer fører til flere voldtekter statistisk sett. Fra enkelte muslimske land er sannsynligheten for den slags oppførsel mangedoblet.

      Den sk. ‘venstresida’ har sveket alle sine tidligere idealer og har morfet til Det Røde Borgerskapet.
      Ikke kan jeg huske at ‘borgerskapet’ i min barndom var SÅ hykleriske. De hadde da demokratiske holdninger og vilje til frihet etter å ha gjennomlevd krigen.

     • Hva underbygger du det med når du påstår at overfallsvoldtekter bare begås av migranter? Tenderer muslimer i større grad enn andre til å begå overfallsvoldtekter?

     • PerM det er forstemmende dersom du benekter at gjengvoldtekter er noesom ihovedsak kom med den store migrantstrømmen.
      Vi hadde ikke gjengvoldtekter i Norge før 1971. Om du sitterpå andre opplysninger, viljeg gjerne høre hvilken flik du dekker deg bak.

      Kommunsiter har en særlig plikt til å erkjenne historiske fakta, de sa i allefall både Marx, Engels og Lenin. Stalin var en annen sak….

     • Erik P 3.12. Kl 22.54 –
      Fra Sverige: omtrent samtlige gruppevoldtekter av MENN begås av afghanere. Og en del rike og maktmennesker i hjemlandet holder seg med gutteslaver som kles ut for å danse og underholde. Seksuell utnyttelse er en del av det hele.

      Ellers har vi jo i vest lært et nytt begrep fra MØ: taharrush gamea – gruppetafsing + verre ting begått av menn i gruppe. Omringer offeret og tar for seg 🙁

      Man burde spørre ‘de gode’ hvorfor de ønsker mer voldtekter, mer utrygge byrom og kriminalitet – og kreve svar!

      En positiv ting nå er dog at unge muslimske kvinner begynner å løfte på hodet, og at våre ‘eliter’ omsider har oppfattet at hedersvold og annet i miljøet der er et problem. All støtte til disse kvinnene, gjerne økonomisk også – det er ikke de som er våre fiender!

     • Akkurat og to the point Anne-Hedvig.
      Det som er interessant er hvorfor Torgeir «Salih» nekter å se dette, som bor midt oppi det og som i aller høyeste grad har satt sine barn midt i faresonen!

  • Euroislam er en drøm, en drøm på linje med den berømte papirlappen fra 1938 :»peace in our time»…..
   9 av 10 offer for militant islam er faktisk muslimer, i muslimske stater.

   Det foregår en kolossal meningskamp innen islam, som utkjempes med våpen. I den kokende gryta er det de liberale innen islam som kokes først, og garantert noe så fremmed og erkefiendlig som «euroislam» blir det som kveles aller først.

   Se bare hvor utpreget kritikken og motstanden mot de militante jihadistene var, fra muslimsk hold, under kampen om karrikaturtegningene, et hvert tilløp til motstand mot de gale ble effektivt kvalt i fødselen.

   Og slik blir det, muslimer som våger å motsi, blir nådeløst de første offer.

 8. I en nærmest galgenhumoristisk analyse av krigen mellom USA og Russland som han mener allerede er i gang nevner The Saker til slutt EU: «Hva EU angår kan de glede seg over en velfortjent irrelevans mens de er travelt opptatt med å absorbere bølge etter bølge med samfunnsnedbrytende flyktninger og beviser nok en gang sannheten i ordtaket «hvis hodet ditt er i sanda er ræva di i lufta.»

 9. Jeg forstår ikke hvorfor det klages på utviklingen her på denne siden. Det var jo nettopp dette m-l bevegelsen ønsket og planla og nå oppnår: utryddelse av den foraktlige borgerstanden i Norge. Dere skulle være glade! Istedenfor surmuler dere. Hvorfor? Dere har jo lykkes! GRATULERER!

  • Næ.. det er vel heller arbeidere og pensjonister som tar hovedstøyten, pluss syke og andre som er avhengig av velferdsstaten. Samt altså kvinner som får sin radius innskrenket.
   Thomas Hylland Eriksen greier seg nok en stund til.

   • Jeg er enig i at det er de du nevner som må ta støyten. Men hvor er m-l sektens feiringer? Hva tenker disse når revolusjonen så til de grader er kjørt i dass? Hva tenker de når svartkledde fascister stormer gjennom gatene med brostein i hendene og hysteriske kvinner med rosa fitteluer står og skriker, som den eneste måten de kan utrykke seg på. Hvorfor seier de ingenting? Er det fordi dette er deres barn? Om ikke kjødelig så ihvertfall ideologisk? Skjemmes de? Angrer de? Hvem skal de skylde på? Saul Alinsky?

    • Til ‘Ingenting’ –
     Jeg vet ikke hva de tenker – selv stemte jeg i gamle dager på Venstre (før Røros), og senere på Sp siden de er de eneste virkelig anti-EU/EØS. Jeg stemte selvsagt NEI i 1972 og 1994. Har aldri vært med i AKP og kan derfor ikke svare på hva de tenker om revolusjonen sin.
     Kanskje noen av dem kunne svare her?
     (Gledelig at Steigan har startet denne utmerkede bloggen, og at i hvert fall noen på venstresida ikke er svermere men virker fornuftige).

     • PS. En del 68’ere burde nok se på holdningene sine… Noen normer og grensesettinger trengs i et samfunn.
      ‘Revolusjonen spiser sine barn’?
      Rosa fitteluer og denslags virker helt bisarrt på meg. Gruppetenkning rundt rase (nå anti-hvit) har aldri fungert bra.

      Tror Steigan i et tidligere blogginnlegg har skrevet om hvorfor sterke krefter i USA er interessert i at folk er opphengt på slikt postmodernistisk tull og bruker kreftene sine på å slåss om det.

     • Jeg tilhører den beryktede 68 gjengen, stemte ja til EU (dumme meg) men har aldri forlatt borgerskapet jeg ble født inn i. Jeg anser f.eks. den såkalte kvinnefrigjøringen for det største sviket noen gang utført mot kvinner. Tvunget dem bort fra morsrollen og slavebundet dem i samfunnets lavtlønnsyrker. Med en annen samfunnsmodell og skattlegging deretter ville dagens samfunn ha sett helt annerledes ut.

      Det er en grotesk tragedie og vi betaler alle for det i dag med redusert livskvalitet, økende vold, mindre inntekt og utrygghet, spesielt for de «frigjorte» kvinnene. Vi kan takke m-l sekten for alt dette. Bra jobba!

   • PS. Homofile og jøder kommer også til å få mer utrygge liv.
    Tilliten folk imellom, som vi i Norden har hatt stor glede av, som har fremmet trivsel og kreativitet (tilliten er faktisk lønnsom for næringslivet!), kommer til å svinne hen år for år.

 10. Utgår de från att Norge fortsatt stöttar imperialismens krig i Nordafrika och mellanöstern? Utgår de från att USA fortsatt kommer kunna bomba sönder länderna i Nordafrika och mellanöstern? Kommer USAs hegemoni bestå år 2050? Kommer Saudis inflytande bestå år 2018? Blir Syrien vår tids Vietnam? Kommer vår svenska fd utrikesminister bidra till mer kaos i Ukraina och Libyen? Kommer vår nuvarande utrikesminister spy upp fler lögner till stöd för imperialismens krig (Libyen – viagra)? Vad innebär Kinas närvaro i Djibouti? Kinesiska specialstyrkor till Syrien? Sudans vädjan om rysk militär hjälp?

  Vad är meningen med en sådan här «analys»? Är en sekulariserad arabvärld omöjlig? Och i så fall varför? Har Norge stöttat fundamentalistiska krafter? Bidrog svenska JAS-plan till Libyen till en sekulär utveckling? Norskt och svenskt bistånd till al Qaida i Syrien – kommer det att fortsätta till år 2050? Kommer svenska soldater fortsatt bistå USA i Afghanistan?

  Sparka neråt – slicka uppåt! Tidens melodi. Tråkigt att läsa det här…

  Är ni bekymrade över muslimer? Släng Jens i fängelse! Släng Erna i fängelse! Vad gör Norge i Syrien idag? Vad har Norge gjort i Syrien de senaste åren?

  (Jag är inte det minsta religiös. Min pappa kommer från Tunisien. Sedan Libyenkriget har Tunisien tvingats gräva en vallgrav vid gränsen till Libyen. Min kusin har kamrater som dör varje vecka i strider med religiösa fundamentalister som Norge stödde. Tunisien tog emot nästan en miljon flyktingar från Libyen. Så snälla, ta prognoserna och kör upp dem i röven på er fina statsminister. Eller ännu hellre – tryck ner dem i halsen på Nato’s generalsekreterare så han kvävs!)

 11. Norge må forberede seg på en muslimsk befolkning mellom 1,5 og 2 mill. i 2050, ut av en totalbefolkning på ca 7,5 mill, hvorav ca 4,6 er etnisk norske…….
  Med synkende oljeinntekter som etterstrebes av folk som selv aldri har gjort annet enn å sette sugererør i statskassen, kommer det til å bli et helvetes haraball!

 12. Vi burde forlange folkeavstemning om denne politikken! Om jeg husker rett, er det bare 20 % av befolkningen som ønsker økt muslimsk innvandring.
  Iflg. Pew blir det jo økt prosentandel muslimer i Norge selv med 0-migrasjon. Faren ligger jo bl.a. i wahabisme via Saudi-moskéer og Muslimbrødrene som radikaliserer de unge, og dermed presser samfunnet mot islamisering. Les Pewforum.org om muslimer: ‘Beliefs about Sharia’. EU og storkapitalen har SINE fiendlige planer, har lest at George Soros lobber i EU-systemet og kjøper folk.

  Mitt poeng er at vi gikk inn i EØS som en handelsavtale – det vi ser konturene av, er er noe totalt annet. Skal vi godta en total omveltning av våre samfunn ikke bare finansielt men også kulturelt – uten å være spurt.

  som ikke Hva med vårt demokrati, hva med forholdet til Grunnloven. Selv om salamitaktikk fra EU-tilhengerne i Stortinget, bør det tas opp at reslultatet blir at samfunnet vil bli endret totalt. Det er jo en slags snik-okkupasjon som forgår.
  Folk burde organisere seg tverrpolitisk – fra venstre mot høyre (ta gjerne med anti-Eu Frp’ere også, dette er en stor sak som ikke handler om ‘rasisme’, men om hva slags samfunn vi vil ha – demokrati eller ei, om vi skal kjenne oss igjen i landet). Sørgelig at pressen har sveket sitt mandat – da får bloggere og andre frie skribenter ta opp saken! Løfterikt at Terje Tvedts nye bok selger så bra, da blir folk bevisstgjort.
  Men Grunnloven og vårt samfunns fundamenter inkl. fortsatt velferdsstat bør også drøftes – det gjelder tilværelsen for hele befolkningen.

  • Kommentar til : » Vi burde forlange folkeavstemning om denne politikken !»
   Dette er etter min mening det mest interessante i overnevnte kommentarfelt etter Steigans faktaopplysninger.
   «Denne politikken» sa Norge Nei til i folkeavstamming to ganger. Gro Harlem Brundtland med flere har ingen respekt for hverken folkeavstemminger eller hva innbyggerne mener forøvrig. At vi ble innmeldt i EU mot folkeavsteming med eøs avtalen er ikke annet enn et svik mot demokratiet. Største sviket i fredstid men av størrelse og omfang kan ikke sammenlignes av svik i krig. Norge var inntil 2011 et protestantisk kristent land med verdens eneste protestantiske statskirke. Nevner dette for når det gjelder folkeavstemming kan det kort nevnes at statskirken ble fjernet uten at landets innbyggere hadde et ord å si. Det var ikke folkeavstemming. For de av oss om den gang var medlemmer av statskirken kan det nevnes at «ledelsen i statskirken» fant det nevnverdig å høre hva medlemmene mente. Demokrati i Norge er kun et ord som er skrevet og har hverken betydning, respekt eller innflytelse lenger. Alt- absolutt alt- skjer i de lukkede rom og hva vi innbyggere mener har overfor eliten ingen betydning. De ler av oss og vi får kanskje som fortjent. Vi skal vite, og toppolitikerne i særdeleshet, at en kontrakt kommer av det engelske ordet contract. Som er sammensatt av to ord Con og tract. Tract betyr å lure, bedra++ og var en gammel ordning for å overta andres rettigheter så enkelt, sleipt som mulig uten at den opprinnelige eier skull få innsyn i egne verdier osv. Således også med eøs avtalen/kontrakten. Vi er lurt rett på ræv i dagslys og det var selvsagt også meningen fra EU og ikke minst Gro Harlem Brundtland++. Idet overnevnte artikkel handler bl.a. om religion kan vi også nevne at vi har hatt to mektige statsministre som har vært medlemmer av Human Etisk Forbund og som etter gammel betydning er selverklærte hedninger. Man kan si at Human Etisk Forbund med en prosentmessig størrelse på under 3% av den norske befolkning har medvirket til at 3,8 millioner protestantiske innbyggere ble sparket utav grunnlovens § 2. Ja ved at Norge var et kristent protestanisk land.
   Ordlyden er i dag at Norge er et landet er kristent og humanistisk. En bør få med seg at protetantisk er utelatt og ordet kristen også gjelder katolsk. Luther tapte og Vatikanet m/ resten av eliten ler seg krøkkete over Norges unnfallenhet.
   For dem som ikke vet forskjellen på katolsk og protetantisk er det lite å gjøre,- desverre. Vi skal vite at tidligere var det et krav å være kristen protestant for å bli stortingsrepresentant. Overtid er dette fjernet av dem som vile ha makt og innflytelse i Norge. Nå betaler vi prisen !
   Men vi kan være litt stolte av Kong Harald for han protesterte,-dog til ingen nytte. Som takk for sin opprørske oppførsel er han den eneste i Norge som ikke har relegionsfrihet. Ja han er som kjent lovpålagt i grunnloven til å være protetant. Ironisk og svært alvorlig. Det nevnes ikke i en bisetning noen steder at Norge som nasjon er vingeklippet og at klippingen fortsetter 24 timer i døgnet 365 dager i året. Nasjonen Norge skal fjernes. Flagget skal bort og det norske passet er snart historie også. Vi skal styres fra Bryssel og Europa er en kopi av USA hvor Norge har like lite innflytelse på landert som eksempelvis California har i USA.

   Kommentar til » Folk burde organisere seg tverrpolitisk» :
   Her er jeg 100% enig og jeg har lenge i mitt stille sind lekt med tanken å sette i gang….og dette er noe titusenvis av nordmenn er opptatt av.
   I tilfelle Pål Steigan leser kommentarene gir jeg ham en oppfordring: Vi trenger en egen link på denne siden som kan brukes til å ta makten i eget land. Det er svært enkelt hvis vi vil. Vi gjør det på den rette måten. Dvs omvendt av dagen ordning som er oppned. Ja vi gjør det Nedopp. Da er det vi som er nederst i næringskjeden som bestemmer og ikke eliten som sitter på toppen og spiser oss levende !

 13. I vår tid kommer ulike kulturer i nær kontakt og vi opplever det flerkulturelle samfunnet. Vi må møte denne utviklingen å ta med oss Karl Marx oppfordring: Proletarer i alle land foren eder. Det er eneste siviliserte løsningen i globaliseringens tid.

  • Du store all-fredens! Enda en som ikke har skjønt omfanget av sammenbruddet : Berlin-muren falt i 1989, Sovjetunionen opphørte å eksistere i 1991, SUKP-b ble nedlagt og KKP administrerer verden mest suksessrike kapitalistiske land!

   Les litt om bakgrunnen for hvorfor Karl Marx bestemte seg for å flytte til LONDON, han ville ikke ha oppfordret til å leve fredelig, side-om-side med den tyske keiserens soldater……

   Proletarene i midtøsten forblir i midt-østen, de er så fattige at de sitter fast, de har ikke midler til å kjøpe seg plass på den moderne lykke-charterturismens reiser.

 14. Hvordan skal dette ende, når ikke en gang Pål Steigan, eller de øvrige oppegående i dette Forumet forstår at det hele er nøye planlagt?
  Og, ikke bare det, kommunisert i mange Fora, og Medier, av Frimurere og frittalende Zionister.
  Fasiten er «New World Order».
  Research vår tids folkevandring, som er nøye planlagt, finansiert og organisert – eller lev med konsekvensene av, å la være.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.