Presset Norge til krigsdeltakelse

0
Norsk soldat i Afghanistan. Foto: Forsvaret

USA drev en hemmelig påvirkningskampanje for å trekke Norge dypere inn i Afghanistan-krigen, ifølge til nå ukjente WikiLeaks-dokumenter.

Norsk soldat i Afghanistan. Foto: Forsvaret

Dette skriver frilansjournalisten Eirik Vold i Ny Tid.

Avsløringene:

  • Konfidensielle dokumenter fra USAs ambassade i Norge viser at USAs diplomater gjennomførte en omfattende påvirkningskampanje overfor norske myndigheter og opinion for å øke norsk krigsdeltakelse i Afghanistan.
  • Diplomatene vedgikk at desinformasjon og hemmelighold var nødvendig for å få Norges befolkning til å støtte krigen. Det var viktig å holde påvirkningskampanjen skjult for norsk opinion.
  • Spesielt viktig var det å sørge for at nordmenn fortsatte å tro at det norske bidraget var sivilt og humanitært, samtidig som man presset på for å utvide den militære innsatsen.
  • Amerikanerne anså Norge som en «vippenasjon»: Norge måtte dras med i krigen for å få andre europeiske land til å komme etter.
  • USA fryktet at fredstilhengerne i SV ville stå i veien for målet om økt norsk krigsinnsats.

Artikkelen til Vold bør leses i sin helhet, for den er veldokumentert, avslørende og grundig. Les den her.

Endene som stilte seg på rekke

De lekkede dokumentene viser at USAs regjering vurderte det slik at SV ville ha kunnet stoppe krigsinnsatsen, fordi amerikanerne trodde at Jens Stoltenberg ikke ville latt sin regjering gå i oppløsning for å sikre en krigsdeltakelse:

«Ifølge MOD [Det norske forsvarsdepartementet] var en av endene som allerede hadde stilt seg på rekke, utenriksminister Jonas Støre. Den virkelige utfordringen av Strøm Erichsen [sic] og Støres kombinerte vekt vil komme fra juniorregjeringspartner/fredstilhengerne/Afghanistan-skeptikerne i Sosialistisk Venstreparti (SV). Norges nåværende Afghanistan-utplassering er bitre piller å svelge for SV, og det å støtte ISAF med SOF [Special Operations Forces] kan være for mye for SV. Et av statsminister Jens Stoltenbergs hovedmål har vært å holde sin regjeringskoalisjon sammen. Om SV ikke kan mobbes til å gå med på SOF-utplassering til ISAF, vil ikke Stoltenberg la sin koalisjon falle fra hverandre for å støtte planene til sine forsvars- og utenriksministre om å gjennomføre utplasseringen.»

Dette dokumentet kan leses i original her.

Kommentar:

Det samme var antakelig tilfelle i forbindelse med krigen mot Syria. Hadde SV sagt nei, ville ikke Stoltenberg ha kunnet ture fram som han gjorde og satt Norge i spissen for bombinga av Libya.

Forrige artikkelFaktaresistenta myter om angreppskriget mot Jemen
Neste artikkelEuropas voksende muslimske befolkning
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).