Senterpartiet roper varsko om stygge tall

19

– Sysselsettingsraten i Norge går ned år for år, viser tall vi har fått fra Finansdepartementet. Én ting gjør saken enda verre, sier Willfred Nordlund (Sp).
Andelen av innbyggere i Norge som er sysselsatt, blir stadig lavere.

Aller verst er det blant ikke-vestlige innvandrere, viser tall Senterpartiets stortingsgruppe har fått fra Finansdepartementet.

Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter:

Andelen som deltar i arbeidslivet, er sunket fra 85,4 prosent av befolkningen utenom innvandrere i 2013, til 83,5 prosent i 2016.

Blant ikke-vestlige innvandrere er sysselsettingsgraden gått ned fra 58,8 til 56,4 prosent i samme periode. Blant innvandrere fra Afrika var under halvparten, 48,6 prosent, sysselsatt i 2016.

– Finansiering av velferdsstaten blir ett av de største spørsmålene framover. Hvor mange av oss skal være i jobb? Hvor mange skal motta velferdsgoder? Det varierer jo med alderen, sier Nordlund.

– Sysselsettingsraten for alle går ned. For befolkningen i sin helhet, vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere. Det blir færre og færre som bidrar. Det er alvorlig, særlig når eldrebølgen kommer, hvis arbeidsstokken reduseres ytterligere, fortsetter Sp-politikeren.

Når det gjelder innvandrere, konstaterer han at integreringen i arbeidsmarkedet ikke fungerer.

I virkeligheten er tallene verre enn det ser ut til fordi det ikke skilles mellom fulltid og deltid. Er du sysselsatt ei uke, regnes du som sysselsatt. Her er tallene fra Finansdepartementet.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. Den nordiske velferdsstaten er det beste vår sivilisasjon har kommet opp med, men den forfaller. Byråkratiet har antatt sovjetiske dimensjoner og er i stadig større grad til for seg selv, og fungerer mer og mer som ryggdekning og skjold for maktmennesker og særinteresser. Kontroll over nasjonens ressurser og interesser utflagges til overnasjonale interesser og instanser i et akselererende tempo. Kontroll og medbestemmelse over egen arbeidsplass skrumper inn. Det mest frustrerende er allikevel at hele nasjonen er giret mot profittmotivet, en absurditet i en verden hvor miljøkrisene tårner seg opp.

  «En arbeidsplass i dag innebærer i praksis en fare for etterkommerne, i stedet for å bygge trygghet for framtida.» – Terje Bongard

  At stadig flere ikke orker å jobbe er høyst forståelig. Når man samtidig ser at det er hybrismonstre og sløsere som stikker av med eierskapet over produksjonsmidlene, slik at de kan velte seg i forbruk og miljøødeleggelse, og slik gi fingeren til oss asketer, samtidig som flertallet drømmer om å bli som dem, kjenner man at motløsheten tar overhånd.

  Det er på høy tid med en velferdsstat 2.0, eller heller hva man kan kalle en velferdsallmenning 2.0, basert på kommunisme 5.0. Den nordiske velferdsmodellen har allerede løpt ut i sanden, i tillegg ble den konstruert før miljøkrisenes tid. Skal vi kunne ta fatt på miljøkrisene og føle mening med vårt arbeide, må vi få på plass InnGruppe-Demokratiet (IGD).

  Samtidig må tabuet om «mistankens hermeneutikk» knuses!

  «Vi er stinne av vikarierende motiver, og de er i virksomhet hele tida. Mange av dem er vi ikke klar over sjøl, fortrengning er en del av vår mentale bagasje. Og vi har diverse strategier for å hindre at de blir avdekka. En viktig strategi å er å bli blodig fornærma. En annen er å bli «djupt såra». Og det finnes mange flere.»- Trond Andresen

  Det er 100 år siden revolusjonen, men vi kan i ettertid slå fast at den nordiske velferdsmodellen var en større suksess. Formelen den bygget på er imidlertid ikke lenger gyldig: kapitalisme+vekst=demokrati

  Allikevel har vi i Norden et spesielt ansvar for verden for å ta velferdsmodellen opp til neste nivå. Med vår fortid vil vi bli tatt på alvor. Revolusjon 2.0 må starte her, før det er for seint. Og den må begynne med at vi tar demokratisk kontroll over arbeidsplassene, da produksjonen er eksistensgrunnlaget vårt!

  I tilfelle noen enda ikke skulle ha evangeliet!

  – Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/episode-66-inngruppa-som-styrende-prinsipp-i-et-baerekraftig-samfunn/

 2. Og likevel går byggenæringa på full speed i Oslo – eg har aldri sett så mange heisekraner strøydd utover Oslodalen som no. Det er berre at mange av dei som er i arbeid i byen, er bortearbeidarar, rimeleg løna, medan sysselsettingsraten for dei andre går ned.

 3. Kan ein vente at alle flyktingane skal koma i jobb? Kvar er jdei obbane dei kan få då? Ofte vil det måtte bli innafor tenesteseyting. Då dei vistnok manglar utdaning som trengs for andre jobbar. Tidlegare kunne ein ta folk inn frå gardsarbeide, og inn industrien. Dette var særleg på 50 og 60 talet. Deretter kunne mange koma inn i offentlege jobbar og privat tenesteyting. Tildømes i butikkar. Dette var då ein seinare automatisera industrien. Eller at ei la ned industri. Kva gjer ein i åra framover? Kvar skal ein skaffe jobbar? Og også jobbar som er økologisk berekraftige?

  Difor er ikkje sosialisme og kommunisme automatisk eit alternativ. Høgt oljeforbruk er høgt oljeforbruk. Også i eit sosialistisk samfunn. Industri skaper verdiar, men forbrukar verdiar også. Ofte kol og olje. Ein kan såleis ikkje sei at DDR var eit berekraftig samfunn. Det ein sette ut i livet i Sovjet frå 1917, og seinare i DDR og i det sosialdemokratiske Noreg ,var eigentleg ein vestleg uøkologisk vekstfilosofi. Ein skulle heile tida ha meir uøkoløgisk forbruk. Og folk skulle leva i drabantbyar. Ein har desse drabantbyane i Noreg og, som i det tidlegare DDR.

 4. Vi kommer nok etter svenskene,denne gang også.:
  På svensk TV fikk vi svaret på hva som venter.LO ,Arbeidsgiverne og partitoppene er enige om hovedtrekkene i integrasjonstiltak på arbeidsmarkedet.Det skal innføres subsidier til arbeidsgivere som tar inn ny-kommere.
  Selv en «integrert» kommentator måtte innrømme at dette kunne lede til lavere lønn for alle,svensker,ny-kommere og etablerte innvandrere.De får nok fagforbundene med også.Så kan de krangle om hvor lenge ordningen skal vare.
  Det blir garantert slik omfordelingsfantastene hele tiden har planlagt-«landet flødar av arbetskraft.»

  Og mens lønns- og skattegrunnlaget synker,skal nykommerne også integreres på boligmarkedet.Et oversubsidiert marked,der selv høytlønnede ikke kan betale -avdrag.

  Vi har altså med at nasjonalt-,regionalt -og globalt pyramidespill å gjøre.

  Færre heltids- og brukbart betalte jobber skal finansiere flere lavt-eller ikkearbeidende innbyggere.
  Det er 24/7 -samfunnnet som viser seg ikke å være lønnsomt.Fordi forbrukerne ikke kan kjøpe hele tiden,spesielt ikke for kredittkort.

  Og når «venstreopposisjonen» ikke har andre løsninger enn primitiv puritanisme og omfordeling til «de som trenger det mest,»så vinner andre opinionen.Vi sparer oss til fant-mens budsjettpostene fylles med utgifter til et grenseløst Fata-Morgana-for ny-adel og deres klovner i mediabransjene .

  En tragisk komedie i sakte film.Det blir nok flere akter,før noen kommer opp med et alternativ.

  • Venstresida vil innvandring, men og at desse innvandrerane skal ta del i den norske vekst og forbruks kulturen. Det må finnast jobbar og så må innvandrarene og ha utdaning for desse jobbane. Tvilsamt om dette går. Då kan offentleg økonomi bli dårlegare. Dette kan gå ut over folk på venstresida også. Då mange av desse lever av det offentlege gjenom jobb eller pensjon. Kven betalar det meste av løna til Lars gule? Eller pensjonen til Erling Folkvord?
   Det er faktisk etniske nordmenn som gjer det. Ei gruppe dei ikkje er opptekne av?

   https://www.youtube.com/watch?v=FQXAqP6ReqY

 5. Dere burde også se på hva data teknologi og roboter vill gjøre i nær fremtid.
  Allrede i dag er bedrifter så effektive,att de sitter inne med store lager.
  Jobbene som vill forsvinne,er mange millioner på verdens bassis.
  Og norge som er langt fremme i bruk av data.
  Vill miste mange arb plasser,før andre land.
  Nye vill skapes,men vill det skapes nok?
  Selv maskiner som tar ugress mellom plantene.Er nå på markene.
  Så vi uten evner til å ta til oss læring og mestring av data teknologi.
  Vi kan da ikke lenger brukes til å fjerne ugress.
  For oss ser ikke fremtiden lys ut.
  Vell,det gjelder da flere.Den tyske bank har gjort en analyse om mer bruk av data.
  Analysen,viste da att ca 80 000 jobber.Kan fjernes.

  • «Selv maskiner som tar ugress mellom plantene.Er nå på markene.
   Så vi uten evner til å ta til oss læring og mestring av data teknologi.
   Vi kan da ikke lenger brukes til å fjerne ugress.
   For oss ser ikke fremtiden lys ut.»

   Man kan godt si at dere har blitt til ugress i det nye samfunnet, men en liten trøst kan kanskje være at det utvikles maskiner som kan fjerne dere?

 6. Erik Reinert advarte i sin tid mot slike effekter før østutvidelsen av EU. Østutvidelsen ville føre til sosial dumping og til lavere lønnsnivå i Vest-Europa og også til lavere konsum og etterspørsel i Europa. Og Øst-Europa ville bli utsatt for av-industrialisering og brain dain. Alt dette viste seg å stemme. Et resultat av sosial dumping har blitt bla Brexit, så kanskje EU-lederne burde ha lyttet mer til Erik Reinert.

  I tillegg til fri flyt innenfor EU/EØS kommer nå kinesiske entreprenører som bla bygger broer i Norge. Dette har ikke noe med EØS å gjøre, det skjer derimot innenfor WTO (eller WTO/Gats). Pga lave kinesiske lønninger og ekstremt lav kinesisk vekslingskurs er det umulig for norske selskap å konkurrere med kinesiske selskap (globalisering dreier seg ikke om konkurranse som går på produktivtet, men om konkurranse som dreier seg om vekslingskurs og den slags).

  De høye boligprisene i Norge har den effekt at folk i etableringsfasen sliter økonomisk. Det fører igjen til at barnefødsler utsettes eller avlyses. Fødselsraten i Norge ligger nå (2016) på 1,71 barn pr kvinne, mens den i 2009 derimot lå på 1,98 barn pr kvinne, altså en nedgang etter finanskrisen. Stabilt folketall krever derimot en fødselsrate på 2,06 barn pr kvinne. En konsekvens av de høye boligprisene (og andre fattigdomsøkende tiltak) er at eldrebølgen forsterkes på sikt.

  Det er noe som heter sekulær stagnasjon (secular stagnation etter Keynes & co) og som betyr at investeringene i samfunnet faller når folketallet faller. En av de viktigste kreftene bak økte investeringer og økonomisk vekst er at folketallet i et land øker (og da snakker vi også om at størsteparten av befolkningen kommer seg ut i jobb). Reduserte insvesteringer pga stagnerende folketall, kommer i tillegg til at stadig færre sysselsatte må forsørge stadig flere utenfor arbeidslivet (både eldre og mange av flyktningene).

  Velferdssaten kan gå konkurs pga synkende sysselsettingsgrad (for få skal forsørge for mange).
  Kapitalismen kan gå konkurs pga stagnasjon i antall sysselsatte (og økonomisk nullvekst).

  Men så har vi elefanten i rommet: de høye boligprisene.
  I 1899 var det boligkrakk i Oslo. Boligprisene fallt den gang med hele 60% og det gikk 100 år før boligprisene igjen var tilbake på samme nivå som i 1899 (justert for inflasjon). Hadde noe slikt skjedd nå i vår tid ville feks en bolig til 5 millioner plutselig ha kostet 2 millioner kroner. Dette kunne ha redusert en families boutgifter med noe slikt som totalt 4,5 millioner kroner (inkl renter) over en periode på 30 år. Med en slik stor reduksjon i boutgiftene bør det kunne være mulig å finansiere velferdsstaten også i framtiden. (Boligprisene er kraftig oppblåst under nyliberalismen, det som bestemmer nivået på boligprisene er folks evne til å betjene avdrag og renter utifra deres lønnsnivå og har ikke noe med byggekostnader å gjøre, utbyggere og eiendomsutviklere/eiere er de som håver inn de største gevinstene).

  • Ikke glem tomteeierne-f-eks.Hav eiendom i Oslo.Kommunens eget selskap.Som har hatt den gode smak -å planlegge Sør Enga og resten av Oslos ansikt mot sjøen.Kvadratmeterprisene ekskluderer det meste av innbyggerne fra disse segregerte områder.
   Og det som beskrives som et håp-boliger til 2 millioner-vil være et mareritt for veldig mange.Både tomteeiere,utbyggere,entreprenører og boligeiere.
   Her er noen Fakta.: OBOS mente,for flere år siden,at de måtte ha 50.000 pr.kvm. for å kunne igangsette bygging.
   Median boligen den gang kostet ca.3,5 mill.Prisen steg i 2016-17 til 4,2 mill.Nå er den på vei ned,til det gamle nivå.
   Det betyr at de som belånte de tillatte 85 % har tapt hele egenkapitalen.Det fall som nå følger ,vil føre enda flere ned på grunnfjellet av den egne økonomi.Det ville gi gjeldsrådgiverne mye arbeid.
   Et fall på 60 % vil gi adskillig dystrere utsikter,f.eks. bankkonkurser.

   Et virkelig revolusjonært framtidskrav kan utledes av disse kalla fakta.:
   Ikke kjøp flere overprisede boliger til trengende.Ikke bosett enda flere trengende-vi er overoppfyllt allerrede.
   Forlang nedbetaling på lån,slutt å subsidiere utbyggerne,via rentefradraget.
   Forbered bankkonkurser,og medfølgende nasjonaliseringer.
   Gi de forgjeldede borett i sine overprisede boliger.Overfør eiendomsretten til stat eller kommune,for de boligeiere og sameier og borettslag som ikke kan gjøre opp for seg.De kan gis utsettelse ,ved framleggelse av realistiske nedbetalingsplaner.Ikke over 60 år,fra første innvilgelse av byggelån.

   M.a.o.: Boligbransjen er ikke den nye olje.Den likner mer den siste olje.
   Jo lengre de styrende fraksjoner får holde på med pyramidespillet,jo dypere blir fallet.
   Og det som evt.kommer etterpå,blir «ingen Rosenhave.»
   Men-det kan kanskje bli som i det blide Danmark.Gjennomsnitts kvadratmeterpris for hus er ca.kr. 17.000.Riktignok på norsk nivå noen steder.Men alle kan jo ikke bo der det er dyrest.

   «Stor-Oslo er stort nok.Det holder nå.»

 7. Vel, til de som får panikk av disse tallene. Norge har fortsatt en av de høgeste sysselsttingsratene i verden!
  I forhold til oversikter som tar med alle fra 15- 74 år så vet vi at det er minst 50 år siden det var vanlig å gå rett ut i arbeidslivet etter sju år på folkeskolen. I dag er det vel stort sett bare lærlinger som er i full jobb fra 18 års alder.
  Og det er lenge siden pensjonsalderen ble senket fra 70 til 67 år. Når sysselsettingen synker så er en viktig grunn at de store årskullene født de første årene etter andre verdenskrig er så frekke at de går av med pensjon. På tross av det har Norge sammenlignet med andre land i Europa en høg sysselsetting av eldre og særlig høg prosent av kvinner over 55- 60 år.
  Når sysselsettingstallene skal vurderes og sammenlignes mellom land, så er vel strengt tatt mest realistisk å se på befolkningen mellom 20 og 67 år.

 8. Det foregår en vanvittig utbytting av arbeidsplasser. Soslial dumping. Bla latviere flys inn i stort monn og jobber i byggebransjen, mens de som kunne jobbet der er går på trygd. Hvem tjener dette? Bemanningsbyråene har ødelagt hele landet. Hvis du skulle være så heldig å få jobb i helsesektoren etter endt utdannelse, er denne på fra 16 til 25%. Hvem kan leve av slikt? Det sminker tabellene og får ned sykefraværet, jada. Hundrevis av søkere på hver deltidsjobb – det sier noe – de som burde se dette lukker øynene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.