Iskald vind fra fortida

0
Fredrik Mellem (AP) i Dagsavisen 8. november 2017.

Av Runa Evensen.

Oktoberrevolusjonen 1917 markerte begynnelsen på et helvete, mener Fredrik Mellem, og setter likhetstegn mellom nazismen og marxismen-leninismen. Han vil nekte NKP deltagelse i LOs 1.mai-tog. Slik taler fagforeningsmannen til forsvar for ytrings- og organisasjonsfrihet.

I motsetning til Mellems fraser om revolusjonen dokumenterer historikere noe annet. Bakgrunnen for opptøyene i Petrograd under tsaren var fattigdom, sult, nød og kriger. 1. verdenskrig førte til at regjeringen ble avsatt i februar. Lenin kom til Petrograd i april og propaganderte for fred, brød og jord. Ikke vold og krig. Arbeidere, bønder og soldater ga sin fulle støtte.

Revolusjonen viste at arbeiderklassen kan overta makt og skape sin egen framtid. NKP skammer seg ikke over å hylle den historiske begivenheten. NKP er stolte av resultatene den førte med seg: Likestilling, rett til arbeid og bolig, gratis helsestell og undervisning, blomstrende kulturliv m.m. Den gav inspirasjon i kampen for frigjøring fra kolonimaktene og imperialismen, og hadde betydning for den norske arbeiderklassen som organiserte seg og kunne sette fram krav.

Fredrik Mellem (AP) i Dagsavisen 8. november 2017.

Mellem må granske sitt eget partis historie. Sosialdemokratiet bærer et tungt ansvar for fascismens frammarsj i Europa. De har vist forståelse for USAs kriger, og gitt støtte til militær innblanding i suverene staters rett til å velge sin vei. Millioner av lik ligger i USAs fotspor.

For NKP er det viktig å avsløre personer som i «frihetens» og «demokratiets» navn prøver å kriminalisere de som ikke løper USAs og EUs ærend for å plyndre Europas arbeiderklasse. Som sidestiller nazisme og kommunisme og vil forby kommunistene å ytre seg. Ap-medlemmet vil ha sensur, utestenging og splittelse i arbeiderbevegelsen.

NKP er ikke overrasket over at «drittpakker» kommer fra personer som feirer USAs uavhengighetsdag. La dem feire i fred, men fordøm ikke norske kommunister for å romantisere vold og krig. Åpne opp deres egne skapdører så raser skjelettene ut i mengder.

 


Runa Evensen er fra 2015 leder i Norges Kommunistiske Parti.

Forrige artikkelF35 truer nasjonal suverenitet
Neste artikkelFør Libya krigen 2011: Afrikas rikeste land, nå et grusomhetens scenario pga Jonas Gahr Støre