Iskald vind fra fortida

7
Fredrik Mellem (AP) i Dagsavisen 8. november 2017.
Avatar

Av Runa Evensen.

Oktoberrevolusjonen 1917 markerte begynnelsen på et helvete, mener Fredrik Mellem, og setter likhetstegn mellom nazismen og marxismen-leninismen. Han vil nekte NKP deltagelse i LOs 1.mai-tog. Slik taler fagforeningsmannen til forsvar for ytrings- og organisasjonsfrihet.

I motsetning til Mellems fraser om revolusjonen dokumenterer historikere noe annet. Bakgrunnen for opptøyene i Petrograd under tsaren var fattigdom, sult, nød og kriger. 1. verdenskrig førte til at regjeringen ble avsatt i februar. Lenin kom til Petrograd i april og propaganderte for fred, brød og jord. Ikke vold og krig. Arbeidere, bønder og soldater ga sin fulle støtte.

Revolusjonen viste at arbeiderklassen kan overta makt og skape sin egen framtid. NKP skammer seg ikke over å hylle den historiske begivenheten. NKP er stolte av resultatene den førte med seg: Likestilling, rett til arbeid og bolig, gratis helsestell og undervisning, blomstrende kulturliv m.m. Den gav inspirasjon i kampen for frigjøring fra kolonimaktene og imperialismen, og hadde betydning for den norske arbeiderklassen som organiserte seg og kunne sette fram krav.

Fredrik Mellem (AP) i Dagsavisen 8. november 2017.

Mellem må granske sitt eget partis historie. Sosialdemokratiet bærer et tungt ansvar for fascismens frammarsj i Europa. De har vist forståelse for USAs kriger, og gitt støtte til militær innblanding i suverene staters rett til å velge sin vei. Millioner av lik ligger i USAs fotspor.

For NKP er det viktig å avsløre personer som i «frihetens» og «demokratiets» navn prøver å kriminalisere de som ikke løper USAs og EUs ærend for å plyndre Europas arbeiderklasse. Som sidestiller nazisme og kommunisme og vil forby kommunistene å ytre seg. Ap-medlemmet vil ha sensur, utestenging og splittelse i arbeiderbevegelsen.

NKP er ikke overrasket over at «drittpakker» kommer fra personer som feirer USAs uavhengighetsdag. La dem feire i fred, men fordøm ikke norske kommunister for å romantisere vold og krig. Åpne opp deres egne skapdører så raser skjelettene ut i mengder.

 


Runa Evensen er fra 2015 leder i Norges Kommunistiske Parti.

KampanjeStøtt oss

7 KOMMENTARER

 1. Så langt jeg har forstått saken så dreier denne saken seg om bruk av symboler. Hammer og sigd er og forblir et symbol for Sovjetunionen mens hakekorset er og forblir et symbol for Nazi-Tyskland. Dette uansett hva feks NKP selv måtte mene om sitt eget symbol. Når NKP kommer med sin flaggborg på demonstrasjoner så er dette såpass visuelt dominerende slik at selve formålet med demonstrasjonen kan svekkes og trekkes i tvil.

 2. Det er også mange historikere som hevder at de vestlige velferdsstater ble utviklet som en motvekt mot den kommunistiske trusselen og hadde sin bakgrunn i frykten for at revolusjonen skulle spre seg til Vesten deriblant Norge. Slik kan vi kanskje Takke Lenin for velferdsstaten?

 3. Det var ikke arbeiderklassen som fikk makten i USSR, det var staten. Skal arbeiderklassen få reell makt må staten oppløses i allmenningheten gjennom InnGruppe-Demokatiet (IGD).

  «Ingen å stemme på. VI HAR IKKE DEMOKRATISK RÅDERETT OVER PRODUKSJON, KVALITETER, HOLDBARHET, NØDVENDIGHET OSV OSV. Alternativene framstilles som 2: Enten en avart av østeuropeisk skrekkvelde eller global kapitalisme.» – Terje Bongard

  Heller ikke den sovjetiske arbeideren hadde råderett over produksjonen. Skal han/hun få det må produksjonen organiseres i selvorganiserende inngruppe-celler med hver sin stemme i RID-hierarkiet. Altså en organisering nedenfra og opp, det motsatte av «kommunismens» femårsplaner.

  Det er ikke noe særlig å lære av de kommunistiske eksperimentene. Det er i atferdsøkologien vi må hente inspirasjon for kommunisme 5.0!

  «Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen.» – Terje Bongard

  Lenin var en synser uten den ringeste forståelse for de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen!

 4. Mulig jeg stiller i neste års 1.mai-tog her på Gjøvik under fanen:

  «GI OSS MEDOSS!»

  https://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

  Egentlig burde dette være hovedparole for hele landet, men jeg blir vel alene, da det ser ut til at jeg er den eneste som har tatt poenget.

  «Det finnes noen som har tatt poenget. Øyvind Holmstad hos Kulturverk har oppdaget sammenhengen, her har han kommentert den.» – Terje Bongard

  Vil passe bra å bli med i 1.mai-toget til neste år, etter at Fyrsten kastet meg ut av bedriften min etter en skitur sist vinter. På denne turen lovpriste jeg mitt eierskap, så kommer denne teflonhjernen og kaster meg ut etter middagen, etter 38 års slit. Så slik er kapitalismen, man er på toppen om morgenen og i rennesteinene om kvelden.

  Pussig også hvor raskt det gikk fra jeg ble kastet ned fra borgerklassen til arbeiderklassen, før jeg ble erklært trumpist, hatist og kvitt arbeiderklassesøppel. Straks noen tar stolen din er du bare dritt!

  Men gi meg IGD, yeah, yeah, yeah.

 5. Den nordiske velferdsmodellen skal legge til rette for at alle kan foreta en klassereise, og det skal være sikkert og visst at denne klassereisen kan gå meget raskt. Min klassereise fra borgerskapet til arbeiderklassen tok ca fire timer. Slå den!

  Tror jeg vil søke Guinness rekordbok om å få antatt min klassereise som verdens raskeste klassereise!

 6. Ideer og kritisk metode fra «Kommunistenes manifest» fra 1848 og Lenins analyse av imperialismen fra 1916 utfordrer klassemakt og establishment i statsadministrasjoner i dag med diverse globale kriser; Trusselen om at den globale kampen mellom storkapitalens administrasjoner kan føre til atomkrig, klimakrise og undergraving av realdemokrati er viktigere enn å henge seg på Chamberlains linje like før 2. verdenskrig om at «røde» og «brune» er identiske fordi de ikke sloss for det britiske imperiet. Samtidig lot den «demokratiske antikommunisten» det spanske demokratiet i stikken i 1936 og ga dermed sin indirekte støtte til Hitler og Mussolini. Prøver noen historieløse seg på det samme nå? Han er da helt på linje med visse krefter i EU som også vil forby symboler i «demokratiets og ytringsfrihetens» navn. Opp alle jordens bundne treller!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.