Før Libya krigen 2011: Afrikas rikeste land, nå et grusomhetens scenario pga Jonas Gahr Støre

12
Slik så den libyske byen Sirte ut etter at Norge hadde bombet landet etter ordre fra Stoltenberg og Støre.
Hanne Nabintu Herland

Av Hanne Nabintu Herland.

Stortingets utenrikskomité har vedtatt at det skal foretas en uavhengig gransking av Norges deltagelse i Libya krigen. I den forbindelse vil vi publisere noen få artikler om temaet, som kan bistå utvalget i dette viktige arbeidet for å avdekke hvorvidt FN resolusjonen om å “ta ansvar for å beskytte sivile” var et påskudd for å gjennomføre et militærkupp eller et reelt ønske om å “beskytte en befolkning”. En befolkning man like til denne dag, fullstendig har sviktet.

Libya krigen førte til at Al Qaida affilierte grupper tok makten, og til dags dato ligger landet i ruiner.

Dette skjer i dag mens vestlige observatører er fullstendig klar over at ISIS, Al Qaida, salafi, takfiri og andre militsgrupper tyranniserer lokalbefolkningen med overgrep, voldtekt av både menn og kvinner, kidnapping av voksne og barn, drap, etnisk rensning av mørkhudede libyere og en lang rekke terrorhandlinger mot lokalbefolkningen som alle har det til felles at vestlige medier ikke omtaler den forferdelige tilstanden i Libya. Det er helt bom stille.

Ingen vil snakke om hva vår bombing i Libya førte til, for da vil våre politiske ledere måtte stå til ansvar for sine forbrytelser mot menneskeheten. Det vil medføre et ubehag som nasjonen Norge ikke vil ha. 

Foto: Travel Time, Libya before 2011

I 2011 ble libyere ble slaktet ned, sivile drept i titusentall, overgrep i hopetall begått da landets myndigheter mistet kontrollen over landets rettssikkerhet som følge av at nasjonen ble angrepet. Norge deltok aktivt og slapp hele 588 bomber over landet, norske jagerpiloter bekreftet siden at hele 75 % av de norske bombetoktene var såkalte SCAR oppdrag, det vil si at det var opp til piloten selv å finne og vurdere hva han ønsket å bombe, eller “treffe det han synes så ut som militære mål”.

De måtte plukke ut mål på egenhånd, og slapp bomber i tettbygde bystrøk. De norske pilotene fortalte til NRK at de var klar over at opprørerne bombet og skjøt inn i sivile områder, men ble ikke beordret til å stanse dem fra å gjøre dette. USA og vestlige aktører inngikk allianser med Qatar, Saudi Arabia og skulle det siden vise segAl Qaida affilierte grupper i jakten på å skifte ut statsoverhode i Afrikas rikeste stat. Krigen ble hyllet i avisene, Al Qaida flagget vaiet snart over Libyas domstoler, de aller fleste var  i ettertid godt tilfreds med Norges aktive militære deltagelse. Nesten ingen protesterte.

Foto: Travel Time, Libya before 2011

En stor takk til NRK Brennpunkt som var en av de ytterst få kritikerne med programmet De Gode Bombene, der det ble påpekt: “Vi gikk fra dyp fred i Norge til strategisk bombing i Afrika på få døgn.”

La oss se litt nærmere på hvordan den libyske velferdsstaten var organisert og hvilket samfunn Norge og NATOs bombing og militærkupp i Libya effektivt ødela.

Med Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg i spissen bidro Norge svært aktivt til å ødelegge Afrikas rikeste stat. Ingen av disse har siden blitt sendt verken til International Criminal Court i Haag for overgrep mot menneskeheten, eller på noen annen måte måttet stå til ansvar for sine overgrep mot menneskeheten. Da de faktiske forhold kom på bordet, har man i Norge valgt å dysse det hele ned i håp om at ingen får høre om lidelsene i Libya, som til dags dato innebærer forferdelige overgrep og grusomheter mot sivilbefolkningen.

Foto: Travel Time, Libya before 2011

I Norge har Arbeiderpartiet derimot klart det kunststykke å velge Jonas Gahr Støre til leder, mannen som står ansvarlig for denne alvorlige Libya tragedien og burde sittet fengslet i Haag for lenge siden. Libyeres liv har åpenbart null verdi for Arbeiderpartiets ledelse og dets velgere som ser på Libya overgrepene med lett uproblematisk blikk. For meg er det helt ubegripelig at det går an å stemme på et parti som Arbeiderpartiet så lenge de har en krigsforbryter som leder.

De fleste er nå klar over at under president Muammar Gaddafi ble Libya Afrikas rikeste stat, med velferden sosialistisk jevnt fordelt på den libyske befolkningen. Listen er lang. Gratis helsevesen for alle, gratis utdanning for både kvinner og menn, med rettigheter til å søke utdanning utenlands – også den betalt av den libyske stat. Dette gjaldt også for kvinner.

Som de fleste vet, hadde Libya fred i over 40 år. Gaddafi var en liberal tilhenger av kvinners rettigheter, og kvinner deltok i de militære styrker og ble oppmuntret til å ta utdannelse og så videre.

Dette ble, i sin tid, sterkt mislikt av salafi-ideologisk tilknyttede grupper, samt Al Qaida grupperinger som NATO siden støttet seg til for å kunne styrte Gaddafi. Samt eksempelvis ved opprettelsen av ekteskap, mottok vanlige libyere det som tilsvarer rundt 50 000 amerikanske dollar i etablerings stønad fra staten, lån ble gitt til borgerne uten rente.

Foto: Travel Time, Libya before 2011

Kjøp av eksempelvis biler var sterkt subsidiert, bilprisene var langt lavere enn i Europa og omtrent alle familier hadde råd til en bil. Brød, bensin og andre viktige dagligvarer var også sterkt subsidiert. Ingen betalte elektrisitetsregning i Libya, strøm var statssubsidiert og gratis for borgerne, ingen renter på lån i libyske banker, private bilkjøp ble subsidiert med 50 % fra staten.

Sentralbanken var fullt og helt selvstendig, uten lån fra IMF, Verdensbanken eller andre vestlige institusjoner. Om dette skriver Peter Hoekstra godt i boken Architects of Disaster. The destruction of Libya. 

Libya hadde Afrikas høyeste gjennomsnittlige levealder, 78 år, med barnedødeligheten så lav som 20/1000 fødte. Landet hadde null utenlandsgjeld pr. 2011, mens Egypt hadde så mye som 72 % utenlandsgjeld i forhold til GDP. 7 % av befolkningen levde under fattigdomsgrensen pr. 2011, mot 22 % i Algerie og 20 % i Egypt.

En undersøkelse sier at så høy andel som 82 % av libyerne kunne lese og skrive, sammenlignet med Marocco 52 % og Algerie 69 % leseferdighet. I henhold til CIA Factbook var den nasjonale leseferdigheten så høy som 94 %.

Havnebyen Sirte før og etter NATOs «frigjøring»

Landet hadde ryddet opp i Lockerbie skandalen og åpnet det før så stengte landet for Vesten. Det var Saif al-Islam, Gaddafis sønn, som ble instrumentell for å løse Lockerbie-saken der betydelige erstatningsutbetalinger ble utbetalt til ofrenes familier. Det var også under Saif al-Islam Gaddafis ledelse at militæret ble bygget ned, man avviklet atomvåpenprogrammet og privatiserte økonomien, for å nærme seg Vesten og avslutte det fiendtlige forholdet.

Libya samarbeidet, lenge før 2011, tett med CIA og vestlig etterretning for å få bukt med de sunni-muslimske terrorgruppene i regionen, slik som al-Qaida. Om dette skriver Lawrence Wright godt i The looming tower, Al-Qaeda and the road to 9/11.

Foto: Travel Time, Libya before 2011

Gaddafi var kjent for å være Al-Qaidas store fiende, de hadde forsøkt å ta livet av ham flere ganger. (1) Gjennom dette samarbeidet skapte USA og Libya stabilitet i regionen og kontrollerte flyktningstrømmen mot Europa, som også den gangen var et stort problem. Gaddafi hadde en avtale med Italia om å sørge for å kontrollere den illegale virksomheten som i stor grad var ledet av menneskesmuglerbander.

Muammar Gaddafi ledet dog en stat der det var en liten og effektiv sentral organisering. Han var kjent for å ha fengslet mennesker uten lov og dom, støttet geriljabevegelser i Sør Amerika og styrte et komplekst land med mangfoldige afrikanske etniske minoriteter som tradisjonelt hadde ligget i krass strid med hverandre.

Fra fotoserien Libya: A Human Marketplace © Narciso Contreras

Til tross for at Gaddafi slo hardt ned på opposisjonelle, maktet han også å beholde ro og orden i over førti år i den høyst velfungerende og sosialistiske staten. Og han var mørkhudede libyeres store beskytter. Som kjent består det multi-etniske Libya i sør av en rekke etniske grupperinger som er mørke i huden, og Gaddafi snakket åpent kritisk mot de sterke rasismetendensene mot mørkhudede mennesker i arabiske land.

Libya hadde, i årene før 2011, vært preget av en betydelig vekst og reformvilje. Enkelte hevder at endringene kom i kjølvannet av at Gaddafi så hvorledes Irak hadde blitt angrepet og Saddam Hussein brutalt drept. Man mener han forsto at tiden var inne for å skifte taktikk overfor Vesten, og avslutte den utstrakte støtten til ulike geriljabevegelser, noe som hadde preget hans regjeringstid.

Gaddafi var en bastant motstander av såkalt vestlig imperialistisk politikk, og støttet økonomisk en rekke slike militsbevegelser, også i Sør Amerika. Han hadde, i likhet med Abdel Nasser i Egypt, hatt liten sans for politiske partier og styrte på mange måter Libya sammen med en militær ledelse, der Folkeforsamlingen på mange måter sto uten reell makt.

I 2007 ble Muammar Gaddafi hyllet av President George Bush for sin reformvilje. De to statslederne var på god fot. Condoleezza Rice hyllet Libya for landets aktive kamp mot Al Qaida terrorisme og det gode samarbeidet med USA. Libya nærmet seg nå Vesten og begynte å rydde opp i en rekke utfordringer som hadde skapt problemer i Libyas forhold til både USA og andre nasjoner. Gaddafi hadde også markert seg som en sterk arabisk stemme som aktivt arbeidet imot sunni-islamistiske Al Qaida og dets affilierte grupper.

Stemningen var med andre ord bedre enn på lenge. En rekke menneskerettighetsrapporter fra perioden viser også til de betydelige fremskritt Libya hadde gjort, deriblant en FN analyse som var under utarbeidelse i februar, 2011 der Libya fikk betydelig skryt for måten landet ble ledet på, noe jeg kommer tilbake til.

Foto: Travel Time, Libya before 2011

Så kom det Julian Assange betegner som “Hillary Clintons Libya war”, der Clinton og Frankrike sto i spissen for en vendetta mot Libya som fikk katastrofale følger. Den franske filosofen som spilte en sentral rolle i opptakten til Libya krigen, Bernard Henri-Lévy forteller selv at det var president Sarkozy’s personlige ambisjon og målsetning å fjerne Gaddafi og å opprette en ny regjering i Libya.

Da Gaddafi regimet falt, var det altså Al Qaida affilierte ledere som Libyan Islamic Fighting Group (1) leder, Abdulhakim Belhadj som dannet grunnstammen blant de vestlig støttede libyske lederne, mannen med lang historie tilknyttet terrorgrupper både i Afghanistan, Libya og andre steder – som følger samme ideologi som Al Qaradawi.

Noen få år etter var Belhadj blitt en av Afrikas rikeste menn, rangert med over 19 milliarder USD i verdier. Og i 2015, ble angivelig Belhadj – John McCains gode venn – leder for ISIS i Libya. Slik oppsto fenomenet, som kan betegnes som en av vår tids største skandaler, nemlig at vestlige mediers fremstilling av Midtøstens virkelighet, sammenfaller med Al Qaida affilierte og sunni-ekstremistiske gruppers virkelighetsoppfatning av hvem som er “de onde” og hvem som er “de gode” i Midtøsten. Vi motarbeider de moderate, sekulære kreftene i regionen og samarbeider med de Islamistiske ekstremistene.

 

Note (1): The Free Dictionary definerer Libyan Islamic Fighting Group, Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya, som en libysk terroristgruppe, organisert i 1995 og alliert med Al Qaida, som ønsker å radikalisere Libya og har forsøkt å likvidere Gaddafi.

 


Denne artikkelen ble først publisert på Herlandrapporten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Granskingsutvalget vil nok finne noen små punkter som kan utsettes for kritikk, men når helheten skal beskrives så vil nok dem frikjenne bombingen av Libya, siden vi bombet for fred, demokrati og menneskerettigheter! De sterkeste kreftene sto bak (Bankstere/zionister) så derfor vil Libya forbli noen av de mørkeste punktene i historien om Norge.

  «Sentralbanken var fullt og helt selvstendig, uten lån fra IMF, Verdensbanken eller andre vestlige institusjoner.» Meget viktig setning, men som burde vært utbrodert langt dypere da det var en av de sentrale punktene til hvorfor Libya skulle bombes tilbake til steinalderen. Etter bare noen uker med opprør så hadde de sunni-muslimske jihadistene opprettet en sentralbank underlagt BIS i Benghazi hvor det svarte ISIL-flagget vaier over bygningen.. Det er så sykt og motsigende som det kan bli og nå vil zionistene forsette sin kamp i Syria, hvor Libanon og Iran er neste på listen.

 2. Det bør være et tankekors for Ap-velgere at Støre sto i spissen for å ødelegge en av Afrikas beste velferdsstater. Denne mannen (bla arkitekten bak EØS-avtalen) er tydeligvis spesialist på å undergrave velferdsstater med alle slags typer midler. Tenk på om noen skulle komme på den tanken at det nå er på tide å bombe en av Europas beste velferdsstater, det hadde ikke vært særlig morsomt for Norge.

  Norge skal være glad for at det (ennå?) ikke har kommet noe motangrep på Norge som svar på Norges ødeleggelse av Libya. I Norge oppfattes vel bombingen av Libya for å være en form for humanitær bombing eller humanitær innsats. Samtidig med norsk bombing av Libya (hvor Norge slapp 600 bomber) skjedde massakeren på Utøya og bombingen av regjeringskvartalet i Norge (og også regjeringskvartalet i Libya). Det første (dvs bombingen av Libya) ble nærmest bejublet her til lands som en høyverdig humanitær innsats, mens det siste (Utøya) ble til et norsk trauma (hvordan kan noen være istand til å utføre slike grusomme handlinger mot vårt fredselskende folk?)

  • «Det bør være et tankekors for Ap-velgere at Støre sto i spissen for å ødelegge en av Afrikas beste velferdsstater. Denne mannen (bla arkitekten bak EØS-avtalen) er tydeligvis spesialist på å undergrave velferdsstater med alle slags typer midler. »

   Jeg skal ikke fjern-diagnostisere verken Støre eller Stoltenberg, og jeg har uansett heller ikke kompetansen til å stille diagnoser. Men jeg har likevel gjort meg følgende betraktning, til dels inspirert av hvilke krigsforbrytelser de – og andre toppolitikere og ledere – har sluppet unna med:

   Vi lever dessverre i en kultur som dyrker individer med stor grad av antisosiale og/eller narsissistiske personlighetstrekk, altså vel å merke dersom de også har klart å komme seg «opp og fram» i verden, slik at de sitter i posisjoner der de kan gjøre mye mer skade enn dersom de «bare» hadde hatt mulighet til å la samvittighetsløsheten sin og mangelen på empati og ansvarsfølelse gå utover de nærmeste.

   I befolkningen som helhet regner man med at ca. 1 prosent har en klar antisosial personlighetsforstyrrelse, mens ca. like mange (eller få) har en tydelig narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Men i toppleder- og andre maktstillinger er andelen av mennesker med slike trekk svært mye høyere enn i resten av samfunnet, fordi de trekkes mot yrker der de har makt over andre og/eller høy status, og de er villige til å gå på akkord med alminnelig moral og bryte samfunnets spilleregler for å nå sine mål. (Andelen er forresten også rimelig høy i fengslene).

   Og man trenger ikke lese mange aviser eller se mange nyhetssendinger før man oppdager, at det er nettopp disse menneskene som feires som «vellykkede» i vårt samfunn. Nesten uansett hva de gjør av skade. Her tror jeg vi som samfunn hadde hatt mye å vinne på å få til en endring.

   • Meget bra og presis formulering og beskrivelse av denne type mennesker. Vi finner de samme personene igjen i politikken, både i fylkes- og kommunepolitikk.

 3. Hva lå i at Gaddafi jobbet for å få de afrikanske statene mer samlet? Ble dette sett på som en trussel av vestlige kapitalkrefter? Og hva ligger i at han ville ut av USA dollaren jerngrep som valuta ved oljehandel?

  • Jeg mener å huske at Libya handlet olje i Euro, og før euroen i franske franc? Noen som vet om det stemmer? Ellers var vel Frankrike faktisk en av pådriverne til Libya-krigen. Men Hillary Clinton & Co. ønsket også krigen og jobbet hardt for å få den til.

   Det er ellers ikke vanskelig å tenke seg at et uavhengig Afrika må ha blitt oppfattet som en trussel av mange som i dag har sugerør (eller støvsuger) langt nede i naturressursene i tidligere kolonier.

 4. Libya hadde også et stort oljefond slik som Norge, det klarte Goldman Sucks å redusere med 98% på få dager.

  Det viste seg at NATO hadde fått krigshjelp fra uventet hold når det gjelder Libya. En rekke av verdens ledende investeringsbanker måtte i lang tid før politikere og det militære ha oppdaget den menneskelige urett i Libya. På eget initiativ, sikkert basert på rent humanitært grunnlag, bestemte disse seg nemlig for å ta saken i egne hender.

  Dette gjorde de gjennom å plyndre Libyas statlige oljefond. Dette ble gjort gjennom å tilby Libya hjelp til forvaltning av midlene som stammet fra oljeinntekter. Man kan finne spor av at denne strategien ble iverksatt allerede så langt tilbake som i 2008.

  De godtroende libyerne ble lurt til å tro at de ville få en hyggelig avkastning på pengene i sitt oljefond. I virkeligheten dumpet bankene så mye de kunne av sine gjenværende inventar av råtne investeringer og dårlige ideer over på dem. Selvsagt tok bankene i tillegg høye honorarer for jobben.

  Vestlige skattebetalere har hatt store fordeler av dette. Inntil muligheten med Libya dukket opp var det de som måtte ta regningen for bankenes risikovillighet og dårlige håndverk. Den nåværende situasjonen var dermed en vinn-vinn situasjon for Vesten.

  Bankene som kan takkes for største delen av innsatsen er: Societé Generale, JPMorgan, Bank National Paribas, Credit Suisse og selvfølgelig Goldman Sachs.

  Sistnevntes innsats er blant de mest enestående idet Goldman Sachs klarte å tape hele 98% av beløpet de fikk til forvaltning.

  Norge og Oljefondet får bare håpe at de samme bankene aldri blir uvenner med dette landet.

  Her i Norge har vi fordelen av at 96% av oljeinntektene går til de enorme NWO selskapene, folket får beholde 4% selv (handlings-regelen )
  Dermed så er vi noenlunde trygge frem til de ønsker å ta de siste 4% våre også.

  Angående Lockerbie-saken der Pan Am Flight 103 ble sprengt i filler over den lille skotske byen Lockerbie så skal man vel lete lenge etter en mer opplagt falsk flagg hendelse.

  Det var minst fire etterretningsagenter fra USA ombord De fire var Matthew Gannon, CIAs nestsjef for stasjonen i Beirut, major Chuck «Tiny» McKee, tilknyttet Defense Intelligence Agency (DIA) i Beirut og to menn som man antar var hver deres livvakt. De fire mennene hadde flydd sammen fra Kypros den morgenen. Major McKee var i Beirut for å finne de amerikanske gislene som ble holdt av Hizbollah på den tiden. Etter bombingen av PA 103 lekket kilder nær etterforskningen til journalister at et kart hadde blitt funnet i Lockerbie som viste mistenkte oppbevaringssteder for gisler, tegnet av McKee.
  Israel og Mossad var svært lite interessert i at de amerikanske gislene skulle bli frigitt siden de ville medføre at de mistet støtte globalt i krigen mot sine naboland for å få på plass et stor Israel. Aksjonen måtte stoppes, koste hva det koste må.

  FN krevde at Libya skule ta på seg skylden for sprengingen av flyet, om ikke så ville de bli satt inn sanksjoner mot landet og de ville bli fryst ut internasjonalt, dermed så hadde ikke Libya annet valg enn å påta seg skylden for noe de ikke hadde gjort.
  Libyeren Abdul Baset Ali al-Megrahi ble gjort til syndebukk, dette til tross for at det ikke fantes beviser mot han og han nektet skyld til siste åndedrag, selv da han den 20. august 2009 ble benådet og flydd hjem til Libya der han ble mottatt som folkehelt så nektet han all skyld, noen uker etter så døde han av kreft.
  Tony Blair ble kraftig kritisert for benådningen som var en direkte byttehandel om oljekontrakter med BP.

  Nå som de oljekåte gribbene i USA har fått inn flere militærbaser i Norge så kan det fort bli vår tur neste gang til å bli et nytt «Libya».

 5. Det er selvfølgelig aldri fornuftig å la kriminelle granske sine egne og deres oppdragsgiveres kriminelle handlinger

  Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte…….eine Falschspielerloge ? https://tinyurl.com/y9r36p3u

  Barne kidnapping og bortføring ved fødsel, utført av barneverntjenesten, del 1 til 3 https://www.youtube.com/watch?v=cjaEdGEp400

  Kilde
  Barne kidnapping og bortføring ved fødsel, utført av Barneverntjenesten + http://tinyurl.com/y7hzkabs

  Sitat:
  +{
  Del 1
  Hvordan kan noen ha samvittighet til å kidnappe og bortføre et nyfødt barn ved fødsel. Her får dere høre en fars største mareritt som skjedde i virkeligheten.

  Del 2
  Her får dere høre samtale med barnets «far» og hans fastlege Øyvind Stjern fra Melhus. Etter denne samtalen ble «far» anmeldt for trusler mot sin fastlege der han ble dømt til FENGSEL. Når systemets øyentjener Øyvind Stjern føler seg truffet, får dette ALVORLIG utfall. Når man er offentlig ansatt som distrikts lege har man stor makt til at snøballen begynner å rulle, noe som snur livet for denne barnefamilien.

  Del 3
  Er det noe som heter rettferdighet i dagens samfunn, lever folket under frykt, slaveri og tyranni. Her får dere høre hvordan et menneske har blitt behandlet av de falske øyentjenerne.
  }+

  Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1

  Vi krever gransking av barnevernet, Trondheim 2. mai 2014, Bjørn Johansen + http://tinyurl.com/yb4z6xx8

  Kort om det norske politiets historie av Bjørn Johansen http://tinyurl.com/hrl9jcu

  US Federal Law Enforcement, harassment, asset seizure, human trafficking, organ harvesting, vaccines + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1981&start=1

  Martial Arts and Peoples Council for the Protection of Children against government child abuse + http://tinyurl.com/hrd7t46

  AV8 presentation, Field McConnell, Abel Danger, Topic: Pedophilia http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1991&start=1

  Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

  S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

 6. Bra artikkel. Funderer litt på om USA presset høvdingerne i Norge til galenskaperne da hele prosjektet er litt unorsk:) Er dere med oss eller mot oss typ:) Men en diskusjon og utredning samt konsekvenser om det ikke var etter regler\lover er noe som er en god ting absolutt. Feil gjør vi hele tiden men å løpe i krig uten grunnlag er en annen dimensjon…

 7. Jeg sendte en e-post til Stortinget der jeg spurte om hvem som besluttet at Norge skulle bombe Syria. Fikk dette svaret:

  «Etter norsk konstitusjonell rett og praksis er det Regjeringen som fatter beslutning om å stille norske styrker til rådighet for denne type operasjoner. Beslutningen om norsk deltagelse i operasjonene i Libya ble tatt av Kongen i statsråd 23. mars 2011. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 innebar flere tiltak blant annet innføring av en flyforbudssone, håndhevelse av en våpenembargo og beskyttelse av sivile i Libya.

  · Offisielt frå statsrådet 23. mars 2011

  23.03.2011 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  vedteke ein kongeleg resolusjon som gjev forsvarsministeren fullmakt til å delta med norske militære bidrag i operasjonar i Libya, til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973.»

  Var dette noe Stoltenberg og Støre besluttet alene? Eller ble det vedtatt av Regjeringen ved avstemming? Er det mulig å finne ut spesifikt HVEM som stemte for?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.