Faktisk: Helt usant

30

Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no, som påstår at den kan skille mellom sant og usant og en gang for alle slå fast hva som er sant og usant, har vist seg å være et politisk redskap. Faktisk.no har gjennomgått en artikkel av Eva Thomassen Herlandrapporten og mener å konkludere med at den er Faktisk helt feil.

Påstand
«Millions in Norwegian aid are transported illegally into Syria. None of the relief agencies will account for who the recipients of the millions in tax money are, or what they are used for. »
Konklusjon

Norske hjelpeorganisasjoner som mottar offentlig støtte til arbeid i Syria rapporterer detaljert til Utenriksdepartementet om hvor pengene brukes og hvem som mottar hjelpen. Sikkerhetssituasjonen i landet gjør imidlertid at de er tilbakeholdne med å rapportere offentlig om detaljene rundt dette, men det er helt feil å si at de ikke vil redegjøre for pengebruken og å antyde at pengene går til al-Qaida.

Problemet er at det er Faktisk.no som gjør seg bort. Deres konklusjon er Faktisk helt usann.

Det er ikke sant at norske bistandsorganisasjoner kan redegjøre eller har redegjort om hvor pengene brukes og hvem som mottar midlene. I et svar fra Norsk Folkehjelp til UD går det fram at pengene går til et område som er totalt kontrollert av terroristene i HTS.

Et selvavslørende svar fra Norsk Folkehjelp til UD. Her går det fram at terroristene i HTS kontrollerer det området de sender penger til. De dekker seg bak at deres forsendelser går til lokale råd (LC). Men hvor naive er NF og UD? Hvem tror de kontrollerer de lokale rådene der HTS har total militær kontroll?

Hvem er HTS? Det er Hay’at Tahrir al-Sham, Dette er ei gruppe som er oppstått gjennom sammenslåing av al-Nusra, som er al-Qaidas filial i Syria, og blant annet al Zinki, bevegelsen, de som skar hodet av den palestinske guttungen på eget videoopptak. Men de facto er HTS ikke stort annet enn al-Qaida under et annet navn. Det er altså til al-Qaida-kontrollert område Norsk Folkehjelp etter eget utsagn har sendt norske skattepenger. Vel å merke uten kvittering og uten å kunne redegjøre for hvem som er sluttmottaker.

Når Faktisk.no så hevder at Eva Thomassens artikkel er «Faktisk helt feil», viser de enten en utrolig journalistisk sløvhet, eller de driver et bevisst politisk spill, der de med vilje ser bort fra faktiske forhold for å få NGOenes og UDs propaganda til å stemme. Det er ikke godt å vite hva som er verst.

 

Les også Eva Thomassens svar.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


30 KOMMENTARER

 1. Når Faktisk.no så hevder at Eva Thomassens artikkel er “Faktisk helt feil”, viser de enten en utrolig journalistisk sløvhet, eller de driver et bevisst politisk spill.

  Jeg går for den siste, de driver bevist politisk spill mens de skjuler seg bak «sannheten».

  • Det er bare å se på benevningen det. Når de har behov for å fortelle deg hva de ønsker å være, enten det er faktisk, smart eller in- ettellerannet, da veit du at det er ønske-tenkning.

 2. Ekte journalistikk er i dag forbeholdt idealister som gjerne har sin inntekt fra andre ting enn journalistikken i seg selv. Journaliststanden har ikke gått hardt nok inn for å bevare integriteten i møte med inntektsutfordringene til pressen som følge av den digitale revolusjonen. De har sviktet som profesjon.

  • De har ikke nok ikke svikta helt. Etter at Journalistene Åge Winge og Grethe Holstad hadde forsøkt å bringe frem i lyset hva som egentlig skjedde rundt «Roll Danielsen-konkursen» – den gang en av norgeshistoriens største inside-finansoperasjon – for å monopolisere medielandskapet vårt her hjemme – kunne de dessverre bare konkludere med følgende:

   «Det mest spesielle med denne saken for oss, er at vi driver journalistikk som kan føre til store økonomiske tap for vår egen arbeidsplass dersom bostyret, og senere Roll Danielsen, går til erstatningssøksmål mot avisen og banken.»

   – I praksis skriver Holstad/Winge at saker som berører «hånden som gir» vil sette «journalisten» på bar bakke.
   Denne saken ble tilslutt sluttført av flere – mye takket være det nitidige arbeide nevnte journalister la ned i forbindelse med Roll Danielsen-konkursen. Hele historien er ennå ikke blitt publisert av samme grunn. «Bråket» rundt «konkursen» gikk parallelt med et sivilsøksmål ført mot A-Pressen, der statseide delprivatiserte Telenor var største aksjonær. Styreledelsen satt på begge bord – i Schibstedeide Adresseavisen og i Telenor. Denne saken ble det umiddelbart lagt lokk på – og etter nesten fem år med trenering, inhabilitet og kameraderi smuldret den opp foran høyesterett i form av et falsum, skrevet av inhabile aktører i Trondheim Tinghus. Saksøkeren – deres siste konkurrent, og det siste hinder til et samarbeidende duopol – «knakk ryggen» underveis.

   I sin siste artikkel publisert her på Steigan stiller Kari Jaquesson seg spørrende til hvorfor Adresseavisen på lederartikkel velger å gå ut med det som kan betegnes som udokumenterte påstander mht Syria: «- Det er umulig for Adresseavisa å verifisere sannhetsgehalten i dette, likevel velger de å gå ut med dette i en leder.»

   Når Styreldelsen i Sparebank1 SMN består av administrerende dirøkter i Adresseavisen (Polaris/Schibsted) sammen med investor og aksjonær Roll Danielsen, og banken sjøl er aksjonær i Adresseavisen, trenger de ingen verifisering av påstander de sjøl indirekte profitterer på. Tar i denne sammenheng med enda et sitat fra sammendraget av «Adressakonsortiet» til SKUP:

   SITAT Holstad/Winge: – Det gjelder også hendelsen før tredje publisering (Roll Danielsen-konkursen), da vi ble ringt opp av bankens konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Marvin Wiseth (tidl. ordfører H). Vi hadde i løpet av helgen gjort flere forsøk på å tilsvar fra adm dir. i Sparebank1 SMN Finn Haugan. Wiseths beskjed var at det var uaktuelt å få snakke med ham denne dagen. «Dessuten skal ingenting skrives før tirsdag,» sa Wiseth. På spørsmål om hvorfor, var svaret kort og greit: «Fordi det har vi bestemt, sånn er det bare!»

   Legger ved linken til «Adressakonsortiet» for de som vil få med seg en stor del av historien og vegen til vårt «mediemonopol». http://www.skup.no/metoderapporter/2011/2011-18%20Adressakonsortiet.pdf

   Et nytt og mer samla medielandskap må ta form, hvor eierskapet bør holdes på flest mulig «genuine» hender. Den fjerde statsmakts fall på midten av 2000-tallet skal gjenreises. Mye er på gang, men det er et stykke fram. Det er befriende å se at profilerte personer verner om journalistikken som fag, ved å føre penna både klarere og mer kritisk enn de mest ikoniserte journalistene i vårt børsnoterte landskap. Keep up the good work (!)

   • Takk for en svært opplysende kommentar! Slutter aldri å la meg forbause over hvor uendelig mye mer interessant stoff som fremkommer i en hvilken som helst dag, i en hvilken som helst alminnelig kommentar-tråd, enn det hovedstrømsmedia klarer å produsere med aldri så mange tåredryppende korrespondansebrev med nærhetsjournalistik, akkompagnert av kunstfotografier av sterke ansiktsuttrykk, deres generelt intetsigende overskriftsnyheter, politiske sverte eller pisse-kampanjer eller dumskallede agurknyheter.

   • Makta rår, hører jeg. Takker for god illustrasjon av den slags kokellimonke. Roll Danielsen-saken fortjener bredere omtale.

    JAP, måtte du få rett i at den fjerde statsmakt skal gjenreises (selv om jeg tillater meg å anta at fallet skjedde tidligere enn på midten av 2000-tallet). Det blir imidlertid neppe som en fugl Føniks av asken etter den temmelig fjerne stasmakt vi har nå. Men vi har lov å nære et håp om at alternativene, som f.eks. herværende nettavis og bøttavis av andre som er i vekst nå, skal kunne være journalistikkens og folkets statsmakt. Folkestat og folkemakt uten økonomisk støtte fra «den andre» staten, det er helt avgjørende.

    I vår umåtelig populære føljetong «Vi fjerner en brysom stemme», har vi i dag for øvrig gleden av å kunne opplyse om at det småanarkistiske og svært skadelige alternative nettstedet activistpost.coms Youtube-kanal nylig endelig ble stengt ned uten forvarsel av mediegigantens eier Alphabet (Google), etter et plettfritt og uproblematisk forhold til Youtubes regelverk helt frem til dette tidspunkt. Men det nytter ikke å spille uskyldig her. Har du «activist» i navnet, er du stengeklar. Godt myndighetene følger litt med.

    https://www.activistpost.com/2017/10/youtube-terminated-our-unblemished-channel-without-warning.html

  • Ære være Kari Jaquesson. Hun er utrettelig, mens plattformene hun har for å nå ut til dem ikke er så mange lenger. Snart kommer vel forsøk på nedstengning og dos-bombingen av disse bloggene også slik vi har sett i Sverige?
   Jeg hadde for mange år siden en disputt med denne Wiseth om hans skattepenge-forbruk i forbindelse med «liksom jobben» denne arbeidsledige mannen fikk tildelt da de fikk for seg at Trondheim på død og liv skulle ha OL. Det var utrolig lett å få ham sint. Det hjelper vistnok å ha venner hvis man skal komme seg frem her i livet. Det er ikke så verst å komme seg inn i bank-systemet uten å ha fullført gymnaset en gang.

  • Det morsomme er at når det brukes et alminnelig språk og vel etablerte måter å formulere ting på, blir slike feil helt usynlige for alle som leser raskt og flytende. Jeg måtte f.eks. sjekke tre ganger før jeg skjønte hva som var forskjellen på originalsetningen og rettelsen, da hjernen selvfølgelig forlengst var ferdig med å avlese og representere tegn, og var mer interessert i meningsinnhold og kontekst. Slike feilaktig doble forekomster av ord i setninger blir jo da også brukt som eksempler i persepsjonsteori, og som vitser inni colakorker. 🙂

 3. Nå er det så mye dissimformasjon, fakenews og falsk imformasjon på nettet at en vet ikke hva en skal tro på. Finnes det et nettsted hvor man kan få en 100% nøytral imformasjo på hva som foregår her I Norge og ellers i verden.? Steigan har vel og en viss politisk farge.:-)

 4. Fake news – falske nyhende – sant og usant. I gamle dagar var det pave, presteskap og føydalkonge som avgjorde kva som var sant og usant. Med dei borgarlege revolusjonane på 1700-talet voks det fram ei anna oppfatning: ulike påstandar og synspunkt skal brytast mot kvarandre i open debatt. Dette er best formulert av den store John Milton i «Aeropagitica». Løgnene og desinformasjonen skal ikkje stoggast av lover og paragrafar. Dei skal avslørast i ope lende.

  Dessutan: våre motstandarar har ikkje feil i alt.

  Sett mot denne historiske bakgrunnen er det interessant at det no dukkar opp nye instansar som skal skilje mellom rett og gale. No som paven og inkvisisjonen er ute av biletet.

 5. Man skal ikke se bort fra at disse er blitt rådet til å bytte navn for å kunne motta penger. Av hvem, kan man jo spekulere i. Når vi ser tv aksjoner der folk sender inn titalls millioner for å opprette koranskoler i Midt-østen noen år i etterkant av skandalene med norsk pengestøtte til slike, og uten at noen i gammel-media blunker en gang, er det vel intet nytt under solen.

  • Nøyrtral informasjon finnes ikke selvfølgelig. Vi er mennesker, subjekter, som på et eller annet nivå vil gjøre informasjonen subjektiv. Helt greit det så lenge en har en viss ærlighet og rederlighet i sin formidling.

 6. Sanningen er jo fleksibel i disse dagene der verden blir alt mer transparent men man drukner man nære på av all informasjon. Men så fort noen tjener på å ikke si sanning så blir det en type av korrupsjon i det hele eller alternativt så turer man med konsekvenser om den samme sier sanningen.

  «Follow the money» er et godt uttrykk men i dagens spekulasjons økonomi så kan det like gjerne vare tjenester, jobbtilbud til søster;), aksje tips ja alt utom kontanter. Alternativt svartlisting…

  Maktfordelingsprinsippet i dagens informasjons samfunn er et godt verktøy som vi burde bruke mer for å få et bedre demokratisk underlag!

 7. Som en som er født i 1980, og dermed vokst opp i det sin nå virker som en høyidealistisk tid, så er det nesten ufattelig å se at propaganda nå preger norsk presse. Tusen takk for din stemme Pål Steigan, den er klar og fremstår som veldig etterrettelig.
  Jeg så en dokumentar for lenge siden, som omhandlet et ‘program’ CIA hadde på 50-tallet. Det gikk ut på forskning og forsøk på hvordan de kunne styre meninger og følelser i befolkningen via media. Dette har jeg tenkt ofte på i ettertid, det ga meg et skremmende perspektiv på hvor lenge det har foregått seriøs forskning på hvordan allmennheten lettest mulig/mest effektivt skal kunne styres av propaganda.
  Nå er løgnen blitt den nye normalen i massemedia. Til og med norsk journalistikk er nå gjennomsyret av løgn og propaganda, og ved krighissing får det jo av og til helt ekstreme utfall.
  Jeg synes det er merkelig hvor generelt stille det er blant våres journalister, over at faget deres kan begynne å nærme seg utrydningstruet.
  Løgnen er desverre så normal nå at vi har fått en person som Donald Trumph til å bekle rollen som verdens mektigste menneske for en periode.
  Og allmennheten aksepterer at slik er tiden vi lever i.
  Mon tru om det finnes noe endelig mål, en overordnet plan om hvordan samfunnet skal organiseres. Eller om alt dette bare kommer av en konsentrasjon av rikdom og makt som har kommet totalt ut av kontroll. Der mye vil ha mer, og der noen relativt få mennesker snart eier alt som eies kan i hele verden.

 8. Faktisk.no er en integrert deltager i Big Fake, og å uten videre tro på noe som helst av det som presenteres der, er etter min mening som å tro at VG, Dagbladet og Aftenposten er økonomisk og politisk uavhengig.

  • Som du skriver – Samtlige norske aviser slik vi kjenner dem er økonomisk og politisk avhengig. «The Norwegian Bank Investment Post» mottar pressestøtta i petrodollar – fra «The House Of War»

 9. Liker at man prøver og få noen type av media kontroll. Faktisk: Helt usant er kanskje en start men et annet problem er jo at medier har makten over hvilke nyheter som man presenter. Fokus ligger jo ikke på korrupsjon, korrupte bankers, politiker, monetære systemet, ulikheter + den gigantiske økonomiske krisen presis uten mer på bedre tider. Alt for at vi skal shoppe mer og ikke tenke for mye på noe som forstyrrer dagens hierarkier….:)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.