Grønt skifte? Verden har aldri brukt mer olje.

0

Verden har aldri brukt mer olje. Prosentvis etterspørselsvekst har i år vært minst på høyde med gjennomsnittet de siste 30 år, og trolig blant de høyeste målt i millioner fat/døgn etter 1974.

Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no.

Han skriver videre:

Det politisk korrekte nå er som kjent at «fossil energi» i rask takt utkonkurreres av moderne, bærekraftig, grønn og fornybar energi. Det er langt fra virkelighetens verden.

For oljeprisens del er etterspørselsveksten det viktigste nå. Bare i OECD har etterspørselen økt med 1,5 mill. fat/døgn fra begynnelsen av 2015 til og med juli i år. Dette reflekterer en klar økonomisk vekst i hele OECD-området. Så mye om den grønne bølgen og overgangen til «fornybar» energi. Men resten av verden er også med.

I følge siste offentlig tilgjengelige Oil Market Report fra IEA vokste global oljeetterspørsel med hele 2,2 mill. fat/døgn bare fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. IEA anslår nå en gjennomsnittlig økning i forbruket for hele 2017 på 1,6 mill. fat/døgn, og 1,4 mill. fat/døgn til neste år. En meget sterk vekst.

Fossil energi dekker om lag 85% avverdens energibehov. Den andelen har vært svært stabil, og det er ingenting som tyder på at dette er i ferd med å endre seg. Tvert om sier markedsanalysene at oljeetterspørselen nå er sterkere enn tilbudet. Oilåprice.com viser til flere kilder som alle konkluderer med at oljelagrene rundt om i verden minker, mens etterspørselen øker.

I sin Energy Outlook stiller BP spørsmålet om ikke innføringa av elektriske biler vil senke oljebehovet, og kommer til følgende konklusjon:

the 100 million increase in electric cars reduces oil demand growth by 1.2 Mb/d.

Men så øker etterspørselen etter biltransport så mye mer at den reduserte etterspørselen mer enn nulles ut:

Overall, the increase in demand for car travel from the growing middle class in emerging economies overpowers the effects of improving fuel efficiency and electrification, such that liquid fuel demand for cars rises by 4 Mb/d

Forbes har en interessant analyse av dette og peker på at flertallet av verdens befolkning, 83%, så vidt har startet å bruke olje.

A rising 83% of the world is undeveloped, and the transport demands for the poor are just now coming to light. The developed, OECD nations use 50% of the world’s oil but are just 17% of the population. The rich consume 1.6 gallons of oil products a day, while the poor consume just 0.32 gallons.

Når middelklassen vokser med hundrevis av millioner i fattige land, vil de ta over det vestlige forbruksmønsteret og fortsette å drive etterspørselen etter olje i været. Problemet er imidlertid om det vil finnes nok olje til å dekke denne etterspørselen.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.