Grønt skifte? Verden har aldri brukt mer olje.

0

Verden har aldri brukt mer olje. Prosentvis etterspørselsvekst har i år vært minst på høyde med gjennomsnittet de siste 30 år, og trolig blant de høyeste målt i millioner fat/døgn etter 1974.

Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no.

Han skriver videre:

Det politisk korrekte nå er som kjent at «fossil energi» i rask takt utkonkurreres av moderne, bærekraftig, grønn og fornybar energi. Det er langt fra virkelighetens verden.

For oljeprisens del er etterspørselsveksten det viktigste nå. Bare i OECD har etterspørselen økt med 1,5 mill. fat/døgn fra begynnelsen av 2015 til og med juli i år. Dette reflekterer en klar økonomisk vekst i hele OECD-området. Så mye om den grønne bølgen og overgangen til «fornybar» energi. Men resten av verden er også med.

I følge siste offentlig tilgjengelige Oil Market Report fra IEA vokste global oljeetterspørsel med hele 2,2 mill. fat/døgn bare fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. IEA anslår nå en gjennomsnittlig økning i forbruket for hele 2017 på 1,6 mill. fat/døgn, og 1,4 mill. fat/døgn til neste år. En meget sterk vekst.

Fossil energi dekker om lag 85% avverdens energibehov. Den andelen har vært svært stabil, og det er ingenting som tyder på at dette er i ferd med å endre seg. Tvert om sier markedsanalysene at oljeetterspørselen nå er sterkere enn tilbudet. Oilåprice.com viser til flere kilder som alle konkluderer med at oljelagrene rundt om i verden minker, mens etterspørselen øker.

I sin Energy Outlook stiller BP spørsmålet om ikke innføringa av elektriske biler vil senke oljebehovet, og kommer til følgende konklusjon:

the 100 million increase in electric cars reduces oil demand growth by 1.2 Mb/d.

Men så øker etterspørselen etter biltransport så mye mer at den reduserte etterspørselen mer enn nulles ut:

Overall, the increase in demand for car travel from the growing middle class in emerging economies overpowers the effects of improving fuel efficiency and electrification, such that liquid fuel demand for cars rises by 4 Mb/d

Forbes har en interessant analyse av dette og peker på at flertallet av verdens befolkning, 83%, så vidt har startet å bruke olje.

A rising 83% of the world is undeveloped, and the transport demands for the poor are just now coming to light. The developed, OECD nations use 50% of the world’s oil but are just 17% of the population. The rich consume 1.6 gallons of oil products a day, while the poor consume just 0.32 gallons.

Når middelklassen vokser med hundrevis av millioner i fattige land, vil de ta over det vestlige forbruksmønsteret og fortsette å drive etterspørselen etter olje i været. Problemet er imidlertid om det vil finnes nok olje til å dekke denne etterspørselen.

 

Forrige artikkelNATO vil gjøre Europas sivile infrastruktur klar for krig
Neste artikkelGoogle, Facebook, Amazon og Apple raner nasjoner
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).