Eliten hater å bli kalt elite

35
Jean-Baptiste Charpentier le Vieux: Familien til grev Penthièvre. (1762) Det franske aristokratiet hadde heller ingen forståelse for folkets livssituasjon.

Noe av det beste Occupy-bevegelsen gjorde var å sette ord på den ekstreme maktkonsentrasjonen i dagens samfunn. Den kalte det de 99% mot de 1%. En nærmere analyse viser at det er verre enn som så. Den gruppa som virkelig tjente grovt på finanskrisa utgjorde ikke mer enn 0,01% av samfunnet i USA. Gruppa av de ultrarike, som kontrollerer de multinasjonale selskapene og har formuer som overgår nasjonalbudsjettene i mange land er ikke flere enn 0,00004% av verdens befolkning. Og åtte av dem er så rike at de eier mer enn den fattigste halvparten av verdens befolkning – tilsammen. Vi snakker altså ikke bare om borgerskapet i tradisjonell betydning, men om en fraksjon av borgerskapet, en elite, som har skaffet seg makt over det meste. Forskere i USA har slått fast at landet styres av et oligarki, og USA er på ingen måte enestående.

Jean-Baptiste Charpentier le Vieux: Familien til grev Penthièvre. (1762) Det franske aristokratiet hadde heller ingen forståelse for folkets livssituasjon.

Eliten hater å bli kalt elite

Fram til søttitallet sank skillet mellom de rikeste og vanlige arbeidere, men fra da av har klasseforskjellene bare økt. De rikeste 1% i dag har minst like stor kontroll over rikdommen som deres forgjengere hadde på begynnelsen av 1900-tallet. Eierne av de multinasjonale korporasjonene utgjør mer og mer en global klasse som for lengst har sprengt nasjonalstatenes rammer og søker å kontrollere kapitale og ressurser over hele verden. En studie fra Zürich viste at 147 av de multinasjonale selskapene er så tett sammenvevd at de de opptrer nærmest som en superkorporasjon. Sammen kontrollerer de 40% av kapitalen til allle verdens multinasjonale selskaper. Og de kontrollerer ikke bare det militær-industrielle komplekset. De kontrollerer også mediene. 6 selskaper i USA eier over 90% av mediene, og de eier også politikerne i landet gjennom at de betaler privilegiene deres. (Se: Bilderberg og monopolborgerskapets organisering som klasse.)

Rundt dette sjiktet av ultrarike mennesker finnes det et sjikt av privilegerte toppolitikere, mediemoguler, meningsdannere og administratorer, som sjøl ikke er et borgerskap, men som er deres sersjanter og kapteiner og som er en del av eliten, omtrent som gamle dagers presteskap.

Om det noen gang har vært aktuelt å snakke om en elite, er det altså i dag. Men eliten hater å bli kalt elite.

I Dagens Nyheter skriver for eksempel lederskribenten Amanda Sokolnick:

bilden av eliten mot folket är populisters favoritföreställning. Genom att klumpa ihop alla de aktörer och motstridiga intressen som tillsammans kan beskrivas som en elit, och låtsas som att de delar en gemensam agenda, kan man utmåla sig som folkets representant.

I en debattartikkel i DN advarer fire professorer mot at:

Medierna betraktas som en enhetlig aktör och anses gå ”etablissemangets” ärenden eller ha en egen agenda som står i motsättning till ”folkets” intressen.

(Sitatene er hentet fra artikkelen Eliten som försvann av Peter Svantesson.)

Systemlojale ideologer reagerer altså sterkt på forestillinga om en elite som står mot folkets interesser. Nylig ble også steigan.no og undertegnede kritisert av den fraseradikale gruppa Tjen Folket for å bruke begrepet elite, siden det også brukes av høyrepopulister.

Maktutredningen

Vel, vi bruker det norske språket, det er det fortsatt en del som gjør, og der er ordet elite et veletablert begrep. I Maktutredningen fra 2003 kom det fram at:

Elitenettverket

Norske eliter utgjør bredere grupper der tenkning og handling er likeartet, men utgjør likevel tre-fire særegne hovedgrupper: Økonomiske, politiske, ideologiske og forvaltningsmesige eliter.

Selv om samfunnslederne danner undergrupper med ulike holdninger, formes det ikke lenger en alternativ elite gjennom arbeiderbevegelsen. Ledere i Arbeiderpartiet inngår ofte i samme form for elitesirkulasjon som politikere i andre partier, med pendling mellom politikk, næringslivsledelse, informasjons- og lobbyvirksomhet. Denne elitesirkulasjon har økt med “selskapiseringen” – fristilling og markedsretting – av offentlige verk.

Den norske modellen i engasjementspolitikken – nasjonalkorporatismen – er kjennetegnet av utbredt elitesirkulasjon mellom politikk, byråkrati, forskning og frivillige organisasjoner. Makt utøves av personer. Elitesirkulasjon og nettverk av beslutningstakere er institusjonalisering av personlig makt, med økte muligheter for gjensidige tjenester.

I næringslivet finner vi tette nettverk med forbindelser både mellom personer og mellom foretak. Selskap er forbundet gjennom eierrelasjoner og overlappende styreverv, noe som gir en omfattende maktkonsentrasjon i næringslivet.

Konkret klasseanalyse

Maktutredningen er fra 2003. Hadde den kommet i dag, ville man hatt massevis av data til å forsterke disse konklusjonene. Elitebegrepet er en god beskrivelse av maktforholda i Norge. Politikere veksler mellom politiske topposisjoner og direktørjobber i organisasjoner, tenketanker og internasjonale organisasjoner, slik en Espen Barth Eide har gått fra norsk politikk til direktørjobb i milliardærklubben World Economic Forum, eller slik Børge Brende nå gjør etter ham, og Stoltenberg og Jagland før ham.

Elitebegrepet er utviklet av C. Wright Mills i boka The Power Elite fra 1956. Det er ikke et marxistisk begrep, men det er heller ikke nødvendigvis i motsetning til en marxistisk analyse. Marx studerte forholdet arbeid og kapital, og det er fortsatt grunnleggende. Men Marx gjorde ikke i noen særlig grad en analyse av forholdet mellom politikk og kapital. Bruker man metoden til Marx konkret på dagens samfunn kan man faktisk berike den gjennom å se på hvordan maktelitene er blitt kapitalens forlengede arm, slik at man kan kan forstå konkret hvordan kapitalens diktatur utøves. (Les: Vi er noen fordømte amatører.)

Det politiske systemet har også forvitret. De politiske partiene er stort sett enige om det meste, og det er omtrent de samme markedsførerne som skriver talene til toppolitikerne. Partiene utgjør mer og mer et kartell. De sosialdemokratiske partiene har for eksempel sluttet å være massepartier bygd på arbeiderklassen og har blitt nyliberale partier akkurat som sine konkurrenter. Derfor råtner de også på rot.

Og folk merker det i sin egen virkelighet

Flytter du blikket fra lederskribentenes bobler til folks hverdag, så vil du se at folk opplever svært godt hva dette elitestyret gjør med samfunnet. Folk merker en avmakt der det ikke spiller noen rolle hva de stemmer, fordi politikken stort sett forblir den samme.

Eliteinstitusjonen over alle eliteinstitusjoner, Chatham House, gjorde nylig en undersøkelse der man forsøkte å finne ut hva eliten mener i forhold til hva folket ellers mener, og det var markante forskjeller. Folkeflertallet i Europa er motstandere av elitens politikk. Flertallet er imot EU som superstat, imot avviklinga av nasjonalstaten, mot masseinnvandringa og så videre, alt noe som elitene er for. Venstrepartiene tar stort sett samme standpunkt som elitene i disse sakene, og oppleves derfor ikke som noe alternativ.

Eliten hater å bli kalt elite, fordi det er et begrep som rokker ved dagens skinndemokrati. Derfor rykker kapitalens ideologer ut og setter ordet på forbudslista. Skal man utforme en konkret politikk og strategi for å reise et folkelig opprør mot dagens form for globalisert kapitalisme, er det nødvendig å forstå alt dette, og legge opp en politikk som tar et grunnleggende oppgjør med dagens nyliberale og elitestyrte variant av kapitalismen.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Mye vil ha mer til det blir slåssing og da mister de fleste alt….

  Dvs… Georg Hegel — ‘We learn from history that we do not learn from history.’

  Vi for håpe at informasjonssamfunnet og teknikkutviklingen gir oss muligheter å endre dagens mest fiat ponzi penger hierarkier til noe bedre.

 2. Takk for nok en velskrevet meditasjon over et uomgjengelig kjernepunkt i enhver oppdatert politisk analyse, Pål. (Her fikk vi samtidig en forklaring på hva du mener med begrepet monpolborgerskapet, og av hvorfor dette begrepet ikke strekker til i dag).

  Viktig å påpeke at Marx ikke utviklet gode analyser av forholdet mellom politikk og kapital. Dette kompenserer vi nødvendigvis for selv når vi analyserer maktforholdene i dagens verden.

  Jeg vil benytte anledningen og føyet til at Marx meg bekjent heller ikke filosoferer mye over samarbeid og ledelse som kultur. Lenins «vitenskapelige sosialisme» var inspirert av «Fordismen» og F.W. Taylors autoritære og strukturorienterte «vitenskapelig ledelse». Det måtte jo gå galt.

  Demings etisk bevisste og prosessorienterte tilnærming til systemforståelse i Kvalitetfilosofien – med idealet om kvalitetsorientert samarbeid og ledelse lærende systemer – samsvarer bedre med ånden og verdigrunnlaget i sosialismen – og i den norske modellen, og gir oss et godt grunnlag for selvstendig tenkning.

  Deming selv dveler ikke ved den teoretisk kapitalismekritikken, men fremstiller sin kritikk av finanskapitalismen som moralske imperativ. Kvalitetfilosofien kan i det hele tatt utmerket godt internaliseres og aktualiseres i den oppdaterte systemkritikken og visjonære tenkningen, og i tilsvarende offensive fagligpolitiske og nasjonalpolitiske strategier. Og en offensiv, visjonær og strategisk tenkning må til når vi skal befri oss fra EØS-avtalens forbannelser og det medfølgende elitestyrte målstyringshelvete, og gjenopprette respekten for arbeid, faglighet og folkestyre i landet vårt

  • Steven Zarlenga hevder at verken Karl Marx eller Adam Smith hadde tilstrekkelig forståelse for hvilken rolle penger har i samfunnet, og at dette gjorde analysene deres mangelfulle.
   Det er den samme gamle skillet, mellom de som besitter kunnskap og de som holdes borte fra den.

   At jeg bare kan bruke Kapitalen som innsovningsmiddel, skulle ikke hindre de som har lest den å sveipe gjennom «The Lost Science of Money» for å sjekke om den fyller noen hull. Den er spennende å lese også, og tjokka full av referanser. Ha det gøy!

 3. Dette er trist lesning men samtidig en beskrivelse av venstresidens totale fallitt. Spørsmålet reiser seg igjen, Hva må gjøres? Partiene er enige om det meste og deres løsninger er vanligvis totalt uinteressante. Arbeiderpartiet som har bidratt med sine sersjanter innenfor nesten alle organisasjoner er et eksempel på noen av de verste eksemplarene
  av denne artstypen. Hvor langt tilbake i tid må vi for å finne tilsvarende skjevfordeling som nå utvikler seg? Når maskinene etter hvert erstatter mennesker mer og mer vil dette utvikle seg til et enda verre scenario etter mitt skjønn?

  • Arbetarsonen Tage Danielsson växte upp i ett socialdemokratiskt hem och glömde aldrig sina rötter. Men han hamnade i ett vägskäl 1975 då han började skriva krönikor i syndikalisttidningen Arbetaren. Och den sväng han till slut valde var inte åt höger utan ytterligare åt vänster.

   ”Om man är socialist måste man göra klart för sig vilken form av socialism som den svenska socialdemokratin bör vara på väg mot. Då tycker jag att den socialism som syndikalisterna förespråkar, med ett minimum med maktkoncentration och med bibehållna mänskliga fri- och rättigheter, är betydligt intressantare än de vanliga formerna av socialism.”

   När Tage Danielsson sedan skrev ”Var blev ni av, ljuva drömmar?” till revyn ”Svea hund”, hade Monica Zetterlund, som var vän med Tage Erlander och Olof Palme, mycket svårt att sjunga den. Men hon gjorde det till slut för Tages skull:

   Svara, du med röda stjärnan på din vårkavaj:
   Alla tåg som går mot lyckans land på första maj
   – svara på en fråga från en vän som tappat tron:
   När är dom framme vid sin slutstation?

   Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord
   Ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord?
   Var är dom nu, dom som påstod att dom hade alla svar
   Men svek alla oss och valde makten? Dom är kvar.

   Frihetens gudinna står på vakt i New Yorks hamn
   Om du har en dollar får du rum i hennes famn
   Hon som hade fred och frihet som sitt stolta mål
   – så synd att hennes huvud var ett hål!

   Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare värld?
   Hon hjälper förtrycket med att låna det sitt svärd
   Var är dom nu, alla löss från barbariets dunkla natt
   Fascismens korpraler? Jo, dom sitter där dom satt.

   Vi som satts att leva i besvikelsens epok
   – ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk?
   Ett sätt är att, även om det blåser lite kallt
   Tro på det vi trodde på – trots allt!

   Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord
   Ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord?
   Var är han nu, våra frihetsdrömmars junker Morgonröd?
   Han rör ju på sej, så han är nog inte riktigt död…

   Intet å tilføye her.

 4. «Nylig ble også steigan.no og undertegnede kritisert av den fraseradikale gruppa Tjen Folket for å bruke begrepet elite, siden det også brukes av høyrepopulister.»

  For en patetisk gjeng, har du en link?

 5. Etter oss kommer syndefloden sa Solkongen i Versailles. Det er vel bare spørsmål om tid før dagens system bryter sammen. Mulig at dagens eliten begynner å innse dette nå.

   • Det kjente ordtaket om at «Det er ikke størrelsen det kommer an på» – er et faktum historien kontinuerlig har levert bevis for! – Elitens størrelse har dessverre alltid vært omvendt proporsjonal i forhold til den makt den har utøvd. – At dette forholdet har vedvart til dags dato, skyldes vel i første rekke mental latskap,ignoranse,og ønsket om å bevare illusjoner . . . . . . . .

   • Syndfloden har ingen anelse om hvilken formidabel oppgave den skal få bryne seg på. Jeg er nesten sikker på at det vil overleve noe humant arvemateriale som kommer til å sette i gang galskapen igjen så fort det har fått litt kjøtt på beina.

    • Selv har jeg planer om å demme opp syndfloden og bygge et gigantisk kraftverk og selge dere strømmen til syk overpris, subsidiært elektrokutere dem som nekter å bruke strøm på annen måte.

     Now back to our scheduled programming.

    • Ps:
     Kom igjen, vi snakker faktisk om grønn strøm her, folkens. Verden blir et grønnere sted for hver jævla terawattime.

 6. Eliten hater å bli kalt Eliten fordi de tror selv de representerer ‘gølvet’. Noe de ikke gjør.

  De tenker overhode ikke på sitt eget folk som de ser på som ‘postgølv’ som kun skal brukes som brikker i ‘nygølv’ utvidelsen.
  De jakter uførtrødent på ‘nygølv’ som de kan planke inn i systemet….

  Nei , dette var et forsøk på å være morsom…. , men systemet er råttent og hele ‘gølvet’ må utskiftes !!

  • Statens oppgave var att snickra dansgolvet, så fikk folket ordne med dansinga sjæl, sa svenskene i glansdagarna. Vi vet alle bare så altfor godt hva dette førte til; femti års skrekkvelde med Vikingarna og Roland Cedermark og hele dansbandkulten (- og i siste instans, med konsekvens her vest for Kölen: Ole-Ivars. FrPs finkulturelle alibi. Jeg sier ikke mer). Dansgolv mej upp i nedafor der hvor ryggen skifter navn. Takke meg til en god, gammaldags dyregrav med røtne bord over.

 7. Nytt kurs:

  – HOW TO THRIVE AS AN EMPATH: https://www.evolverlearninglab.com/products/how-to-thrive-as-an-empath?utm_source=MASTER+LIST&utm_campaign=94d5e67c1e-ELL-EB-LC+Human+Design-+8-11-17+send-2a&utm_medium=email&utm_term=0_321db437f5-94d5e67c1e-313034481&mc_cid=94d5e67c1e&mc_eid=fccee5c450

  Føler at dette er midt i blinken for meg, da jeg nylig ble erklært som hatist. Hvordan kan jeg trives som empatist? Skal man bli elitisk er første bud å bli empatist, da det ikke finnes hat i de øvre liberale kretser. Dette er noe som kun finnes på gølvet, og som ikke kun bør feies under teppet, men er en skitten menneskelig følelse som må utryddes.

  Noen som blir med?

  «Du kjenner antakelsen jeg har i tankene, kjære leser. Det er overbevisningen om at visse vanlige menneskelige følelser er onde og skadelige og gale, og måten å lage en bedre verden på er å bli kvitt dem på en eller annen måte. Denne troen er tatt for gitt i hele det moderne vestlige industrielle samfunn, og den har blitt banket inn over svært lang tid, skjønt – som vi raskt oppdager – de spesielle følelsene som er så brennmerket, har variert fra tid til annen. Akkurat nå, selvfølgelig, er følelsen i sentrum av dette skurke-galleriet hat.» – JMG

  • Jeg føler en dyp, naturgitt odelsrett til en formell plass ved kirsebæra uten å behøve å arbeide. Hvis disse empatigreiene er helt nødvendig for å å få det man har krav på; bli elite, skal jeg vurdere å se nærmere på det. Men det virker litt slitsomt. Hvis noen har fasit og gidder å kaste over en jukselapp til meg skylder jeg vedkommende en kokosbolle. Resten får bare kokos. 😉

   Hat som en av ganske få basisfølelser er ikke i seg selv ondt eller umoralsk, og all ære til JMG (John Michael Greer) som skriver så klart og tankevekkende om dette her:

   http://www.ecosophia.net/hate-new-sex/

   Og takk til deg ØH, for hva jeg skjønner er oversetterarbeidet du nå er i gang med. Me like.

   Det sagt, den typen personlig hat som egentlig er forsteinet bitterhet, vil ofte etter en tid kun være en plage for innehaveren selv primært, evt. for de nære og kjære omgivelser sekundært, da som utslag av det humør eller den væremåte den hatende lett vil preges av som følge av sitt enda uforsonte. Uten på noen måte å anbefale personlig hevn i noen retning for å prøve å skape en opplevelse av rettferdighet midt i elendigheten, vil mitt råd være at dersom du ikke kan gjøre noe med årsaken, ikke dyrk eller dvel ved dette hatet. Det vil kunne ete deg opp og stjele den energi du egentlig ønsker å transformere til allmenningenes fremme. «Ikke la hatet vinne, for da har jo terroristene vunnet», for å si det med eliten.

   • Uff, hvor blind går det ikke an å bli. Eliten er avslørt, de hater de også, å bli kalt elite! Selvsagt, Steigans ord har alltid en dobbelt bunn. Ha, ha, der fornærmet han dem dobbelt bare i overskrifta 😉 Deres store satan og nemesis!

    Ja, det gjelder å følge Greers oppfordring og snu hatet til en positiv kraft. For det er lov å hate i kampen for hva man har kjært!

    • Ja. Men det er lov å være en kald jævel også, hvis målet kan kreve en noe mer sofistikert strategi enn å la følelsene bruse og blodet flyte uhemmet. I Romania var f.eks. nazistene så utspekulert smakløst og blodtørstig grusomme i sin iver etter å bokstavelig talt slakte jøder, at selv Hitler følte behov for å be bikkjene dempe seg litt og heller lage seg et mindre lekent, men mer kvantamessig hensiktsmessig system.

     Jeg tror gamle Niccolò Machiavelli fremdeles er pensum på faghistorien i statsvitenskap. Det politikersjiktet som fronter kapitalens politikk, og som derfor er blant dine reélle ideologiske og praktiske motstandere er m.a.o. proppfulle av fyrstekyndige politiske håndtverkere. Desto mer viktig å holde hodet en smule kjølig og heller la hatet bli til ren bensin, det fysiske og mentale energioverskuddet som gjør at du har ork og lyst til å arbeide mye for et positivt mål der hatet ikke skal stå i fokus.

 8. Storkapitalen har to primærfiender:

  1. Politikerne.
  2. Fagbevegelsen.

  Ved å få kontroll på politikerne får storkapitalen indirekte også kontroll på fagbevegelsen. Det legges derfor ut et vidt spekter av snarer slik at det praktisk talt blir umulig å ikke gå i fella.

  Ved å ta kontroll på politikerne og bestemme hvordan de skal tenke, har storkapitalen i realiteten tatt kontrollen over demokratiet, og sørget for å opprettholde et skinndemokrati.

 9. Her i Latin-Amerika har jo endel venstresidepartier kommet til makten nasjonalt de siste to tiårene. Det har de gjort via sin base i de sosiale bevegelsene. På landsbygda gleder dette småbondeorganisasjoner, kvinnebondeorganisasjoner. ol. Gruvearbeiderne er veldig godt representert, sammen med fabrikkarbeiderne og kooperativene innen gruveindustrien. Manufakturen er naturligvis også representert, og de som arbeider innnen olje og gassindustrien. Du har også disse «Juntas Vecinales», de arbeidsløse, mange kvinneorganisasjon, spesielt fra arbeiderklassen. For bare å nevne noen av disse sosiale bevegelsene.

  Her i Bolivia er spesielt viktige arbeiderne innen gruveindustrien, ( historisk sterkest), men alle disse organisasjonene har hundrevis av møter med Evo og hans ministre hvert år. Og ingen avgjørelser blir tatt som anngår dem før man er kommet til enighet. Noe bredere finnes det anti-imperialistiske bevegelser og anti-neoliberale slike.

  Tror sosiale bevegelser, som går ut over den bare rent proletariske klassekampen, -siden undertrykkingen rammer så mange, og så bredt, under dagens neoliberale , svært brutale, kapitalisme-, er noe som hører til dagens venstreside. Tror også disse vil hjelpe å til få tilbake styrken i det samme proletariatet. Man står ikke alene, men sammen med andre store grupper som også ønsker en forandring av dagens elitestyre under neoliberalismen, til et styre hvo det som kallesl her de populære klassene er de som styrer politikken.

  Vennlig hilsen fra La Paz.

 10. Tankene går til filmen «Eyes wide shut» og Elitens engasjement på det spirituelle plan, med Satinistiske ritualer som omfatter menneskeofringer der man drikker adrenalinfylt bod fra ofrene, samt begår cannibalisme. Dette er dessverre den virkelige Verden som ingen tar tak i og forsøker gjøre noe med.

 11. Hvordan er det mulig å debattere begrepet «Elite», uten å touche Zionistenes rolle i Næringsliv, Politikk, Presse/Media? Zionistenes betydelige rolle før, under og etter WWI og WWII, samt deres binding til Mektige organisasjoner som Jesuitter og Frimurerlosjer? Hva med deres uttrykte ønske om Verdensherredømme, gjennom etablering av En Ny Verdensorden?

  • Blir, etter min mening, som å diskutere Den Russiske Revolusjonen, uten å inkludere Bolsjevikene. Eller å diskutere Ateisme, uten å ta hensyn til at det finnes mektige og innflytelsesrike personer og organisasjoner, som henter sin innflytelse fra Lucifer (Satan), og at deres mål er kontroll over alle oss øvrige, enten vi tror det finnes en Gud, eller ikke.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.