Valget i Tsjekkia – enda en katastrofe for sosialdemokratene

17

De sosialdemokratiske partiene i Europa fortsetter sitt raske fall mot ubetydelighet. Denne gangen (21. oktober 2017) var det Tsjekkias tur. Det regjerende sosialdemokratiske partiet tapte to tredeler av stemmene sine og gikk fra omlag 20% til usle 7,27%.

Dette er det samme som skjedde med greske PASOK, og som har skjedd med det ene sosialdemokratiske partiet etter det andre i Europa. Det en gang så mektige sosialistpartiet i Frankrike begikk sjølmord under valgene våren 2017. Sosialdemokratene er blitt nyliberale sentrumspartier som sine konkurrenter, og velgerne deres forlater dem i hopetall. Også det tsjekkiske kommunistpartiet gjord et dårlig valg, og fikk stemmetallet sitt halvert.

Den suverene vinneren av valget ble det høyrepopulistiske partiet ANO, Action of Dissatisfied Citizens, Akce nespokojených občanů på tsjekkisk. Partiet er ledet av multimillionæren Andrej Babiš, og har først og fremst markert seg sterkt mot videre EU-integrasjon, mot euroen og mot EUs immigrasjonspolitikk. I økonomisk politikk er partiet nokså nær kristeligdemokratene. I den tsjekkiske befolkninga er det en massiv motstand mot stor innvandring, og mot islam i særdeleshet, så det var ikke overraskende at ANO ville få stor oppslutning. Babiš har en titale hengende over seg, men det ser ikke ut til å ha spilt noen rolle for velgerne. Kommentatorer i Tsjekkia sier at ANO tok mange stemmer fra sosialdemokratene.

Tre partier fikk 10-11% hver, det tory-aktige høyrepartiet ODS, Piratpartiet og det innvandringsfiendtlige SPD.

Valget i Tsjekkia er derfor nesten som oppfølging av valget i Østerrike, og det tegner seg mer og mer en utvidet Visegrád-blokk i EU med Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og altså Østerrike som medlemmer.

At dette vil skape problemer for EU, er det ingen tvil om. Det var lettere å true med straffetiltak mot Ungarn alene, men nå begynner det å bli så mange urokråker i EU-familien at straffetiltak vil være å skyte seg sjøl i foten. Fra før av har man Brexit, Catalonia og den fortsatte krisa i Hellas, å hanskes med. EU-president Jean-Claude Juncker burde lære seg Per Bortens uttrykk om å bære staur. Det EU vi ser mot slutten av 2017 likner ikke mye på en kommende supermakt, men mer på en poslk riksdag.

I USA er man redde for at valgresultatet vil gjøre Tsjekkia mer innstilt på å normalisere forbindelsene til Russland, slik president Milos Zeman har gått inn for.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


17 KOMMENTARER

 1. Om bara polackerna kunde ge upp sina stormaktsdrömmar som sträcker sig från Östersjön till Svarta havet. De borde inse att de har allt att vinna genom att närma sig Ryssland och samtidigt undvika konfrontera Tyskland.

 2. Valget bekrefter den sterke posisjonen for «islamkritiske» partier i Europa, i land som knapt nok har en muslimsk minoritet, og hvor svært få dermed har muligheter for å kjenne en muslim. Det minner oss om situasjonen i Norge i 1814, da vi fikk en eksplisitt antisemittisk grunnlov, på grunnlag av at vi fra før ikke hadde en eneste jøde i landet. Mangel på kjennskap, fordommer og rasisme henger altså nært sammen. Dette bør være et viktig apropos til de som feilaktig måtte tro at det å komme «islamkritikere» og andre rasistiske krefter i møte med å støtte deres krav om en inhuman asylpolitikk på noe vis kan kunne demme opp for deres framgang. Det å støtte deler av deres program er tvert imot å helle bensin på bålet deres. I stedet bør de frontkonfronteres på ideologisk og politisk grunnlag, og brennmerkes eksplisitt som det de er; rasister.

  • «Det minner oss om situasjonen i Norge i 1814, da vi fikk en eksplisitt antisemittisk grunnlov, på grunnlag av at vi fra før ikke hadde en eneste jøde i landet.»

   Det må du forklare nærmere.

  • «Islamkritikere» i gåseøyne, nå? Og de bør eksplisitt brennmerkes som rasister, sånn uforbeholdent og med uttalt islamkritikk som evt. eneste begrunnelse for stigmatiserings- og holdkjeftforsøket? Du er jo spinnvill. Skal du brennmerke meningsmotstandere nå for tida må du jo finne på noe bedre enn «rasist»! Det er jo i ferd med å miste enhver injurierende kraft på grunn av nettopp den inflatoriske bruken du står for, og kan derfor komme til å bli rehabilitert som hedersord før du vet ordet av det. Det er ikke bra, og det er din og dine likesinnedes skyld. Hvis du aldri har hørt om det universelle prinsippet aksjon > reaksjon, kan jeg informere om at fenomenet kan iakttas i sanntid på den ideologisk-retoriske arenaen for tiden.

   Kanskje du må brennmerkes som norsk konvertitt og muslim, slik at folk vet hvor de har deg og ikke tar deg altfor alvorlig, i fall «rasist» fremdeles skulle ha noen som helst effekt på humøret til noen?

   Snakker om å gjøre saken og fornuften en bjørnetjeneste.

   Grunnlaget for den jødefiendtlige norske grunnloven (jeg nekter å bruke ordet antisemittisk, da det er en upresis, retorisk/ psykolingvistisk konstruksjon som er ment å tjene et annet formål enn eksakt beskrivelse av et entydig fenomen, og det betyr i dag egentlig bare «en person zionistlobbyen ikke liker»), er selvfølgelig ikke så enkelt som at vi ikke hadde noen jøder i Norge før 1814 – en påstand jeg gjerne skulle sett dokumentert, forsåvidt, og at man av den grunn i seg selv skulle ville hindre at vi fikk noen jøder inn i landet senere. Hadde det vært i dag, ville antakelig begrunnelsen vært tydeligere klargjort (selv om sånne lover jo aldri ville blitt foreslått eller vedtatt i dag, heldigvis): Man visste at de jødiske befolkningene i Europa hadde en lei tendens til å danne parallellsamfunn og var lite interessert i å nærme seg vertsnasjonskulturen med noen form for integreringsvilje. Det ønsket man ikke i Norge. Det er mye det samme som diskuteres mht. muslimske parallellsamfunn i vesten i dag. Alt du elsker, altså.

  • Taktikken med å stemple all religionskritikk,spørsmål ved kultur og mer alvorlige hendelser som rasisme har virkelig slått tilbake noe som bare var og vente.En vekker som mange ikke(ennå)er villige til å ta innover seg og i mellomtiden går velgerne til høyre

  • «Valget bekrefter den sterke posisjonen for “islamkritiske” partier i Europa, i land som knapt nok har en muslimsk minoritet, og hvor svært få dermed har muligheter for å kjenne en muslim»

   svar:

   Godt eksempel på moderne tenkning der det eneste som eksisterer er enkelttilfeller og enkeltindivider, som gjør at det blir umulig å forstå noe som helst.

   Det er ikke «en muslim» som skal danne grunnlaget for å vurdere hva muslimer er generelt, eller hva islam egentlig er. Hvis en ikke liker det generelle bør en i såfall slutte å skrive, siden ord og begreper i seg selv er generalisering.

   Det er mange måter å få kunnskap på. Å observere et bredt spekter av virkeligheten er uansett langt bedre enn en enkeltobservasjon eller en erfaring. Det er ikke «en muslim» Tsjekkia eventuelt skal ta inn i landet. Det er tusenvis. Hvis store deler av dem utgjør et problem betyr ikke en hyggelig muslim spesielt mye. En vil likevel ha et problem.

   Eller for å si det på en annen måte: Hvis venstresiden på en båt er lekk, hjelper det ikke at høyresiden er tett.

   ….

   «Det minner oss om situasjonen i Norge i 1814, da vi fikk en eksplisitt antisemittisk grunnlov, på grunnlag av at vi fra før ikke hadde en eneste jøde i landet.»

   svar:

   Hvis metoden for å få kunnskap kun består av direkte observasjoner av virkeligheten vil all kunnskap om historie bortfalle. Det er derfor du heller ikke har noen forståelse av jødenes rolle i historien, som sikkert har vært både positiv og negativ, men som også består av generell forakt for ikke-jøder generelt, f.eks åpne opp byporter for å slippe inn fiender, manglende respekt for sekulære menneskeskapte lover, sammenlignet med jødenes egne lover, manglende lojalitet til ulike nasjonalstater, kun lojalitet til jødenes kommende rike.

   Skal en forstå hvorfor forbudet mot jøder og jesuitter kom inn i grunnloven må en også ha oversikt over de historiske forholdene i årene før 1814. Dette dreier seg her om forsøk på infiltrasjon, både fra frimurere, hemmlige brorskap, jøder og jesuitter. På slutten av 1700-tallet, begynnelsen på 1800-tallet ble det også utgitt en del bøker om dette, f.eks om Adam Weishaupts Illuminati. Begynnelsen av 1800-tallet er også den perioden av Norges historie der Illuminati begrepet er mest brukt i det offentlige. Adam Weishaup var professor i jødisk lov, og hadde tilgang til store mengder forbudt bøker fra katolske land. I hans verden skulle nasjonalstatene bort, på samme måte som Napoleon.

   Grunnlovens forbud mot jøder og jesuitter har ingen ting med rasisme eller fremmedfiendlighet å gjøre. Det er et forsøk på å bevare nasjonalt selvstyre, ved å hindre fiendtlig infiltrasjon av offentlige makt posisjoner. Kanskje et primitivt forsøk i nåtidens øyne, men relevant dengang.

   «Dette bør være et viktig apropos til de som feilaktig måtte tro at det å komme “islamkritikere” og andre rasistiske krefter i møte med å støtte deres krav om en inhuman asylpolitikk på noe vis kan kunne demme opp for deres framgang.»

   svar:

   Islam er som kjent ekstremt fiendtlige innstilte til jøder. I Koranen blir de omtalt som svin, hunder og aper. Islamkritikk kan derfor likegjerne kalles anti-rasisme.

   På grunnlag av din tenkning kan jeg fastslå det er mange hyggelige tsjekkere, som ikke er det minste rasister. Derfor vil det også være et tegn på rasisme når en angriper dem pga deres konservative verdier, eller fordi de vil ha kontroll over sin egen asyl politikk, pga begrensede ressurser. Å nekte tsjekkere i å beskytte sine egne tradisjoner, mens en tillater andre nasjonaliteter å gjøre det samme som Tsjekkia, f.eks islamske land, er i seg selv rasistisk.

   Det er ingen muslimske land som hadde vært villige til å ta i mot like mange kristne som det en finner av muslimer i Europa. Hvis en skal angripe folk for å være inhumane og fremmedfiendtlige foreslår jeg at du begynner med muslimer.

  • Med den nyhetstilgang man gar idag er det vel neppe noen som har «mangel på kjennskap» til hva islam er og hva en stor del av denne religionens nær 200 retninger står for. Folk liker det simpelthen ikke. De vil ikke ha det. Det er det som er saken. De vil ikke risikere å slippe til en religion som tvinger seg frem og tvinger sine undersotter til en lydighet og livsform i hverdagen som hører middelalderen til. Ikke minst overfor kvinner. «Bensin på bålet». Det er det vel heller den religionens heksebrennere som driver med. Og det bålet må faktisk slukkes! Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, og nå Østerrike har begynt slukkingen og flere vil følge. Å kalle dette for rasisme er i beste fall manglende kjennskap til biologi. Alle dagens Homo Sapiens hører til samme rase. Vår nærmeste av en annen rase, Neanderthaleren, døde ut for 30.000 år siden og hadde da befolket jorden 100.000 år lenger enn oss idag. Vi slår den rasen neppe!

 3. Visegrad-blokka ser ut til å samsvara meir og meir med grensene til dobbelmonarkiet Austerrike-Ungarn, så langt utan Slovenia og Kroatia. Då kan det vera verdt å minne om at det tyrkiske åtaket i 1683 var retta mot hovudstaden i denne statskonstruksjonen: Wien.

 4. EU splittes opp. Brexit og nå altså dannelsen av en sterk Øst-blokk. Snart kanskje også en Syd-blokk avhengig av hvordan det går med Italia fremover. Og også Tyskland som trolig har mye større fokus på verdensmarkedet (utenfor EU) enn på det interne EU-markedet.

 5. Rødt har jo sagt at de skal ta inn 20 000 asylanter i året. Og Torgeir Salih Holgersen løfter – nærmest som et revyparodi på en venstrist – rasistkortet i forbindelse med valget i Tsjekkoslovakia. Sannsynligvis har han også minimal kunnskap om hvordan protestantisk og katolsk kirke så på jødene på 17-1800 tallet,for dette framstår som gresk for ham,1814 lovgivningen.
  Mer aktivisme av denne typen og også Rødt vil forsvinne lik de europeiske globalist- sosialdemokratiene.

 6. Ja, lite da. Hvor lang tid gir vi dem på sykeleiet før barmhjertigheten frir dem fra det politiske livs forbannelse? Ut denne stortingsperioden og så rett i grava? Jeg setter en gammal russisk uniformspynt (rød emaljert stjerne m/ liten stjerne, sigd og løvkrans i nikkel) på at de er historie innen utgangen av 2021, men tipper du ikke ville finne på å vedde imot. Andre som er interessert? Torgeir?

  Også jeg, mitt fehue, som stemte på dem, enda jeg jo visste godt hvilke ønsker de har for asylpolitikken. Helt bløt i pæra der, alt-så. Måtte Allah se i nåde til denne idiot. Det var en marxistisk demon som overmannet meg og dro meg til valgurna rett før stengetid og påstod at én halvrød og halvdød på tinget kan være ørlite bedre enn ingen, og hvis det ikke er det, er det neppe verre heller, så skitt au, og de 20.000 i året får anses som et usedvanlig lite smart signal og en symbolsak i fektningene med Listhaug & Co mer enn som politikk de trenger å prøve ut i virkeligheten.

 7. AF: før neste stortingsvalg er det høyst sannsynlig borgerkrig i flere europeiske land.
  Det går det an å forstå med de dramatiske tiltakene Macron foretar for å stabilisere
  og sivilisere landet.
  Som observatør Daniel Greenfield så riktig bemerker nå:
  «France is in the middle of a civil war.»

  • Jan Hårstad: Det du sier der kan du kanskje få helt rett i. Men vi skal også merke oss hva Charles de Gaulle sa: » Frankrike er et land hvor det av og til forekommer revolusjoner, men aldri reformer».

 8. Får virkelig håpe at denne trenden brer seg vestover, og helst så kjapt som mulig, Vi tåler kanskje å vente til 2021, men jeg er I tvil om at Sverige gjør det, og med vidåpne grenser mot Sverige, er det så absolutt grunn til bekymring.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.