Klassekampen vurderer å si opp samarbeidet med Ny Tid

0

Redaktør Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i avisa Klassekampen 15. September 2017:

”Det kan også være gode argumenter for å gjengi og presentere standpunkter man selv ikke står inne for. Det gjelder også synspunkter på terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001. I siste nummer av Ny Tid går imidlertid avisa betydelig lenger ved å slå opp på forsida en lengre artikkel fra en talsmann for det ledende konspirasjonsmiljøet i USA med påstander om at alle de tre tårnene ble sprengt i en «inside job». Alle påstander kan som sagt drøftes, men når avisas redaktør i stadig større grad velger å gi redaksjonell tyngde og autoritet til ytterliggående konspirasjonsteorier, har det kommet til et punkt der Klassekampen må vurdere å si opp distribusjonsavtalen med Ny Tid. ”

Det står naturligvis Klassekampen fritt å velge hvem de vil samarbeide med og hvilke standpunkter de velger å ”gi redaksjonell tyngde og autoritet til”, men det reiser noen problemer også.

For vår del på steigan.no har vi valgt å ikke gå inn i hele komplekset rundt 11. september, simpelthen fordi materialet er for omfattende, fortielsene og løgnene så mange, og hele saksfeltet så betent at det veldig fort ville kreve mye kapasitet som med fordel kan brukes på andre oppgaver. Så vi kan forstå Braanen hvis han heller ikke vil bruke Klassekampens tid på dette sakskomplekset.

Men siden Braanen nevner konspirasjonsteorier, så må det jo innrømmes at alle teorier om 11. september er konspirasjonsteorier, og ingen av dem er bekreftet av uavhengig granskning.

Den offisielle versjonen av historien, den som ble støpt i betong av George W. Bush, er jo sjøl en konspirasjonsteori. Ifølge den skal terroraksjonene i USA, det største angrepet på landet siden Pearl Harbor, ha blitt styrt av Osama bin Laden fra en fjellhule i Afghanistan i en sammensvergelse med 15 saudiarabiske borgere og tre andre. De klarte å overliste samtlige 16 (?) etterretningstjenester i USA, og dette klarte de uten å ha agenter på innsida. Dette angrepet gjorde det angivelig nødvendig for USA å angripe Afghanistan (som helt opplagt ikke hadde noe med det å gjøre), og innlede ”krigen mot terror”, som fortsatt pågår, og som har drept hundretusener, om ikke millioner av mennesker. En ganske vidløftig konspirasjonsteori, og det trengs noe nær religiøs overbevisning for å tro på den.

NBC har påvist at en fjerdedel av fotnotene i den offisielle rapporten bygger på informasjoner som er framkommet gjennom tortur. Kommisjonen benektet at Saudi-Arabia hadde noe med terroren å gjøre, men utelot 28 sider, som nå er offentliggjort, og som peker svært mye i retning av Saudi-Arabia.

Advokatene som fører sak på vegne av 1400 ofre for 11. september og deres etterlatte opererer med en annen konspirasjonsteori, nemlig teorien om at Saudi-Arabia på en eller annen måte sto bak terrorangrepet, at oljediktaturet finansierte terroristene, ga dem etterretninger, hjalp dem med dekkleiligheter osv. Det er også en konspirasjonsteori, litt mer sannsynlig enn den med Osama bin Laden, men fortsatt en konspirasjonsteori.

Og så kommer alle de andre, som stort sett handler om at det var en innsidejobb satt i scene av noen i maktapparatet for å gjennomføre et kupp mot grunnloven og staten. Også dette konspirasjonsteorier, og ingen av dem er naturligvis verifisert. Men det gjelder også de to foregående.

La oss se det i øynene: Det finnes ingen uomtvistelig og verifisert sannhet om 11. september, og det skyldes ikke minst USAs regjering sjøl, som ikke har hatt noen vilje til å iverksette noen virkelig uavhengig granskning.

Britiske Labour har krevd av Theresa May at hun publiserer etterretningsrapporter om Saudi-Arabias støtte til terror, også av hensyn til ofrene for 11. september.

I USA har det kommet krav om en ny og uavhengig granskningskommisjon, og dette hadde naturligvis vært måten å rydde opp i dette kaoset på. Inntil så skjer vil konspirasjonsteoriene bare formere seg.

Men så kommer det pressefaglige. Hvorfor rykker Bjørgulv Braanen ut på lederplass med en trussel om å si opp distribusjonsavtalen med Ny Tid? Kunne han ikke bare ha sagt at det er Truls Lie som er redaktør av Ny Tid, så dette er hans ansvar? Og hvis Braanen virkelig vurderer å si opp avtalen, hadde det ikke vært riktig å drøfte dette med Lie på kammerset framfor å rykke ut på lederplass? For Ny Tid kan det kanskje være kroken på døra som trykt avis dersom denne avtalen blir sagt opp. Vil det være bra for ytringsfriheten og pressefriheten i Norge?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA truer Kina med blokkering fra SWIFT
Neste artikkelNye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).