Klassekampen vurderer å si opp samarbeidet med Ny Tid

56

Redaktør Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i avisa Klassekampen 15. September 2017:

”Det kan også være gode argumenter for å gjengi og presentere standpunkter man selv ikke står inne for. Det gjelder også synspunkter på terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001. I siste nummer av Ny Tid går imidlertid avisa betydelig lenger ved å slå opp på forsida en lengre artikkel fra en talsmann for det ledende konspirasjonsmiljøet i USA med påstander om at alle de tre tårnene ble sprengt i en «inside job». Alle påstander kan som sagt drøftes, men når avisas redaktør i stadig større grad velger å gi redaksjonell tyngde og autoritet til ytterliggående konspirasjonsteorier, har det kommet til et punkt der Klassekampen må vurdere å si opp distribusjonsavtalen med Ny Tid. ”

Det står naturligvis Klassekampen fritt å velge hvem de vil samarbeide med og hvilke standpunkter de velger å ”gi redaksjonell tyngde og autoritet til”, men det reiser noen problemer også.

For vår del på steigan.no har vi valgt å ikke gå inn i hele komplekset rundt 11. september, simpelthen fordi materialet er for omfattende, fortielsene og løgnene så mange, og hele saksfeltet så betent at det veldig fort ville kreve mye kapasitet som med fordel kan brukes på andre oppgaver. Så vi kan forstå Braanen hvis han heller ikke vil bruke Klassekampens tid på dette sakskomplekset.

Men siden Braanen nevner konspirasjonsteorier, så må det jo innrømmes at alle teorier om 11. september er konspirasjonsteorier, og ingen av dem er bekreftet av uavhengig granskning.

Den offisielle versjonen av historien, den som ble støpt i betong av George W. Bush, er jo sjøl en konspirasjonsteori. Ifølge den skal terroraksjonene i USA, det største angrepet på landet siden Pearl Harbor, ha blitt styrt av Osama bin Laden fra en fjellhule i Afghanistan i en sammensvergelse med 15 saudiarabiske borgere og tre andre. De klarte å overliste samtlige 16 (?) etterretningstjenester i USA, og dette klarte de uten å ha agenter på innsida. Dette angrepet gjorde det angivelig nødvendig for USA å angripe Afghanistan (som helt opplagt ikke hadde noe med det å gjøre), og innlede ”krigen mot terror”, som fortsatt pågår, og som har drept hundretusener, om ikke millioner av mennesker. En ganske vidløftig konspirasjonsteori, og det trengs noe nær religiøs overbevisning for å tro på den.

NBC har påvist at en fjerdedel av fotnotene i den offisielle rapporten bygger på informasjoner som er framkommet gjennom tortur. Kommisjonen benektet at Saudi-Arabia hadde noe med terroren å gjøre, men utelot 28 sider, som nå er offentliggjort, og som peker svært mye i retning av Saudi-Arabia.

Advokatene som fører sak på vegne av 1400 ofre for 11. september og deres etterlatte opererer med en annen konspirasjonsteori, nemlig teorien om at Saudi-Arabia på en eller annen måte sto bak terrorangrepet, at oljediktaturet finansierte terroristene, ga dem etterretninger, hjalp dem med dekkleiligheter osv. Det er også en konspirasjonsteori, litt mer sannsynlig enn den med Osama bin Laden, men fortsatt en konspirasjonsteori.

Og så kommer alle de andre, som stort sett handler om at det var en innsidejobb satt i scene av noen i maktapparatet for å gjennomføre et kupp mot grunnloven og staten. Også dette konspirasjonsteorier, og ingen av dem er naturligvis verifisert. Men det gjelder også de to foregående.

La oss se det i øynene: Det finnes ingen uomtvistelig og verifisert sannhet om 11. september, og det skyldes ikke minst USAs regjering sjøl, som ikke har hatt noen vilje til å iverksette noen virkelig uavhengig granskning.

Britiske Labour har krevd av Theresa May at hun publiserer etterretningsrapporter om Saudi-Arabias støtte til terror, også av hensyn til ofrene for 11. september.

I USA har det kommet krav om en ny og uavhengig granskningskommisjon, og dette hadde naturligvis vært måten å rydde opp i dette kaoset på. Inntil så skjer vil konspirasjonsteoriene bare formere seg.

Men så kommer det pressefaglige. Hvorfor rykker Bjørgulv Braanen ut på lederplass med en trussel om å si opp distribusjonsavtalen med Ny Tid? Kunne han ikke bare ha sagt at det er Truls Lie som er redaktør av Ny Tid, så dette er hans ansvar? Og hvis Braanen virkelig vurderer å si opp avtalen, hadde det ikke vært riktig å drøfte dette med Lie på kammerset framfor å rykke ut på lederplass? For Ny Tid kan det kanskje være kroken på døra som trykt avis dersom denne avtalen blir sagt opp. Vil det være bra for ytringsfriheten og pressefriheten i Norge?

KampanjeStøtt oss

56 KOMMENTARER

 1. 9/11 og følgende/årsakene til den er for alvorlig til en «presseetisk» sandkasse debatt mellom to redaktører.
  Ny Tid er en god meningskorrektur til den øvrige gåsegangen vi har mer enn nok av i Norge og andre land forøvrig.
  Klassekampen og Ny Tid omfavner og fyller et informasjonsbehov som er nødvendig og viktig.
  Ny Tid stikker bedre og er det her problemet ligger?

 2. Bra turnert, Pål. Jeg forstår også at dette ble kinkig for Braanen. Han har nok fått noen tilbakemeldinger. Jeg spekulerer at han også ble invitert til dax18 sammen med Lie for å forsvare oppslaget i Ny Tid – at han takket nei – og heller valgte å skrive denne lederen. Men Braanens trussel, som avslutter en ellers klok leder, er ganske riktig en pressefaglig betenkelig overreaksjon, og inviterer til en kritikk som burde være mer problematisk for KK enn saken i utgangsgspunktet behøvde å være. Jeg ser ikke hva godt som kan komme ut av dette. Det hadde vært tilstrekkelig for Braanen å nøye seg med å markere at han synes dette er problematisk for KK, men ellers henvise til Lies redaktøransvar – slik du skriver, Pål.

  Når det gjelder selve fenomenet konspirasjonsteorier, har jeg forsøkt å skrive noe fornuftig om det her: https://steigan.no/2016/06/02/konspirasjoner-og-paradigmer/

 3. Grunnen til at det er riktig å si opp samarbeidet med Ny Tid, er at teoriene om at 9/11 var i scenesatt av amerikanske myndigheter er absurde.

  Det er absurde teorier som bare hjelper den amerikanske imperialismen ved å sette alle andre «konspirasjonsteorier» i et dårlig lys, fordi alle vanlige folk skjønner at amerikanske myndigheter aldri ville gjort dette. Og det er så lett å kaste konspirasjonsteorier om 9/11 i samme bås som teorier om at USA invaderte Irak for olje, eller Afghanistan for gassrørledning og omringing av Kina.

  Det å videreformidle disse teoriene er i virkeligheten å gjøre USA en tjeneste, fordi det vil aldri være en stor andel av verdens befolkning som tror på de, men de er med på å undergrave at folk tror på ting som Tyrkia har kjøpt IS sin olje og at USA har latt være å bombe oljetransportene deres.

  Alle forklaringer for USA sine handlinger som ikke handler om at de er moralsk høyverdige, blir kasta i samme bås som 9/11 fantastane sine svart flagg aksjoner.

  Ikke hjelp USA med å bekjempe alternativer til deres offisielle forklaringer ved å videreformidle og ta del i denne konspirasjonsteorien.

  • I et demokrati må det være lov å framsette absurde teorier uten rot i virkeligheten. Husk på at den rådende konspirasjonsteorien i Vesten for tida er påstanden om at Russland hacket valget i USA. Dette er totalt ubegrunnet, men det er publisert i alle mediene. Skal man virkelig blokkere alle medier som har kommet med dette sludderet?

   • Jeg har skrevet en lengre begrunnet oppfordring til faktisk.no om å faktasjekke «Russisk hacking»-påstanden. Jeg har til tross for purringer ikke fått noe svar.

    Konspirasjonsteorier er tydeligvis ikke galt per se, omhandler de fienden, Russland, er det bra, omhandler det derimot våre venner USA er det galt.

   • Dette er ikke akkurat en ny teori som de kommer med nå. Folk skal få lov til å si at jorda er flat, det er er hverken Braanen eller jeg i mot. Men jeg vil forbeholde meg retten til å mene at folk som mener det er useriøse. Og jeg støtter Braanen i at Klassekampen ikke bør støtte ei avis som fremdeles driver og formidler denne typen skadelige konspirasjonsteorier.

    Dette handler ikke om ytringsfrihet. Det handler om valg av redaksjonell linje. Det er et fritt valg for Braanen å nekte nazister å skrive ledere i avisa.

    • Etter å ha lest det du skriver forbeholder jeg meg retten til å spørre deg om du ikke kan finne deg et annet sted å anklage folk som søker sannhet for nazister? Du oppfører deg som en uvitende tulling. For dem som fortsatt aktivt tenker selv, og samtidig ikke er hjernevasket av mediene, er det all grunn til å grave i 9/11. Det eneste du presterer med dine kommentarer her er å brette ut for alle leserne på Steigan.no hvor sneversynt du faktisk er. Og når du evt. leser dette vil du sikkert si at jeg er useriøs også. Din rett, min latter…

     • Jeg tar sjølkritikk for å ha hitla debatten, det burde jeg ikke ha gjort. I stedet kunne jeg ha skrevet at:
      Dette handler ikke om ytringsfrihet. Klassekampen er i sin fulle rett til å ikke støtte medier som for eksempel er kristenfundamentalistiske, markedsliberalistiske, ufo og bermudatriangelfantaster eller lignende.

     • Jeg er helt enig med deg Vidar.
      Heldigvis har man forlengst begynt å grave i 9/11. Etterhvert som mange har grad dypere og dypere ser man at man bør fortsette å grave.
      Jeg synes det er på tide at norske media begynner å lette på lokket rundt 9/11. Jeg vil gi all honnør til Ny Tid og redaksjonen for at de har publisert dette. Om noen år kan nok Ny Tid slå seg på brystet og si ; » hva var det ikke vi skrev ?».
      Jeg er svært uenig i hva Braanen mener i denne sak.

 4. Utmerket beskrivelse av status for 9/11. Men vi kan gå lengre enn å si vi ikke vet.
  Forskning i 16 år viser tydelig Hva, Hvem og Hvor.
  Det nevnes at 9/11 var innledningen til war on terror. Og det gjelder war on terror idag.
  Ingenting stemmer ved den offentlige versjonen, da rettferdigjøres heller ikke responsen for 16 år siden.
  Så hvis war on terror, dvs i realiteten kampen mot ekstreme muslimer, var fake for 16 år siden, har kampen idag plutselig blitt ekte? Eller skal vi innse at dagens war on terror er like fake, og som tjener ett nettverket som skaper stadig my terror med «ekstreme muslimer» som syndebukker?
  Hvem tjener på at vi ikke stiller spørsmålet?

 5. Du skriver at det er opplagt at Afghanistan ikke hadde noe med terrorangrepet å gjøre. Mener du at Afghanske myndigheter ikke visste at Bin Laden bodde i landet ?

 6. «Klassekampen vurderer å si opp samarbeidet med Ny Tid»

  «Hvorfor rykker Bjørgulv Braanen ut på lederplass med en trussel om å si opp distribusjonsavtalen med Ny Tid?»

  – Fordi Braanen er blitt for feig til å gå utenfor ytterkantene av PK – og der befinner 9-11 seg.

  Honnør til Truls Lie for å gi 9-11-diskusjonen dekning. Det er tross alt hendelsen som ligger under alle krigene vi, Norge, har deltatt i siden (Afghanistan, Irak, Libya, Syria). Denne grunnsteinen, f.x i GWOT (Global War On Terror), er ALDRI blitt undersøkt til en full, fornuftig forklaring er funnet. Det er det mest bemerkelsesverdige ved 9-11 pr. i dag.

  9-11-hendelsen ligger under alle krigene Norge har deltatt i siden. – Er beskrivelsen av den hendelsen forfalsket, uriktig eller ufullstendig, er alt vårt grunnlag for å delta i GWOT (Global War On Terror) falskt.

  Kontroll med dette grunnlaget er grunn nok til å være opptatt av forklaringene på 9-11.

  Truls Lie og ny tid forfekter IKKE noen konspirasjonsteori. Det de påpeker er at det ALDRI er blitt gitt noen offisiell forklaring på hvorfor de tre – 3 – WTC tårnene kollapset, selv om det er klart at flystyrtene inn i to – 2 – av tårnene ikke var nok.

  Deri ligger motsetningene i narrativer – altså i hva folk er «narra tiv» å tro.

  Les den omdiskuterte artikkelen her:
  https://www.nytid.no/innlysende-911-eksplosjon/

  At den artikkelen har fått Braanen til å true Lie med utestenging, er et skammelig kneblingsforsøk, og en grov trussel mot Ny Tids ytringsfrihet.

  9-11 er et emne vi må diskutere inntil alle viktige omstendigheter er klarlagt, særlig pga. alt hendelsen har vært (mis)brukt til siden og vært begrunnelse for.

  Norge er blitt et angrepskrigende land siden 9-11.

  Det må vi stoppe. Bl.a. fordi det er mot Grunnlovens intensjoner. Og mest fordi vi da sprer død og fordervelse. For å stoppe krigingene må vi kritisere begrunnelsene. GWOT – uansett navn – og 9-11 er viktig del av våre politikeres begrunnelse for å dra oss ut og inn i krig.

  9-11 må diskuteres. QED.

  Truls Lie 1 – Bjørgulv Braanen 0.

  • Ullern skrev: «9-11-hendelsen ligger under alle krigene Norge har deltatt i siden. – Er beskrivelsen av den hendelsen forfalsket, uriktig eller ufullstendig, er alt vårt grunnlag for å delta i GWOT (Global War On Terror) falskt.

   Kontroll med dette grunnlaget er grunn nok til å være opptatt av forklaringene på 9-11.

   Truls Lie og ny tid forfekter IKKE noen konspirasjonsteori. Det de påpeker er at det ALDRI er blitt gitt noen offisiell forklaring på hvorfor de tre – 3 – WTC tårnene kollapset, selv om det er klart at flystyrtene inn i to – 2 – av tårnene ikke var nok. »

   En veldig god kommentar! Dette er riktig. Saken i Ny Tid spekulerer ikke i hvem som evt. måtte så bak eller hvorfor, den påpeker bare manglene og feilene i den offisielle forklaringen, samt den alvorlige kritikken mot NIST-rapporten, som er kommet blant annet fra arkitekter og ingeniører.

   Dersom Klassekampen skulle gjøre alvor av truslene om å si opp samarbeidet med Ny Tid – fordi de ikke kan akseptere at noen i det hele tatt setter et tydelig kritisk søkelys på et offisielt narrativ som er like fullt av huller som en Sveitserost, og som etterlater flere spørsmål enn svar, eller at noen i det hele tatt OMTALER kritikken av, og debatten rundt, svakhetene ved den offisielle historien i USA – da må i alle fall jeg vurdere om mitt abonnement på Klassekampen er verdt å fortsette. For i så fall mister jeg det jeg har igjen av tillit til Klassekampen som vaktbikkje og selvstendig nyhetsformidler.

   Den angstbiterske reaksjonen (fra mange hold) på at noen i det hele tatt våger å pirke i den offisielle 9-11-fortellingen, er en varselklokke i seg selv. Og det har nok blant annet med Norges folkerettsstridige deltagelse i USAs og NATOs «kriger mot terror» å gjøre, som Ullern nevner. Det er nok for øvrig en del karrierer som avhenger av denne historien ikke sprekker i sola.

   Det sørgelige er at «fredsnasjonen» Norge også har en sterk våpenindustri som tjener på disse krigene. Siden vi snakker om siste utgave av Ny Tid, vil jeg også anbefale artikkelen/bokutdraget «Kills per Dollar» av Dag Hoel:
   https://www.nytid.no/kills-per-dollar/

   Noen av sitatene fra Raufoss-direktør Bjarne Gravdal i slutten av saken er kostelig – og tragisk – ærlige

 7. Veldig godt poeng å ikke bli altfor hårsår dersom noen journalister blir litt vel dristige med å gå inn i de verste vepsebolene i etterretningsverden. Truls Lie har vært en viktig bidragsyter til mediemangfolde. Jeg er mye mer redd for ensrettingen som preger massemedia som til og med setter sitt preg på faktisk.no som man kunne håpet på skulle vært en motkraft til ensretting.

 8. Det er stor forskjell på å diskutere hvordan kaprerne fikk til å komme seg dit de gjorde og hvem som hjalp dem på vegen. Og å komme med absurde påstander om at det ikke var noen kaprere og at byggene ble sprengt med sprengstoff.

  Det siste spørsmålet er ei rein avsporing og ødelegger helt muligheten for en konstruktiv debatt om årsaker og sammenhenger i internasjonal terrorisme.

  • Tøys. – Man kan godt diskutere karakteristikkene til tre skyskrapere som falt sammn av to fly og brann, slik ingen andre skyskrapere har gjort før, eller siden, uten at det innebærer noen «påstander om at det ikke var noen kaprere».

   – Ikke bland, nå. ;-]

   • Det kollapsa nettopp en skyskraper i Teheran etter en brann. Den var bygd på samme måte som de tre som kollapsa i New York.

    At stålkonstruksjoner som brenner lenge nok har en tendens til å kollapse er en ikke noe som bør overraske. Det er er bare det at det er svært uvanlig at det blir så store branner i slike bygninger. Hvis sprinkleranlegget fungerer og brannvesenet får gjort jobben sin så blir stort sett små branner slukka før de får spre seg.

    Det at noen bruker så uendelig mye krefter på å skulle bevise at bygene ble sprengt gjør at spørsmålet om hvem som sto bak kapringa blir helt borte

    • Vis meg en eneste bygning som har kollapset på samme måte, noe annet sted i verden – med bilder takk.
     Vis meg en eneste bygningsmessig katastrofe – som jo dette er – uten at det blir gransket og endevendt, med krav om tiltak. Alt vi har fått er mer krig og terror.
     Det sier seg sjøl, hvis stålet i bygningen tåler mindre varme enn ei parafinlampe – bør en jo holde seg langt unna. Trøsten får være at de ikke ramler på siden.

     • Riktig. Teheran er også sprengning antagelig for å sannsynliggjøre at brann kan lede til kollaps. Vi er under angrep av en internasjonal dypstat som har som agenda å knekke Midtøsten hvor Syria og Iran gjenstår, samt innføre politistat i Vesten mha terror-bedraget «war on terror».
      Vår tid har blitt syntetisk, alle «tilfeldige» hendelser er skapt, og ingen stiller spørsmål ved de åpenbare patetiske selvmotsigelsene som følger hver Falsk Flagg terrorhendelse.
      Sist nå er London Tube. Hvor utrolig naivt er det å bli lurt av brann i en skoeske for at det skal legitimere militæret i gatene?

     • WTC7 var jo en bygningsteknisk suksess. Bygget holdt helt til alle som var i det fikk evakuert. Det var ingen omkomne i bygget og brannvesenet skjønte tidlig nok hva som var på veg til å skje, så de fikk trekt ut sine mannskaper. Ved en katastrofal brann som dette over flere etasjer er det ikke mer som er forventa.

      Hovedproblemet for WTC7, som gjorde at brannen blei så stor som den blei var at overrislingsanlegget ikke virka. Det er vel litt uklart om det skyldes en feil i anlegget eller om trykket var borte på grunn av at de hadde ramla to bygg rett ved sida av.

 9. *Konspirasjonsteorier* er blitt det nye mantraet for mistenksomhet mot folk som kun søker sannheten.
  Når det gjelder hendelser som innleder en Ny Era av krig og uro , så må disse hendelsene undersøkes nøye , for de kan komme veldig beleilig for en aktør som ønsker en spesiell Ordning i verden.

  På Dagsnytt 18 så spurte programlederen retorisk om noen tror det er mulig at noen kan plassere sprengstoff i bygningene uten at noen har lagt merke til det ?

  Ja , kjære . Vi har da CIA . Vi har da Mossad .
  Disse aktørene har vært ute en vinterdag før og vet hva de gjør når de ‘passer på’ bygninger.

 10. Det er to tilnærmingar til spørsmålet om keisaren har eller ikkje har klær på.

  Den eine er: Kunne verkeleg nokon i keisaren sitt hoff stå for ein slik uhyrleg majestetsfornærmelse at dei sendte keisaren ut i gatene splitter naken?

  Naturlegvis ikkje!

  Difor er det ingen som stiller spørsmål ved påkledninga når han vitterleg går der utan klær.

  Ein slik konspirasjon som å sende keisaren ut på gatan utan klær ville vere heilt utenkeleg, så utenkeleg at folk sluttar å tru på sine eigne sansar.

  Den andre tilnærminga er fysikken i hendinga.

  Ein person ( eit barn naturlegvis, som enno ikkje har tatt inn over seg kva spel som går føre seg i dei vaksne si verd… ) utbryt det opplagte fysiske forholdet:

  Men keisaren har ingen klær på!>/b>

  Omkring hendingane 9. sept. 2001 kan ein sjå den same dynamikken utspele seg.

  Det er heilt ufruktbart å gå inn i speskulasjonar omkring kven som gjorde kva i det amerikanske/israelske/saudi-arabiske maktapparatet i samband med denne hendinga.

  Ingenting av dette vil la seg verifisere av oss som er på utsida.

  Men det som reint fysisk skjedde er dokumentert via video og foto frå utallige vinklar. Fysikken i denne hendinga let seg diskutere, og å diskutere dette er heilt legitimt og handlar ikkje om konspirasjonar i det heile!

  Når Braanen kallar artikkelen i Ny Tid for «ytterliggående konspirasjonsteorier» syner det at han er heilt blind for kva denne artikkelen hadlar om, nemleg fysikken i hendinga.

  Han er med andre ord ein av flokken som har sensurert seg sjølv til ei vere ein av dei som beundrar keisaren sine klær.

  Dei fysiske omstenda omkring hendingane 9-11 er gjennstand for forskningsarbeid på høgt nivå, mellom anna av professor J Leroy Hulsey ved det tekniske universitetet i Fairbanks, Alaska saman med to doktorgradsstudentar.

  http://www.wtc7evaluation.org/

  Den foreløpige konklusjonen er klar: WTC7 fall ikkje saman som følge av brann.

  Kvifor fall bygningen saman?
  Det seier Hulsey ingenting om, for det er med hans ord «ei sak for politiet å finne ut av».

  For oss som tvilar på den offisielle forklaringa på kva som skjedde då dei tre tårna i New York ramla saman er det berre å vente på at dei fysiske forklaringane ligg på bordet.

  Då kan vi seie med barnet til H.C. Andersen: Keisaren har ingen klær på!

  Dette er ingen konspirasjonsteori, dette er fysikkens lover, anvendt på ei konkret hending.

 11. Når jeg leser enkelte av kommentarene overfor, får jeg bekreftelse av nødvendigheten av etableringen av Mot Dag. Her er mange som forholder seg til «mainstream-pressen» som enkelte forholder seg til bibelen. Vi kan jo legge merke til at Steigan ikke stiller seg bak innholdet i den omtalte artikkelen i Ny Tid, men forsvarer friheten til å uttrykke seg. Dette bør være et tankekors for de som på den ene siden forsvarer universale menneskerettigheter, der retten til frie meninger er et av det viktigste. Som en fransk filosof sa (etterb husk): «Selv om jeg er dypt uenig med deg, vil jeg forsvare din rett til å uttrykke deg»

 12. Alt i 2006 hadde Truls Lie og LMD tre svære artikler om teorier bak 11/09 med samme sprøytet, og han fikk samme kritikk for det som nå. men hans teori forblir usann. nei, vi får aldri vite den fulle sannheten.

 13. Man skal huske på at USA/NATO bombet Jugoslavia før 9/11 og at USA/NATO bombet Libya uten å begrunne det med 9/11. Begge disse bombinger ble isteden begrunnet med R2P. USA kan drive sin imperialistiske politikk helt uten å måtte referere til 9/11 (men 9/11 første vel til større militær budsjetter i USA?). Da USA skulle bombe Irak ble det holdt store demonstrasjoner i Norge, disse var norgeshistoriens største demonstrasjoner. Men når USA bruker R2P som begrunnelse for bombinger, blir derimot demonstrasjonene helt minimale. Diskuteres 9/11 for mye fører det til at alt annet drukner i debatten og at man ikke får diskutert USAs utenrikspolitikk. Når det gjelder 9/11 er rådet at man rett og slett holder mest mulig kjeft, det tjener ikke kampen mot krig og for fred å diskutere dette tema for mye.

  • «det tjener ikke kampen mot krig og for fred å diskutere dette tema for mye.»

   Sorry – BS-alarm!

   Med de mulighetene for forklaringer på 9-11 som eksisterer – også blant oppegående folk og etterforskere – ville det være helt sinnssykt om man «holder mest mulig kjeft» om 9-11. «[K]ampen mot krig og for fred» krever faktisk at man avdekker og eksponerer reelle årsaker til kriger.

   – Du fåkke det til ved å «holde mest mulig kjeft», vøttø. #-[|

 14. 9/11 var en falsk flagg operasjon, initiert av israelsk etterretning (Mossad) med amerikansk etterretning (CIA, NSA, FBI) som passive tilskuere og medløpere. Det er ikke noe nytt i at Israel har angrepet amerikanske mål tidligere (falsk flagg), jfr. bomben i Beirut 1983 utenfor den amerikanske kasernen og torpederingen av USS Liberty i 1967 som de mest fremtredende tilfellene. Ganske utrolig at Braanen og flere med ham som oppfattes å stå til venstre, ikke evner å se den historiske sammenhengen – underbygget med eksplisitte uttalelser fra israelsk hold om WTC som definert terrormål. Det blir ikke så lite journalistisk (og intellektuelt) lammende hvis Braanen og det øvrige redaktørkartellet ikke vil ta i 9/11 før det er ugjendrivelig bevist at Israels stod bak hele operasjonen, akkompagnert av passiv deltakelse fra amerikansk hold. All honnør til Truls Lie som tør der andre ser bort og vekk – i fortielse og fornektelse.

  • Hvis temaet i Dag og Tid hadde vært at Mossad hadde stått bak kapringene hadde det på ingen måte blitt det oppstyret det har blitt nå. Hvem som sto bak og støtta kapringene er et åpent spørsmål og vi har sannsynligvis ikke alle svarene.

   Oppstyret kommer når Dag og Tid bringer til torgs helt eventyrlige fortellinger om at byggene ikke ble ødelagt på grunn av at det krasja fly inn i dem, men med sprengstoff. Det er en helt åpenbart feil teori selv om den åpenbart har mange tilhengere.

 15. Det ser ut til at de fleste er ukjent med at dr Leroy Husley og hans team ved universitetet i Fairbanks har avsluttet en to- årig studium om WTC 7. Konklusjonen er at bygningen ikke falt sammen som følge av brann slik NIST hevder. Etter hva jeg forstår er/skal arbeidet fagfellevurderes.

  For de av oss som har gått i dybden i denne saken, er det selvsagt ikke en overraskende konklusjon.

 16. Jeg gleder meg til at de rettroende «debunker» University of Alaskas siste kunngjøringer ang. WTC7-kollapsen og NIST-rapporten.

  http://ine.uaf.edu/wtc7

  SITAT:

  «The findings thus far are that fire did not bring down this building.»

  Auda. Hvordan skal John Færseth & Co. bortforklare dette? Jo, ved å angripe folkene som finansierte studien, og komme med andre ad hominem-angrep og guilt by association-strategier.

  • De foreløpige rapportene fra UAF slår i alle fall beina fullstendig under alle youtube-videoen som liksom viser at WTC7 ble revet med sprengstoff.

   Tema er jo nå flytta fra slutten av kollapsen som vises på alle videoen som bevis på at bygget ble sprengt til finurlighetene rundt søyle 13 og hvordan detaljene i kollapsen der var nesten 20 sekunder før videoene fra truther-bevegelsen starter.

 17. Bra av Steigan. Interessant at den offisielle forklaringen også er en konspirasjonsteori.
  Men noe som diskuteres lite er hva motivet med å plassere sprengstoff i bygningene skulle være? Først la to fly ramme bygningene, så sprenge dem? Hvorfor? Ville jo vært sjokkerende nok med kun flyene selv om bygningene ikke kollapset. Og de ville vel måtte blitt jevnet med jorden uansett.

 18. Shut it down. Steng det ned. Det er den linjen fra de autoritære, ting skal nå stenges ned. Deres versjon av narrativene skal være enerådende. Vi ser det hele veien rundt, dersom du setter spørsmålstegn ved feil ting skal du stenges ned. Uansett.

 19. Til Bratseth vil jeg si at han er like avkledt her som Harald Klungtveit fremstod på Dagsnytt atten. Dere fremsetter jo bare en masse påstander. Hva synes du f eks om den siste konspirasjonen vedrørende russiske idrettsutøvere og Wada? Er dette heller ikke lov å diskutere? Det er et farlig samfunn dere vil ha oss inn i. Enda et ledd i denne kneblingen av ytringsfriheten.
  Når det gjelder f eks USAs agenda ved angivelig å bombe IS i Syria i nærmere to år uten resultater og uten at de så oljekonvoiene, mens Russland fikset dette problemet på noen måneder, så må dette selvsagt feies under teppet og kalles konspirasjon. Ingen skal få lov til å stille spørsmål og tenke selv i din verden, ser jeg. En annen ting er at dere meningskneblere ofte er helt uvitende om vitenskap som fysikk mens kjeften er vidåpen som en låvedør for det.

  • Det at man ikke tror på én konspirasjonsteori betyr ikke at man forkaster alle andre også.
   Man må stole på eget hue, ha tro på eget intellekt, men samtidig ikke leite fram sammenhenger som ikke er der bare fordi man enten ønsker eller frykter at noen skal være sant.

   Vi har alle sett flya kræsje inn.
   Vi har en slags følelse av hva det vil si å være nasjonalist og patriot.

   Det å benekte at disse flya senka disse enorme konstruksjonene, hvor det egentlig er et under at de stod i det hele tatt, og si at det var gjort av amerikanere mot det største nasjonale symbolet på deres overlegenhet, er rett og slett absurd.

   Det ser de fleste mennesker, og dermed ødelegger det at folk forfekter disse lite troverdige teoriene for alle andre forsøk på å gå mot den offisielle fortellinga. Jeg er overbevist om at det er provokatører i disse miljøene i USA, som bruker 9/11 teorier til å sette for eksempel radikale i et dårlig lys.

   • Du glemmer å vurdere om 9/11 er en gigantisk operasjon for å lure deg til å tro på en bestemte versjon som du også vil akseptere konsekvensene av, eks invasjon av Afghanistan.
    Vi har «alle sett» ett fly treffe sørtårnet.
    Alt annet tror du at du har sett fordi det har blitt repetert.
    Du har altså ikke sett ett fly treffe nordtårnet, fordi det har ingen sett.
    Du antar med andre ord.
    Videre, de opptakene av flyet som treffer sørtårnet har 2 mangler:
    1. Det identifiseres aldri med flyselskapets logo.
    2. Selve penetreringen av bygningen er helt imot alle fysiske lover.
    Det du har sett er en animasjon som ble sluppet i media, og timet slik at den stemmer overens med flyet som faktisk traff men ikke penetrerte. Ett fly vil aldri oppføre seg slik i kontakt med en stålbygning vingetipp til vingetipp. Uansett hastighet. Men ett fly traff likevel.
    Hele operasjonen hadde som mål å igangsette war on terror samt endre, eller heller ødelegge, Midtøsten.
    Og det ser vi har fortsatt opptil idag 16 år senere, med help av 9/11 ver. 2.0 : ISIS.

  • Enig. Kognitiv dissonans har rammet hardt ifbm denne hendelsen. Det må være lov å la hjernen slippe til slik at den kan prosessere det øynene allerede har sett. Folk går i forsvarsposisjon når de blir presentert for noe som ikke stemmer med sitt eget verdensbilde. Da er ikke ballen særlig interessant lenger, da går man rett etter mannen.

 20. Faktiskk var kjapt ute med å stemple det som «Faktisk helt feil.». https://www.facebook.com/faktisk/posts/363937410694625 Da jeg påpekte at ingen kjenner den virkelige sannheten fikk jeg så det holdt, og faktisk kommentert:

  Hei! Påstanden vi har faktasjekket er denne: «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon». Det har vi konkludert med at ikke stemmer.

  Så, i realiteten har de ikke sjekket annet enn om det var _innlysende_, for deretter å, underforstått, stemple Ny Tid som totalt useriøs. Om det gar et smart trekk av Ny Tid er en annen sak.

  Min personlige hypotese er at USA har plassert sprengladninger i alle skyskrapere, for å kunne ta en kontrollert sprengning om det viser seg at en skyskraper er i ferd med å rase sammen. 500 meter som velter over ende kan ødelegge og drepe ganske mye. Det at 2 fly krasjet inn i dem kan så ha gjort at man til slutt valgte, etter at alt som var mulig var gjort, å sprenge dem.

 21. 2.3 trillioner forsvant sporløst, ca 700 000 kr pr Amerikaner, bare 4 timer etterpå så treffer et fly nøyaktig der alle bevisene ligger i Pentagon …
  Oddsen for at det skulle vært tilfeldig er som å vinne 7 rette i lotto en millioner helger på rad, hvor lettlurt er man ikke når man tror på sånt vås som de lattlige påstandene til psykopaten Bush ?
  Bush ville også ha gjennom en lov som ville gi lange fengselstraffer til alle som var skeptisk til alle de spinnville påstandene hans.
  Som alle vet så trenger ikke sannheten beskyttes av lover, det er det kun løgner som gjør ..

  9/11 må være historiens mest soleklare innsidejobb!

 22. Operasjon Northwoods var et foreslått falsk flagg operasjon mot den cubanske regjeringen, som oppsto i US Department of Defense (DoD) og Joint Chiefs of Staff (JCS) av myndighetene i USA i 1962.

  De var bestemt på alle plan hos myndighetene i USA at de skulle sende fly inn i egne skyskrapere for å skylde på Cuba så de kunne legitimere en invasjon.

  Rare er at når det samme skjer noen tiår senere så er det en del tullinger som benekter at myndighetene kan utføre sånt he he 🙂

  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

  Samme med Gulf of Tonkin hendelsen som var den som startet Vietnamkrigen, en militærrapport som ble frigitt i 2005 viste at hendelsen aldri hadde funnet sted, Med Andre Ord så myrdet USAs myndigheter 60 000 egne innbyggere og 3 millioner Vietnamesere kun for at noen få elitetopper skulle tjene noen kroner på våpensalg.

  Graver man litt i NATOS Operasjon Gladio så ser man at etter WW2 og frem til i dag så har NATO grupper utført hundrevis av terrorangrep mot egen befolkning i vesten for å få folket til å vende seg til staten og be om mer sikkerhet og mindre frihet samt økte budsjetter og fullmakter til NATO og etterretningsorganisasjonene bak alle terrorangrepene.

  Så lenge folk er så vannvittig lette å lure så vil terroren bare øke og øke, man høster så man sår 🙂

  Som en del varslere som Aron Russo sa våren 2001 så skulle det komme et enormt falsk flagg i starten på september i USA som skulle sette i gang krigen mot terror og en rekke kriger og som til slutt skulle før frem til et kontantløst samfunn der alle har en chipp.

  Vi er svært nær der nå ..

  • Det er lenge siden jeg har sett politisk satire treffe så godt!

   Om det ikke var for alle de menneskelige tragediene involvert, som får latteren til å sette seg litt fast i halsen, ville jeg også sagt at det er en av de aller morsomste videoene jeg har sett på veldig lenge.

 23. House of Cards!

  Der er enkelte ting med 9/11 som er vanskelig å bort forklare, når man da ønsker å stoppe snakk om dette med å true noen med økonomiske sanksjoner. Det er da man begynner å lure på hvorfor man ønsker andre til å tie!

  Det verste er at det er en avis som liksom skal skrive å søke sannhet, men på LEDERPLASS ønsker å stoppe den journalistiske tanke. Da er dette ennå et bevis på at dette er noe man må skrive mer om, at man må finne en endelig og definitiv sannhet.

  Jeg peker kun på en ting som utrolig rart og som er NOK for å søke og forstå mer om 9/11, det er når BBC står å forteller om at et tredje bygg har falt. Mens man kan se profilen av det i bakgrunnen til journalisten.

  OK, la oss se bort fra dette og si at det er noe som ligner OG at de faktisk rapporterte ETTER at det skjedde!

  Hvordan i aller dager kan et 3 bygg falle ned på SAMME måte som de 2 første? Uten at noen fly har vært i nærheten?
  Da ser vi bort fra at det er fysisk umulig at et fly kan felle et bygg på den måten som det skjedde. Vi ser bort i fra at brannfolk snakker om eksplosjon i kjeller FØR de faller ned? Der er masse ting vi ser bort fra!

  Man trenger bare å se litt på 9/11 og så begynner det å bli rart.

  Når man som SERIØS avis på lederplass prøver å stoppe noen med økonomiske sanksjoner, vel da begynner jeg å lure. Tenker også at Klassekampen ikke er noe som har så stor motivasjon til å rote i ting som lukter!

  Avis som har økonomisk fokus og ikke sannhets fokus!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.