Kapitalen av Karl Marx 150 år

0

Det er i dag 150 år siden utgivelsen av Karl Marx’ hovedverk, Kapitalen – kritikk av den politiske økonomien, første bok.

Kapitalen er blitt stående som et av de mest innflytelsesrike verkene i moderne tid. Karl Marx argumenterer for at kapitalismen vil forårsake et stadig økende skille i velstand og velferd, men der undertrykkelsen i slavesamfunnet og føydalsamfunnet er åpenbar, er den i det kapitalistiske samfunnet skjult. Marx viser at kapitalismens indre drivkrefter også undergraver dens egen eksistens og skaper de forutsetningene som gjør at den kan avskaffes og erstattes med et klasseløst, kommunistisk samfunn.

Som det heter i vaskeseddelen til forlaget Oktobers utgivelse av boka:

Politiske tenkere før Marx anså de økonomiske lovene for å ha samme status som naturlover. Marx hevdet også at den økonomiske utviklingen tok form av en lovmessig prosess, men han viste hvordan disse lovene var historisk oppstått og formet, altså skapt av mennesker, som også vil være i stand til å skape dem annerledes.

«Kapitalen» fikk raskt en leserkrets blant lederne i de sosialdemokratiske partiene, særlig i Russland og Tyskland. Verket som Friedrich Engels kalte arbeiderklassens bibel har beholdt sin status som en uunnværlig klassiker.

Den norske oversettelsen og utgivelsen av Kapitalen første bok (1983) ble gjort mulig gjennom en storstilt innsamlingakampanje i regi av AKP (m-l), og oversettelsen ble utført av Erling Kielland, Stein Rafoss med flere.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPentagon med illegal våpentransport til Syria i samarbeid med kriminelle nettverk
Neste artikkelMedia: fra vaktbikkje til vokter
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).