Hvem har stemt på AfD?

24

Den store vinneren i det tyske valget til Forbundsdagen ble det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland. Med nesten 13% av stemmene ble AfD det tredje største partiet i nasjonalforsamlinga med 94 delegater. Men hvor kom disse velgerne fra?

Misfornøyde velgere fra andre partier

Den største gruppa AfD-velgere er folk som ikke stemte ved forrige valg. 1,2 millioner har latt seg bevege ut av sofaen for å stemme på dem. Men de har også hentet store velgerskarer fra CDU, sosialdemokratene og Linke.

En meningsmåling fra instituttet Infratest viser at 60% av AfDs velgere sier at de valgte partiet fordi de var misfornøyde med de andre partienes politikk, mer enn å være overbevist om AfDs politikk, altså protestvelgere.

Dette bekrefter den analysen vi allerede har gjort, der vi pekte på at de dominerende partiene i Tyskland har vendt det døve øret til uroen og bekymringene i folket når det gjelder innvandring, kriminalitet og økonomiske problemer.

Nummer to i Øst-Tykland

Hvis man studerer kartet over hvor AfD gjorde det spesielt godt, er det slående hvor sterkt de står i det gamle Øst-Tyskland. Der var Linke tidligere det viktigste protestpartiet. Nå er de blitt kraftig forbigått av AfD. Med 21,5% av stemmene er AfD nå nest største parti i det gamle DDR, ikke så veldig langt bak CDU.

Skillet mellom deres oppslutning i Sachsen med 27% og Hamburg med 7,8% er svært markant. Dette har utvilsomt sosiale årsaker. I Øst-Tyskland ligger fattigdomsraten på rundt 20%, og mange føler seg sviktet av forbundsregjeringa. Tidligere protesterte østtyskerne mot dette gjennom å stemme Linke, men nå har de altså i stor grad valgt å protestere gjennom AfD.

Bayern har lav fattigdom, men her har konflikten rundt flyktningstrømmen vært desto sterkere, og AfD har tatt velgere fra CSU, som har hatt sitt dårligste valg siden annen verdenskrig.

Menn og arbeidere

Det er en markant overvekt av mannlige stemmer bak AfDs framgang. I Øst-Tyskland fikk partiet 26% av de mannlige stemmene, men bare 17% av de kvinnelige. På riksplan er tallene 13–8.

På nasjonalt plan har partiet oppslutning av 19% av dem som defineres som arbeidere. Blant folk med lav utdanning tar AfD 14–17%, mens de bare henter 7% blant dem med avsluttet høyskoleutdanning. Den aldersgruppa der AfD står sterkest er gruppa fra 30–44 år (16%).

Motstand mot storkoalisjonen

Til tross for at Linke taper 400.000 stemmer til AfD, gikk partiet fram i forhold til forrige valg. De som taper massivt er storkoalisjonen, CDU/CSU og SPD. Angela Merkels lammende enighet med sosialdemokratene i nesten alle spørsmål har gjort at tysk politikk har fått noe søvngjengeraktig over seg. Uansett hva slags konflikter og bekymringer som finnes under overflaten, har de to partiblokkene styrt som om de hadde himmelens mandat.

Men det er begrenset hvor lenge det går an å holde lokket på når de sosiale og politiske spenningene i folket er så store som de faktisk er.

Angela Merkel vant, men det var et nederlag forkledd som en seier. Storkoalisjonen er sprengt. Skal hun danne regjering, må hun alliere seg med de grønne og FDP, partier som er uenige om det meste. Og hun må takle en stadig mer høylydt opposisjon fra CSU. Den kristelig-sosiale union taper stort til AfD, og det er begrenset hvor lenge de vil kunne støtte opp om Merkels politikk hvis de ikke vil fortsette ferden nedover.

Når et parti som AfD kan gjøre et sånt brakvalg, så kommer det ikke av partiets kvaliteter, for å si det forsiktig. Partiet vinner stemmer nærmest på tross av hva det er. Etter valget har splittelsen i partiet og innslagene av reine nazielementer vist seg enda tydeligere. Og de gamle partiene har fortalt velgerne hvor ille dette partiet er, og likevel har de stemte på dem – i store skarer. Det viser igjen at det er begrenset hvor lenge de herskende kan se bort fra store bekymringer i folket, før det hevner seg.

Men de herskende vil naturligvis fortsette å være døve, så kanskje de burde følge Bertholt Brechts «råd» fra diktet Løsningen: Ville det ikke være lettere for regjeringen å oppløse folket, og velge et annet?

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Skillet mellom deres oppslutning i Sachsen med 27% og Hamburg med 7,8% er svært markant. Dette har utvilsomt sosiale årsaker. I Øst-Tyskland ligger fattigdomsraten på rundt 20%, og mange føler seg sviktet av forbundsregjeringa. Tidligere protesterte østtyskerne mot dette gjennom å stemme Linke, men nå har de altså i stor grad valgt å protestere gjennom AfD.

  Fattigdomsraten for Hamburg har passert 16%. Samtidig har nå ca halvparten av befolkningen i Hamburg «Migrationshintergrund». Det gjelder også generelt at de fattige i vest i svært høy grad har en slik bakgrunn. I øst dreier det seg i hovedsak om innfødte tyskere fordi andelen av befolkningen der med innvandrerbakgrunn er mye lavere. Noe av den større oppslutningen om AfD i Sachsen kan nok forklares med de ca 4% forskjell i fattigdomsrate vis-a-vis Hamburg. Men minst like viktig er det nok at befolkningen med innvandringsbakgrunn i Hamburg i svært liten grad stemmer på et parti som AfD. Samtidig har reaksjonen mot innvandrere i øst vært desto sterkere de siste par årene fordi man her i langt større grad ennå har hatt relativt homogene etnisk tyske områder som i løpet av kort tid ble påtvunget mottak av migranter. Øst-Tyskland har altså, i tillegg til på forhånd å slite med betydelig større fattigdom blant innfødt tysk befolkning, i en helt annen grad blitt utsatt for «multikulturell sjokkbehandling» i hovedsak i form av unge menn, hvor svært mange ikke engang har rett til opphold som flyktninger. At det fører til eksplosiv vekst i oppslutningen om et parti som AfD burde ikke overraske noen.

  • Var visst litt rask her. Andelen med innvandrerbakgrunn i Hamburg ligger på ca en tredjedel. Men den vil «snart nå 50%»:

   Die Welt, 22.05.2017. Bald hat jeder zweite Hamburger einen Migrationshintergrund

   Så i den grad innvandringspolitikken bare fortsetter i samme spor så vil også de «høyreekstreme» marginaliseres og ihvertfall forbli en ganske maktesløs gruppering. «Problemet» er vel bare at det tross alt kan hende at tilstrekkelig mange tyskere våkner opp og begynner å innse at de er iferd med å bli redusert til et maktesløst mindretall som i uoverskuelig fremtid vil bli overkjørt av politiske partier som i stigende grad baserer seg på velgere med innvandrerbakgrunn.

   • Statsborgere med minst en av foreldrene født i utlandet er definert som innvandrer sjøl om vi er født og oppvokst i det landet vi er stasborgere. Det vil være interessant for oss som er av slikt tvilsomt opphav om den almene stemmertten bare skal være for de som har «rent arisk blod» ?
    Som bleikansikt og ateist kommer jeg kanskje inn under untaksbestemmelser sjøl med en forelder født i utlandet?

    • Klart du kan være det 🙂
     Når vi først er i gang så spørs det hvilke land du stammer fra i utlandet : )
     Håper du skjønner at det er med glimt i øyet at jeg skriver dette :
     Arisk er for det første en språklig betegnelse, og det har skapt forvirring at det er brukt til å betegne etnisitet. Ariere, oprindelig en språkvitenskapelig betegnelse for indogermanske/indoeuropeiske folk og betyr godt skapt 🙂 men jeg skal svare språklig og ikke etnisk 🙂

     Vet om en innvandrer fra Sør Amerika, som igjen stammer fra Nederland for eksempel, og de har vel samme språklige opprinnelse, i følge det man kan se her i innledningen til gotisk gloseliste, på side XXII D = Dutch :
     https://books.google.no/books?id=VBsJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

     Der ser man at ordene opprinnelig både likner tysk, engelsk og norsk. Uppsala Universitet spesialiserer seg på gotisk, og det var Wulfila som alt på 300 tallet oversatte Bibelen til gotisk. Der finner man de gotiske ordene.
     Går man tilbake til urnordisk, heter det eksempelvis på det danske gullhornet,
     «ek Hlewagastiʀ holtijaʀ horna tawido» ,noe som trolig er fra 400 tallet.
     Går man bakover i tid så blir de germanske og nordgermanske språkene mer lik hverandre enn motsatt, noe som han som står som statue på universitetsplassen i Oslo fra 1933 hevdet .
     Det var P.A. Munch.
     «Peter Andreas Munch vakte oppsikt allerede i 1828 med en glimrende examen artium. Munchs hovedverk er Det norske Folks Historie, som utkom fra 1852 til 1863 og skildrer Norges historie fra oldtiden helt fram til 1397. Munch hadde planlagt å fortsette verket helt fram til sin egen tid, men ble avbrutt av døden. Verket omfatter hele 6600 sider, og er fremdeles den mest detaljerte framstillingen av Norges historie i middelalderen.»

     Han underviste i historie ved universitetet i Christiania fra 1837, og ble professor i 1841.

     Medlem av

     1. Det prøyssiske vitenskapsakademiet,
     2. Göttingens vitenskapsakademi,
     3.Vitenskapsakademiet i St. Petersburg,
     4.Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,
     5.Det russiske vitenskapsakademi.

     Historie-interesserte vil nok syntes dette er artig å lese bøker som nå ligger i Bibliotekets magasin, rent fysisk, men er også på nettet :
     Se side 7-8 i bind 1, i » Det norske folks historie «, men nå skannet utgave på nettet,hos nasjonalbibliotekets sider . Se link under. Boken utkom opprinnelig med gotiske bokstaver , men nå lett tilgjengelig .

     Anbefaler ellers en 1913 utgave av The Later Genesis and old English and old Saxon Texts relating to the Fall of man, pga gloselisten som man kan ha mye moro med.Satte selv opp ord som liknet norske, og der er f.eks ordet scur,
     som betyr dusj. Det brukes jo fortsatt : Det kom ei skur.

     • Tack för detta. Har du sökt något på orden arbete/möda, travail/trabacho, work, word, wurte, labore/labor, Poiêsis/Poesi, Konst/Téchnê, Verk, verksamhet/virksomhed…

      «Slavar» kommer det ifrån att Vikingar tog slaver från slaviska språkområden syfte att sälja dem till
      till spansk-judiska enklaver som livnärde sig på kastrering och försäljning av enucker till moriska araber i Spanien, men gjorde konkurs då araberna ville ha Vikingarnas slaver som inte var kastrater till att slava som soldater…

      «Slav» i Svensk lagstiftning ärvd av Frankrike vid köp av ön St. Barthélemy på slutet av 1700-talet var per definition svart. En fri «slav» var en svart som svenska staten hade försörjningsansvar för på grund av att någon slavägare friköpt sig från sitt försörjningsansvar. (En fri slav var alltså fri att förslava sig hos någon annan slavägare som var villig att försörja en fri slav. Hhmm

   • At praktisk talt ingen som selv har minoritetsbakgrunn stemmer høyreekstremt er en del av forklaringa, men langt fra hovedforklaringa på de regionale forskjellene i høyreekstremistenes oppslutning. Langt viktigere er den indirekte effekten av det å ha en arbeidskamerat eller nabo med annen bakgrunn, som tydelig synes å fungere som vaksinasjon mot brun stemmegiving. Det å redusere andelen flyktninger og innvandrere med inhuman og rasistisk asyl- og flyktningpolitikk, vil derfor ikke bidra til å demme opp mot høyreekstrem stemmegiving, men tvert imot forsterke den gjennom å bekrefte høyreekstremistenes verdensbilde.

 2. Jeg tror historiske forhold også spiller en spesiell rolle her. I øst har folket i lang tid levd under et kommunistisk/stalinistisisk regime. Å gjennomskue politikernes løgner var et kriterie for å overleve. Derfor lar de seg ikke lett kjøpe med vakre ord som ‘toleranse’, ‘samarbeid’ og alle andre klisjeer som eliten skamløst bruker. På samme vis som de ikke lar seg skremme av å bli stemplet med fy-ord, for dette var også en del av hverdagen i diktaturet. Så jeg tror rett og slett at folket i øst har en sunnere og mer skeptisk holdning til makt og politiske eliter, og at dette forklarer mye av resultatet.

  Har ikke mye kjennskap til AfD men vet at det startet som et EU-skeptisk parti, noe jeg finner prisverdig og ikke verre enn hva f.eks. Senterpartiet står for. At de er i mot Merkels tøylesløse innvandringsregime finner jeg forståelig og er enig. Jeg har hørt et par intervju med partileder Petra Frauke og hun virker som en sympatisk og tenkende kvinne som holder balansen selv om journalisten gjorde alt for å provosere henne. Et menneske med kvaliteter.

 3. Det er nok riktig at AfD har blitt et protestparti for misfornøyde østtyskere, og en del av dem stemte tidligere Linke (PDS). Men i tillegg er jo dette et av mange europeiske høyrepartier som seiler høyt på såkalt «islamkritikk», og derfor kan vi i tillegg til den spesifikke DDR-forklaringa, som bare er relevant for AfD i Tyskland, også se en mer generell trend vi kan finne i oppslutninga til såkalt islamkritiske partier. De gjør det nesten alltid best i områder hvor det bor få muslimer i utgangspunktet. Altså i områder hvor mange har muslimer som naboer og arbeidskamerater, gjør slike partier det dårligere enn der hvor mange ikke kjenner en eneste muslim, og hvor fordommene derfor kan blomstre mer uhemma. Det er derfor ikke på noen måte tilfeldig at slike partier gjør det sterkest i deler av den gamle Østblokken, hvor det har kommet få innvandrere, og at vi i Norden også har et av de sterkeste av disse partiene i Finland, landet med den suverent laveste andelen muslimer av de fire større nordiske landene.

  Tilsvarende så vi med NSDAPs oppslutning i mellomkrigstida. Nazistene gjorde nesten reint bord i protestantiske småbyer i nord og nordøst hvor det nesten ikke fantes en eneste jøde, men dårlig i Berlin og industribyene i Ruhr hvor det store flertallet av de tyske jødene levde. Dette trekket gjelder først og fremst for hvordan arbeiderklassen stemmer. Der hvor arbeiderklassen ikke har arbeidskamerater av annen etnisk bakgrunn faller mange for brun retorikk. Der hvor arbeiderklassen er mer flerkulturell, faller få, også i majoritetsbefolkninga, for slik retorikk. Oppslutninga om høyreradikale partier fra middel- og overklassen er mer uavhengig av områdets etniske sammensetning.

  Jeg har ikke tall som kan bekrefte eller avkrefte, men om dette stemmer nå fra Tyskland skulle vi forvente å se AfD med en klar arbeiderklasseprofil i de tidligere østtyske delstatene, hvor andelen muslimer er svært lav, mens AfD-velgere i Vest-Berlin og Ruhr, hvor flertallet av de tyske muslimene bor, skulle forventes å ha en mye mer borgerlig sosioøkonomisk profil.

  • Du kan sikkert ha rett i at det å ha jødiske arbeidskamerater også kunne bidra noe til en mer generell solidaritet med jødene som gruppe generelt sett. Men de fleste av jødene i Tyskland på den tiden hørte til middelklassen, noe som snarere virket motsatt både i forhold til arbeiderklassen og middelklassen. Adskillige i arbeiderklassen lot seg jo nettopp villede fordi det langt på vei var sant at jødene i hovedsak tilhørte middelklassen som allerede var utpekt som klassefiende av demagoger på «venstresiden». Dette kunne selvsagt også Hitler og NSDAP utnytte ved å fokusere dette klassebaserte hatet inn mot jødene. For den tyske (ikke-jødiske) middelklassens del handlet det mer direkte om rett og slett å kvitte seg med jødene som konkurrenter.

   Germany between the wars illustrated this. phenomena in a particularly acute form. Shattered by the war and the revolutionary thrust of 1918-28, and menaced at all times by the proletariat, German capitalism suffered deeply from the world crisis after the war. Whereas the stronger victorious bourgeoisies (U.S.A., France, Britain) emerged relatively unscathed and easily got over the «readaption» to the peace economy crisis, German Capitalism was overtaken by a total depression. And it was probably the small and petit-bourgeoisie that suffered most of all, as in all crises which lead to the proletarianisation of the middle classes and to a concentration of capital enabled by the elimination of a proportion of small and medium sized businesses. But in this instance, it was such that the ruined, bankrupted, dispossessed, and liquidated petit- bourgeoisie couldn’t even descend into the proletariat, who were themselves affected badly by unemployment (7 million unemployed at the worst point of the crisis); they therefore fell directly into a state of pauperism, condemned to die of starvation when their reserves were gone. It is in reaction to this terrible menace that the petit-bourgeoisies invented «anti- semitism». Not so much, as metaphysicians would have it, to explain the misfortunes that hit them, but rather to preserve themselves by concentrating on one of its groups. Against the terrible economic depression, against the many and varied destructions that made the existence of each of its members uncertain, the petit-bourgeoisie reacted by sacrificing one of its groupings, hoping thereby to save and assure the existence of the others. Anti-semitism originated no more from a «Machiavellian plan» than from «perverse ideas»: it resulted directly from the constraints of the economy. The hatred of Jews, far from being the a priori reason for their destruction, represented only the desire to delimit and concentrate the destruction on them. http://www.sinistra.net/lib/upt/comlef/cosi/cosiicebie.html

   • NSDAP fikk en del arbeidererstemmer, men altså primært i protestantiske småbyer utafor de store industrisentraene. Sett under ett, var arbeiderklassen underrepresentert blant nazivelgerne, og dette gjaldt i særlig grad blant de arbeidsløse industriarbeiderne, hvor nazistene, som ellers var klart største parti i Tyskland, bare var tredje størst, og med 14 prosents oppslutning, mot 37 i befolkninga som helhet (ved valget i juni 1932). I denne gruppa var de to partiene som aldri aksepterte samarbeid eller underkastelse under nazistene dominerende. Kommunistpartiet størst, og sosialdemokratene nest størst.

    Det er altså en rein myte at antisemittismen var et arbeiderklasse eller venstrefenomen. Dette var entydig et høyresidefenomen, og et over- og middelklassefenomen, som var utbredt langt ut over nazistenes rekker. Også tradisjonelle borgerlige høyrepartier, som DNVP, var infisert av antisemittisme, noe som også forklarer at de til slutt gikk i koalisjon og aksepterte sammenslåing med NSDAP. Antisemittisme var derimot helt uakseptert i alle marxistiske partier, inkludert tyske KPD som i stor grad hadde

    • Torgeir skriver:

     «Det er altså en rein myte at antisemittismen var et arbeiderklasse eller venstrefenomen. Dette var entydig et høyresidefenomen, og et over- og middelklassefenomen, som var utbredt langt ut over nazistenes rekker.»

     Dette er helt riktig. Dessverre er det en svært seigliva myte at det først og fremst var arbeidere som stemte NSDAP. Jeg vet ikke hvordan denne myten er skapt og opprettholdt. Den er i hvert fall ikke basert på historiske kilder. At «vanlige» borgerlige høyrepartier både i Tyskland og ellers i Europa var infisert av antisemittisme har dessverre i liten grad kommet fram. Og de var slett ikke patente tilhengere av det borgerlige demokratiet da det ble satt under press. Både Hitler og Mussolini kom til makta ved hjelp av «vanlige» borgerlige partier. Mange «vanlige» borgerlige partier rundt om i Europa støtta da også Francos opprør mot den lovlig valgte regjeringa i Spania. Heller ikke dette har blitt fokusert på. Det er muligens ubehagelig for makta og dens medier å pirke borti at grensene mellom det vanlige høyre og fascismen i denne perioden var mildt sagt uklare.

 4. Definisjon på høyreekstrem er altså at en er villig til å ty til vold for sin sak. Hvor kommer dette fram i partiprogrammet?

  • Det er ikke en universelt akseptert definisjon. Med høyreekstrem forstår jeg en person som ikke mener at menneskerettighetene skal gjelde for alle mennesker universelt, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, etnisitet, religion eller kjønn. De som er tilhengere av en inhuman og rasistisk asyl- og flyktningpolitikk faller slik sett innafor definisjonen.

   • Det hørtes temmelig PK konkurs ut. De som er patrioter for sitt land og ikke globalister kan vel ikke tiltales for å mene dette?

    • Migrationen är den viktigaste ingrediensen i införandet av NWO och framför allt den nyttigaste delen för finansrörelsen.
     Hållbar utveckling skall bli räddningen. Men alla måste ju förstå att genomförandet innebär att världen behöver kontrolleras globalt genom en världsregering, som inledningsvis skall verka på federal nivå, i ett senare skede genom upphävande av alla nationsgränser. Men var lugna, det är Snälla FN som styr. Men nu måste vi möblera om, det är bråttom! Sätt fart på migrationen, den är hållbar och skall verka fritt. Alla skall få bo där de vill i världen, då blir det inga krig. Det är också hållbart. Visserligen kostar det väldigt mycket pengar, men nationalstaterna får gärna låna det som behövs av finansfamiljerna, som vi nu döper om till Världsbanken och Internationella Valutafonden. Att Soros Fund Management är huvudaktör skall vi inte bry våra små hjärnor med.

     ‘»Belånade stater har inget annat alternativ än att lyda.»

     https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/

     • Det blir ikke lett.
      I Tysk presse kommenteres og analyseres president Macrons visjoner for et framtidig EU-med en felles hær,i tillegg til de nasjonale og NATO,et felles asylbyrå,felles skattepolitikk og felles energiskatter.
      Og en gammel EU-tanke-felles grenseoverskridende valglister.
      Alt for å skape et «suverent Europa-forent og demokratisk.»
      Alle antidemokrater skal kunne finne sin nisje.Det er bare å vente på grønne,blå og rød tilhengere.

      De eneste som ikke skal få være suverene-er Europas befolkninger.
      Pressen graver uforvarende sin egen grav-når i denne situasjon leter etter indre uenigheter hos vinnerne i det tyske valg,og liknende patier.De inndeles i grupper,og spås en snarlig død,fordi de ikke er enige i alt.Og ganske riktig-de er ikke en monolitisk blokk.De utgjør nasjonale opprør mot EUs diktater,alt etter de egne historier og tradisjoner.De vil være politikere i suverene nasjoner.

      Macrons nyadel vil ikke få det som han ønsker.Tyskerne vil ikke stille opp for å betale regninga for undersåttene i Sør-Europa.Også de -tyskerne-må få orden i egne rekker.Felles skatt og gjeld er utelukket.
      Macron fremstår nærmest som en narr med dette.En narr uten hoff ,som kan betale for morsomhetene.
      Vi får avvente reaksjonene i norsk-MSM.Hvem tør avkle keiseren?
      Det er støtte og velgere å hente,for de som tør ta opp hansken-og kreve at nasjonen gjennreises som selvstendig.Det gamle høyre/venstre gjelder ikke lenger.

    • Slaveopprøret på Haiti i 1791 førte til at Frankrike i 1794 fastslo at menneskerettighetserklæringa som først ble vedtatt i 1789 skulle gjelde universelt, uavhengig av hudfarge og etnisitet, på tvers av den opprinnelige tolkninga som innebar at dette var en erklæring som kun gjaldt for hvite franskætta. Patriotene var de som støtta den nye radikale franske republikken hvor denne erklæringa ble gjort gjeldende, i motsetning til konge, adel, presteskap og slaveeiende koloniborgerskap, som allierte seg med de reaksjonære statene Østerrike, Preussen og Storbritannia. De som vil tilbake til forståelsen av at menneskerettighetene ikke er universelle, men betinga av en bestemt medført tilhørighet (definert ut fra hudfarge, etnisitet eller religion), og som dermed støtter den tolkninga som det slaveeiende borgerskapet som kollaborerte med britene la til grunn, har ingen rett til å kalle seg patrioter. De er ultrareaksjonære, og ut fra tradisjonell høyre-venstre-plassering, betyr det lengst ut i ytterkanten, eller ekstremiteten som vi også kaller det, på høyresida. Høyreekstrem er derfor reint etymologisk en helt presis benevnelse på slike.

     • Hvilke patrioter er det du sikter til ? Også Gironden var imot monarkiet. Men de motsatte seg at kongen skulle henrettes og den mer generelle radikaliseringen i retning bruk av vold ovenfor politiske motstandere internt i Frankrike. Thomas Paine, som var stekt imot slaveriet i Amerika, støttet også Gironden – som dessuten også ønsket å utbre revolusjonen til andre land. Når det etterhvert gikk så galt som det gjorde med hele revolusjonen så skyldtes det i svært stor grad denne splittelsen som endte i massehenrettelser i regi av voldelige ekstremister. Er det disse siste du kaller for «patrioter» ?

      The Girondins campaigned for the end of the monarchy, but then resisted the spiraling momentum of the Revolution. They came into conflict with The Mountain (Montagnards), a radical left-wing faction within the Jacobin Club. This conflict eventually led to the fall of the Girondins and their mass execution, the beginning of the Reign of Terror. The Girondins were a group of loosely affiliated individuals rather than an organized political party, and the name was at first informally applied because the most prominent exponents of their point of view were deputies to the Legislative Assembly from the département of Gironde in southwest France. Girondin leader Jacques-Pierre Brissot proposed an ambitious military plan to spread the Revolution internationally, thus the Girondins were the war party in 1792–93. Other prominent Girondins included Jean Marie Roland and his wife Madame Roland. They had an ally in the English-born, sometime American activist Thomas Paine. Brissot and Madame Roland were executed and Jean Roland (who had gone into hiding) committed suicide when he learned what had transpired. Paine was arrested and imprisoned but narrowly escaped execution.

     • De som ikke på noe tidspunkt kollaborerte med de reaksjonære statene som forsøkte å knuse revolusjonen, var patrioter. De tidligere slaveeiende storborgerne som kollaborerte med britene mot slaveopprørerne som i den revolusjonære fasen var del av den franske hæren, fortjener så definitivt ikke patrioter. De slaveopprørerne som først hadde kjempa for frihet mot slaveriet, deretter støtta Frankrike i krigen, men så igjen vendte seg mot Frankrike da franskmennene under Napoleon gjeninnførte slaveriet, fortjener derimot betegnelsen patrioter. De var de som gjeninnførte slaveriet som svek revolusjonens, og dermed den franske nasjonens, idealer.

   • Jag är enig med dig i «utgångspunkten», detta att ovillkorligen vilja GE (den Andre) MR. Det betyder ikke att jag HAR (MR), utan bara att jag har FÖRMÅGAN att kunna vilja ge alle mensker. Jag kan VILJA ge alla, men vilken förmåga har jag de facto att kunna utöva min vilja ge ALLA mer än jag har. Jag kan ikke dela den jag är, bara det jag har… Det finns definitivt gränser för det universiellas de-fini-tion å gilltighet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.