Corbyn med risikabelt spill om Brexit

0

Jeremy Corbyn og britiske Labour er i ferd med å gjøre en risikabel snuoperasjon i Brexit-spørsmålet. Britisk presse skriver at partiet vil gå inn for at Storbritannia skal fortsette å være med i EUs indre marked sjøl om landet melder seg ut av EU.

The Guardian skriver:

«Dette vil bety at under en Labour-regjering vil Storbritannia fortsatt beholde EUs fire friheter, godta den europeiske domstolens jurisdiksjon om handels- og økonomiske problemer og betale inn til EU-budsjettet i en årrekke etter Brexit, i håp om å redusere sjokket om i den britiske økonomien. I et trekk som vil glede mange pro-EU Labour-tilhengere, vil Jeremy Corbyns parti også åpne for muligheten av at Storbritannia forblir medlem av tollunionen og det indre markedet for godt, utover slutten av overgangsperioden.»

Denne linjeendringa ble offentliggjort av sekretæren i Labours skyggekabinett, Keir Starmer, gjennom Observer. Dette vil nok glede EU-tilhengerne i Labour, men det vil uunngåelig bli oppfattet av Brexit-tilhengerne både i og utenfor partiet som et forræderi mot folkeviljen, slik den ble uttrykt i folkeavstemninga i 2016.

Manøvren til Corbyn er ikke ulik det Gro Harlem Brundtland gjorde da det norske folket hadde sagt nei til EU. Da undertegnet hun som kjent EØS-avtalen, og dermed bandt hun Norge til en kontinuerlig tilpasning til et EU som er langt mer av en union enn det EU Norge sa nei til.
Corbyns forslag er som et EØS på steroider, siden det kommer samtidig med at det er klart at både Frankrike og Tyskland nå vil gå inn for en mye sterkere integrasjon i EU.

Som kjent har overklassen i Storbritannia vært rasende over Brexit-vedtaket i folkeavstemninga.

Peter Sutherland, som er sjef for Goldman Sachs International skrev om #Brexit på Twitter:

The younger generation in UK has been sacrificed all because of distortion of facts & consequences. Somehow this result must be overturned.

Som kjent var det en stor del av arbeiderklassen i store og små byer i England som vippet folkeavstemninga til fordel for Leave. De bestemte seg for at nå hadde de fått nok. De hadde fått nok av en frimarkedsøkonomi som har tynt dem og tatt fra dem jobbene, som har ført til fattigdom og traurige byer og gater – og miniumslønninger tvunget på dem av den herskende politiske eliten som gir fullstendig blaffen i hvordan vanlige folk har det.

Det er i tradisjonelle Labour-bastioner at arbeidervelgerne har gått mann av huse for å stemme Brexit. Derfor må denne delen av resultatet leses som en klasseprotest – mot det ikke-valgte og arrogante EU-byråkratiet, mot Cameron, men også mot Labours ledelse. Det er disse arbeidervelgerne Corbyn svikter med sin nye manøver.

Som vi skrev rett etter folkeavstemninga:

Et annet spill, som er brukt med hell før, er å “ta en Brundtland”, nemlig å forhandle fram en slags EØS-avtale som formelt sett ikke er et medlemskap, men som i virkeligheten likevel er det.

Og det ser ut til at det er nettopp det Jeremy Corbyn og Labour kegger opp til.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.