Børge Brende ga 268 millioner til Clinton-stiftelsen for kokeovner uten effekt

0
Se som han stråler! Det med "honorable" kan vel diskuteres ...

I 2014 øste utenriksminister Børge Brende 268 millioner norske skattekroner over i et prosjekt som var lansert og kontrollert av familien Clintons private stiftelse. Påskuddet var at det skulle gå til renere kokeovner for å redde kvinners liv i utviklingsland – og dessuten være fordelaktig for klimaet.

Se som han stråler! Det med «honorable» kan vel diskuteres …

– 4 millioner mennesker dør hvert år av skader som skyldes sot fra åpen ild eller urene ovner, sier Børge Brende når han skal begrunne at Norge skal bruke 268 millioner kroner på prosjektet over de neste fire årene.

Blant dem som dør, er de fleste kvinner og barn. 2,8 milliarder mennesker mangler gode ovner å lage mat på. Karbonutslipp fra dårlige ovner og bål til matlaging utgjør en femdel av dagens karbonutslipp.

Den alliansen som frontet prosjektet omfattet i tillegg til USAs og Norges regjeringer også Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, samt Ted Turner’s UN Foundation og Clinton Global Initiative.

Norges rause bidrag på 40 millioner dollar gjorde at Hillary Clinton kunne rekruttere flere partnere på sine PR-reiser rundt i verden. Men det hele ser mer ut som en finansiell operasjon enn som et hjelpeprosjekt.

Wahington Post siterer kilder som viser at bare 20% av disse vidunderovnene var i bruk to år etter anskaffelsen. Og ikke var de så helsefremmende at det gjorde noe heller:

“The vast majority of the stoves burn wood, charcoal, animal dung or agricultural waste—and aren’t, therefore, nearly as healthy as promised.”

Harvard-økonomen Rema Hanna har gjort en omfattende vitenskapelig studie av disse ovnene, som er publisert i rapporten Up in Smoke.

The stoves reduced smoke exposure for the primary cook in the household in the first year of the study, but after normal use they subsequently had no discernible effect on exposure. The declining effect appears to be the result of stove breakages combined with insufficient investments in maintenance, reductions in the number of meals cooked with good stoves, and inappropriate use. We found no observable effects on health, even in the early years. While households overwhelmingly claimed that the stoves used less wood, fuel use remained unchanged, and if anything, somewhat increased.

Ingen helseeffekt, og ingen reduksjon i energiforbruket, kanskje snarere tvert om. Det er fasiten på Brendes og Clintons ovnsprosjekt.

Dessuten var det et mer enn betenkelig samrøre mellom offentlige og private penger, ikke minst fordi USAs utenriksminister dirigerte blant annet norske skattepenger inn i et prosjekt som hennes familie hadde  direkte økonomiske fordeler av.

Men om det ikke førte til noen helsemessige fordeler for kvinner i utviklingsland, så ga det denne Alliansen av finanskapitalister og Clinton-stiftelsen fordelen av å kunne selge karbonkreditter. Som deres egen nettside sier:

«Voluntary buyers are interested in the story behind the carbon credits as well as the GHG reductions and may be willing to pay more to support projects that can differentiate themselves.

In addition to being one of the fastest growing offset types in the voluntary market, cookstoves credits are selling for some of the highest prices observed in the voluntary carbon market recently.»

Re «reine» kokeovnene var altså en god historie som gjorde det lettere å selge karbonkreditter til de høyeste prisene på dette markedet.

Ordet svindel ligger svært nær.

Og dette mer en tvilsomme spekulantoppleget var Børge Brende en mer enn villig deltaker i. Uten noen form for kvalitetskontroll bestemte han at 268 norske skattemillioner (som meget vel kunne bli brukt til bedr formål her hjemme) skulle pøses inn i dette prosjektet, bare fordi Hillary Clinton ba om det. Brende lot Norge opptre som bjellesau slik at Clinton kunne samle flere sauer rundt i verden.

Risrevisjonen og norske velgere burde merke seg dette og stille en del meget skarpe spørsmål til den svært gavmilde herr Brende.

Dagbladet skrev i mai 2015 med støtte i Finansavisen at Norge har gitt 441 millioner kroner til Clinton Foundation, som angivelig skulle gå til bistand. I følge avisa er bare 10% gått til bistand, mens svært mye er gått til «administrasjon, reiser, lønninger og bonuser».

Den rødgrønne regjeringa stilte en garanti på 800 millioner kroner for Clinton-stiftelsens veldedige arbeid, og Heikki Holmås fra SV sa at «– Vi jobber godt sammen med Bill Clinton og Clinton Foundation. Vi har pengene, og Clinton er knallgod til å samle folk for å skaffe bedre og billigere prevensjon til fattige kvinner.»

Så det er ikke bare Børge Brende, men også Jonas Gahr Støre og Heikki Holmås som burde få Riksrevisjonen på døra.

Forrige artikkel– Vestlige sanksjoner gir landbruksboom i Russland
Neste artikkelSyria gjør store framganger i kampen mot jihadistene
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).