Rothschild reduserer sine dollarinvesteringer kraftig

10

Investeringsselkapet RIT Capital Partners, som er Rotschildfamiliens investeringsbank, har reduserte sine investeringer i dollarområdet ganske betydelig. I en melding fra Lord Rothschild går det fram at RIT har redusert dollarinvesteringene fra 62% til 37%.

Investeringene er flyttet fra dollar til pund og euro. Det gjenspeiler Rothschilds manglende tro på vekstkraft i USAs økonomi og en bekymring for en labil verdenssituasjon. Det selskapet satser på er ny teknologi og økonomiene i Øst-Asia.

Rothchildfamilien har spilt en sentral rolle i britisk imperialisme og har hatt en finger eller vel så det med i en del epokegjørende begivenheter.

Ifølge Financial Times viser dokumenter i National Archives at grunnleggeren av familiedynastiet Nathan Mayer Rothschild tjente store penger på slaveriet. Han brukte simpelthen slaver som sikkerhet i lånetransaksjoner.

Det var Rothschild som nærmest egenhendig finansierte Storbritannias krig mot Napoleon fra 1813 til 1815.

I britenes kamp for å erobre det sørlige Afrika var Rothschild en solid støttespiller for Cecil Rhodes og De Beers.

Rothschild-familien eide British East India Company, som nærmest eide India og slo seg sammen med det britiske imperiet for å plyndre kolonien.

Familien har vært og er så mektig at det naturligvis er spunnet en hel masse myter rundt den, til dels helt spinnville myter. Dette har familien bidratt til sjøl ved å være ekstremt lite åpen om sin virksomhet.

Men Lord Rothschild er i hvert fall åpen nok når han nå viser så lite tillit til dollarøkonomien og desto større tillit økonomiene i Øst-Asia. Han ser nok også dollarens kommende fall og gjør sine disposisjoner deretter.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

 1. «Det gjenspeiler Rothschilds manglende tro på vekstkraft i USAs økonomi og en bekymring for en labil verdenssituasjon.» Eller dette: Det gjenspeiler en kynisme som tilsier at de som styrer pengene står fritt til å rive ned stater og nasjoner akkurat som de lyster. Husk dette: «»Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws» — Mayer Amschel Bauer Rothschild

  • Det kommer alltid perioder i historiens løp, hvor hele samfunns- strukturer slutter å fungere som tidligere planlagt. Alle penge- verdier reduseres til null verdi i løpet av 100 år. USA og Vesten henger tett sammen, og det positive aspektet ved dette er total forandring i både USA og i Europa, og det vil skje et totalt sammenbrudd akkurat som det skjedde med Sovjet Samveldet. Når et politisk og monetært system har nådd sitt ekstreme ytterpunkt, kollapser det i seg selv, uansett hva en maktelite måtte tro om seg selv og ditto kompetanse til å mestre NATURENS Krefter, som ikke tar hensyn til tidligere manipulasjoner og maktovergrep.

   Ufattelige pengesummer forsvinner inn i hendene på noen få, i et hemmelig og aldri offentliggjort system, designet av «Pengeutlånerne» Den Zionistiske Rotschildske Sentralbanksystem, som er nesten verdensomspennende, kun hvor NATO fører krig har makthaverne hardnakket nektet å bøye seg for dette kriminelle systemet. Syria og Nord Korea har ikke Rotschilds Banker. Det finnes en liste på nettet over alle Rotschilds banker tilknyttet de tidligere Nasjonalstater som nå er Globalisert uten Folkets viten eller vilje. Norges Bank tilhører Rotschild. Den Danske Bank. Sveriges Riksbank, Deutsche Bank, …listen er uendelig lang.

   Det vil ikke hjelpe å flytter penger fra verdiløse US Dollar til Pund Sterling eller til Euro. Verdens Gjeld, det gjelder de Globale Bedrifter, Hele Nasjoner og Private er så enorm, at den kan aldri betales tilbake, også Olje og Gass- Industrien og dets avleggere har aldri sluttet å lete etter mer olje, og verden flommer over av et produkt som tilbys stadig rimeligere, men «Investeringene» fortsettes uavbrutt i den TRO at Eventuret vilvare evig. Hva det rike oljelandet Venezuela opplever er kun et forvarsel for Norges økonomi.

   Dette sammenbruddet, som vil ramme HELE Vesten Politisk og Økonomisk er en nødvendighet for å renske ut alt som ikke lenger tjener menneskene LOKALT. Det vil bli meget smertefullt og kaotisk, men det gir alle en sjanse til å SKAPE NOE HELT NYTT og BEDRE.

   En forsker er suveren på å se hva som kommer i verden. CLIFF HIGH, han bekrefter kun det jeg selv har sett komme i lang tid i mitt eget: «Early Warning System» som resulterte i at jeg ble tvunget til å flykte fra Norge. VI lever i norden i et samfunn som ikke tolererer forskning som ikke er betalt av Systemet, for å gi de ønskede, foreskrevne resultater.

   Cliff High sier vi vil få en utrolig oppsving i kreativitet og entreprenørskap – da forskning altfor lenge har vært ekstremt undertrykket og Statsbetalt.

   Den enorme delen av økonomien skapt av Folkets Arbeidskraft, vises aldri i noe Nasjonalbudgett, for det er «ikke-eksisterende» går inn i dette skjulte Systemet. Når økonomien kollapser, vil de som arbeider innenfor dette systemet stå der uten midler, og siden disse aldri har vært «ansatt» da de ikke kan vise til noen dokumenter, vil de også stå der uten pensjoner. Dette vil bety at mange vil begynne å snakke og fortelle sannheten om hva de i all hemmelighet har holdt på med.

   Vi trenger et helt Nytt Nasjonalt Pengesystem, som tjener det Arbeidende Folket, ikke et Globalt Sentralbanksystem som tapper Livskraften ut av MENNESKENE i vårt samfunn. Selvsagt håper Den Zionistiske Eliten i dette Parasittsystemet, at når de har drept Verten, så kan de med ny frisk starte opp igjen og ta en ny runde…om og om igjen.

   DET ER DETTE BANKSYSTEMET SOM MÅ FORSVINNE, SOM KUN TJENER NOEN MEGET FÅ I VERDEN OG DERES POLITISKE MEDKUMPANER. NOE MER VIKTIG ER DET IKKE I VERDEN I DAG,HVIS VI ØNSKER EN FREMTID FOR OSS SELV OG VÅRE BARN OG BARNEBARN.

   Er det ikke forunderlig at de aller fleste topp politikere i Europa i dag er Barnløse. ETTER OSS KAN SYNDFLODEN KOMME….

 2. Dette kan bety at dollarens sammenbrudd kan være ganske nært forestående.
  Hvis ikke USA lenger kan finanisere sin import ved å trykke dollar, så kan levestandarden i USA kanskje bli halvert eller mer (etter neste finanskrise). USAs store underskudd på handelsbalansen og relativt lave produksjonsvolum betyr at USA i veldig liten grad er selvforsynt med industrivarer til tross for at USA er selvforsynt med veldig mye råvarer. USA kan bli en av globaliseringens første og største ofre.

 3. Nathaniel Charles Jacob Rothschild er arvtager i rett nedsadstigende linje etter sin oldefar 1st Baron Nathaniel Mayer Rothschild, en av de hovedansvarlige for både den første verdenskrigen og Boer-krigen. Nathaniel Mayer var også den som la det meste av grunnlaget for Balfour-deklarasjonen. Han døde selv i 1915 og brevet fra Balfour var derfor rettet til hans sønn og etterfølger Walter Rotschild, 2nd Baron, som også var en svært aktiv sionist. Sistnevnte var nåværende Lord Rotschilds grandonkel. «Salget» av Palestina til jødene var en gjenytelse for at det lyktes for Rotschilds nettverk å få trukket USA inn på britisk side i krigen, men også for hans rolle ifm planlegging og finansiering av det britiske imperiets krigføring og ødeleggelse av Tyskland.

  Our research proves that the true origins of the war are to be found not in Germany, but in England. In the late nineteenth century a secret society of immensely rich and powerful men was established in London with the stated aim of expanding the British Empire across the entire world. They deliberately caused the South African War of 1899–1902 in order to grab the Transvaal’s gold from the Boers. Their responsibility for that war, and the horror of British concentration camps in which 20,000 children died, have been airbrushed from official histories. The second stage of their global plan was the destruction of the rapidly developing industrial and economic competitor, Germany.
  Carefully falsified history? Twenty thousand children dying in British concentration camps? A secret society taking control of the world? Britain responsible for the First World War? Should you jump immediately to the conclusion that this is some madcap conspiracy theory, please consider the work of Professor Carroll Quigley, one of the twentieth century’s most highly respected historians. Quigley’s greatest contribution to our understanding of modern history is presented in his book The Anglo-American Establishment. It carries explosive details of how the secret society of international bankers, aristocrats and other powerful men controlled the levers of politics and finance in Great Britain and the United States. Quigley explains that very few people knew about this because the society was able to conceal its existence and “many of its most influential members are unknown even to close students of British history.”
  Plotting to Destroy the ‘Teutonic menace’ Cecil Rhodes, the South African diamond millionaire, formed the secret society in London in February 1891.5 Its members aimed to renew the bond between Great Britain and the United States, spread all they considered worthy in English ruling-class values, and bring all habitable portions of the world under their influence and control. They believed that ruling-class men of Anglo-Saxon descent rightly sat at the top of a hierarchy built on predominance in trade, industry, banking and the exploitation of other races. Victorian England sat confidently at the pinnacle of international power, but could it stay there forever? That was the question exercising serious debate in the great country houses and smoke-filled parlours of influence. The elites harboured a deep rooted fear that unless they acted decisively, British power and influence across the world would be eroded and replaced by foreigners, foreign business, foreign customs and laws. The choice was stark. Either take drastic steps to protect and further expand the British Empire, or accept that the new, burgeoning Germany might reduce it to a minor player on the world’s stage. In the years immediately after the Boer War, the decision was reached. The ‘Teutonic menace’ had to be destroyed. Not defeated, destroyed. The plan began with a multi-pronged attack on the democratic process. They would: (a) Wield power in administration and politics through carefully selected and compliant politicians in each of the major political parties; (b) Control British foreign policy from behind the scenes, irrespective of any change of government; (c) Draw into their ranks the increasingly influential press-barons to exercise influence over the avenues of information that create public opinion, and (d) Control the funding of university chairs, and completely monopolise the writing and the teaching of the history of their own time. Five principal players, Cecil Rhodes, William Stead, Lord Esher, Lord Nathaniel Rothschild and Alfred Milner, were the founding fathers, but the secret society developed rapidly in numbers, power and presence in the years before the war.
  The Secret Origins of the First World War, By GERRY DOCHERTY & JIM MACGREGOR.

 4. «Rothschild reduserer sine dollarinvesteringer kraftig»

  Dollarens tid som internasjonal «currency reserve» er så godt s m over. – Jippi. 🙂

  Kanskje Kolonialismens tid endelig er nær reelt over – siden starten i 1492 (Colombus), turbotiden fra ca 1880 («The scramble for Africa»), og fake-avkolonialiseringen siden 1945 (Vesten mot resten).

  Vi kan håpe – og hjelpe på !-)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.