Miljøteknologi basert på barnearbeid

32
Småunger ned til fire år jobber med å sortere den giftige koboltmalmen i Kongo.

En elegant og nesten lydløs Tesla kan virke imponerende med all sin nye teknologi. De elektriske bilene skal angivelig være miljøvennlige. Men de er avhengig av batterier som er så lette som mulig og som kan lades opp. For å få til det, må det brukes kobolt. Til ett batteri går det med femten kilo kobolt.

Og store deler av verdens kobolt kommer fra primitive gruver i Den demokratiske republikken Kongo der barnearbeid er normen. 

Kongo står for mer enn halvparten av verdensproduksjonen av kobolt, skriver Financial Times. Etterspørselen har vært så stor at prisene på kobolt har økt fra 22.000 dollar per tonn til 52.000 fra januar 2016, altså 136%.

Kina planlegger å produsere fem millioner elektriske biler i 2020. Til nå har Kina produsert batterier som uten kobolt, men vil nå gå over til litium-batterier som forutsetter bruk av kobolt.

Finansbanken Goldman Sachs kaller litium for «den nye bensinen», men det er ikke noe som tyder på at denne «bensinen» skaper noe rikdom for de fattige i Kongo.

Det er 40.000 barn som jobber under svært helseskadelige forhold i Kongo med å skaffe verden den kobolten som trengs.

Sky News har lagd en reportasje om dette barnearbeidet.

Kobolten graves fram i primitive gruver der sikkerhet og arbeidervern er fremmedord. Voksne gruvearbeidere jobber under svært farlige forhold inntil 200 meter under bakken. De har ikke verneustyr og tunnelene er ikke sikret. Kobolt er giftig og kan skape alvorlige lungesjukdommer. Sjøl det å spise grønnsaker som er dyrket i jorda nær gruvene kan føre til oppkast og diaré. Fisken dør i dammene i nærheten og fuglene har problemer med å overleve.

Småunger ned til fire år jobber med å sortere den giftige koboltmalmen. (Kilde: Sky News)

Da teamet fra Sky News filmet i Katanga fant de lille Dorsen på fire år som jobbet med å bære tunge sekker med malm. Og han var ikke den eneste småungen som jobbet i gruva. Det er også småunger som jobber med å sortere den giftige malmen før den kan bringes videre for å bli eksportert, for det meste til Kina, der de fleste elbilbatteriene i verden produseres. I dag har Kina en andel på 55% av verdensmarkedet, og planlegger å ha 65% i 2021. 

Barnearbeid er forbudt ved lov i Den demokratiske republikken Kongo, men det har ingen betydning for barn som lille Dorsen. Men loven er kanskje nyttig for selskapenes varedeklrasjoner.

Også batteriene i mobiltelefoner er avhengige av kobolt, men der snakker vi om 10 gram per batteri.

Ingenting tyder på at barna i Kongo vil få noen glede av de «miljøvennlige» bilene. For dem er det snakk om slaveliknende forhold i liv som blir uendelig slitsomme, og sannsynligvis svært korte.

KampanjeStøtt oss

32 KOMMENTARER

 1. Kom til å tenke på romernes sølvgruver i Spania og en grav der over en 4-årig gutt og gruvearbeider som døde under en arbeidsulykke. Deres barnearbeidere fikk i det minste en grav. Hva skjer med våre gruvebarn?

  I prinsippet kan en ny tesla best sammenlignes med en skinnende gravstein over vår tids gruvebarn.

 2. Dette er utvilsom grov kriminell virksomhet, og nå som den er avslørt må man forvente at kjøpere av kobolt fra Kongo innstiller sine bestillinger, i det minste inntil forholdene er rettet opp. Norsk UD kan ta denne saken opp i FN og arbeide for å få stanset denne typen kriminell virksomhet.

 3. Barnearbeid og giftig malm liker vi ikke. Men kobolt har en lang rekke applikasjoner i tillegg til batterier og et biprodukt av annen gruveindustri. Innlegget fremstaar som nok et forsoek paa aa sverte elbiler uten aa se paa det store bildet. Koboltproduksjonen er ikke et resultat av elbiler, ei heller barnearbeid et resultat av elbiler. Noeyaktig hvor stor del av koboltproduksjonen gaar til elbilproduksjon? Hvor mye av kobolten kommer fra uverdige arbeidsforhold? Dette boer belyses om innlegget skal vaere troverdig.

  • Kobolt er viktig for alle batteriteknologier som bruker litium, så sånn sett er det slett ikke bare batterier til elbiler det går på. Men de krever mye kobolt og har bidratt vesentlig til den eksplosive veksten i etterspørselen. Og nei, barnearbeid er ikke et resultat av elbiler, men storparten av elbilbatteriene har kobolt fra barnearbeid i seg. 65% av verdens kobolt utvinnes i Kongo, som det står i artikkelen, og knapt noe av det skjer under forsvarlige arbeidsforhold. Vårt moderne kapitalistiske samfunn er fullt av slike eksempler, og elbilindustrien er ikke noe unntak. Batteriene er miljøverstinger. Det finnes ingen gratis lunsj.

   • Tja. Ifølge
    https://www.tu.no/artikler/vi-ser-naermere-pa-elbilens-skitne-hemmeligheter/396938
    er:
    Et sted mellom 17 og 40 prosent av koboltet som eksporteres fra Kongo kommer fra uregulerte gruver, ifølge Washington Post.
    Altså under halvparten. Kobolt brukes også blant annet i metallegeringer, i jet motorer, turbiner etc. Isolert sett brukes det mye kobolt i mobiltelefoner, selvsagt i mindre kvantum per telefon, men idet det produseres titalls millioner mobiltelefoner årlig, blir totalsummen høy. Overskriften din er «Miljøteknologi basert på barnearbeid». Jeg synes ikke det er belegg for å anklage spesielt elbilindustrien for å være basert på barnearbeid. Det sier heller noe om vilkårene i Kongo og at kjøperne av slike produkter generelt er for lite flinke til å stille krav. Men det er jo sjanser for at elbilindustrien kan være med på å bedre arbeiderenes kår, siden det settes krav til at elbiler er miljøvennlige og at det er mye fokus på elbiler generelt. Overskriften kunne også ha vært «mobiltelefoni basert på barnearbeid», «metallegeringer basert på barnearbeid» etc, men det hadde det vel ikke vært så mye schwung over.

    Ifølge
    https://www.globalenergymetals.com/cobalt/cobalt-demand/
    er det forventet at i 2020 er det 1/5 av kobolt som går til elbilbatterier, så det er ganske lenge til elbiler kan klandres for størsteparten av kobolt produksjonen (uten at du eksplisitt har påstått det). Koboltproduksjonen i deler av Kongo er en miljøversting, men sålangt viser ikke nevnte dokumentasjon at batterier er en miljøversting selv om deler av produksjonen er det.

   • Tja. Ifølge
    https://www.tu.no/artikler/vi-ser-naermere-pa-elbilens-skitne-hemmeligheter/396938
    er:
    Et sted mellom 17 og 40 prosent av koboltet som eksporteres fra Kongo kommer fra uregulerte gruver, ifølge Washington Post.
    Altså under halvparten. Kobolt brukes også blant annet i metallegeringer, i jet motorer, turbiner etc. Isolert sett brukes det mye kobolt i mobiltelefoner, selvsagt i mindre kvantum per telefon, men idet det produseres titalls millioner mobiltelefoner årlig, blir totalsummen høy. Overskriften din er “Miljøteknologi basert på barnearbeid”. Jeg synes ikke det er belegg for å anklage spesielt elbilindustrien for å være basert på barnearbeid. Det sier heller noe om vilkårene i Kongo og at kjøperne av slike produkter generelt er for lite flinke til å stille krav. Men det er jo sjanser for at elbilindustrien kan være med på å bedre arbeiderenes kår, siden det settes krav til at elbiler er miljøvennlige og at det er mye fokus på elbiler generelt. Overskriften kunne også ha vært “mobiltelefoni basert på barnearbeid”, “metallegeringer basert på barnearbeid” etc, men det hadde det vel ikke vært så mye schwung over.
    Ifølge
    https://www.globalenergymetals.com/cobalt/cobalt-demand/
    er det forventet at i 2020 er det 1/5 av kobolt som går til elbilbatterier, så det er ganske lenge til elbiler kan klandres for størsteparten av kobolt produksjonen (uten at du eksplisitt har påstått det). Koboltproduksjonen i deler av Kongo er en miljøversting, men sålangt viser ikke nevnte dokumentasjon at batterier er en miljøversting selv om deler av produksjonen er det.

 4. Det er prisverdig at Steigan skraper litt i overflaten her. problemet er nok mye mer komplekst enn vi ser ved første øyekast. Holdninger skapt av msm media er også med på å ødelegge.
  Hvem bruker mest kobolt? Sannsynligvis er det til mobiltelefoner. Hva skjer med de som bor der nede hvis etterspørselen og prisene faller? Osv. Hvorfor ofres/brukes barna til å jobbe? Enkelte steder er mennesket så avstumpet at de heller selger barna til prostitusjon enn å jobbe for et utkomme. Hvem har ansvaret/skal vesten påta seg ansvaret osv?

 5. (Wikipedia) «Today, some cobalt is produced specifically from various metallic-lustered ores, for example cobaltite (CoAsS), but the main source of the element is as a by-product of copper and nickel mining. The copper belt in the Democratic Republic of the Congo, Central African Republic and Zambia yields most of the cobalt mined worldwide.»

  «The main ores of cobalt are cobaltite, erythrite, glaucodot and skutterudite (see above), but most cobalt is obtained by reducing the cobalt by-products of nickel and copper mining and smelting.[46][47]»

  «In 2005, the copper deposits in the Katanga Province (former Shaba province) of the Democratic Republic of the Congo were the top producer of cobalt with almost 40% world share, reports the British Geological Survey.[48] By 2015, DRC supplied 60% of the world production of 32,000 tons at prices of $20,000 to $26,000 per ton, including artisanal mining which supplied 10 to 25%.[49] The political situation in the Congo influences the price of cobalt significantly.[50]»

  Kobolt ser ut til å være en større begrensende faktor for produksjon av lithiumbatterier enn lithium selv og langt den største delen er et biprodukt av kobber- og nikkelutvinning. Vil det være lønnsomt å utvinne mer kobber og nikkel for igjen å utvinne mer kobolt? Vil sistnevnte øke så mye i pris at kobber og nikkel blir biprodukter i stedet?

  «The main application of cobalt is the production of high performance alloys.
  Cobalt-based superalloys consume most of the produced cobalt.[46][47] The temperature stability of these alloys makes them suitable for turbine blades for gas turbines and jet aircraft engines, though nickel-based single crystal alloys surpass them in performance.»

  «Lithium cobalt oxide (LiCoO2) is widely used in lithium ion battery cathodes. The material is composed of cobalt oxide layers in which the lithium is intercalated. During discharge, the lithium is released as lithium ions.[66] Nickel-cadmium[67] (NiCd) and nickel metal hydride[68] (NiMH) batteries also include cobalt to improve the oxidation of nickel in the battery.[67]»

  Hvordan man skal kunne skalere opp både lithium- og koboltutvinning til nærmest bare å produsere batterielbiler om få år virker merkelig. Gjenvinning?

   • Jeg kommer nok ikke inn i himmelen når jeg på helligdagen ikke gidder å gå i kirken, men heller blir hjemme å drikker øl og skriver kommentarer som spotter gud 🙂

    Ramen !

     • Pastafarihimmelen høres ganske koselig ut.

      Der har de fabrikker som produserer strippere og vulkaner som spruter ut øl.

      Pastafarihelvete derimot høres ut som en dørgende kjedelig plass.

      Pastafarihelvete er en nesten nøyaktig kopi av pastafarihimmelen, bare med forskjellen at stripperene har kjønnssykdommer og at øllet er dødt.

     • Jeg har også hørt om et eller annet slags helvete med strippere og øl, og der er det visstnok hull i bunnen av ølboksene, men ikke i stripperne. Jaja. Sånn går nu dagan.

 6. Jeg tipper at denne saken vil gå fullstendig under radaren i Norge, til tross for norske verdier. Kanskje en bedre handelsavtale for land i Afrika kunne ha bedret situasjonen generelt? Folk i Kongo får vel bare være glad for at vi ikke bomber dem.

  • Sjøl det systemlojale NRK har jo en gang i mellom satt søkelys på den tvilsomme gruvedrifta i Kongo. Inkludert barnearbeidet og store utslipp urensa ut i naturen.

   • Ja. Det kalles å lufte skjeletter ut av skapet i relativt rolige tider. Slik oppfylles statskanalens forpliktelse til og kontrakt med seerne om å være en politisk nøytral, kritisk folkeopplyser. Men man passer på å pakke inn alle slike alibi i sport og underholdning til vi spyr, samtidig som propagandaen og forsvaret for status quo, som Norge tjener på, og som står i grel kontrast til budskapet i f.eks. nevnte dokumentar, maksimeres og smøres tykt ut over alle sendeflater.

   • Også om barnearbeid og foruresning i klesproduksjonen lages det -programmer.Og i Aftenposten m.fl. -MSM organer skrives det om behov for gjennbruk, krav om bedre arbeids-og boforhold,høyere lønn for (barne?)arbeid-og mulighter for høyere priser i importlandene.Og «Rettferdig handel.»
    Akkurat motsatt av i El-bildebattene.Her skal det subsidieres.Av hensyn til framtidig industri,klima og generellt grønt skifte.Som om klesproduksjon og gruvedrift skulle være høyteknologi.

    Moralistene og teknologioptimistene kjenner ikke sin begrensning.De er den pratende middelklasses fortropp.
    For dem gjelder global frihandel som religion.De utakknemlige lønnsmottakere er bare populister og -enda verre-nasjonalister.

 7. Skal vi slutte å bruke klær fordi det finnes fabrikker med barnearbeidere som lager klær? Vi trenger klær akkurat som vi trenger biler for transport. Vi trenger biler som kan fungere uten å brenne opp verdens oljeressurser på kortest mulig tid med de konsekvenser det har for klimaet på jorden og for å minske giftutslipp fra bilparken. Forbrenningsmotoren bidrar mest til de klimaendringene som vi nå begynner å øyne konturene av og som vil ramme de fattigste landene i varme strøk av verden hardest. Utviklingen av el-bilene driver også utviklingen av ny og bedre battriteknologi. Teknologi som vil gjøre det mulig å lagre strøm eller energi fra solcellepaneler, vindkraft, bølgekraft etc slik at vi kan redusere behovet for å brenne olje og kull for å dekke verdens energibehov. Vi får nok aldri gratis lunch men kanskje kan vi gjøre ting på andre måter som ikke er så ødeleggende for oss alle sammen slik som forbrenning av olje er det!

 8. Det går med 15 kg kobolt til et EL-bil batteri, også batteriene i mobiltelefoner er avhengige av kobolt, men der snakker vi om 10 gram per batteri, står det i artikkelen.

  10 gram er faktisk ganske mye når vi snakker om 8 milliarder mobiltelefoner!

  Det finnes i dag ca. 8 000 000 000 mobiltelefoner og 2 000 000 El-biler på jorden.

  Til mobilbatteriene går det med (8 000 000 000 *0,01) = 80 000 000 kg kobolt
  Til El-bil batteriene går det med ( 2 000 000 * 15) = 30 000 000 kg kobolt.

 9. Når jeg tenker meg om, alle disse mobilene må bruke mye strøm, sannsynligvis mye mer en EL-bilene.
  Hvis dere trodde at mobiltelefonene var miljøvennlige, så tar dere grundig feil, dere bruker jo skitten strøm, det er jo dere mobilbrukere som er miljøverstingene, ikke de få sjelene som kjører El-bil.

  • Datamaskinen du skrev den kommentaren på bruker et lithium CMOS-batteri, sannsyligvis av typen CR2032 lithium coin cell. Jeg har ikke sjekka hvor mye lithium eller kobolt som skal til for hvert slikt knappebatteri, men det er nok ikke så veldig mye mindre enn i mobilbatteriene, da CMOS-batteriet er et engangsbatteri ment å leve i årevis (minst like lenge som selve datamaskinens bruksliv) med en lav, men kontinuerlig belastning.

   Alle vil tilbake til naturen. Bare ikke til fots.

   • Men husk at uansett om kobolt så var et livsviktig kosttilskudd, så er utbytting av barn en grov kriminalitet. En kriminalitet vi ikke kan finne oss i. Vi må kreve av våre politikere at de foretar seg noe på dette området.

    • Ja, indignert kan man jo selvfølgelig alltid være:

     Barnearbeid er fælt, og sultedøden for arbeidsløse barn er fælt, salg av barn til sexindustrien er fælt, barnesoldater er fælt og det tar aldri slutt, barnematen er fra Nestlé og jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
     Og enda er dette bare en ørliten flik av alt jeg synes er for jævlig, og som jeg ikke har den ringeste tro på at det gårt an å avkreve særlig mange fra vår nåværende politiske elite hjelp til noen årsaksmessig dyptgående endring på. De må vekk, Jms. De er skurker og nyttige idioter, krigsforbrytere og karriereklatrere. Vekk.

     • Nå er det jo tilfeldigvis noen milliarder barn for mange enkelte steder uansett, men koboltforgiftning er selvfølgelig en unødig kjip måte å bremse galskapen littegrann på.

 10. «Miljøteknologi basert på barnearbeid»

  Etter over 500 år (1492, Colombus) med handelskrigende og militærkrigende utnytting av annerledes utviklede land enn Europa, har vi dette: Barnearbeid for å holde produksjonen og kommunikasjonene i våre mest kapitalistiske samfunn gående.

  Dypt skammelig, selvfølgelig.

  Og nesten ingen snakker om sammenhengene med vår hverdag og forbruk. Det selvbedragshykleriet er enda mer skammelig.

 11. Kommentaren til Steigan her vil passe Norsk Bergindustri og tilhengarane av den norske mineralstrategien utmerka. Isolert sett er alle enig i moralsk fordømming av barnearbeid og dårlige arbeidsforhold i gruver. For eit par år sidan hadde Norsk Bergverksmuseum ei utstilling om «Gullets mørke sider», som viste barnearbeid i gullgruver i Afrika. Denne blei straks brukt for alt den var verd til å seie at vi må utvinne gullet i Noreg, elles blir det utvunne i slike forhold i Afrika.
  Kunnskapen om gruvedrift rundt i verda er generelt svært dårlig i Noreg. Mineralutvinning blir driee på mange forskjellige måtar. Det meste i verdsmålestokk blir drive av store gruveselskap med moderne teknologi. Meir og meir driv dei dagbrot med gigantmaskinar, og det neste er å automatisere desse så det blir svært få arbeidsplassar igjen, Denne drifta fører til store miljøskadar, både inngrepa og forureininga av land, vatn og luft. Bak desse står vesentlig internasjonale selskap, ofte registrert i Australia eller Canada. Det er desse selskapa som den norske regjeringa vil trekke til å investere i Noreg, når mineralstrategien seier at Noreg skal vere eit attraktivt land å investere i. Derfor er det ikkje stovereint i Noreg å snakke om kva desse selskapa gjør rundt i verda. Da er det langt meir høvelig å snakke om småskala gruvedrift som ofte foregår der mineral som gull kan vaskast ut av lausmassar, noko som ikkje krev store investeringar. Såkalla «artisan mining». Dette er ofte ein uoffisiell sektor som omfattar diverse mellomledd før minerala likevel blir omsett gjennom dei store selskapa. Her deltar ofte heile familien i arbeid, slik dei også gjør i jordbruk og anna arbeid. Det er sjølvsagt ikkje greitt, men det er mye lettare å angripe dei, fordi det ikkje er nokon ansvarlige med Verdsbanken i ryggen, slik det er ved den virkelig store og øydeleggande gruvedrifta. Så langt ser det ikkje ut som noko media i Noreg tør seie dette, dessverre heller ikkje Steigan.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.