Elbilene har riper i lakken

52
Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.

Etter at Frederic Hauge og Bellona har velsignet elbilene og gjort dem til et miljøikon har det omtrent vært umulig å få en kritisk diskusjon om elbilen i Norge. Norge er uten sammenlikning det største elbilmarkedet i verden, både i andelen av totalmarkedet og i forhold til folketallet. Og norske myndigheter har gitt elbilene subsidier og fordeler som knapt noen annen industrisektor har maken til. 

Men Norge er også det eneste landet i Europa som har et overskudd av fornybar og i prinsippet evigvarende vannkraft å øse av. I andre europeiske land er det helt annerledes.

EU lever i energifattigdom. Unionen er fullstendig avhengig av stor import av olje, kull og gass. Kilde: BP

Frankrike vil forby diesel- og bensinbiler etter 2040. Bilindustrien satser enormt på elbiler og land etter land ønsker å fase ut biler basert på diesel og bensin. Men ingen aner hvor strømmen til denne gigantiske flåten med elbiler skal komme fra.

Det mediene og politikerne ser ut til å glemme er at elektrisitet ikke er en energikilde, men en energibærer. Strømmen til å drive elbiler må komme et eller annet sted fra. Kjernekraftverkene står for 75% av Frankrikes strømproduksjon, så en elbil i Frankrike går de facto på atomkraft.

En elbil i Tyskland er og blir en kullbil, uansett hvor mye den hypes. I Storbritannia er det etter myndighetenes tall over 2,3 millioner familier som må velge mellom å spise seg mette eller å holde seg varme om vinteren. Det er vanskelig å se for seg at de vil kjøpe seg en elbil.

Globalt kommer 68% av strømmen fra kullfyrte kraftverk, så globalt er den «reine» elbilen 68% kulldrevet. Norge er nummer én i verden når det gjelder elbilenes andel av markedet (29,1%). Nummer to er Nederland (6,4%), men i Nederland er det plugg-inn hybrider som gjelder, og fra 2015 til 2016 ble omsetninga av disse bilene halvert.

Selv en så innovativ industrinasjon som Tyskland ligger langt bak oss. I 2015 hadde Norge 84.000 elbiler, mens Tyskland med 17 ganger så mange innbyggere bare hadde 48.000. Tyskland med sin berømte Energiewende er ikke en gang blant topp 10 i verden i markedsandel.

Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.

Elbilen er ei blindgate dersom det er jordas miljø man er opptatt av. Den er et forsøk på å opprettholde privatbilismen på et tidspunkt da vi burde se etter muligheter og løsninger som gjør det mulig å redusere privatbilismen.

Et land som Norge bruker energi og ressurser som om vi skulle ha 3,5 jordkloder til disposisjon. Skal vi komme på linje med jordas tåleevne, må vi redusere vårt økologiske fotavtrykk med 70%.

For menneskeheten som helhet er fotavtrykket 1,6 ganger tåleevnen.

Som Mads Løkeland skriver:

Verda har i dag 1 milliard personbilar og 7,3 milliardar menneske.  Dersom vi reduserer talet på bilar med 1/3 som eit bidrag for å koma i økologisk balanse, får vi 1 bil pr 11 innbyggjar som eit gjennomsnitt i verda.

11 menneske pr bil set eit tak på 450.000 personbilar i Noreg.  I dag har vi 2,5 millionar personbilar i Noreg, så meir enn 4 av 5 bilar må vekk frå norske vegar dersom vi skal ned på det nivået som jordkloden toler når det gjeld klima og naturmiljø.  Alternativet er utenkeleg, at talet på bilar i verda skal auke frå 1 milliard til 4 milliardar, og om nokre år til 5 milliardar bilar dersom alle folk i verda skal nå dagens norske nivå.

Det er en utbredt oppfatning i Norge at Tyskland har løst sitt energiproblem med sin Energiewende og et landskap der raps erstatter hvete for å skaffe biodiesel og der åsene fylles av vindmøller og produktiv jord legges under solcellepaneler. Men det er ikke tilfelle. I Tyskland betaler forbrukerne nå 50% mer for strømmen enn de gjorde i 2006. Tyskland er fullstendig avhengig av sin miks av steinkull, brunkull, olje og gass. Gassen kommer i hovedsak fra to kilder: Norge og Russland.

For Europa som helhet er bildet heller dystert. Eurosonen er nettoimportør av energi i stor stil, og avhengigheten av import bare øker, og det til tross for den industrielle stagnasjonen.

Kapitalismen har sørget for en eksplosiv økning av energiforbruket. Denne formen for vekst er dødsdømt.

Kapitalismen har gjennomført den største industrielle revolusjonen i menneskehetens historie, men den har også ført til at vi har brukt omtrent halvparten av karbonlagrene på bare 150 år. I min levealder har økonomien vokst med 4% i året. Skulle den fortsette slik i 100 år, vil økonomien ha blitt femti ganger større enn i dag. De råvarene og den energien finnes ikke. Knappheten merkes allerede i dag.

Elbiler løser ingen av disse problemene. Uansett hvor avanserte de er, uansett hvor fine batterier man måtte finne på, så bidrar de bare i beste fall til å utsette de nødvendige og store omleggingene som skal til for å unngå sammenbrudd.

Det finnes ingen som har noe svar på hvordan man skal mette ni milliarder munner uten olje, kull og gass. Det finnes ingen som kan garantere at det er mulig å opprettholde vår type sivilisasjon på det nivået den har i dag, uten karbonenergi.

Den eneste farbare veien er derfor å redusere behovet for energi i alle ledd, for å gjøre det beste ut av knappe ressurser. Og da er det ingen god idé å fortsette å subsidiere Tesla og Elon Musk.

 

Pål Steigan

 

Er publisert som kronikk i Ny Tid 17. august 2017

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


52 KOMMENTARER

   • Den som i hvert fall jobber for Tesla er jo far Hauge sjæl. Kanskje ikke på kontrakt, men i praksis. Jeg kjenner ikke til sønnes fag eller kompetanse, men at han gjør/ gjorde ett eller annet for Tesla for å kunne motta lønn trenger jo ikke nødvendigvis bety noe annet enn at Frederic fremdeles jobber for Tesla.

 1. Elbiler handler ikke bare om strøm, men også om mineraler som trengs til batteriene, f.eks kobolt og litium. Det er verdt å se litt mer på den siden av saken.

 2. Hei Pål,
  Leste dette først i Ny Tid i morges, så en gang til her på bloggen.

  Kom til å tenke på noe av det Al Gore sier i forbindelse med sin nye film. Han viser jo først til den store trusselen som global oppvarming fører til. Den negative biten.
  Så kommer han til det han kaller den nye omveltningen som vi er inne i – «in the midst of a sustainability revolution».
  Gore mener at denne omveltningen er på nivå med den industrielle revolusjonen.

  Hvordan ser du på dette, Pål?

 3. Ikke bare Bellona som innbiller seg at elbilene er svaret på utfordringene. Også MDG og FIVH jubler hemningsløst.

 4. Den elektrisitet som brukes til å pumpe opp, transportere og raffinere oljen kunne blitt ladet rett i bilene våres i stedet. Man kan lese mer om det her
  https://greentransportation.info/energy-transportation/gasoline-costs-6kwh.html

  Om de har fått regnestykket «rett» vet jeg ikke, men det er hvertfall en interresant tanke om det kan være så. Og det ville i såfall være noe olje selskapene ikke vill prate så mye om , for de vill helst at du fyller fossil suppe som igjen fyller kontoen deres.

 5. Vi må passe oss for at vi ikke havner opp med en form for grønn fascisme for å løse problemene. Bare se på årets distriktsopprør, det er viktig at hele befolkningen tas med på endringene.

  Hva med å produsere strøm fra jordvarme (mm) som brukes til el-biler og hydrogen-biler?
  Det kan bli dyrt, men dette vil være et mye større problem for USA enn for Europa, i USA kjører man omtrent tre ganger mer bil enn i Europa (altså man bruker tre ganger mer olje pr innbygger enn i Europa). USA har også et problem med sin spredde bosetting og dårlige kollektiv transport i tillegg til sitt store oljeforbruk.

 6. Det ligger noe dommedagsprofetisk,over det siterte fra Naturværnforbundets Mads Løkeland.:» 4 av 5 biler må vekk fra norske veier— dersom alle folk i verda skal nå dagens norske nivå.»

  Dit kommer vi ikke.Hverken verda eller Norge.For Norges del ville det forutsette -enten avfolkning av distriktene,eller overgang til transport med hest og/eller sykkel.

  Og alternativene til denne,i bunn og grunn One World Order-på fattigdomsbluss,kunne være mindre transnasjonal transport.Ved lokal handel og produksjon.Til dette ville gammeldags transportteknologi kunne passe.
  Men slik teknologi utkonkurrreres,og er ikke «utslippsvennlig.» To-taktsmotorene er erstattet med 4-taktere.
  Akkurat slik moderne diesel ikke er forbeholdt lastebiler og drosjer.

  Steget til El-bil vil ikke endre dette,bare være et nytt steg i maktkonsentrasjonen.Til WEFs store glede.
  Også her er det nasjonal styring som kan gi endring.Slik det forsøkes,med lite hell,i Tyskland.Kapitalistfraksjonene ,innkludert sosialdemokratene,de grønne og mesteparten av Die Linke,krangler om forurensning i de store byer.Og om tilførsel av gass ,som nevnt.Prisene for el-og diesel-biler ,og prisene for bolig i byene får folk uansett betale.Slik at bilfabrikkene kan fortsette å eksportere-uansett motorvariant.Bl.a. ved hjep av Euroens manipulering .-til det bankerotte finansbyråkratis store glede-og fortvilelse,for noen.

  Det er ikke tilfeldig,at skrytepavene i El-bil koret,er runnet av de forgjeldede middelklasser,som propaganderer for lavere huslånsrenter,global finansmarkedsstyring-og åpne grenset for migrasjon.Bare sjekk Aftenpostens trendjournalistikk.Oslo som millionby,med lelighetskvaliteter fra 1800-tallet-bare med flere etager.Slik blir det neppe.Heller ingen Armageddon,med livsstiler aldrig skådat.Hverken arbeiderklassen eller det som er igjen av borgerskap vil finne seg i det.

 7. Det finnes en rekke alternative energikilder som holdes unna av de som ønsker at vi fortsatt skal være avhengige av ojle, kull, elektrisitet eller atomkraft. Anti gravity teknologi og directed energy teknologi er kun to eksempler. Ellers. kun ca 10 av Teslas 100 oppfinnelser er tatt i bruk. Noen av disse dreier seg om fri energi

 8. Det eneste som realistisk sett kan lade noen hundre millioner elbiler i Europa er ny atomkraft men det vil mange ikke ha, særlig i Tyskland. At Frankrike ønsker å redusere atomkraftens andel fra 75 til 50% i løpet av mindre enn 10 år fra nå rimer også veldig dårlig med satsinga på elbiler.

  Det blir også vanskelig å få 4 av 5 biler vekk fra veien i Norge og andre land. Selvsagt kan det gjøres med politiske vedtak gjennom f.eks avgifter. I Tyrkia f.eks er drivstoffprisene på linje med Norge på tyrkiske lønninger. Slikt blir det lite bilbruk av. Men jeg tviler på at flertallet i Norge virkelig ønsker noe slikt og med økonomisk «tvang» er man igjen tilbake til det voldsomme klasseskillet hvor bare den rikeste delen av befolkningen har råd til privatbilisme. Det er mange dilemmaer vi står overfor.

 9. «Det finnes ingen som har noe svar på hvordan man skal mette ni milliarder munner uten olje, kull og gass», står det i artikkelen. Nei, det er sikkert. Foreløpig har det gått i dass med å mette alle, selv med masse olje, kull og gass – og et adskillig lavere befolkningstall.

 10. Steigan, du sprer ukritisk gamle myter, og viser igjen at realfaglige betraktninger ikke er din greie.

  «Det mediene og politikerne ser ut til å glemme er at elektrisitet ikke er en energikilde, men en energibærer» skriver du, og tror du har poengtert noe som ingen andre skjønner. Tror du virkelig at ingen har tenkt på dette før?

  Ser man på hele bilens livsløp så er klimagassutslipp fra elbiler under halvparten av utslippet fra bensinbiler. Da har man selvfølgelig tatt med utslippene til energikildene, som hovedsakelig er ikke-fornybare.

 11. Steigan, du sprer ukritisk gamle myter, og viser igjen og igjen at realfaglige betraktninger ikke er din greie.

  «elektrisitet ikke er en energikilde, men en energibærer» skriver du, og tror du har oppdaget noe ingen andre har forstått. Tror du virkelig at ingen andre forstår det?

  Ser man på hele bilens livsløp, så har elbiler mindre enn halve klimagassutslippet til tilsvarende bensinbiler. Da har man selvfølgelig tatt med utslippene til energikildene, som hovedsakelig ikke er fornybare. Det er ikke overraskende at elbiler kommer bedre ut når man tenker på at bensinbiler sløser bort 80% av energien.

 12. Elbiler tar jeg helt med ro.
  Når FN´s Agenda 21, Geoengineering, Obligatoriske vaksiner, Tilsetningsstoffer i vann og mat, katastrofer som Fukushima, Kriger og Sultkatastrofer får virke, blir det sannsynligvis ikke for mange forurensende biler. Det blir mangel på «Folk»…

 13. Det er viktig å være oppmerksomme på at biler, fly, båter og andre kjøretøy/maskiner ikke slipper ut avgasser. Disse tingene er kun å betrakte som gjenstander. Det er mennesker som bruker disse gjenstandene som slipper ut avgassene.

  Utslipp er med andre ord uløselig knyttet til antall mennesker som bruker gjenstander der fossilt brensel benyttes. Desto flere mennesker som bruker slike gjenstander, desto større blir det samlede utslippet.

  Enten vi liker det eller ikke, så betyr dette at den pågående folkevandringen fra lavutslippsland til høyutslippsland bidrar til å øke utslipp og miljøkostnader. Så kan man selvsagt si at dette er en urettferdig beregning, men dessverre rokker ikke det ved realitetene.

  Det befinner seg nå mange millioner personer i Europa som egentlig har opprinnelse fra et lavutslippsland. Hvor mye dette utgjør i ekstra utslipp vites ikke, men det er en stor størrelse.

  • I et ressurs- og økologisk perspektiv:

   Spørsmålet om befolkningstall og overbefolkning må ikke først og fremst telles og vurderes globalt, det må betraktes som mange parallelle populasjoner med ulik smertegrense på ulike steder, ut fra variasjon i de naturlige vilkårene for matproduksjon lokalt. Det er massivt overbefolket mange steder på jorda. I Norge er vi rundt 20% selvberget, altså kraftig overbefolket selv om vi er litt underproduserende ifht. kapasitet.

   Langreist mat vil ikke være del av en økologisk bærekraftig løsning i fremtiden, det samme gjelder langreiste folk slik vi kjenner det med dagens mobilitet. Fremtidens populasjoner må være autonome, i stor grad stedfaste innenfor nasjonalstatenes eller de språklige og kulturelle søskennasjonenes grenser når disse ligger geografisk sammen, som f.eks. Norge og Sverige, og bortimot 100% lokalt selvforsynte med mat og vann. Privatbilfetishismen må avvikles, og gode kollektive løsninger regionalt må erstatte det meste av persontransporten.

   Artsmangfoldet stuper, tre fjerdedeler av jordens økosystemer er skadd eller ødelagt så selvfornyelsen i naturen slutter å fungere, og forbruksmessig låner vi ekstreme kvoter av alle ressurser fra våre barn og barnebarns generasjoner for å la en liten andel av oss velte oss i en dekadanse uten sidestykke i hominoidenes historie, slik at spekulasjonen i evig henstand på utestående fordringer og fremtrylling av nye penger ut av løse lufta, altså ny gjeld, kan fortsette. For dette mener kapitalismen i sin perverterte finans- og derivatinkarnasjon at kan, bør og må fortsette å eskalere.

 14. Vi har mye å takke Nikola Tesla for, når det gjelder vår økning i levestandard (Vekselstrømmen som muliggjør transport av elektrisk strøm over store avstander).
  Da han døde ble hans arkiver beslaglagt og har siden vært holdt hemmelig.

  Dagens politikk fokuseres på ineffektive løsninger, basert på vind, sol og skatt på CO2, som medfører øket pris på mat med påfølgende sultkatastrofer – samtidig som Verdenselitens dype lommer fylles.

  Kan det være at svarene på våre utfordringer ligger i Teslas arkiv, men at løsningene ikke er politisk ønskelige for Eliten?

 15. Hvordan ser det miltærindustrielle krigsregnskapet ut hvis man tar med hele «portefølgen»? Kalkulatoren min gikk opp i røyk. Her er en oversikt over Irak-krigen fra Business Insider:
  http://www.businessinsider.com/iraq-war-facts-numbers-stats-total-2013-3?r=US&IR=T&IR=T
  Lenker og opp estimater henta fra resilience.org under innlegget.
  – Jeg antar det går an å spare inn noe ved å satse på fred og fordraglighet.
  «According to the US Defense Energy Support Center Fact Book 2004, in Fiscal Year 2004, the US military fuel consumption increased to 144 million barrels. This is about 40 million barrels more than the average peacetime military usage. By the way, 144 million barrels makes 395 000 barrels per day, almost as much as daily energy consumption of Greece.»
  – Nå er ikke dette regnskapet bakt inn i det norske «forbruket», men skulle alle nasjoner ruste opp å bryte ned på samma viset som NATO blir det en kort reise til et økologisk sammenbrudd Ine Marie E. Søreide. I dag kan man enkelt sette opp et regnskap for ditt økologiske fotavtrykk. En akselrerende beskatning vil dempe noe av energifråtsingen fra WEF o.a. løkhoder med hverdagsslips. Så kan jo bilfabrikkene våre få noen normer mht til mål, vekt og utslipp? Det vil jo selvfølgelig ødelegge morroa for NBIM`s profitører, men da hadde vi forhåpentligvis forstått noe av det hyklerske sprøytet som serveres av «enøyde» grønnskollinger.

  • Fyttikatta, det er mye drit for lite moro.

   Det at vi må klare å få til en fredsløsning overalt, og helt slutte med krigsmaskinerienes ubegripelig forbruk og ødeleggelse av jord og folk og fe, er selvfølgelig et helt nødvendig skritt for overhodet å kunne tenke på hva som ellers vil være av muligheter og begrensninger i et økologisk bærekraftig fremtidssamfunn. Å overkomme de andre problemene og oppnå en tilstand noe ala den jeg var inne på over, forutsetter at denslags barbari er et tilbakelagt stadium, men det bør det pinadø bli snart av alle andre tenkelige grunner også, det er første prio å få til avspenning uansett. Så jeg gadd i grunnen ikke engang nevne det, jeg hoppa bare rett til neste rute og begynte å syte derfra i stedet.

   Men du har rett igjen, vi må nok bli bedre på å tydeliggjøre miljøkonsekvensene av militæraktivitetene og våpenproduksjonen, da de dessverre er kraftig underspilt i miljødebatter og utgjør formidable andeler av de faktiske synderegistrene på området.

   Jajamennsann, her er det lerreter nok å bleke en stund, det ska’kke stå på det. Jeg er jo ikke typisk allverdens optimist mht. mirakler, så hypotetisk fabulering til side regner jeg jo med at det heller bare blir mer av det samme en stund – og så en lang historisk epoke så svart at jeg blir mørkeredd bare av å tenke på det. Men det skader neppe å stå på med ymist motarbeid åkkesom, andre ganske så smarte folk sier jo de tror det kan nytte, så man får ta i et tak innimellom bare på trass og håpe det hele blir en av de gangene man tok fullstendig feil selv. Det skal, i følge Camus, strengt talt ikke være nødvendig for Sisyfos å bekjeftige seg med håp for å gidde å rulle stein i oppoverbakke og leve godt med det. Det liker jeg. Noe som er enklere enn å håpe, er å drømme. Og i drømmen er gravitasjonen kun en saga blott og et latterlig minne. That’ll be the day, Sisyphus.

 16. «Globalt kommer 68% av strømmen fra kullfyrte kraftverk, så globalt er den «reine» elbilen 68% kulldrevet.»

  Dette er feil. Allerede i 2012 var andelen elektrisistet fra kullkraft nede i 40% ifølge IEA. Siden den gang har kull gått mere ned og fornybar gått opp.

 17. Samt at man tenker ikke på strømmen og den fossile energien som brukes for å lage fossilt drivstoff?
  Bare Slagentangen oljeraffineri i Vestfold bruker 130 millioner kWh strøm årlig alene.

 18. Føkk elbilen. Falsk profet. Folk må gidde å slippe taket i posen for å beholde sekken. Det blir ikke hverken noen elbil eller bensinbil eller flybil eller atomubil i morra, det er slutt nå. Såh. Gå hjem nå. hjem, sa jeg. Hva i svarte har du fått beina for. Elbil?! Vær faenmeg glad du har sko, snørrunge. Du får vel stjæle deg en jævla sykkel som alle andre. Makan.

   • Ja. Men jeg vet jo ikke om du legger omtrent det samme i det jeg skrev som jeg selv gjorde, så det kan jo sånn sett hende jeg er seriøs på noe annet enn du tror. Det får jeg ta skylda for i såfall (tvilsom kommunikasjonsstrategi å selv stikke kjepper i hjula for leserens utbytte), for det skal innrømmes at det muligens kan være i overkant kryptisk skrevet til at budskapet fremstår direkte krystallklart hvis man ikke tilfeldigvis har veldig sammenfallende både meninger og humor. Eller bare kjenner min tilstrekkelig godt fra før.

    Leserettleing:

    Jeg mener at utstrakt og økende privatbilisme er uforenlig med et økologisk bærekraftig fremtidssamfunn, uavhengig av fremdriftssystem og hva slags energiteknologi som brukes i alle ledd. Elbil og stadig bedre og renere batteriteknologi er ikke hard nok lut mot problemene privatbilen skaper, hele fenomenet må revurderes og drastisk reduseres, ikke økes globalt og skape stadig fler enkeltmennesker i hver sin bil, skal vi klare å snu trenden med ødeleggelse av de selvfornyende økosystemene vi er avhengige av. Privatbilismen er bare en ting, men det er nå mye den artikkelen dreier seg om, grunnleggende sett. Og poenget er at ny teknolgi i hvertfall foreløpig er overvurdert som løsning, en slags sovepute eller halmstrå. Derfor «falsk profet». Og derfor tirade 1 om at det ikke vil bli hverken det ene eller det andre av privatbil i morra.

    Dette er selvfølgelig ikke et vedtak eller en forutsigelse, det er en bare påpekning av hva som må/ burde skje, eller hva loven hadde blitt hvis jeg fikk bestemme. Det får jeg ikke, så jeg tar høyde for at man egentlig bare gønner på med herjingene og utarmingen og så får det gå som det går. Se ellers innlegget lenger opp om ressurser og økologi og overbefolkning og svaret til Paulsen litt under der.

    Tirade 2, i muntlig form av kjefting på en unggutt som vil ha bil fra en far som synes ungdommen er bortskjemt, er min måte å si at folk ofte er uvillige til å ta innover seg at det vil kreve noen store endringer og forsakelser av nåværende livsstil å klare jobben med å redusere våre grove økologiske fotavtrykk tilstrekkelig til at vi og resten av kostebinderiet, naturen selv, kan overleve. Ned med flagget til topps. Alle vil tilbake til naturen, bare ikke til fots, osv. Denne oppfatningen speiles også i forutgående tirade 1 der det påpekes at man ikke kan få både i pose og sekk.

    Siste linje, den om å stjæle sykkel, er en sømløs overgang mellom slutten på tirade 2 og en resignert påpekning av at sykling kan være et fint alternativ til å gå eller å kjøre i mange sammenhenger, men at nordmenn må være ekstremt ivrige til å rappe andres sykler. Jeg har ikke tall på hvor mange jeg har mistet selv. Det skal tydeligvis være sånn.

    Og endelig er hele greia lett inspirert av en musikalsk humorperle av John Lennon kalt «Serve Yourself», innspilt sammen med Yoko hjemme i leiligheten i Dakota-bygningen han bodde i til han ble myrdet. En fantastisk tirade.

    https://www.youtube.com/watch?v=IXvCl0_F3mY

    Og du da, RG? Mener du noe?

    • Takk for fyldig svar. Mulig jeg bør ta meg en cognac eller noe sterkere før jeg leser enkelte innlegg for å komme dypt nok inn i meningen med det som er nedskrevet… 🙂

     Om jeg mener noe… Ja, gjør forsåvidt det.. Men jeg tar den sykt enkle varianten. En plass må vi starte. Teknologien må få sjansen til å utvikle seg. Biler, busser, tog (ikke mer diesel takk), lastebiler, båter, fly osv… Alt har det samme utgangspunkt. Det forurenser…. Noe kan vi trappe ned på med bedre kollektivt tilbud (her har jeg tro på fremtidens hyperloop) Annet klarer vi ikke å gjøre stort med grunnet geografiske utfordringer… Så her må selve produktet gjøres renere… Der er vi helt i startgropen. Så har vi fornybar energi.. Enorme muligheter. Takpanner byttes ut med paneler, mer bruk av vind kraft, bølgekraft eller hva som måtte kunne nyttes. Er sikker på at det er enorme muligheter der ute… Må bare bli billigere og renere å fremstille midlene..

     Sånn.. Bittelitt tanker. Helt fritt for fremmedord og metaforer 😉

     • Takk for tanken.

      Det er et pragmatisk standpunkt, noe jeg ellers ofte har sans for og velger i praksis selv.

      Men når det gjelder jordas absolutte ressursmengder og de levende, selvfornyende økosystemene – fra menneskets side kan det betraktes som «verdensveggene», er vi nå svært nær å butte. Det går bare ikke med videre vekst og vekstøkning, hverken mht. folketall, materiell velstand eller finanser. Alle er nok enige om at det må finnes en grense får bærevne for alt, men ingen vil at det skal gjelde oss og akkurat nå. At det bare må gå, slik du sier, er et fromt religiøst ønske eller magisk tankegang, og er det man nesten må tro hvis man ikke klarer å se for seg at det er mulig eller man ikke egentlig er villig til å endre ting. Men det endrer ingenting på realitetene. Og de er at det må dramatiske, raske omlegginger tll i stor skala. Vi kan ikke regne med eller velge å være avhengige av at ny og bedre teknologi skal bli så hinsides mye mer energieffektiv og billig og ren på alle måter at vi ikke trenger det likevel, og i hvert fall ikke raskt nok. Så det er nå, det er ikke fler utsettelser. Før eller senere måtte jo den dagen komme uansett. Men når krig eller kriser nærmer seg er jo det vanligste å stikke hodt i sanden og si at det sikkert ikke er sant, eller at vi kan fortsette som alltid, bare med små endringer som ikke er ukomfortable, så skal det gå greit. Det gjør ikke alltid det. Våkn opp, enden er nær, som det heter.

     • Og for å presisere: Jeg tror pragmatismen vinner og alt går i samme spor til det stopper seg selv. En styrt avvikling ser ikke ut til å være interessant for hverken Salomo eller hattemakere.

     • Egentlig burde vi begynne med sånne derivatveddemål på om det går til helvete eller ikke. Da skulle jeg blitt styrtrik på vei utfor stupet.

 19. Det hadde vært interessant å legge grafen over jordens befolkning over grafen for energibruk. Jeg mener bestemt man begynner i feil ende når man søker å løse problemet ved å redusere enkeltindividets forbruk.

  Jorden har et begrenset antall ressurser, det innebærer at vi må sørge for at befolkningen ikke overstiger ett gitt antall, hvis behov enkelt kan oppfylles av de ressursene vi har til rådighet. Vi trenger ikke 9 milliarder mennesker for å sikre artens overlevelse og utvikling. Hvis man over 2-4 generasjoner planmessig senket det globale befolkningstallet til mellom 500 millioner og 1 milliard kunne vi avblåse hele «omleggingen». (Så kan man heller slippe løs veksten igjen når vi begynner kolonisering av nye kloder, da det vil øke ressurstilfanget.)

  Den mest nærliggende metoden for å senke reproduksjonen er ved økonomiske incentiv. Det er klart at denne prosessen helst skulle startet for 50 år siden, men bedre sent enn aldri!

  • Jaha.. redusere befolkningen med 7 milliarder på 2-4 generasjoner høres dramatisk ut. Økonomiske incentiv.. sterilisering mot betaling kanskje?.. eller aborter mot betaling? Skuddpremier er kanskje en god ide? Eller legge ned helsevesenet for «vanlige» folk. Nesten alt dette foregår allerede på forskjellige måter i verden!
   Heller mer mot å fortsette i samme tralten som nå.. så regulerer det seg selv. Vi er alle i samme båt og har seilt den dit den er i dag.. bevisst eller ubevisst. Har du mønstret på med «han tykjen» må du seile med han og.. (gammelt jungelord fra kysten) Føler ikke behov for å sørge for artens fortsatte eksistens, tvert imot.. med tanke på andre arters ve og vel og moder jord selv.
   Så kan jo dem som ønsker det sysle med sine herrefolkstanker om hvordan befolkningsreduksjonen skal fordeles blant befolkningen i verden uten at det oppstår fullstendig kaos?.. men det er vel ønskelig da målet oppnås raskere.

 20. Jorda er flat var det noen som hevdet. Når man baserer artikkelen på gale forutsetninger, så får man galt bilde og driter man seg ut. Noen spår fremtiden basert på fortiden. Snakk om å ikke å ta inn over seg at verden er i stor forandring hvor han bygger fakta på gale forutsetninger.

 21. Dette var da veldig pessimistisk! Er selvfølgelig enig i at elektrisitet er en energibærer. Er også enig i at El bilen i utgangspunktet ikke løser noen problemer. Det er bare en løsning på lang sikt og det er en eller annen form for atomkraft. Denne teknologien er veldig sikker og kan i prinsippet generere nok energi til et moderne samfunn i kontinuerlig vekst….

 22. Det er litt vanskelig å se hva du prøver å si.
  Helt til slutten trodde jeg ser var privatbikismen du var ute etter, men så var det jammen Elon Musk som var problemet.
  Hvis vi forutsetter at vi kommer til å fortsatt ha personbiler i framtiden er det vanskelig å se en bedre løsning enn elbiler. Hvilke andre transportmidler har et energiforbruk tilsvarende 0.03 liter bensin pr mil pr person?
  Hvilke andre transportmidler blir renere etterhvert som verden får mer fornybar energi?
  Skriv heller artukler om solebergirevolusjonen.
  Elbiler har du ikke greie på.
  Kapitalisten Musk har gjort mer for framtidige generasjoner enn all verdens regjeringer. Han har dratt igang en energirevolusjon.

 23. Det er momsfritak ved kjøp av elbil. Hvis myndighetene hadde greid å følge sin egen tanke, hadde de innført det samme fritaket ved kjøp av sykkel. Det er veldig mange ungdommer (og kanskje voksne) som ikke har råd til sykkel, og leie av sykkel er bare mulig i noen få byer.

 24. Synd du lukker oerene og nekter aa hoere paa konstruktive motargumenter. Er redd du har forvillet deg i en blindgate og finner ikke veien ut. Hva er du egentlig vil frem til? Miljoe, klima, verdens energiutfordringer, eller hva? Uansett er det mindre konstruktivt idet du ikke skisserer noen loesninger. Hvor tok du forresten 29,1% markedsandel for elbilen fra?

 25. Hva er alternativet? Hvordan skal transporten foregå når oljen tar slutt? Med prisraset på solcellepaneler kan en gjennomsnittsbilist lade elbilen med solenergi langt billigere enn den fossildrevne koster i dag. Og i dårlig vær kan en skjøte på med ordinær nettlading! Hva er så problemet med elbilen?

  • Problemet er kanskje ikke lading av batteriet, men laging av batteriet, dvs. at det går med mineraler som kobolt og lithium, og disse finnes bare i begrensede mengder på kloden vår.

 26. El-biler går på kull. Og slik vil det være inntil det siste kullkraftverket i europa har lagt ned. Når jeg fyller bilen min med strøm, er konsekvensen at det fyres med mer kull i et kullkraftverk. Ingen snakk om kraft-mix forandrer på det.

  • Alternativet ditt til å drive bilen din med strøm fra et kullkraft er å drive den med mindre effektivt, mobilt bensinkraftverk. Da forbruker du mer energi per kilometer i tillegg til at rensingen av avgassene fra dette ene kraftverket kan gjøres mye mer effektiv enn det er mulig å få til i tusenvis av bilene den forsyner. Så selv om elbiler drevet på kullkraft selvfølgelig ikke er ideelt, ingen privatbilisme er ideell, så er det milesvis bedre enn dagens situasjon.

 27. Hvis det er privatbilismen man vil til livs er jeg enig i mye av det du skriver. At angrep på elbilen som fenomen er veien å gå for å oppnå dette er jeg mer usikker på. Leser ellers innlegget ditt primært som en økonomisk kommentar og at hovedpoenget er at det er subsidiene av elbilene du vil til livs. Jeg tror det finnes mer effektive økonomiske tiltak som kan settes i gang hvis målet er penger til målrettede miljøtiltak.

   
  Legger til grunn at vi er enige om at elbilene forurenser betydelig mindre enn tilsvarende oljefyrte biler. Også når produksjon av bil og batterier er tatt med i regnestykket.  

  I Europa regner man med at transport står for ca 20% av det totale energiforbruket. (Noen kilder opererer med ned mot 15%?) Privatbilismen står for ca. 50% av dette igjen, dvs 8-10%. Har sett har sfå kilder som mener at energiforbruket per kilometer er høyere enn 50% av tilsvarende oljefyrte biler. Hvis dette stemmer er det potensielt 4-5% av dagens totale energiforbruk i Europa vi diskuterer. Bilproduksjon er da holdt utenfor regnestykket.  
  De fleste store bilprodusentene forbereder seg på at antallet biler i privat eie kommer til å gå nedover de neste 15-20 årene, når man klarer å utnytte fordelene som selvkjørende biler kan gi i kombinasjon med bilpool ordninger. Håpet er at man kan klare seg med 1/5 til 1/10 av antallet biler vi har «behov for» i dag. Liberale estimater, men man kan jo alltids håpe. Hvis slike ordninger skal bli et levedyktig alternativ er det vanskelig å se for seg at det kan gjøres med annet enn elbiler. Her er det selvfølgelig mange ukjente faktorer i ligningen.  Hvis vi er mer konservative i våre spådommer og estimerer at mer effektiv utnytelse av bilparken kan redusere antall biler til halvparten vil det totale energiforbruket reduseres til i 2 – 2.5% . Gitt helelektrisk bilpark. Samtidig vil energiforbruket og forurensningen fra oljefyring gå ned tilsvarende 8-10% av dagens energiforbruk, gitt at vårt lille framtidsscenario slår til.
   
  At mye av strømmen er produsert av kullkraftverk og atomkraftverk blir et litt søkt forsøk på avsporing av diskusjonen etter min mening. Man kan mene mye om atomkraftverk, men at det er en effektiv og relativt lite forurensende produksjonsform for energi i forhold til alternativene er det vel lite tvil rundt.  (Miljørisiko er selvfølgelig et annet tema som kan diskuteres for seg.) Kullkraftverk er selvfølgelig ikke en ideell form for kraftproduksjon, som bør forbys etter min mening. Men når alternativet er millioner av små og ineffektive bensinkraftverk med dårlig avgasshåndtering er det kanskje ikke det verste kompromisset tilgjengelig, mens vi venter på en bedre løsning. Potensialet for mer miljøvennlig produksjon og distribusjon er også mye høyere for elproduksjon enn for olje.    

  Er man bekymret for strømnettet kan man trøste seg med at NVE har beregnet at man kan forsyne 1.5 millioner elbiler i 2030. Uten at man har tatt med økningen i privat kraftproduksjon, mulige restriksjoner på når på døgnet man kan lade privat og de potensielle fordelene elbilen kan bli som buffer i strømnettet med tilbakeføring i peak-perioder.   
  I tillegg er det mye som tyder på at elbiler produserer betydelig mindre svevestøv.  Det er mindre slitasje på bremseklosser da de stort sett bremser ved regenerering av bevegelsesenergier, ingen eksos og mindre asfaltstøv og slitasje på veibanen grunnet bedre regulert akselerasjon og bremsing. 

  Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med å få ned det private forbruket. Det har gått helt av skaftet og må gjøres noe med. Men friheten og mulighetene som privatbilisme representerer gjør at man realistisk sett må trappe ned gradvis. Behovet for personlig transport er der og skal det reduseres må alternativene være på plass. Det meste annet ville vært politisk umulig.  (Eller veldig veldig vanskelig. Politikere er ikke kjent for å gå for veldig vanskelige løsninger. Da blir de byttet ut.) 

  Så jeg er ikke uten videre enig i at elbilen er ei blindgate dersom det er jordas miljø man er opptatt av. Jeg vil heller se på den som et nødvendig onde, katalysator og godt kompromiss som midlertidig ordning mens man jobber med løsninger for å redusere privatbilismen. Det er mulig å gjøre to ting på en gang.
   
  Det er sikkert vanskelig å få til en kritisk diskusjon om elbilen i Norge. Men at dette er fordi Hauge har gjort elbilen til en hellig ku blir litt for populistisk. Det finnes ingen som har svar på hvordan man skal mette ni milliarder munner uten olje, kull og gass. Svaret er i hvert fall ikke å jobbe mot reduksjon av oljefyrt privatbilisme.
   
  Flott hvis du har mulighet til å se på tallene og gi en tilbakemelding hvis jeg har forregnet meg. Det er en viktig diskusjon og den fortjener å være faktabasert, så godt det går. 

  «EU reference scenario – Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050:» https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20(2)-web.pdf 
  Use of energy explained – Energy Use for Transportation:» https://www.eia.gov/Energyexplained/?page=us_energy_transportation 
  «Hva betyr elbiler for strømnettet:» https://www.nve.no/Media/4720/elbil_str%C3%B8mnett_rapport.pdf

 28. Hvis det er privatbilismen man vil til livs er jeg enig i mye av det du skriver. At angrep på elbilen som fenomen er veien å gå for å oppnå dette er jeg mer usikker på. Leser ellers innlegget ditt primært som en økonomisk kommentar og at hovedpoenget er at det er subsidiene av elbilene du vil til livs. Jeg tror det finnes mer effektive økonomiske tiltak som kan settes i gang hvis målet er penger til målrettede miljøtiltak.
   
  Legger til grunn at vi er enige om at elbilene forurenser betydelig mindre enn tilsvarende oljefyrte biler. Også når produksjon av bil og batterier er tatt med i regnestykket.  

  I Europa regner man med at transport står for ca 20% av det totale energiforbruket. (Noen kilder opererer med ned mot 15%?) Privatbilismen står for ca. 50% av dette igjen, dvs 8-10%. Har sett har sfå kilder som mener at energiforbruket per kilometer er høyere enn 50% av tilsvarende oljefyrte biler. Hvis dette stemmer er det potensielt 4-5% av dagens totale energiforbruk i Europa vi diskuterer. Bilproduksjon er da holdt utenfor regnestykket.  
  De fleste store bilprodusentene forbereder seg på at antallet biler i privat eie kommer til å gå nedover de neste 15-20 årene, når man klarer å utnytte fordelene som selvkjørende biler kan gi i kombinasjon med bilpool ordninger. Håpet er at man kan klare seg med 1/5 til 1/10 av antallet biler vi har «behov for» i dag. Liberale estimater, men man kan jo alltids håpe. Hvis slike ordninger skal bli et levedyktig alternativ er det vanskelig å se for seg at det kan gjøres med annet enn elbiler. Her er det selvfølgelig mange ukjente faktorer i ligningen.  Hvis vi er mer konservative i våre spådommer og estimerer at mer effektiv utnytelse av bilparken kan redusere antall biler til halvparten vil det totale energiforbruket reduseres til i 2 – 2.5% . Gitt helelektrisk bilpark. Samtidig vil energiforbruket og forurensningen fra oljefyring gå ned tilsvarende 8-10% av dagens energiforbruk, gitt at vårt lille framtidsscenario slår til.  

  At mye av strømmen er produsert av kullkraftverk og atomkraftverk blir et litt søkt forsøk på avsporing av diskusjonen etter min mening. Man kan mene mye om atomkraftverk, men at det er en effektiv og relativt lite forurensende produksjonsform for energi i forhold til alternativene er det vel lite tvil rundt.  (Miljørisiko er selvfølgelig et annet tema som kan diskuteres for seg.) Kullkraftverk er selvfølgelig ikke en ideell form for kraftproduksjon, som bør forbys etter min mening. Men når alternativet er millioner av små og ineffektive bensinkraftverk med dårlig avgasshåndtering er det kanskje ikke det verste kompromisset tilgjengelig, mens vi venter på en bedre løsning. Potensialet for mer miljøvennlig produksjon og distribusjon er også mye høyere for elproduksjon enn for olje.    

  Er man bekymret for strømnettet kan man trøste seg med at NVE har beregnet at man kan forsyne 1.5 millioner elbiler i 2030. Uten at man har tatt med økningen i privat kraftproduksjon, mulige restriksjoner på når på døgnet man kan lade privat og de potensielle fordelene elbilen kan bli som buffer i strømnettet med tilbakeføring i peak-perioder.   
  I tillegg er det mye som tyder på at elbiler produserer betydelig mindre svevestøv.  Det er mindre slitasje på bremseklosser da de stort sett bremser ved regenerering av bevegelsesenergier, ingen eksos og mindre asfaltstøv og slitasje på veibanen grunnet bedre regulert akselerasjon og bremsing. 

  Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med å få ned det private forbruket. Det har gått helt av skaftet og må gjøres noe med. Men friheten og mulighetene som privatbilisme representerer gjør at man realistisk sett må trappe ned gradvis. Behovet for personlig transport er der og skal det reduseres må alternativene være på plass. Det meste annet ville vært politisk umulig.  (Eller veldig veldig vanskelig. Politikere er ikke kjent for å gå for veldig vanskelige løsninger. Da blir de byttet ut.) 

  Så jeg er ikke uten videre enig i at elbilen er ei blindgate dersom det er jordas miljø man er opptatt av. Jeg vil heller se på den som et nødvendig onde, katalysator og godt kompromiss som midlertidig ordning mens man jobber med løsninger for å redusere privatbilismen. Det er mulig å gjøre to ting på en gang.  

  Det er sikkert vanskelig å få til en kritisk diskusjon om elbilen i Norge. Men at dette er fordi Hauge har gjort elbilen til en hellig ku blir litt for populistisk. Det finnes ingen som har svar på hvordan man skal mette ni milliarder munner uten olje, kull og gass. Men svaret er i hvert fall ikke å jobbe mot reduksjon av oljefyrt privatbilisme.
   
  Flott hvis du har mulighet til å se på tallene og gi en tilbakemelding hvis jeg har forregnet meg. Det er en viktig diskusjon og den fortjener å være faktabasert, så godt det går. 

  «EU reference scenario – Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050:» https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20(2)-web.pdf 
  Use of energy explained – Energy Use for Transportation:» https://www.eia.gov/Energyexplained/?page=us_energy_transportation 
  «Hva betyr elbiler for strømnettet:» https://www.nve.no/Media/4720/elbil_str%C3%B8mnett_rapport.pdf

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.