Danske kapitaleiere har fått smaken for billig arbeidskraft fra Øst-Europa

0

Arbeidere fra Øst-Europa får nesten utelukkende jobber i det som i Danmark kalles 3F-fagene, altså bygg, industri, transport, rengjøring, «den grønne sektor» og hotell og restaurant. Hele 4 av 5 østarbeidere får jobb i disse bransjene, skriver Fagbladet 3F.

Inden for det seneste år har 121.000 østarbejdere arbejdet i Danmark. Det er en stigning på 10 procent i forhold til året før. …
Således har næsten fire ud af fem af de nytilkomne østarbejdere fået arbejde i byggebranchen, industri, transport, det grønne område, rengøring, hotel og restaurationsbranchen inden for det seneste år. …
Det skaber et pres på 3F’ernes muligheder på arbejdsmarkedet, siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F.
– Når mængden af udenlandske arbejdere stiger i dette omfang, så bliver det sværere for danske arbejdsløse at finde ind på arbejdsmarkedet. De jobåbninger, der er, bliver i stedet besat af udlændinge, siger han.

Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet sier at «- De danske arbejdsgivere har fået smag for østeuropæisk arbejdskraft. Og det betyder også, at 3F’erne skal konkurrere med et helt nyt segment om job, som de før var sikre på at kunne få.»

Arbeidsmarkedsforsker på Københavns Universitet Søren Kaj Andersen sier at det er påfallende at samtidig som man snakker om de viktige verdiene utenlandske akademikere trekker med seg til Danmark, så er det som virkelig skjer at det er en boom av lavlønte østarbeidere som er i ferd med å ta over hele bransjer. I Tyskland er allerede hele bransjer overtatt av lavtlønte utenlandske arbeidere, til dels med ekstremt lave lønninger og elendige arbeidsvilkår.

Andersen sier at akkurat som i andre EU-land betyr dette at disse bransjene blir lavtlønnsbransjer. Problemet er ikke den utenlandske arbeideren, sier han, men den utfordringen som følger med denne stigningen.

Samtidig faller organisasjonsgraden i dansk fagbevegelse. Danmark har tradisjonelt hatt en svært høy grad av fagorganisering, men hvis utviklinga fortsetter som nå vil bare en av to lønnsmottakere være organisert i 2030, sier Harald Børsting, som er leder i dansk LO. Det vil undergrave fagbevegelsens stilling i det danske samfunnet og svekke tariffavtalenes posisjon og legitimitet.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.