Danske kapitaleiere har fått smaken for billig arbeidskraft fra Øst-Europa

0

Arbeidere fra Øst-Europa får nesten utelukkende jobber i det som i Danmark kalles 3F-fagene, altså bygg, industri, transport, rengjøring, «den grønne sektor» og hotell og restaurant. Hele 4 av 5 østarbeidere får jobb i disse bransjene, skriver Fagbladet 3F.

Inden for det seneste år har 121.000 østarbejdere arbejdet i Danmark. Det er en stigning på 10 procent i forhold til året før. …
Således har næsten fire ud af fem af de nytilkomne østarbejdere fået arbejde i byggebranchen, industri, transport, det grønne område, rengøring, hotel og restaurationsbranchen inden for det seneste år. …
Det skaber et pres på 3F’ernes muligheder på arbejdsmarkedet, siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F.
– Når mængden af udenlandske arbejdere stiger i dette omfang, så bliver det sværere for danske arbejdsløse at finde ind på arbejdsmarkedet. De jobåbninger, der er, bliver i stedet besat af udlændinge, siger han.

Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet sier at «- De danske arbejdsgivere har fået smag for østeuropæisk arbejdskraft. Og det betyder også, at 3F’erne skal konkurrere med et helt nyt segment om job, som de før var sikre på at kunne få.»

Arbeidsmarkedsforsker på Københavns Universitet Søren Kaj Andersen sier at det er påfallende at samtidig som man snakker om de viktige verdiene utenlandske akademikere trekker med seg til Danmark, så er det som virkelig skjer at det er en boom av lavlønte østarbeidere som er i ferd med å ta over hele bransjer. I Tyskland er allerede hele bransjer overtatt av lavtlønte utenlandske arbeidere, til dels med ekstremt lave lønninger og elendige arbeidsvilkår.

Andersen sier at akkurat som i andre EU-land betyr dette at disse bransjene blir lavtlønnsbransjer. Problemet er ikke den utenlandske arbeideren, sier han, men den utfordringen som følger med denne stigningen.

Samtidig faller organisasjonsgraden i dansk fagbevegelse. Danmark har tradisjonelt hatt en svært høy grad av fagorganisering, men hvis utviklinga fortsetter som nå vil bare en av to lønnsmottakere være organisert i 2030, sier Harald Børsting, som er leder i dansk LO. Det vil undergrave fagbevegelsens stilling i det danske samfunnet og svekke tariffavtalenes posisjon og legitimitet.

Forrige artikkel– USA brukte hvitt fosfor i bombinga av Raqqa
Neste artikkel– Ap ser ikke ut til å stoppe jernbane-frislipp
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).