– Ap ser ikke ut til å stoppe jernbane-frislipp

0
NSB Kilde: Shutterstock

Bare et mindretall av APs stortingskandidater går inn for veto mot EUs direktiv om konkurranseutsetting av jernbanen. Dette til tross for at Ap i programmet sitt sier at de er imot anbudskonkurranse og privatisering av jernbanen.

Det er ABC Nyheter som skriver dette, bygd på en spørreundersøkelse som er gjennomført av Nei til EU.

EUs nye «Jernbanepakke 4» krever full anbudskonkurranse om alle persontrafikkstrekninger som hovedregel, og EØS-avtalen gjør dette til lov også for Norge, dersom vi ikke legger ned veto.
Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsmann denne stortingsperioden forsikrer om at Ap «ikke vil rive opp NSB og lage masse byråkrati og slippe til andre aktører». Men vil Ap legge ned veto mot Jernbanepakke 4?

Nei til EU har gjennomført en større spørreundersøkelse blat 417 mest aktuelle stortingskandidater fra alle partier.

Av 82 spurte stortingskandidater for Ap, svarer bare 23 at de vil bruke reservasjonsretten mot å gjøre EUs Jernbanepakke 4 til norsk jerbanelov.
De øvrige svarer at de ikke vet, eller unnlater å svare. To sier de ikke vil bruke reservasjonsretten.
En enstemmig LO-kongress vedtok i juni et krav om at Norge skal legge ned veto mot Jernbanepakke 4. Men bare et mindretall av Aps stortingskandidater ønsker å hindre privatisering gjennom et veto.
Ap er altså seg sjøl likt.

Det må også føyes til at bare to av Aps stortingskandidater sa at de foretrekker en handelsavtale framfor EØS-avtalen. En stemme for Ap er altså en stemme for EØS.

Privatisering av jernbanen er blitt forberedt siden 1989. Da ble NSB delt i et NSB i en såkalt kjørevei- og en trafikkdel med adskilt økonomi. Dette møtte stor motstand i jernbanens fagorganisasjoner og prosessen tok tid. Grunnen til at Ap-regjeringa ville dele NSB i to på denne måten, på tross av motstand fra sitt eget grunnplan var at departementet og Stortinget av hensyn til et kommende EU-krav om å legge til rette for økt konkurranse på kjøreveien.

Dette direktivet kom i 1991. I direktivet kreves det at alle jernbaneselskaper skal kunne drifte jernbane på skinnene til alle medlemsland, både når det gjelder person- og godstransport.
Den gamle sosialdemokratiske industristrategen Finn Lied sa til Klassekampen i 2009 at:

– Jens Stoltenberg er en markedsentusiast. Det er trist å se at Arbeiderpartiet ødelegger offentlig sektor med sin fascinasjon for primitiv markedsøkonomi.

Og Jonas Gahr Støre, som var med på å kuppe Norge inn i EØS, vil neppe bruke veto mot EU.
Igjen vil vi antakelig få en ny etappe i det vi har kalt lagtempo i flere etapper. Ap tilrettelegger for privatisering, Høyre gjør klart til privatisering og Ap gjør ingenting for å hindre det, og vips så er enda en sektor privatisert. Men sjølve vedtaket er satt bort til byråkratene i Brussel slik at norske politikere, og da spesielt AP, kan si at de ble pålagt det.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.