– Ap ser ikke ut til å stoppe jernbane-frislipp

0
NSB Kilde: Shutterstock

Bare et mindretall av APs stortingskandidater går inn for veto mot EUs direktiv om konkurranseutsetting av jernbanen. Dette til tross for at Ap i programmet sitt sier at de er imot anbudskonkurranse og privatisering av jernbanen.

Det er ABC Nyheter som skriver dette, bygd på en spørreundersøkelse som er gjennomført av Nei til EU.

EUs nye «Jernbanepakke 4» krever full anbudskonkurranse om alle persontrafikkstrekninger som hovedregel, og EØS-avtalen gjør dette til lov også for Norge, dersom vi ikke legger ned veto.
Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsmann denne stortingsperioden forsikrer om at Ap «ikke vil rive opp NSB og lage masse byråkrati og slippe til andre aktører». Men vil Ap legge ned veto mot Jernbanepakke 4?

Nei til EU har gjennomført en større spørreundersøkelse blat 417 mest aktuelle stortingskandidater fra alle partier.

Av 82 spurte stortingskandidater for Ap, svarer bare 23 at de vil bruke reservasjonsretten mot å gjøre EUs Jernbanepakke 4 til norsk jerbanelov.
De øvrige svarer at de ikke vet, eller unnlater å svare. To sier de ikke vil bruke reservasjonsretten.
En enstemmig LO-kongress vedtok i juni et krav om at Norge skal legge ned veto mot Jernbanepakke 4. Men bare et mindretall av Aps stortingskandidater ønsker å hindre privatisering gjennom et veto.
Ap er altså seg sjøl likt.

Det må også føyes til at bare to av Aps stortingskandidater sa at de foretrekker en handelsavtale framfor EØS-avtalen. En stemme for Ap er altså en stemme for EØS.

Privatisering av jernbanen er blitt forberedt siden 1989. Da ble NSB delt i et NSB i en såkalt kjørevei- og en trafikkdel med adskilt økonomi. Dette møtte stor motstand i jernbanens fagorganisasjoner og prosessen tok tid. Grunnen til at Ap-regjeringa ville dele NSB i to på denne måten, på tross av motstand fra sitt eget grunnplan var at departementet og Stortinget av hensyn til et kommende EU-krav om å legge til rette for økt konkurranse på kjøreveien.

Dette direktivet kom i 1991. I direktivet kreves det at alle jernbaneselskaper skal kunne drifte jernbane på skinnene til alle medlemsland, både når det gjelder person- og godstransport.
Den gamle sosialdemokratiske industristrategen Finn Lied sa til Klassekampen i 2009 at:

– Jens Stoltenberg er en markedsentusiast. Det er trist å se at Arbeiderpartiet ødelegger offentlig sektor med sin fascinasjon for primitiv markedsøkonomi.

Og Jonas Gahr Støre, som var med på å kuppe Norge inn i EØS, vil neppe bruke veto mot EU.
Igjen vil vi antakelig få en ny etappe i det vi har kalt lagtempo i flere etapper. Ap tilrettelegger for privatisering, Høyre gjør klart til privatisering og Ap gjør ingenting for å hindre det, og vips så er enda en sektor privatisert. Men sjølve vedtaket er satt bort til byråkratene i Brussel slik at norske politikere, og da spesielt AP, kan si at de ble pålagt det.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDanske kapitaleiere har fått smaken for billig arbeidskraft fra Øst-Europa
Neste artikkel– Laserangrep viser hvor sårbare selvkjørende biler er
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).