Det energifattige Europa og de harde valgene

33

Til tross for alt snakk og all subsidiering av «fornybar energi», viser alle fakta at Europa, og særlig EU, er totalt avhengig av import av olje og gass. Selv den svært kostbare tyske «Energiewende» har ikke klart å rokke vesentlig ved dette. 

Eurosonen ille ute

Spesielt tydelig blir dette hvis vi ser på eurosonen. Etter brexit er det også det perspektivet som gir de beste indikatorene for hvordan det står til. Storbritannia var som kjent en periode nettoeksportør av olje og gass. Siden 2005 er Det forente kongedømmet igjen nettoimportør av både olje og gass, men landet er fortsatt en stor produsent. Siden landet er på vei ut av EU (?) er det derfor naturlig å holde britene utenfor når vi skal se på EUs energisituasjon.

Tallene fra BP Statistical Review regnes som de mest pålitelige i bransjen, så det er god grunn til å holde seg til dem. Disse to grafene viser at det var et fall i importen av både olje og gass i perioden fra 2008 til 2014, og så har importen tatt seg opp igjen, mer markant for gass enn for olje.

2008-2014 var perioden med den lange stagnasjonen etter finanskrisa, så det er ikke overraskende at energiimporten gikk ned da. Men nå har industrien i EU tatt seg litt opp igjen, og vi ser at energiimporten øker igjen.

Tyskland klarer det ikke, på tross av enorm innsats

For Tyskland ser vi samme tendens. Ifølge BPSR økte landets oljeimport i 2016 med 2,7% og gassimport med 11%. Ikke mye «Wende» der.

Tyskland er EUs industrielle lokomotiv, en av verdens største industrinasjoner og verdens femte største forbruker av olje og tredje største forbruker av naturgass. 

Tyskland har samtidig gjort Europas største dreining mot fornybar energi. Det dyrkes raps over hele landet til biodiesel. Det settes opp vindmøller over alt og til og med fruktbar jord dekkes med solcellepaneler. Subsisiene til fornybar kraft koster innbyggerne milliarder av euro hvert år. Men likevel er Tyskland totalavhengig av olje, gass og kull. Uten fossil energi stopper Tysklands industri og store deler av infrastrukturen.

Prisen på elektrisk kraft til forbrukere har gått opp med 50% fra 2006 til 2017.

Den voldsomme satsinga på fornybar energi til strømproduksjon har gitt resultater, og fornybarandelen av strømproduksjonen har passert 25%. Men i den totale energibruken handler Tysklands energibruk om brunnkull, steinkull, olje og gass, kort sagt karbon i ulike former.

For EU28 utgjorde karbonenergi 72,5% av energibruken i 2013. I tillegg kom kjernekraft med 14,1%. Fornybar energi har økt fra 4,3% i 1990 til 21,4% i 2014. Men ingen tall tilsier at fornybar energi står i ferd med å overta for fossil energi i Europa. Den er og blir et viktig, om enn kostbart, supplement.

Hvor mye energi får man igjen?

Et annet problem er at den mengden energi man må putte inn for å få ut en viss mengde energi, energy returned on energy invested (EROEI), er langt større for mesteparten av den fornybare energien enn for karbonkildene. Unntaket er vannkraft, men uheldigvis er det få land i Europa som har noe særlig vannkraft å ta av. EROEI faller også for olje og gass etter hvert som oljen og gassen blir vanskeligere å utvinne. En EROEI på 5 betyr at en putter inn en energimengde lik 1 og får ut en energimengde lik 4.

Olje og gass før 1970 hadde en EROEI på 30, etter 2005 en EROEI på 14,5, kull 80, solceller 6,8. (Tall fra USA)

Europa i kattepine

Europa er energimessig et fattig kontinent, hvis vi holder Norge og Russland utenfor. På tross av iherdige forsøk og desto flere høytidelige erklæringer har EU ikke klart å rive seg løs fra avhengigheten av importert olje og gass samt hjemlig kull. Det er heller ingenting som tyder på at unionen vil klare det i overskuelig framtid. Selv Tyskland, som har satset så enormt hardt, har ikke klart å komme i nærheten av karbonuavhengighet.

Hitlers Tyskland var også desperat etter energi. Det var ikke minst derfor landet forsøkte å rykke fram til Baku ved Kaspihavet, der det fantes enorme mengder naturgass og olje. Til sjuende og sist havnet Operasjon Barbarossa i stor grad om olje. Dagens Tyskland er ikke vesentlig bedre stilt.

Det er vel og bra at det forskes i ny batteriteknologi og nye energiløsninger som skal komme en gang i framtida. Men så lenge de ikke er praktisk implementert og kan brukes til å holde folk varme, mette og i sving, så er å blir de fugler på taket.

Det gjør at Europa står overfor harde valg. En fortsatt kapitalistisk vekst vil ikke kunne sikres ved hjelp av fornybar energi. Hvis kontinentet ønsker å bli mer ”miljøvennlig”, hvordan man nå vil definere det, så er det ingen annen utvei enn å sørge for en dramatisk omlegging av hele måten samfunnet er konstruert på. Energiforbruket må ned, forbruket av sjeldne mineraler og andre lagerressurser må ned. Gjenbruk må i mye større grad bli normen. De mest intelligente transportløsningene vil gå på å redusere transportbehovet, både av folk og varer. I dette regnestykket er det ikke plass til kapitalismen. Men forhåpentlig vil det gå an å finne løsninger som har framtida for seg, før det er for seint.

«Our Friend the Atom», Walt Disneys kjernefysiske utopi fra 1957.

«Vår venn atomet»

I 1957 lagde Walt Disney en tegnefilm med tittelen «Our Friend the Atom» som med tegnefilmens og populærvitenskapens virkemidler skulle overbevise folk om at atomkraften var i ferd med å løse menneskehetens energiproblemer en gang for alle. Jeg kan huske at jeg som guttunge trodde på filmen. Mye av det som produseres av framtidsvyer om energier som skal «løse alle problemer» i dag, har mye til felles med «Vår venn atomet», men jeg må innrømme at i 2017 lar jeg meg ikke så lett imponere som for 60 år siden. Det er en skepsis jeg anbefaler.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


33 KOMMENTARER

 1. Men atomkraft kan, om man slutter å tro på spøkelser, gjøre Europe uavhengig av karbon baserte kilder for produksjon av kull. Redselen for atomkraft er sterkt overdrevet og det er fullt mulig å lagre avfallet påmen trygg måte.

  • «Redselen for atomkraft er sterkt overdrevet og det er fullt mulig å lagre avfallet påmen trygg måte.»

   Japan har litt problemer med å lagre avfallet fra Fukushima. Avfallet har spredd seg rundt hele kloden, og det fortsetter å lekke til både luft og vann.

   Japan har innført lover som gjør det forbudt å publisere negative (sanne) nyheter om Fukushima i media eller sosiale medier.

   Om kjernekraften er så trygg, hvorfor truer man folk med fengselsstraff om de avslører negative effekter av atomkatastrofer?

   De amerikanske kraftverkene i Japan som ikke fungerte slik de skulle og var eksportert til en jordskelvssone der de var dømt til å feile har fått alt for lite kritikk.

   Tsjernobyl-ulykken fikk mye kritikk, slik som her:

   Discovery Channel Disaster At Chernobyl 2004
   https://www.youtube.com/watch?v=cJUssWx1AwE

   Konklusjonen i Discovery Channels dokumentar var at kommunsime og kjernekraft er en dårlig løsning.

   Kjernekraft viste seg også være en dårlig løsning for det kapitalistiske Japan, som importerte «ufeilbarlige» amerikanske atomkraftverk…

   De eneste som i dag kan gjenvinne atomafall eller lagre atomafall på en trygg måte er Russland.

   USA har aldri prioritert sikkerhet, for det koster penger.

   En gruve i USA der de oppbevarer høyradioaktivt afall kollapset nylig, og ingenting kan gjøres for å stoppe lekasjer til luft og grunnvann.

   Det er alt for farlig å nærme seg området.

   Grunnvannet forsyner hele delstaten Washington med drikkevann.

   • I Japan var det menneskelig feil, Tsjernobyl var dårlig bygging. Tror jeg dekket begge de to i min kommentar. Hva gjelder Japan, og andre land, sine forsøk på sensur er det en helt annen ting, vi vet hva som skjedde.

    • «I Japan var det menneskelig feil, Tsjernobyl var dårlig bygging.»

     Du tar jo feil hele tiden.

     Er det med vilje?

     Begge hendelsene skjedde på grunn av menneskelig feil !!!

     Tsjernobyl var ikke på grunn av dårlig bygging, men på grunn av idioter som tabbet seg litt ut under en stresstest av anlegget… (Har du virkelig ikke fått med deg at hele vesten konkluderte med at det menneskelig svikt som førte til katastrofen i Tsjernobyl?)

     Folk ble straffet for hva som skjedde i Tsjernobyl.

     Har noen innrømt eller blitt straffet for den menneskelige feilen i Japan?

     Nei!

     Hvorfor ikke?

     Jeg kan svare: De var amerikanere og amerikanere er visst fritatt for straffeansvar.

     Det var amerikanere fra General Electric som driftet anlegget i Japan, og de satte seg på første fly hjem til USA når jobben ble litt farlig…

     Jeg ble litt sjokkert når jeg leste artikler i amerikansk media om hvor heltemodige de amerikanske arbeiderene var når de satt seg på første fly bort fra den radioaktive arbeidsplassen.

     Ingen av de amerikanske arbeiderene ble igjen for å hjelpe japanere.

     De ble fremstilt som helter i amerikansk media for å rømme fra fare, men amerikansk media gjorde sitt beste for å ikke nevne at det var amerikanske reaktorer som amerikanerene rømte fra…

     • Om Tsjernobyl:

      «Da man forsøkte å stanse reaktoren, viste det seg at tuppene på kontrollstavene, som også var laget av grafitt, faktisk bidro til å øke effekten ytterligere. Dette var en konstruksjonsfeil som operatørene ikke kjente tIl.»

      Dette var vel hovedårsaken, om jeg forstod det rett. Alt det menneskelige var rutine og godt kjent, men pga dårlig dokumentasjon (og dårlig konstruksjon?) gikk ting ut av kontroll. Så, joda, det var menneskelig svikt tilstede, men ikke nødvendigvis fra teknikernes side. Hvem som ble straffet og hvorfor er jo rimelig uinteressant.

      Når det gjelder Fukushima snakker du om politikk, noe jeg synes ligger utenfor rammen av denne diskusjonen.

     • Trond: Dersom det du skriver her er riktig ‘tvers igjennom’ så kan vi vel si at det er et lysende eksempel på ‘fake news’ fra MSM. Desinformasjon ved ikke å rapportere.

  • sverremunthe: Kan man slutte å tro på spøkelser når man daglig kan se dem gå rundt i Europas byer og tettsteder? Og når nan i tillegg vet hva spøkelsenes mannlige utgaver kan finne på så er det vel ikke rart at folk blir redde både for atomkraftverkene og avfallslagrene.

 2. Russland med sine store gass og oljeforekomster burde i vår tid ha vært betraktet som å være Europas beste venn. Men isteden dyrkes altså fiendeskapet mot Russland fordi det passer USA.

  Skulle det bli full blokade av Russland kan Norge ligge veldig dårlig an hvis EU skulle kreve at Norge skal dekke mye mer av Europas energibehov når det gjelder olje, gass, strøm og evt thorium. Men Norge ruster altså militært mot Russland, og altså ikke mot Tyskland. Et energifattig Tyskland kan oppføre seg desperat i sin jakt etter energi.

  • Helt enig.

   Vi er helt feil alliert.

   Det gigantiske fettberget Erna som kan omdannes til biodiesel – nok til å gjøre hele verden grønn, har invitert amerikanske soldater inn i Norge…

   Det er forræderi !

   Det er vel ikke lenge til USA begår statskupp i norge og stjeler våre oljeressurser og den… noe feite og oljerike statsministeren vår?

   Statsministeren kan de beholde om de klarer å frakte henne over Atlanteren.

   Tenk så mye skade hun kan gjøre i USA !

   • Anser statskuppet som gjennomført allerede. Utenrikspolitikken har vi overlatt til USA/NATO og innenrikspolitikken til EU gjennom EØS.. så da er jeg vel statsløs da, men det blir vi vel alle når galningene har klart å samle verden under ett styre.

    • Finanskapitalen har allerede klart å samle verden under en arkitektur, finanskapitalens arkitektur, som NRK Dagsrevyen promoterer gjennom å ha Barcode som bakgrunnsbilde. En svært effektiv hjernevask av Norges befolkning, men så er da også NRK finanskapitalens medium. Dessverre stoler de unge mer på NRK enn sosiale medier.

     Personlig klarte jeg imidlertid å finne en liten perle av tradisjonell arkitektur her på Mactan, hvor Sør-Koreanerne snart har kjøpt opp hele øya for sine turistmaskiner: http://permaliv.blogspot.no/2017/07/haruhay-dream-resort-review-holiday.html

     Inne i Cebu City har kineserne bygd et enormt nytt kjøpesenter, som ser ut til å være betydelig større enn f.eks. Thons kjøpesenter i Sandvika. Her sender folk enorme mengder av penger til slekt og venner på Filippinene, så bygger kineserne kjøpesentre, som Filippinerne er ville etter, hvor kineserne støvsuger dem for penger og sender disse pengene, som min kone har slitt for på et sykehjem for demente, videre til Kina!

     Slik havner snart all kapital i Kina. Går den ikke direkte til Kina går den til kinesernes McMansions i Blueberry Hills, som ikke ligger noe tilbake for de man finner i Beverly Hills.

     Kjøpesentrene fungerer omlag som såpeoperaene, som TV flyter over av her, hvor man får en falsk smak av «the American dream».

     Det ser allikevel ut til å ha skjedd en liten forbedring siden sist jeg var her, da ikke lenger masse småunger stimler sammen rundt bilene for å selge deg noe så snart bilen blir sittende fast i trafikken. Disse ser ut til å ha forsvunnet helt.

     Mactan ser imidlertid ut til å ha blitt mer forurenset, havet er ikke så trivelig lenger, for mye plast og kloakk. Så her må man snart få på plass nye systemer, hvis ikke vil snart Sør-Koreanernes turistmaskiner drukne i plastavfall og kloakk. Havbunnen utenfor de innhegnede strendene til turistmaskinene er fulle av plast, og vikene av kloakk.

     Imens nyter jeg autensiteten i jungelen her på Haruhay.

 3. “Det energifattige Europa og de harde valgene »

  «Harde valg» blir et greit uttrykk for marginaliseringen vesten nå står overfor. ;-]

  [Reposting:-]
  Russland handler nå petroprodukter kun i rubler eller yuan. De har fått i gang egen global gassbørs i St. Petersburg. Russisk gass og prisingen av gassen – fra de enorme nye gassfeltene i Vest-Sibir (ca 9 mldr tonn! – med relativ nærhet til Norge) – er nå dermed frakoblet petrodollaren. Det svekker dollaren.

  Russland / Kina bruker olje-/gass-salg (og andre salg til vesten mot dollar) til å kjøpe gull på verdensmarkedet. Det er til gullpriser som USAs finansdep. holder kunstig lavt priset, gjennom et “stabiliseringsfond” – Exchange Stabilization Fund (ESF).

  Dollarprisen, derimot, holdes kunstig høy. Det gir et gap – “spread” – mellom de reelle verdiene av gull og dollar og verdensmarkeds-prisene.

  Denne differansen nyttiggjør Russland og Kina seg. De gjør det ved å selge dollar-overpriset olje og gass (pga. kunstig høy verdi på dollar, i f.h.t. f.x. USAs store utenriksgjeld) mot underpriset gull.

  I tillegg blir EUropa stadig mer avhengig av russisk gass, og vil neppe klare seg bra uten.

  Dermed sitter vesten i den perfekte økonomiske fellen, i en dårlig spiral:
  Dess mer russisk gass EUropa kjøper (med dollar eller gull), dess mer presses USA til å “trykke penger” (for på kunstig og USA-gunstig nivå å “stabilisere” prisen på gull og dollar) – og dermed også inflatere dollarmengden ytterligere.

  Så med sin olje/gass kjøper Russland billige dollar, som de så igjen kjøper billig gull for.
  – Og alt de facto subsidiert av US Treasury.

  Det er de sikkert glad for, i US Treasury. #-]

  Dollaren får dermed et forsterket press nedover, for hver runde i spiralen – som svirrer kontinuering (til slurpelyden av ca 85 millioner fat olje som kjøpes og forbrukes i verden DAGLIG).

  Og vesten kan ikke komme seg ut av fellen – ganske enkelt fordi de/vi har konstruert fellen selv, for å gavne sine øvrige markeder.

  Russland bare selger olje, de – og kjøper gull med dollarene de får da. Det alt. ?

  Enkelte kommentatorer beskriver dette som at Putins økonomiske råd har brukt judo-prinsippet (Putin er judomester og har skrevet lærebok om judo) om å bruke kamp-partnerens egen kraft mot ham. Det skjer ihvertfall her, i denne fellen.

  I sjakk kalles det gjerne “sjakk matt”. – Zbig Brzezinskis “Grand Chessboard” (jf. Zbigs 1997-bok) ble snudd rundt mot USA-NATO av et russisk økonomisk judo-grep (!).

  ?

  • «Russland bare selger olje, de – og kjøper gull med dollarene de får da. Det alt.»

   Og noen synes at det er litt ufint at de bruker pengene til å kjøpe sitt eget gull som de utvinner fra sine egne gruver.

   Det er jo litt ufint…

   Det er jo utenlandske firma som skal tjene penger på gruvedriften?

 4. Konklusjonen vi kan trekke ligger vel egentlig helt i dagen. Enten kollapser det nåværende system, styrt av en koalisjon mellom politikere og storkapital, populært kalt kapitalisme, eller så humper verden videre på gammel grus.

  Å tro at man kan snu dette via politisk deltagelse vil jeg i beskjedenhet sammenligne med å tro på julenissen. De krefter som vil motarbeide prosjektet er formidable. Først når den siste olje er pumpet og brent vil de snu seg rundt, og bebreide indignert det folk som ikke tok advarslene på alvor.

  Det eneste som effektivt kan begrense forbruket av energi er knyttet til to sentrale forhold:

  1. Nye oppfinnelser/forbedringer, som kommer frem fra jungelen av forsøk på å forhindre dem fra å bli realiteter.

  2. Bevisstgjøring av den enkelte forbrukers betydning i forhold til de valg mennesker gjør ved livets mange korsveier.

  Klarer man å bidra med noe positivt innenfor disse to punkter har man bypasset det politiske system, som står innstilt på å bruke fossil energi helt til siste dråpe og kullbit.

 5. Eg trur Steigan er på nokså gyngande grunn når han trur at kommunisme skal føre til berekraftige samfunn. Ei kommunistregjering kan moglegvis fjerne mykje av privatbilismen i eit land. Hjelper det noko særleg? Tog og buss skal og ha drivstoff. Tog som går fort er ikkje så miljøvenlege heller. I DDR hadde dei så ikkje mange privatbilar? Og folk hadde heller ikkje høgt ana privatforbruk, Endå hadde DDR nokså store utslepp av Co2. DDR hadde eit folketal på omlag 16 millionar. Det er mange, og dei skulle ha mat, klede, opppvarming og mange andre ting.

  I eit moderne samfunn vil difor folk sannsynlegvis automatisk ha eit nokså høgt forbruk. Og folk skal jobbe med noko eller leva på trygd eller pensjon. Kommunisme vil ikkje hjelpe på det i seg sjølv. Ein stad skal verdiane hentast, for at folk skal kunne leva. Kva skal 80 millionar tyskerar leva av dersom dei ikkje skal ha industri? Dei må ha den for å kunne importera inn varer som dei treng frå andre land mm. Dei folkerike landa må oftast importera mange varer, som dei ikkje har sjølve. Veldig mykje av politikken er påverka av folkeauke og folketal. Jørgen Randers og andre tok opp dette alt på 70 talet.

  • Det er vel ikke kommunisme som har stilt verden i dagens situasjon, det er vel heller kapitalismen.
   Poenget er at menneskene kan ikke bare forbruke resurser og tro at det er utømmelig og at det er uten konsekvenser, uansett styreform.
   Men en ting er ganske sikkert: Ingen av verdens problemer vil bli løst innafor «demokratiet», til det er folk alt for egoistisk.
   Så egentlig er det bare å poppe popkorn,åpne seg ei pils å klatre opp på tribunen å nyte forestillingen.

  • Med din förställning om «kommunisme» som utgångspunkt finner jag att världen aldrig någonsin varit så kommunistisk som den är idag. Samme type förställning har andra etiketterat med pejorativ som «etatism», «statskapitalism», «statssocialism». Själv tycker jag kärnan i din ledande föreställning mest påminner om il Duce.

   «Kärt barn får många namn»… och kära namn få många barn.

   Kommun-isme vil ikkje hjelpe… nej, lika lite som et set ideer av väl så goda värden «välfärdens» samfund ofärdigt tror sig bestå av… eftersom kommunism ikke är en idé utan den verklige rörelse som «i seg sjölv» upphäver og uppfinner värden efter hand…

   – vi forskar inte här för att veta vad det är att vara god, utan för att bli det… sa en kommunist vid namn Aristoteles understucket till en annan kommunist vid namn Platon

 6. Tyskland er helt avhengog av Gass og Olje fra Russland, og er det noen som virkelig tror at de har stoppet den importen? Business as usual. Avtaler og sanksjoner undertegnes – i praksis gjøres det motsatte.

 7. Tysklands «Energiwende» hadde ikke som mål å redusere CO2-utslipp, men å stenge atomkraften. Det har de lykkes med. Men strømmen har i overveiende grad blitt erstattet av kullkraft. Så der har de en stor jobb å gjøre. Noe importeres fra naboland, det kommer flere overføringskabler fra Norge, de satser mye på bioenergi (stort sett avfall fra jordbruket) og de bygger vindturbiner i det lille de har av Nordsjøen.

  Et oppgave de jobber med nå er overføringsnettet. Vindkraft fra Nordsjøen må kobles sørover i Tyskland til de store befolkningssentrene, og til all solkraften (mest i sør), siden vind og sol kan utfylle hverandre gjennom døgnet.

  Enklere og billigere enn å bygge ut mer kraft er det å redusere forbruket. Energieffektivisering innebærer alt fra etterisolering av hus, energigjerrige hvitevarer, skifte av strømforbruket til andre deler av døgnet, LED-lamper osv.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.