Protestene mot korrupsjon i Russland

32

I mange russiske byer var det demonstrasjoner mot korrupsjon på Russland-dagen. Bevegelsen skal være ledet av Alexeij Navalnijs Anti-Corruption Fondation. Symbolet til bevegelsen var en gummiand, noe som henspiller på at statsminister Dmitrij Medvedev, som er bevegelsens fremste skyteskive, skal ha et spesialbygd hus for ender i sin private park.

Hvor omfattende er korrupsjonen?

Før vi ser på hva denne bevegelsen er og hva Navalnij står for, er det på sin plass å se på korrupsjonen i Russland. Er det sant at det er omfattende og er et stort problem i samfunnet? I første omgang kan man se på hva russiske myndigheter sjøl sier om dette.

Russisk økokrim, som er underlagt innenriksdepartementet, sier at den gjennomsnittlige bestikkelsen i Russland var på 208.000 rubler (30.000 NOK) i 2014. Isvestija skrev at «funksjonærer er blitt vant til å ta imot bestikkelser i dollar», ifølge Moscow Times.

I mars 2017 sa sjefen for korrupsjonsbekjempelsen i Russland, generalløytnant Andreij Kurnosenko til avisa Komersant at gjennomsnittsbestikkelsen hadde økt med 75% på ett år til 328.000 rubler. Ifølge Rosstat, Russlands statistiske kontor, utgjør «skyggeøkonomien» 21,2% av landets økonomi, og dette inkluderer korrupsjonen.

Kort sagt, og uten å bygge på kritikk fra utlandet, så er det ingen tvil om at korrupsjon er et stort samfunnsproblem i Russland. Det har vi russiske myndigheters egne ord for.

Kleptokratiets glansperiode

Korrupsjonen har naturligvis lange historiske røtter, men den fikk et gigantisk gjennombrudd ved Sovjetunionens sammenbrudd da ikke minst gamle partipamper sikret seg privat kontroll over tidligere offentlig eiendom. Dette var kleptokratiets glansperiode.

I perioden til Vestens yndling Boris Jeltsin gjorde det russiske oligarkiet sitt gjennombrudd som en mektig klasse på nasjonalt plan. Dette skriver også Wikipedia i sin artikkel om denne perioden.

Jeltsin-oligarkene kontrollerte mellom 50% og 70% av Russlands finanser ifølge denne artikkelen.
Vladimir Putin har bekjempet en del av disse oligarkene, slik som Khodorkovskij, Berezovskij og Gusinskij.

Men det betyr ikke at oligarkene som klasse eller samfunnsmessig sjikt er nedkjempet. De fleste blomstrer som før og er glade i å vise fram sin enorme rikdom.

De avsatte oligarkene har lagt Putin for hat og forent sine krefter med USA og andre krefter utenfor Russland. En slik person, som gjerne raser mot Russland, er bilderbergeren Carl Bildt, som sjøl er nær knyttet til russiske oligarker.

Russland er et kapitalistisk samfunn dominert av en styrtrik klasse av stort sett nyrike oligarker, og de utøver sin makt blant annet gjennom en omfattende bruk av bestikkelser og svart økonomi. Denne korrupsjonen påvirker alle deler av samfunnslivet, og er utvilsomt svært skadelig for det russiske samfunnet og for russiske borgere.

USA fisker i rørt vann

Så det er all grunn til å protestere mot korrupsjon i Russland. Men det gjelder å holde to tanker i hodet på samme tid. Det at korrupsjonen er så stor, betyr ikke nødvendigvis at alle som sier seg å ville bekjempe den, har edle hensikter.

CIAs sivile front National Endowment for Democracy, som er opprettet for å bidra til regimeendringer i andre land, investerte i 2014 offisielt 9,4 millioner dollar (ca 80 millioner NOK) i russiske NGOer, og deriblant i bevegelsen til Navalnij. Dette går fram av deres egne nettsider.

Open Society Foundation, som er eid av spekulanten George Soros, skryter også av at den støtter NGOer i Russland.

For CIA og Soros handler ikke dette om demokrati eller kamp mot korrupsjon, det handler om å utnytte reell misnøye til å få til regimeendring. USA ønsker å undergrave Russland og bruker infiltrasjon og støtte til NGOer som en femtekolonne.

Det er den taktikken som går under betegnelsen «fargerevolusjoner», og som CIA, Soros, Freedom House og andre har finslepet gjennom mange års erfaring. Deres «fargerevolusjon» i Ukraina begynte også som en bevegelse som var mot oligarker og korrupsjon, og endte opp med et regime som var både politisk og økonomisk korrupt og fullstendig styrt av oligarker.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


32 KOMMENTARER

 1. «Korrupsjon» i Russland har lengre røtter enn Sovjetunionens fall. Det kan i alle fall spores tilbake til 2. verdenskrig, muligens lengre. I Russland var det i etterkrigstiden stort underskudd på produkter folket ville ha så som telefon, TV- biler osv. Folk måtte stå på venteliste i åresvis. En måte å komme seg lengre fram i køen, var å kjøpe seg plass lengre opp på ventelista (egentlig ikke prinsipielt ulikt Norge i dag når det gjelder kjøp av private sykehustjenester).

  Når det gjelder «korrupsjon» som fenomen er det utvilsomt kulturforskjeller mellom vesten og resten av verden. I det weberianske-idealbyråkratimodellen som Norge bygger sitt byråkrati på forsøker man å eliminere mulighetene for korrupsjon. Det er særlig de skandinaviske landene som har bygget på Webers ideer om byråkratiet og det er heller ikke tilfeldig at korrupsjonen er lavest i de Skandinaviske landene. Når korrupsjonen er større i land utenfor Skandinavia, så kan det i stor grad forklares hvordan byråkratiet er bygd opp (Byråkratiet i Norge får mye kjeft, men det er i denne sammenhengen ufjortjent).

  Synet på hva som er «korrupsjon» kan også se ut til å avhenge av kultur. I land der det er kultur for «vennetjenester», er det også korrupsjon mer utbredt. Det samme gjelder land som etter Hoftstedes kulturdimensjoner kan kalles for «kollektivt orientert», Det gjelder f.eks. arabiske land, Russland, Kina mfl. Hofstede viser i sine undersøkelser til at i land som «kollektivt orienterte» (stamme-, familie-, slektsorientert ol.)» så forventes det at en familie får fordeler når et familiemedlem blir ansatt i byråkratiet. I den webierianske byråkratimodellen står likebehandling sterkt, men i kollektive samfunn så forventes det at egen familie får særbehandling i byråkratiet.

  • En kan også si at ideen om «likebehandling» i et weberiansk byråkrati er nært knyttet til ideen om individualitet. Satt litt på spissen kan en si at enkelte vestlige land dyrker ideen om individualitet og verdsetter således individuell frihet høyt. Familie, tradisjoner, dugnad osv. kan for individualister føles som en tvangstrøye de vil slippe unna.
   Studerer en lovverket i disse landene så ser en at regelverket er bygd opp omkring ideen om individualitet. For å spisse litt: En kan si at i individualisterte land står individet over familien, mens i kollektive samfunn er individet underordnet familien/slekten/arbeidsfellesskapet. Man kan også si at i vesten skal lykken søkes på egenhånd utenfor familiens tvangstrøye og ikke innenfor et fellesskap.

 2. Det som blir sett på som «korrupsjon» i f.eks. Norge kan bli betraktet som «vennetjenester» av de som utfører det. «Vennetjenester» foregår også i Norge.

  • 🙂 noe man lær seg i det akademiske miljøet faktiskt. Har lest på høyskole på eldre dar og det man lær ut der er systematisk korrupsjon blant mye annet bedre med litt humor. Noen som har tenkt feil eller ikke tenkt als eller er korrupt:)

  • Og her i landet går det på hvilke bekjentskaper man har, status, og om man er i » samme klubb» den som tror norge er noe som helst bedre enn våre naboer på korrupsjon er enten overmåte naiv eller blind. I russland er det helt åpent og hvem som helst kan betale seg frem om du klarer å skaffe penger. I norge kan du kun «betale» dersom du kjenner rette folk og er en del av samme gjenget. Mens resten av «røkla» må pent godta at politikersvin og forretningsfolk kan slippe unna med ting som vanlige folk hadde blitt straffet hardt for. Et hyklersk todelt rettsystem.. Er også korrupsjon

 3. Det er utvilsomt mange gode grunner til å demonstrere mot korrupsjon og manglende demokrati i Russland.
  Her i landet, og i Brussel og Washington sjølsagt, er alle rystet når russisk politi arresterer folk som insisterer på å demonstrere et annet sted enn der politiet har gitt dem tillatelse. Slik som i Moskva mandag 12. Juni. Er det noen som husker hva som skjedde når folk fra Blitz-miljøet gjorde det samme i Oslo? Eller når norske havnearbeidere demonstrerte mot streikebryteri i Tromsø på tross av at politiet nektet dem å gjøre det?
  Om noen har glemt det så husker i hvert fall jeg godt at svaret var arrestasjoner og saftige bøter. Det er åpenbart enklere for våre nyhetsmedier og politikere å være for såkalte ulovlige demonstrasjoner i andre land enn på hjemmebane.

   • Har vi her fenomenet » doublespeak ?» ( hvis det er noe som heter det da)
    Hvis man ser her på Erdogans to tunger, hvor han er med i UNAOC, som man kanskje kan kalle en antitese til
    Clash of Civilizations artikkelen på Foreign Affairs i 1993 :

    «The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is an initiative proposed by the President of the Government of Spain, José Luis Rodríguez Zapatero, at the 59th General Assembly of the United Nations (UN) in 2005.
    It was co-sponsored by the Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdoğan.
    «The initiative seeks to galvanize international action against extremism through the forging of international, intercultural and interreligious dialogue and cooperation. »

    The Alliance places a particular emphasis on defusing tensions between the Western and Islamic worlds.

    + sammenlikner med denne, :
    https://www.rights.no/2016/11/erdogan-truer-europa/
    Da får man vel «double speak «vel ?
    Er det noen som har en teori om dette ?

    • Har vi her fenomenet ” doublespeak ?”
     Hvis det er noe som heter det ?
     Hvis man ser her på Erdogans to tunger, hvor han er med i UNAOC, som man kanskje kan kalle en antitese til
     «Clash of Civilizations» artikkelen på Foreign Affairs i 1993 :

     “The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is an initiative proposed by the President of the Government of Spain, José Luis Rodríguez Zapatero, at the 59th General Assembly of the United Nations (UN) in 2005.
     It was co-sponsored by the Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdoğan.
     “The initiative seeks to galvanize international action against extremism through the forging of international, intercultural and interreligious dialogue and cooperation. ”

     The Alliance places a particular emphasis on defusing tensions between the Western and Islamic worlds.

     + sammenlikner med denne, :
     https://www.rights.no/2016/11/erdogan-truer-europa/
     Da får man vel “double speak “vel ?
     Er det noen som har en teori om dette ?

 4. I Stalin-tiden gjorde følgende «lov» seg gjeldende i den sovjetisk planøkonomien, utmyntet i følgende ordtak: «Blat er sterkere enn Stalin». «Blat» er ordet for «forbindelser» eller som i en annen kommentar: «vennetjenester» – altså gjensidige ytelser mellom særlig bedriftsledere og andre i økonomiske nøkkelposisjoner. Disse ytelsene var «svar» på den byråkratiske planøkonomiens uendelige rekke av «flaskehalser» som måtte kompenseres for at bedriftslederne/sjefene på ulike nivåer skulle oppnå de pålagte planmålene …. osv. Blat» var altså en integrert del av en økonomisk (u)kultur, «forbindelser» utenfor plansystemet og som var nødvendige for at økonomien skulle gå noen lunde rundt i det daglige. «Blat» var rett og slett en nødvendighet i realøkonomien.

 5. P.S: «Forbindelser» gjør seg selvsagt gjeldende i alle former for samfunnsøkonomi, ikke minst i den s.k. «markedsøkonomien». Forestillingen om det «rene» markedet som bare beveger seg i prisforholdet mellom tilbud og etterspørsel, er en ren abstraksjon som i økonomisk teori er nedfelt som en «lov»

 6. Interessant dette med korrupsjon. I Vestvågøy kommune, en liten kommune med ca 11000 innbyggere er det mange dårlige kommunale grusveier ute i bygdene. Kommunepolitikerne har grepet an sakene slik: Bevilger noen mill. hvert år til asfaltering. Ikke mange meter asfalt å få for den summen. Og hvem skal få dem? Her kommer trikset. Alle blir oppfordret til å søke, og å betale en egenandel. Og de som betaler den høyeste egenandelen får asfalt dette året på den kommunale veien som går gjennom bygda si. Og vinner over nabobygda som kanskje har like stort,eller større, behov, men som ikke får fordi egenandelen deres blir for liten. Og hvordan vet en hva som er stor nok egenandel? Ingen vet, siden ingen får vite hva nabobygdene byr før spillet er over. Slik kan en kjøpe seg fram, ut av køen hvis en har penger nok. Lotteri? Korrupsjon? Begge deler?

 7. Ein knallgod artikkel i Morgenbladet om metodene oppdrettsnæringa i Noreg nyttar for å undertrykke informasjon om forekomstane av giftstoff i lakseforet, og dermed i laksen vi et.

  Metodane laksenæringa i nært samarbeid med den offentlege forvaltninga nyttar er mafios maktbruk, sjølv om det er meir subtilt enn i Russland og Italia.

  Er det korrupsjon?

  Ikkje som rede pengar i lomma på folk kanskje, men dersom du misser jobb og renomé for å snakke sant, så er også det ein form for korrupsjon.

  • Klart det er korrupsjon.. vi har fått et fint ord for det i Norge.. nettverksbygging, og bruk/misbruk av dette foregår i stor stil.. fra topp til bunn.
   Så har vi alle disse «syklubbene» som gjør så mye «godt» for folk der dem går kledd i kostymer som hører mer hjemme på Halloween. Har lite til overs for alt som likner på frimureri fordi det undergraver demokratiet etter min mening.
   Mener Eva Joly prøvde å sette fingeren på korrupsjon i Norge for noen år siden, men snakket for døve ører og ble vel mer eller mindre tiet i hjel her hjemme.

 8. Dersom det hadde vært en systematisk bekjempelse av korrupsjonen i Russland hadde det neppe vært grunnlag for Navalnys kampanjer og urolighetene som den yngre generasjonen viser. Påstandene om Soros og CIA blir en avsporing.

  Den skjeve inntektsfordelingen er et problem. Et annet er kapitaleksporten. Så har vi ministere, politikere og byråkrater som ikke bare tar i mot bestikkelser, men regelrett svindler fra offentlige budsjetter. Magnitsky-saken er et godt eksempel. 230 mill. dollar ble svindlet fra Russlands skattemyndigheter i et samarbeid mellom mafia, korrupte skattebyråkrater og politimenn.

  Muligens det viktigste elementet i «ranet» av det russiske folk er mulighetene oligarker, mellomklassesvindlere,politikere og byråkrater har til å plassere pengene i utlandet. Londons eiendomsmarked er beryktet. Panama-papirene viser hvordan skattbare midler fra Russland og andre steder forsvinner til skatteparadiser via utallige banker i Europa og resten av verden.

  Hvor langt opp i det putinistiske systemet går råttenskapen? Da over 1000 demonstranter ble arrestert i i anti-korrupsjonsdemonstrasjonene i går, kan det tyde på aktører helt til topps i dagens Russland føler at det brenner under føttene. Alle vet nå om Putins cellovenn.

  Et annet spørsmål som gjelder våre myndigheter er hva som gjøres for å stoppe hvitvasking av penger fra Russland. Foreløpig svært lite. Heller ikke russiske svindelpenger lukter.

  • «Hvor langt opp i det putinistiske systemet går råttenskapen?»

   Mener du råttenskapen begynner på bånn, i folket, og at om man er heldig er i det minste de helt på toppen rettskafne og ikke korrupte? 😉

   Jeg tror typiske klassesamfunn og hierarkiske maktstrukturer som råtner gjerne gjør det ovenfra og ned, gitt. Så spørsmålet er ikke hvor langt opp råttenskapen går, den starter i toppen. Hvor langt ned den går, avhenger av øynene som ser; hva man mener det er når vanlige folk må finne på overlevelsesløsninger de ikke nødvendigvis fikk lov til hvis de spurte pent.

   • Bra forklart:
    Samfunn korrumperes fra toppen.

    Det vi bokstavelig talt har «funnet sammen» om – sam-funnet – fungerer optimalt kun så lenge ledere tar utgangspunkt i at ledelse er roller, ikke egenskaper ved en person.

    Når noen – folk eller ledere selv – tar lederroller for gitte egenskaper og handler ut fra det – slik f.eks. monarkier fungerer – er det at korrupsjon starter. Makt fnokker seg da rundt maktpersonen(e) mer og mer.

    Kun gode demokratiske ordninger uten makt- og lederoller knyttet til annet enn funksjoner, ikke arv eller identitet, kan opprettholde sam-finningen uten forfall til korrupsjon.

    Et samfunn uten ledere som anser seg selv som topper fremfor andre korrumperes ikke.
    – Det krever kun samfunnsvid trening i å skille mellom roller og identitet, fra barndom av. 8-]
    (Det fikser vi vel greit? +-)

    • Jepp. Som Erik Bye sa det så greit: «Politikerne må en dag lære, både i Norge og andre steder, at de ikke er våre herrer. I demokratiene skal de være klar over, hver eneste dag de våkner, og hver eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere! De skal stå i givakt for oss i demokratiet! Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare dill-ball.»

     https://www.youtube.com/watch?v=RDXPkIoxC6A&list=PLG9LNLipa0ph5CX18Zc71c6zc8kYcwfM3

     Uten at det hjalp veldig mye.

     • Åjoda – Byes formaning hjalp ganske sikkert – som påminning for mange seere om at demokratiet – det lille vi har av det – må vernes og forfektes daglig, kontinuerlig.

      Demokrati-voktingen heter ellers ‘borgerplikt’, et nyttig be-grep for «demokratiet» vi har. Det er bl.a. en grunnplikt å forstå sam-funnet vi har funnet sammen om. – Hvilket naturligvis forutsetter at alle funksjonsmåtene til sam-funnet legges åpent og sannferdig frem, lettfattelig nok til å forstås med obligatorisk skole-nvå (hvilket ikke skjer). 😉

      Vi lever og strever videre. 🙂

      All makt og glede til folket !-)
      – Ingen gud, konge eller hersker !!!-)
      ( – Et «!» pr. kategori 😉

     • Ok, er det noe som heter «patologisk optimist» eller «patologisk positiv», tro?

      Eller er det en slags borgerplikt å uttrykke seg i optimistiske vendinger uansett hva som faktisk skjer? Jeg mener … hvis det er sant at Erik Byes formaning hjalp, og verden og demokratiet allikevel ser sånn ut som det gjør nå, da vil jeg nok helst ikke vite hvor ille det hadde vært uten den formaningen. Huttetu.

      Leve og streve videre, det er hva vi gjør, og det tilogmed uten det minste snev av optimisme bak. Håpet og optimismen mener jeg helt oppriktig at er en illusjon som kanskje er nødvendig for mange, men mitt råd er å øve seg på å leve helt uten, for man kan faktisk risikere å bli frarøvet denne evnen til selvbedrag før man er ferdig her. Har man først sett menneskets sanne natur, galskap og bunnløse ensomhet i hvitøyet én gang, er det ingen plass for håp og optimisme i tilværelsen etterpå. Det vil jeg i så fall anse som nærmest et religiøst standpunkt, og dypt irrasjonelt. Dog er det kanskje nettopp der grunnlaget for håpet ligger: Vår irrasjonalitet kan selvfølgelig utløse utilsiktetde tilstander av griseflaks. Men foreløpig har vår natur mest drevet oss rundt i sirkler, der vi stadig møter oss sjøl i døra og da gjerne slår først for sikkerhets skyld, siden fyren ikke ser ut til å være helt god.

      NO GODS – NO MⒶSTERS

      Alternativt kan man betale meg for life coaching og guiding i den illusjonsløse sonen:

      Glimt av vidd i kommentarfelt på nettet: Kr. 1,- pr. leser, alt. 1/23.374 BC, alt. 0,5 likes.

      Terapeutisk personlig SMS: Kr. 199,- pr. melding. (Overføringskostnader vil variere. Sjekk Deres mobiloperatør for priser.)

      Personlig orakel-epost: Kr. 666,- pr. epost.

   • Dagens beste :
    Russia moves to expand its gun laws to allow civilians to own semi-auto pistols and to implement the Castle Doctrine where person defending his home is the VICTIM! See this article in Russian – http://news.rambler.ru/14800866/

    You can translate it by running it through the Google translate page process.
    Så det prøvde jeg : )
    Her er et utvalg av resultatet:)
    «Initiativ fra Føderasjonsrådet Vice-Speaker Aleksandra Torshina tillate russerne å holde korte armer og bruke det i selvforsvar vil snart bli lov»

 9. Når overgangen fra kommunisme til oligarki gikk så knirkefritt som det gjorde i Russland, ved at den gamle partinomenklaturaen så lett kunne utnytte sine toppverv til å rane til seg folkets eigedom, må grunnlaget ha vært lagt for det alt i Sovjet-tida. Det kan vel ikke være slik at de samme menneskene kan skifte over fra å være folkets tenerer til å bli griske kapitalister og snylterer på samfunnslegemet så å si over natta, uten at grunnlaget for det alt er blitt lagt under det gamle systemet?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.