EØS bestemmer

4

På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav om at at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Dette var spill for galleriet. 

Støre vet utmerket godt at EØS har forrang, og det er slik han ønsker at det skal være.

Hvis noen er i tvil, burde de lese rapporten fra De Facto, skrevet av Idar Helle og Paul Bjerke. Den har tittelen

EØS bestemmer Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge

De viktigste funnene i rapporten er følgende:

2.1 EØS-reglene trumfer norsk arbeidslivslovgivning 

Flere saker om allmenngjøring av tariffavtaler:

Efta Surveillance Authority (Esa). 2 myndigheten som overvåker at Norge, Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen, sier at allmenngjøringslovene som gir arbeidstakere på verft, i renhold, i godstransport og i turbilbransjen rett til kompensasjon for reise, kost og losji , er i strid med EØS-avtalen og ulovlige. Utenriksfergene: ESA sier at Color Line må ha rett til å registrere ferger som går i fart mellom Norge og EU i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Dermed vil kravet om norske lønns-og arbeidsforhold ombord forsvinne.

Bemanningsselskaper : 

Landsmøtet i El og IT-forbundet har krevd forbud mot bemanningsselskaper. Men det vil Esa neppe kunne godta. Hvis Stortinget vedtar et forbud, vil Esa etter alt å dømme kreve at det oppheves fordi det strider mot Vikarbyrådirektivet.

2.2 EØS-reglene trumfer ILO-konvensjoner. 

Holship-dommen i Høyesterett: ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeideres rett til faste jobber , settes til side. EUs anskaffelsesdirektiv: ILO-konvensjon nr. 9 4 om myndighetenes rett og plikt til å sikre lønns-og arbeidsforhold ved offentlige anbud er satt til side gjennom EUs anskaffelsesdirektiv og den norske Love n om a nskaffelser som bygger på dette direktivet.

2.3 EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler 

Holship-dommen i Høyesterett : Rammeavtalen mellom Norsk Transport-arbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport som sikrer havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og følgelig ulovlig . Heismontørenes tariffavtaler med Norsk Teknologi og NHO om begrensning av bruk av innleie settes under overvåking av ESA ,organet som passer på at Norge følger EØS-avtalen.

Verftssaken : Fellesforbundet og Norsk Industri tilbyr seg å reforhandle Industrioverenskomsten for å sikre at avtalens bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er akseptabel for EØS-avtalen og Esa . I praksis betyr dette at Esa blir en overordnet part i forhandlingene. Dette kan også ramme en rekke andre tariffavtaler med liknende bestemmelser.

På helt sentrale felt som allmenngjøring av tariffavtaler, reglene for offentlige anskaffelser, begrensning av bruken av bemanningsselskaper og kamp mot underbetaling i havner og til sjøs, griper EØS-avtalens bestemmelser direkte inn i norsk arbeidsliv og underminerer tariffavtaler og den norske modellen. Samtidig svekkes systemet med internasjonale konvensjoner som skal skape ordnende forhold på verdens arbeidsplasser.

Les resten av rapporten her.

Les også rapporten som Roar Eilertsen har skrevet for De Facto. Den har tittelen Trygg samferdsel. EØS og sikkerheten i norske transportnæringer.

KampanjeStøtt oss

4 KOMMENTARER

 1. Det ser ut som det bare er Senterpartiet som støtter LOs medlemmer i denne typer saker:
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/06/20/195311138/ap-stemte-ned-forslag-om-sikre-norske-lover-og-avtaler-framfor-eos-i-norsk-arbeidsliv

  Det var bare Sp og SV stemte for forslaget mens Ap og de andre partiene stemte mot da saken var til avstemming i Stortinget. Uvirkelig som Lundteigen sier. Er det slik at det er Senterpartiet som kommer til å redde det sosialdemokratiske prosjektet i Norge?

  Man skal huske på at det store flertall av norske velgere er tilhengere av EØS, dette gjelder også for velgerne til Ap og også til SV (bare 1 av 4 SV-velgere og Ap-velgere er skeptiske til EØS). Ap er i den situasjon at de må passe på å ikke frastøte seg EØS-tilhengere ved valget, ellers vinner Erna på nytt (og det vil vi vel ikke?).

  Det er trolig bare Senterpartiet som har stor nok kraft til å kunne fronte slike arbeidslivsaker i dagens situasjon.
  Kanskje et stort Sp kan klare å presse Ap etter valget i en del slike saker? (Som feks å forby bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen). En eventuell folkeavstemming om EØS ligger nok lenger fram, det er for mange velgere i Norge som støtter EØS medlemskap (de mest EØS-kritiske velgerne stemmer Sp og Frp, men de har veldig lite gjennomslag i Frp)

 2. Akademiker som har laga rapportene som Nei til EUs faglige utvalg presentert i forkant av LO-kongressen er en vesentlig årsak til knusende nedlaget på kongressen. De fokuserer på tre konflikter som har versert i norske rettsvesen og avvist av EU og ESA. Det er for tynt til å overbevise noen om at EU og EØS-avtalen er uakseptable for folk flest. En debatt og vedtak på LO-kongressen skulle omhandle hele bilde, – USA og EUs imperialiske prosjekt for en Ny verdensorden. Terrororganisasjonen NATO er en del av dette bilde. EU er i dag ingen medlemsorganisasjon, noe Nei til EU ikke har tatt inn over seg, – de er en føderal statsdannelse under oppbygging. Det har vært virkeligheten siden 1. desember 2009, når den såkalte Lisboa-traktaten trådde i kreft. Norge er i dag mer involvert i EU-prosjektet enn det som ble avvist i folkeavstemminga i 1994. LO-kongressen vedtok i realiteten at det ikke er noe alternativ til markedsliberalismen og Margareth Thatcher tese om at det ikke er noen alternativer. Det er ingen overraskelse at under 50 prosent av arbeidsfolk i Norge er fagorganisert. Jeg vet at det er mange fagorganiserte som skammer seg over LO etter manglende vedtak på LO-kongressen. Det er vanligvis kremen av fagorganiserte som får være delegater på Kongressen. De folka kan ikke bli tatt opp alvor når de sutrer over sosial dumping, når de ikke har vilje og politisk ryggrad til å ta et oppgjør med årsakene til problemene. Når det gjelder mangemillionær, krigsforbryter, erklært markedsliberalist og leder for Det norske Arbeiderparti, Jonas Gahr Støre, må han slutte å juge for de fagorganiserte. Han må se dem i øya og forklare at vi lever i en globalisert verden og at de må slutte å mase om oppsigelse av EØS-avtalen og tilbake til folkestyre. Han må si i klar tekst at det ikke er hans politiske prosjekt. Kanskje han kan si det som er, – etter valget vil han og DNA ha en regjering med Høyre for å vise imperibyggerne i Brussel at Norge er klar for en føderal superstat i Europa. Velgerne vil sette pris på klare linjer fra våre fremtredende folkevalgte.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.