EØS bestemmer

0

På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav om at at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Dette var spill for galleriet. 

Støre vet utmerket godt at EØS har forrang, og det er slik han ønsker at det skal være.

Hvis noen er i tvil, burde de lese rapporten fra De Facto, skrevet av Idar Helle og Paul Bjerke. Den har tittelen

EØS bestemmer Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge

De viktigste funnene i rapporten er følgende:

2.1 EØS-reglene trumfer norsk arbeidslivslovgivning 

Flere saker om allmenngjøring av tariffavtaler:

Efta Surveillance Authority (Esa). 2 myndigheten som overvåker at Norge, Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen, sier at allmenngjøringslovene som gir arbeidstakere på verft, i renhold, i godstransport og i turbilbransjen rett til kompensasjon for reise, kost og losji , er i strid med EØS-avtalen og ulovlige. Utenriksfergene: ESA sier at Color Line må ha rett til å registrere ferger som går i fart mellom Norge og EU i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Dermed vil kravet om norske lønns-og arbeidsforhold ombord forsvinne.

Bemanningsselskaper : 

Landsmøtet i El og IT-forbundet har krevd forbud mot bemanningsselskaper. Men det vil Esa neppe kunne godta. Hvis Stortinget vedtar et forbud, vil Esa etter alt å dømme kreve at det oppheves fordi det strider mot Vikarbyrådirektivet.

2.2 EØS-reglene trumfer ILO-konvensjoner. 

Holship-dommen i Høyesterett: ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeideres rett til faste jobber , settes til side. EUs anskaffelsesdirektiv: ILO-konvensjon nr. 9 4 om myndighetenes rett og plikt til å sikre lønns-og arbeidsforhold ved offentlige anbud er satt til side gjennom EUs anskaffelsesdirektiv og den norske Love n om a nskaffelser som bygger på dette direktivet.

2.3 EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler 

Holship-dommen i Høyesterett : Rammeavtalen mellom Norsk Transport-arbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport som sikrer havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og følgelig ulovlig . Heismontørenes tariffavtaler med Norsk Teknologi og NHO om begrensning av bruk av innleie settes under overvåking av ESA ,organet som passer på at Norge følger EØS-avtalen.

Verftssaken : Fellesforbundet og Norsk Industri tilbyr seg å reforhandle Industrioverenskomsten for å sikre at avtalens bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er akseptabel for EØS-avtalen og Esa . I praksis betyr dette at Esa blir en overordnet part i forhandlingene. Dette kan også ramme en rekke andre tariffavtaler med liknende bestemmelser.

På helt sentrale felt som allmenngjøring av tariffavtaler, reglene for offentlige anskaffelser, begrensning av bruken av bemanningsselskaper og kamp mot underbetaling i havner og til sjøs, griper EØS-avtalens bestemmelser direkte inn i norsk arbeidsliv og underminerer tariffavtaler og den norske modellen. Samtidig svekkes systemet med internasjonale konvensjoner som skal skape ordnende forhold på verdens arbeidsplasser.

Les resten av rapporten her.

Les også rapporten som Roar Eilertsen har skrevet for De Facto. Den har tittelen Trygg samferdsel. EØS og sikkerheten i norske transportnæringer.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.