Det endelige ranet av den norske oljeformuen?

0

Gjedrem-utvalget foreslår at Oljefondet bør ledes som et eget selskap – utenfor Norges Bank. Dette skriver NRK.

Sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank, heter det i ei pressemelding fra utvalget.

Dersom fondet blir et særlovselskap flyttes det ett skritt vekk fra statens kontroll. Postbanken BA var et særlovselskap, men er nå en del av DNB.

Andre særlovselskaper er Norsk Tipping AS, AS Vinmonopolet, Folketrygdfondet og Innovasjon Norge. Oljefondet kaller seg som kjent Statens pensjonsfond utland, men det er mer enn tvilsomt om det kommer til å bli en garantist for framtidige pensjoner i Norge.

Oljefondet er verdens største uavhengige investeringsfond og eier 1,5% av verdens aksjekapital.

Oljefondet er største eier i Nestlé, som er et av de selskapene som driver mest aggressivt for privatisering av vann over hele verden. (Les mer her.)

Fondet er nest største eier i investeringsfondet BlackRock, som kontrollerer en kapital som er større en Tysklands BNP. (Les mer her.)

Fondet har etiske regler mot investering i visse typer selskaper, blant annet innen våpenindustri. Dette løses elegant ved at fondet investerer i de selskapene som eier våpenindustrien. BlackRock, der Fondet eier over 7% av aksjene, er en av de største eierne i våpenprodusenten Raytheon, som igjen er en av de største profitørene på USAs våpenavtale med Saudi-Arabia.

Fondet er en av de store eierne i Monsanto, som med sine plantegifter og sine genmanipulerte frø er en aggressiv agrobusiness.

Det må ikke oppfattes slik at Fondet kontrollerer disse selskapene. Det som har skjedd er at Oljefondet er blitt en del av global finanskapital og at Norge er en viktig kapitalkilde for Wall Street. På denne måten er Norge blitt mye mer integrert i USA imperialistiske system. Dersom Fondet også blir et særselskap vil denne rollen styrkes ytterligere. Vil ranet av oljeformuen da være fullført?

 

Se også dette intervjuet.

Forrige artikkelDen tyske staten innfører dataovervåking av alle
Neste artikkelUSA försöker stycka av östra Syrien – syriska regeringen går på motoffensiv
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).