Det endelige ranet av den norske oljeformuen?

24

Gjedrem-utvalget foreslår at Oljefondet bør ledes som et eget selskap – utenfor Norges Bank. Dette skriver NRK.

Sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank, heter det i ei pressemelding fra utvalget.

Dersom fondet blir et særlovselskap flyttes det ett skritt vekk fra statens kontroll. Postbanken BA var et særlovselskap, men er nå en del av DNB.

Andre særlovselskaper er Norsk Tipping AS, AS Vinmonopolet, Folketrygdfondet og Innovasjon Norge. Oljefondet kaller seg som kjent Statens pensjonsfond utland, men det er mer enn tvilsomt om det kommer til å bli en garantist for framtidige pensjoner i Norge.

Oljefondet er verdens største uavhengige investeringsfond og eier 1,5% av verdens aksjekapital.

Oljefondet er største eier i Nestlé, som er et av de selskapene som driver mest aggressivt for privatisering av vann over hele verden. (Les mer her.)

Fondet er nest største eier i investeringsfondet BlackRock, som kontrollerer en kapital som er større en Tysklands BNP. (Les mer her.)

Fondet har etiske regler mot investering i visse typer selskaper, blant annet innen våpenindustri. Dette løses elegant ved at fondet investerer i de selskapene som eier våpenindustrien. BlackRock, der Fondet eier over 7% av aksjene, er en av de største eierne i våpenprodusenten Raytheon, som igjen er en av de største profitørene på USAs våpenavtale med Saudi-Arabia.

Fondet er en av de store eierne i Monsanto, som med sine plantegifter og sine genmanipulerte frø er en aggressiv agrobusiness.

Det må ikke oppfattes slik at Fondet kontrollerer disse selskapene. Det som har skjedd er at Oljefondet er blitt en del av global finanskapital og at Norge er en viktig kapitalkilde for Wall Street. På denne måten er Norge blitt mye mer integrert i USA imperialistiske system. Dersom Fondet også blir et særselskap vil denne rollen styrkes ytterligere. Vil ranet av oljeformuen da være fullført?

 

Se også dette intervjuet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Over halvparten av verdens aksjer eies av pensjonsfond.Er det da rart at det er vanskelig å finne støtte for å avvikle kapitalismen? Tidligere var man avhengig av å ha et godt familienettverk rundt seg for å gå alderdommen trygt i møte. Nå er man avhengig av globalkapitalismen og verdens børser for å oppnå den samme tryggheten.

  Terje Bongard har imidlertid foreslått et nytt nettverk som kan erstatte dem begge, InnGruppe-Nettverket (IGN). Innen IGN blir man del av ei inngruppe livet ut, hvor man mottar en demokratisk bestemt borgerlønn. Som pensjonist vil man kunne bidra så mye man lyster i sin inngruppe, for de dagene vi demokratisk bestemmer at vi trenger å arbeide. F.eks. 3 dager per uke. Resten av uka kan man vie seg til ideelt arbeid, familien, studier og meditasjon.

  Dagens penssjonssystem hviler på å utarme våre barn og barnebarns framtid. Ville det ikke vært bedre med IGN, hvor vi som pensjonister bygger og sikrer våre barns framtid?

  Men vil Mot Dag AS stille seg bak Bongards politiske revolusjon?

  – Følelsene våre dreper jorden: http://www.nettavisen.no/1511289.html

  • Holmstad: Bongard har selvsagt helt rett. I sin bok, «Det biologiske mennesket» utdyper han sitt anliggende med sylskarp klarhet og det er synd at denne kraftsalven av en bok ikke er blitt mer spredd og omtalt hverken i media eller undervisning. Den første til å pirke bort i disse tankene var filosofen Peter Wessel Zapffe. Han mente at menneskets tilblivelse var den største ulykken som hadde rammet vår klode. Vi burde derfor utrydde oss selv ved ikke å få barn. Og det ville så ta ca. 3 millioner år for jorden å komme til hektene igjen. Zapffe trodde ikke på menneskets evne til å endre kurs, så han ville nok ikke levnet Bongards inn-grupper store muligheter. Men han ville helt sikkert på det som et halmstrå for vår klode.

  • Det pussige er at ved å ta kontroll over produksjonsmidlene gjennom Bongards modell, vil staten opphøre å eksistere ved at den oppløses i allmenningheten. Ikke kun kapitalen, men også byråkratene vil miste makten over oss. For å omskrive et gammelt utsagn: «Staten, det er oss».

 2. Det jeg er mer bekymret over mht Oljefondet er at det vil komme til å brukes i politisk øyemed ifm den neste store økonomiske/finansielle krisen i Norge. Man kan lett se for seg en situasjon, f.eks., hvor det norske boligmarkedet krakker og hele økonomien pluss bankene går ad dundas. Da vil en eller annen politiker garantert kreve at Oljefondet benyttes til å støttekjøpe norske boliger for å holde prisene oppe – under påskudd av at det å kjøpe på «billigsalg» vil være den beste investeringen Oljefondet kan foreta seg. I en slik situasjon ville også de fleste norske banker få enorme problemer og igjen ville Oljefondet virke perfekt til å kjøpe nye aksjer i de falne bankene. Enden på visen er at norske pensjonsmidler ville ødsles bort på spekulasjon og politikk, i stedet for å sitte som en godt diversifisert portefølje med investeringer og valuta som ikke er direkte knyttet til Norges egne økonomi.

  • En verdig pensjon er direkte knyttet opp mot økosystemtjenestenes bærekraft, og intet annet! Etisk pensjonssparing innenfor globalkapitalismen er ikke mulig. For å gjenvinne en verdig alderdom må kapitalismen og verdens børser avvikles. Kun da kan vi slippe å tilbringe pensjonisttilværelsen på bekostning av våre etterkommere.

  • Det globale finanskapitalen er korrupt, amoralsk, antihuman og antisosial i sin natur. En kan derfor være trygg på at det allerede i dag sitter noen og ser på hvordan oljefondet kan ranes fra det norske folket. Det er ikke mer merkelig enn der faktum at mange mennesker jobber daglig med å pønske ut mer effektive måter å drepe mennesker. (kanskje i et selskap finansiert av vårt pensjonsfond?) Jeg har ingen tro på et system der staten skal eie våre verdier og vår framtid. Stater har alltid vært korrupte i sin natur. Er ikke tida for å tro på gladstaten snart over?

 3. Så kan man lure på hva det norske folk vil si når de våkner og oppdager at de er blitt ranet.
  Alle penga borte når de sov!
  Hvis de våkner.
  Vi snakker vel om verdenshistoriens største ran.

 4. Økonomi professor Michael Hudson anslår at det norske oljefondet kan bli halvert i størrelse/verdi ved neste finanskrise. Dette er kanskje den mest alvorlige trusselen mot oljefondet.

  Det er betryggende for et land å ha et oljefond som det kan hentes penger fra ved lave oljepriser (slik som nå) og ved en økonomisk krise hvor statens utgifter må opprettholdes, og når etterspørsel og aktivitet i samfunnet må stimuleres (det er en krise som kanskje kommer snart). Dagens norske gjeldsnivå er ekstrem høyt (bla boliggjeld) og det er kanskje på tide å gjennomføre storstilt gjeldslette vhja oljefondet i Norge før norsk økonomi kveles av for høy gjeld?

  Vi lever i en tid hvor det feks har vært forbudt siden 1985 for sentralbanken (Norges Bank) å kjøpe statsobligasjoner direkte fra staten, låne ut penger til staten eller gi bort penger til staten (feks i form av nytrykte penger). Men Norge har derimot oljefondet og kan gjøre noe lignende vhja penger fra fondet. Den eneste ulempen er at hvis oljefondet selger feks amerikanske statsobligasjoner så må de først veksles om til norske kroner i det internasjonale valutamarkedet (det er en øvelse som utilsiktet kan øke norsk vekslingskurs når landet trenger det stikk motsatte).

  Spørsmålet er om ny organisering og ny administrasjon av oljefondet vil redusere slike muligheter?
  Blir dette arven etter Siv Jensen sammen med et uholdbart høyt gjeldsnivå for vanlige husholdninger pga høye boligpriser? Man skal ikke se bort fra at Siv Jensen som avskjedsgave til det norske folk prøver å avskaffe muligheten til å finansiere velferdsstaten

  Det er også en del andre reformer som Gjedrem foreslår. Dette bør også sjekkes opp.

  Det bør nå være på høy tid å få innført slikt som full reserve banking i Norge, eller i alle fall en ordning hvor Norges Bank kan styre hvor mye penger som totalt sett kan lånes ut til boligkjøp i Norge hvert år. En slik festbrems vil kunne bremse den sterke økningen i boligprisene og vil også kunne bremse boligspekulasjon. Det kan se ut som det er boligmangel i Oslo, men mange av de boliger som er i Oslo er rene spekulasjonsobjekter som står tomme i påvente av salg (og slik har det vært i mange år). Det mangelen i Oslo dreier seg om er først og fremst mangel på spekulasjonsobjekter, og at bolig er spekulasjonsobjekt (som feks tår tomme) er noe som bør motarbeides.

   • Det er vel til og med hele byer som står tomme, hvilket det også gjør i Spania. Men dette er planlagt for fremtiden (FNs Agenda21 og Agenda 2030 om habitat), der folk skal flytte (også med tvang) fra landsbygda til byene.

  • «det er kanskje på tide å gjennomføre storstilt gjeldslette» Det er jeg helt enig, men vi trenger ikke bruke Oljefondet til det. En gjeldsletting kan utføres ved bare å slette gjeld, så er gjelden borte, ved et tastetrykk. Etter det kan en innføre et renteforbud. Det ville stanset opp den såkalte inflasjonen, som i realiteten er reduksjon av pengeverdien, og dermed ran av folks penger, som nå ender opp i Norges Bank.

   I følge Martin Armstrong kommer den økonomiske krisen til høsten, og jeg antar Oljefondet vil miste minst 50 % av sin verdi, som Michael Hudson også mener. Det vil bli skikkelig stygt, spesielt for alle de med gjeld.

  • Viktige påpekelser. Takk.

   Oljefondet er allerede for langt unna norsk kontroll. Videre svekking må stoppe. Det kan bl.a. gjøres ved å forfekte MER norsk styring.

   USAske krefter har i alle år (siden 1970) søkt å behandle norsk olje som en del av USAsk energipolitikk og økonomi. De har farlig langt lykkes.

 5. For å sette hele saken litt i perspektiv:

  «– Norge vil på få tiår ha tømt oljereserven og omdannet den til pengedata. Oljeformuer og aksjer vil imidlertid forsvinne over natten hvis mat og ressurser blir sjeldent. Da mister 3000 milliarder symbolkroner bytteverdi og styringsevne over arbeidskraft. Hvis strømmen til datamaskinene som pengene er lagret på må brukes til livsnødvendig matproduksjon, helse eller transport, kan noen finne på å trekke ut støpselet og avvikle pengeserveren. Dette kalles i dag for resesjoner: Med stadig kortere mellomrom blir verdens børsmarkeder «nervøse», og pengene blir rett og slett borte. Likevel sitter vi altså i følelsesfella: «Vi kan leve av Pensjonsfondet til evig tid», sa finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen på TV før jul. Han innser kanskje ikke alvoret før julemiddagen hans i 2040 blir en harddisk med pengedata fra en skrotet børsserver?

  Det norske samfunnet, forskning, EU og internasjonal kapital gjør sitt ytterste for å omsette klodens ressurser til symbolet penger. All kapital, også Pensjonsfondet, investeres videre i produksjon som bidrar til at forbruket av natur og ressurser øker over hele jorda. Lønnsomhet bygger jo nettopp på forbruk av ressurser, i form av olje, metaller, transport, matproduksjon eller andre varer eller tjenester. Pensjonsfondet bruker derfor opp ekte ressurser som både er pensjonistenes og deres barnebarns mat, hus og klær. Verken gull, kunst eller kapital kan spises eller bos i. Pensjonsfondet bør derfor omdøpes til Pyramidespillfondet.

  Ressursene som trengs til framtidas mat, hus og klær må lagres, resirkuleres og forvaltes slik at de vil være tilgjengelig i framtida. Satsingene på «grønn teknologi» er minimale og overfokuserte. En arbeidsplass i dag innebærer i praksis en fare for etterkommerne, i stedet for å bygge trygghet for framtida.

  Å prissette framtidas ressurser forsøkes nå (Millennium Ecosystem Assessment og The Economics of Ecosystems and Biodiversity, som NINA er med i). Hvor mye er imidlertid havenes økosystemer verdt om 200 år i dagens euro? Et umulig regnestykke. Hvordan skal en regulere den uregulerte, internasjonale kapitalen etter prisen på trygg framtid? Island opplevde hvordan «milliardene» som forsvant i spekulasjon i de islandske bankene var verdiløse. Fisken i havet rundt øya vil alltid ha verdi og gjenskape seg selv fra år til år om den forvaltes med lengre tidshorisont enn neste kvartalsregnskap. Islands fiskeressurser er faktisk mer verdt enn alle verdens bankkonti til sammen.

  Det finnes en logisk sammenheng. Vi har utgitt en populærvitenskapelig bok, «Det biologiske mennesket», som beskriver oss mennesker, og hvorfor denne galskapen kan gå sin gang. Helheten i menneskehistorien innebærer faktisk en mulighet til å skissere bærekraftige, politiske løsninger for store samfunn. Forståelse av at penger ikke er lagrede ressurser er første forutsetning for å åpne mulighetene for stabile løsninger omkring demokrati, produksjon og bærekraft.»

  http://permaliv.blogspot.no/2013/02/hender-penger-og-verdier.html

  • » Oljeformuer og aksjer vil imidlertid forsvinne over natten hvis mat og ressurser blir sjeldent.»

   Ja, vi må ikke glemme at penger er tall/byttemidler, uten egenverdi. (Og renter og rentesrente, er tall av tall.)
   Det viktigste for et samfunn er å ha ledige arbeidskrefter og arbeidslyst. ( Som ikke er kvalt av konstruerte motsetninger, administrasjon og parti-politikk), kontroll på sine resurser i forhold til samfunnets behov, og en ledelse som ser forskjell på fiktiver /penger og virkelige verdier.
   Om vi kaster alt av penger/sølv/gull i havet vil vi fortsatt ha de skapte verdiene igjen på land. ( Og arbeidskrefter og virkelige naturresurser for å skape videre velferd.)

 6. Det norske oljefondet er sterkt eksponert i dollarrelaterte verdier, derav svært mye av verdien er kunstig oppkonstruert via trykket som følger av spekulasjonene. Det vil si at verdien i oljefondet hviler på at mange deltar i børsspillet, mens aksjenes realverdi (60% av bokførte realverdier) ligger langt under det aksjene omsettes for.

  Børsbobler vil alltid komme og gå, mens krakk over hele linjen er mer sjeldent. Det siste store krakket var knyttet til banksektoren, og selv om det rev mange med seg, utgjorde det ikke et fullskala systemkrakk.

  Det man kan forutsi er at det ligger et systemkrakk fremfor oss og venter på å bli utløst. Dette krakket er knyttet til dollaren som er priset kunstig høyt. Før eller senere, og via et spekter av mulige årsaker, vil denne luften bli presset ut og dollaren vil rase i verdi, med de enorme tapsbomber dette vil medføre, ikke minst for oljefondet. Vi vil da få se en global dominoeffekt med potensiale til sammenbrudd i den globaliserte kapitalismen.

 7. Og jeg som trodde oljefondet var «smøre-fondet» til norske politikere slik at de kan kjøpe seg inn i godt betalte internasjonale jobber, eller heisatur til washington på pizzafest?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.