Hva skjulte seg i Øst Aleppo?

0
Ruiner i Aleppo (Foto: Jaquesson)

Av Eva Thomassen

En gruppe mediefolk og skribenter fra hele verden, deriblant 5 fra Norge, reiste til Syria i april i år. Bakgrunnen var å få en oversikt over hvordan livet til syrere er etter 6 år med krig, samt å besøke Øst-Aleppo. Bydelen ble befridd av den syriske hæren og allierte i desember 2016.

Øst Aleppo har vært beleiret av terrorgrupper i 5 år

Øst-Aleppo har vært lukket for utenverden i 5 år. Ingen har kunnet komme inn i bydelen uten i samarbeid med Al-Nusra som hadde full kontroll over området.

Tross dette har Vesten allikevel uttalt seg skråsikkert om forholdene i Øst-Aleppo. Humanitære hjelpeorganisasjoner og Jan Egeland, som er FNs ansvarlige for den syriske sivilbefolkningen, har kommet med historier som etter Egelands utsagn, grenser til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

«Sykehuset»

Norsk Folkehjelp, Norwac, Flyktningehjelpen, Leger uten grenser, Redd Barna har alle operert i Øst Aleppo, men ingen av dem har selv oppholdt seg der.

De har vurdert det som for farlig å være i Øst-Aleppo. De har brukt ‘lokale samarbeidspartnere’, ‘sivilsamfunnsgrupper’ der. Disse er brukt til å få penger og ulike former for hjelp inn i Øst Aleppo og informasjon ut.

Mediene i Vesten har forholdt seg til informasjon fra disse NGO’ene og White Helmets som eneste nyhetskilde.

Vi bodde i Vest-Aleppo i en gate med yrende liv. Livet gikk tilsynelatende normalt.

På veg gjennom Øst-Aleppo passerte vi ruinhaug på ruinhaug av det som engang var bolighus. Det hele fortonte seg som kulissene til en skrekkfilm.

Ruiner i Aleppo (Foto: Jaquesson)

Soldater holder vakt ved inngangen til deler av Øst-Aleppo for å sikre at den ikke utsettes for nye terrorangrep. Vi hørte lyder fra kamper ikke langt unna.

Innenfor  kontrollposten ble vi vist 2 ‘sykehus’. Vi fikk høre gjennom politikere, mediene i måneder før bydelen ble befridd, at det “siste” av alt var bombet.

Offisielt skulle det være 3 offentlige og 15 private sykehus i Øst Aleppo. Ingen av disse ble brukt som sykehus. Ingen var bombet. Sykehusene fungerte som felles hovedkvarter for Al-Nusra, White Helmets og humanitære organisasjoner’.

Torturkamre og fengsler

‘Sykehusene’ ble brukt som torturkamre, kvinnefengsler i mørke kjellere og shariadomstoler. Vi fant svarte vester som vaktene gikk med som viste hvilken shariakomité de tilhørte. Disse hadde autorisasjon til å straffe kvinner om de ikke fulgte Sharialovene. Straffen kunne være å bli dømt  til fengslet i mørk kjeller med celler ikke større enn bur. – Vi fant torturredskaper. En av sharialovene forbød barn å gå på skolen, kun på koranskole i moskeene.

Vi fant mengder med medisinsk utstyr – lagre med sprøyter, kanyler, tabletter, avanserte medisinsk utstyr. Vi fant medisinsk utstyr hvor det sto ”Made in Norway”. Vi fant utstyr med påskriften NATO. Dette skulle brukes ‘før’ et kjemisk angrep. Man måtte altså vite på forhånd når et kjemisk angrep kom. Vi fant store lagre med våpen nok til å drive krig i flere år.

Humanitære organisasjoner holdt til i samme hovedkvarter som Al- Nusra. Logoene til partnerorganisasjonene til Norwac, Syrian-American Medical Assosiation (SAMS) og Union of Syrian Relief (UOSSM), Store posters fra Shafak, en organisasjon alle norske NGO’er bruker var klistret opp på samme veggene som Al-Qaida og Al Nusra hadde sine oppslag, Sharialover, effekter brukt av White Helmets.

Vi fant bevis for at Norwac, Norsk Folkehjelp, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen, Redd Barna har samarbeidet direkte med Al-Nusra.

Overnevte NGO’er har ikke villet opplyse hvem de samarbeider med i Øst-Aleppo med begrunnelsen at de  beskytter disse. Spørsmålet blir da hvem har beskyttet “disse”?

Når det har kommet rop fra ‘lokalansatte’ om mer mat og medisiner er det i realiteten Al- Nusra som ‘roper’. Disse hjelpeorganisasjonene og regjeringene i Vesten må ha trodd at Øst Aleppo ikke ville bli befridd.  Hadde de trodd det ville de nok ha skjult virksomheten bedre.

Al-Nusra står på terrorlisten til USA

Øyenvitner forteller at  de som trengte hjelp, men ikke var i familie med eller en del av Al-Nusra, ble mishandlet eller drept. Det samme ble de som forsøkte å rømme.

Alle som har operert i Øst-Aleppo må ha visst hvilken rolle Al- Nusra og White Helmets har, også de såkalte humanitære organisasjoner.

Da Øst-Aleppo ble befridd i desember i fjor oppholdt det seg 130 000 mennesker der, av dem 30 000 terrorister og familiene deres, ikke 300 000 sivile som Egeland hevdet. Han sa at tallene fikk han av “sikre” kilder i Øst-Aleppo. Kilder han hadde stolt på i 4 år.

Det var kun en ‘sikker’ kilde i Øst Aleppo og det var Al-Nusra. Disse 30 000 terrorister dro til Idlib. White Helmets,  Norwac, Norsk Folkehjelp, Leger uten Grenser, Redd Barna slo følge med dem. De ble ikke igjen for å hjelpe sivilbefolkningen de hevdet ble utsatt for krigsforbrytelser og trengte øyeblikkelig hjelp.

I Idlib forsetter de samme hjelpeorganisasjonene samarbeidet med Al-Nusra .

Norge har i perioden 2011–2015  bevilget 3-5 milliarder kroner til Syria. 1.4 milliarder  er kanalisert gjennom overnevnte organisasjoner.

Hva og til hvem har disse pengene gått? Ikke kan man bruke dollar i Syria. Ikke kan man veksle dollar til syriske pund. Hvordan kom pengene inn i Syria og inn i Øst Aleppo? Vi vet at det er funnet tonnevis med våpen i Øst Aleppo. Våpen koster penger.

Det er hevdet at Assad og Russland holdt tilbake nødhjelp til befolkningen i Øst Aleppo. Hvordan kunne da Al-Nusra sitte på disse enorme mengdene med mat og medisiner? Hvordan kom tonnevis av våpen inn?

Det nytter ikke for ‘humanitære hjelpeorganisasjoner i ettertid  å komme med utsagn som at vi “hjelper alle” også terrorister og deres familier. De burde heller ha sagt vi hjelper alle, også de 90% av sivilbefolkningen som oppholder seg i områder beskyttet av den syriske hæren. Der er imidlertid NGO ene fraværende.

Det nytter heller ikke i ettertid å komme og si vi visste ikke vi støttet terrorgrupper. Det er straffbart å støtte terrorgrupper.

 

Eva Thomassen


Redaktørens kommentar: Burde ikke riksrevisor Per-Kristian Foss gjennomføre en granskning av hva de enorme summene som Norge har sendt til Syria egentlig er brukt til, og hvem de til slutt har havnet hos?

 

 

Forrige artikkelSykehus i øst-Aleppo brukt som militærbase, shariadomstol og fengsel for al-Nusra og Islamsk Stat
Neste artikkelDen islamske staten erobrer by i Filippinene – hvorfor?