Robotene vil ikke bare ta jobbene vår – de vil gjøre de rike enda rikere

33
Scene fra Blade Runner. Foto: Allstar/Cinetext/Warner Bros

Avisa The Guardian er ikke akkurat noen samfunnsrefser, men den har i det minste fått plass til en artikkel som reiser en del advarsler knyttet til robotiseringa av samfunnet. Det er teknologiskribenten Ben Tarnoff som har skrevet artikkelen med tittelen:
Robotene vil ikke bare ta jobbene vår – de vil gjøre de rike enda rikere.

Tarnoff peker på at produktiviteten har økt med 80,4% fra 1973 til 2011, mens timelønna til gjennomsnittsarbeideren bare har økt med 10,7%.

Scene fra Blade Runner. Foto: Allstar/Cinetext/Warner Bros

Så skriver han videre at «hvis du synes ulikhet er et problem nå, så bør du prøve å forestille deg en verden der de rike kan bli rikere helt uavhengig av samfunnet.» Kapital frigjort fra arbeidet betyr ikke bare slutten på arbeidet, det betyr slutten på lønna. Og uten lønn vil arbeiderne miste sin eneste tilgang til rikdom, for ikke å snakke om sitt eneste middel til å overleve. De vil også miste sin sosiale makt. En fullautomatisert økonomi vil ikke bare gjøre arbeiderne overflødige, men også maktesløse.

«I mellomtida vil robotkapital gjøre at elitene helt kan løsrive seg fra samfunnet. Fra private jetfly til private øyer, bruker de rike allerede bruker mye tid og penger på å isolere seg fra andre mennesker. Men selv den beste befestede luksusbunker er bundet til verden utenfor, så lenge kapitalen har behov for arbeidskraft for å reprodusere seg selv. Masseautomatisering vil gjøre det mulig å bryte denne lenken. Utstyrt med en uendelig forsyning av arbeiderfri rikdom, kan elitene forsegle seg ut i et inngjerdet paradis, og la de arbeidsledige massene råtne.

Hvis dette scenariet er ikke dystert nok, vurder muligheten for at masseautomatisering ikke bare vil føre til utarming av arbeidsfolk, men til deres utslettelse. I sin bok Four Futures, spekulerer Peter Frase over at de økonomisk overflødige hordene utenfor portene bare vil bli tolerert en stund. Tross alt, de kan bli rastløs – og det er mye mulig høygafler. «Hva skjer hvis massene er farlig, men er ikke lenger en arbeiderklasse, og dermed uten verdi for herskerne?» Frase skriver. «. Noen vil til slutt få ideen om at det ville være bedre å bli kvitt dem» Han gir denne fremtiden en hensiktsmessig skremmende navn: «exterminism», en verden definert av «de rikes folkemorderiske krig for de rike mot de fattige».

Forskjellen på denne dystopien og mange av dens forgjengere, er at dette nå handler om dagfsaktuell politikk og teknologi som allerede foreligger, eller er i ferd med å bli produsert. Dette gjelder alt fra det kontantfrie samfunn, der du ikke vil kunne kjøpe noen ting uten at det blir registrert, hvis de ikke noen har fjernet din rett til å kjøpe noe som helst. Det gjelder den førerløse bilen, der det i siste instans ikke er du som kontrollerer hvor og hvordan du kjører, men de som kontrollerer programmet i bilen. Det gjelder robotisert krigføring der det er våpensystemene sjøl som tar avgjørelsen om hvem og hva som skal utslettes. Det gjelder den automatiserte fabrikken, men også automatiserte informasjonassystemer. Lederartikler i main stream media ser allerede ut som om de er skrevet av en felles robottjeneste med svært snevert utvalg av programvare. Det er de nok ikke. Det er nok bare mennesker som simulerer roboter. Men muligheten er der.

Som Tarnoff sier i sin konklusjon:

At some point, a handful of billionaires could control close to one hundred percent of society’s wealth. Then, perhaps, the idea that wealth should be owned by the many, rather than monopolized by the few, won’t seem so radical, and we can undertake a bit of sorely needed redistribution – before robot capitalism kills us all.

Eller å gjennomføre Kommunisme 5.0, som jeg ville ha sagt.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


33 KOMMENTARER

 1. En del av elitene er for borgerlønn, men kanskje er dette kun ment som et midlertidig tiltak for å pasifisere oss mens de finpusser på teknologien for å overflødiggjøre oss, for så i siste instans å eliminere oss?

  – Borgerlønn som menneskerettighet!: http://debatt1.no/borgerlonn-som-menneskerettighet/

  Den dagen elitene har teknologien, kan de i et kontantløst samfunn enkelt kutte borgerlønnen for massene, når elimineringsteknologien/-robotene er på plass. Derfor kan borgerlønn være veldig farlig i et kontantløst samfunn!

  Takk for fin artikkel med spennende vinklinger!

 2. Det var vel ingen som trodde at robotene skulle hjelpe oss, at de ble bygget for de eliten er greie sånn sett. Så lenge vi (arbeiderbevegelsen) ikke kontrollerer denne teknologien er det helt utelukkende å gi den fri slipp. Folk begynner å våkne men det kan være for seint.

 3. Men robotene skaper ikke merverdiavgift eller profitt. Så kapitalismen som system vil ikke tåle dette. Vi snakker i så fall om et elitediktatur av en ny type. Håper ikke menneskeheten finner seg i det.

 4. Interessant og tankevekkende artikel, men den hopper bukk over et viktig poeng, nemlig det at det trengs et stort og kjøpekraftig publikum for å kjøpe de varer og tjenester som disse rikeste tilbyr. Uten et stort marked vil ikke disse «rikingene» kune bli enda rikere, ei heller oppretholde sin rikdom.

  • De er ikke først og fremst interessert i å bli rikere. De ønsker seg først og fremst total uinnskrenket makt, og de ønsker å ha planeten for seg selv. De trenger bare en liten slaveklasse som kan fylle de posisjoner som ikke kan robotiseres. Resten av oss blir en byrde de vil gjøre alt for å bli kvitt.

  • Hva «rikingene,» den ene prosent,eller tiendedelen ,foretar seg-er viktig .Men de nestøverste 10% er viktigere.
   Automatisering -innkludert kontantløshet-gir muligheter for konsentrasjon av rikdom.Denne rikdom vil ikke kunne økes ytterligere,om det ikke konsumeres varer og tjenester.Fra disse konsumenters rekker skal også vakter til de bevoktede rikmannsghettoer rekruteres.
   I Norge d.d betyr det-langt vekk fra «maskinstormer» tanker og ragnarokk for de superrike-hvordan skaffer de styrende sentrum venstre/høyre krefter seg midler til å fø sine tjenere,mens velferdskassene ikke lenger fylles opp med «litt mere til alle,om ikke helt likt.»Altså-hvordan få den vanlige lønnsmottaker,borger og velger til å godta reduksjoner i velferden(?):
   Det kan man lese om i Aftenposten og i korte referat fra et regjeringsoppnevnt utvalg om overføringer til barnefamiliene.
   «Løftet om gratis barnehage blir stadig billigere å innfri.»
   Det viser seg at -forliket fra 2002 ,mellom SV og F.r.P. bare kan videreføres ved «omfordeling.»

   Etter å ha gitt muligheter for uttak av den kvinnelige arbeidkraftsreserve,og gitt gratis barnehage til innvandrere,skal det strammes inn.Ved å ta penger fra barnetrygden .
   Vi får da en megetsigende debatt,som enda engang vil vise at de gamle begreper høyre /venstre ikke rekker.

   Internt i Høyre,med sine høyrøstede feminister,krangles det om behovsprøving.I SV prates det om universelle ordninger-med mere til de fattigste .
   Alt er overføring fra vanlige arbeidende familier ,til «de verdig trengende.»

   Det er i denne forbindelse viktig å huske,at første skritt i denne omfordelingsskrue var 6-åringene inn i skolen.
   1 år mindre barnehage,med sin større personaltetthet.Innført via Gro H. Brundtland og resten av luringene i Ap.

   Begrepet klasse er erstattet med,kjønn,innvandringsstatus og individuelle valg.Ikke antydning til debatt om hvordan samfunnets rikdommer skal (re)innvesteres,for at det arbeidende folk skal kunne reprodusere seg,og se avkommet inn i øynene og si-at vi gjorde hva vi kunne.Sosialdemokrater,innkludert det såkalte ytre venstre,er en alen av samme stykke som Høyre.Roboter eller ikke roboter.

 5. Bare kort. Egentlig er det helt sykt å tillate robotisering. DA har den tekniske utviklingen løpt løpsk. Kun farlige arbeidsplasser (som eks. lakkering av biler) skulle overta arbeidsoperasjoner. Vi har mennesker nok til å utføre arbeidsoppgaver. Målet skulle være å stoppe disse kreftene som har som mål og berike seg selv stadig mer.

  Leser det hele senere: DETTE PATOLOGISKE framtidsscenariet, hvor oligarkene ikke lar seg stanse, fordi sivilsamfunnet IKKE gidder løfte en finger for å stå imot. Det ER, og BLIR sivil-samfunnets deltakere som kan kaste følgerne* av denne syke oligarkstanden og deres industrielle planer.

  LA OSS STÅ OPP, for våre samfunn. Borgerlønn vil bli luselønn på slavekontrakter!!!

  • * La oss stå opp, for våre samfunn.
   Vil vi se modne, kloke menn og kvinner samle seg i siste sekund forrut valget 11. september.
   Vil vi se kapitalkrefter i siste sekund bidra med ressurser som tar rotta på landsødeleggerne, sponser TV-stasjon og andre medier – sprer informasjon til «de tusen hjem».

   ELLER; er alle her tillands skadeskutte. Lar vi virkelig oligarker sette eksempel for våre etterkommeres framtid. Vi, voksne idag er selv midt i stormens «øye» og går slett ikke fri om noen tror det.

 6. Det vi behøver er sosialisme og demokrati som kan sikre fellesskapet politisk og økonomisk styring. Det klarer vi ikke dersom alt privatiseres og eies av kapitalismens oligarker.

  Kommunisme 5.0 synes ikke jeg er et begrep å kjøre på, fordi det knyttes så sterkt til parti-politisk makt, og til ett-parti styre. Noe som ikke er spesielt demokratisk.

  Vi behøver en samling om sosialismen og demokrati på venstresiden. Det må bli slutt på rivalisering og splittelse. Det er solidaritet i sentrum-venstre vi behøver.

  Det er den norske konstitusjonen vi behøver å endre, slik at makten ikke samles i noe politisk parti. Vi behøver reellt folkestyre, med folkevalgte representanter. Og ikke parti-valgte representanter, som primært er opptatt av personlig politiske posisjon, og partiets maktposisjon. Den formen har vi hatt mer enn nok av, og vet at den ikke fungerer.

 7. Geir Ivar: du får jo ikke noe reellt folkestyre så lenge din omtalte «venstresiden» er fullstendig systemloyale og vet ikke hva godt de kan gjøre for å dra Norge inn i globalisme og imperialistiske kriger. Globaliseringen av Norge hadde aldri vært en slik stor suksess om det ikke var for det ideologisk-politiske arbeid som venstresidene har stått for: for SVs del startet de allerede i 1998 som Nato-bombeparti og Rødts sentrale bidrag i europeisk politikk har vært som søsterparti til greske Syriza som fører klassekamp på vegne av bankene i EU. Det ender sannsynlig meget voldelig.
  Naturligvis er det bra om noen slåss for barnehagene,viktig også,men det er jo ikke dette som er viktigtist for Norge nå. Det er omlegget av basepolitikken,US Marines inntog på Værnes og faren for at landet blir en krigsarena i den amerikansk-russiske krigen. Våre beste soldater befinner seg i Baltikum,Midtøsten,Afghanistan etc
  Ingen på «venstresida» jobber politisk på dette.
  Eivind Reitan har helt rett:
  «Sosialdemokrater,innkludert det såkalte ytre venstre,er en alen av samme stykke som Høyre.»
  En endring av det politiske landskapet i Norge må starte med å erkjenne de ubehagelige fakta som de er og ikke hope opp en ny runde med selvbedragerske illusjoner.
  Eller med Einstein: Idioti består i å gjenta det samme eksperimentet hele tida og forvente nye resultater.

 8. For å få dette til er det viktig å avskaffe nasjonalstaten og drive massiv overvåking av innbyggerne.

  Nasjonalstaten er et potensielt kilde til opprør mot de globaliserte rikeste kapitaleierene og roboteierne. Ved å eliminere/redusere nasjonalstatens betydning, vil det også redusere potensielt virkemiddel til opprør.

  Overvåking skjer i påskudd av å redusere terrorisme (eller trusler mot nasjonsstaten). Blir nasjonalstatens rolle mer eller mindre umyndiggjort, vil en kunne drive masse overvåking for å hindre opprør mot den globaliserte makteliten.

 9. Det er vel arbeidsinnvandrerne og migrantene som tar jobbene våre, ikke robotene? Jeg holdt på å si at det er jo bare å se seg litt rundt hvor du enn befinner deg i landet vil jeg tro. Hele tiden leser vi og hører vi dette jævla pjattet om at innvandrerne skal i arbeid for å «integreres» og at det ikke er bra nok før de alle er i arbeid. Har vi ubegrenset med arbeidsplasser, eller kan det tenkes at for hver migrant som får seg arbeid så stjeles denne arbeidsplassen fra en etnisk nordmann? Migranten får arbeidet, tjener lønna, får kjøpekraft, egenkapital til lån, kjøper seg hus og har med andre ord en fremtid. Etniske norske ungdommer som i mindre og mindre grad i årene som kommer har rike foreldre som kan hjelpe dem med egenkapital til bolig står der uten jobb og uten en fremtid. ER DETTE GREIT, eller har vi tenkt å gjøre noe med det?

  Noen velkjente ord fra Barbara Lerner Spectre som forklarer litt av ufyseligheten. Hun sier vel at Europa (som i hennes og zionistenes/fiendens øyne) består av folkeslag som ikke klarer å overleve på egen hånd uten «jødenes» (zionistene/kazarene) hjelp ved at de sørger for masseinnvandring for at Europa «skal overleve»: Nei så snille de er med oss, ja for vi europeere har jo under ingen omstendighet klart oss på egenhånd tidligere, eller hva. Ikke har vi funnet opp noe som helst, ikke eier vi innovasjon og kreativitet for det er det jo zionistene som har, ikke sant? Atombomber og gift i alle slags former, spesielt mental gift i form av løgn og bedrag er det de vil ha i fulle monn i fremtiden, men for at disse tingene skal få florere fritt må europeere føres bak lyset…det er den eneste måten tilbakestående folkeslag kan dominere noen som er langt flere og sterkere. Å føre oss «bak lyset» har de i stor grad allerede klart, og det er etter min mening den absolutt eneste grunnen til at disse «folkene» (eller hva de nå enn er) får herje med oss slik de gjør nå.
  https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

  • I Sverige,som omtales i videoen,er det ikke behov for zionister-for å undertrykke landets befolkningsflertall.:

   D.d kunne LO-bossen slippe katta ut av sekken.Det skal lages ordninger for lavt betalte jobber-underbetalte-for personer mellom 25- og 40 år uten gymnasutbildning.De skal få utdannelse og litt betalt,slik at de kan kvalifiseres.

   Svensk Næringsliv mener det er unødvendig med denne utdanningen.De vil heller ha lavtlønssektorer,uten kvalifiseringskrav.Og alle andre parter i lønnsdannelsesforhandlingene lurer litt på konsekvensene,ved begge framgangsmåter.Resultatet er dog kjent,og tilsiktet.:Lønningenes del av nasjonalpoduktet skal ned.I konkurransen og demografiens navn.Det er en håpløs konspirasjon å tro noe annet.Og.- det hele er en konsekvens av de økonomiske tvillinger-liberalistene og sosialdemokratene i sin omfavnelse av WEF.De rikeste blir litt rikere,og de fattige blir like fattige i alle jordens land og befolkninger.Garantistene er både zionister og anti-zionister.I hver sin fløy av den globale middelklasse.Pratmakere og kulturperonligheter.Og krigshissere.

   De vil forene folkene,i -og mellom nasjonene i «den liberale vestlige verden.»Splittelse-motstand mot selvundertrykkelsen-er hat.Alt sauset sammen i kravet om «grønt skifte.»Det ser ut til at mange har unngått det faktum-at grønt er islams farge.Mens det krangles om hvorvidt billig energi,i fom av olje og vannkraft,er bra eller dårlig.
   De som hater mest,er middelklassene.Og det de hater mest er arbeiderklassen.De vil heller ha et nytt og underdanig proletariat.Om nødvendig med sharia,som de kan gjemme seg for i sine enklaver.

   Mens vi venter på at oljetønna tømmes i Norge,kan vi se en spe begynnelse ved vårens tariffoppgjør.
   Hvem skal få litt mindre enn ingenting?Norsk LO tar snart lærdom av svenskenes.Så lenge de fattigste får litt ekstra,vil nok stortingsflertallet være fornøyd.Innkludert «venstropposisjonen.»

 10. Litt på siden, men jeg tror debatten her hadde blitt mere levende om det var en mulighet for tommel opp, (og gjerne tommel ned også) på de forskjellige kommentarene!
  Slike tommel opp og evt. ned er ikke bare tull, det gir folk som er her og titter en generell indikasjon på om det som blir skrevet leses eller ei, og det gir den som har skrevet kommentarer det samme og en tilbakemelding på godt eller dårlig mottatt.

 11. Don Wolvie: fra den institusjonaliserte venstresidas synspunkt er det identisk med tankekriminalitet
  å analysere noe problem sett fra den etnisk norske arbeiderklassens synspunkt. De europeiske protestpartiene
  som reiser seg mot globaliseringen,såsom Nasjonal Front,er å betraktes som «ny-fascister» der. Også Sverigedemokratene som har massiv oppslutning av LO-medlemmer.

  • Hei Hårstad! Hvilken venstreside? Ble ikke venstresiden mer eller mindre utradert i 1945 da? Ja jeg mener, de lagde jo en festning av hele Europa for å beskytte oss mot de folkene som styrer det meste nå. For å få oppklart hvem som er hva en gang for alle tror jeg Hitler må få fortelle med egne ord hva han og nazistene kjempet mot og ikke minst for:
   Adolf Hitler, the Man who fought the globalists and Banks
   https://www.youtube.com/watch?v=hEV_NWCE2as

  • Er du sikker på at de partiene du nevner «reiser seg mot globaliseringen» og at de ikke bare er tilsynelatende opposisjon styrt av de samme folkene. Litt slik som valgene i USA. Nasjonal Front ble vel styrt av faren til Marine Le Pen. Han insisterte på at «holocaust er en hoax» og det hadde han helt rett i. (Oisann, enda mer tankekriminalitet, men ikke ulovlig (ennå) i Norge heldigvis.) Datteren derimot brukte dette som grunn til å fjerne sin egen far fra hans posisjon og har innyndet seg med zionistene. Nå vet jeg ikke så mye om akkurat dette emnet, men jeg har så vidt vært innom det og registrerte utslag på zionistdetektoren.
   https://redice.tv/news/marine-le-pen-denounces-father-to-please-zionists

   • «Holocaust er en hoax»:
    Her snakker vi fake!! (‘news’ er vel ikke ordet her, men historierevisjonisme kan være fake det også).
    Skjønner ikke at det går an… Har intet å gjøre med å være PK i dette tilfelle.

 12. Don Wolvie: jeg står over det der med Hitler,takk, men f.eks Nasjonal Front og de andre patriotiske partiene. Nesten alle uten unntak er zionistiske. Ikke dessto mindre driver også de jødiske institusjonene i Europa og bekjemper dem intenst. De går for muslimsk innvandring og sensur av internett.
  En skjønner jo hvor de vil hen når prominente rabbier sier i intervjuer nå:
  Muslimene er våre naturlige allierte.
  Underteksten er at det er ikke de hvite kristne europeere. Den tradisjonelle fienden.
  En må ta utgangspunkt i hva den globalistiske mediamaskinen hater mest og der har de allierte i «venstresidene».
  Det forundrer meg at så mange driver og spekulerer om hvordan organisere fremtiden fornuftig når det er ganske sikkert at året 2017 vil bli truffet av hyperinflasjon – og vold i det sentrale Europa,for ikke å snakke om Midtøsten hvor krigene står i kø.
  Ingen ser ut til å ville organisere med tanke på økonomiske kollapser og kriger.

 13. I Finland har de allerede startet en prøveordning med borgerlønn.

  I Norge — hvor den reelle arbeidsledigheten er høyere — er vi kanskje modne nok til å begynne å diskutere borgerlønn om fire-fem år. Hvis vi i mellomtiden får politikere som har minst halvparten så høy IQ som de finske har.

  Og i mellomtiden stikker robotene av med enda flere jobber, mens Nav og politikerne våre skryter av hvor lav arbeidsledigheten er. Og NRK og resten av mediene fortsetter å applaudere.

 14. (Reposting fra:
  «Kina fra arbeiderstat til robotparadis?»

  Wow. Takk for tallene. Deres tale er tydelig.)

  Robotiseringen forandrer samfunnene kraftig, lokalt som globalt. Bl.a. vil borgerlønn – under hvilketsomhelst navn – tvinge seg frem. Se på Finland, de har begynt.

  Nye aktiviteter og omgangsformer må og vil utvikles. Mer «fritid» vil måtte fylles med subjektivt meningsgivende gjøremål.

  Mengden meningsgivende «arbeid» for å holde fellesskapet i gang samt å bidra til videreutviklinger, vil lett bli mer viktig å fordele likelig, og trolig subjektivt viktigere enn økt økonomiske vellferd.

  Dersom altså robotiseringstilstanden stabiliserer seg noenlunde bærekraftig. Men det forutsetter igjen at det kollektive økologiske selvmordet vi alle for tiden lever på, og av, avvikles straks – mens CO2-fangst fra luft oppfinnes og utvikles fort (helst for noen år siden…).

  Vet ikke helt om jeg stoler på at alt det vil skje greit og ryddig. #-]

  *

  Vi – folket – krever reelt folkestyre nå, for impulsene og kunnskapene fra de medstyrte og medstyrende er nødvendige for at et nå ustoppelig globalisert, delrobotisert samfunn skal kunne fungere bra. Ta makten – den gis ikke.

 15. Vi bør alle sammen også være obs på dette fenomenet , som høyst sannsynlig vil nå nye vanvittige varianter i tiden fremover, og i særdeleshet i et robotisert samfunn. (Ullern kommer litt inn på det i kommentaren over, fritiden «må fylles med noe»)

  FOLK MED FRITID ER LIVSFARLIG FOR ELITEN! (Så etter min oppfattelse må en antakelig være veldig naiv om en tror på en lykkeverden med borgerlønn. Det vil garantert ledsages av en eller annen form for slaveri som holder oss «sysselsatt» og i gang døgnet på tamp….mens de på ulike vis reduserer oss i antall)

  «I 1930 spådde John Maynard Keynes at innen århundrets slutt ville teknologien ha gjort så store fremskritt at land som Storbritannia og USA ville ha 15 timers arbeidsuke. Det er all mulig grunn til å tro at han egentlig hadde rett. Teknologisk sett er dette fullstendig mulig. Likevel skjedde det ikke. I stedet har teknologien blitt innrettet til å få alle til å jobbe enda mer. For å få til dette har man vært nødt til å skape jobber som faktisk er meningsløse.»

  «Den herskende klassen har funnet ut at en fornøyd og produktiv befolkning som har fritid de kan bruke som de vil, er livsfarlig (tenk på hva som begynte å skje da man var i nærheten av dette på 1960-tallet). Dessuten er følelsen av at arbeid har en moralsk verdi i seg selv, og at man ikke fortjener noe som helst dersom man ikke er villig til å underkaste seg hard arbeidsdisiplin i de fleste av sine våkne timer, noe som passer dem særdeles godt.»

  https://www.nytid.no/kapitalismen-skaper-meningslose-jobber/

 16. Synd at «de rikeste» ikke er synonymt med «de beste», «de klokeste» eller «de moralsk mest høyverdige». Da hadde det kanskje funnet en liten trevl av legitimitet for den statusen de tilkjenner seg selv. Men det er nok som Lord Anton skrev et sted, at «Great men are almost always bad men.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.