Är Ukraina på väg att lösas upp?

13
Bereza og hans uniformerte fascister på talerstolen i Ukrainas parlament

Av Tord Björk

Många tecken kan tyckas tyda på att Ukraina är på väg att lösas upp. Fascistiska milisledare som Bereza kan i ena stunden vara med och olagligen mura igen en rysk bank i Kiev. I nästa stund kan han med hjälp av frivilligbataljon Djnepr 1 som han är ledare för driva på för en illegal blockad av järnvägstransporterna som håller produktionskedjor av råvaror och industri igång över frontlinjen i Östra Ukraina. En blockad som leder till miljardskador för den ukrainska ekonomin enligt statsministern Hrojsman och drabbar Donbass lika mycket. Därefter kan denne fascistiske milisledare som tillika är parlamentsledamot ockupera talarstolen i parlamentet med hjälp av okända militärklädda män så att vice talmannen tvingas avbryta session då agerandet bryter mot reglerna vilket skedde 15 mars.


Publisert første gang i Ukrainabulletinen. Denne utgaven er hentet fra jinge.se


Bereza og hans uniformerte fascister på talerstolen i Ukrainas parlament

Men hans agerande saknar nyhetsvärde, åtminstone har ingen public service i Norden rapporterat om det. Om det tas upp riskerar den som gör det att stämplas som rysk desinformatör av EU. Dess organ East Stratcom bevakar nyheter som man anser beskrivs på ett sätt som talar emot EU makthavarnas synsätt. Att ta upp hur fascister agerar för att genomdriva sin vilja i Ukraina bemöts ofta med att det är en falsk nyhet eftersom fascistiska partier enbart fick 2 procent i senaste valet. Att motsättningarna tar sig extraordinära uttryck inne i parlamentet kan alltså inte ha hänt och alltså har det inte hänt någon nyhet. Berezas uppträdande med sitt anonyma entouarge och många liknande händelser tycks peka på ett land där ledare för fascistmilis kan styra och ställa till en hel del.

Men skenet kan bedra. Efter stort fall stabiliserades Ukrainas ekonomi förra året och började sakta gå framåt. Ukrainas salamitaktik tycks vara mycket lyckosam, låta fascister testa ny radikala attacker på de regioner som gjort sig fria med ryskt stöd som Krim eller Donbass. Sedan efter att ha sprängt några kraftledningsstolpar och gjort Krim till stora delar strömlöst och gjort bönderna i södra Ukraina som sålde till halvön med dess 2,5 miljoner invånare fattigare omvandlas fascismens makt på gatan till regeringspolitik. Samma sak har nu hänt med den sista ekonomiska förbindelsen som höll Ukraina och Donbass samman. Järnvägsblockaden för att störta 75000 arbetare ut i arbetslöshet och skapa så mycket kaos som möjligt har visat sig vara mycket lyckosam. Väst har inget som helst intresse av tunga industrin i Östra Ukraina, den kan gärna gå under bara man får tillgång till 40 miljoner ofta välutbildad billig arbetskraft, åkermark och statliga företag till slumppris. Att fascister murar igen hela banker och saboterar stora mängder bankautomater för att tvinga ryska banker ut ur landet, är också något som kan gynna väst.
Ukraina azov-brigaden-wolfsangelAzovbrigaden
Samma modell för att med fascistisk maktutövning användes när den folkvalde presidenten Janukovitsj störtades. 21 februari 2014 skrev oppositionspartierna på ett avtal som också undertecknades av tre närvarande EU ministrar. Några timmar senare förkastade oppositionspartierna avtalet om en fredligt och konstitutionellt ordnat skifte vid makten när en fascistisk milisledare vägrade följa det och strax fick uppslutning av Högra sektorns ledare Jarosj. Medan regeringen höll sin del av avtalet och drog bort säkerhetsstyrkor från regeringskvarteren.

Den långsiktiga strategin har sedan länge varit från landets ledande politiker som Porosjenkoblocket gruppledare att härma Kroatien. Bygga upp den egna ekonomin och militären för att sedan slå till med kraft mot minoriteten som i deras fall gjordes med Operation Storm 1995 mot Krajina, den största etniska rensningen under hela Jugoslavienkrigen. Från början var Ukrainas arme i uruselt skick men den har nu tre års erfarenhet och blir bättre och bättre. Samhälleliga stödet för frivilliga har varierat men även det institutionaliseras bättre. Just i dagarna firades frivillighetens dag, myndigheterna uppger att 100 000 man ställt upp i kriget frivilligt sedan det startade och i opinionsmätningarna har de ofta ultranationalistiska och andra frivilligbataljoner betydligt högre stöd än politikerna, en folklig uppslutning som funnits starkt närvarande från första början i Majdanupproret och nu uttrycker sig i omfattande frivilligarbete för att ta hand om flyktingar från Donbass eller ge stöd till fronten.

Den samlade förmågan hos de särskilt stridsvilliga frivilligbataljonerna och ukrainska militären testades nu i början av året med lyckat utfall. Trots att USA stödda Radio Free Europe rapporterade att det var den ukrainska sidan som gick till attack i en krypande offensiv som utlöste eskaleringen av striderna rapporterade västliga medier det motsatta att Moskva beordrat eskaleringen eller att att det skett mer eller mindre av sig själv, som ETC skrev i en rubrik: På Östfronten intet nytt. ETC Ukraina kan alltså göra vad de vill och invänta bifall, samma med ekonomiska blockaden samtidigt som de med små steg för steg stärker ekonomin och militära förmågan i kombination med stundtals kaotiska motsättningar som man tycks kunna leva med. Till stöd har man västmakterna som håller grytan lagom kokande med hjälp av krav och lån, något man har råd med. Sammanlagt har Danmark, Finland, Norge och Sverige en BNP som är större än Rysslands och kan med lätthet rusta sönder landet och undergräva dess stöd till separatisterna i Östra Ukraina tillsammans med andra västmakter. Något väst gjorde med Sovjet på 1980-talet och är den strategi som väst för också nu.

Der är dags även för de som mest ser till staters agerande och spekulerar över påstående om hur Ukraina snart faller samman eller hur BRICS länderna snart tar över bör ta till sig fakta om Ukrainas ekonomi och militära upprustning. Särskilt bör de och alla andra lyssna till befolkningen i Donbass som kräver att Minskavtalet följs.

Det har i början av detta år visats tydligt även med hjälp av västvänliga källor att det är Ukraina som nu brutit mot Minskavtalet och skapar allvarliga humanitära problem. Det har gjort att kravet på att också Ukraina ska leva upp till Minsk II aktuellt. Något som särskilt i Sverige bör användas för att driva kampen mot upprustningen och rysshetsen tydligare och därtill stödja humanitär hjälp till Donbass för att bryta med desinformation om den konflikt som nu förvärrats.

Skriv på namninsamlingen mot desinformation till stöd för Minsk II avtalet och följa Aktivister för freds blogg på svenska och engelska eller den oftare uppdaterade Facebookgruppen Ukrainabulletinen. Aktivister för fred och Ukrainabulletinen

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Det er vanskelig å tro på media, först hörer jeg at Ukraina får miliarder fra IMF, deretter kommer det ny melding om at pengeoverföringen er utsatt pga. blokeringer av de östlige delene i Ukraina. De har mao. ikke fått penger. Blokeringer som både Ukraina og områdene som ikke vil styres av Kiev taper på. I ettertid har Porosjenko sluttet seg til blokkeringen og det har blitt offisiell politikk. Jeg tror at IMF tviler på at Kiev-regeringen styrer Ukraina. Kanskje de også ser et mulig nytt kupp fra private armeer?

 2. Det har lenge vært rapportert at Nato-stater har drevet opplæring av de nynazistiske organisasjonene. Mulig dette vil fortsette, men det nye Manifestet som Uavhengige,Svoboda,Nasjonalkorpset(Azov) og Høyresektoren har utgitt sammen nå tyder på drastiske forandringer på Kiev-siden.
  Mye tyder på at nynazistene har gitt opp alliansen med Vesten og går nå inn for å bygge en Union som de kaller Den Baltisk-SvartehavsUnionen som verken tilhører Øst eller Vest.
  Denne nye Unionen skal selvfølgelig frigjøre Ukraina og Donbas,folk skal få lov til å bære våpen og ukrainsk skal være det eneste lovlige språk.
  Men viktigst av alt: denne nye statsalliansen skal ha atomvåpen.
  Det første som slår meg når jeg leser dette er at de ukrainske nynazistene sloss sammen med TsjetsjeniaJihadistene under krigene i Kaukasus der på 1990-tallet. Og finansieringen av disse kom fra SaudiArabia,Tyrkia og Gulfstatene.
  Har nynazistenes Baltiske SvartehavsUnion økonomisk og politisk støtte fra de samme militante islamske statene?
  Under store penger er jo dette bare vissvass.

  • Ukraina-nazistene har bare taktisk alliert seg med EU. Dette var for å komme i posisjon. Deres mål har hele tida vært å skaåe et nasjonalistisk-fascistisk rike i midten. Og siden 2007 har de vært alliert med jihadistene fra Tsjetsjenia. IDF-veteraner var med på maidan, men fungerte som modererende kraft overfor naziene. Oligarken Kolomoiski finansierer fascistmilits samtidig som han er leder av det største jødiske samfunnet og har israelsk statsborgerskap. Det er mange lag her.

   • Hvilket gjør at jeg undrer, Steigan. Du peker i dine udmerkede artikler på nesten samtlige observerbare problemer innen internasjonal politikk: Ukraina, Syria, Libya, globalisme, EU, Soros, Hillary, IS, men det er en ting som mangler, og det er konklusjonen om hvem som står bak alle disse observerbare fenomenene. Tenk deg om: Om du fjerner sionismen fra billedet, hvor mange konflikter blir det da tilbake? Ingen. Hvor er vi da?

   • Det er mange lag her, men det også være mye rør. Noe sant og en del rør, eller lite sant og mest rør. Derfor kan det se noe forvirrende ut, eller som du litt glatt fremstiller det – «at det har flere LAG» (Konspisjoner har ofte lag i fleng)

    Men det jeg skulle spørre om, er hvor du har alt dette fra, f.eks at deres «mål er å skape et nasjonalistisk-fascistisk rike i midten»….Du mener fysisk i midten av Ukraina? – med russisk avskalling i øst og moderat-fascistisk (sic!) i vest, eventuelt polsk (for dette er jo geopolitikk..) Kilder?

   • Fascisme, politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

    Kilde: https://snl.no/fascisme

    Definisjon fra Universitet og høyskole i Norge

    NÅR BLE UKRAINA IMPERIALISTISK UTAD?

    • Dette er en svak og utilstrekkelig fascismedefinisjon. «Legger stor vekt på nasjonens betyrdning og enhet», hva er nå det? Wergeland? Bjørnson? Nordahl Grieg? Denne definisjonen er preget av den delen av den norske eliten som ønsker å selge unna norsk sjølråderett. Skal man få en bedre definisjon, må man se på hva fascismen var i utgangspunkte, slik jeg har gjort blant annet i denne artikkelen:
     https://steigan.no/2013/10/15/fascismen-i-ulike-former/

     Jeg oppsummerer en del hovedtrekk ved den italienske fascismen slik:

    • Den autoritære, voldelige og militariserte staten
     Klassesamarbeid i stedet for klassekamp
     En korporativ stat med en sammensmelting ovenfra mellom staten og næringslivet
     En patriarkalsk og altomfattende stat
     Førerprinsippet, Mussolini så seg i rollen som en romersk keiser, Il Duce, fyrsten
     Modernisme og futurisme, fascistene så på seg sjøl som en morderniserende kraft
     En patriarkalsk familie, anti-homofili
     Revansjistisk, imperialistisk, nasjonalistisk og rasistisk
     Anti-demokratisk
     Anti-liberalistisk
     Anti-sosialistisk
     Anti-kommunistisk
    • Av disse får vel Ukraina 6-7 punkter. Det viktigste med fascismen er imidlertid at den er kapitalens uinnskrenkede og voldelig diktatur, og der kvalifiserer Ukraina sterkt. Dessuten har landet gjort nazisten Stepan Bandera til en nasjonalhelt det er forbudt å kritisere.

   • Her skriver Steigan kun fri fantasi. Han har absolutt ingen objektive kilder å vise til. Det han bør ta inn over seg er Kremls vei inn i fascismen. Hvorfor valfarter f.eks. de neo-nazistiske partiledere til Kreml – og ikke til Kyiv. Har herr Steifgan tatt inn over seg hvordan det russiske lovverket måned for måned fjerner de siste rester av demokrati til fordel for oligarken på toppen. Og Russland som oligarki er nå på god veg til å bli et imperialistisk regime støttet på fascistisk ideologi.
    Hva gjelder Ukraina, så burde Steigan reist dit og sett ved selvsyn i hvilken grad Pravy Sektor og Svoboda påvirker Ukrainsk politikk. De har +/ – 1-2 % av befolkningen bak seg. – og Yarosh, som var leder for Pravy Sektor (trakk seg for å danne eget parti) er ikke mer anti-demokratisk enn personer du finner i Frp (Tybring Gjedde og lignende). Men du har vel dannet deg så sterke skylapper, at du ikke tør å ta dem av????

  • Maskeradeball.
   Globalistene er amoralske og bruker det som funker, som får dem i mål.Under den kalde krigen, var de uavhengige det vi så ellers i samfunnet, de jobbet sammen bakenfor kulissene. I BIS satt begge sider fra WW2, og noen undertegnet med Heil Hitler, mens andre brukte andre hilsener. ( The Tower of Basel.)
   De har vel forlatt tanken om nasjonalstater, og spiller sjakk, med ulike «brikker».
   De tenker flere sjakktrekk framover, og har oversikt over de ulike mulighetene, og tar i bruk taktikk.
   Operasjon anakonda kalte de en tidligere millitærøvelse .
   https://www.youtube.com/watch?v=Dbv2ePCddzk

   • Johan Beyen erlærte at Harry White ( sjefsarkitekten for Bretton woods) «had got the Norwegians to do his » dirty work.»
    The Tower of Basel, s 121 – 122: Mye interessant i denne boka.
    Anbefales.

    Les om Wilhelm Keilhau, s 122.Det ser ut som han hadde en rolle når det gjaldt BIS.

    Keilhau var med i Den konsultative norske komite for rasehygiene og bidro med utformingen av Steriliseringsloven (1934, åpnt for tvangssteriliseringer). Senere var han også leder av Straffelovkomiteen. Han skrev mange artikler og avhandlinger om penge- og valutaspørsmål. Han var medlem av Norges Banks direksjon i London under krigen og var den norske utsendingen til Bretton Woods-konferansen i 1944.

    NB! NB! NORGES HISTORIE.
    Men det viktigste og mest positive for hans utvikling var at han kom i gang med økonomisk-historiske arbeider. Han fikk i oppdrag å skrive bindet om Norge i CARNEGIE-stiftelsens verdensomspennende verk om den første verdenskrig Norge og verdenskrigen (1927) ble et solid bidrag og har fått plass som et kildeskrift av varig verdi.

    Etter at Norge hadde forlatt gullstandarden i 1931 skrev Keilhau utredningen en analyse av landets pengevesen, Overgang til ny pengeenhet. Han vendte tilbake til dette emnet etter andre verdenskrig i Den nye internasjonale pengeordning og i Den norske pengehistorie.
    Da tyskerne invaderte Norge i 1940, fulgte Keilhau regjeringen til London. Han var i Molde da byen ble bombet i slutten av april. I London virket han blant annet som krigsadvokat og medlem av Norges Banks direksjon.

    Her skrev han også en bok på engelsk om norsk historie, Norway in World History, samt et ubenyttet filmmanuskript. Han ble benyttet som taler i BBCs sendinger til Norge; talene ble i 1945 utgitt som Norsk røst i London.

    Etter krigen var Keilhau formann for den norske delegasjonen på Bretton Woods-konferansen.

    Han skrev Norges historie under første verdenskrig i Norge og verdenskrigen (1927), og han skildret Norges historie i perioden 1814–1938 i de fire siste bindene av Det norske folks liv og historie. Her ga han en bredere historisk skildring enn det som til da hadde vært vanlig, for eksempel tok han også med emner som kunst, litteratur, økonomisk og sosial historie. Hans skarpe portretter av historiens personligheter vakte imidlertid oppsikt. Statsråd Anton Omholts etterkommere anla injuriesak mot ham, og hverken de militære, arbeiderbevegelsen, målbevegelsen eller bøndene var fornøyd med hans skildring.

    Han ble pasifist, men snudde i slutten av 1930-årene, da han så opprustningen i diktaturstatene. Da ivret han for å styrke landets forsvar. 1938/39 var han overbevist om at krigen ville komme til Norge og la inn forsyninger av hermetikk og vin på sin hytte ved Lillehammer. Det fikk de tyske okkupantene glede av.
    https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Keilhau

    A GLOBAL MONETARY SYSTEM

    In the wake of the 2008 financial crisis and the ensuing global economic downturn, it has become commonplace for politicians, pundits, and economists to invoke the memory of Bretton Woods. In July 1944, in the midst of World War II, representatives of 44 nations gathered in this remote New Hampshire town to create something that had never before existed: a global monetary system to be managed by an international body.

    Treasury Department saw a powerful cause and effect and were determined to resolve the flaws in the international economic system once and for all. In the words of Harry Dexter White, a then little-known Treasury official who became the unlikely architect of the Bretton Woods system, it was time to build a «New Deal for a new world.»
    Working in parallel and in prickly collaboration with his British counterpart, the revolutionary economist John Maynard Keynes, White set out to create the economic foundations for a durable postwar global peace.
    Truman nominated White to be the first American executive director of the IMF on January 23, 1946, intending to nominate him for the top job of managing director shortly thereafter. Truman did not know that White had by that time been under FBI surveillance for two months, suspected of being a Soviet spy. Two weeks later, the FBI director, J. Edgar Hoover, sent a report to the president describing White as «a valuable adjunct to an underground Soviet espionage organization» and accusing him of placing Soviet intelligence assets inside the U.S. government. Hoover warned that if White’s activities became public, it could endanger the IMF.

 3. Frågan är vem som har taktiskt allierat sig med vem. En fredsrörelse som släpper en materialistisk analys och fokuserar på ideologi eller vilken stat som söker påverka vem blir ohjälpligt fast iu ständigt sökande efter något att positionera sig gentemot framför dataskärmen.

  Avgörande materiella faktorer är att EU söker trasa sönder ekonomierna i f.d. Sovjetunionen genom att forcera fram en konfrontation med Eurasiatiska unionen, EaEU. Därtill öka sin militarisering av EU projektet som stadsfästes i Lissabonfördraget, givetvis i nära samarbete med Nato.

  Detta var den utlösande faktorn bakom Euromajdanupproret till för att splittra Ukraina på liknade sätt som skett i Baltikum. Se till att industrin läggs ner så att EU får nya marknader för varor och banker. I länder som Estland och Lettland var metoden att se till att stora delar av industriarbetarklassen inte fick rösträtt genom att de fråntogs medborgarskap med EU:s och inte minst Sveriges goda minne.

  I Ukraina var det viktigt att krossa landets Östra delar där den tunga industrin fanns. Trepartssamtal förbjöds om konsekvenserna för frihandeln med Ryssland om Ukraina skrev på associationsavtalet med EU. Samtidigt spenderade väst miljarder på allmän propaganda om hur bra det skulle bli för Ukraina när man kunde exportera mer till EU.

  Samtidigt var Janukjovitsj ett snäpp ännu mer korrumperad än tidigare presidenter. Folklig mobilisering understödd av effektiva nystartade TV stationer och NGOP systemet kunde backa upp, fascistpartiet kom in i värmen i en landsomfattande allian med de andra oppositionspartierna och fascistisk milis kunde sköta grovgörat på gatan.

  Det fungerade utmärkt ur västs synvinkel. För antimilitarister som vill positionera sig ideologiskt istället för att göra materialistiska analyser likaså. Maktskiftet med våld mot den demokratiska konstitutionen presenteras av antiimperialisterna som en fascistisk kupp: Detta tolkar jag som ett sätt att maximera den egna renlärigheten och sin enorma förmåga att i ett enda slag befria mänskligheten med sina avslöjande ord. Men det som skett är något värre. Ett folkligt uppror till stöd för nyliberalism som tagit hjälp av fascistisk våld för att nå sitt mål. Något som ligger betydligt närmare vad som kan ske i EU än att fascistiska regeringar tar makten.

  Folkrörelseforskaren Jan Wiklund menar att fascismen än så länge i vår tid inte är något allvarligt hot. Det beror på att de inte är keynesianer. De har ingen egen ekonomisk politik att erbjuda annat än att vara den expanderande nyliberalismen järnnäve. Det är det återkommande mönstret vi kan se. Fascisterna radikaliserar expansionen österut genom att spränga kraftledningar som förser Krim med el och blockera handeln dit varpå regeringen tacksamt tar emot. Fascisterna blockerar järnvägstransporterna mellan Donbasss och Ukraina och regeringen tar tacksamt emot och gör den illegala blockaden till sin efter att ha hållit fingret i luften ett tag. Fascisterna blockerar ryska banker och regeringen hinner knapp få upp fingret i luften så gör dom även denna gatans politik till sin.

  Det lyckosamma för väst och Ukraina ligger i att konflikten drivs mot ett högt spänningsläge som gör det all svårare för Donbassrepublikerna att agera. Samtidigt som opinionen i väst är närmats helt ointresserat och ger makthavare i vä’st fria händer att gör vad de vill. Minskavtalet krossas eller ställs i alla fall åt sidan av Ukraina.

  De övergripande materiella är att Rysslands övergång till marknadsekonomi organiserades i hög grad för att hjälpa väst och många av de ledande kapitalisterna är inbäddade i västs system för att leverera billiga råvaror. Ukrainas likaså även om detta land gick utför ekonomiskt än mer även om konkurrensen mellan olika kapitalister gett lite mer skenbar frihet och gör så än idag. Att sätta upp dessa länder som bägge i hög grad är inbäddade i västs ekonomiska system är alldeles utmärkt rationellt ur västs synvinkel. Ukrainas kapitalister kan behöva kontrolleras bättre av väst samtidigt som destruktivt krossande av ekonomiska band med Ryssland i hög grad är något som stärker västs position relativt sett. Om landet går ännu mer utför kan man alltid släppa taget helt som man gör då och då med länder som inte mår så bra av västlig medicin.

  Den strategi väst nu har är att rusta sönder motståndet i resten av världen. Merkel ska höja militärbudgeten från 1,2 % till 2 % av BNP, Trump satsar på en höjning nästan lika stor som hela Ryssland militärbudget. Ryssland minskar sin militärbudget. Kostnaden för att hålla grytan kokande med ett ytterligare ett miljardlån lär kan knappast vara avskräckande, men ser lite väl provocerande att besluta om fyra dagar efter de två drastiska förändringarna som regeringen nu stödjer för att få bort ryska banker och helt stoppa handeln med Donbass som samma regering nyss sade skull kosta Ukraina 3,5 miljarder dollar i inkomster på ett år.

  Att istället för att fokusera på den nordiska och EU-politiken uppmärksamma ett halvdussin fd israeliska soldater i majdanupproret eller allsköns fjärran påverkan vilket leder bort från väsentligheter. Det är Norden som går i spetsen för en aggressiv ekonomisk expansionspolitik österut som lett till krig vilket man nu försöker följa upp med lögner om omedelbart hot mot baltiska staterna och därmed indirekt mot Sverige, allt för att få till stånd den upprustning man önskar sig istället för att investera för en rättvis omställning av samhället.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.