Uten å vite det har fienden noen lærdommer til oss

40
Le Cri du peuple, Jacques Tardi (2001) The Paris comune

Den globaliserte kapitalismen har påført arbeiderklassen og folket over hele verden så mange nederlag at det er vanskelig å holde oversikten. Men alt er ikke trist og leit. Midt oppe i elendigheten finnes det lyspunkter – hvis man bare har evne til å se dem. Noen slike lyspunkter er faktisk produkter av elendigheten, fordi de kan vendes til vår fordel.

Krigen mot kontanter og krigen mot frie ytringer

Som jeg har vist med mange aktuelle eksempler, har den internasjonale finanskapitalen konkrete planer om å avvikle kontanter som betalingsmiddel. I India føres denne kampen av verdens rikeste mann, Bill Gates, og hans allierte. Bill & Melinda Gates Foundation er ledende deltaker i «Better Than Cash Alliance» sammen med blant annet Ford Foundation, Clinton Foundation, Citi Foundation, Omidyar Network (eBay), Coca Cola, USAID og FN.

I Norge er det DNB som går i spissen. Og siden politikerne er dressert til å gjøre det finanskapitalen ønsker, kan vi si med noe som nærmer seg absolutt sikkerhet at forbudet mot kontanter kommer. Dersom det blir forbudt å bruke kontanter, så vil vi ikke lenger ha penger. Eller rettere: vi vil ikke ha noen kontroll over våre egne penger, og om vi får bruke dem eller ei, avgjøres av bankene og myndighetene. Vi kan ikke ta ut penger og putte dem i madrassen om så bankene skulle innføre 5% negativ rente. Og dersom myndighetene finner ut at en gitt person skal blokkeres fra kontoen sin, så kan ikke vedkommende kjøpe seg så mye som en bussbillett eller et brød. Det totalitære samfunn på steroider.

Denne ny-fascismen, eller dette post-demokratiske samfunnet, eller hva vi nå skal kalle dette marerittet, matches av de drakoniske lovene mot såkalte «falske nyheter» og innføring av statlig-private sensurinstanser. Som jeg har pekt på, skjer det en militarisering av opinionsdannelsen som er diktaturer verdig, og det uten den minste protest fra de angivelige tilhengerne av pressefriheten og det frie ordet.

Lys i mørke

Men hvor er det positive i dette? spør du antakelig. Og forståelig nok. Dette er nattsvart som en dystopi av George Orwell eller Aldous Huxley. Men ved nøyere studium er det lyspunkter å finne.

Kontantforbudet vil få dramatisk negative virkninger, men det vil også tvinge oss i motstandsfronten til å tenke nytt. Vår defensive kamp kan ikke lenger bare være defensiv. Fienden tvinger oss til å lage våre egne valutaer, og dermed tvinger de oss også til å organisere oss kollektivt på nye og interessante måter.

Alternative valutaer er ikke så nyskapende som det høres. Antakelig finnes det hundrevis av dem over hele verden allerede, kanskje tusenvis. Ifølge Wikipedia var det særlig populært med Local Economy Trading Systems på 1990-tallet, og nettleksikonet viser også til et stort antall lokalvalutaer i USA.

De som har mest nytte av lokalvalutaer er kooperative bevegelser og tette lokalsamfunn. Den økonomiske krisa i Europa har fått folk i mange lokalsamfunn over hele Europa til å etablere ulike former for lokale valutaer. Det er ikke vanskelig å se hvordan en kooperativ bevegelse eller et nettverk av kooperativer kan utnytte dette. Som alle andre penger vil disse valutene uttrykke en viss verdi, slik at du kan bytte verdier mot hverandre. Så lenge kooperativene bare samhandler med hverandre, trenger de ikke bruke dollar, euro eller kroner.

For noen år siden så jeg en reportasje på italienske RAI 3 fra Sør-Italia der en liten, fattig landsby med et sterkt albansk innslag (fra mange hundre år tilbake) hadde etablert en lokal valuta med to valører 1 Che (Guevara) og 1 Skanderbeg (etter den albanske nasjonalhelten). Ifølge reportasjen fungerte dette bra til samhandling mellom folk i landsbyen. I den landsbyen der jeg er innbygger, Tolfa, nær Roma, kunne vi godt ha hatt en slik lokal valuta. Det er fortsatt en god del naturalhusholdning, og mer kan det bli. Samt at det er mange lokale håndverksbedrifter. Jeg har ikke undersøkt det seriøst, men det er ikke utelukket at en euro som blir brukt hos bakeren, er innom fem hender i Tolfa før den går ut herfra. Vi kunne kalt valutaen collinaro, for vi som bor her kalles collinari, åsfolket.

De søritalienske che og skanderbeg var nok på papir, men det er ingenting i veien for at de kunne ha vært elektroniske. Den som har jobbet mest med dette i Norge, er Trond Andresen på NTNU, og han har vist hvordan dette kan gjøres, fra lokalt og helt opp til nasjonalt nivå. Andresen har mest argumentert for at det brukes på nasjonalt nivå for land i krise. Men med kontantforbudet, vil det være vel så aktuelt som et motstandsverktøy, som et middel til å kontrollere en del av egen verdiskapning uten at bankene kommer inn i bildet, og for å holde en del av vår samhandling utenfor overvåkingas dataregistre.

Dette betyr at bankenes og statenes overgrep nærmest tvinger oss til å organisere oss kollektivt og lage smaksprøver på et framtidig kollektivsamfunn.

Det samme gjelder sensuren på sosiale medier. Med økt sensur og trakassering vil Facebook og liknende systemer gjøre seg irrelevante for publisering og debatt. Det vil tvinge fram løsninger på utsida, alternative sosiale medier og nye plattformer. Dette er mer problematisk fordi styrken ved internett er at det er en global produktivkraft. Men jeg er helt sikker på at det lar seg gjøre å finne veier rundt dette også. Mitt personlige bidrag er at jeg snart vil lansere et nettmedium som vil ta erfaringene fra denne bloggen en god del skritt videre.

De 0,01% er ekstremt mektige, men åpenbart redde

De som tjener mest på den globale kapitalismen slik den har utviklet seg, er de 0,01% rikeste, og blant dem de ultrarike «masters of the universe». De har ekstrem makt og noen av dem har formuer større enn bruttonasjonalproduktet til hele land. De er samtidig ekstremt få, og riktignok kan de kjøpe hvem de vil til å forsvare seg, men de tiltakene de tar i bruk nå, ikke minst sensuren, viser at de også er veldig redde. De vet at dersom de 99% organiserer seg til kamp mot dem, så er de solgt. Når de ikke en gang kan tåle å ha konkurranse fra små blogger og alternative medier uten penger og makt, så avslører de at de er svært redde for opprør og for å miste både makt og kapital. Tiltakene deres forteller ikke om styrke, men om svakhet, om panikk.

Dette er svært viktige lærdommer som de ultrarike har gitt oss, en gave som de knapt skjønner at de har gitt bort. Og en gave som det gjelder å forstå å bruke.

Le Cri du peuple, Jacques Tardi (2001)
The Paris comune

Framtidssamfunnet begynner nå

Dette peker videre mot et sentralt element i det jeg har kalt Kommunisme 5.0. Det er et kollektivsamfunn der produsentene tar kontroll over produksjonsmidlene i fellesskap. Og det er ikke nødvendig å vente på en revolusjon om femti eller hundre år. Det er faktisk mulig å begynne å konstruere dette framtidssamfunnet nå. Vi kan begynne i morgen. Kollektiv samhandling og organisering rundt slike prosjekter vil lære oss å bygge et samfunn og det vil utvikle mennesker med sjøltillit og tro på egne krefter. Vi snakker ikke om noen utopi, vi snakker om noe vi vet kan gjøres. Og enda viktigere: Det må gjøres, fordi alternativet er å bli knust under trykket fra overklassens maktmaskineri. Noen reagerer på at jeg har kalt det Kommunisme 5.0, men det gjør ikke noe. Jeg sier som Odd Eidem sa i en TV-debatt jeg deltok i en gang: – Kall meg hva du vil, kall meg Frognertrikken.

Fra dette perspektivet er det ikke de 0,01% som er vår verste fiende. De er få og redde. Dem fikser vi. Vår verste fiende er vår egen avmakt, vår egen splittelse og vår egen slavementalitet. Klarer vi å frigjøre oss fra dette, kan vi redde verden fra globalistene og deres sleng.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


40 KOMMENTARER

 1. Pål Steigan, mye av det du skriver er riktig, men det kommer ikke til å fungere. La meg gi noen få momenter:

  Jeg er overbevsist om at alternative valutaer er forbudt, eller blir forbudt med de samme de blir kjent i Norge. Dvs, valutaer som vi oppretter selv. Det ligger allerede i propagandaen til bankeierne. » slutt på kontanter= slutt på svart arbeide. Beskyldningen om svart arbeide er allerede på plass.

  Det som da er igjen av alternative pengesystem er noe vi allerede har: dvs, bytte av små tjenester mellom naboer etter en lovlig skattefri grense som jeg i dag ikke vet hvor stor den er.

  Problemet ligger i at alt som vi trenger for å overleve/leve er underlagt dette kontantfrie systemet.
  Alt og alle av butikker/fabrikker har sine grosist kjøp/leveranser kontantfritt/elektronisk.

  De kan derfor ikke gå over til en valuta utenfor det som bankmakta har bestemt skal brukes i norge.

  Jeg tror starten på veien mot frihet og rettferdighet er å annerkjenne det totale frie marked.

  I den prosessen må mange innse at kampen mellom kommunisme og kapitalisme er falsk og er konstruert, nettopp for det «end game» samfunnet som nå er på vei.

  Videre, i et fritt og rettferdig system/samfunn, må arbeidere inn på eiersiden i de næringer de og andre arbeider i.

   • Nei, ikke noe kan stoppe oss ! Men i en «end game battle» som denne, kan ikke gamle «ismer» få nye sjanser. Alle ismer er prøvd flere ganger og ingen av dem har levert frihet og rettferdighet over tid.

    Dagens kapitalisme er ikke et fritt marked. Våre eiere, de internationale bankene forfekter et helt annet system: Ref: John D. Rockefeller: «Competition is a sin»

    Jeg har tro på det Trond Andresen skriver, men den løsningen krever at «makta» selv fatter at det må innføres.
    Jeg kan heller ikke se noen folkebevegelse som kan kjøre frem dette kravet.
    Til det har vi det alle for godt.
    Mulig at fremtidens kriser med direkte nød kan initiere et folkekrav.

    Tabben fra starten av den industrielle revolusjonen må rettes opp. Arbeiderne må inn på eiersiden av alle foretak. Et dårligere alternativ er borgerlønn, som er fattigkassa. Arbeiderbevegelsen har hatt mange sjangser opp gjennom årene til å skaffe medlemmene sine eiermakt og utbytte fra de virksomhetene som norge har hatt opp gjennom historien. Dersom dette hadde skjedd, så ville også arbeidsklassen ha fått nytte godt av fortjenesten av dagens og fremtidens robotisering. Som del eiere ville alt ha blitt meget mere rettferdig fordelt.

  • I facebook gruppen «Ja til kontanter» (som er den raskest voksende gruppen på facebook) fikk jeg opplyst at de som hadde med økonomisk kriminalitet å gjøre, har uttalt at det ikke er penger som er det store problemet med unndragelse, men svindel gjennom elektroniske medier. Faktum er at det er lettere å holde oversikt over trykte sedler som kan registreres. Dermed faller mye av argumentet om svart arbeide og eller unndragelse av skatt til marken.

   Problemet med det «frie marked» er kapitalismen og den økonomiske liberalismens paradoks.
   I det øyeblikket noen har skaffet seg en fordel, det være seg i gjennom produksjonsprosessen eller på annen måte, så er denne friheten borte.
   Det er dette de økonomiske liberalister aldri klarer å fatte, men fortsetter å leve i den tro at «den amerikanske drømmen» er reell.
   Det er den ikke, det er bare i fellesskap og gjennom solidaritet vi kan sikre oss frihet.
   Dermed er kampen mellom kapitalismen og kommunismen reel nok.
   At de politiske aksene er konstruerte er en annen sak, så lenge vi ser at det overalt ender opp i at vi får et kartell parti, og så lenge parlamentarismen er og blir forskjellige ja til det samme fremført av statsfinansierte partier.

  • Her er det mye spørsmål om hva penger er. Kan heftig anbefale nettsteder som Deficit Owls og Billyblog. Levy Institute. Seven Deadly Innocents Frauds av Warren Mosler (kan lastes ned gratis) Steve Keen og mange flere. Søk opp Modern Monetary Theory. Selv hadde jeg stor glede av en foredragsserie som ligger på youtube og heter Modern Money and Public Purpose.

 2. Trenger vi ikke ett diktatur,som favner hele kloden?
  For om hvert land skal tekke sine velgere.Så blir forskjellene bare større.
  De sterke land og internasjonale stor konsern,vill vell fortsette å valse over de små.
  Og jo fattigere og desperat du blir.Jo mer vill du bruke av natur resurser.
  Jord,vann,luft og hav er full av gifter.Fisk,dyr,fugl og alt annet dyreliv er minkende.
  Det er vell bare mennesket som blomstrer i anntall.
  Demokrati vill vell alltid velge politikere som lover jobber og vellstand.
  Og dermed mindre natur ressurser.
  Ikke det att dagens diktaturer,tenker fremover i så rettning.

   • Pål,
    Er Kristne Zionister del av denne gruppen du betegner som «globalister»?
    I så fall, hva har deres innsats ført til opp gjennom historien, hva er deres mål, hvordan er de organisert, hvem samarbeider de med?
    Hvem i Trumps nærmeste krets er Kristne Zionister?
    Hva kan vi forvente oss, ut over et kontantløst samfunn?

 3. Det kan sammelignes med tilstandene under andre verdenskrig i Norge. Svart handel florerte – naturalia – gjeldsbrev – lån – gaver ble betalingen… LETS behøver ikke være legalt.. Sålenge det holdes under jorden.

  • Jeg har vært innom GULL, men kommet til at gull kan man ikke spise eller bruke til noe nyttig i en krise. Da jeg var i Bulgaria i krisen i 90 årene var inflasjonen enorm. Noen brukte lønningen sin på å kjøpe murstein, og bygde senere hus. Valutaen ble devaluert med 1000 (3 nuller strøket). Så murstein holdt seg 1000 ganger bedre i verdi enn pengene. Problemet med murstein var å oppbevare dem, og sikre mot tyveri. Jeg vet om at murstein solgt til den nye valutaen, men også at noe ble stjålet.

   • Dette er hovedproblemet med valuta, hva enn den er basert på, at verdien er helt avhengig av situasjonen. Mat og vann er de viktigste verdiene (bare synd med den korte lagringstiden), men dette er nok ikke noe folk flest vil innse før ett tørt brød koster en personbil. Man kan like godt benytte et verdipapir-system omtrent som i dag, men kanskje heller med en begrensning på hvor og hvordan det kan brukes, f.eks. en lokal-valuta som Pål er inne på.

 4. Kommunisme 5.0. er helt ok for meg men med tanke på at mennesket er hva det er så må vi nok slåss for det og etterpå klure ut hvordan vi skaper et samfunn med en rettferdig konkurranse blant annet som ikke forbruker dagens knappe resurser i den omfatting som idag. Og for ikke snakke om hvordan vi skal stoppe all korrupsjon som ødelegger samfunn etter samfunn. Men bra blogg med gode ambisjoner!:)

 5. Veldig bra, og oppløftende med en artikkel som formidler håp om at man kan forandre på tingenes tilstand.
  Som vi vet sa jo f.eks Marx at det er reaksjonært å formidle defaitisme, man skal formidle håp til arbeiderklassen.
  Vi er vel mange som har drømt om at vi kan bypasse statens åk, og bytte varer og tjenester uten at overklassens stats apparat skal snylte på alt vi foretar oss, og som derfor gjør det meste unødig dyrt og vanskelig i mange sammenhenger.
  Men dersom vi ser på forholdene slik det er i dag, kan vi trygt si at boken som forteller hva som er lov til i Norge er på en side.
  Det er lover og regler for hver en minste lille ting, og nåde den som kommer i statens søkelys.
  Ta for eksempel fagmannen som snekret på egen hytte og fikk 150 000 i skatt på arbeidet han hadde gjort til seg selv.
  Alle regler er laget for at du ikke kan hjelpe en venn uten at staten legger seg opp i det for å hente sine snylterpenger.
  Nåde den som statsapparatet mener har gjort noe svart arbeide, de blir gjerne skjønnslignet i mange hundre tusen kroners klassen og må bruke flere tiår for å få betalt tilbake, reelt skyldig eller ikke.
  Du kan f.eks få gjort noe arbeide av folk, men gjerne ikke fagfolk, det *kan* gå, dersom man kaller det dugnad, men det kan da like gjerne hende at det blir mistanke om svart arbeide og at folk blir etterforsket.
  Videre er det fryktelig mye som er underlagt vilkår om godkjenning, også i samband med forsikring.
  Hvordan skal en da kunne bytte varer og tjenester i annen valuta uten at man enten bryter loven, mister garantier/forsikringer og eller likevel blir flådd av overklassens statsapparat som har sin usynlige hånd, stadig så grådig i våre lommer?

 6. Det ögonblick USA förbjuder kontanter, dvs gör dollarsedlarna värdelösa på den svarta marknaden, blir den elektroniska bankdollarn värd en kopek. Sedan havererar en stor del av den internationella brottsligheten/knarkhandeln/CIA. Det är ju intressant att Clinton Foundation, Citi, USAID mfl inte vet det. Stora delar av det man upfattar som eliten är uppenbarligen inte invigd i alla fakta?

  Så det kan man gärna göra, sluta med kontanter från Fed. Vad jag tror att man helst vill är dock att så många ANDRA som möjligt ska sluta med kontanter. Typ Indien, Kina, Japan, Europa. Tyvärr är det visst förutom Indien ännu bara en massa små u-länder som anslutit sig till «Better than cash alliance».

 7. Hel Pål

  Fin artikel men du mangler lidt, men det er vel også meningen når man starter en debat.
  Der findes alternative valutasystemer eksempelvis Bitcoin. Bitcoin er et bruger til bruger system, som udelukker mellemhandlere ( pengeinstitutter kreditforeninger og valutahandlere ). Bankverdenen i Danmark med nationalbanken i spidsen advarer mod brug af bitcoin, da de mister kontrollen over pengetransaktionerne. Nye bitcoinsystemer vil opstå, men det løser ikke problemet med befolkningens og arbejderklassens fare for at få reduceret deres værdi af arbejdsindtægt. Her må fagforeningerne træde i karakter og kræve sikkerhed for at lønnen er ækvivalent med købekraften. Jeg ved det kan være svært med den fagbevægelse der er i norden. Men når folk bliver truet på pengene kan det skabe en modreaktion og bevægelse.

  Niels Anker

 8. «Lokale penger» har vært i bruk mange steder. …. Det er vanskelig å forestille seg et sted mer idyllisk enn Cocos (Keeling) Islands, en samling av uberørte korallrev Cays drysset over en avsidesliggende hjørne av det indiske hav – bare 14 kvadratkilometer i totalt.

  Og i 150 år var dette tropiske paradiset et privat rike, hersket og eiet av familien Clunies-Rosses. Arbeiderne på plantasjen ble betalt i plast penger (rupee) som bare kunne innløses i selskapets egen butikk. Dette ble senere omtalt som slaveri.

  Men i 1978 ble dette paradiset annektert av Australia. Arbeiderne fikk da Australsk pass, og de fleste forlot øyene for å søke lykken på fastlandet.

 9. Frognetrikken 5.0.

  Jeg mener å ha hørt at det allerede finnes en egen lokal valuta på Tøyen i Oslo. De har til og med en egen Cola som heter Tøyen Cola.

  Et knep man kan gjennomføre er å opprette konto i flere ulike banker med et kredittkort i hver bank. Det er ikke sikkert at samtlige banker innfører samme restriksjoner samtidig og det er mulig elektronisk å overføre penger mellom konto i ulike banker.

  Det er mulig at myndighetene ønsker å innføre negativ rente for å tvinge folk til å konsumere raskere/mer og spare mindre. Men negativ rente kan føre til at folk isteden føler seg tvunget til å spare mer av inntekten for å sikre sin pensjon, altså at resultatet blir det stikk motsatte av raskere/mer konsum.

  Hva gjør folk som tilhører den svarte økonomien i en slik situasjon? Svart arbeid og tigging blir vanskeligere, de må kanskje isteden ty til innbrudd og væpnet ran? Kanskje man må låne bort et av sine kreditkort til andre.

 10. Vi må huske på at mens vi nordmenn er noen materialistiske drittsekker som sitter isolert i hver sin suburbane bunker med høye hekker mellom, foregår det mye positivt andre steder i verden. Som i Tolfa, hvor Steigan holder til. Det finnes også mye som er godt i gang og som man kan slutte opp om, noe finner man på den nye landingssida til p2p-foundation: http://p2pfoundation.net/

  Gjør som Steigan, gi aldri opp å drømme, og plutselig åpner det seg noen dører når du minst venter det. Husk også at kapitalismen er det siste tabuet. Det gikk ikke så veldig lenge fra Nietzsche begynte å snakke om Guds død til vi fikk et sekularisert Europa. Begynner vi å stille like sterke spørsmål ved kapitalismens berettigelse som hva Nietzsche gjorde om Guds berettigelse, kan dette bli som en løpeild i folket. Derfor, snakk om kapitalismens berettigelse, og folk vil innse at den ikke finnes.

  • Det er forresten ingen tvil om at kapitalismen har fylt tomrommet etter Guds død, noe Greer briljant har redegjort for i «After Progress – Reason and Religion at the End of the Industrial Age»: https://www.newsociety.com/Books/A/After-Progress

   Forbudet mot kontanter har som hensikt å gjøre det lettere for inkvisatørene. Kampen mot «fake news» er kampen mot kjetterne, avvikere fra den ene sanne lære.

   Dette kommer til å bli like stygt som under den spanske inkvisasjonen. Bare med den forskjellen at torturinstrumentene nå er gjort finansielle. Den katolske kirke ville vært himmelfalne hvis de hadde hatt slike virkemidler til disposisjon i sin tid.

 11. Knallbra artikkel som forsøker å peke på at muligheter og skaperkraft kan trenge seg på i valumet som oppstår etter f.eks. avvikling av kontanter i den offisielle valutaen.

  Men vi må ha minst to tanker i hodet samtidig, for lokale, kooperative løsninger med egen valuta løser ikke problemene med klippetroen på symbolpengers verdi som enda er altfor utbredt, og heller ikke løser den vekstøkonomiens iboende umulighet på etterhvert kortere og kortere sikt.

  Det første vil muligens automatisk bli langt tydeligere gjennom et nærmere forhold til større deler av produksjons- og distribusjonsprosessene. Men det med umuligheten av evig forbruksvekst ser ut til å være helt ubegripelig, eller et så grunnleggende beksvart mareritt for verdens mange kremmere, at det er snakk om historiens mest omfattende kollektive kognitive dissonans som håndteres ved å stikke strutsehodene dypt og godt ned i en utarmet jord.

  Heller ikke bitcoin eller små sølvmynter kan spises.

 12. Jeg mener å ha nevnt det følgende tidligere (host), men jeg nevner det gjerne igjen:

  Jeg tror nordmenn bør begynne å bruke andre lands sedler. Ikke Euro, Euroen er dødsdømt, og ikke USD, den er like dødsdømt, og ikke japanske Yen, den er ikke dødsdømt, men den har parkinson og gikt. Bruk heller kinesiske Renminbi Yuan (RMB). RMB er en robust og stabil valuta som er backet opp av reelle verdier. RMB kommer ikke til å kræsje i vår levetid (eller våre barns, eller barnebarns) og kommer til å bestå i flere hundre år effterat Euro og USD bare kan beskues på museum. RMB er en stor valuta, ja faktisk meget snart verdens største, og den rikkes ikke av psykologisk baserte variasjoner i futures eller råvarer. En betaling i RMB, enten med sedler eller elektronisk, representerer reelle, nøyaktig målbare og konvertible verdier. Det vakre med RMB er at det er praktisk mulig for nordmenn å begynne å bruke valutaen nå med en gang. Det følgende er en skisse til hvordan dette kan fungere i praksis:

  (1) RMB Seddelnoder. Den største denominasjonen er 100 Yuan. Det er endel falske sedler i omløp og enhver som mottar kinesiske sedler må ha en scanne- og tellemaskin, som koster noen få hundrelapper. Alle (samtlige, uten noe som helst unntak) kinesiske butikker kjører sedlene gjennom en slik scanne- og tellemaskin før de blir godtatt. En slik maskin veier omtrent en kilo og er like stor som et halvt bilbatteri.

  Jeg foreslår at dette organiseres i seddelnoder, der enkelte næringsdrivende mottar RMB sedler. Disse kan samtidig sjekke sedlene og fungere som banknoder. (Her vil det vise seg at kampen mot kapitalismen er tapt, Steigan. Du kan ikke vinne kampen mot det kontantfrie samfunn uten å ha med deg de næringsdrivende, og deres eneste incitament vil være å snyte skatt.)

  (2) WeChat-noder. Det er sagt om appen WeChat at den kan gjøre alt, og det er veldig urettferdig sagt. WeChat kan gjøre mye mer enn alt. Samtlige kinesere med øyesyn og førlighet i fingrene har WeChat installert på mobilen. WeChat gjør mobilen om til gratis videotelefon i HD, du kan bestille og betale alt som kan selges og kjøpes via funksjonaliteten i WeChat. Du kan booke hotell, drosje, eller finne en som lufter hunden din mot betaling. WeChat er som FaceBook, Airbnb, Twitter, Min ID, Vipps, navigasjon, Tinder, og en hel del annet i en og samme fullstendig vakkert integrerte applikasjon. Som det viktigste inneholder den kinesiske versjonen av WeChat også en bankkontofunksjon, som føres i RMB. Det er noen beløpsgrenser der, og du kan ikke laste opp mer enn tyve tusen RMB per dag fra bank. Det holder for de fleste.

  De nordmenn som kan ta seg tid til dette, bør snarest laste ned den kinesiske utgaven av WeChat. I Android er dette enkelt, i iOS må du ha kinesisk Apple ID.

  (3) Norske banknoder. Jeg er allerede en, og jeg kjenner et par andre. Vi fungerer som pengevekslere, og fordi vi har både norske og kinesiske bankkonti, kan vi veksle mellom valutaene via WeChat. Slike omvekslinger vil ikke registreres av norske myndigheter, fordi de går fra norsk konto til norsk konto og fra kinesisk konto til kinesisk konto.

  Bankkontoen i WeChat er knyttet opp mot UnionPay-systemet, som er verdens største betalingssystem og som er den kinesiske utgaven av VISA. Bankkort i Kina, mange land i Sydøstasia, Russland og Iran (tror jeg) er UnionPay-kompatible. Flere land i Sydamerika vil komme til snart. Disse kortene fungerer med kinesisk WeChat.

  Konklusjon: Vi løser på god vei utfordringen ved å ta i bruk RMB, i form av WeChat for de uten teknologiaversjon og sedler for resten. For at dette skal fungere i praksis bør det være ca. en WeChat-node for hver tiende seddelbruker.

  Husk forskjellen mellom den ikke-kinesiske utgaven av WeChat og den kinesiske. Den ikke-kinesiske har ingen kontofunksjon, og serveren ligger i Kanada, den kan med andre ord avlyttes. Den kinesiske versjonen er den vi vil ha, den har kontofunksjon og serveren ligger i Beijing, kommunikasjonen er kryptert fra mobil til mobil og serveren får ikke norske skattemyndigheter adgang til. Den kinesiske versjonen har menyer på engelsk også.

  Blandt andre anbefalte apper er Astrill, finnes både for iOS og Android. Astrill har VPN + kryptering. Det er veldig ofte at det er på sin plass. Du kan da flytte din egen tilsynelatende IP til et land utenfor NATO hvis du ikke stoler på serveren du bruker i øyeblikket eller landet serverren ligger i.

  • Presisering:

   Det vi hittil har forholdt oss til, er valutakursene fra uke til uke som de fremgår av xe.com. Dette er det som kalles interbank median rate, altså snittet mellom kjøps- og salgskursen. Ingen bank handler normalt til denne kursen, fordi ingen tjener på den, det er bare en referansekurs.

   Det er altså ikke kutyme å tjene penger på selve vekslingen.

   Veksling mellom RMB og NOK gjøres fortrinnsvis lørdag eftermiddag og søndag, da er forexmarkedene stengt og kursen beveger seg ikke. For småbeløp brukes kursen i øyeblikket.

   Xe.com er selvfølgelig tilgjengelig som en app.

 13. https://youtu.be/rde3O50mTFk

  Den diskusjonen Pål har reist her er uhyre viktig. Det skjer ting rundt omkring i verden. Å det MÅ skje ting!
  Ta en titt på videoen jeg har lagt adressen til over her. Der finner du mer enn hundre videoer.
  Kooperatisme er ikke som noen kanskje tror noe som kun egner seg for vare omsetting. I Spania har de en kooperativ bevegelse som omfatter mer enn hundre tusen mennesker. Dette er faktisk en av de største produsentene i Spania.
  Bevegelsen ble startet av en prest. I steden for å sitte å vente på at staten skulle skaffe arbeidsplasser satte de i gang selv.
  Det er stor forskjell på Karl Marxs teorier med hensyn til hva sosialisme er eller kommunisme er. For han var det å gripe makta kun et første skritt. Et vilkår for å sette sosialismen ut i livet. For Stalin var statsmakta det samme som sosialisme.
  Vi kan vel også si at både Stalin og kommunistene var offer for sin egen tid. Det som egentlig ble gjort i Sovjetunionen var å bytte ut privat kapitalisme med stats kapitalisme. Og der stoppet det.
  Som sagt, Karl Marx så statsmakt bare som et vilkår for å sette sosialismen ut i livet. Han mente arbeidere og bønder skulle styre sine egne arbeidsplasser. Her kommer kooperativer inn i bildet. Et kooperativ er nettopp en måte å realisere demokratiet på. Pål har flere ganger påvist hvordan datamaskinen og nettet er et instrument som vil være svært viktig når det gjelder å planlegge og samkjøre produksjonen under slike demokratiske forhold.
  Pengenes hoved oppgave er som ekvivalent til varer. Egentlig bare et papir som er en kvittering for at du har utført et arbeid og kan brukes til å bytte til seg varer av ulike slag. Du bytter altså arbeid mot annet arbeid.
  Dette med lokale penger eller ekvivalenter er nybråts arbeid i mine øyne. Jeg vet det forekommer som en nødløsning for lokale områder i Grekenland. Her trenger vi virkelig forskning. Det er bare oss selv vi har å stole på i denne sammenheng. Pål Steigan har her satt i gang noe viktig!

 14. Det du beskriver her er totalt motsatt av kommunisme-det er den mest hatede -ismen i historien-hatet av kapitalismen OG kommunismen og det heter anarkisme-dette er en beskrivelse av anarkistiske idealer fra det som gjorde det hatet både fra den såkalte «venstresiden» og fra alle facistene som har kuppet Europa og gitt oss et valg- total lydighet og underdanighet eller å holde kjeft så løsningen er hva?

 15. ELEKTRONISKE BETALINGSMIDLER, ELLER PAPIRPENGER?

  Jeg er ikke så redd for elektroniske penger, som mange synes å være i disse dager. Om det er mynter, papir eller elektroniske penger, så er uansett utfordringen HVEM som eier og styrer pengesystemet.

  Det er som så mange utfordringer med kapitalismen – et demokratisk problem. Uten et reelt demokrati, som gir folkets individer en rimelig lik mulighet til å eie og bestemme, så vil oligarker komme til å styre. Enten som fåtallige oligarki, eller som diktatorer. Oligarki eller diktatur vil alltid foreligge i én eller annen versjon av fascisme. Et autoritært og totalitært styre hvor folket effektivt er slaver av dem som eier systemet.

  Jeg tror ikke det er lurt å messe om ideologiske symboler, fordi det er hva sosialisme og kommunisme i stor grad har blitt. Det blir bare akademisk sirkel-debatt med referanser til historien ut av det.

  Det vi trenger er en opprørsbevegelse mot den ny-liberale kapitalismen som dominerer verden, eid og styrt av en fascistisk elite. Som anvender alle fascismens virkemidler.

  Den motstand som må organiseres er enkelt og greit: «Folkets Demokrati». Et folkets styre, som eier og forvalter samfunnets ressurser i fellesskap. Det omfatter eierskap ikke bare til de naturgitte ressurser, men også til en administrativ ressurs som pengesystemet. Et system som effektivt støtter transaksjoner mellom individer for verdiskapningen ved at et arbeid har blitt utført.

  Kapitalismen har nådd sin begrensning i at den vekst det kapitalistiske system forutsetter, er umulig å fortsette. Verden har ikke naturressurser nok til det. Kapitalismen bedriver allerede overbeskatning av verdens ressurser, og det blir det mye krig og bråk utav. Fordi de store private eierne nå er tvunget til å røve ressurser der hvor det fortsatt finnes noen. I stor grad skjer det i samtiden ved at ulike klaner av kapitalismens herskere kriger med hverandre, og kannibaliserer hverandre.

  Vi har i realiteten et desperat behov for en ny verdensorden uten kapitalismens økonomi i den form som dominerer i verden nå.

  En ny verdensorden er hva vi behøver, og det er noe å lære fra herskerne, som søker en egen verdensorden via fascisme og pirat-kapitalisme. Det vi behøver er en demokratisk verdensorden, hvor folket er den suverene part, og ikke kapitalismens oligarker.

  Den demokratiske verdensorden bygges ikke ovenfra og ned, slik kapitalismens løsning forutsetter. Den demokratiske verdensorden bygges nedenfra og opp. Den bygges på de mange små lokale samfunn, som demokratisk etablerer regioner, og nasjoner. Hvor regioner konstitueres av regionens lokalsamfunn (kommuner), og så konstitueres det nasjonale nivå fra regionene. De nasjonale nivå konstituerer så internasjonale nivå. Poenget er at det alltid er folkevalgte som bemanner hvert styringsnivå, og ikke personer valgt av politiske partier i allianse med verdslige og geistlige herskere.

 16. Det er mye som er på gang (som du hører lite om i MSM). BRICS-landene har planer om en gullbasert valuta og Bitcoin er i vinden. Trump-campen i USA sies det også at har planer om en sølvbasert amerikansk valuta for å overta etter dollarens kollaps. Flere land har allerede sluttet å bruke petrodollars. Gjeldsnivået til USA er ikke bærekraftig. Dagens pengesystem (med fiat currency) er en illusjon. Alle de på toppen vet hva som kommer til å skje. Spørsmålet er ikke om det skjer, men når. Sjekk også Ubuntuplanet.org for en smakebit på det Steigan snakker om 🙂

 17. Hei, Pål Steigan. Nå vil jeg ikke komme med simple karakteristikker av din argumentasjon, det er bra at noen prøver å tenke nye tanker, men likevel: Likner ikke dine forslag ganske mye på venstrepopulisme og klassisk anarkisme? Små, idylliske lokalsamfunn som alternativ og motvekt til kapitalen og statsmakten, globalisert eller ikke.

  • Idyllisk eller ikke, det skal jeg ikke ha sagt noe om. Dette handler om å utvikle kollektivisme for å ta kontroll over hverdagen. Da gjelder det å utnytte de mulighetene som byr seg. Grunnleggende handler det om klassekamp, men klassekampen tar mange former. Og nå tvinger overklassen oss til å velge mellom total kontroll ovenfra eller å skape motstandslommer. Velger vi det siste kan vi lære kollektiv samfunnsbygging under marsjen. Som alternativ til å gå under som individer under globalismens åk, synes jeg det er å foretrekke.

   • Ps Steigan! Jeg håper du etter hvert kan arrangere årlige «Commons»-festivaler i klosteret ditt, hvor vi underernærte nordmenn kan komme og lære om og inspireres av Tolfas allmenninger og lokale økonomier og valutaer, og hvordan dere samarbeider med den globale landsbyen i digitale nettverk.

    Som sagt håper jeg å få til noe liknende på Skreia som du i Tolfa, men håper å kunne søke nødhavn i Tolfa i tilfelle jeg blir jaget fra Toten. Det er ikke lett å være annerledes her!

   • Vil minne om det grunnleggende mønsteret; Independent Regions: http://www.iwritewordsgood.com/apl/set.htm

    «Metropolitan regions will not come to balance until each one is small and autonomous enough to be an independent sphere of culture.»

    There are four separate arguments which have led us to this conclusion: 1. The nature and limits of human government. 2. Equity among regions in a world community. 3. Regional planning considerations. 4. Support for the intensity and diversity of human cultures.

    1. There are natural limits to the size of groups that can govern themselves in a human way. The biologist J. B. S. Haldane has remarked on this in his paper, «On Being the Right Size»:

    . . . just as there is a best size for every animal, so the same is true for every human institution. In the Greek type of democracy all the citizens could listen to a series of orators and vote directly on questions of legislation. Hence their philosophers held that a small city was the largest possible democratic state…. (J. B. S Haldane, «On Being the Right Size,» The World of Mathematics, Vol. II, J. R. Newman, ed. New York: Simon and Schuster, 1956, pp. 962-67).

    It is not hard to see why the government of a region becomes less and less manageable with size. In a population of N persons, there are of the order of N2 person-to-person links needed to keep channels of communication open. Naturally, when N goes beyond a certain limit, the channels of communication needed for democracy and justice and information are simply too clogged, and too complex; bureaucracy overwhelms human processes.

    And, of course, as N grows the number of levels in the hierarchy of government increases too. In small countries like Denmark there are so few levels, that any private citizen can have access to the Minister of Education. But this kind of direct access is quite impossible in larger countries like England or the United States.

    We believe the limits are reached when the population of a region reaches some 2 to 10 million. Beyond this size, people become remote from the large-scale processes of government. Our estimate may seem extraordinary in the light of modern history: the nation-states have grown mightily and their governments hold power over tens of millions, sometimes hundreds of millions, of people. But these huge powers cannot claim to have a natural size. They cannot claim to have struck the balance between the needs of towns and communities, and the needs of the world community as a whole. Indeed, their tendency has been to override local needs and repress local culture, and at the same time aggrandize themselves to the point where they are out of reach, their power barely conceivable to the average citizen.

    2. Unless a region has at least several million people in it, it will not be large enough to have a seat in a world government, and will therefore not be able to supplant the power and authority of present nation-states.

    We found this point expressed by Lord Weymouth of Warminster, England, in a letter to the New York Times,March 15, 1973:

    World Federation: A Thousand States

    . . . the essential foundation stone for world federation on a democratic basis consists of regionalization within centralized government…. This argument rests on the idea that world government is lacking in moral authority unless each delegate represents an approximately equal portion of the world’s population. Working backward from an estimate of the global population in the year 2000, which is anticipated to rise to the 10,000 million mark, I suggest that we should be thinking :in terms of an ideal regional state at something around ten million, or between five and fifteen million, to give greater flexibility. This would furnish the U.N. with an assembly of equals of 1000 regional representatives: a body that would be justified in claiming t o be truly representative of the world’s population.

    Weymouth believes that Western Europe could take some of the initiative for triggering this conception of world government. He looks for the movement for regional autonomy to take hold in the European Parliament at Strasbourg; and hopes that power can gradually be transferred from Westminister, Paris, Bonn, etc., to regional councils, federated in Strasbourg.

    I am suggesting that in the Europe of the future we shall see England split down into Kent, Wessex, Mercia, Anglia and Northumbria, with an independent Scotland, Wales and Ireland, of course. Other European examples will include Brittany, Bavaria and Calabria. The national identities of our contemporary Europe will have lost their political significance.

    3. Unless the regions have the power to be self-governing, they will not be able to solve their own environmental problems. The arbitrary lines of states and countries, which often cut across natural regional boundaries, make it all but impossible for people to solve regional problems in a direct and humanly efficient way.

    An extensive and detailed analysis of this idea has been given by the French economist Gravier, who has proposed, in a series of books and papers, the concept of a Europe of the Regions, a Europe decentralized and reorganized around regions which cross present national and subnational boundaries. (For example, the Basel-Strasbourg Region includes parts of France, Germany, and Switzerland; the Liverpool Region includes parts of England and parts of Wales). See Jean-Francois Gravier, «L’Europe des regions,» in 1965 Internationale Regio Planertagung, Schriften der Regio 3, Regio, Basel, 1965, pp. 211-22; and in the same volume see also Emrys Jones, «The Conflict of City Regions and Administrative Units in Britain,» pp. 223-35.

    4. Finally, unless the present-day great nations have their power greatly decentralized, the beautiful and differentiated languages, cultures, customs, and ways of life of the earth’s people, vital to the health of the planet, will vanish. In short, we believe that independent regions are the natural receptacles for language, culture, customs, economy, and laws and that each region should be separate and independent enough to maintain the strength and vigor of its culture.

    The fact that human cultures within a city can only flourish when they are at least partly separated from neighboring cultures is discussed in great detail in Mosaic Of Subcultures (8). We are suggesting here that the same argument also applies to regions – that the regions of the earth must also keep their distance and their dignity in order to survive as cultures.

    In the best of medieval times, the cities performed this function. They provided permanent and intense spheres of cultural influence, variety, and economic exchange; they were great communes, whose citizens were co-members, each with some say in the city’s destiny. We believe that the independent region can become the modern polis – the new commune – that human entity which provides the sphere of culture, language, laws, services, economic exchange, variety, which the old walled city or the polis provided for its members.

    Therefore:

    Wherever possible, work toward the evolution of independent regions in the worId; each with a population between 2 and 10 million; each with its own natural and geographic boundaries; each with its own economy; each one autonomous and self-governing; each with a seat in a world government, without the intervening power of larger states or countries.

   • Takk for svar. Jeg skal ikke motsi deg, ser med stor sympati på ideen. Jeg tviler bare på at det vil føre særlig langt. Ta den såkalte delingsøkonomien, for eksempel. Før den i det hele tatt har begynt å bli et alternativ for folk flest, dukker det opp et eller annet multinasjonalt firma som monopoliserer geskjeften og profiterer på uregulerte arbeidsforhold (Über). Jeg håper jeg ser for snevert på det, og at folk vil finne ut av det.

  • Både ja og nei. Forskjellen denne gang er at vi nå har internettet, slik at disse små, idylliske lokalsamunnene kan operere på et kosmo-lokalt nivå, eller være del av en utvidet Global Village, for å si det slik. Bauwens og Kostakis oppsummerer:

   «The fast-growing availability of information and communication technology enables many-to-many communication and allows an increasing number of humans to communicate in ways that were not technically possible before. This in turn makes possible massive self-organization up to a global scale. It also allows for the creation of a new mode of production, a new mode of exchange, and new types of social relations outside of the state-market nexus.

   The Internet creates opportunities for social transformation. In the past, with pre-digital technologies, the costs of scaling in terms of communication and coordination made hierarchies and markets necessary as forms of reducing these costs. Hence societies that scaled through their adoption “outcompeted” their tribal rivals. Today, by contrast, it is also possible to scale projects through new coordination mechanisms, which can allow small group dynamics to be applied at the global level. This means that it is now possible to combine “flatter” structures and still operate efficiently on a planetary scale. This has never been the case before.»

   – What is Peer-to-Peer, and How Can it Lead to a New Economic System?: http://www.resilience.org/stories/2017-02-27/peer-peer-can-lead-new-economic-system/

   Så vi står i en ny situasjon. Personlig har jeg nettopp sendt en henvendelse til Østre Toten kommune om å ta i bruk Kvernumstomta på Skreia til ny p2p-teknologi, hvor man forsøker å knytte seg opp mot globale, «commons»-orienterte
   design- og delingsnettverk. Dette i kombinasjon med en økolandsby bestående av chapinske lommetun. Mange har lagt meg for hat fordi jeg foreslår et alternativ til det kapitalistiske systemet og det suburbane bunker-helvetet, men det får så være. Steigan er et godt forbilde med det han har fått til i Tolfa. Kanskje blir jeg jaget fra Toten og Norge, da er det godt å vite at jeg kan søke nødhavn i Tolfa, som har potensial til å bli navet for «commons»- bevegelsen i Europa.

   Søk opp:

   A lost opportunity for Skreia

   • På den annen side er det en stor forskjell på Tolfa og de norske suburber, vertikale så vel som horisontale. Dette er at hardwaren til de gamle byene og landsbyene er ødelagt. Denne hardwaren er beskrevet i A Pattern Language, som feirer 40-års jubileum i år: http://www.iwritewordsgood.com/apl/set.htm

    Vi har altså fått ny og bedre software gjennom informasjonsteknologien, men hardwaren er stort sett fjernet. I Tolfa har man begge deler. Derfor er det så viktig at vi har Steigan der!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.