Beretning om det kommende økonomiske jordskjelvet – del to

20
Illustrasjon til Margaret Atwood: Oryx and Crake. Et par av de framtidsvisjonene som utmales av WEF er ikke særlig ulike dette.

Jeg har fått noen kommentarer til artikkelen Beretning om det kommende økonomiske jordskjelvet, som er helt på sin plass og som gir meg et godt påskudd til å ta opp et par viktige saker. Artikkelen presenterte rapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC) med en prognose om en voldsom endring av de økonomiske maktforholdene i verden fram mot 2050. Dersom premissene i rapporten holder stikk, vil de tidligere så mektige vestlige kapiatlistiske landa bli fullstendig forbikjørt av de framvoksende økonomiene i Asia og dels også i Asia og Aletin-Amerika.

Jeg presiserte følgende:

Rapporten forutsetter en fortsatt økonomisk vekst og at det ikke blir virkelig store, katastrofale kriger, og man kan kanskje si at det er to umulige forutsetninger. Men det er likevel interessant å se på prognosen, fordi den forteller noe viktig om verden av i dag og den nærmeste tida framover.

Men jeg var kanskje likevel ikke tydelig nok. En leser skriver:

Analysen ovanfor er ei framskriving av nye 30 år med vekst i det kapitalistiske systemet, om enn med ei kraftig rokkering av rang mellom aktørane i høve til det vi er vane med å tru.

Denne veksten vil ikkje kome til å finne stad!

Og dette er jeg faktisk helt enig i. Rapporten er mest interessant for nåtida og for, la oss si det nærmeste tiåret. Noe av utviklinga har allerede skjedd. Fra 1995 til 2015 har det skjedd en dramatisk forflytning av verdens økonomi og produksjon fra Vesten til Asia, særlig Kina, men slett ikke bare. PricewaterhouseCoopers kommer med denne rapporten for å gi sine kunder råd om hvor de bør investere for å få maksimal profitt. Og der har de sikkert rett, og mange investorer kommer til å følge disse rådene. Det vil forsterke trenden. Men i det lange løp er det totalt urealistisk.

Jeg har i en annen artikkel, Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen, argumentert sterkt for at eksponentiell vekst i et lukket system, som jorda jo er, i det lange løp er en umulighet.

Jeg har også vist at dersom Kina skal nå sitt mål om å ha like stor biltetthet som det USA har i dag, vil det kreve like mye olje som det hele verden produserer i dag. Hvis Kina kommer dit, vil landet ha over en milliard biler. Ifølge China Statistical Yearbook vil Kinas bilflåte passere USAs en gang før slutten av dette tiåret og nå 298 millioner i 2020. Dette legger naturligvis et enormt press på Kinas energiproduksjon og arealbruk. For ikke å snakke om luftforurensing og andre utslipp.

Biltrafikk i Kina

Sju grunner til at prognosen ikke slår til

Eksponentiell vekst umulig til 2050
Hvis verdensøknomien skulle vokse med 4% i året, noe som ligger i bunn for prognosen, som ville den bli fire ganger så stor på 35 år. (4% vekst lik dobling hver 17. år.) Dette er umulig. Dette vil møte følgende hindringer:

1. Energi
Sjøl om en forutsetter at veksten er energieffektiv og at en kan få 2% vekst ut av 1% energivekst, så vil det bety en dobling av energibehovet. Ingen analyser tyder på at man vil finne disse energikildene.

2. Råvarer
Det er allerede stor knapphet på strategiske råvarer. Det gjelder sjeldne, strategiske mineraler, som er helt avgjørende for moderne teknologi, slik som coltan og liknende. Men også kopper, jernmalm og ikke minst fosfat. Det er investert ti ganger så mye i mineralutvinning i 2012 som i 2002, men utbyttet har ikke økt. Det lover ikke godt for de neste 35 årene.

3. Matjord
Vekst i folketallet vil ødelegge matjord i stor skala. Det er allerede knapphet på matjord i dag. Med en fire ganger så stor verdensøkonomi, vil det ikke finnes nok mat. Bare kinesernes overgang fra fattigmannskost til middelklassekost er nok til å få systemet for matproduksjon til å knele.

4. Fiskeriene
En viktig del av verdens matvarekilder er fiskeriene. Mange prognoser tyder på at de største fiskeslagene vil være utryddet innen 2050.

5. Overbefolkning
Det er ingen som har noen gode svar på hvordan man skal skaffe energi, mat og reint vann til 9-10 milliarder mennesker. Et land som Nigeria skal etter FNs prognoser få et større folketall enn USA. Dette tror jeg ikke noe på, fordi Nigeria allerede i dag har enorme problemer som det er. Når Lagos vokser, fordrives titusener av fattigfolk for å gi plass til nye middelklasseboliger. De blir jagd ut på veien til en farefull og usikker tilværelse som migranter. Hvor vil de finne arbeid, husvære og et levelig liv hvis de blir fire ganger så mange?

6. Infrastruktur
Infrastrukturen sleper etter i mange land, ikke minst i India, som er nevnt som en kommende økonomisk stormakt. I 2012 ble landet rammet av verdens største blackout fordi strømforsyninga kollapset. Det rammet 700 millioner mennesker.

7. Sosiale og nasjonale konflikter
Eller for å si det rett ut: klassekamp og krig. En fortsatt kapitalistisk utvikling av denne typen vil føre til knallhard rovdrift på mennesker og natur. Allerede i dag er klassemotsetningen så ekstreme som de ikke har vært på hundre år. Før eller seinere vil det måtte føre til sosial eksplosjon: opprør, revolusjon. Jakten på den siste olje og matjord og andre materielle ressurser vil måtte føre til nye kriger om ressursene. Det er ikke til å unngå.

Så, nei, jeg tror ikke på prognosen. Men den er interessant, ikke fordi den sier hvordan framtida vil bli, men fordi den sier noe om verden slik den allerede er og slik den kanskje vil utvikle seg de aller nærmeste åra. Men med fortsatt kapitalistisk rovdrift er det mer sannsynlig at verden vil se noen spektakulaær sammenbrudd som vil likne mer på et par av skrekkscenariene til World Economic Forum.

Innenfor kapitalismen finnes det ingen løsning på dette. Skal de største katastrofene avverges, må kapiatlismens profittmaksimering og rovdrift erstattes av et behovsorientert felllesskapssamfunn som spiller mest mulig på lag med naturen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. » Behovsorientert felllesskapssamfunn som spiller mest mulig på lag med naturen.» ?

  Ja, ganske logisk.

  Kansje den første og viktigste brikken, er å få på plass et nytt pengesystem som er rettferdig og ikke baserer seg på vekst/renter.

  Deretter må et fritt marked på plass.

   • Ok, veldig kort:

    Det er i denne «deception»/falske kampen mellom kommunisme og kapitalisme at hele problemet ligger.

    Oppfinnelsen av begge systemene er falske og kommer fra babylonske/talmudiske farizeere.

    Eksempel: Wallstreet finansierte revolusjonen i russland + del finansiering av Hitler.

    Splitt og hersk. Og til slutt får vi vår «One world order»

    I et behovsorientert felllesskapssamfunn som spiller mest mulig på lag med naturen.» 1. må vi ha nasjonal stater, hvor regjeringen ikke kan låne. 2. Forbud mot «fractional» oppretting av penger med utlån.

    https://www.youtube.com/watch?v=vviuK8NbJhA

    I et slik system trenger ikke nasjonale valutaer å dekkes med gull standard.

    Ved handel mellom land som er utenfor en slik standard, må gull/sølvstandard benyttes. Eksportører/importører kan få gull/sølv garantier fra norges bank/regjering.

    3. Forbud mot renter.

    4. Et fritt marked for alle.

    5.. Arbeidere i industri og landbruk må inn på eier siden i de virksomhetene de arbeider.

    Tenk litt på hvordan utveksling av varer og tjenester er i kulturer som levde/lever i pakt med naturen.

    Pengesystemet og den falske kampen mellom ismene er en stor del av roten til verdens problemer.

    Befolkningsveksten er et resultat av utnyttelsen av olje, kombinert med et greed system med rente og børs.

    Uten disse, vil befolkninga reduseres gradvis og naturlig. Tror ikke vi rekker det, men det vil jeg ikke gå innpå.

    • Som jeg skulle ha skrevet det selv. Forbud mot renter er kanskje det aller viktigste, noe svært få tenker på, men renten reduserer pengens verdi. Det medfører at det ALLTID vil være mangel på penger i samfunnet, og jo mer penger som kommer i omløp, jo mer gjeld, og således stadig større sum renter å betale. Denne mekanismen resulterer i at det alltid vil bli flere fattige. Faktisk hevder enkelte økonomer at hvis samtlige penger ble fordelt likt ut til alle i deg, ville om 10 år 10 % av befolkningen sitte med 90 % av pengene – fordi de forstår hvordan pengesystemet (ikke) fungerer.

     Ville bare lagt til forbud mot konsern-modellen, ergo at aksjer sitter kun på private hender, ikke på fond, andre bedrifter, som igjen eier andre bedrifter o.l. Og dessuten slettet all gjeld; både innenland og utenlands, offentlig og privat.

  • Befolkningsveksten er elefanten i rommet, alt det andre er underbruk.
   Forøvrig en meget interessant og god beretning av Steigan.

   • Befolkningsveksten er ikke elefanten i rommet, elefanten i rommet er oppdagelsen/bruken av olje.

    » kombinert med dagens pengesystem»

    One barrel of oil = 23200 man hours labor. Som kan kjøpes i saudi arabia for 1 dollar a barrel. Galskap !

    I 1850 startet den moderne oppdagelsen av olje med general Drake i Pennsylvania.

    Det er denne matematikken og bruken av olje som er årsaken til at norges befolkning har vokst fra 1 mil i 1850 til 5,5 mil i dag. Også verdens befolkning.

    «Green revolution by oil»

    Dette selv om vi i Norge, ikke fikk olje før 1969.

    Egentlig skulle vi ha levd av fotosyntesen som bare gir 1% overskudd.

    Olje er natur og mennesker på steroider.

    https://www.youtube.com/watch?v=8qAgGZAziK4

    Oljen kan i dag fø hele verdens befolkning, mens verden trapper ned bruken av olje samtidig som verdensbefolkning reduseres naturlig. MEN dette krever en rettferdig fordeling og kontroll av oljen.

    Det finnes alternative energi løsninger som er hemmelige og som ikke blir offenligjort grunnet redsel om ytterligere befolkningsøkning ved fri bruk.

    Alle de ganger noe er blitt oppfunnet, så har mennesket misbrukt teknologien og skaffet seg befolkningsøkning.

    Det er dette, eliten er redd for skal skje med ny gratis energi.

    Eliten/internationale bank eierne slipper heller ikke noe som gjør at de mister sin pengemakt/system.

  • Nonsens. Vi kunne vært det doble antallet uten problemer, men det fordrer et annet monetært system, samt at produsenter produserer produkter som har lengre levetid og at meningmann slutter å kaste brukbar mat, klær, sko, møbler og elektronikk.

 2. Ikke noe galt med Kapitalisme – det er hva vi gjør det til. I vår verden fungerer ingen frie markeder, de er tatt over av Sentralbanksystemets Monopol på verdien av papirpengene, Monopol på rente-setting og sitter med ALL MAKT da pengemengden kan økes til ubegripelige summer i omløp, og likeledes kvele Hele Det Kapitalistiske Markeds-system ved å trekke pengene som er i omløp ut av systemet. Hva gjør Sentralbankene verden over i Konsert for å RUINERE hele Nasjoner, for DE SKAPER INTET, det hele er Verdens største BLØFF og BEDRAGERI – en ILLUSJON, så lenge Mennesker TROR på Bedrageriet, igangsatt for lang tid tilbake. Liksom RELIGIØS TRO forutsetter at du BLINDT TROR på det du har blitt fortalt. Alle de siste Kriger ble utløst fordi disse Nasjonene IKKE hadde Underlagt seg Sentralbanksystemet. Banken låner ut penger til «Staten» – penger de ikke har, og Staten VI MENNESKER SOM ARBEIDER får Regningen på renter av penger som ikke eksisterer. GULLSTANDARDEN ble fjernet fordi President Nixon og hans bakmenn hadde stjålet Gull-beholdningen , eller den hadde skrumpet inn – slik at det ikke lenger var mulig å holde Det Monetære Systemet gående – og det var nødvendig med et NYTT SYSTEM, uten Fysisk Verdi. Mange gode forklaringer på dette SENTRALE Temaet på Nettet av topp Økonomer – som IKKE sitter i en regjering eller er Statsansatt – de lever jo selv av dette bedrageriet.

  HVA MANGLER VERDENS BEFOLKNING? EKTE PENGER, slik at de er i stand til å kjøpe det de trenger for å LEVE og ha et Godt Liv. Ikke alle kan produsere sin egen mat eller lage sine egne klær. Derfor trenger vi et fungerende FRITT MARKED, det eksisterer overhodet ikke. Umulig å «Redde Hele Verden» – Vi må begynne med oss selv – feie for egen dør. Tror ikke dette er mulig før et TOTALT SAMMENBRUDD, da det er altfor mange parasitter som ruinerer Nasjon etter Nasjon for Verdier og landenes Ressurser. Organisert i fra De Internasjonale Institusjonene – det gjelder å bringe ALLE i et AVHENGIGHETSFORHOLD – ET GJELDSFORHOLD (det betyr at et menneske eller Nasjon er SKYLDIG (Skyldner) – og DE SKYLDIGE STRAFFER MAN, ved at Gjelden bare øker med rentene, og kan du ikke betale, tar Banken din EIENDOM, selv om det helt fra begynnelsen bare var BEDRAGER. En Pengeverdi varer ca. 100 år, innen da har Inflasjonen spist opp «Verdien» . I

  VENEZUELA – et av verdens rikeste land er i dag RUINERT, med Hyperinflasjon. Penger forsvinner ikke ved MAGI, de flyter inn i andre kanaler. Det er derfor vi har stadig flere Billionærer og et uendelig antall ekstemt fattige, som nå sees på som en Trussel mot disse Superrike og Deres Institusjoner. De vil gjøre ALT for å redde systemet som en liten gruppe har skapt for SEG SELV, ikke for HELHETEN. Det er alle vi andre som skal TVINGES til å betale Regningen når Banksystemet kollapser – for intet vokser evig. Da sitter Gribbene klar når De fleste mister alt, og kan bruke sine enorme pengemengder til å kjøpe (investere heter det så fint) kremen av det andre mennesker TAPER.

  I et RETTFERDIG SYSTEM og i EN RETTSSTAT SKAL DET VÆRE ET WIN-WIN SYSTEM MELLOM PARTENE. HVA HAR VI:

  DEN ENE PARTEN VINNER OG DEN ANDRE TAPER ALLTID. DETTE ER SCHIZOFRENT OG TOTALT SYKT. HELE VÅR TANKEGANG TRENGS Å REFORMERES.

  DENNE GANGEN BLIR DET: TAP-TAP-TAP.

  Nordmenn har MILLIARDER i GJELD, og Eiendomsprisene som er kunstig pumpet opp med rekordlave renter, totalt manipulert, for at stadig flere skulle kaste seg inn i markedet. INGEN fikk lov til å advare med den type MEDIER vi har. At våre Nasjonalstater er hijacket av Muslimer, kommer i tillegg. Det er programmert for Kaos og bråk når DISSE MASSENE ikke lenger får det de har blitt LOVET av våre radikalt Feministiske Politikere. Se seg rundt. Det finnes ikke lenger EKTE MENN, som står opp for det som er Rett og Rettferdig, det finnes ikke MANNLIG KVALITET, den kraften som er MODIG, tør «KRIGE» for DET DE TROR PÅ: FRIHET OG RETTFERDIGHET og DE ELSKER FRED, MEN NÅR DET ER NØDVENDIG SÅ KJEMPER MAN FOR SINE IDEALER.

  Hva har Vesten gjort de siste 30 år: Invitert KRIGERE fra Midtøsten, som har overtatt Mannsrollen. Vi har de overalt, i Politikk, Media, Business …Overalt mens går våre «Kristne» Politikere som ser ut som småjenter og sier de støtter et 3. KJØNN. Hvor sykt kan det bli???

  Ville egentlig si noe POSITIVT:

  I USA har Donald Trump startet OPPRYDDNINGEN. Ingen lett jobb, men han vil få stadig sterkere støtte fra mange kanter. her er en Video. Det vil komme mange overraskelser – og så GLEDELIGE.

  https://www.youtube.com/watch?v=qxv-vfMZBSI&t=153s

  • Jeg tror Trump er temmelig forbannet fordi hun ikke respekterte valgresultatet som hun lovet men istedet oppfordret til bråk og opptøyer. Slike ting ville jeg ikke latt gå ubemerket hen. Dessuten er Hillarys fløy enda i stand til å gjøre mye skade. Huma Abedin og hennes rolle må også frem i lyset.
   Jeg skulle gjerne vært i Stortingssalen da Hareide nektet å godta det tredje kjønn. Jeg skulle spurt ham hvorfor akkurat han, selver reinkarnasjonen av en hen, var imot dette?

 3. Angående Prognoser laget av De Store Institusjonene: DE ER ALLTID FEIL. De som er ansatt her har ikke EVNEN, for det er faktisk en KUNST til å kunne forutsi noe som helst, og svært få mennesker i denne verden har denne SPESIELL GAVEN. Prognose-instituttene SER kun når Den Materialiserte situasjoner Er et faktum og det er åpenbart for alle og enhver. Bortkastede penger og energi, men slik er det med det meste i våre raknende Samfunns-Strukturer som har overlevd kun pga MAKTMISBRUK, DESINFORMASJON og LØGN. De tror jo selv de er super-intelligente fordi de har noen papirer som bekrefter at:

  DE ER DYKTIGE TIL Å GJENTA DET SOM STÅR I LÆREBØKENE, HVA EN ELLER ANNEN HAR TENK og fått en eller annen «Pris»

  Dett er kun INFORMASJON, og Informasjon er ikke SANNHET eller KLOKHET. Informasjon som forsvinner og er like uvirkelig som når en tanke forsvinner og man tenker på noe helt annet..i en evig ustoppelig strøm . SANNHET er UNIVERSELL og har VERDI for ALLE. Verden er snudd på hodet. I vår tid er LØGN og BEDRAG blitt mer Sann enn Sannhet.

  Die Lüge ist Wahrer als Die Wahrheit – weil Die Wahrheit so Verlogen ist.

 4. Når den store Bilderbergeravisen Aftenposten har hintet om at eliten har tenkt å omsider gi oss avansert teknologi de har holdt hemmelig i mange år, bør dere begynne å forstå at olje, kull og solceller ikke er de ultimate energiformene.

  Skal man forstå fremtidens sivilisasjoner må man ta høyde for kaldfusjon, nullpunktsenergi og andre teknologier som frem til nå har blitt latterliggjort og bortforklart som sinnssyke, «fysisk umulige» fantasier. Nå har Aftenposten begynt med «soft disclosure», for å venne oss til tanken på at disse tidligere hemmeligholdte teknologiene snart blir en viktig del av våre liv:

  http://www.aftenposten.no/kultur/Er-dette-losningen-pa-alle-vare-energiproblemer-54915b.html

  Premisset for diskusjoner her inne er alltid at f.eks. F-35 er det ultimate fly, at det er «state of the art» innen flyingeniørkunsten. Hvorfor tror dere at Pentagon «mistet» 9300 milliarder dollar i budsjettåret 2015? Hvorfor tror dere at de har «mistet» over 50 000 mrd. dollar opp gjennom årene? Hvor er det blitt av alle pengene?

  Pengene er blitt kanalisert inn i utviklingen av avansert, hemmeligstemplet teknologi. Håpet er at noe av denne teknologien etterhvert skal finne veien til det kommersielle markedet. F-35 programmet var et cover for å kanalisere store beløp inn i utviklingen av avanserte, hemmeligholdte farkoster. Mens talentløse ingeniører jobbet med å lage F-35, jobbet de talentfulle i all hemmelighet med electrogravitics, nullpunktsenergi og «weird science» — under dekke av F-35-programmet. Og det var de talentfulle som fikk mesteparten av pengene.

  • Men det er da ikke typisk her inne å tro at F-35 er bra saker. Tror knapt jeg har sett et innlegg her noen gang som tyder på det, hvis da ikke en av de få ihuga USA-patriotene som er her innimellom for å kjefte på Steigan har sagt noe sånt, evt. Virker som alle som poster her er klar over at det er et nærmest ubrukelig fly og en skandale i norsk budsjettsammenheng, om ikke annet.

   • Ja, men HVORFOR er det ubrukelig? Og hvorfor har det tatt så mange tiår og så vanvittig mange milliarder dollar å utvikle et helt ubrukelig fly? Hva i alle dager er pengene egentlig brukt til? Hvor er det blitt av dem? Og hvor ble det av de 9300 mrd. dollar Pentagon ikke kunne redegjøre for etter 2015, de som forsvant fra budsjettet det året? (Og de over 50K mrd. dollar som er forsvunnet i andre år.)

    Om dette ser jeg aldri debatter her. Jeg har selv tatt opp temaet før noen få ganger i fortiden, og jeg ser at Halvor Raknes så vidt har nevnt temaet i kommentarfeltet på derimot.no (forøvrig en god blogg, særlig pga Jan Hårstad). Men det er svært liten vilje til å diskutere dette meget interessante temaet her inne. Av en eller annen uforståelig grunn.

    10. september 2001 kunngjorde forøvrig Donald Rumsfeld, daværende forsvarsminister i USA, at Pentagon ikke kunne redegjøre for 2300 mrd. dollar. Dagen etter styrtet et «fly» inn i nøyaktig det kontoret i Pentagon hvor pengeforsvinningen skulle etterforskes. Samtlige regnskapsførere døde.

    Det eneste andre kontoret som skulle etterforske disse forsvunne midlene, lå tilfeldigvis i WTC7 i New York, som senere samme dag også tilfeldigvis ble pulverisert (pga «kontorbrann») da hele skyskraperen kollapset med frifallshastighet i sitt eget fotavtrykk. Dermed var bevismaterialet destruert, sammen med alle relevante regnskapsførere og revisorer. (WTC7 ble forøvrig ikke truffet av noe fly, men kollapset (og ble pulverisert) pga «brann i dieseltanker».)

    Rart med sånne tilfeldigheter, gitt.

 5. Jeg har tro på prognosene, fordi vesten lider av en elite som iverksetter sin økonomiske politikk for tjene seg selv og for å utmatte folket. Vi vil tape alt fordi vi ikke klarer å hamle opp med det politiske system og deres media.

  Austrian school of economics er symptomatisk på situasjonen. Den ytre skolen kaklet om frihet i markedet og mere fri handel og gullstandard, og hadde blahblah mester Ludwig von Mises som ytre gallions figur og tåkefyrste.
  Mens innad så var denne skolen en filosofi om verdi, som ikke nødvendigvis brød seg om tall. De spekulerte ut premisser for å vinne i gitte omstendigheter og mye annet som er det subjektive syn på økonomi.

  Etter å snakket med min slektning som ble statsautorisert revisor via BI utdannelse, skjønner jeg at den økonomi utdannelse som er tilgjengelig her i landet er meget begrenset. Når vi får ledere som snakker om økonomi som makten og humanioras språk – da er vi på vei mot noe.

 6. Det kan ju rentav tänkas att det är det land som är snabbast och bäst på klimatomställning som har mest framgång i den här kapplöpningen. Det landet blir ju mest oberoende av råvaror generellt och i synnerhet energiråvaror.

  • «Growth Tech», alternativ 1 i Holmgrens analyse: http://bollier.org/blog/what-permaculture-can-teach-us-about-commons

   Kapitalismen har kun ett formål, å omdanne ressurser til søppel!

   «Nobody in this whole chain of events ever creates wealth. They only sieve wealth in various types of schemes and rackets on it’s way down the thermodynamic hill. So where then IS the wealth “created”?

   It’s not created, it’s EXTRACTED. The wealth is the resources of the earth, and all that debt money that is created are little tickets (or now digibits) which allow you to buy some of the resources, most particularly the energy resource of oil. Those little tickets trickle down through the rest of the economy, and various types of biznesses and rackets insert themselves along the way as the energy moves its way down the thermodynamic hill. Who gets the privilege of creating these little debt tickets? The folks who control the energy of course, which is why the Energy Industry and Bankstering Biz are so closely related. It’s why the Rockefellers who controlled Standard Oil ALSO founded the Chase Manhattan Bank, now JP Morgan Chase. They issue the credit to buy the Oil, and it gets burned up all the way down the line in various stages as it moves through all the rackets. The BEST rackets are at the very top of the food chain here, like Elon Musk or Mark Suckerbug’s rackets. Neither one creates any wealth though.

   By the time you get down to small time rackets like the Gym Biz and Dental Biz, you’re getting close to the end of the line on the way down to the final stop, the end consumer of everything that happened above in the chain. The end consumer DEFINITELY creates no wealth, but rather destroys what is left of it on its way to its final destination as waste in the landfill or CO2 in the atmosphere.

   What wealth there was in the Earth was captured over billions of years by photosynthetic organisms collecting energy from the sun. Animal life just extracts that energy from the plant, then eventually both die and sequester carbon, and then after that Homo Saps evolve to burn up all that energy, and develop an economic system which does that. Very rapidly too!

   How long does the game last? Only as long as there is a big enough thermodynamic gradient to support a downhill flow of the energy. It appears we are getting quite close to the point where no work can be done exploiting the energy flow left. At least not on the scale globally we have been doing it anyhow.» – Reverse Engeneer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.