Även Danmark vill minska yttrandefriheten

0
Anders Romelsjö

Av Anders Romelsjö

Danmark sällar sig till de länder som vill minska yttrandefriheten, nu på nätet. Uppgiftyerna, som jag översatt, kommer från EDRi-gram ”This is a fortnightly newsletter about digital civil rights in Europe by European Digital Rights (EDRi).” EDri-gram Jag har nyligen skrivit om ingrepp i yttrandefriheten i USA och i Tyskland.USA – Ny Mccarthyism och Minskad frihet på nätet i Tyskland.

Den 12 januari 2017 lade det danska justitieministeriet fram ett lagförslag på hemsidan som en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa extremism och radikalisering på nätet.
Lagförslaget tar en mycket bred syn på blockering av hemsidor
. Förslaget säger att kan blockeras om det finns anledning att anta att ett brott mot den danska strafflagen kan ske på webbplatsen. Varje överträdelse av strafflagen, kan vara skäl för att blockera.
Beslutet att blockera en webbplats kommer alltid att kräva en tidigare domstolsbeslut, men ”skäl att anta” kriteriet och tillhörande rättspraxis tyder på att de rättsliga kraven för att blockera en webbplats kommer att vara ganska låga. Dessutom sker domstolens beslut i en lägre domstol där endast polisen deltar. Det finns ingen motpart i rättegången och inget möjlighet till överklagande. Ägaren av webbplatsen kommer endast att informeras om beslutet att blockera efter domstolsbeslutet.

Det finns inget krav att polisen anser först överväger mindre påträngande alternativ än att blockera en hel webbplats, som borttagning av det påstått olagliga materialet.

Lagförslaget saknar i hög grad garantier för grundläggande rättigheter. Det finns en ganska vag proportionalitets-klausul som säger att en webbplats inte kan blockeras om blockeringen är oproportionerlig i förhållande till vikten av ärendet och nackdelen med en blockering. Förutom vagheten, är det helt oklart hur denna bedömning av proportionaliteten kommer att göras i praktiken eftersom endast polisen får framträda inför domstol. Då överklagande inte får ske är det mycket osannolikt att enhetliga rättsliga kriterier för blockering kommer att tillämpas.

Kommentarerna från lagförslaget anger (närmast i förbigående) att webbplats blockering är ett ingrepp i yttrandefriheten, men bortsett från det finns inte någon hänsyn till konsekvenserna för grundläggande medborgerliga rättigheter. Man nämner varke artikel 10 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) eller artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Sammanfattningsvis har det danska justitieministeriet fram ett lagförslag med mycket långtgående befogenheter att blockera webbplatser, med mycket begränsade rättsliga garantier mot oproportionerligt blockering, och med en domstolstillsyn som sannolikt kommer att vara mer formell än reell. Detta skulle kunna leda till betydande internetcensur i Danmark.

Justitieministeriet säger sig om att den nya bestämmelsen skulle kunna tillämpas på ett stort antal webbplatser,och att polisen behöver avväga de resurser som krävs för att erhålla en blockerande order mot allvaret i överträdelsen. Det är nästan som om budgetbegränsningar hos polisen kommer att utgöra ett viktigt skydd mot massiv blockering av webbplatser.Pål Steigan skrev ”I januar 2016 skrev Berlingske Tidende: … ifølge direktør for Telebranchen, Jakob Willer, lægger regeringen op til »en stærkt udvidet« overvågning af danskernes tele-, mobil- og internettrafik. »Sessionslogning på stereoider«, som han kalder det. Pål Steigan
»Det er værre, end vi havde frygtet. Der er tale om en total overvågning af alle sessioner, der bliver lavet på internettet relateret til enkelte brugere. I 2014 indsamlede vi 3.500.000.000.000 datasæt. Det svarer til, at vi registrerede hver dansker én gang hvert eneste minut. Det her bliver meget mere omfattende,« siger Jakob Willer.
Det er uklart, hvad der er «terrorfremmende propaganda», og hvad der er lovlige sympatierklæringer. Det gør det svært for den enkelte at forudsige, hvornår deling af terrormateriale er strafbart. Derfor er forslaget næppe foreneligt med Den Europæiske Menneskeretskonvention, der slår fast, at loven skal være klar og forudsigelig, siger Justitas direktør Jacob Mchangama til Arbejderen.

Litteratur
EDRi-gram: Ex parte domain name seizures in Denmark (08.10.2014)

Ex parte domain name seizures in Denmark

State prosecutor seizes 423 fraudulent websites (only in Danish, 23.02.2016)

http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/statsadvokat-beslaglaegger-423-falske-hjemmesider.aspx

Access Blocking means looking away instead of acting, AK Zensur (30.09.2010)

http://ak-zensur.de/2010/09/looking-away.html

Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet,
Council of Europe (20.12.2015)

http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet

IT-Pol analysis of the draft law to block websites (only in Danish,
18.01.2017)

https://itpol.dk/analyser/internetcensur-lovforslag-jan2017

(Contribution by Jesper Lund, EDRi member IT-Pol, Denmark)

Några andra artiklar om yttrandefrihet
Minskad frihet på nätet i Tyskland
Principiellt om tryckfrihet 20/10
Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelItalia: forslag om bøter og fengsel for ‘falske nyheter’
Neste artikkelEscobar jr.: – Far jobbet for CIA og solgte kokain for å bekjempe kommunismen