CIAs mann advarer i Klassekampen mot populisme

49

For ikke lenge siden ga avisa Klassekampen to siders oppslag til en skribent fra Pentagon-nettstedet War on the Rocks. 15. november 2016 var turen kommet til Francis Fukuyama, som i sin tid ble kjent for boka The End of History and the Last Man (1992) der han argumenterte for at kapitalismen og det liberale demokratiet hadde seiret for godt.

Fukuyama er rådsmedlem i International Forum for Democratic Studies som er er en del av National Endowment for Democracy (NED) og han har vært medlem av vitenskapsrådet i RAND Corporation.

NED er som kjent en front for CIA, og RAND Corp er styrt av US Army. Så dette er vel Klassekampens versjon av balansert presse; når Pentagon hadde fått spalteplass, så måtte jo også CIA få det. (Wikipedia skriver om etableringa av NED: «The idea was to set up an organization funded by the U.S. Congress to take over CIA programs that attempted to influence foreign elections…»)

Fukuyama får så stor og framtrededende plass for å fortelle Klassekampens lesere at:

I en større sammenheng vil et USA ledet av Trump bety slutten tida da USA var symbolet på demokrati for folk underlagt korrupte, autoritære regimer verden rundt. USAs innflytelse har bestandig vært mer avhengig av «myk makt» enn av misforståtte maktde- monstrasjoner som invasjonen av Irak.

kk-fukuyama

Så altså kamerater KK-lesere, hittil har USA vært symbolet på demokrati og stort sett holdt seg borte fra «misforståtte maktdemonstrasjoner». Så godt vi har venstresidas dagsavis til å formidle dette budskapet.

CIAs mann unnlater heller ikke å fremme den konspirasjonsteorien som CIA allerede har lansert, nemlig at det var Russland som hacket Hillary Clintons eposter.

Ved å hacke Demokratenes e-poster startet Russland en informasjonskrig som allerede har erodert amerikanske institusjoner, og vi kan vente oss mer av dette.

Denne påstanden er ikke bevist noe sted og KK kan nå sikkert vente skarpe reaksjoner fra Ronny Kjelsberg som jo har sagt at man ikke må lese medier som fremmer udokumenterte konspirasjonsteorier.

Det Fukuyama er mest redd for er at en populistisk bølge skal ramme det han kaller «det regelbaserte systemet for internasjonal handel og investering som har vært drivkraften for global vekst de senere årene», med andre ord det USA-dominerte globale frihandelssystemet. Og da er det jo ikke rart at han fikk to sider i Klassekampen til å framføre budskapet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


49 KOMMENTARER

 1. John Bolton virker mindre bekymret enn Fukuyama når det gjelder endring av eksisterende systemer:

  Former George W. Bush administration foreign policy hawk John Bolton says President-elect Donald Trump’s win, coupled with the recent “Brexit” vote, presents a unique moment for the U.S. and Britain to get together behind a push for major change in the current world order.

  http://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/15/john-bolton-calls-major-nato-and-un-reforms/

  • John Bolton, ja … Han er visst ikke den eneste 9/11-bakmannen som nå er tiltenkt en viktig rolle i Trumps «anti establishment»-administrasjon.

 2. «CIAs mann advarer i Klassekampen mot populisme»

  Haha, råbra artikkel med sarkasmer dit det hører hjemme. 😉

  – Fukuyama / Klassekampen, «Venstresidens» nye allianse??

  • Utdrag fra artikkelen i Stat og styring om Fukuyamas to-binds verk The Origins of Political Order:

   Den nye Fukuyama
   Utgivelsen viser at Fukuyama har skiftet mening på vesentlige punkter i forhold til tidligere standpunkt om at den liberal-demokratiske samfunnsmodell har seiret. Han ser fremdeles en hovedtrend i retning av liberalt demokrati, da det fremdeles er det vestlige demokratiet som motiverer reformbevegelser på globalt plan. Det nye er at han nå er mer kritisk til den oppskriften på demokrati og markedsutvikling som blir forsøkt satt ut i livet, der man ikke tar hensyn til i hvilken grad det er etablert et styringsdyktig statsapparat.

   Det er store variasjoner mellom land med hensyn til styringskapasitet og kvalitet i statsstyret, og utfordringen består i å forstå hvordan slike variasjoner samspiller med reformer og påvirker utviklingen i forskjellig retning. Han innrømmer dessuten at noen av de ideer han tidligere støttet, slik som invasjonen av Irak, har vist seg å være feilslått og har heller forverret situasjonen for befolkningen og ikke minst de som ønsker seg et mer likestilt samfunn med demokratisk styring. Det er videre erfaringene med den politikk han mener førte fram til finanskrisen som har gjort at han nå har beveget seg vekk fra sin tidligere konservative grunnholdning.

   Det viktigste bidraget er en analytisk modell som skal bidra til å forklare hvorfor det er så stor variasjon på tvers av land og regioner med hensyn til velferd, økonomisk utvikling og sikkerhet for befolkningen. Ifølge denne modellen er det tre elementer som ligger til grunn for at noen stater har klart å komme nærmere idealstaten «Danmark» enn andre. For det første må man ha en styringsdyktig stat, for det andre må det være utviklet et uavhengig lovverk som alle må forholde seg til, inklusive statlige byråkrater og politikere, og for det tredje ansvarlige demokratiske organer. Det spiller imidlertid en rolle for styringen av samfunnet i dag hva slags rekkefølge disse elementene er kommet på plass i.

   I likhet med Weber ser Fukuyama det moderne byråkratiet som et framskritt, og han advarer derfor mot reformer som bryter med dets mest essensielle kjennetegn. Max Weber kalte alternativet til byråkratiet for patrionalisme eller klientelisme, det vil si styringsformer der det er mer vilkårlige, ofte mer personlige forhold mellom herskere og undersåtter, patroner og klienter, og da til forskjell fra moderne form for styring som er basert på et klart skille mellom offentlig og privat eiendom og upersonlige og skrevne regler. Begge former for styring – patrionalisme og klientelisme – har fått et dårlig rykte sammenlignet med weberianske standarder for styring, da de ofte er forbundet med korrupsjon, ja i verste fall eliters plyndring av statlige ressurser.

   Hva er «god styring»?
   Hvem er det så Fukuyama er ute etter å kritisere? Først og fremst er det økonomisk historieskriving av typen Mancur Olson og Friedrich Hayek. Han kritiserer disse for å konstruere «fantasies of statelessness» og for å overse betydningen av sterke stater i institusjonaliseringen av de modernitetstrekk som gjorde markeder mulig.

   I dag tas det nærmest for gitt at problemet består i at byråkratiet har for stor makt og at utfordringen er mangelfullt utviklet demokrati, selv om problemet i store deler av verden består i at man ikke har utviklet en weberiansk stat av en viss kvalitet og kapasitet slik man klarte i Norden alt på 1800-tallet. Til tross for dette opererer de fleste institusjoner av typen verdensbanken og OECD med kriterier for good governance som stiller strenge krav til staters økonomiske styring og grad av demokrati, uten at de tar fullgodt hensyn til den manglende styringskapasiteten som preger disse landene. Man er mer interessert i å forstå og utvikle institusjoner som begrenser eller kontrollerer makten enn de institusjonene som akkumulerer makt og evner å implementere den politikk som fremmes i demokratiske institusjoner.

 3. Pål, i stedet for å fortvile over at dine meningsmotstandere har ytringsfrihet, foreslår jeg at du tar for deg argumentene deres og tilbakeviser dem på en saklig måte. Kanskje det vil gi deg tilsvarende spalteplass i KK?

  • Se PerMs kommentar over for en saklig respons.

   Jeg vil dessuten anta, uten å kunne granske sjel og nyrer hos Steigan, at det er mer enn fortvilelse over en hvilken som helst «revolusjonær» avis’ fallitt som sådan. Husk at Steigan og ungdomskameratene startet både ML-bevegelsen, partiet og avisa Klassekampen. Å se sin førstefødte stå der med fiendtlig blikk og feil farge på banneret er noe av en hver manns mareritt. En mindre stabeis hadde kunnet drukne i bitre tårer.

  • Det følger visse forpliktelser med navnet Klassekampen – og det statlige bidraget på 40 mill. At du kaller staten en meningsmotstander hvis oppgave er å ivareta mangfold og ytringsfrihet, blir en smule vittig. Vinneren av «årets pressestøtte 2016» ble Klassekampen som fikk 2 millioner mer enn året før. I tillegg må subsidentene betale for å se blekka debunke en som tar klassekampen på rent ideologisk grunnlag. Folk trenger ikke lenger å fundere på hvorfor demokratene har så godt grep om skatteparadiset Delaware. Oljefondet har 20% av plasseringen i skatteparadis, hovedsaklig Delaware – og Braanen trives godt på nyttårsballet til Slyngstad&Co. Steigan må nøye seg med tilsvarsretten de gangene Champagneklassen hiver seg over han. Hjemmebrygget anyone?

   • Correctamundo, amigo JAP. Vår trofaste leverandør av stygge, norske tall som sier mer enn hundre tusen millioner milliarder ord.

    Jatakk.

 4. KK velger hva de vil gi spalteplass til. De er ikke forplikta til å ta inn imperialistisk propaganda. Jeg minner om at avisa har en formålsparagraf der det heter at den er revolusjonær. Det er vel mer snakk om fortvilelse over degenereringa av KK som før talte makta midt i mot enn å nekte noen ytringsfrihet. At det er ytringsfrihet betyr ikke at aviser bør gi stor spalteplass til folk som står langt unna dem politisk. Maktlojale folk har nok av steder de får publisert. Da behøver ikke KK å bruke knapp spalteplass til Fukayama mm. Dette er ikke å nekte noen ytringsfrihet. Og jeg tror for øvrig ikke at Pål får publisert særlig mye i KK. Venstreorienterte folk får ofte innleggene sine refusert der.

  • Innlegget Pål har hisset seg opp over denne gang representerer en innfallsvinkel som nokså sjelden kommer til uttrykk i KK (jeg leser riktignok ikke avisen hver dag). KK har imidlertid en klar redaksjonell linje når det gjelder å slippe til ulike syn. Avisen er tydeligvis ikke av den oppfatning at leserne er en svak og sårbar flokk som må beskyttes mot «imperialistisk propaganda». Jeg fastholder dessuten at dersom man er uenig i et innlegg i KK bør man sende dem et saklig argumenterende motinnlegg. Hverken Påls blogginnlegg eller noen av kommentarene er i nærheten av dette.

   • Og hvorfor skulle Steigan eller andre føye deg i å «sende dem [KK] et saklig argumenterende motinnlegg»?

    Har du ikke lagt merke til at bloggen her, med kommentarer, er et eneste stort motinnlegg mot Fukuyama et al??

    Forrøvrig svarer du jo selv på nettopp «et saklig argumenterende motinnlegg».

   • Jeg er ikke opphisset i det hele tatt. Det er Klassekampens privilegium å bruke kommentarer fra hvem de vil. Vi kan gjøre en arbeidsdeling. De bruker Fukuyama og dess like, mens jeg bruker John Pilger, Robert Parry og liknende. Helt i orden for min del.

    • KK gir spalteplass først og fremst til skribenter med synspunkter man typisk forbinder med norsk venstreside, men slipper av og til også til andre stemmer, uten at det gjør avisen til imperialistlakei eller noe annet djevelsk. Pål mener det er tryggest å slippe til skribenter som praktisk talt mener nøyaktig det samme som ham selv. Det første gir en viss meningsbrytning mens det andre gir et ekkokammer der likeartede meninger gjentas i det uendelige.

     • Jeg har da ikke kalt avisa Klassekampen noe som helst. Alt i alt er den Norges beste avis, men den er veldig sløv på en del områder der den kunne ha vært så mye bedre. Fukuyamas artikkel var dårlig og løgnaktig, og den hadde ikke kommet på hvis det hadde vært Ole Hansen som hadde skrevet den. Og det blir ikke mye debatt av den. Hvis jeg hadde skrevet et svar ville debattredaktøren ha krevd at jeg skulle skrive så kort at det ikke har noen hensikt. Men som sagt, dette er KKs privilegium. De kan trykke hvem de vil. Mitt privilegium er at jeg ikke er fforpliktet til alltid å være imponert over valgene.

 5. Hillary gjør comeback 19 desember,og blir. valgt til president.Husk at en av de bøkene som gjorde sterkest inntrykk var 1984,og Orwell skrev den for sosialdemokratiet.Klassekampen må da styres i retning av det.Da Oliver Stone laget The untold story,fikk han med klipp av Hillary som forteller at hun står for en politikk som er laget av både republikanere og demokrater.Det er derfor hun nå stod frem i lilla,det er en blanding av rødt og blått.

 6. Du hylles foran (av «Ullern») for dine sarkasmer. Ironi kan være både morsomt og effektivt, men akkurat her ville en mer direkte argumentasjon vært mer oppklarende. Jeg kan skjønne at du er frustrert over at du ofte blir refusert både i KK og andre media og mener oppriktig at du er en viktig stemme som burde slippe mer til også utenfor din egen blogg. (Jeg vet selvsagt ikke hvor ofte du prøver å få innlegg på trykk, men tviler ikke på at du gjennomgående møter en svært høy terskel).
  I alle fall vil jeg prøve å dele din artikkel her på fb med en direkte oppfordring til Braanen i KK om å invitere deg til å komme med et innlegg i hans avis hvor du får plass til å påpeke de sammenhengene du påpeker og ironiserer over. Eller i hvert fall til å sørge for at debattredaksjonen aksepterer et slikt innlegg fra deg dersom du tar deg tid til å skrive et slikt.

  • Såvidt jeg har kunnet registrere har det i MSM, og i KKs spalter i særdeleshet, i dette herrens år 2016 vært gitt påfallende mye plass til eksplisitt diskreditering av Steigan og denne bloggen/ nettavisen, samtidig som de selv har latt seg fullstendig assimilere i det store, etterplaprende, maktlojale og ensrettede «mediemangfoldet» (sic). Steigan får i beste fall noen få tilmålte antall tegn i KK iflg. tilsvarsretten når han blir direkte omtalt/ kritisert. Ellers er det nok et klart uttalt prinsipp nettopp å ikke slippe ham til med egen agenda.

  • Det gode er at sånt noe nå avsløres som stanken av politikk av fler og fler, og KK jager på denne måten mange kritisk anlagte sjeler rett i fanget på Pål Satan. Inn i varmen, m.a.o. 🙂

 7. Det er påfallande at det politiske spelet er det som dreg til seg mest merksemd, målt i talet på kommentarar i det minste.

  Sjølvsagt er spelet viktig for oss.
  Men alle desse debattane omkring kvar vegen framover går tek utgangspunkt i eit «tabula rasa», blanke ark.

  Som om vi står overfor ein meny det berre er å velge og vrake frå.

  At økonomar ser det slik får vi bere over med.
  Økonomar har som kjent ikkje greie på noko som helst.
  Spesielt har dei lite greie på økonomi.
  ( Det er ikkje det du veit som får deg i vanskar, men det du trur du veit, som slett ikkje er slik du trur.. )

  Frå historikerar kunne vi kanskje vente oss meir?

  For djupt inne i «dyrets buk», i dei indre organa til den industrielle-finansielle sivilisasjonen vi lever i, kvernar tannhjula ubønnhørleg vidare:

  Det finansielle systemet spyr kvar dag ut milliardar i kreditt, nyskapte pengar i form av gjeld.
  Gjeld som skal betalast tilbake, med renter, av ein framtidig produksjon av varer og tenester.
  Renter og renters rente er ein eksponentiell funksjon, for å terpe på det, igjen.

  Samstundes fortærer det industrielle maskineriet ressursgrunnlaget på denne vesle planeten i eit desperat forsøk på å følge den eksponetielle kurva til finanskapitalen.

  Men ressursane er endelege.
  Og det er ikkje den dagen ressursane er brukte opp vi får vanskar, det er den dagen eksponentielt auka uttak for å halde tritt med gjeld, renter og renters rente ikkje lenger er mogleg.

  Vi brukar dei lettast tilgjengelege ressursane først, etter kvart må vi pøse stadig meir ressursar inn på å utvinne dei ressurasane industrien treng.
  Dette er lova om den minkande utbytteauken.

  Når desse to komponentane i vår industrielle-finansielle sivilisasjon flyg frå kvarandre for godt er vi på veg mot sluttspelet.

  Vi står på vippepunktet i desse dagar.

  All teorisering av kva slag statsordningar som er tenelege er yndlingssporten til kommentariatklassen, der avisa KK har meldt seg inn, her med ein ny sterk søknad. Kanskje fordi dette skiktet skjønar, eller i det minste anar, kva veg det går, og vil halde seg inne med den handa som før dei.

  Spelet slik vi kjenner det er i ferd med å bli totalt meinigslaust.
  Ingen av sidene har alternativ å tilby, lovnadane dei kjem med er falske fordi dei er utan grunnlag i dei biologiske og fysiske vilkåra vi lever under.

  Fascisme er den einaste vegen vidare for systemet, noko som sjølvsagt ikkje vil berge det, men gjere livet håplaust for dei fleste.

  Det er ei viktigare erkjenning enn kven som meiner kva oppe i det heile.

  Å avsløre dette gjer den systemlojale «venstresida» frådande av raseri.

  Stå på Steigan, hald fram med å tirre dei til dei sprekk av eige sinne!

  • Erkedruiden poengterer i ukas essay: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2016/11/when-shouting-stops.html

   «Another factor at work here is the very strong tendency of people on the leftward end of American politics to believe in what I’ve elsewhere called the religion of progress—the faith that history has an inherent tilt toward improvement, and more to the point, toward the particular kinds of improvement they prefer. Hillary Clinton, in an impromptu response to a heckler at one of her campaign appearances, phrased the central tenet of that religion concisely: “We’re not going to go back. We’re going to go forward.” Like Clinton herself, a great many of her followers saw their cause as another step forward in the direction of progress, and to find themselves “going back” is profoundly disorienting—even though those labels “forward” and “back” are entirely arbitrary when they aren’t the most crassly manipulative sort of propaganda.»

   • Eit svært viktig poeng i sitatet du kjem med der!

    «Framskritt» for venstresida vore eit mantra ( «ventresida« skulle det vere.. ) like mykje som for høgresida, begge har sett på auka materiell velstand som ein pillar i politikken, «venstresida» gjennom omfordeling, høgresida gjennom privat initiativ.

    «Venstresida» har sett at berre knallhard kapitalisme kan skaffe oss vekst, det er berre å spe på med litt sosial stat og grønn energi for å pynte kaka.

    På den latterlege sida har vi MDG som hardnakka hevdar at vi kan bli miljøvenlege utan at det går ut over «levestandarden» vår.

    På den tragiske sida har vi at mest alt som no kallar seg «venstreside» omfamnar dei imperialistiske krigane, for utan desse og tilgang på stadig meir av dei globale ressursane er det slutt på den materielle veksten.

    ( Clinton & Co! Korleis kan forresten nokon sjå det «progressive», for ikkje å snakke om det feministiske i ein person som har Saudi Arabia ( – Saudi Barbaria, som Nassim Taleb så treffande kalte regimet! ) blant sine næraste vener?? )

    Begrepet «progressiv» ( progresjon, framskritt = same sak ) har som underliggande premiss at ved å gjere dei rette vala vil historia bevege seg mot ei strålande framtid.

    Partiet med det missvisande navnet Femskrittspartiet skal oppnå dette gjennom «sterk senking av skatter og avgifter» , -for dei som allereie har i overflod, dei er ikkje ein gong så smarte at dei ser at meir til dei rike ( som sparar/investerar pengane sine ) = minkande konsum til oss andre, overakkumulasjon av kapital, sviktande omsetning og økonomisk krise!

    Det «progressive» mantraet til venstresida har sjøvsagt mange positive sider ved seg, sosial likskap, helse og utdanning til alle er ubetinga gode.

    Men desverre: Historia er ikkje ein vektor som vi kan få til å peike dit vi vil gjennom å gjere dei rette vala.
    Dersom progressiv betyr å gå framover, også når vi står på kanten av stupet, vil dei «progressive» få seg eit sjokk..

    Ei reell venstreside må sjå verda slik ho er, ikkje slik vi ønsker at ho skal vere.
    Ei slik ventreside må våge å peike på også dei mindre lystelege sidene ved vilkåra våre.

    «Veien fram går først tilbake», var det ikkje noko som sa det ein gong?

    Men vi kjem ikkje til å snu.
    Vi må vere «progressive»!
    Stupet kallar..

    • Fant igjen en gammel kommentar: http://eivindberge.blogspot.no/2015/03/depletion-aging-and-deflation.html

     «Yes, the wealth of the very rich is just imaginary, as Tverberg points out:

     «The advantage of tipping most of the wealth toward the very rich is that they tend to spend very little of it. If it all were taxed away, and distributed to the poor, they would try to actually spend the wealth. The catch is that this wouldn’t actually result in the huge amount of goods needed to fill the needs of the less wealthy. There isn’t enough oil being extracted to build all of the cars and houses that the new-found wealth would buy (plus pay the wages of all of the people needed to build these things).

     I am not a student of thermodynamics, but intuitively what you say this makes sense to me. These presentations are at this point are still in draft form, and the “Overview of the Networked Economy” in particular is short, so could be added to. The thermodynamics behind this change in wealth distribution would be an interesting addition.» – Gail Tverberg

     Ja, kunne de enda forstå at hva vi trenger er å være retrovative!

     Både erkedruiden og Nationen skriver om retrovasjon i disse dager, eller «retrovation» på engelsk.

     Steinalderdemokratiet til Terje Bongard ville vært den ultimate kjernen for en ny retrovativ sivilisasjon. Hvor vi selvsagt må vinne oss i å være MYE fattigere enn nå.

     • «Steinalderdemokratiet», du! – Retorisk er det små sjanser for å få folk med på det.
      – Ikke et begrep mnge ønsker å leve under (uansett innhold), vil jeg tro.

      «Fram for et moderne steinalderdemokrati!» klinger ganske dårlig. Tenkt over det ?-]

 8. «Denne påstanden er ikke bevist noe sted og KK kan nå sikkert vente skarpe reaksjoner fra Ronny Kjelsberg som jo har sagt at man ikke må lese medier som fremmer udokumenterte konspirasjonsteorier.»

  Hehe. Ja. Men det er jo greit å fremme konspirasjonsteorier når konspiratørene er russere eller folk i andre land «vi ikke liker å sammenligne oss med».

  Problemet oppstår når man antyder at hvite, mektige folk i Vesten også driver med sammensvergelser. Særlig hvis disse hvite, mektige folkene ikke heter Trump, Hitler e.l.

 9. Hvorfor Klassekampen får rundt 40 millioner kroner fra Nato-staten og Braanen blir berømmet med etablissementets priser,kommer jo av at avisa i årtier har vært sentral ideologi- produsent for globalisering. Begrepet «kulturmarxisme» er en omskrivning for politisk korrekthet som igjen innebærer digging av Islam og forskjønning av masseinnvandring og multikultur.
  Arild Rønsen var nylig ute med en påpekning av vilket uføre denne Braanen «venstresida» var havnet i.
  Dette med Fukuyama på forsiden 15 november var ikke noe arbeidsuhell og høyst sannsynlig slår man seg framover på ymse Pentagon-trotskister for å opprettholde fernisset av «venstresida».
  Skal en få til noe nytt i Norge må kritikken av dette miljøet av venstreglobalister trappes opp. Ellers kan vi våkne en dag og finne avisa forsvarer de nye krigene som Trump, John Bolten og Rudolh Giuliani igansetter mot Iran og Syria – i første omgang.

 10. Eliten har alltid hatt som mål å kontrollere mediene. Det begynte på 20-tallet, med Elitens «Tax-exempt Foundations», primært Ford- og Carnegy Foundation. Dette er godt beskrevet i Kongressens Reece Commission fra 1954.

  Deretter overtok CIA med «Operation Mockingbird».

  Eliten har eierskap til de viktigste mediene. Der de ikke har eierskap, har de korrumpert redaktører og journalister. Som en «sidecick» har de også kontroll over filmindustrien.

  At noe av dette har funnet veien ned til KK er ikke utenkelig, med mindre noen der tilfeldig har lest seg opp på Saul Alinsky, og er forbanna for at Alisky-fan Hillary ikke nådde helt opp i valget.

  • «»Mediene» (nyhetspublikasjoner) ble mye grunnlagt som infobæring for forrettningslivet, jf. Reuters’ historie:

   «The Reuter agency was established in 1851 by Paul Julius Reuter in Britain at the London Royal Exchange. Paul Reuter worked at a book-publishing firm in Berlin and was involved in distributing radical pamphlets at the beginning of the Revolutions in 1848. These publications brought much attention to Reuter. He later developed a prototype news service in 1849 in which he used electric telegraphy and carrier pigeons. The Reuter’s Telegram Company was later launched. The company initially covered commercial news, serving banks, brokerage houses, and business firms.» (Uth. her).
   (Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters )

   Mediene – for revolusjon og fforrettningsliv !-)

 11. Nå også Klassekampen. Hva blir det neste i hysteriet rundt Trump ? Han er ikke engang påbegynt sitt embete som president. Sågar er han den første og sannsynligvis den eneste som ikke vil ta imot lønn med unntak av den lovpålagte ene dollar.

  Et hysterisk pressekorps og media har med ytterst få unntak lagt særlig vekt på å publisere fakta. Hadde krigshisseren Hillary kommet til makten hadde jeg sett mørkt på videre utvikling i verden.

  Det er meget positivt at Trump og Putin ser ut til å kunne samarbeide. Med Hillary ved roret hadde ethvert samarbeid vært dødfødt.
  Det gjenstår å se, men jeg har tro på Trump. Han evner å se Putin som en meget dyktig leder og ønsker samarbeid.

  Jeg har mine store tvil om at det er Russland som har hacket e-postene. Men, for å ytterligere kunne skape splid var nok Russland greit å skylde på.
  Saudi-Arabia misliker sterkt dette. Selv den ene prinsen fra samme land sendte en lite pen twitter-melding til Trump. Det blir kanskje ikke så mye mer våpen å få lenger fra USA som så langt har støttet IS, ISIS / ALQuaida i det skjulte.

  Jeg vil avslutte med at jeg håper Trump og Putin sammen kan klare å løse krigene og krisene i Midt-Østen.
  Verden trenger ingen flere krigshissere.

 12. Reidun: beklager å måtte si det, men det finnes ikke ett eneste praktisk bevis for at det går den veien du håper på. Det Trump gjør er å fylle opp teamet sitt med noen av de villeste krigerne fra neo-con miljøet og zionistiske hauker som USA kan by på. Og som jeg har påpekt: på AIPAC konferansen i mars 2016 erklærte Trump krig mot Iran.
  I øyeblikket er Likud-haukene i Israel helt ville av begeistring over Trump og palestinerne er i panikk og skriver/sier: dette blir verre enn noengang. «prepare for the onslaught that is about to come»- Diana Buttu (gulfnews.com) 14 november.
  De som nå er oppe til toppjobbene i USA er følgende hauker og Goldman Sachs/Wall Street gangstere:
  Rudolph Giuliani,John Bolten,James Woolsey,Stephen Bannon,James Greenblatt,David Friedman,Jared Kushner,Ivanka Trump,Michael Glassner,Boris Epshteyn,Stephen Miller,Steven Mnuchin og Lewis Eisenberg.
  Det Trump gjør er å ersatte the Clinton swamp med the Trump swamp; en elite med en annen og mye mer aggressiv tenkning.
  Som palestinerne gjør vi klokt i å forberede oss på «the onslauht that is about to come».
  Allerede den unge Machiavelli forsto at i høyere politikk er ord masker. Det gjør vi klokt i ikke å glemme.

  • «Rudolph Giuliani,John Bolten,James Woolsey,Stephen Bannon,James Greenblatt,David Friedman,Jared Kushner,Ivanka Trump,Michael Glassner,Boris Epshteyn,Stephen Miller,Steven Mnuchin og Lewis Eisenberg.»

   Hmm. Du glemte visst Jamie Dimon, sjefen for JP Morgan Chase og en av de verste banksterne verden noensinne har sett. Det er også verdt å nevne at Trump lenge har hatt en Goldman Sachs-bankster på teamet sitt. Men dette er kanskje sånt man helst ikke bør snakke høyt om, siden Trump regnes som «anti establishment» her inne. (Når MSM og Alex Jones har sagt at han er det, da må det jo være sant.)

   Forøvrig er jeg naturligvis helt enig med deg. Folk våkner nok opp etterhvert, når det viser seg at Trump er Bush 2 på steroider.

   • Du kommer da ikke utenom representantene for det vestlige multinasjonale eierskapet og deres kapitalistiske hierarki, KZ. Her ligger kontrakter og underhåndsavtaler i fleng som inkluderer bl.a. salg av F-35, «oljeimport» og pågående innspillinger av krigsteater sesong 4-5-6 m.m. Det er bedre å kommunisere direkte til kjernen for om mulig påvirke og endre galskapen, enn å la en gjennomkorrupt «organisasjon» sitte som styreleder med resultatorientert bonus. Skal du ta ned dette her må press komme utenfra, og jobben utføres innenfra. Den demokratiske transparenten i dette her kan du bare glemme. Deres kontorer ligger dessverre i Delaware, og «deres fjerde statsmakt» – Mainstream Corp. har adresse 11. Wall Street, Lower Manhattan – New York City.

 13. En ting slår meg, man kan ikke vinne i et system laget av og for den kriminelle eliten.å prøve og skrive motsvar eller debattinnlegg i MSM er stort sett håpløst. Sensur og redigering etc knebler deg rimelig kjapt dersom du prøver å ta opp noe som ikke er PUblicly Correct. Har så mange personlige erfaringer på dette at det er jeg ikke lengre i tvil om. Spm må jo da bli, er vi tjent med å la eliten bestemme og begrense vår ytringsfrihet(i know i know) og sette opp spillereglene? Eller burde vi rett og slett endre spillereglene selv? I min mening er steigan.no nettop med på denne endringa. Å lage sine egne nyhetssider som alternativ funker. Det er en grunn til at trump vant på tross av MSM sin sinnsyke propaganda og MSM skjelver i buksene etter at målinger viste kun 6% av amerikanere stoler på Mainstream nyheter. Cnn som gikk ut å fortalte at folk måtte IKKE lese wikileaks selv, men bare høre om det hos CNN. Jeg tror ting kommer til å ende opp med at eliten stenger ned eller hvertfall prøver å stenge ned internett. Fri flyt av informasjon er den største trusselen mot status quo maktsentre og de jobber på spreng for å stoppe det. Det største problemet for oss blir å gjøre jobben med å «vekke» de millioner av folk som fortsatt sover, eller er så hjernevasket at de protesterer mot demokratiet og for å styrke sine puppetmasters. Social justice warriors og liknende fremstår som en metafor for zombie invasion. Tenk deg hvor morro kissinger et co må synes det er å se hvor fantastisk bra hjernevaskinga av samfunnet har vært når de kan manipulere halvparten av folket el mer til å gå mot sine egne interesser og frihet og drive terror mot den delen av folket som faktisk forstår hva som skjer og prøver å hjelpe. Er d rart man drikker spør jeg bare

 14. Stå på Pål. Er slettes ikke alt du sier jeg er like enig i , men jeg vet å verdsette sannhet. I en tid fylt med løgn fra ende til annen. Den jobben du gjør med å presentere nyheter og kildehenvisninger er viktig, man kan ikke få folk ,som er kondisjonert til å avvise alt så snart ordet konspirasjon dukker opp, til å lese noe som helst egentlig ,men det hjelper veldig på å ha gode kilder. Om ikke annet så kan det jo hende dem faktisk leser kildematerialet , hvem vet?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.