Kaldtvannsboble i Nord-Atlanteren

14

Det ser ut som om den raske issmeltinga på Grønland skaper en «boble» av kaldt havvann i Nord-Atlanteren. Den kan få stor betydning for klimaet i Europa i de kommende åra. Samtidig er vannet i Stillehavet varmere enn noensinne.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. Ifølge informasjon jeg har fått fra himmelen, vil det i nær fremtid skje at polene vil flytte på seg. Sydpolen vil havne omtrent på Falklandsøyene og Nordpolen i grenseområdet Russland, Kina, Mongolia.

  Kirkenes vil da bli liggende omtrent på samme breddegrad som Paris gjør i dag, nemlig 50 grader Nord. Flere har «sett» dette skje, f.eks. ved at sola plutselig har steget minst 30 grader på himmelen, og sommertemperaturer som normalt ligger på rundt 29 grader om sommeren i Kirkenes.

  Dette vil jeg kalle et skikkelig klimaskifte. Man kan undersøke dette nærmere ved å tegne på en globus.

 2. Været har forandra seg bestandig det Pål. Når Stillehavet blir varmere pga El Ninjo, vet vi EN ting, historisk sett, det vil gå over igjen….
  Og når nordatlanteren blir kaldere, ja så vil polhavet bli kaldere, og da…… vil issmeltingen stagges igjen.
  Dette kalles en varaibel likevekstsituasjon, med en tidshorisont på minst 15 000 år, altså noe politikere som feks deg ikke har noen som helst mulighet til å innvirke på.

  Det somstår fast er : siden vi to var unge, kveisete studenter har verdens befolkning økt fra ca 3,6 milliarder, til omtrent 7 milliarder.
  Samtidig har verdensøkonomien utvidet seg ca 5-6 ganger og dermed implisitt den kollektive velstanden, selv om den rikeste 0.001% har blitt ufattelige rike i denne perioden, har hundrevis av millioner også blitt løftet ut av fattigdom.

  Dermed øker forbruket av alt, snart er ressurser en mangelvare absolutt over alt.

  Da er ikke «miljøet» det store problemet. Det store problemet er hva vi skal gjøre med 3,5 milliarder mennesker som plutselig har kommet. Og et like stort problem er FORDELING av ressursene, vi kan selvsagt ikke fortsette å ØKE økonomien sanseløst, som vi har gjort.

  Problemet er at vi må fortsette å øke økonomien (eller utbyttingen av jorda) om vi skal unngå at hundrevis av millioner dør i sultkatastrofer, gitt de brutale og ulogiske fordelingsmodellene vi benytter. Miljø og «global oppvarming er i denne sammenheng kun symptomer – og skal man kurere sykdommen hjelper det ikke å angripe symptomene, man må angripe den underliggende sykdommen.

  Å finne en løsning er ikke enkelt, Kina forsøkte med en brutal ett-barns politikk, samtidig som de utviklet økonomien brutalt og sanseløst og nærmest totalt ukontrollert. Befolkningen reagerte på befolkningskontrollen med et opprør, ettersom gamle bondetradisjoner setter mere verdi på sønner enn døtre, og en halv generasjon pikebarn ble myrdet i all hemmelighet, for å skape rom for familiens eneste sønn, en demografisk skeivhet som vil eksplodere i Kina de kommende 20 år.

  Befolkningen kommer til å øke til ca 11 milliarder i mine barns levetid. Som det ser ut i dag er det ikke ressurser for en slik befolkning på jorda. Men det sa vi i 1969 også med 3,6 milliarder, og prosjekterte 6 milliarder innen 30 år, fordi vi ikke så hvordan ekspansjonen av ØKONOMIEN skaper rom og ressurser. Det ser ut til at det kommer til å bli mye, mye verre før det er håp om at det blir bedre….

 3. Godt sagt! Jeg er også i høyeste grad skeptisk til påstander om global oppvarming etc. Ingen av oss er i stand til å påvise om det vi får høre av mediene om høye temperaturer egentlig stemmer, og ser man på sannhetsgehalten i mye annet som omtales i mediene så mener jeg at den statistiske sjansen for at klimahysteriet som hauses opp er rent oppspinn, for å tjene en agenda, overhengende stor. Personlig tror jeg ikke på noe som helst som rapporteres og settes i sammenheng med klimaendringer. Klimaet er pr. definisjon i endring hele tiden, og siden jeg sjøl ikke merker noen tegn til at det blir varmere, tror jeg heller ikke på det. Da jeg var liten ble det snakket om faren for en ny istid. Hallo! Hvorfor sluttet mediene å snakke om global oppvarming og heller snakke om klimaendringer? Jeg tror det er fordi det ble for åpenbart at den angivelige oppvarmingen ikke fant sted slik de hadde spådd, og at dersom de store massene skulle slumre videre uten for mye oppstyr var det nødvendig med en kursendring.
  Tenk deg litt om. Hvis noen ga deg i oppdrag å måle gjennomsnittstemperaturen i byen der du bor, hvordan ville du da løse utfordringen? Hvor mange målepunkter er nødvendig for å gi et riktig bilde av temperaturen i et område?
  Dersom du skal beregne gjennomsnittet av noe legger du sammen alle verdiene og deler på antallet verdier, men dersom du skal regne snittet av temperaturen i et område, er det da nok å ta tallene fra hver enkelt målestasjon i en by, legge dem sammen og dele på antall målestasjoner? Hvor stort geografisk område dekker hver målestasjon? Vil enkelte målestasjoner ha større tyngde enn andre, dersom de representerer et større geografisk område? Jeg har ganske god tallforståelse, med vil hevde at det er en håpløs oppgave, rett og slett fordi det blir for komplekst, og at evt. konklusjoner med en viss temperatur kun blir veiledende, og aldri vil kunne bekreftes. Nei, den som tror på disse rapportene og tallene er naiv etter min mening. Når mediene klarer å få 9/11 til å være islamske terroristers verk, er det ikke vanskeligere å få endringer i vær og klima til å bli «klimaendringene» sin skyld. Eneste forskjellen er at «klimaendringene» er en mer diffus fiende, og ikke uten videre mulig å bekjempe. Dermed har de skapt et trusselbilde, og etablert i folks hoder at her må noe gjøres kollektivt for å skåne jorda vår, og lagt den røde løperen for å la alle mulige ulogiske og idiotiske forslag til løsninger få ta overhånd, altså uten at vi en gang vet at problemet eksisterer.

 4. «Å observere at det har skjedd en temperaturøkning, er ikke i selv noe vitenskapelig bevis. I den forbindelse må man ta i betraktning at temperaturøkninger har funnet sted tidligere i den varmeperiode vi nå opplever.
  Problemet med denne debatten er at det finnes så mange interessenter i
  konklusjonene:
  Mange forskere lever av klimaforskning, ingen oppvarming ingen jobb
  Mange industrier lever av sk. klimavennlige energi-løsninger
  Mange U-land håper på store bidrag fra industrilandene
  Mange politikere har bundet seg fullstendig til klimaendringene som et faktum
  · I mange yrkesområder får man problemer med karrieren om man er kritisk.»

  http://forskning.no/historie-klima-forskningspolitikk/2015/12/hvordan-oppdaget-vi-menneskeskapte-klimaendringer

  • Og du utelater/glemmer at olje-kull-gass industrien har den samme interessen av å fornekte en menneskeskapt klimaendring. Tradisjonelt har disse hatt flest lobbyister….

 5. Isbjørnen ble rødlistet for noen år siden. Den stod i fare for å bli utryddet på grunn av klima endingene. I Desember 2015 kom resultatet av isbjørntellingene der de rene fakta tilbakeviser at hva disse såkalte «klimaforskere» har hevdet.
  I Norge hevdet disse selvoppnevnte «klimaforskerne» at moskusen på Dovre ville få problemer med høye temperturer. Antall moskuser har aldri økt så mye som under tiden med den såkalte globale oppvarmingen.
  Disse såkalte «klimaforskerne» hevder at det vil bli mer ekstremvær. Teller manopp antall tropiske stormer så viser tallene ingen økning siden starten på tellingen i 1950 årene. Også i Norge har Meterologisk institutt registrert 2ekstremvær» siden 1995. Tallene viser ingen økning.
  «klimaforskerne» har hevdet og hevder i likhet med media at isen i Arktis vil forsvinne i nær fremtid. De mast ekstreme sa at dette vilel skje før 2014 og andre sa før 2020. Arktisk har minket på 2000 tallet, men isen gjennomgår 60 års sykluser og nå har det vært et minimum helt på linje med hva Nansen opplevde da han reiste over Arktis. Han skrev bla ette da han seilte nordover for å møte isen: -Her er det åpent hav miletter mil, vakt etter vakt, gjennom ukjent strøk, og sjøen nesten mer og mer isfri. Dette er 120 år siden (to sykluser).
  Msm har lenge skrevet om isen på Grønland og i Arktis smelter og at dette vil føre til havnivå stigning. Intet stemmer. Isen i Antarktis legegr faktisk kraftig på seg og det er ingen akselererende havnivåstigning. Havet har steget de siste 10 000 årene og stigningen nå er som forventet.
  «Klimaforskerne» hevder også at norske isbreer mer eller mindre vil forsvinne i fremtiden. Det er riktig at mange av dem har minket betydelig den siste tiden og slik var det også i forrige syklus.
  Det hevdes også at korallrevene vil dø ut med varmere hav og nivåstigning. For ti tusen år siden stod havet ca 120 meter høyere enn nå. De første 1000 årene steg det veldig fort. Hvordan klarte revene å følge etter den gang? Havet har også vært varmere tidligere i denne perioden enn nå.
  Media skriver om rekordvarme år, måneder her i landet, spesiellt i spkalte el nino år. Dette fenomenet påvirker den globale temperaturen men har ingen ting med mennesker å gjøre. temperaturen har ikke steget de siste tjue årene og forskerne såkalte «klimamodeller» viser fra 0,5 til 2 grader høyrer temp enn det er. Det er altså fra disse modellene politikerne tar sine avgjørelser. Global temp måles entan fra satelitt eller bakkestasjoner. Disse «klimaforskerne» forholder seg mest til bakkestasjoner og nå målinger i havoverflaten. Her er det store «hvite områder» hvor det ikke er målinger.

  Gjengitt nesten i sin helhet fra Arvid Oens innlegg i Adesseavisen den 31.08. 2016

 6. Det er klart att mennesket påvirker kloden med en ufattelig forurensing. Men når det kommer til «klima endringer» og «global oppvarming», så synes jeg det er litt rart at det så sjelden snakkes om Sola. Det er Sola som styrer klimaet på Jorda, og som alt annet i denne verden, så går også «sol været» i bølger og sykluser. Verken klimaet på jorda eller sola er konstant, det varierer til stadighet.
  MSM ser ut til å ha en agenda ved å tilføre samfunnet dårlig samvittighet og skam, ved stadig å messe om negative saker som du er skyld i. Selvfølgelig kunne kyniske mennesker utnytte dette, ved for eksempel å pålegge folk å betale seg ut av den kjipe følelsen, ved for eksempel kjøp av klima kvoter, miljøavgifter etc. Men sånt gjør heldigvis ikke politikere og andre maktmennesker.

 7. Klimahysteriet er bare en del av Agenda 21 . En annen er populasjon som heller ikke er reelt , alle mennesker på jorden får plass i noen stater i Amerika, Håpet og ønsket til FN er att vi skal være en global versjon av Kina , med et styrende organ som ikke kan velges inn representanter. EU er en filial . USA en annen. Miljøorganisasjoner/Miljøpartier eller sympatiserende med «grønt skifte» politikk , er mye det samme som sosialistene var for KGB ,nyttige idioter.

  • Du er nær, Gunnvald, noe av det beste jeg har sett på en stund. Les bøkene til Per-Aslak Ertresvåg (Makten bak makten, Sov mitt lille Norge etc) og du vil bli helt opplyst.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.