Deutsche Bank – er sluttspillet i gang?

0

Tysklands og Europas største bank, Deutsche Bank, er i spill. Aksjekursen har siste år vært i fritt fall og banken har vært og er under angrep fra storbanker i USA. Disse gigantene har USAs regjering i ryggen. Det er høy poker, men har Tysklands regjering noen kort på handa som er bedre enn dem finansindustrien sitter med, spør Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

USAs regjering har pålagt DB en straff på 14 milliarder dollar, og det er et beløp den tyske banken har problemer med å stille i dagens situasjon. Krisa kan utløse en situasjon der man må gjennomføre en såkalt «bail-in» der selskaper og enkeltpersoner som har mer enn 100.000 euro innestående vil bli nødt til å betale. På grunn av et rentenivå på praktisk talt null har pensjonister og lønnsmottakere plassert sparepenger i obligasjoner for å prøve å sikre seg i alderdommen. Så dette vil ramme langt flere enn rikfolk. Små og mellomstore bedrifter vil også få alvorlige problemer.

Alternativt, eller i tillegg til dette, kan det bli en «bail-out» via skattebetalerne. Uansett vil en de facto konkurs i DB ikke bli noe vakkert syn.

Deutsche Bank er en av spillerne i det globale finanskasinoet, og er en av de bankene som sitter med aller størst risiko i høyst tvilsomme papirer. Målt etter balansen er DB en av de største bankene i verden, men den er drastisk underkapitalisert. Banken har også, i likhet med finansbanken JP Morgan, en gigantisk mangde såkalte derivater på sin konto. Til sammen står de for 10% av verdens derivatgjeld. Verdens derivatgjeld er ca 10 ganger verdens samlede bruttonasjonalprodukt, så de to bankene har slike papirer til en sum av omtrent verdens BNP.

Bankene er tett knyttet sammen i et nettverk av forpliktelser, noe DWN har illustrert her. Det betyr at et sammenbrudd i DB sannsynligvis vil få en dominoeffekt som vil trekke flere banker med i fallet. Og for en vaklende europeisk sentralbank og et EU i full stagnasjon er det ikke godt å si hvor djupt fallet vil bli. Står vi foran dette tiårets versjon av Lehman Brothers? Og vil vi få en resesjon som er verre en den forrige? Ei ekspertgruppe i EU har kommet til at euroen ikke vil tåle ei ny krise. Er det Deutsche Bank som skal felle den valutaen banken har profitert så voldsomt på?

Forrige artikkelVelferdsprofitørene lobber, truer og lurer våre politikere
Neste artikkelSvensk ekspert: – Tvilsomt om konvoien ble bombet
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).