Jorden slår klimatrekord – under tystnad

16
Anders Romelsjö
Anders Romelsjö

Massmedia, som Nyheterna på Sveriges Radio P1, rapporterar på morgonen 3/8 att temperaturen förra året var högre än någonsin och att utsläppen av växthusgaser sätter nya rekord.

Klimatet 160803
Bild från SR

Sveriges Radio rapporterar Sveriges Radio morgonen 3/8 i artikeln ”Jorden slår klimatrekord” Sedan har det varit i stort sett tyst om den hotande katastrofen för mänskligheten från politiker och massmedia… Den kände klimatdebattören och experten George Monbiot skriver i Guardian ”The media largely relegate the greatest challenge facing humanity to footnotes as industry and politicians hurtle us towards systemic collapse of the planet. What is salient is not important. What is important is not salient. The media turns us away from the issues that will determine the course of our lives, and towards topics of brain-melting irrelevance. This, on current trends, will be the hottest year ever measured. The previous record was set in 2015; the one before in 2014. Fifteen of the 16 warmest years have occurred in the 21st century. Each of the past 14 months has beaten the global monthly temperature record.
Guardian

Förra året var inte bara det varmaste året någonsin i modern historia, utan även växthusgaserna, havsnivån och havstemperaturen steg till rekordhöga nivåer.
Det slår det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA fast i sin årsrapport ”State of the Climate in 2015″ som publicerades igår.

2016 set to be world’s hottest year on record, says UN

Klimatexperten och professorn Sten Bergström:
– Det här är väntat på ett sätt. Har man följt temperaturutvecklingen på jorden sista halvåret, så har det varit väldigt höga temperaturer.
– Det här bryter en trend, där stigningen hade avstannat ett femtontal år, men nu stiger temperaturen väldigt snabbt igen, säger han.

Enligt rapporten har jorden blivit en grad varmare sedan mitten av 1800-talet. Det beror på den globala uppvärmningen.
Förra året bidrog även en kraftig variant av väderfenomenet El Niño, som ger värme över stora delar av Stilla havet.
Även växthusgaserna nådde rekordhöga nivåer förra året, liksom havstemperaturen och havsnivån.
Hittills i år har temperaturen fortsatt att stiga för varje månad.

– På lite längre sikt är det så att alla beräkningar undantagslöst pekar på att vi går mot en global uppvärmning och att vi verkligen måste ta itu med det här, säger Sten Bergström. Han menar att nu är det viktigt att Parisavtalet om att minska utsläppen hålls. Där sattes målet att jordens uppvärmning helst ska begränsas till 1,5 grader.
– Det är väldigt viktigt att överenskommelsen i Paris förverkligas. Men fortsätter vi på det här sättet har vi ingen chans att klara det.

– Det krävs kraftfulla åtgärder från alla länder, även Sverige, säger Sten Bergström.

Trots klimatavtalet i Paris? Men ställer detta hypade avtal ställer krav på insatser av någon och innebär det sanktioner för dem som bryter ”avtal”?
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett första blogginlägg jag postade 13/12 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Från klimatmötet i Paris kommer positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”
Svenska Dagbladet skriver på lördag kväll:
* Det nya föreslagna klimatavtalet – som väntas antas på lördagen – är differentierat, rättvist, balanserad, ambitiös och legalt bindande, enligt klimatmötets ordförande, den franska utrikesministern Laurent Fabius. Från andra håll strömmar hyllningarna till det franska ordförandeskapet in.
Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.
Klimat Bank-Ki-Moon

* SvD skriver vidare Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.
I det föreslagna avtalet står att den globala uppvärmningen ska hållas ”well below” (väl under) 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Dessutom inbjuds FN:s klimatpanel IPCC inbjuds att till 2018 i en specialrapport berätta om konsekvenserna vid 1,5 graders uppvärmning.
Däremot fanns inte några siffror och årtal för globala utsläppsminskningar, vilket bland andra EU vill ha.
Men är det så?
SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International sade: ”I stället för att agera med ambition och vidta brådskande åtgärder, agerar våra regeringar till förmån för mäktiga lobbygrupper och företag. Historien kommer inte att göras i kongresscentret, men på gatorna i Paris och runt om i världen. Klimaträttviserörelsen kan inte hejdas och kommer att fortsätta att växa. En handfull politiker kommer inte att stoppa energirevolution.”

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”> Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


16 KOMMENTARER

 1. Personlig ser jeg fram til et par grader varmere klima – det skulle gi oss en god mulighet til å dyrke eget matkorn, og er mye mer attraktivt enn den trusselen jeg vokste opp med:

  -the ice.age is coming – https://www.youtube.com/watch?v=4vHvzybkqfo

  Den gang var det vel et håp om at vi overflødig bare ville forgå, som i den brå overgangen til den lille istid (sult, pest,sult, pest).

 2. Nå som det er gått over et halvår siden «avtalen» er det veldig lett å se at det bare er spill for galleriet og falskt håp til folket: Hvis det noensinne kommer noen konkrete kutt ut av Paris–»avtalen» vil det være Too Little Too Late.

  Klimapartiet har vært veldig klare på at Paris spesielt, og sivilisasjonen generelt, ikke vil stanse det akselererende tempoet i retning av global masseutryddelse. Det blir tøvete å prate om fattige og rike, rettferdige og urettferdige utslippsøkninger, når vi alle sammen marsjerer taktfast mot stadig mer abrupt global utryddelse.

 3. Nå som det er gått litt over et halvår siden «avtalen» er det veldig lett å se at det bare er spill for galleriet og falskt håp til folket: Hvis det noensinne kommer noen konkrete kutt ut av Paris–»avtalen» vil det være Too Little Too Late.

  Klimapartiet har vært veldig klare på at Paris spesielt, og sivilisasjonen generelt, ikke vil stanse det akselererende tempoet i retning av global masseutryddelse. Det blir tøvete å prate om fattige og rike, rettferdige og urettferdige utslippsøkninger, når vi alle sammen marsjerer taktfast mot stadig mer abrupt global utryddelse.

 4. De verste klimasyndene er krig, militære operasjoner og militære forflytninger, men den slags er ikke med i klimaregnskapet…

  • Ja, det burde settes opp et regnestykke for mye energi og CO2-utslipp som siste verdenskrig var årsak til. ( -foruten giftstoffer i luft, land og hav.) og det samme for verdens (vestens) kriger og militæropprustning siden 1945.

 5. Nå som det er gått litt over et halvår siden «avtalen» er det veldig lett å se at det hele bare er spill for galleriet og falskt håp til folket: Hvis det noensinne kommer noen konkrete kutt ut av Paris–»avtalen» vil det være Too Little Too Late.

  Klimapartiet har vært veldig klare på at Paris spesielt, og sivilisasjonen generelt, ikke vil stanse det akselererende tempoet i retning av global masseutryddelse. Det blir tøvete å prate om fattige og rike, rettferdige og urettferdige utslippsøkninger, når vi alle sammen marsjerer taktfast mot stadig mer abrupt global utryddelse.

 6. Jorden slår klimarekord??
  For 53 millioner år siden var vintertemperaturen i Antarktis over 10 grader, mens sommertemperaturen lå på 25. På denne tiden var den globale gjennomsnittstemperaturen minst 5 grader høyere enn i dag, så det er veldig lenge til en ny klimarekord! 🙂

 7. Det fins forurensningsfri energi som man ennå ikke har oppfattet er tilgjengelig, og det fins løsninger der det skal bare en enkel tankegang til før man oppdager hvordan man kan lage forurensningsfrie motorer/ maskiner.

  Energien kan man skaffe ved å gjøre dagslyset koherent, og motorene kan man skaffe ved å bruke elektroner som spinner rundt magnetfeltlinjer fra stavmagneter, til å snurre rundt på en sirkulær jernplate balansert på midten.

  Ny teknologi er altså løsningen for å skape en forurensningsfri fremtid.

 8. Etter en komparativ undersøkelse ved to søppelstasjoner en lørdag ettermiddag i Oslo så har jeg kommet til den konklusjon at det går helt åt helvete med miljøet. Har også snakket med et par folk som jobbet ved de samme stasjonere og de var helt enige:) Men som en svensk trur jeg det var miljøforsker konkluderte med.. Først må vi miste alt det vi har sen kanskje……

  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

 9. *Og siden klimabevegelsens mål er å hindre klimaet i å endre seg – hvilket er et absurd og umulig mål, rett og slett fordi klimaet er kjennetegnet ved én egenskap, det endrer seg – hele tiden og uavlatelig – er dette en kamp mot vindmøller. En kamp der vi taper det ene klimaslaget etter det andre – samtidig som naturen ødelegges rundt oss – av helt andre grunner enn at vi slipper ut CO2. *

  http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/12/utsett-dommedag

 10. Sola som faktisk er «motoren» når det gjelder klimaet vårt, har putret og kokt rimelig jevnt de siste fem-ti tusen årene.
  Jeg er ingen «sol» forsker, faktisk er jeg ikke annet enn en «pute filosof» (legger hodet på puta og setter på autopilot), men jeg har lest meg til att det er også sykluser på vår kjære og livgivende stjerne. Dette merker vi her på jorda med variasjoner i vær og vind.
  Jeg har en nagende mistanke om att det sitter matematikere og forskere, som har talt og tenkt seg frem til att hvis noen sier att klimaet vil for eksempel bli varmere i de nærmeste tjue- tretti årene, så vil de ha rett. Kanskje de vet att sola er inne i en «hundre års syklus» og det er litt uvanlig sol aktivitet, noe som vil ha konsekvenser for oss jordboere.
  Det finnes mennesker som kunne finne på å utnytte dette. Ta ett navn som for eksempel. Bill Gates, han kjenner en som jobber for NASA, en som vet mye om stjerner, og kompisen hans er mattelærer på «atom universitetet» Karen på NASA forteller Bill litt om dette med sola, Bill tenker, hmm, dette kunne jeg tjene noen slanter på osv.
  Og så bare baller det på seg, plutselig så er både Rupert Murdoch, noen høye herrer i verdens største bank, Obama, CIA sjefen og noen karer fra Hollywood med i spillet, og disse kjenner igjen andre, som de vet kunne tenke seg å være med på å både tjene en slant og ha det litt moro på verdens samfunnets bekostning.
  Neida, jeg er sikkert paranoid. Skikkelige folk ville vel aldri finne på noe så kriminelt som å utnytte de som lite har, ved å innbille de att samvittigheten blir bedre hvis de bare betaler litt «miljø» avgifter. Pengene går selvfølgelig til. tja, klimaet?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.