Jorden slår klimatrekord – under tystnad

0
Anders Romelsjö

Massmedia, som Nyheterna på Sveriges Radio P1, rapporterar på morgonen 3/8 att temperaturen förra året var högre än någonsin och att utsläppen av växthusgaser sätter nya rekord.

Klimatet 160803
Bild från SR

Sveriges Radio rapporterar Sveriges Radio morgonen 3/8 i artikeln ”Jorden slår klimatrekord” Sedan har det varit i stort sett tyst om den hotande katastrofen för mänskligheten från politiker och massmedia… Den kände klimatdebattören och experten George Monbiot skriver i Guardian ”The media largely relegate the greatest challenge facing humanity to footnotes as industry and politicians hurtle us towards systemic collapse of the planet. What is salient is not important. What is important is not salient. The media turns us away from the issues that will determine the course of our lives, and towards topics of brain-melting irrelevance. This, on current trends, will be the hottest year ever measured. The previous record was set in 2015; the one before in 2014. Fifteen of the 16 warmest years have occurred in the 21st century. Each of the past 14 months has beaten the global monthly temperature record.
Guardian

Förra året var inte bara det varmaste året någonsin i modern historia, utan även växthusgaserna, havsnivån och havstemperaturen steg till rekordhöga nivåer.
Det slår det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA fast i sin årsrapport ”State of the Climate in 2015″ som publicerades igår.

2016 set to be world’s hottest year on record, says UN

Klimatexperten och professorn Sten Bergström:
– Det här är väntat på ett sätt. Har man följt temperaturutvecklingen på jorden sista halvåret, så har det varit väldigt höga temperaturer.
– Det här bryter en trend, där stigningen hade avstannat ett femtontal år, men nu stiger temperaturen väldigt snabbt igen, säger han.

Enligt rapporten har jorden blivit en grad varmare sedan mitten av 1800-talet. Det beror på den globala uppvärmningen.
Förra året bidrog även en kraftig variant av väderfenomenet El Niño, som ger värme över stora delar av Stilla havet.
Även växthusgaserna nådde rekordhöga nivåer förra året, liksom havstemperaturen och havsnivån.
Hittills i år har temperaturen fortsatt att stiga för varje månad.

– På lite längre sikt är det så att alla beräkningar undantagslöst pekar på att vi går mot en global uppvärmning och att vi verkligen måste ta itu med det här, säger Sten Bergström. Han menar att nu är det viktigt att Parisavtalet om att minska utsläppen hålls. Där sattes målet att jordens uppvärmning helst ska begränsas till 1,5 grader.
– Det är väldigt viktigt att överenskommelsen i Paris förverkligas. Men fortsätter vi på det här sättet har vi ingen chans att klara det.

– Det krävs kraftfulla åtgärder från alla länder, även Sverige, säger Sten Bergström.

Trots klimatavtalet i Paris? Men ställer detta hypade avtal ställer krav på insatser av någon och innebär det sanktioner för dem som bryter ”avtal”?
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett första blogginlägg jag postade 13/12 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Från klimatmötet i Paris kommer positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”
Svenska Dagbladet skriver på lördag kväll:
* Det nya föreslagna klimatavtalet – som väntas antas på lördagen – är differentierat, rättvist, balanserad, ambitiös och legalt bindande, enligt klimatmötets ordförande, den franska utrikesministern Laurent Fabius. Från andra håll strömmar hyllningarna till det franska ordförandeskapet in.
Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.
Klimat Bank-Ki-Moon

* SvD skriver vidare Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.
I det föreslagna avtalet står att den globala uppvärmningen ska hållas ”well below” (väl under) 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Dessutom inbjuds FN:s klimatpanel IPCC inbjuds att till 2018 i en specialrapport berätta om konsekvenserna vid 1,5 graders uppvärmning.
Däremot fanns inte några siffror och årtal för globala utsläppsminskningar, vilket bland andra EU vill ha.
Men är det så?
SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International sade: ”I stället för att agera med ambition och vidta brådskande åtgärder, agerar våra regeringar till förmån för mäktiga lobbygrupper och företag. Historien kommer inte att göras i kongresscentret, men på gatorna i Paris och runt om i världen. Klimaträttviserörelsen kan inte hejdas och kommer att fortsätta att växa. En handfull politiker kommer inte att stoppa energirevolution.”

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”> Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

Forrige artikkelSyriska armén mot CIA-terrorister i Aleppo
Neste artikkelEconomist: «Ikke venstre mot høyre lenger, men åpen mot lukket»