Hvor er det flest terrorangrep og hvem er som oftest ofrene?

35

Terroren i Frankrike, Belgia og Tyskland har skaket opp folk i Europa, og det med god grunn. Men pressedekninga gir et inntrykk av at terroren først og fremst rammer folk i vår verdensdel, og det er meget langt fra sannheten. Så: Hvor rammer terroren mest? Hvem står bak den? Og hvem er ofrene?

Institusjonen Institute for Economics and Peace har utviklet noe den kaller The Global Terrorism Index, og den gir svar på disse spørsmåla. Oppsummert var situasjonen i 2014 slik:

 • Deaths from terrorism increased 80% last year to the highest level ever, with 32,685 people killed, compared to 18,111 in 2013.
 • Boko Haram and ISIL were jointly responsible for 51% of all claimed global fatalities in 2014.
 • 78% of all deaths and 57% of all attacks occurred in just five countries: AfghanistanIraqNigeriaPakistan and Syria.
 • Iraq continues to be the country most impacted by terrorism with 9,929 terrorist fatalities the highest ever recorded in a single country.
 • Nigeria experienced the largest increase in terrorist activity with 7,512 deaths in 2014, an increase of over 300% since 2013.
 • The global economic cost of terrorism reached an all-time peak at US$52.9 billion.
 • Since 2000 there have been over 61,000 terrorist attacks, killing more than 140,000 people.
 • Thirteen times as many people are killed globally by homicides than die in terrorist attacks.

Det er altså slik at terroren øker dramatisk. Hele 32.685 drepte i 2014. Men ofrene finner vi i hovedsak i fem land: Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan og Syria. Disse fem landa hadde 78% av alle terrorofre dette året.

terror 2014

Det må understrekes at dette er tall fra før terrorangrepene i Europa i 2015 og 2016, men likevel er det klart hvor terroren rammer oftest og hardest. De fleste av disse terrorangrepene når aldri fram til forsidene i europeiske medier. Det har dessuten vært en voldsom økning i antall terrorangrep siden 2000. På disse åra har det vært 61.000 terroraksjoner som har drept 140.000 mennesker.

terror siden 2000

Og hvem var så gjerningsmennene? Statistikken viser at Boko Haram og IS sto for mer enn halvparten (51%) av alle terroraksjonene. På de neste plassene kom Taliban, al-Shabaab og fulani-militante i Afrika. Og de rammet stort sett sivilbefolkning. I perioden 2000 til 2014 var antall terrorofre i Vesten bare 2,6% av totalen i hele verden. 11. september 2001 utgjorde en stor del av dette tallet. Blant de øvrige terroraksjonene i Vesten perioden ble flertallet utført av «ensomme ulver». Her utgjør terroren 22. juli 2011 i Norge en svært stor andel av antall ofre (77 av 164). Etter at denne statistikken ble laget har det vært noen store terroraksjoner i Vesten, som altså ikke er med her. Jihadistiske terroraksjoner som rammet Frankrike i 2015 hadde totalt nesten like mange ofre (160) som alle terroraksjoner i Vesten tilsammen i perioden 2006–2014.

Oppsummert

I verden som helhet kan vi oppsummere:

 • De fleste terroraksjonene utføres av ekstreme islamister, jihadister.
 • Terroren rammer stort sett muslimske land.
 • De fleste ofrene for jihadistenes terror er muslimer.

Det er også åpenbart at terrorismen i Afghanistan, Irak, Pakistan og Syria er direkte relatert til USAs og Vestens krigføring.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Hva med Bangla Desh? Vi fikk litt info derfra rett før de siste terroraksjonene i vesten. Det gikk på at kristne og buddhister ble slaktet ned og tusenvis var fengslet.

   • Jeg så en statistikk for ikke så lenge siden. Den viste at kristne var de mest forfulgte her på jorda. Jeg vet ikke om statistikken har tippet over i muslimsk retning på grunn av de siste års nedslaktning. Muslimer dreper muslimer, dvs. onde muslimer dreper gode muslimer.

    • Den statistikken bygde ene og alene på at de drepte i Rwanda var kristne. Den statistikken du ser her er en vitenskaplig og nøytral statistikk i overenstemmelse med fakta.

     • Den statistikken du har her gjengir det de regner som terror. Det blir vel noe annet? Jeg har en anelse om at hvis vi hadde sett statistikk på drepte og forfulgte kristne ville mange fått hakeslepp. Jeg tror også mye av det blir underkjent fordi det sjelden rapporteres i msm.

   • Det å legge ut stråmenn for så å stille kritiske spørsmål til meg om dem minner meg om at du er en liten gris. kan du si hvor skoen trykker?

    • Jeg aner ikke hva du snakker om. Poenget mitt var at du avviser staistikken ovenfor. Viss overgrepene mot kristne og buddhister i Bangla Desh ikke er med, er det kanskje fordi statistikken bare omfatter til og med 2014?

     • Vi kan sikkert overlate til eieren av bloggen å bestemme hvor bredt emnet skal diskuteres her. Terror er nok et tøyelig begrep. En kristen person ble f eks skåret hodet av på Sinai nettopp. Jeg vet ikke om slikt kommer i denne statistikken. Ellers har jeg sammenfallende syn på mye av det du har ytret i media.

 2. Det ser ut til at terroristen Assad ikke har kommet med her. Han er vel ansvarlig for over 300000 døde, en stor del er sivile som ble målrettet angrepet med tønnebomber, blant annet, trolig for å drepe hellige som var imot og avslørte djevelen, f.eks. ved psykologer og deres klonende professorer.

  • Denne kommentaren synes jeg er helt forkastelig. For Assad har ikke terrorisert fram disse ofrene. Han har brukt Syrias lovlige militære apparat i en legitim motstandskrig mot terrorister og indre fiender som selv har valgt våpen som middel til å løse den interne konflikten. At dette militærapparatet er dårlig utstyrt og begår uakseptable handlinger, kan godt være. Og uakseptable handlinger bør få etterspill, men det rettferdiggjør ikke ditt standpunkt mot en lovlig valgt regjering.

   • Såvidt jeg husker, er Assad en diktator som har arvet sin posisjon fra en annen diktator, nemlig hans far. Det var også Assad og hans militser som startet krigen ved å begynne å drepe sivile som demonstrerte mot ham, kanskje på grunn av overgrep som han allerede hadde begått mot befolkningen, som kan forstås utifra at 30000 døde, trolig kristne, ble funnet i hans fengsler.

    Jeg tror dette er resultater av psykologer og deres klonende professorers løgner. De begynner å hyle og skrike om folkemord når noen begynner å avsløre deres metoder, parasitter og ormeyngel som terroriserer befolkningen i henhold til deres anvisninger. Vi her mange slike professorer med tilhørende psykologer her i landet også. De har som hensikt å bli kvitt eller utrydde Gud i alt liv på jorda.

    • Syriske flyktninger jeg har snakket med, er enig med deg i at Assad styrer et autoritært regime. Og at overgrep mot oppsisjonelle finner sted. Men de sier også at de gjerne ville at freden i Syria skulle ha fortsatt, uten den borgerkrigen som ble startet. Assad er en valgt autoritær leder, og borgerkrigens myrderier kan selvsagt ikke legges ham til last. For ca 2 år siden var det en norsk kristen som kontaktet meg fordi han var forferdet over at NATO støttet de organisasjonene som bedrev systematisk drap på kristne i Irak og Syria. Og hvorfor har de kristne i Syria, forsvart Assad, tror du? Borgerkrigen i Syria begynte ikke med at det satt opposisjonelle i fengsel i Syria. Det begynte med at en gruppe, forholdsvis få, gjennom demonstrasjoner inspirert av «den arabiske våren» (husk at de fleste her var ledende i det muslimske brorskap, sunnimuslimer som stort sett holder seg til gjeldenede lære i Saudi-Arabia) prøvde å få gehør for mer frihet i Syria. Den bevegelsen ble aldri stor. Og det ble noen væpnede sammenstøt, noe uklart hvordan disse kom i gang. Assad forsøkte å komme på offensiven med forslag om reformer, men ble avvist av de få som da ikke ville samarbeide med regimet. Det var millioner av syrere som gikk ut i gatene og demonstrerte for Assad og regimet. Men da kastet NATO seg inn i striden, organiserte en paraplyorganisasjon mot Assad og etablerte en opprørshær, der IS-folk og Al Qaida-folk var med. Etterhvert fikk disse jihadistgruppene overtaket over hele hæren og opprørsbevegelsen. NATO prøvde å få satt dem noe på sidelinjen, men lyktes ikke. Og etterhvert har flere og flere av de «moderate» gått inn i samarbeid med IS, al Qaida og andre jihadistgrupper som kapper hodet av alle motstandere. Det som nå skjer er at Saudi-Arabia, Gulen-bevegelsen og NATO forsøker å få kontroll over IS. De ønsker en «moderat» sunnimuslimsk stat på områdene til Irak og Syria, som skal kontrollere sjiaene både i øst og vest, og som har tenkt å spre sin innflytelse til Kasakhstan, Usbekistan og andre sunnumuslimske grupper i Sentral-Asia, Kaukasus-området og Russland. Saudi-Arabia har nettopp hatt møter med kurderledelsen i Irak, og kurderne har trappet opp kampen mot Iran.Dette er selvsagt ikke annet enn en videreføring av NATOs forsøk på å knekke Russlands selvstendighet. Men akkurat når er altså Erdogan blitt et hår i suppa, trolig fordi han er mer redd kurderne enn IS.

     • Neida, NATO driver ikke med slike ting. NATO ville imidlertid ha gått inn for å stanse Assads angrep på sivile, dersom FN hadde godkjent en aksjon, hvilket de ikke gjorde fordi Russland og Kina la ned veto. Svaret på hvorfor de kristne forsvarte Assad, kan man kanskje finne i at Assad eller noen militser/satanister hadde tatt mengder av kristne gisler og tiltvang seg på den måte motvillig støtte fra dem. Noen fant ihvertfall 30000 drepte i Assads fengsler, og det ble opplyst om at de var kristne. Dette tyder på at psykologer og deres klonende professorer er de som startet hele konflikten lenge før demonstrasjonene begynte, ved hjelp av løgner som fikk myndigheten til å tro at de drepte djevelen, og ikke Gud/hellige, som de i virkeligheten gikk løs på.

     • (Til «Terje Henriksen»):
      Boyoboy. Den forvirret påståelige husdemagogen slår til igjen, mot «psykologer og deres klonende professorer». 😉

      Bra noen tar opp kampen mot dette forferdelige psykologuvesenet som tydeligvis har tatt over verden. Lykke til, du tar dem vel snart nå. Før de starter flere kriger. Psykologene er fæle sånn. Og du er den som har gjenomskuet dem. 🙂

      Her er en bra metode til å ta dem – gjenta etter meg:
      NATO – GUD, NATO – GUD, NATO, NATO, NATO – GUD!
      NATO OG GUD MOT RØKLA OG PSYKOLOGENE!
      NATO – GUD, NATO – GUD, NATO, NATO, NATO – GUD!
      (Gjenta inntil slitenhet inntreffer eller psykologene kommer, bare avhengig av hva som skjer først).

     • Psykologene kommer i tur og orden sammen med sine professorer for å «ta meg ned». Uten unntak så ser de ut til å være åndsparasitter (tyver). Det ender visst alltid med at de driter seg ut både fysisk og psykisk når de kommer med sine løgner og anklager. De bruker som kjent løgn som metode, og blir avslørt igjen og igjen.

   • Lovlig militærapparat i en legitim motstandskrig,huh? Assad regimet løslot en stor mengde jihadister og voldelige kriminelle fra fengslene under demonstrasjonene,sendte ut egne agenter for å lede dem,alt for å infiltrere demonstrasjonene og øke voldspiralen og for å forsvare sine overgrep. Han bevæpnet jihadister og har bevisst latt IS få blomstre og kneblet deres motstandere for å kunne ytterligere forsvare sin maktbruk.Jihadistene kan regimet holde i sjakk og ordne med senere.Lovlig og legitim..those ugly little twins

 3. Viktig påpekning. 80 døde i IS-terrorangrep i Afghanistan i går blir omtalt med en liten notis, mens et IS-inspirert angrep av en forstyrra 17-åring på et tog i Tyskland, hvor bare gjerningsmannen døde, ble hovedoppslag. IS er en rasistisk organisasjon, og hazarafolket er blant de fremste ofrene for IS-rasismen. Men den minimalistiske mediedekninga av IS-angrep retta mot ikke-vestlige mål, sammenligna med det voldsomme fokuset på angrep i Vesten, viser at rasismen i verden på ingen måte er avgrensa til IS. 80 hazaraliv synes ut fra globale såvel som norske medier å være mindre verdt enn et halvt vestlig liv.

  • Forklaringa kan være at vi ikke kan gjøre noe med terroren i Afghanistan og Irak; det må folk der nede selv ta seg av. Terror i vår egen nærhet kan vi selv ta oss av. Mener du at NATO eller FN skulle sende soldater dit igjen for å stanse terroren der? Noen kritiserer visst bare for å kritisere.

   • Jeg er enig i at IS-angrepet mot en fredelig hazar-demonstrasjon i Kabul var noe NATO kunne gjøre lite med. IS har selvsagt gjennomført denne aksjonen for å øke motsetningene i Afghanistan. Hazarene er den tredje største etniske gruppen i Afghanistan, og de er sjia-muslimer.

   • Jeg er mer usikker når det gjelder terrorangrepene i Irak. Her mener jeg NATO kunne ha gjort atskillig mer for å forhindre terroren. NATO er tross alt tungt til stede i Irak, og har vært det lenge.

  • Dette er et viktig moment. Delvis er dette, som du sier, et produkt av medienes totale skjeivhet og den innebygde rasismen i det. Men du har også noe som sier at «enhver er seg sjøl nærmest». Jeg tror ikke mennesker er evolvert til å ta inn over seg alt som skjer med 7,2 milliarder andre mennesker. Men det kunne vettuge medier ha bøtet noe på med en mer balansert dekning. Men mediene eies for en stor del av de samme selskapene og personene som tjener på krigene, så en slik opplysning er ikke i deres interesse.

 4. Boko Haram og Al shaabab dreper i all hovedsak kristne, mens ISIL dreper alle som de finner legetimt å halshugge, shiaer folk som jobber for Irak, eller frafalne. Mediene i Norge fortier faktisk at kristne er en utsatt gruppe i både Midtøsten, Afghanistan,Pakistan og i flere andre asiatiske land. Det har faktisk blitt så ille at noen norske aviser har vist oss bilder av Boko Haram soldater som har blitt torturert i nigerianske fenglser! Eller av sivilbefolkningen, mens ingenting opplyses eller vises n år de samme djevler massakrerer hundrevis av kristne! Ikke fortvil Steigan, Europa blir snart en slagmark, vi ser idag ett nytt angrep i Tyskland, og selv om det » bare» er en drept er dette alvorlig for fremtiden, flere og mange slike ekkeltangrep vil tilslutt knekke det siviliserte Europa hvis ikke myndighetene sender ut 90 prosent av de » flyktninger» som ankom, de er livsfarlige og kan spre seg fritt i europeiske land, Schenger klarer det. Imens skal alle som advarer mot islam(!) for det er roten til dette, utestenges fra kommentarfelt eller kalles rasister! Fy fan!! I Syria og Irak har vi borgerkrig, det samme kan sies om Afghanistan, der innbyrdes muslimske grupper dreper hverandre, derfor er det flest drepte i disse land! Uansett er det vel ille nok at det drepes ( massakreres) flere hundre i Europa i 2015 og 2016!

  • “Killing people by these drones, basically sitting on a screen and eliminating people, dehumanizing them, treating them like they’re from some other planet…» Dette er nesten som dataspill. En sitter langt borte, er anonym, og har reine hender etterpå. Det er en mye mer sivilisert måte å drepe uskyldige mennesker på enn f.eks. ved å hogge hodene av dem, noe som de fleste synes er grusomt og primitivt.

 5. «Hvor er det flest terrorangrep og hvem er som oftest ofrene?»

  Takk for den korte og gode oversiktsartikkelen, midt i propagandastrømmen til msm. – Da er fotfestet i fakta fiksa, 😉

 6. «De fleste ofrene for jihadistenes terror er muslimer.»

  Nuvel. Nok en grunn til ikke å være muslim, m.a.o.

  Ukens quiz:

  Hva er feil på DETTE bildet?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.