Faren for storkrig øker – er det noe vi kan gjøre for å hindre den?

67

Den siste lederen av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier i en kommentar til NATOs toppmøte i Warszawa at «NATO har begynt forberedelsene til å trappe opp fra en kald krig til en varm krig mot Russland.» Og NATO-møtet har virkelig vedtatt å tredoble de miitære styrkene opp mot Russlands vestgrense. Også Tyskland utenriksminister, Frank-Walter Steinmeier, har advart mot det han kaller «sabelrasling og krigshyl» fra NATOs side. Sjøl om Jens Stoltenberg hevder at NATOs handlinger er «defensive», ser svært mange kommentatorer at faren for en virkelig krig mellom atommaktene øker. Det reiser spørsmålet: Er det noe vi vanlige mennesker kan gjøre for å hindre krigen?

gorby om krig

Er krigen i gang allerede?

I en svært alvorlig artikkel skrev journalisten John Pilger «Verdenskrigen har allerede begynt – bryt tausheten». Han skriver:

In the last eighteen months, the greatest build-up of military forces since World War Two — led by the United States — is taking place along Russia’s western frontier.  Not since Hitler invaded the Soviet Union have foreign troops presented such a demonstrable threat to Russia.

Avisa The Independent skriver 9. julli 2016 at Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, advarer mot at NATO har begynt opptrappinga til en krig mot Russland:

All the rhetoric in Warsaw just yells of a desire almost to declare war on Russia. They only talk about defence, but actually they are preparing for offensive operations.

Jeg har tidligere referert en rapport fra forumet European Leadership Network (ELN) som også advarer mot den økende faren for en virkelig krig mellom atommaktene. ELN er en europeisk tenketank som konsentrerer seg om utenrikspolitikk, forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Den er basert i London, og ledes av den tidligere britiske forsvarsministeren Des Browne. De har et nettverk av tidligere stats- og forsvarsministre over hele Europa.

De har studert NATOs og Russlands militærøvelser i 2015. Og deres konklusjon er at dette fra begge sider er øvelser på en virkelig krig, slik de to sidene tenker seg at den blir.

Og jeg har argumentert for at kanskje Pilger har rett, kanskje er denne krigen i gang allerede.

nato schengen

Går krigen på skinner eller er det noe vi kan gjøre?

Mange mennesker ser allerede hvor farlig dette spillet er. Ikke mange nok ser det, det skal sies. Men de som ser det spør seg: Er det noe vi kan gjøre for å hindre krigen?

Mitt korte svar på dette spørsmålet er: Ja! Det er en hel masse vi kan gjøre for å hindre krigen, hvis vi virkelig vil.

I utgangspunktet kan det virke som vi er avmektige tilskuere til et spill som uavvendelig driver oss mot avgrunnen. Det militær-industrielle komplekset, som tjener på krig og ødeleggelse, driver oss stadig nærmere katastrofen. De er vanvittig mektige. De har enorme formuer og svære propagandaapparater, og de rår over våpen som kan gjøre jorda totalt uebeboelig for mennesker.

Men krigshisserne har sine svake punkter, og det er dem vi må utnytte. Hvilke er disse svake punktene? Jeg ser først og fremst to svake punkter:

 • politikerne
 • opinionen

Ingen krig kan vinnes av våpen aleine. Enhver krigførende part må, uansett hvor mektig han er, skape en opinion for krig og hindre en opinion mot krig. Fortellerkunsten har svært mye å si for å skape grunnlaget for krigen. Derfor drives det en massiv kampanje nå fra NATOs side der det skal skapes en narrativ som sier at Russland truer oss, derfor må vi ruste oss til krig. Dette er et av fiendens svake punkter. Denne narrativen står sterkt, men den er sårbar. Den er sårbar ikke minst fordi den er usann.

NATO ut av Sverige, ja, og hvorfor ikke NATO ut av Norge?
NATO ut av Sverige, ja, og hvorfor ikke NATO ut av Norge?

Vi trenger en massebevegelse mot krig…

Vi trenger en massebevegelse mot krig. Hvis 50.000 demonstrerte i Oslo mot NATOs opprustning og krigsforberedelser, så vil det ha en betydning. Men det er et stykke dit, for å si det forsiktig. Det betyr ikke at det er lite som kan gjøres for å bygge opp kampen mot krigen. Det er mye vi kan gjøre.

Hvis vi ønsker å hindre krig, må vi undergrave troen på denne narrativen. Hvem kan gjøre det? Vanlige mennesker, journalister, forfattere, kunstnere, fagforeningsfolk. Norske journalister kan gjøre som John Pilger eller Noam Chomsky eller Erling Borgen, bruke faget sitt til å avsløre krigskreftene. Forfattere, kunstnere, filmfolk og musikere, folk som kan dette med narrativer, kan gjøre det samme. Deres forgjengere gjorde det under Vietnamkrigen. Det kan gjøres igjen. Det er dette jeg holder på med hver dag på steigan.no, og det er ingen grunn til at ikke mange flere kan gjøre det samme.

demonisering
Medienes rolle i krigshysteriet

… og vi trenger en smart anti-krigskampanje

Norske medier driver en søvngjengeraktig gjengivelse av NATOs narrativer, og slik er de med på å bygge opp til krig. Medier som godtar løgnene fra folk som George Bush, Tony Blair, Hillary Clinton, Anders Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg er med på å legge til rette for krigen.

Men medier redigeres og lages av mennesker. Det er det svake punktet. Det er kanskje femten norske sjefredaktører som har makt over denne nærmest søvndyssende tilretteleggelsen for krig. Konfronter dem! De er små, svake mennesker de også. De liker ikke å bli utsatt for «seerstorm».

Det er kanskje et tjuetall norske journalister som driver avskrivningsbyrå for NATO. Det er folk som må hente i barnehagen, som må gå i butikken, som må treffe vanlige folk. La dem få høre hva de driver med.

Noen medier er imot krigen, men vi må forvente mer av dem. Det hjelper ikke å skrive en og annen lederartikkel mot NATOs krigshissing når man i neste øyeblikk legger ut røde løpere for politikere som stemmer for de største krigsbevilgningene i Norges historie. Det bør leserne fortelle dem.

Det samme gjelder politikerne. Politikere er stort sett opptatt av én ting, og det er å bli gjenvalgt, helt til de har kvalifisert seg til en jobb i First House eller NATO og kan glemme alt som heter pensjonspoeng for resten av sitt liv.

Ikke vent deg mye kvinnefrigjøring fra NATOs forsvarsministre. Her Italias Roberta Pinotti, Albanias Mimi Kodheli, Tysklands Ursula von der Leyen, Norges Ine Marie Eriksen Søreide og Nederlands Jeanine Hennis-Plasshaert
Ikke vent deg mye kvinnefrigjøring fra NATOs forsvarsministre. Her Italias Roberta Pinotti, Albanias Mimi Kodheli, Tysklands Ursula von der Leyen, Norges Ine Marie Eriksen Søreide og Nederlands Jeanine Hennis-Plasshaert

Valgkamp mot krigen

Neste år er det stortingsvalg. Det er stort flertall på Stortinget for krigspolitikken, men det er praktisk talt ingen av stortingspolitikerne som har noen peiling på det de holder på med. De stemmer bare slik de får beskjed om. Jeg har lesere fra alle politiske partier, og sjøl om de kan være uenige i mye av det jeg står for, så vet jeg at det finnes motstandere av krigen i samtlige partier. Ingen partilandsmøter har aktivt gått inn for krig, heller ikke i Høyre eller FRP.

Et parti som SV, som tidligere var et fredsparti, har gjort en svært dårlig figur, ikke minst fordi partiet gikk aktivt inn for krigen mot Libya og har sluttet opp om krigen mot Syria. Men jeg antar at det er massivt flertall mot krigen blant SVs medlemmer. Dette er det bestemte inntrykket jeg får fra SVere som leser steigan.no. SVs medlemmer kan stille krav til sine egne og de kan kreve at kampen mot krigen blir hovedsak foran neste års valgkamp.

Fra partiet Rødt er det jo bare å forvente en solid kampanje mot krigshisserne. Dette står i programmer og partidokumenter. Men når sant skal sies preger det ikke partiets politikk og agitasjon. Innsatsen og trøkket kan bli vesentlig større.

Arbeiderpartiet er en hovedbjelke for krigspolitikken. Høyre og FRP hadde ikke kunnet holde på som de gjør, hvis de ikke hadde solid støtte fra AP og Jonas Gahr Støre. Men antakelig er det nesten ingen medlemmer på grasrota i AP som ønsker krig mot Russland. AP er ikke like avhengig av fagbevegelsen som før. Men en massiv krigsmotstand i LO vil bli lagt merke til. Og AP-politikere er jo også avhengige av å bli gjenvalgt fra sine partilag. Krigsmotstandere i AP har en jobb å gjøre.

Senterpartiet er et tradisjonelt NATO-parti. Men det er ikke noe krigsparti. De kan påvirkes av press.

Høyre har ledende politikere som driver rein krigspropaganda, slik som Erna Solberg, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide. Men er Høyres velgere enige? De er for NATO og antakelig mot Russland, ja, men er de virkelig for krig? Konfronter dem på dette i valgkampen? Det samme gjelder FRP. Både i Høyre og FRP finnes det i hvert fall enkeltpersoner som er motstandere av krigen. De må sørge for å si det høyt og tydelig. Dessuten: Solberg, Brende og Søreide er noen feiginger i offentlige møter. Ingen av dem har noen peiling på hva krig er. De bare gjør som de har fått beskjed om. Det gjør dem svake på ethvert valgmøte.

fogh rasmussen

Jeg har tidligere sagt at spindoktorene som skaper narrativene for krig er opptatte av å lage fortellinger som gjør at sjøl pasifistiske prester roper på bombing. Dette ble gjort i Irak-krigen, i Kosovo-krigen og i krigene i Libya og Syria. Omtrent der ligger KRF og Venstre. De er ikke krigsaktivister, men de støtter enhver imperialistisk krig som det er lagd gode fortellinger til. Få dem til å tro at krigen vil redde «kvinner og barn», så støtter de bombing. Altså er det igjen viktig å avsløre NATOs narrativer og gjøre det vanskeligere for politikerne å støtte krigen.

På Stortinget sitter det 169 representanter. De fleste av dem ønsker gjenvalg neste år. Dette gjør dem sårbare inntil de evntuelt er valgt. I gamle dager var definisjonen på «seerstorm» at det kom ni-ti telefoner til Marienlyst i rask rekkefølge. Det kreves vel noe mer i dag. Men antakelig er det ikke så veldig mye som skal til før disse 169 føler presset. Hvis vi legger til de 40-50 mediefolkene jeg nevnte ovenfor, så handler det altså om et par hundre folk som bør få føle at de ikke har folket i ryggen når de driver krigsretorikk. Det burde være en overkommelig oppgave.

Betyr dette at jeg har illusjoner om politikerne? Nei. En toppolitiker av i dag er en som har så hard hud at han eller hun kan stå oppreist uten ryggrad. Men taburetten er de redde for å miste. Det er deres svakhet. La oss utnytte den. Og mens vi gjør det, bygger vi opp den massebevegelsen på grasrota som trengs for å slåss mot krigen.

I den politiske kampen i Norge i dag, både i valgkampen og ellers, er det to ting som står fram som viktigere enn det meste annet, det er kampen mot den globale kapitalismen, slik som kampen mot EØS, TISA og TTIP, og det er kampen mot krigen. I virkeligheten er dette to sider av samme sak. Det er dette vi står overfor nå, og det er faktisk svært mye hver enkelt av oss kan bidra med.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


67 KOMMENTARER

 1. OM INTE RYSSLAND DENNA GÅNG – SOM SOVJET OCH KINA 1952 – MED MILITÄR BEREDSKAP FÖRMÅR TVINGA FÖRENTA STATERNA TILL RETRÄTT ..

  Nu är ett storkrig i Europa möjligt; ja, nästan troligt. Kommentarerna från det som kallar sig vänster blir då lika typiska som under föregående kriser. Thomas Kangers hänvisar till att folket är den drivande kraften. Vilket är sant men säger lika litet om hur den aktuella konflikten utvecklas som om skeendet sommaren 1914. Andra hänvisar till FN-stadgan. Vilket inte säger något om det som utvecklas kring Ukraina. Inte bara för att Förenta staterna och Storbritannien och för övrigt också sådant sekundärt som svensk socialdemokrati (Libyen) i praktiken torkat sig i arslet med dessa paragrafer. (Talade ju i Paris – se “Justice internationale et impunité, le cas des États-Unis”, ISBN: 778-2-296-02924-8) om hur Förenta staternas president och Storbritanniens premiärminister kunde dömas enligt Nürnbergprejudikatet. (Jag är inte “gumanist” och skulle lika litet uppröras över att de sedan sprattlade som jag upprördes över att föregångarna från Tyska riket tvangs till det.)

  Det är ingen svårighet att tolka skeendet. Förenta staterna drev med hjälp av sådana aktivister inom EU som vår utrikesminister fram den nuvarande krisen (och bröt medvetet den undertecknade februari-kompromiss som tycktes kunna avvärja konflikt). Om inte Ryssland denna gång – som Sovjet och Kina 1952 – med militär beredskap förmår tvinga Förenta staterna till reträtt (och/eller spränga EU-fronten) då blir kriget oundvikligt. Ryssland kommer då att tvingas inleda ett krig i Europa som blir vad som kan kallas ett “rättvist krig”. Detta är nu till och med troligare än det var 1952 ty de folkliga motkrafterna i Europa tycks denna gång helt förlamade. (De finns dock utanför Europa. Såvitt jag nu kan bedöma skulle BRICS-blocket inte ge sitt stöd åt Förenta staternas – och EU: s – krig.) Inget är ännu avgjort. Balansen väger.

  Hur detta krig skulle utvecklas vet vi inte. Det bleve hur som haver en katastrof för folken i våra länder. Sverige skulle – på grund av den svenska utrikesledningens aktivism och våra generalers fnoskiga krigsplaner – drabbas mycket hårt. Tyskland – om inte dess storkapital av egna intressen tvingar Merkel till reträtt – skulle kastas tillbaka till ett noll-läge värre än sommaren 1945.

  Vad det som kallar sig vänster beträffar, bör vi minnas hur det gick till i Norge när den stora reformistiska arbetarrörelsens ledare togs upp i Förenta staternas knä och samtidigt beordrade utrensning av oppositionen. Eller hur den tyska socialdemokratin vek sig 1914. Eller hur det stora franska kommunistpartiet inte förmådde ta klar antiimperialistisk ståndpunkt i Algerietfrågan (fast de hade gjort det trettio år tidigare om Marocko).

  Detta måste skrivas i klartext.

  Jan Myrdal, 7. april 2014

  .

 2. Jeg deler stort sett alt du skriver men denne deler jeg ikke. Gorbatsjov var en katastrofe for Sovjet og for verden. Han bærer mye av skylda og ansvaret for den situasjonen vi har i dag.

 3. Kan man tänka sig att en del personer inom det militär-industriella komplexet, med «våpen som kan gjøre jorda totalt uebeboelig for mennesker» också blir oroade av utvecklingen? Jorden obeboelig = noll profit. Det är upprustning och eventuella mindre krig som ‘komplexet’ lever på, inte det stora kärnvapenkriget om det skulle bli verklighet. En ideell kund är ju Saudiarabien som köper oerhörda mängder dyra vapen som man inte klarar av att använda! Men om både tillverkare och köpare av vapnen sprängs i luften …! För att hindra att det stora kriget bryter ut måste något göras åt de mindre krigen och konflikterna (de måste avslutas alltså). Det är ju via småkrigen det stora kriget startas (som förhistorien till 1914 och 1939 visar). Och då borde ju taktiken att försöka mala sönder den krigsvänliga opinionen (inklusive den avskyvärda ‘bombvänstern’) vara viktigt för oss i Skandinavien.

 4. Jeg må si meg nesten 100% enig med det som Pål Steigan skriver her. Men som Vidar Myrvold også påpeker, så må Gorbatsjov bære mye av skylda og ansvaret for den situasjonen som vi har i dag. Imidlertid så håper jeg at fornuften seirer framfor ufornuften, og at Nordahl Griegs berømte setning «om at fred er å skape og at krig er å ødelegge» vil seire til slutt. Det er faktisk den største gaven som vi kan gi våre etterkommere..

 5. Blir det krig så blir det krig. Vi har gjort fint lite for å stoppe Norges kriger, nå sist Libya og det er derfor lite sannsynlig at Norske borgere på noe som helst vis kan stoppe den krigen som ubønnhørlig nærmer seg.

  Faktisk er det ikke spennende om det blir krig eller ikke, men hvordan den ender.

  • Vi vet hvordan en atomkrig ender Arne, det blir ingen vinnere, bare tapere!
   Her i Norge skal NATO bruke atomvåpen mot «russiske styrker» i Nord Norge, mens Russland skal bruke atomvåpen mot amerikanske styrker i Sør-Norge!

 6. Vi må inderlig huske at dette ikke handler om fornuft eller følelser, men konsolidering av makt og sentralisering. Målet er klokkeklart: en verdensregjering. Politikere som er støtter dette, gjør hva de kan, enten det gjelder lovverk, økonomi, industri, infrastruktur, utvelgelser eller kriger. De gjør dette pga ambisjoner, karriere, penger eller fordi de blir truet/bestukket, og fordi de ser for seg en sentral rolle i denne New World Order-fremtiden, som Bush sn. snakket om. De som er i mot, blir fjernet på en eller annen måte, slik som Hussein eller Gadafi. Skal dette stoppes fra politisk hold kan ingen av dagens partier komme inn igjen på Stortinget, da de tre største og tre minste går i hanemarsj. Ergo må samtlige stemme på andre enn dem neste gang, men da det er trolig for sent.

  Skal man påvirke media, som er totalt avhengig av pressestøtte, og dermed i realiteten er i knestående for politikerne, som lett kan si at hvis du skriver om det eller det, mener det eller det, så er det slutt på pressestøtten. Eneste måte å påvirke massemedia på er å slutte og kjøpe/lese deres propaganda og hjernevask.

  Opinionen er seig materie, ikke minst fordi den tror den er så opplyst av å lese VG og se på TV2, der de pugger rundetider eller målscorere – og tror det er kunnskap. Har liten tro på at massene også har tilstrekkelig påvirkningskraft, da politikerne er der av andre grunner enn å utføre folkets vilje. Riktignok klarte Nome å samle mange mennesker utenfor Stortinget, som skremte Bondevik til deltakelse i Irak-krigen, men det tviler jeg skjer igjen, med Bilderberger-Solberg og Bilderberger-Jensen i to sentrale posisjoner i den norske regjering.

  De som dog er mulig å påvirke er generalene, som har et pragmitisk militært syn på dette, og de er heller ikke mange. De vet utmerket godt at en militær konflikt med Russland (Gog og Magog i Bibelen) vil medføre enorme tap for FOLKET ISRAEL (de nord-Europeiske og nord-Amerikanske nasjonenene). Dessuten har de lest «Krigføringens kunst» av Sun Zi, og vet at en krig mot Russland bare har tapere, unntatt for de i eliten, som har sikret seg med enorme underjordiske byer, tunneler og annen infrastruktur. Derfor, av fornuftige og militære grunner, vil de kunne si nei, også fordi de egentlig er underlagt monarken, ikke politikerne.

 7. Det finnes muligheter til å avkle de som sitter på definisjonsmakten.
  Man må ta dem på deres uvitenhet,og overtydelige agenda -d.d. illustrert vd Aftenpostens leder,og NRKs Ytring.
  Her blir vi -direkte og indirekte servert våset ,for åpen scene.Finland og Sverige ska inn i NATO,og det skal arbeides for en Nordisk Union.Og selvfølgekig skal Norge (hellt)inn i EU.Et EU som evt. skal reduseres til samarbeidende regioner med demonterte og/eller kraftløse nasjonalstater.Nasjonalismen skal deles i to-den onde og den gode.Den onde er rasistisk,proteksjonistisk og voldelig.Den gode er «Den globale,Flerkulturelle Omsorgsnasjonalismen.»
  Ikke et ord,hverken hos Aftenposten eller i NRK,om forskjellen på den svenske og finske innvandringspolitikken.Dette er bare noe som må løses med En Europeisk Harmonisering.Og-går ikke det på annet vis,så må en ytre fiende samle alle gode krefter.

  En venstreorientert bevegelse,som ikke klarer å fravriste «høyrenasjonalistene» hegemoniet i kampen mot NATO-EU,er ikke verdt navnet .Det kan da ikke lenger være noen hemmelighet(?)

 8. Spørsmålet er: Hvordan skal NATO selge denne krigen for opinionen? De trenger et påskudd, og Ukraina er vel allerede for sent for dem. Hvis ikke Ukraina «blir provosert» til et kraftig angrep på Donbass-regionen og Russland føler seg tvunget til å gripe inn. Jeg tror ikke dette er sannsynlig.
  Hvordan skal NATO få påskudd for krig?

 9. Hva kan vi gjøre? Kanskje en underskriftskampanje gjennom Avaaz, rettet mot både Nato v/ Stoltenberg og presidentene i USA, Russland og Kina (det er jo viktig at de alle er villige til å løse konflikter gjennom dialog istedetfor gjennom trussler og kanskje krig). Det som skjer nå er svært skremmende og jeg håper inderlig at det er mulig å få en fredelig løsning.

  • Avaaz er startet og finansiert av George Soros og hans OSF (Open Society Foundations). Kontrollert opposisjon.

 10. Pål, din analyse er god, men jeg deler ikke helt konklusjonen. NATO ønsker ikke krig med Russland, men faren for at det likevel kan resultere i dette er overhengende, ja!
  De sterkeste krefter for opprusting og krig er som du sier den militærindustrielle kompleks. Det vil tjene på en krig så lenge deres egne fabrikker ikke blir ødelagt. Men en god nummer to er faren for krig og opprustningen som følger av denne angsten.
  Det er nok dette som er målsettingen for de pengesterke nå. De vil ha oss til å kjøpe dyre fly som F-35, som etterhvert viser seg ikke å være så gode som vi var lovet. For da må vi opp med sjekkheftet igjen og kjøpe mer våpen som også har sine begrensninger.
  Det er dette scenariet som nå utspiller seg i verden. NATO og USA prøver å gjenta rustningskappløpet fra 1980 tallet som til slutt knekket Sovjetunionen! På begynnelsen av 1980 tallet var faktisk en åpen krig mot Sovjet en kalkulert strategi. Men den ble forlatt, også fordi det viste seg at svært mange tyske offiserer var motstandere av enda en krig mot Sovjet! En vinner ingen krig med halvhjertede soldater så da ble plan B valgt. Sovjet skulle knekkes via et dyrt våpenkappløp!
  Med Sovjets fall i 1989 lyktes denne strategien så på meg virker det som om NATO ønsker å gjenta denne suksessoppskriften, men det er ikke sikkert Russland biter på slik som Sovjet gjorde. De har nok lært, noe vi tydeligvis ikke har gjort!
  Vi oppfyller vår kontingent til USA ved å kjøpe F-35, nærmest usett, mens US Airforce kansellerer en rekke F-35 og heller pusser opp gamle F-16A til F-16V. Det morsomme er at Lockheed Martin nå eier General Dynamics så de tjener penger enten det blir F-35 eller F-16!
  Med tanke på den spente situasjonen mellom NATO og Russland ville det vært på sin plass å kansellere kjøpet av halvparten av F-35 og heller bruke de sparte pengene på oppgradering til F-16V! Det vil bidra til et mer defensivt luftforsvar. F-35 oppfattes uten tvil som et aggressivt fly!
  Så vi kan begynne med dette for vår egen del. Sammen med vår manglende vilje til å gå til krig mot Russland vil vi klare å unngå en slik krig, men det må gå hånd i hånd med et fungerende defensivt forsvar. Et forsvar vi ikke har i dag, og som heller ikke vil komme på plass ved kjøpet av bare F-35!

 11. Pål, du kjemper mot global kapitalisme. Hva ser du for deg skal overta etter den globale kapitalismen? Global kommunisme?

   • Takk for linken, men dette var tynne greier. En verden oppdelt i små landsbyer? Hva med noe litt mindre virkelighetsfjernt?

    • Kommunisme 5.0 er verken utopisk eller bygd på en verden av små landsbyer:

     https://steigan.no/2015/06/15/kommunisme-5-0-2/

     Men folk lever lokalt og deres økologi er i stor grad lokal. Hvis produsentene skal ta makt over sin egen hverdag, må det i stor grad skje lokalt. Men som jeg viser, forhindrer det ikke at de inngår i større nettverk.

     • Takk for linken, Pål, men jeg sliter med å se at avsnittet om kommunisme 5.0 gir noen adekvat oppskrift for de verdensomveltende endringer du ser for deg. Etter en del intetsigende formuleringer som at kommunisme 5.0 er alt det interessante menneskeheten gjør etter at kapitalismen er avskaffet, er det eneste konkrete jeg kan finne noen setninger om forsøkene på å etablere frie kildekoder, at Wikipedia i stor grad er basert på frivillige bidrag, noe kort og vagt om såkalte creative commons samt en luftig erklæring fra en moder jord-bevegelse i Latin-Amerika. Er det dette som liksom skal utgjøre det banebrytende alternativet til global kapitalisme? Jeg tror jeg i så fall holder en knapp på sistnevnte inntil videre.

    • Tolfa er unik fordi den representerer seinmiddelalderens bystater omgitt av en allmenning. Disse allmenningene var formelt eid av kongen, men de ble administrert som felles allmenninger og var fundamentet for økonomien. Disse allmenningene var ikke tragedier, tragedien kom med innføringen av kapitalismen og konstruksjonen av land som en knapphetsvare på den engelske landsbygda. Deretter ble allmenningene redefinert etter den private eiendomsretten, og denne prosessen pågår fortsatt, hvor det hittil er tatt patent på ca 20 prosent av det menneskelige genomet.

     Tolfa er en byallmenning, men på samme vis kan vi bygge nye allmenninger innenfor storbyen, ja i nettverk over hele verden. Dette fordrer at vi snur allting på hodet og begynner å se på naturressurser som en knapphetsvare og kunnskap som en overflodsvare som skal få flyte fritt.Altså ikke kapital og mennesker, men kunnskapen skal få flyte fritt, kreativiteten må det ikke settes begrensninger på. Dette er det motsatte av hva EU står for.

     Allmenningene kan i dag ikke kun beskyttes lokalt, de må også administreres globalt skal vi kunne ha en industriell sivilisasjon. Men med fri flyt av kunnskap vil det aller, aller meste kunne produseres lokalt.

     «To what degree does the Commons and peer-to-peer production function as a potential solution for these three interrelated structural crises of capitalism?

     Commons are resources that are owned and managed neither by private corporations nor by the state. Instead, they are governed by their user communities. As the late Elinor Ostrom has shown, Commons have managed and maintained a healthy resource base for extremely long periods. Both private capitalism and state-centric development have been detrimental for the environment and the maintenance and regeneration of natural resources.

     Digital networks (such as the internet) have recently enabled a new type of Commons where the knowledge required for human action and value creation has been mutualized. This has led to global open design communities, which jointly create open knowledge pools (e.g. Wikipedia), free software (e.g. the Linux Operating System) or open designs to enable physical production (e.g. Arduino motherboards, WikiSpeed cars, WikiHouse housing projects, etc.).

     Commons-based peer production emerges when technology enables the creation of open, contributory systems that create Commons. Unlike physical resources (which need to be managed tightly), these digital Commons can be open for use by all of humanity (on the condition of having network access of course).

     In what way do the Commons and peer-to-peer dynamics represent a potential response to the three systemic crises we’ve described?

     As a first approach, we offer the following theses:

     1. Under capitalism, the design of products and services is led by the desire to retain market scarcity, and therefore, to create commodities. In this context, corporate-driven innovation is always characterized by planned obsolescence. The global open design communities engaging in peer production and mutualization of productive knowledge have no such perverse incentives. These communities design to ensure participation and are “naturally” inclined to design sustainable products and services. Of course, this is not to say that relying on peer production is entirely sufficient to obtain full sustainability. The point is that peer production does not structurally create the need for unsustainable production.

     2. Innovation under our current system actually depends on artificial scarcity and the intellectual property regime. The privatization and patenting of knowledge and technical solutions hampers the widespread distribution of necessary innovations. No such impediments exist in the open contributory systems of peer production communities, where innovation anywhere in the network is instantly available to the whole.

     3. Peer production, independent of the profit motive, invites and facilitates the creation of solidarity-based forms of economic entities. Being generative towards human communities, these entities are more likely based on socially just forms of value sharing. This condition, though, requires that the value generated by peer production communities is not captured by extractive economic entities. In fact, this is the central locus of political and social struggle when peer production emerges in the context of the dominance of an economic system based on value extraction from human communities and the environment. The self-organizing characteristics of peer production, however, also enables the creation of new economic forms that are generative, and which can therefore produce more justice in the economic system.»

     Dette er kommunisme 5.0 og Steigan er helt på linje med Bauwens. Steigan fortjener all ære for å ha forlatt statssosialismen og funnet tilbake til kommunismens røtter, som er allmenningene. Ikke mange ville klart dette kognitive og intellektuelle kvantespranget Steigan har foretatt godt oppe i middelalderen, hvor tankesystemet for de fleste er satt i stein.

     Les hele Bauwens artikkel her.

     – Connecting the Dots the P2P Way: The Commons as the Response to the Structural Crises of the Global System: http://commonstransition.org/connecting-the-dots-the-p2p-way/

     • Takk for svar. For meg har imidlertid dette preg av vag ønsketenkning uten praktisk verdi. For det første sitter det langt inne for meg å godta en udokumentert påstand om at førkapitalistiske middelalderlandsbyer (der levestandarden garantert var uendelig mye lavere enn i dagens Europa) kan tjene som modell for en grunnleggende ny samfunnsform. For det andre finner jeg tesen om at «corporate-driven innovation is always characterized by planned obsolescence» svært tvilsom. Den ser blant annet helt bort fra at private innovatører vanligvis befinner seg i en konkurransesituasjon. Man bare lurer seg selv når man avfeier fordelene ved det eksisterende systemet på en så lettvint måte. For det tredje synes jeg det er naivt å tro at innovasjonstakten vil holde seg når ingen kan tjene på å være nyskapende. Hvor mye innovasjon var det i disse angivelig fantastiske førkapitalistiske middelalderlandsbyene sammenlignet med den profittmotiverte innovasjonseksplosjonen vi har hatt de siste tre hundre årene?

     • Jeg setter pris på dine innvendinger. De er relevante og viktige. Men jeg har tenkt gjennom dem, og slik jeg ser det er det nåværende systemet mer destruktivt enn det er innovativt. Og det er destruktivt på en sånn måte at det setter hele menneskehetens videre eksistens i fare. Mange mennesker over hele verden har begynt å tenke over hva som kan gjøres for å unngå et sammenbrudd, eller rettere dempe virkninga av et sammenbrudd og forhåpentlig bygge noe mer bærekraftig. Det mest utopiske i dag er «business as usual». Les: https://steigan.no/2012/04/12/om-dommedagsprofeter-og-den-lille-gangetabellen/

      Jeg må dessverre runde av der, men det er altså ikke fordi jeg ikke verdsetter kommentarene.

     • Seinmiddelalderen var ei blomstringstid som ble dysset ned av opplysningstiden. Douglas Rushkoff har dokumentert denne egentlige sensasjonelle nyheten meget godt: http://hilobrow.com/2011/11/04/douglas-rushkoff/

      Livsstandarden for disse menneskene var meget bedre enn i dag, fordi de hadde en forankring i sine lokale samfunn og byallmenningene. Egentlig er det dette som er klassisk liberalisme, slik denne er definert i Charles Siegels bok om «Classical Liberalism», fri ebok på nettet. Wikipedia-artikkelen om klassisk liberalisme er verdiløs. Steigan og Bauwens går imidlertid videre, slik at ikke kun ressursene organiseres som allmenninger, men også selve produksjonen.

      Michel Bauwens har arbeidet innen BP og PR-industrien før han ble omvendt, så han vet meget godt hva han snakker om, sett innenfra de store korporasjonene. Han har vært i løvends hule. Jeg ser da dette også hver gang jeg kjøper et kamera at like etterpå kommer de med en ny modell med nye finesser, og jeg river meg i det lille håret jeg har igjen.

      Selvsagt vil man opprettholde innovasjonstakten så lenge dette gir anerkjennelse av inngruppa! Derfor må produksjonen reorganiseres i inngruppe-produksjonsceller! Du forstår ikke de to sidene av handikapprinsippet og hvordan disse forholder seg til inn- og utgruppestrategier. Kapitalismen baserer seg på en reindyrket utgruppestrategi! Når inngruppekreftene kombineres med FRI FLYT AV KUNNSKAP vil vi få en EKSPLOSJON AV NYSKAPING!

      I de seinmiddelalderske byene reinvesterte de pengene lokalt fordi økonomiene deres var basert på demurrage, og fordi valutaene var knyttet opp mot forgjengelige verdier som korn var det om å gjøre å benytte profitten så raskt som mulig. Dette har bl.a. gitt oss de fantastiske gotiske katedralene, som viser en nyskaping vi ikke er i nærheten av i dag. Sammenlign dette med det nye Rema 1000-bygget på Skreia, og man forstår raskt at vår sivilisasjon befinner seg på et historisk lavmål.

      Ellers har Michel Bauwens en forbløffende klarsynt artikkel oppe i dag om strategier for å forlate en kapitalistisk markedsøkonomi!

      – A note on the post-capitalist strategy of the P2P Foundation

      Lenket til i kommentarfeltet grunnet enlenkeregelen her inne.

     • Du skal selvsagt få lov til å drømme videre om paradisiske middelaldertilstander, Øyvind. Så får vi andre heller bli værende i nåtiden og slite med at kameraene våre ikke har de siste tekniske finessene. Dette med inn- og utgruppestrategier blir for meg jålete tåkeprat som det er umulig å følge. Skal diskusjonen gå videre må det brukes andre begreper. Her er Pål et eksempel til etterfølgelse. Han henfaller sjelden til ekskluderende språkbruk.

     • Vi tenker via metaforer. De er ikke bare nøytrale bilder, men styrer tenkninga vår i visse retninger. Både Lenin og Martin Tranmæl hadde fabrikken som modell for samfunnet. Det hadde sin styrje, men også sine svakheter. Samfunnspyramiden, som vi kjenner i mange varianter, har også sine konsekvenser. (Jeg har sett den i relieffer fra 1100-tallet i Ankor Vat.) Jeg har prøvd å lansere alternative metaforer for å frigjøre tenkninga og vise at makt kan utøves på alternative måter:

      https://steigan.no/2015/06/23/mulig-modell-for-a-organisere-samfunnet-pa-nytt/

      Fordelen ved denne modellen er at den kan tas i bruk umiddelbart. Det er faktisk det jeg har gjort ved hjelp av steigan.no. I stedet for bare å klage på medienes ensidighet har jeg lagd et nytt medium. Og dette mediet blir stadig mer nettverksbasert. Jeg mener denne metoden kan brukes i stor stil og at den er mer i samsvar med produktivkreftenes utvikling enn både fabrikkmodellen og samfunnspyramiden.

 12. I Vesten har eliten fått det for seg at de representerer demokrati, ytringsfrihet og fred. At dette er en hallusinasjon basert på selvgod beruselse må man være forsiktig med å gjøre oppmerksom på, for da sitter ekstremstemplet løst. Å kneble opposisjonelle har alltid stått på elitens prioriteringsliste.

  Den samme eliten skjelver i knærne med tanke på at myndighetene i Russland ikke ligger under deres kontrollsfære. I deres øyne er Putin en frekkis og tylper som ikke underordner seg deres pisk og gullrot.

  Denne eliten har mange brister i sin form for logisk og rasjonell tenkning, men komplette idioter er de ikke. De vet at krig mot Russland har en uheldig bieffekt, nemlig at Russland kan slå tilbake med så alvorlige konsekvenser at det vil ramme også dem.

  Et lignende scenario svever over hodet på krigsindustri og krigsprofittørene. Den totale krig frister ikke. Likningen går opp med tap.

  • Takk, for det! Jeg er ingen kommunist, men finner Steigan troverdig siden han våger der andre tier! Han sier i det minste at han er kommunist og det er et ærlig standpunkt selv om jeg ikke tror kommunisme versjon 5.0 blir noe bedre enn versjon 1 eller 2!
   Men, igjen Steigan våger å ta opp betente saker som dagens politikere heller lar ligge. Jeg satte fingeren på F-35 kjøpet som ukritisk skroter et sekstitall gode F-16 A vårt flyvåpen består av. Når US Air Force har funnet ut at deres operasjonelle liv kan forlenges til en akseptabel pris så bør også vi kunne se på denne muligheten. Flyene vil ikke være like avanserte som F-35, men i visuell dogfight vil de faktisk være bedre! Oppgraderingen av F16A til F-16V vil kunne finansieres ved å kutte innkjøpet av F-35 til det halve. Vi vil antagelig ha penger til overs også og det vil vi kunne bruke til annet militært materiell.
   Politisk vil ikke dette bli oppfattet aggressivt i Moskva, men gjennomført defensivt. Vi vil få et sterkere flyvåpen totalt, men dets defensive karakter vil bli langt tydeligere enn en flåte på 48 F-35 vil ha, selv om de forlegges til Ørlandet!

   • Flykjøpet er det glade vanvidd, og flyet er en hypet flop som i beste fall duger til å bombe land nærmere ekvator med. Men som du selv sier, vi er forpliktet og «kjøper» åkkesom. Se det som julegave til produsentenes eiere. For dem er det julaften hver dag for tiden. Selv er de mest opptatt av neste generasjon med førerløse fly. F-35 er et irrelevant luftprosjekt (bokstavelig talt) og et sugerør.

     • Rekkevidden til akkurat det AI-prosjektet han snakker om i det klippet begrenser seg vel til hardwaren de kjører simuleringen på, for det systemet er så langt ikke fysisk implementert i en drone og testet i lufta mot noen menneskelig pilot. Men ja, de er på gang. Koster sikkert det hvite ut av øya å utvikle sånt, så det er jammen bra de får litt stipend herfra via F-35-minnefondet.

     • Ja AF, men dette er hva vi vet. Dette er det som har lekket ut! Jeg er redd dette er bare toppen av isfjellet, resten ser vi ikke. Vi vet om droner og vi vet om kunstig intelligens, AI. Det er bare å legge to og to sammen så om få år så eksisterer et fullt funksjonelt system som parkerer både F-16 V og F-35!

      Men likevel er det viktig å si i fra, og det er viktig å flagge et forsvar, ikke en organisasjon skreddersydd for angrep!

      https://www.youtube.com/watch?v=YYXdFDBPACc

 13. Navna står i feil rekkefølge i bildeteksten under forsvarsministrene. Det er Albanias Mimi Kodheli, Nederlands Jeanine Hennis-Plasshaert, Tysklands Ursula von der Leyen, Norges Ine Marie Eriksen Søreide og Italias Roberta Pinotti.

 14. Det skal godt gjøres å mobilisere så mye som femti nordmenn som vil demonstrere mot WW3. Nordmenn flest er så hjernevasket av MSM at de vil gjøre alt for å stoppe «aggressive Russland», inkludert forårsake atomvinter og det som verre er. Det finnes ingen norsk antikrigsbevegelse, og heller ingen nevneverdige atomvåpenmotstandere. Logringen for USA er like omfattende som hatet mot Russland, og når Norge snart blir okkupert av de amerikanske kreftene som vil «beskytte oss mot aggressive Russland», kommer nordmenn flest til å ønske amerikanerne velkommen med åpne armer.

  Men jeg mistenker sterkt at hele «konflikten» mellom Russland og Vesten bare er spill for galleriet uansett, og at de overnasjonale kreftene (Kissinger er nær venn av Putin) har en plan.

  Dog skal det sies at selv om det hele er spill for galleriet, blir det dessverre likevel trolig krig hvor mange uskyldige liv går tapt. Politikere, globalister og andre elitefolk er jo som regel utilitarister, og ofrer gjerne noen millioner for å «redde noen milliarder».

 15. » Many of my friends and close associates made themselves available for lenghty Intervievs…..Henry Kissinger….,
  Utdrag fra David Rockefellers » Memoirs»
  side 502.

  En annen bok: The Rockefeller file:
  «Sutton (Anthony Sutton)then proceeds to presents evidence of such cooperations
  (med kommunistene)The proofs which are on the public record- that international banking elements,most notably Morgan and Rockefeller
  interests,financed the take-over by the Bolsheviks,are simply owerwhelming.
  Henviser til Wall street and the Bolshevik Revolutuon.
  Det handler om et stort marked og den potensielle trusselen mot amerikansk industri og finansiell «supremacy»,står det om koalisjonen mellom kapitalistene og kommunistene.
  Videre står det sitert fra boken til Sutton:
  International finance prefer to deal with central governments.
  De var først og fremst markedsfokusert.
  side 102-103,kap.9:Building the Big Red Machine,The Rockefeller file.

 16. «Altfor lenge har jeg bodd blant folk som hater fred». Sitatet gjelder også idag. Selv om den er nedskrevet for ca 3000 år siden.
  Salmenes bok 120 vers 6. Krig har det alltid vært. Ikke så rart kanskje siden denne verden hater fred. Det er intet nytt under solen.

 17. KZ
  Jeg har en teori om hvorfor Kissinger og Putin snakket sammen.
  Siden jeg tror at Hillary er elitens valg for president,og hun var den som var aktør i Libyakrigen,og ønsker å videreføre regimeskiftpolitikk i Syria,så er det stor sansynlighet for at det vil føre til konflikt med Putin pga dette løpet,og faren er da at Putin føler seg tvunget til å bruke atomvåpen.Dette som vi vet fører til støv som formørker sola og gjør temperaturen kaldere,og at det blir vanskeligere for plantene.Hvordan kan de snakke om miljø,og så fremprovosere noe sånt? Global nedkjøling,er det det de ønsker?

  «Hillary wants no fly zone in Syria.»
  «She wants to escalate the counterproductive war to owertrow Assad.»

  Les nedenfor hva en demokrat som ikke liker tanken på å få Hillary,skriver:

  «Exclusive! Why Tulsi Gabbard doesn’t want Hillary as prez.»bla ned forbi bilde nr 2.
  Hun sier det om Hillary.
  Hvis det snart går som det er profetert i over 2000 år,blir Damaskus snart en by som opphører å eksistere.
  Hvis det er det de har i sinne,å styrte Assad,kan det være derfor Kissinger må en tur og snakke med Putin,fordi de vet at det kan provosere krig,og da skjønner vi hvorfor NATO driver på å stille opp nordover slik de gjør.Dette virker som et sansynlig scenarie.
  Jeg leste i Jeremias om Tell Rifaat ( Arpad) som får dårlige nyheter,de ligger nær Tyrkia,om folkene i Damaskus som flykter og kommer i stor frykt,sammenliknet som fødselsrier,om krigerne som blir utslettet,om kongelige palass som brenner,om en by som er en gledes by,som opphører å være en by,og som blir en grushaug.Den har stått siden Abrahams tid.
  Det står i Jeremias 49,23 om Damaskus,og Esaias 17.1.

  • Vel ja, som du sikkert har sett har jeg også spekulert på om de ønsker seg en vulkan-/atom-/kometvinter for å bremse, stoppe eller reversere den påståtte globale oppvarmingen. Men også for å gjøre Georgia Guidestones til virkelighet, altså få bukt med hele overbefolkningsproblemet, som vitterlig er ødeleggende for det biologiske mangfoldet, til tross for hva de fleste konspinisser mener.

   Detonering av en atombombe (eller stor konvensjonell bombe) i Yellowstonecalderaen, har vært diskutert som et mulig scenario. Amerikanske myndigheter har vel anklaget russerne for å ha slike planer, så man kan ikke se bort fra at CIA detonerer en nuke i Yellowstone for dernest å fyre av hele det amerikanske atomvåpenarsenalet mot Russland og resten av verden. Kanskje de sågar sender en asteroide mot jorda også, og iscenesetter noen angrep fra «utenomjordiske» i samme slengen. Det skulle ihvertfall ikke forbause meg.

   Men i første omgang er det nok Cascadia subduction zone man bør følge med på, hva naturkatastrofer angår. Den svært store beredskapsøvelsen «Cascadia Rising» ble jo avholdt nylig, og omtrent samtidig gikk Obama ut offentlig og ba alle amerikanere om å preppe. Han antydet at en gigantisk katastrofe var nært forestående.

   Når det gjelder Hillary/Trump og alt det tullet som har med «valget» å gjøre, er det bare uvesentligheter og spill for galleriet, og er slett ikke noe man bør kaste bort tid på å følge med på. Obama er den siste amerikanske presidenten uansett, og om det er Trump eller Hillary (eller en annen marionett) som blir leder for de eventuelle restene av USA, går for det samme. Det er de samme kreftene som trekker i trådene deres uansett, og nikkedukkene kommer til å gjøre hva de får beskjed om.

    • De spør etter kriseskuespillere som skal spille i Burlington, Vermont, i slutten av juli. Demokratenes årlige kongress avholdes der og da. Det er altså planlagt mye kaos og elendighet under kongressen. Kjemiske og/eller biologiske angrep er stikkordene her.

     De søker etter amatører fordi det hadde tatt seg ut om de brukte kjente skuespillere (skjønt, mtp. hvor stupide folk flest er, hadde det trolig ikke gjort noe). Dessuten er amatørene billigere. Om noen blir gjenkjent etterpå, spiller ingen rolle, siden det bare er konspinisser og andre tinnfolietullinger som tror at kriseskuespillere eksisterer og blir brukt i slike sammenhenger. Å rekruttere folk åpenlyst på CraigsList er altså den enkleste og billigste måten. Og siden alle som gjennomskuer bløffen blir kalt sinnssyke konspitullinger, kan TPTB fint fortsette å rekruttere folk så åpenlyst som de gjør.

     Anbefaler deg å researche Omar Mateen, «Orlando-skytteren» som er/var skuespiller. Han var tilogmed på IMDb helt til siden hans der ble sensurert, noen dager etter angrepet. På YT finner du fortsatt lett scenen med ham fra mockumentaren (markedsført som dokumentar) The Big Fix.

    • «Det virker bare litt for lite hemmelig til at jeg tror helt på at det er slik man rekrutterer til så delikate oppdrag med så potensielt store konsekvenser dersom sannheten skulle komme offentligheten for en dag. »

     Det er her du misforstår. Det er MENINGEN at sannheten skal komme for en dag. Det er det som er hele poenget. Det er også derfor FBI så åpenlyst viser at de er korrupte, ved å la Hillary slippe unna. Og det er derfor TPTB lar Assange og Snowden komme med «avsløringene» sine. Og det er derfor korrupsjonen i FIFA kom for en dag, og derfor Panama Papers ble sluppet.

     Poenget er at folk flest skal se hvor korrupt og elendig verden (den gamle verdensordenen) er. Slik at de skal ønske den nye verdensordenen — den som Pål kaller Kommunisme 5.0 — velkommen. (Høsten 2023.) For den verdensordenen blir tilsynelatende et oppgjør med all korrupsjonen, frimureriet og bankstervirksomheten som preget den gamle. Og et oppgjør med demokratiet, som i 2023 er en utdatert styreform. (Og naturligvis også et oppgjør med den såkalte kapitalismen vi angivelig lever under i dag.) Kort fortalt: Samfunnet som introduseres (for de gjenlevende menneskene) i 2023, blir et høyteknologisk post scarcity-samfunn kontrollert av en nær allmektig verdensregjering som gir borgerlønn til alle klodens mennesker.

     Det er dette jeg har prøvd å fortelle dere i månedsvis nå, ved å henvise til RedefiningGod, hvor alt dette står utførlig forklart.

     Men selv om jeg tar feil og det IKKE er meningen at sannheten skal frem, spiller det ingen rolle at TPTB er skjødesløse med sine valg av skuespillere. For alle som gjennomkuer bløffen blir uansett stemplet som sinnssyke. Og hvis vanlige folk også begynner å gjennomskue den — so what? Hva skal de liksom gjøre med det? Spiller det noen rolle at de gjennomskuer den? Hvorfor?

     • Jeg tenkte mer på muligheten for at en slik statist skulle sladre til offentligheten om at det alle trodde var en katastrofe forårsaket av ytre krefter egentlig var iscenesatt ned til minste detalj. Dersom dette også innebærer at folk blir drept under forestillingen vil det vel være viktig at ikke noen av dem som var med å spille ut manuset forteller hva som egentlig skjedde. Hvis bakmennene er ivrige på at vi skal skjønne hva de driver med kan de vel bare si det rett ut selv med en gang, så selv de sløveste får det med seg. Det er jo ikke sånn at de hele tiden driver og innrømmer at de bedriver f.eks. FF-operasjoner. Da ville jo ikke flagget være så falskt heller, og alt spillfekteri ville vært overflødig. Noe ønsker de selvfølgelig til enhver tid at vi ikke skal vite. Det sto jo heller ikke akkurat i annonsen at man søkte folk til å iscenesette en bløff som kommer til å koste f.eks. en håndfull uskyldige sivilister livet, så det er tydelig at om det er planen ønsker de å skjule det. Men siden de originale stillingsannonsene eller kopier fremdeles er tilgjengelige på nettet, vil det være vanskelig å avfeie evt. sladrehanker/ varslere som tullinger. De kan jo lett dokumentere at de ble rekruttert og takket ja til oppdraget som viste seg å være noe annet. De kan selvfølgelig bare avlive alle statistene under debriefingen, men det vil vel virke litt påfallende det også.

      Ellers har jeg absolutt sansen for tanken om at de lekker en del info med vilje, og at f.eks. Snowden muligens egentlig har vært på jobb hele tiden og er det fremdeles. Kan det han sier føre til selvsensur og resignasjon er et mål oppnådd. Samtidig, jo mindre bråk sivilsamfunnet steller i stand pga. opplysningene til Snowden, jo mer har samfunnet legitimert metodene for ettertiden. Jeg er også en av de få (har jeg inntrykk av) som også tror at skryt og overdrivelser fremdeles er en del av kommunikasjonen, slik at en del forestillinger om NSA og andre tjenesters effektivitet og allvitenhet faktisk er noe overdrevet fra deres egen side. Jeg kan litt om data og internett, og opplever hele tiden at mange har forestillinger om hvor lett ditt eller datt er for etteretningen som er helt ute av proporsjoner. Som et nærliggende eksempel på erkjente problemer med å gjennomføre selv ganske basic dataavlesning mot personer som selv har litt kompetanse og god kontroll på hva som kjører på pc’en sin, står det jo i den nye loven til Anundsen at politiet kan om nødvendig foreta fysisk innbrudd for å få installert spionvare eller fysisk utstyr i objektets datamaskin. Det er en grei erkjennelse av at de ikke tar for gitt at de får det til bare via nettet. Det er også vanlig å tro at ingen kryptering er vanskelig for NSA å bryte, men det er det. FBI somla jo også forferdelig med å få åpnet en skarve iPhone, de kjøpte til og med et hack på det åpne markedet, men skjønte ikke hvordan det skulle brukes. Og om de til slutt fikk hjelp av kanskje nettopp NSA eller lign., tok det sin tid før de klarte å samarbeide såpass. Det krypterte epostsystemet for hvermansen, ProtonMail opplevde for ikke så fryktelig lenge siden et storstilt, men mislykket forsøk på datainnbrudd, noe de med all sansynlighet regner med var et sk. «governmental attack». Så du kan faktisk regne med NSAs kapasitet også er noe oppskrytt. Jeg påstår ikke at de ikke er gode, men de er ikke allmektige eller allvitende i den grad mange nå tror.

      En ting til jeg tror er oppskrytt, er kontroll. Jeg tror mer her i verden er ute av kontroll enn vi liker å tenke på. Det er værhaner, opportunisme og utsikter til kortsiktig gevinst som styrer veldig mye, tror jeg.

    • Når det gjelder Dallas blir du nesten nødt til å researche saken selv, for jeg orker ikke grave frem alle linkene som dokumenterer hvor falskt og iscenesatt angrepet var (det døde sikkert ekte mennesker der, men de egentlige skyldige (bakmennene) var noen andre enn det mediene vil ha oss til å tro). Legger jeg ut mer enn 1 link per kommentar, passerer ikke kommentaren sensuren her uansett. Du får heller kikke på Reddit Conspiracy. Det er mer enn nok dokumentasjon der hvis du graver litt.

     Og forøvrig står du fritt til å tro hva du vil. Inkludert at MSM og eliten alltid (eller noensinne) sier sannheten.

    • Det spiller ingen rolle om noen skuespillere sladrer til offentligheten. De blir jo ignorert av MSM uansett. Eventuelt så «begår de selvmord» eller har et lite «uhell» før (eller etter at) de har sladret. Hvor mange er det som lytter til alle varslerne som har sagt at 9/11 var falsk flagg?

     Nettopp. Bare konspinisser lytter til dem. MSM ignorerer dem, i beste fall. I verste fall latterliggjør de dem, kaller dem sinnssyke eller sender leiemordere etter dem.

     «FBI somla jo også forferdelig med å få åpnet en skarve iPhone, de kjøpte til og med et hack på det åpne markedet, men skjønte ikke hvordan det skulle brukes. »

     Eh … her tror du på det offisielle narrativet igjen, ser jeg. Du tror på spillet for galleriet. «Udugelige FBI som ikke klarer å knekke krypteringsnøtta». Det er det vi skal tro. Skuespillet de driver med i mediene for å gi oss inntrykk av at det ikke allerede finnes plenty av bakdører i Apples hardware, firmware og software. De vil jo tross opprettholde illusjonen av at Apple er snille og greie. Dessuten skal narrativet spille en viktig rolle i fremtidige angrep. Til slutt skal Apple på teatralsk og dramatisk vis «gi etter» og — etter et folkekrav (pga en grusom terroraksjon (falsk flagg)) — gi FBI tilgang til en «terrorists» telefon. Osv. Sånn fortsetter spillet for galleriet.

     Hvor avanserte NSA er i sin overvåkning, vet jeg egentlig lite om. Jeg vil anta at de virkelig avanserte overvåkerne — de som har direkte tilgang til the Akashic records og kildekoden til universet vårt — kanskje er noen andre enn NSA. Men disse er så avanserte at det neppe er noe som helst man kan gjøre for å «stoppe dem». Og sier man at man tror sånne overvåkere eksisterer, blir man enten stemplet som rusmisbruker, new ager, sinnssyk, konspinisse, tinnfoliebruker — eller en kombinasjon.

     • Jeg tror ikke du ser det selv, men du virker helt låst i et narrativ som styrer dine fortolkninger av verden like strengt som allmennhetens styres av et annet løgn-narrativ eller ti. Slik sett sitter du i glasshus når du beskylder andre for å ha kjøpt en bløff. Dersom du også nå fisker etter en fornærmelse du kan være offer for; glem det. Jeg kommer ikke til å beskylde deg for å være noe av det du nevner. Den utskjellingsleken gidder jeg ikke leke. Jeg svarer deg, og slipper ikke taket så lett. Det får være bevis nok for at jeg respekterer deg. Det er tross alt ikke så mange andre her som gidder å diskutere dine favorittemaer med deg. Dersom du tolker dette dithen at «den som tier samtykker», værsågod. Jeg tror du tar feil.

      Ikke tro at du har funnet opp hjulet for første gang hele tiden. Ikke undervurder fullstendig andres evner til kritisk tenkning selv om andre måtte lage en annen konklusjon på ting enn deg selv. Det er f.eks. ikke slik at jeg ikke fra før kjenner og har vurdert den betraktningsmåten for iPhone-saken som du er inne på. Nettet kryr av det, og det ligger også i min egen natur og generelle mistenksomhet å tenke nettopp slik. Muligheten må vurderes. Tross at denne fristende tolkningen (konspirasjonsteorier og antakelser om en passende hemmelighet gir jo alltid en velsignet mye mer forståelig og logisk verden som svar, det er noe av deres tiltrekningskraft) ligger der og lokker, tror jeg fremdeles at FBI hadde reélle problemer med å knekke den. Dette etter flere runder med avveing for og imot, det er ikke noe «sluke bløffen rått» her, KZ. Jeg har lest og hørt mye og mange diskusjoner rundt dette fra uavhengige miljøer som lever og ånder for datasikkerhet, dyktige hackere osv., og det er stort sett enighet blant de med antatt mest teknisk kompetanse om at FBI dreit seg ut på ordentlig.

      Du må selvfølgelig gjerne få tro at det ikke finnes uavhengige miljøer med kunnskap om noe som helst som man kan stole på, at ALT er styrt sentralt, og at ALLE tilsynelatende uavhengige eller rent ut systemkritiske/ -fiendtlige miljøer og organisasjoner egentlig er redskaper i forvirringens og desinformasjonens tjeneste. Men da vil det utenfra se veldig ut som om du har laget deg en boble der du i og for seg kan «ha rett» i hva du vil, så lenge du kun anerkjenner de kilder du vil, de som støtter teorien, og underkjenner som maktens medløpere de som ikke støtter teorien. Man kan legge så mange lag man vil til dette, og f.eks. si at den usynlige makten nettopp vil at du skal tro at alle deres opponenter egentlig er på deres side, slik at du skal slutte å tro at du finner støtte noe sted eller kan stole på noen. For utenforstående lesere kan jeg også forsikre om at hele diskusjonen mellom KZ og AF er arrangert. Vi er begge styrt av CIA, og det med en chip implantert i hodene våre. See? Du kan dra det akkurat dit du vil på den måten. Redefininggod.com, som du i stor grad støtter deg til, er høyt oppe i dette medie-illusjonssystemet også, selvfølgelig. 😉 Jeg har for øvrig lest en del der etter dine henvisninger, og synes det er hummer og kanari. Nettstedet forfekter en del synspunkter jeg tror er relevante, og som deles av mange andre mistenksomme mennesker. Men det oser også av religiøse anfektelser og en begrepsverden der guder, demoner og bibelsk åndskamp omtales som noe svært reélt og håndfast ifht. slik jeg selv lever med slike begreper, altså kun som metaforer. Dette gjør terskelen til å «redefinere gud», altså ta alvorlig de argumenter som der forfektes veldig høy for meg. Jeg tror, men understreker TROR, også at nettstedets skribent(er) har gått i den tidligere nevnte overdrivelsesfella når det gjelder i hvilken grad alt følger den samme, store underliggende planen. Men det er meget interessant å lese hvordan de beskriver f.eks. «decoy NWO» og «real NWO», forholdet mellom FN, den vestlig-baserte økonomien/ IMF/ Verdensbanken og BRICS. Mye vettuge tanker der. Men å dra hele menneskeheten etter seg på slep som rottefangeren fra Hameln langs en skjult motorvei til en allerede i detalj planlagt fremtid for alle (eller de som er igjen, da), er definitivt ikke noen presisjonsvitenskap, det humper og går på grusvei så vogna nesten ramler fra hverandre er vel mer situasjonen, tror jeg. Og som det understrekes på den favorittsiden din, men som du muligens har oversett, det er masse konkurranse om makt og innflytelse også helt i toppen av enhver pyramide. Dette er en variant av det jeg generelt kaller at kontroll er en smule overvurdert.

      Kildekoden til universet, og at noen i hemmelighet sitter på den, er et påfunn du skal jobbe hardt for å sannsynliggjøre vitenskapelig. Bare å låne ordet kildekode i den sammenheng er på kanten, og resten er på vei utfor. Nok et tilfelle av religiøse anfektelser og behov for et ordnet univers der alle ligninger går pent opp. Men man ramler faktisk ikke av planeten selv om man ikke får svar på alt på en gang eller ikke forstår gravitasjon. Det er fullt mulig for et menneske å leve med tvil, selv om du ikke ser ut til å ville tro det. 😉

    • Du påstår at du har lest på RedefiningGod, men kommentaren din viser at du umulig kan ha lest de to eneste tekstene jeg har anbefalt, nemlig NWO schedule of implementation og End times programming (som må leses i den rekkefølgen):

     «Nettstedet forfekter en del synspunkter jeg tror er relevante, og som deles av mange andre mistenksomme mennesker. Men det oser også av religiøse anfektelser og en begrepsverden der guder, demoner og bibelsk åndskamp omtales som noe svært reélt og håndfast ifht. slik jeg selv lever med slike begreper, »

     Poenget til Ken på RG er jo nettopp at det IKKE eksisterer guder, demoner og bibelsk åndskamp. Det er IKKE noe reelt ved det. Det er derimot spill for galleriet, iscenesettelse skapt ved bruk av høyteknologi, lagd for å manipulere den gemene hop (eller ihvertfall de mest religiøse) til å tro at vi faktisk lever i endetiden. Ken presiserer jo flere ganger at Bibelen ble skrevet av en menneskelig elite slik at den selv, eliten, kunne styre menneskeheten som en saueflokk. Og Bibelens vage endetidsprofetier er selvoppfyllende — det er mulig for eliten å oppfylle dem i dag, siden teknologien nå er blitt avansert nok til å iscenesette guddommelig inngripen.

     Jeg har altså vanskelig for å tro at du har lest de to tekstene særlig grundig. Hva han ellers måtte ha skrevet annetsteds, det vet jeg ikke, men jeg har i all hovedsak henvist til de to nevnte tekstene, som overhodet ikke omtaler engler eller romvesener som noe annet enn den menneskelige elitens lek med mer eller mindre hemmeligholdt høyteknologi. Altså illusjoner, maskespill og iscenesettelse. Det blir medienes (både MSM og alternativmedias) oppgave å selge inn «romvesnene»/»englene» som nettopp det, og ikke som mennesker, som — i følge Ken — er hva de egentlig er. Samme hvor imponerende og overjordiske de måtte fortone seg, om de nå eventuelt dukker opp. (Det gjenstår å se.)

     • Ellers har jeg vel mange ganger skrevet at jeg slett ikke er sikker på hva som kommer til å skje fra og med ca oktober i år. Jeg ser minst fire-fem forskjellige scenarier. Og kanskje jeg tar helt feil om alle sammen.

      Ken på RG ser mer skråsikker ut, og han mener visst at den øverste eliten er monolittisk og veldig samstemt, slik at det lar seg gjøre å forutse trekkene dens. Han antar visst også at den kommende økonomiske kollapsen (og storkrigene) blir nærmest som et show man kan sette seg til rette i godstolen (med popcorn) for å beskue på tv-skjermen.

      Jeg er ikke sikker på at det blir fullt så pent. Har tvert imot en mistanke om at de 7 neste årene kan blir langt mer dramatiske, kaotiske, uforutsigbare og destruktive — enn han later til å se for seg.

      Men det skulle ikke forbause meg om han får rett heller. Selv om mye av det han skriver jo høres vanvittig ut (og i overkant naivt og «enkelt»), selv for meg.

     • Ok, jeg skal lese mer og om igjen. Jeg ble sittende med inntrykket av at der fantes en undertone av genuin religiøs åndskamp bak det du påpeker om hans forsøk på debunking av en iscenesatt åndskamp. Men jeg kan ta feil. Kommer tilbake til saken. Det vil nok evt. ikke nødvendigvis gjøre at jeg blir enig i eller begynner å tro på alt, men rett skal være rett, og jeg har ikke lyst til å bruke tid på å argumentere mot stråmenn, det får holde med evt. reélle uenigheter. 🙂

     • KZ, skråsikker som aldri før? Du trenger ferie, samt langsiktig planlegging av et opplegg som kan sikre deg fra å flyte altfor langt unna virkeligheten. Du kommer med spådommer etc, mens i neste setning sier du selv at det er vanskelig å spå sikkert hva som vil skje. Hva i all verden er grunnen til at du da fantaserer frem teoriene som du selv likevel hevder er vanskelige å si sikkert? Og du ser ymse scenarier, 4-5 stykker sist jeg leste. Hva med å la ting lugne ned litt?

 18. Noen av tingene vi kan fortsette å gjøre er å poengtere sannhetene og faktaene for våre uvitende medsøstre og medbrødre. For brödarfolkets väl.

  Jeg kan vise til flere indikasjoner fra vestlige underholdningsinstitusjoner de siste 20 årene som viser tydelige signaler, i hovedsak rettet mot svensker også mot skandinaver generelt, men også annet europeisk folk, eksempler som klart og tydelig viser hvordan disse såkalte samarbeidspartnerne våre fremstår som alt annet enn tillitsskapere og venner av vår verdensdel og folk.

  I noen av disse eksemplene blir blant annnet svensker «drept» eller portrettert som skurker uten noen videre kontekst i forhold til den røde tråden som tar sted i de ulike filmene. Det ville ikke vært rart heller bortsett fra hvis ikke dette hendte I enhver Hollywood-produksjon hvor svensker var med, eksempler som: «The American», «The Beach» og «Kingsman».

  For de som tror på slikt vil garantert karakterisere det som en form for voodoo, eller ganding.

  Når det gjelder nordmenn i slike produksjoner blir ikke nordmenn alltid like hyppig «drept», men man ser ofte hvordan kvinnfolk som er norske i filmene ofte blir «røvet bort» og mennene portretteres gjerne som lite attraktive, blant annet: «Lillyhammer», «Kingsman» og DNBs reklamesnutt med George Clooney.

 19. Dette er nyttig og viktig å lesestoff. Eg trur det blir lettare å forstå om du anten brukar eit anna ord i staden for narrativ, eller forklarer det første gongen du brukar det. Eg syns det er tungvint å måtte ty til ordbok for å forstå ein så viktig tekst.

 20. Vi provoserer Russerne når vi skal ha kikkehull til deres ubåtbase i Ukraina. På denne måten ber vi om bråk. Det samme gjelder vårt forhold til Kina. I stedenfor å gi dem fredsprisen for deres fantastiske innsats i eget land. Aldri har vel noen nasjon i verdenshistorien klart å få så mange millioner mennesker ut av sult og fattigdom og gitt dem topp moderne leiligheter. Istedenfor trekker vi frem en disput som bare er opptatt av å kritisere og ikke alt det fine det kinesiske styret har klart å få til. De bruker kapitalismen som et verktøy for at folket skal få det bedre. Lar vi Russerne i fred så vil vi nok med tiden se at de gjør det samme.

 21. Om vi återgår till krigsfaran: antag att det blir en uppgörelse mellan USA och Ryssland, och att de två makterna (för att undvika en massa otrevlig förstörelse hemma) enas om att kriget skall utkämpas i Baltikum, Polen … och i Skandinavien. Det finns ju bland annat en stor radarstation i norra Norge som borde vara ett förstahandsmål för ryska raketer. Och även om den svenska krigsmakten är nästan borta så borde det väl finnas något att bomba även i Sverige. Flygflottiljerna i Kallinge och Uppsala kanske? Om nu svenska politiker är så dumma så de praktiskt taget gått med i NATO så får väl svenskarna tåla lite bombardemang?

 22. Bra artikkel og «smart anti-krigskampanje» er nok ikke aktuelt emne blant dagens herskere da vi går mot urolige tider der dagens globale hierarkier endres til noe nytt.

  Yttre fiende er en «løsning» kanskje. Men klart at vi vanlige mennesker kan gjøre noe for å hindre krigen. Mer organisert politisk media samt ulike kampanjer er nok en begynnelse. Mennesker med kunnskap finnes det, noe man innser når man leser blogger som denne.

  Og «ingen av stortingspolitikerne som har noen peiling på det de holder på med.»

  Gammel men Förf Anne Marie Pålsson Knapptryckarkompaniet gir en urovekkende bild av det svenske demokratiet i alle fall. Er det bedre i Norge? Liker hennes tanke på mer direkte demokrati.

  https://youtu.be/qu0h9lZFebQ

 23. Ja, detta er bra artikkel og de som følger med hvad skjer i verden skjønner at krig nærmer sig. Men de er flere som synes at detta er kjedelig diskussjon eller skjønner ingenting. Politikerne er de værste. Jeg for min part håper at hvis Nato angriper Russland blir svaret ikke angrep mot Europa men mot USA. Det trengs ikke mange raketter med bomber til USA til at der blir borgerkrig med en gang. Og da må USA hente sine militære styrke og bruke hjemme. Da skjønner de at det er bedre at vælge fred mot Russland.

 24. De siste hundre års kriger har dreiet seg stort sett & bakenfor om styring av det økonomiske systemet, med renter, nå gjennom FED og for tiden stasjonert i USA. Men bakmennene er de samme som i på tidlig 1900-tallet.
  Den militærindustrielle industrien er kun et verktøy, når økonomisk krig tar lengre tid en ønskelig. Et militært spill som, utover å myrde, styrker det samme økonomiske systemet.
  Målet har hele tiden vært En verden/En leder, men først og fremst En valuta ( med rentestyring)
  * De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.*

  Fri fra dette slavesystemet kan gjøres, også uten våpen- kamp. Uten partipolitisk slåssing og konstruerte motsetninger. Vi har alle ønske om å bli materielt og tidsmessig rike/fri.
  Men da må vi se forskjell på penger som byttemidler/tall og penger som varer. Da mister bakmennene dette våpenet.
  Da må vi selv, enkeltmennesket, slutte å løpe omkapp med Faan om å få høyest mulig renter på egne penger.
  Da må vi se at eget hjemmemarked bør være hver nasjons viktigste marked; både for egen stolthet, trygghet og forutsigbarhet.
  ( Handelsbytte og samarbeid om produksjon og teknologi er noe annet enn handelskrig, – der all nasjonal produksjon må sammenliknes med barnearbeid i India og Kina for å være «lønnsom».)

  *«Staten» styrer slett ikke, og «pengene» regjerer slett ikke. Det er vi som «styrer» (i tåken og søvnen), og det er vi som regjerer slik med pengene at vi blir pengenes slaver.
   Vi er slaver under avgudsbilder!
   Vi reiser over hav og land for å «kristne» hedninger som tror at det er liv i stein og tre. Men vi ser ikke bjelken i vårt eget øye, for da ville vi se at vår bildedyrkelse i Europa var tusen ganger verre enn leken med bilder og symboler hos negere, indianere og eskimoer.»

  http://www.samfunnsliv.no/kunst-017.html

 25. Under en forrerningsreise, hadde jeg et møte i Warszawa. Som alle vet så er det godt å kunne slappe av og kose seg litt etter et møte. Jeg valgte New Orleans klubben fordi en forretningspartner anbefalte den til meg. Et unikt sted, hvor det er vanskelig å la være å sette pris på skjønnheten til danserne. I tillegg spiste jeg god mat og tok meg noen drinker. Jeg er veldig glad for at jeg haffe muligheten til å oppleve en så unik kveld.
  http://neworleans.pl/en/?nkpage=1

 26. Veldig bra skrever. Du har rett, Polen er et fantastisk land. Jeg er sikker på at jeg kommer til å dra dit igjen. Det finnes mange ting man kan se om dagen, og når kvelden kommer, er det vanskelig å velge en bestemt klubb. Kompisene mine og jeg endte opp på New Orleans. Og jeg ble helt ærlig forelsket i stedet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.