EU planlegger utvidelse og egen hær

0
Nye EU-dokumenter viser ønsket utvidelse mot Midt-Østen og Nord-Afrika.
Hvis du tror at det blir reformer og demokrati i EU etter folkeavstemningen i Storbritannia – bare glem det. Den tyske kansleren Angela Merkels mantra har vært, og vil fortsette å være, «vi trenger mer EU – ikke mindre». Detter er naturligvis musikk i ørene på EU-teknokratene i Brussel for i praksis betyr det at deres godt betalte jobber er sikret fremover.Mens mange spår at det vil komme lignende krav fra andre land om en form for exit, har Brussel-byråkratiet det motsatte perspektivet: utvidelse også utover Europas grenser.


Av Alex Christoforou, The Duran, oversatt og publisert av derimot.no


Hvis du forestilte det at å få Tyrkia inn i EU var å trekke strikken vel lang, da får det siste EU-dokumentet om utenrikspolitikk som er kalt Global Strategi, Istanbul til å fremstå som Paris.

 

ephoq8.jpg
I sitt nye strategi-dokument planlegger EU ikke bare en utvidelse mot sør og øst, men også en egen hær.

 

Det lekkete EU-dokumentet krever en utvidelse til nye områder så langt unna som Midt-Østen og Afrika sør for Sahara. Ekspansjon og militær oppbygging går hånd i hånd slik det skisseres opp i dette Globale strategi-dokumentet i formuleringer som «gradvis synkronisering og gjensidig tilpassing mellom de ulike medlemstatenes» individuelle forsvars-strategier.

Sunday Express har flere detaljer om hvordan EU planlegger å bli et verdensomspennende imperium:

De siste planene som avslører hvordan EU tilstreber autonomi (selvbestemmelse) i forsvars- og sikkerhetsspørsmål, ble skissert av unionens utenriks-talsperson Frederica Mogherini.

 

sahel-1.jpg
Hvis planene skal realiseres vil slike tropper bli en del av EU-hæren.

I dokumentet fra Brussel  står det:

«Europeisk og sikkerhets- og forsvars-anstrengelser må gjøre EU i stand til å handle autonomt mens den samtidig bidrar til samarbeids-handlinger innenfor rammen av NATO.

Medlemstatene trenger de teknologiske og industrielle midlene for å oppnå og opprettholde de egenskaper som trengs for å handle autonomt.»

Og så la det (dokumentet) til: «Gradvis synkronisering og gjensidig tilpasning av nasjonale runder med forsvarsplanlegging og utvikling av kapasitets-utviklings-praksis, kan forsterke den strategiske tilnærmingen mellom medlemstatene.»

På vanlig norsk må dette forståes som at hvis vi planlegger og øver sammen vil vi etter hvert få et felles militærsystem.

På spørsmål om dokumentet viste at Brussel la opp til en rivalisering til NATO sa Mr. Hookem:

«Jeg er ikke sikker på om dette i praksis blir en trussel til NATO. Selv om jeg er sikker på at EU ville likt at det var tilfelle, for NATO er kompetent.»

Advarselen om en egen EU-hær var et hovedargument i Brexit-kampanjen. Tilhengerne argumenterte at EU hadde bidratt til fred på kontinentet i mange ti-år. Imidlertid frykter militære eksperter at en slik hær vil undergrave NATO.

På kontinentet har en rekke politikere argumentert for en egen EU-hær, mens britene har vært imot det. At trykket for å få til et eget militærvesen for EU øker etter Brexit er derfor helt logisk.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.