De som ikke jubler over Brexit

8
ArneByrkjeflot
Arne Byrkjeflot

Brexit har økt min interesse for Facebook. Sjølsagt finner vi også her ekkoet fra motoffensiven, ungdommen som har mistet sin framtid, alle som angrer og alle som vil ha omkamp.

Men de innlegga som får meg til å undre er reaksjonen fra noen sentrale EU-motstandere. Jeg vil trekke fram to sørtrøndere , Tore Sandvik og Snorre Valen. fylkesordføreren fra AP og nestlederen i SV, begge slagferdige EU-motstandere. Deres innlegg på Facebook har fått applaus og likes fra over hundre, de aller fleste EU-motstandere.

Tore Sandvik : ”Jeg synes det er beklagelig at britene forlater EU, selv om jeg er overbevist om at Norge har best av å stå utenfor. Men så er nei-sida i Norge og hos britene (og på kontinentet) en svært forskjellig forsamling. Det gjør også at jeg frykter at nasjonalister skal tjene på dette og få økt selvtillit og oppslutning, samtidig som finansmarkeder og den politiske stabiliteten trues. Det er det siste Europa trenger i tider med stor ledighet, økonomisk usikkerhet, stor migrasjon og økende fremmedhat. Det er en farlig miks.”

brexit 2

Snorre Valen: ”Sett utenifra har valgkampen i Storbritannia vært forferdelig. Storbritannias ytre høyre har veltet seg i brun retorikk, og en Labour-politiker har blitt myrdet. Jeg ser ingen grunn til å feire i dag – og det ville jeg ikke gjort ved en remain-seier heller – tvert i mot er jeg fortsatt usikker på hva jeg ville stemt, om jeg var brite. ”

En ting er at begge etter min mening lar seg dupere av norske medias omtale av britisk EU-debatt som ensidig opptatt av innvandring. Den eneste undersøkelsen som er gjort viser at det var sjølråderett som var viktigst, det oppgir 49%. Kontroll med grenser og innvandring var nr.2, 33% mente det var viktigst.

Men betyr det at 33% er rasister, eller at fortsatt EU-medlemskap er et vern mot rasisme? Jeg mener EU skaper rasisme. For det første fordi EU fratar folk retten til å bestemme sjøl hva slags innvandringspolitikk de vil ha. Da mister vi den nasjonale debatten som er nødvendig for å stagge rasimen. For det andre fordi EUs regler for fri flyt av tjenester og arbeidskraft gjør det umulig å unngå sosial dumping. Som leder for Labourleave Hopkins sier: Det er ikke innvandringen i seg sjøl som er problemet, det er at den skjer i form av bemanningsselskap. Både briter og seriøse britiske selskap taper konkurransen mot lønnsdumping. Denne prosessen kjenner vi godt i Norge, i Storbritannia har den kommet mye lenger og slår hardere ut i det klassedelte samfunnet. Jeg mener reaksjonen er helt på sin plass, at noen utnytter dette til å spre rasisme endrer ikke at dette er et rettferdig folkelig opprør.

Nå er det mulig Sandvik er for EU, at motstanden bare gjelder norsk medlemskap. Hans appell til EU om å lytte og være ydmyk kommer nå fra som godt som alle politikere i Norge inkludert. Ideen om et sosialt Europa lever videre i Sosialdemokratiet og de fleste venstreparti i EU. Denne illusjonen gjør at de overlater EU-motstanden til høyrekreftene og havner på feil side når opprøret kommer.

Men Snorre Valen er vel ikke bare i mot norske medlemskap. Jeg trodde han delte analysen om at et demokratisk EU er umulig, at den med sine friheter for kapital, tjenester, arbeidskraft og varer er kapitalens viktigste redskap for å omforme EU-landa i markedsliberalismens ånd. Er dette standpunktet ikke mer prinsipielt enn at den er avhengig av om han liker EU-debatten eller ikke? Og mener han ikke at også innvandringspolitikken må avgjøres i en nasjonal debatt fulgt av nasjonale vedtak?

Men min jubel greier ingen å ødelegge. EU-motstanden i alle EU-land vil bli styrket. EØS-motstanden i Norge vil få en helt annen aktualitet. Veien mot oppløsning av EU er blitt kortere. Skyene kommer tidsnok tilbake, i dag skinner solen.

Arne Byrkjeflot

Først publisert på bloggen til Arne Byrkjeflot

 

Ja hvem vet, Kjelsberg

Ja hvem vet, Kjelsberg.

Jeg har lest Ronny Kjelsbergs artikkel to ganger. Fordi jeg ikke forsto hvorfor jeg ble så trist. Artikkelen er ikke særlig provoserende, den forteller at det ikke var venstresida som førte an i Brexit , at UKIP finnes usmakelig, at det blir strid i Labour, at om Corbyn fører riktig økonomisk politikk så kan det kanskje gå bra lell.

Slik beskrives den begivenhet som ved siden av murens fall kan forvandle Europa mest. Det største opprøret mot makta en stormakt i vesten har opplevd etter krigen. Nei, det var kanskje ikke venstresida, men det var definitivt arbeiderklassen som gjorde opprøret. Den aller viktigste grunnen til opprøret var krav om nasjonal sjølråderett, den nest viktigste krav om bedre kontroll med grenser og innvandring. Kjelsbergs venstreside , med mange lite formidla unntak, var opptatt av å fortelle folket hvor farlig det var å bli et sjølstendig land.

Jeg regner med at jeg og Kjelsberg har samme analyse av EU. At det ikke er mulig å lage en demokratisk overbygning over 28 land med sin kultur, sin historie der utvikling av et felles språk som alle forstår er umulig. At EU med sin grunnlovfesting av kapitalens fire friheter effektivt fanger landene i nyliberalismens garn.

cameron obama brexit

Hvorfor ikke da juble når unionen får seg et slag? Over at EU-motstanden blir styrket i alle EU-land.? At EUs vei mot oppløsning kan bli kortere? Det kan jo til og med skje at deler av Kjelsbergs venstreside skifter side og går mot EU-medlemskap eller i det minste mot EUROEN.

Kjelsberg mener det fins verre krefter enn EU. Han viser til Corbyn som advarer mot at en Brexit kan åpne for rasering av arbeidernes rettigheter. Mener Kjelsberg at EU er et vern mot høyrepolitikk? Det eneste eksemplet jeg kjenner til der Toryene har protestert er EUs arbeidstidsdirektiv som stanser ved 72 timers uke. Jeg regner i grunnen med at både Corbyn og britisk fagbevegelse har større ambisjoner enn det. Hva er det i EUs traktat. lovgivning eller dommer som verner britisk fagbevegelse mot høyrepolitikk?

Alle folk må ta ansvaret for sin egen skjebne. Nå er det klassekampen innad i Storbritannia som avgjør, uten EUs lammende overbygning. Også kampen om rasisme må føres nasjonalt om den skal unngås.. Når seriøse britiske bedrifter konkurreres ut av bedrifter med underbetalt arbeidskraft og ingen kan gjøre noe som helst, så gir det grobunn for rasisme. Lederen for Labourleave Hopkins sier at det ikke er innvandring i seg sjøl som fører til lønnsdumping, men måten det skjer på. Gjennom bemanningsselskap og omdøping til selvstendig næringsdrivende. Vernet av EU-regler. Jeg mener rett og slett det ikke er mulig å hindre sosial dumping innefor EUs regelverk.

For meg er saken enkel. Et opprør mot eliten er bra. Et svekket EU er bra. En sterkere EU-motstand er supert. At klassekampen i Storbritannia kan skje uten EUs markedsliberale spilleregler er nødvendig.

Og her i Norge vil EØS-debatten igjen komme på dagsorden. En sann glede for en norsk EU-motstander. Storbritannia har vist at det umulige også er mulig.

Arne Byrkjeflot

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


8 KOMMENTARER

 1. Dette viser med all tydelighet det som også sies høyt i Storbritannia nå: Brexit viste at den INTELLEKTUELLE venstresiden i veldig stor grad har solgt seg til NEOLIBERALISMEN og GLOBALISERINGSKAPITALEN. De har sviktet sine røtter og angriper de som reagerer på å bli frarøvet rettigheter og livsgrunnlag for å være brune.

  • SV/AP//KK er med påEstablisthments side—«Globalistenes venstreside»—som Jan Hårstad har uttrykt det.

 2. Meget bra analyse Arne Byrkjeflot. Når det gjelder Brexit, så måtte alle stå sammen, både høgre- og venstresiden, på samme måte som i Norge i 1972 og 1994. Når svaret på Brexit er over, har ikke hverken Nigel Farage med UKIB, eller James Corbyn noe de skulle ha sagt. Nå er det Toryene som bestemmer. Apropos James Corbyn,så var hans ja til Brexit en taktisk avgjørelse. Han satset og tapte. Han har alltid vært nei-mann, og vil nok alltid være det i all evighet.
  Og hvem har frrontet Nei-siden i EU-parlamentet. Jo, Nigel, og han er en fryd når han kjører til veggs pampene som ikke er valgt. Venstre siden har jeg aldri hørt noe fra i EU-Parlamentet. Nei, når det gjeld ut av EU, er det viktigere å inngå samarbeid med høgrekreftene enn å la ja-siden vinne .Det er jo ikke noe ekteskap en inngår. Når valget er over er også alliansen over. En annen side er at EU er en større fare enn både UKIB og ja til EU-bevegelsen både i Norge og i Storbritania. EU er mer «kapitalistisk» enn UKIP er.
  Når det gjelder i ovenforevnte personer nevnt i artikkelen din, så står en overfor valget å mene 1) Tilgi dem ikke, fordi de vet hva de gjør, eller 2) Tilgi dem for de de ikke vet hva de gjør.
  Stå på Arne Byrkjeflot

 3. De fleste forstår ikke hvor symboltungt det er at England nå forlater EU og den neoliberale kapitalismen. For det var i England kapitalismen ble født som system. Kanskje kan brexit være begynnelsen på det kapitalistiske systemets død?

  «It wasn’t until hundreds of years after Marco Polo’s travels that the dramatic transformation of the system of production began—and in a curious place. Wood demonstrates that the capitalist “laws of motion” did not emerge in urban commercial centers, as is normally supposed, but in the countryside. Specifically, the English countryside. English landholding was inordinately concentrated, so “an unusually large proportion of land was worked not by peasant-proprietors but by tenants,” as Wood explains. For most of the feudal age, English tenancies were “Freehold leases,” with rents fixed by a legal or customary standard, but by the sixteenth century, a growing number were “Copyhold leases,” auctioned by landlords to the highest bidder, their rental value set at whatever the market would bear. The more competition there was in the market for rental land, the more notice landlords and their surveyors began to take of the “value above the oulde Rentes” that could be extracted through this market. And so England underwent great waves of land enclosure, separating the masses from direct access to the means of their own subsistence.

  At this point, in addition to competing in a market for consumers, tenants were obliged to compete in a market for access to land. In the system emerging out of the particularly English invention of a land-rent market, farmers were subjected to a “systematic need to lower the costs of production in order to prevail in price competition.” Those who failed to compete in this market found themselves dispossessed of all but their own capacity to perform labor, which they flocked to cities to sell, or else to starve.

  This, and not the availability of markets, is the essence of capitalism, the engine motoring in its depths. From this imposition, and thus this dispossession, capitalism sprang to life. Now the masses were at the mercy of a job market to obtain the means to reproduce themselves socially. Now the process of production was systematically subordinated to market imperatives: “competition, accumulation, and profit-maximization, and hence a constant systemic need to develop the productive forces.”

  These imperatives, in turn, give capitalism its ability (and charge it with the necessity) to relentlessly expand in unprecedented ways and degrees. “It can and must,” as Wood insists, “constantly accumulate, constantly search out new markets, constantly impose its imperatives on new territories and new spheres of life, on all human beings and the natural environment.”

  – Markets in the next system: http://thenextsystem.org/markets-in-the-next-system/

  • Brexit er egentlig ikke begynnelsen på kapitalismens død. Det er derimot ganske nært avslutningen på kapitalismens død. Og Brexit hadde ikke blitt en realitet hvis den egentlige eliten ikke hadde ønsket det.

   Den nye verdensordenen som blir innført høsten 2023 (etter syv svært turbulente og destruktive år), kommer faktisk til å være det Pål kaller Kommunisme 5.0. Jepp, den virkelige NWO er Kommunisme 5.0. I de syv årene frem til da kommer vi til å oppleve diverse andre systemer, alt etter hvor i verden vi bor. Men i all hovedsak blir disse årene dessverre, etter alt å dømme, preget av krig, kaos, ødeleggelse og elendighet.

   • Til KZ

    Du høres ut som du er blitt Norulv Øvrebotten?

    Utover det er jeg enig i at eliten ønsket det. De sitter jo alltid på begge sider av bordet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.