De som ikke jubler over Brexit

0
Arne Byrkjeflot

Brexit har økt min interesse for Facebook. Sjølsagt finner vi også her ekkoet fra motoffensiven, ungdommen som har mistet sin framtid, alle som angrer og alle som vil ha omkamp.

Men de innlegga som får meg til å undre er reaksjonen fra noen sentrale EU-motstandere. Jeg vil trekke fram to sørtrøndere , Tore Sandvik og Snorre Valen. fylkesordføreren fra AP og nestlederen i SV, begge slagferdige EU-motstandere. Deres innlegg på Facebook har fått applaus og likes fra over hundre, de aller fleste EU-motstandere.

Tore Sandvik : ”Jeg synes det er beklagelig at britene forlater EU, selv om jeg er overbevist om at Norge har best av å stå utenfor. Men så er nei-sida i Norge og hos britene (og på kontinentet) en svært forskjellig forsamling. Det gjør også at jeg frykter at nasjonalister skal tjene på dette og få økt selvtillit og oppslutning, samtidig som finansmarkeder og den politiske stabiliteten trues. Det er det siste Europa trenger i tider med stor ledighet, økonomisk usikkerhet, stor migrasjon og økende fremmedhat. Det er en farlig miks.”

brexit 2

Snorre Valen: ”Sett utenifra har valgkampen i Storbritannia vært forferdelig. Storbritannias ytre høyre har veltet seg i brun retorikk, og en Labour-politiker har blitt myrdet. Jeg ser ingen grunn til å feire i dag – og det ville jeg ikke gjort ved en remain-seier heller – tvert i mot er jeg fortsatt usikker på hva jeg ville stemt, om jeg var brite. ”

En ting er at begge etter min mening lar seg dupere av norske medias omtale av britisk EU-debatt som ensidig opptatt av innvandring. Den eneste undersøkelsen som er gjort viser at det var sjølråderett som var viktigst, det oppgir 49%. Kontroll med grenser og innvandring var nr.2, 33% mente det var viktigst.

Men betyr det at 33% er rasister, eller at fortsatt EU-medlemskap er et vern mot rasisme? Jeg mener EU skaper rasisme. For det første fordi EU fratar folk retten til å bestemme sjøl hva slags innvandringspolitikk de vil ha. Da mister vi den nasjonale debatten som er nødvendig for å stagge rasimen. For det andre fordi EUs regler for fri flyt av tjenester og arbeidskraft gjør det umulig å unngå sosial dumping. Som leder for Labourleave Hopkins sier: Det er ikke innvandringen i seg sjøl som er problemet, det er at den skjer i form av bemanningsselskap. Både briter og seriøse britiske selskap taper konkurransen mot lønnsdumping. Denne prosessen kjenner vi godt i Norge, i Storbritannia har den kommet mye lenger og slår hardere ut i det klassedelte samfunnet. Jeg mener reaksjonen er helt på sin plass, at noen utnytter dette til å spre rasisme endrer ikke at dette er et rettferdig folkelig opprør.

Nå er det mulig Sandvik er for EU, at motstanden bare gjelder norsk medlemskap. Hans appell til EU om å lytte og være ydmyk kommer nå fra som godt som alle politikere i Norge inkludert. Ideen om et sosialt Europa lever videre i Sosialdemokratiet og de fleste venstreparti i EU. Denne illusjonen gjør at de overlater EU-motstanden til høyrekreftene og havner på feil side når opprøret kommer.

Men Snorre Valen er vel ikke bare i mot norske medlemskap. Jeg trodde han delte analysen om at et demokratisk EU er umulig, at den med sine friheter for kapital, tjenester, arbeidskraft og varer er kapitalens viktigste redskap for å omforme EU-landa i markedsliberalismens ånd. Er dette standpunktet ikke mer prinsipielt enn at den er avhengig av om han liker EU-debatten eller ikke? Og mener han ikke at også innvandringspolitikken må avgjøres i en nasjonal debatt fulgt av nasjonale vedtak?

Men min jubel greier ingen å ødelegge. EU-motstanden i alle EU-land vil bli styrket. EØS-motstanden i Norge vil få en helt annen aktualitet. Veien mot oppløsning av EU er blitt kortere. Skyene kommer tidsnok tilbake, i dag skinner solen.

Arne Byrkjeflot

Først publisert på bloggen til Arne Byrkjeflot

 

Ja hvem vet, Kjelsberg

Ja hvem vet, Kjelsberg.

Jeg har lest Ronny Kjelsbergs artikkel to ganger. Fordi jeg ikke forsto hvorfor jeg ble så trist. Artikkelen er ikke særlig provoserende, den forteller at det ikke var venstresida som førte an i Brexit , at UKIP finnes usmakelig, at det blir strid i Labour, at om Corbyn fører riktig økonomisk politikk så kan det kanskje gå bra lell.

Slik beskrives den begivenhet som ved siden av murens fall kan forvandle Europa mest. Det største opprøret mot makta en stormakt i vesten har opplevd etter krigen. Nei, det var kanskje ikke venstresida, men det var definitivt arbeiderklassen som gjorde opprøret. Den aller viktigste grunnen til opprøret var krav om nasjonal sjølråderett, den nest viktigste krav om bedre kontroll med grenser og innvandring. Kjelsbergs venstreside , med mange lite formidla unntak, var opptatt av å fortelle folket hvor farlig det var å bli et sjølstendig land.

Jeg regner med at jeg og Kjelsberg har samme analyse av EU. At det ikke er mulig å lage en demokratisk overbygning over 28 land med sin kultur, sin historie der utvikling av et felles språk som alle forstår er umulig. At EU med sin grunnlovfesting av kapitalens fire friheter effektivt fanger landene i nyliberalismens garn.

cameron obama brexit

Hvorfor ikke da juble når unionen får seg et slag? Over at EU-motstanden blir styrket i alle EU-land.? At EUs vei mot oppløsning kan bli kortere? Det kan jo til og med skje at deler av Kjelsbergs venstreside skifter side og går mot EU-medlemskap eller i det minste mot EUROEN.

Kjelsberg mener det fins verre krefter enn EU. Han viser til Corbyn som advarer mot at en Brexit kan åpne for rasering av arbeidernes rettigheter. Mener Kjelsberg at EU er et vern mot høyrepolitikk? Det eneste eksemplet jeg kjenner til der Toryene har protestert er EUs arbeidstidsdirektiv som stanser ved 72 timers uke. Jeg regner i grunnen med at både Corbyn og britisk fagbevegelse har større ambisjoner enn det. Hva er det i EUs traktat. lovgivning eller dommer som verner britisk fagbevegelse mot høyrepolitikk?

Alle folk må ta ansvaret for sin egen skjebne. Nå er det klassekampen innad i Storbritannia som avgjør, uten EUs lammende overbygning. Også kampen om rasisme må føres nasjonalt om den skal unngås.. Når seriøse britiske bedrifter konkurreres ut av bedrifter med underbetalt arbeidskraft og ingen kan gjøre noe som helst, så gir det grobunn for rasisme. Lederen for Labourleave Hopkins sier at det ikke er innvandring i seg sjøl som fører til lønnsdumping, men måten det skjer på. Gjennom bemanningsselskap og omdøping til selvstendig næringsdrivende. Vernet av EU-regler. Jeg mener rett og slett det ikke er mulig å hindre sosial dumping innefor EUs regelverk.

For meg er saken enkel. Et opprør mot eliten er bra. Et svekket EU er bra. En sterkere EU-motstand er supert. At klassekampen i Storbritannia kan skje uten EUs markedsliberale spilleregler er nødvendig.

Og her i Norge vil EØS-debatten igjen komme på dagsorden. En sann glede for en norsk EU-motstander. Storbritannia har vist at det umulige også er mulig.

Arne Byrkjeflot

Forrige artikkelSyrias president Assad mener det beste er å få flyktningene hjem
Neste artikkelEØS, traume, tabu og katarsis