Forsvarsplanen – Norge blir totalt underlagt USAs militære kontroll

35
USAs militærmateriell har flommet inn i Norge.

Regjeringa har lagt fram den nye forsvarsplanen. Den betyr en opprustning uten sidestykke. «Forsvarsrammen skal frem mot 2020 løftes til et nivå som ligger om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå og som over de neste 20 årene skal dekke et merbehov på om lag 165 milliarder kroner.» Men enda alvorligere: Planen betyr en fulstendig underkastelse under NATOs (les USAs) militære kontroll. Vi blir en framskutt base og i tilfelle krig kanonføde for USA.

NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge
NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge

«Norge er NATO i nord»

– Alt vårt materiell og vårt dyktige forsvarspersonell skal jobbe så sømløst som mulig sammen med våre allierte. Norge er NATO i nord – derfor styrker vi også ytterligere vår innsats nettopp der, sier forsvarsministeren.

Eller som det står i forsvarsplanen (side 6):

Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes ytterligere, og det må tilrettelegges for NATO-aktivitet og – nærvær i Norge.

Og videre på side 83:

Det er et mål for regjeringen å tilrettelegge for øving og trening for allierte og partnere i Norge. På denne måten bidrar Norge til at allierte styrker evnen til å operere under norske klimatiske og geografiske forhold, og øker dermed troverdigheten i de kollektive forsvarsgarantiene ved krise eller væpnet konflikt. Et høyt nivå av regelmessig alliert tilstedeværelse skaper en stabiliserende normaltilstand i fredstid, som bidrar til troverdig avskrekking og forsvar.

Regjeringa går inn for en betraktelig utvidelse av forhåndslagring av amerikansk militærutsyr i Norge:

Regjeringen anbefaler å videreføre Vertslandsstøttebataljonen for understøttelse av US Marine Corps’ forhåndslagre i Trøndelag, og flytte Colocated Operating Base (COB)-lageret for kampfly fra Bodø til Evenes og COB-lageret for tankfly fra Sola til Rygge. COB omfatt er forpliktelser til å
understøtte allierte flyforsterkninger. Lagrene gir mulighet for hurtig mottak av amerikanske kampfly og tankfly.

(En bemerkning på sidelinja: Er det dette hele sirkuset om Rygge har handlet om?)

nato schengen

USA vil ha et «militært Schengen»

Hensikten med regjeringas planer blir tydelig når man ser på hva USA ønsker å få i stand. Dette er hovedtema på det kommende NATO-toppmøtet, og det er beskrevet i en artikkel i Foreign Affairs, som er tidsskriftet til Council on Foreign Relations. Artikkelen er skrevet av Elisabeth Braw og har tittelen: A Schengen Zone for NATO. Hun skriver:

NATO’s member states are willing to defend one another, and they have the troops and the equipment to do so… But one thing frustrates commanders even more: the arduous process of getting permission to move troops across borders… At their upcoming summit in Warsaw, NATO members will discuss joint responses to Russian aggression, and they are likely to agree to station four battalions—totaling about 4,000 troops—in the Baltic states and Poland. But with Russia forming two new divisions in its western military region, which borders the Baltic states, 4,000 forward-stationed troops may not be enough to deter a potential attack.

Moving troops across Europe requires permission at each border… But military commanders, hoping for more progress—and more uniform progress across Europe—are arguing for an EU-inspired military Schengen. The Schengen Agreement, in place since 1996, allows passport-free passage between the 28 European countries that are part of the arrangement… With a military Schengen in place, NATO troops and equipment would be able to cross NATO borders to their destination the same way EU citizens do: without having to show permits.

Så USAs kommandanter i Europa er frustrerte over at det finnes nasjonalstater som de må spørre om lov for å få flytte troppene sine rundt omkring over landegrensene. Dette akter de å gjøre noe med, og det formelle vedtaket.

NATO-møtet vil også opprette fire rullerende brigader der styrker fra ulike NATO-land veksler på å opererere, og med NATO-Schengen på plass vil de kunne operere over hele Europa. Det kan altså i prinsippet bli styrker fra Tyrkia som rykker inn på baser i Nord-Norge.

Forsvarsplanen er ikke noe annet enn en total underordning av Norge under denne strategien. Planen gir ikke mening for noe slags forsvar av Norge, men den gir absolutt mening som ledd i en all-europeisk militær framrykking fra USAs side.

USAs militærmateriell flommer inn i Norge
USAs militærmateriell flommer inn i Norge

På nettsidene til US Marine Corps er Marine Corps Prepositioning Program-Norway (MCPP-N) kort og nøkternt presentert. Det tunge amerikanske militærmateriellet rulles inn i Norge, og vi vet nå at det vil bli betjent av rullerende NATO-styrker.

Denne strategien gjør Norge til en framskutt militærbase for USA i en kommende krig mot Russland og det gjør oss til kanonføde.

Det er på tydeligvis høy tid å skape en folkebevegelse for å få Norge ut av NATO.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Det blir kanskje vanskelig å lage en ny folkebevegelse når SV er «for Nato» og Aps nylig avgåtte leder er Natos fremste toppbyråkrat(leder). Det er enorme summer som Norge skal bruke å forsvaret de neste årene, hvor mye tilfaller oss innenlands eller blir det bare brukt på kjøp av amerikanske våpen? Slik jeg oppfatter situasjonen er det jeg vil kalle det folkelige forsvaret en saga blott, det som gjenstår er et robotisert forsvar, som er kjempedyrt og stadig må fonyes, kjøpes nytt fra amerikansk forsvarsindustri. Forsvaret blir overlatt til noen få spesialister og vi er i praksis forsvarsløse å det lokale plan? Uten å ha satt meg inn i saken lurer jeg på om noen av mine merknader kan stemme?

  • Kjell Johansen, jeg tror du har rett i mye av hva du sier. Selv om vi øker forsvarsbudsjettene er ikke fokuset på nasjonalt forsvar, men innsatsforsvar for Nato. Materiellanskaffelsene, særlig kampflyene er bevis godt nok for det.

   Jeg er uenig med Steigan i at denne planen er «en opprustning uten sidestykke». Vi brukte langt mer penger på forsvar under den kalde krigen, ca. 3% av BNP mens vi nå i beste fall vil komme opp på 2% ettersom jeg har forstått. Forskjellen er hva pengene brukes til, nasjonalt forsvar eller innsatsforsvar for Nato. Det er betegnende at HV foreslås kuttet med mange tusen mann; en forsvarsgren som koster bare 3% av forsvarsbudsjettet som en HV-soldat påpekte i gårsdagens VG. HV kan kun brukes innenlands og er et reint territorialforsvar utstyrt med lette våpen, altså skal det nedprioriteres. Muligens liker heller ikke makteliten den densentralisering av stridskrefter som HV representerer.

   • Jeg tror jeg har rett i det der med «en opprustning uten sidestykke», men jeg har ikke tallene her. Det var 3% i et mye lavere budsjett. Det er en ting. Vi skal gå fra 1,5% til 2% i et voksende budsjett. Det kan godt bety 40% i kostnader. Dette skjer til en mye mindre hær enn vi hadde for 30-40 år siden. Jeg tror ikke vi har hatt en tilsvarende vekst/opprustning tidligere.

 2. Vi bør kanskje håpe at Trump blir president. Jeg ser for meg at det vil bli lettere å få med seg «venstresiden» da.

 3. «Forsvarsplanen – Norge blir totalt underlagt USAs militære kontroll»

  Fin overskrift – og kall meg enkel, men jeg trodde det i praksis har vært tilstanden siden 1949?

  Siden 1380 har Norge hatt selvstendig utenrikspolitikk i ca. 35 år – 1905-1940.

  Enig i at det godt kan være på tide med selvstyre igjen. God idé.

  • Jeg er ikke overbevist om at vi hadde selvstendig utenrikspolitikk etter 1905. Stormaktene den gangen satte sine betingelser for at vi skulle få skilsmisse fra Sverige. Den tyske keiseren var visstnok fornøyd så lenge Norge ble kongedømme i stedet for republikk (som flere av de norske politikerne ønsket), men hva med den britiske?Vi fikk en konge som de kunne godta, attpåtil gift med en engelsk prinsesse, men det virker som om vi også, i hemmelighet, måtte love evig troskap til britene (dernest den anglo-amerikanske alliansen). Min far, f. 1919, sa en gang ang. 1905 at «de gamle» sa at vi hadde fått vår frihet, men den kostet oss dyrt. Hva de hentydet til visste han ikke, men historien viser vel at vi aldri har hatt full frihet. Vi pleier å gjøre det vi får beskjed om…

 4. Argumenter for kansellering av F 35-kjøpet er muligens en god start?
  Astronomiske kostnader over mange tiår! Se hva Libyabombingen og med det destabilisering av en hel region.har ført til av skade ! Hvilken troverdighet og har Høyre (som har forsvarsministeren (og statsministeren)) innen forsvarspolitikk som også ville være med i Irak-krigen som bygde på en løgn om masseødeleggelsesvåpen?

  Rødt har stans av kjøp av kampfly i sitt program, håper inderlig de tør å løfte dette fram i valgkampen 2017. Småpartiene på Stortinget pirker bare borti kjøpet med å antyde små reduksjoner i antall fly, i samsvar med budskapet i bokutgivelsen: «Forsvar eller angrep» av Sandnes/Eliassen.

  Destabiliseringspolitikken til Obama/Kerry/Clinton under dekke av en slags R2P-ånd gjør også de små NATO-medlemmene til destruktive aktører der de lærer og gjentar hva de skal være imot og dett er dett. NATOs «eierskap» i de store norske partiene er alene et godt argument mot F35-kjøp..Den manglende kidekritikken i Norge dette årtusenet om Afghanistan, Irak, Libya og Syria osv. forteller tydelig hvorfor Norge ikke bør inneha jagerfly.

  Alternativet til fly er handel og samarbeid med våre naboland og oppbygging og styrking av gjensidig nyttig infrastruktur. En viktig hjørnestein er lokalt forsvar. En siste hjørnestein kan være «mer demokrati og mer åpenhet»!

  • Argumenter for kansellering av flykjøpet burde vært en god start, for disse argumentene står som vi vet i kø.

   Men jeg tror vi må satse på generell krigsmotstand og sjølråderett/ alliansefrihet, og rett og slett motvilje mot å være NATO-spydspiss med vikarierende motiver i imperialistiske kriger. Så får heller F-35 komme sekundært som en del av diskusjonen om vårt reelle forsvarsbehov. For vi får aldri noensinne Ine Søreide Tei & Co til å innrømme noe suspekt med det flykjøpet, det er låst. Det har vært låst siden liksom-anbudsrundene der andre leverandører trakk seg etter hvert som det ble opplagt at det ikke var noen ekte konkurranse for dem om Norges oljerikdom i denne runden. Det er ikke mulig med noen åpen diskusjon om de skandaløse aspektene ved flykjøpet, til det er det alt for mange penger inne i bildet. Hvor disse pengene egentlig blir av, og hvorfor, har vi ikke råd til å se nærmere på uten å pådra oss sterk kognitiv dissonans, så det er rett og slett hevet over kritikk. Alt det problematiske med dette valget er til det kjedsommelige påpekt og grundig dokumentert av kritiske røster allerede, men det besvares jo aldri med annet enn den ferdiglagde reklamesnutten Søreide har pugget og lirer av seg på kommando hver gang. Hvis noe bare er dyrt nok, er det alltid verd prisen, da kunden ikke har råd til å klage uten å se fryktelig dum ut både i speilet og ellers.

   F-35 er altså et for godt argument til at vi får lov å bruke akkurat det. Vi bør imidlertid aldri la en mulighet gå fra oss til å påpeke flysvindelen, men den vil dessverre i beste fall bare langsomt og etter hvert kunne anvendes som brekkstang på opinionen.

   Vi må nå rett til kjernen; at vi er livredde for å bli ofret som folk og nasjon i et farlig krigsspill, og at vi slett ikke er klare til å bidra i flere skitne og dødelige operasjoner mot land langt unna som ikke har gjort oss noe vondt.

   • Troen min på F35 som god valgkampsak bygger på at det også har elementet som Norges største fastlandsinvestering i seg. Det brede lag bryr seg om økonomi!
    At man møter ferdigkonstruerte kommandoer er å regne med men som vist i Dagsnytt18 på fredag(https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56061716/17-06-2016#t=7m44s) fra ca. 16:00 sliter forsvarsministeren i møte med motargumenter, her fra Norges Fredsråd..Politikerne i NATO-menigheten bør settes i situasjoner der de må forsvare Libyabombing eller islamiststøtte i Syria så ofte som mulig.
    Enhver mulig framtidig bruk av av F35 i destabilisering kan og bør møtes med et Libysk flagg! Dette er enda mer troverdig dersom man har vært tydelige motstandere av hele kjøpet.

    • Ok, intet bør forbli uprøvd, og F-35 må vi jo snakke om før eller senere uansett, så det er vel ikke enten-eller. Men litt av problemet er at den offisielle retorikken langt på vei, i ulne vendinger, faktisk selv tar høyde for at flyet er en flygende,sårbar rakettrampe som nesten bare egner seg til akkurat sånne Libya-aktige oppdrag, gjennom å vise til våre allianseforpliktelser og at krigføring i Afrika og på den arabiske halvøy/ i Midt-Østen liksom er å anse som en del av et preventivt, globalt forsvar av oss og våre allierte. Og med det som utgangspunkt vil de lettere kunne fortsette å forsvare den eskalerende prislappen som svar på forsvarets uttalte behov for mer penger og utstyr. Selv om du nok har rett i at folk bryr seg litt om økonomi, i hvert fall hvis «staten sløser med skattepenga mine». Man kunne selvfølgelig prøve å presse dem mer på dette punktet om fjernforsvar, og evt. kontre med argumentet om flyets ubrukelighet til lokalt forsvar av norsk territorium dersom de forsøker å tone ned igjen «angrep-er-det-beste-forsvar»-logikken under press. Dette er jobben MSM burde gjort, men ikke gjør. Uansett gir perspektivet nok en innfallsvinkel til spørsmålene om ukritisk å sponse det amerikanske våpenindustrielle kompleks, være blindt redskap for aggressiv NATO-politikk og vår tilknytning til alliansen som såden og der i gjennom vårt medansvar for andres lidelse og død.

    • Takk for lenken til innslaget i Dagsnytt 18. – Nyttig.

     Særlig interessant er Navarsetes kritiske svar (ved 21 min.) til Ine Marionette Titten Teis forsvar om at Norges deltakelse i angrepet på Libya var resultat av «debatt i demokratiske fora»: «Kor demokratiske dei avgjerda er i forhold til Stortinget, det har eg stilt spørsmål om, óg når eg sjølv satt i regjering – og det gjer eg no.».

   • Hei.
    Jan Haarstads innlegg på derimot,
    er lesverdig og relatert til dette:
    » Det nye landet Norwayistan»
    Ellers anbefales boken» Changing commands».

   • «AF», Du har helt rett i påpekelsene der. Bra sagt.

    «[V]i må satse på generell krigsmotstand og sjølråderett/ alliansefrihet». – Og underveis huske på at det er nettopp krigsmotstand «krigerne» er mest mot, for å holde sine økonomiske forsyningslinjer i gang. Krigshissingen er ikke primært mot militære «fiender», men mot at det skulle bryte ut fred og fordragelighet. Fredelighetens klarhet ville da fremvise verdens, og særlig «vestens» – USA-NATOs – urettferdighet og morderiske korttenkthet, på alle bauger og kanter. Bløffen om at vi kan materielt vokse oss ut av urettferdighetene ville stå grelt avslørt. Det ville være mye verre for maktstrukturenes forvaltere («lederne»/»elitene») enn krig.

    I fred og samfunnsro ville all urimelighet synes. Det er en viktig grunn bak kapitalismens vekstkrav og krigskrav. – Selverkjent eller ikke.

    Nå står krigsvekstkrav steilt opp mot Biosfærens vekststopp-krav. Menneskelover mot naturlover, enkelt sagt. – Og vi ser fortløpende hva/hvem som er sterkest: Menneskearrogansen mot Naturen har selvfølgelig tapt. Og maktprofitørene er derfor eskalerende desperate.

    Frontingsdukker som Ine Marionette Titten Tei er, trass i selvstendig ansvar, i denne sammenhengen helt maktløse. De kan minimalt trekke tilbake i trådene som trekker i dem.

    Krigsmotstand er altså hovedfienden for alle maktprofitører. – Det er veldig viktig å vite om hele tiden.

    Det vil også si «maktprofitører» som oss selv. Dette – at alle nordmenn (med borgere i USA-NATO og andre militærovergripende land) er med på maktprofitteringen i verden – utgjør vår tids uhyrlige «kognitive dissonans» (tidligere kjent som «løgn» og «livsløgn»).

    «Det er ikke mulig å få noen til å forstå noe, så lenge livsgrunnlaget deres avhenger av at de ikke forstår det.» – Upton Sinclair, parafrasert.

    Det er opp til oss selv som ser dette å lede tilstanden(e) over til fred og samfunnsro. Det lar seg gjøre. Men alle menneskelige vekstmakt-begunstigede (inkludert tildels oss selv, når ubehaget trykker) vil være motstandere. Krigsvekstmakten gir seg for rasjonelle argumenter bare når argumentasjonen er koblet til motmakt – tilsier empirien. Da er likevel ord reell makt. Naturlovene og biosfærens krefter vil være våre sterkeste allierte.

    Skal vi begynne?

    • PS. Krigsmotstandere / fredsforkjempere er aldri alene. Tvert i mot. Naturlovene som søker stabilitet og likevekt – oppsummert kalt «Gaia» av James Lovelock – er alltid «på parti» med fred og harmoni. Vi er selv vokst ut av disse naturlovene, og er lykkeligst når vi – individuelt og kollektivt – opptrer i samsvar med dem.

     Det er evnene våre til å streve for slikt samsvar med naturpremissene våre, som kan villedes og avledes til å streve mot harmoni i samfunn og Natur.

     Her et dagens eks. på at fredsstrevet alltid pågår:
     «One of biggest protests in 2 decades: Over 50,000 Okinawans gather for anti-US military rally»
     Jf. https://www.rt.com/news/347325-okinawa-protest-us-military/

     «Okinawa hosts about 75 percent of all US military installations in Japan, and is an important geopolitical outpost for Washington allowing to project power in the region that neighbors China and the Southeast Asia.»

  • Vi må ha begge deler.

   Konspirasjon: Lat.: conspiro/ conspirare – Å puste sammen (med), sam/ med-puste/ -blåse. Hist.: Blåse i hornene sammen.

   Som konkludert i en tidligere tråd, det har alltid vært noe suspekt med korpsmusikk. Skottene er vel de som har dradd den aller lengst, med sine fryktinngytende sekkepipetropper helt foran i felttoget for å skremme kampmoralen ut av fienden før fektningene i det hele tatt er kommet i gang.

 5. Av og til dukker det opp setninger som utilsiktet sier alt om den nåværende politiske situasjonen i Norge. Terje Sannerud skriver: «Rødt har stans av kjøp av kampfly i sitt program,håper inderlig de tør å løfte dette fram i valgkampen i 2017.»
  Sannerud bør komme i hu at Rødts sentrale broderparti er Syriza som knytter Hellas nærmere USA-Nato-Israel.Jeg har ikke sett noen melding om at de nære partirelasjoner er brutt. På søking etter hva det tenkes i Rødt,tror jeg Ronny Kjelsbergs angrep på Pål Steigan i Klassekampen for en tid tilbake er et viktig studiedokument.
  Såfremt det var noen venstreside i Norge ville man naturligvis i valgkampen i 2017 løftet fram amerikaniseringen av det norske forsvaret som den sentrale politiske kampsak.
  At man skal gå rundt å håpe på noe sånt, forteller bare at vi står foran et nedbrent bål. Det kommer aldri til å blusse opp igjen.
  Som Pål framhever: en ny-begynnelse på Nato ut av Norge, kan være fundamentet for en politisk mentalitetsendring.

  • Rødt står foran valget i 2017 opp til prøve, de må velge om de ønsker å være en sikkerhetspolitisk opposisjon der argumentene er mange og gode eller konsentrere seg om forskjellsNorge der de konkurrerer med AP, KrF, og SV. Noen ganger må man kanskje satse på den hesten som stiller til start selv om den starter på store tillegg og lett lar seg sjenere til galopp til skrik fra tribunen? Også om lignende hester har tapt før?
   Det er mange unge politikere i dagens ledelse.
   Støtten til Syriza kan vel også bero på behovet for å tro på suksesser andre steder som dermed døver den kritiske sansen?

   Noen motsetning til å blåse liv i en Norge ut av NATO/NATO ut av Norge- kampanje/organisasjon er det ikke verken å problematisere F35-kjøp eller å bruke stemmeseddelen i september neste år. Steigan.no forteller og har fortalt mye om hvorfor NATO med sine største nasjoner er et problem for verden. Uansettt trengs det noen tøffe negler til å lede dette viktige motbakkeløpet!

 6. Jeg har hatt lite tilgang til internett i det siste, og har vært nødt til å å bruke MSM. Som vanlig er de helt ubrukelige. (Men papiravisene kan i det minste kastes i veggen!). Kerry dro til Svalbard den 16. juni. Alle de borgerlige avisene, fra Aftenposten til Klassekampen skriver om hans besøk, men de fremstiller det som at han drar dit utelukkende fordi han er svært bekymret for klimaet. (Klassekampen: ‘Kerry får klimaoppdatering fra forskere på Svalbard’ Aftenposten: John Kerry fikk se klimaendringene)

  Den virkelige grunnen for hans besøk er selvsagt at han besøker SvalSat i Ny Aalesund. Dette ‘forskningsanlegget’ er et svært viktig militæranlegg i rakettkrigen mot Russland. Anlegget er åpenbart så imponerende at alle de store militærfolkene fra USA drar dit for å ta det i øyesyn.

  Sjefen for forsvarskomiteen og en av verdens mektigste menn, John McCain, var der i fjor. Da ble saken beskrevet i pressen som om det var en ufarlig gammel mann som dro på kosetur og at norske politikere bare var med ham for å være høflige.

  Ikke et ord om dette (som jo er svært åpenbart) i dinosaur-pressen.

 7. «Det er på tydeligvis høy tid å skape en folkebevegelse for å få Norge ut av NATO.»

  Lykke til. Nordmenn er så hjernevasket av Putin-demoniserende, Russland-svartmalende krigspropaganda fra MSM, at å få dem til å ønske seg ut av NATO er like utenkelig som å få norske spesialsoldater til å unnlate å trene opp IS og al-Qaida.

  Nordmenn flest er like begeistret for NATO som de er for amerikansk utenrikspolitikk generelt. Nordmenn kommer aldri til å våkne, men graver seg bare dypere og dypere ned i NATO-hengemyra. Nordmenn flest applauderer jo kjøpet av de ubrukelige F-35-flyene, som aldri blir flyvedyktige — heldigvis, får man kanskje si.

  Det er bare å ta en kikk på Kjelsberg, Tjomlid, Færseth, Braanen og den store folkebevegelsen de representerer. Så skjønner man hvor fåfengt det er å få nordmenn til å våkne opp.

  • Og hadde nå mot formodning nordmenn flest våknet opp, ville det ikke hatt noen innvirkning på politikken uansett. For politikerne jobber ikke for folkets interesser. De jobber for interessene til NWO-kabalen. Man kan stemme og «velge inn» «idealistiske, snille» politikere så mye man vil, men så snart de kommer seg på Tinget, jobber de for CIA.

   «Nordmenn flest applauderer jo kjøpet av de ubrukelige F-35-flyene, som aldri blir flyvedyktige — heldigvis, får man kanskje si.»

   Ja, i det minste blir disse flyene stående på bakken. Og der klarer de ikke gjøre så stor skade heller, noe som er gledelig. At Norge blir bankerott som følge av kjøpet, må vel også betraktes som positivt.

 8. Å melde Norge ut av NATO vil gjøre oss sårbare for satanist/nazistyrker, dvs. styrker ledet av psykologiprofessorer. De har styrker i alle land på kloden, unntatt Jordan, og når de slår seg sammen vil de være en formidabel styrke. Norge vil være et prioritert må for disse styrkene.

  På den annen side må Norge ha anledning til å avvise NATO-styrker dersom de er infisert av psykologer og deres klonende professorer som har hjernevasket soldater og påført dem et fiendebilde som tilhører bakvendtland der hellige, spesielt kristne, er hovedfienden.

 9. KZs defaitisme. Jeg pleier faktisk å være på linje med KZs virkelighetsoppfatning,men den konklusjonen han trekker om Nato ut av Norge-ideen, er feilaktig. -Det manglet ikke på folk som forut for 9 april 1940 hevdet at Norge var i stor fare,men selvfølgelig ignorert etter alle kunstens regler – den gang som nå. Men når norskingene hadde fått nazistene inn i stua og på tunet, viste de seg kampvillige.
  Hvis du ser på forsida av Aftenposten i dag (19.6) så har jo det norske CIA-New World Order allerede startet krigen mot Russland. Rene militære arbeidsuhell kan frambringe den i nærmeste framtid. Som Kåre Wahl påpeker: noe av det første som vil skje er at Vardø-radaren blir blåst vekk og da blir det faktisk helt umulig å fortsette noen norsk søvn.
  Å starte en Norge ut av Nato-bevegelse nå – selv med få aktivister – kan være kimen til et nettverk som kan ha en større funksjon når Vardø-radaren ligger i havet.

 10. Ja la oss meld oss ut av Nato. Høres ut som en kjempeide!

  Vi snakka hele tia som om at krig aldri kommer til å skje her. Men faktum e at det kriges mange plassa i verdn og det kan like godt oppstå her. Bare se på historien… E veldi greit da å ha masse allierte som har en pakt om å førsvar kverandre når suverenitetn blir krenka. Norge treng Nato!

 11. Men vent nå…først mener du at anslagene til nytt forsvarsbudsjett er for høye, og så vil du gå ut av nato? Et forsvar utenfor NATO (dvs. om man skal ha et forsvar i det hele tatt, da) må nødvendigvis alene kunne hevde norsk suverenitet, og dermed koste enormt mye mer. Og den svenske modellen er ikke noe å trakte etter. De har i prinsipp ikke noe forsvar i det hele tatt og er dessuten alliert via Lissabon-avtalen.

 12. Det ser ut for at vi får et stadig tettere nordisk samarbeid innen forsvaret. For å komme helt i mål hær, med tanke på vårt noe usikre kjøp av F-35, bør vi tillate at vi har baser for finske,svenske,franske,tyske og engelske fly her i Norge. Flyteknikere følger selvfølgelig med på lasset. Et slikt samarbeid må passe vår forsvarsevne bedre, og bør bli vesentlig billigere enn usikre framtidige kjøp. Hilsen Guttorm, en gang verdensmester i artilleri (155mm)Sierrabatteriet NHLF

 13. Dette håper eg ikke skjer. Min mening er at dette med at USA vil ha sine styrker nærmere de allierte som eg mener er Russland. Er fordi at at USA som elite styrkren i værden er, som finansierer begge sider av de fleste kriger i verden for å få en profitt ut av det er sykt. Elite styrken som står bak 9/11 og mye andre ting gjør det kun for å få folket med seg til å starte en krig der elite styrken kan tjene en haug med penger på det og undertrykke virkelig historie for menneskeheten er sykt. Som eg har oppfattet så er Russland det eneste lande eg vet som står imot denne elitegruppen som består av USAn NATO, EU og andre. Men mest USA. Så derfor står eg imot krig og med de allierte som vil fram til slutt på krig og sannhet til folket om space og moon bases og videre. Folk ar en sannhet i vente som de vil få vite om, om en stund.

 14. […] I scenarioet med full krig med Russland er det meningen at Norge skal kunne bruke F-35-flyene, som bygges for å unngå radar, til å rette angrep mot mål inne på russisk territorium, samt å angripe russiske jagerfly og marinefartøyer i Barentshavet. Dette bekrefter at norsk forsvar legges om til å skulle kunne være en del av NATOs angrepsstyrker mot Russland. […]

 15. Uten NATO hadde vi sannsynligvis vært under russisk styre. Uten NATO har vi ingen til å hjelpe oss. NATO er vår eneste sikkerhet. Forstår at noen ønsker et russisk Norge og som mener at NATO og USA er roten til alt ondt. Men et Norge uten NATO da er vi dødsdømte. Putin har planer om å angripe Gotland og Spitsbergen. Det er for sent å be om hjelp når Russeren står på dørterskelen. Selv om mange hater USA og NATO har vi ingen andre som kan hjelpe oss, da får man heller samarbeide så godt man kan.

 16. […] Forsvarsplanen av 2016 betyr en opprustning uten sidestykke. «Forsvarsrammen skal frem mot 2020 løftes til et nivå som ligger om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå og som over de neste 20 årene skal dekke et merbehov på om lag 165 milliarder kroner.» Men enda alvorligere: Planen betyr en fullstendig underkastelse under NATOs (les USAs) militære kontroll. Vi blir en framskutt base og i tilfelle krig kanonføde for USA. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.