Forsvarsplanen – Norge blir totalt underlagt USAs militære kontroll

0
USAs militærmateriell har flommet inn i Norge.

Regjeringa har lagt fram den nye forsvarsplanen. Den betyr en opprustning uten sidestykke. «Forsvarsrammen skal frem mot 2020 løftes til et nivå som ligger om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå og som over de neste 20 årene skal dekke et merbehov på om lag 165 milliarder kroner.» Men enda alvorligere: Planen betyr en fulstendig underkastelse under NATOs (les USAs) militære kontroll. Vi blir en framskutt base og i tilfelle krig kanonføde for USA.

NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge
NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge

«Norge er NATO i nord»

– Alt vårt materiell og vårt dyktige forsvarspersonell skal jobbe så sømløst som mulig sammen med våre allierte. Norge er NATO i nord – derfor styrker vi også ytterligere vår innsats nettopp der, sier forsvarsministeren.

Eller som det står i forsvarsplanen (side 6):

Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes ytterligere, og det må tilrettelegges for NATO-aktivitet og – nærvær i Norge.

Og videre på side 83:

Det er et mål for regjeringen å tilrettelegge for øving og trening for allierte og partnere i Norge. På denne måten bidrar Norge til at allierte styrker evnen til å operere under norske klimatiske og geografiske forhold, og øker dermed troverdigheten i de kollektive forsvarsgarantiene ved krise eller væpnet konflikt. Et høyt nivå av regelmessig alliert tilstedeværelse skaper en stabiliserende normaltilstand i fredstid, som bidrar til troverdig avskrekking og forsvar.

Regjeringa går inn for en betraktelig utvidelse av forhåndslagring av amerikansk militærutsyr i Norge:

Regjeringen anbefaler å videreføre Vertslandsstøttebataljonen for understøttelse av US Marine Corps’ forhåndslagre i Trøndelag, og flytte Colocated Operating Base (COB)-lageret for kampfly fra Bodø til Evenes og COB-lageret for tankfly fra Sola til Rygge. COB omfatt er forpliktelser til å
understøtte allierte flyforsterkninger. Lagrene gir mulighet for hurtig mottak av amerikanske kampfly og tankfly.

(En bemerkning på sidelinja: Er det dette hele sirkuset om Rygge har handlet om?)

nato schengen

USA vil ha et «militært Schengen»

Hensikten med regjeringas planer blir tydelig når man ser på hva USA ønsker å få i stand. Dette er hovedtema på det kommende NATO-toppmøtet, og det er beskrevet i en artikkel i Foreign Affairs, som er tidsskriftet til Council on Foreign Relations. Artikkelen er skrevet av Elisabeth Braw og har tittelen: A Schengen Zone for NATO. Hun skriver:

NATO’s member states are willing to defend one another, and they have the troops and the equipment to do so… But one thing frustrates commanders even more: the arduous process of getting permission to move troops across borders… At their upcoming summit in Warsaw, NATO members will discuss joint responses to Russian aggression, and they are likely to agree to station four battalions—totaling about 4,000 troops—in the Baltic states and Poland. But with Russia forming two new divisions in its western military region, which borders the Baltic states, 4,000 forward-stationed troops may not be enough to deter a potential attack.

Moving troops across Europe requires permission at each border… But military commanders, hoping for more progress—and more uniform progress across Europe—are arguing for an EU-inspired military Schengen. The Schengen Agreement, in place since 1996, allows passport-free passage between the 28 European countries that are part of the arrangement… With a military Schengen in place, NATO troops and equipment would be able to cross NATO borders to their destination the same way EU citizens do: without having to show permits.

Så USAs kommandanter i Europa er frustrerte over at det finnes nasjonalstater som de må spørre om lov for å få flytte troppene sine rundt omkring over landegrensene. Dette akter de å gjøre noe med, og det formelle vedtaket.

NATO-møtet vil også opprette fire rullerende brigader der styrker fra ulike NATO-land veksler på å opererere, og med NATO-Schengen på plass vil de kunne operere over hele Europa. Det kan altså i prinsippet bli styrker fra Tyrkia som rykker inn på baser i Nord-Norge.

Forsvarsplanen er ikke noe annet enn en total underordning av Norge under denne strategien. Planen gir ikke mening for noe slags forsvar av Norge, men den gir absolutt mening som ledd i en all-europeisk militær framrykking fra USAs side.

USAs militærmateriell flommer inn i Norge
USAs militærmateriell flommer inn i Norge

På nettsidene til US Marine Corps er Marine Corps Prepositioning Program-Norway (MCPP-N) kort og nøkternt presentert. Det tunge amerikanske militærmateriellet rulles inn i Norge, og vi vet nå at det vil bli betjent av rullerende NATO-styrker.

Denne strategien gjør Norge til en framskutt militærbase for USA i en kommende krig mot Russland og det gjør oss til kanonføde.

Det er på tydeligvis høy tid å skape en folkebevegelse for å få Norge ut av NATO.

 

Forrige artikkelSaudi Arabia vil ha full krig i Syria
Neste artikkelCIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).