Syria, 6 dager i april 2016

11
Palmyra er påført store skader av IS (Foto: Roald Aune)
Roald Aune
Roald Aune

En gruppe på 7 fredsaktivister fra 3 verdensdeler hadde fått visum til å besøke Syria i 6 dager i april 2016. Fra Damaskus ble Homs, Sweida og Palmyra besøkt på dagsturer. Damaskus ble opplevet som nesten uvirkelig med blide folk i gatene, stor stemning på restaurantene der god mat ble inntatt med arak og vannpiperøyking som om ingenting hadde skjedd i landet. Framfor alt kjentes Damaskus trygt ut, selv med opprørere bare noen kilometer unna i forstaden Ghouta, men hyppige kontrollposter minnet oss på krigens realiteter.

Den første dagen fikk vi møte Ali Heidar, forsoningsminister i den syriske regjeringen. Heidar er leder for et opposisjonsparti i Syria og heller ikke alawitt som presidenten, men tilhører ismailiene. Syria hadde for øvrig 30 registrerte trossamfunn i 2011.  Han snakket vesentlig om to emner, retur av flyktninger fra utlandet og forsoningsarbeid i Syria. Den største suksessen der var en avtale med opprørerne i Homs, som fikk forlate byen etter at de hadde nesten jevnet den med jorden med å sprenge bilbomber i byen. Nå var det 50 slike prosjekter på gang i Syria, Heidar understreket at for den syriske regjeringen var forsoning alltid det viktigste, hevn var aldri fruktbart.  Når det gjaldt flytninger som vendte tilbake til Syria, han ville ikke tallfeste, så ble de for det meste gitt anledning til at de vendte tilbake til sine hjemsteder der dette var mulig, og at mennesker som hadde kjempet for forskjellige sider nå fant seg i å leve sammen. Bare i de siste to dagene hadde 2000 flyktninger returnert til Palmyra og Quryates.

Delegasjonens besøk i Syria. Roald Aune ytterst til høyre.
Delegasjonens besøk i Syria. Roald Aune ytterst til høyre.

Heidar understreket at regjeringen ønsket alle flyktninger tilbake til Syria, og selv de som hadde brukt våpen mot regimet ville få amnesti unntatt ved grove krigsforbrytelser. Men hovedtyngden av flyktningene befinner seg i Syria, Damaskus har økt folketallet fra 3 til 8 millioner, Latakia fra 900 000 til over 3 millioner. Totalt er det over 9 millioner internt fordrevne i Syria som har flyktet til byer og områder kontrollert av regjeringen. Tilbakevendingen fra utlandet hadde skutt fart etter at Russland grep inn i krigen i september forrige år, uten at Heidar ville komme med tall.

Når en tenker på situasjonen for syriske flyktninger i Norge som vil vende tilbake er dette vanskeliggjort gjennom at Norge anerkjenner «opposisjonen» som legitim representant for det syriske folket, en opposisjon uten kontorer i Syria, uten kontroll i noen by i Syria, uten noe apparat for å ivareta folks behov. Så langt er det bare Tsjekkia som har forbindelser med styret i Syria, de andre landene i sentral og Vest-Europa er uten en reell samarbeidspartner i landet. Dette er meget oppsiktsvekkende i og med flyktningestrømmen som velter inn over Europa, der Tyrkia bruker syriske flyktninger i et spill for å skaffe landet fordeler. Om landene hadde samarbeidet med den syriske regjeringen hadde flyktningeproblemet kunnet fått et helt annet utfall, til det bedre både for syrere og folk i Europa.

Andre dagen var det parlamentsvalg i Syria, der deltagelsen var 58% av de registrerte stemmeberettigede, der en flora av partier og bevegelser deltok. Vi fulgte den katolske kirkens patriark til stemmeurnen, der han stemte sammen med den armenske kirkens overhode i Syria. Et skritt på veien mot mer åpenhet og medbestemmelse for det syriske folk.

homs ruins
Homs

HOMS

Homs er Syrias 3. største by, med 900 000 innbyggere nå mot 1.2 mill. i 2011. Byen var et sørgelig skue etter massive ødeleggelser fra opprørerne. Vi fikk møte borgermesteren som hadde vendt tilbake til Homs fra Dubai for å lede gjenoppbyggingen. Der gjenstår det mange års arbeid for å si det mildt. Men mest inntrykk gjorde det å besøke den lille jesuittkirken der den hollandske fader Frans hadde virket i neste 30 år. Da opprørerne inntok byen nektet han å flykte og levde i Homs inntil han ble brutalt skutt i hagen foran sin kirke. Fader Frans har gitt oss en rystende skildring av hvordan opprøret startet i byen. Under fredelige demonstrasjoner inntok krypskyttere stillinger på tak og drepte hensynsløst både demonstranter og sikkerhetsstyrker for å skape en krigssituasjon, disse var i oppdrag for Qatar. Qatar sørget også for at enorme mengder våpen ble sendt inn til opprørerne, mest våpen fra Libya der vårt eget land bidro til destabilisering.

SWEIDA

Sweida er en by med omland som har 600 000 innbyggere,  80 km sørøst for Damaskus. Det oppsiktsvekkende med denne byen er at den er helt uberørt av den fem år lange krigen. Opprørere hadde gjort noen forsøk på å komme seg inn, men hadde blitt enkelt nedkjempet.  Grunnen til det er at opprørerne overhodet ikke hadde støtte innen byen, den er 100% Assad-vennlig. Det var da heller ingen militære kontrollpunkter inne i byen.  Befolkningen består av 90% drusere, og det var i Sweida opprøret mot de franske koloniherrene startet i 1937. Nå hadde byen i tillegg omkring 500 000 flyktninger som uten unntak bodde i private hjem. Det var å bli hensatt i en god sinnsstemning å bli mottatt i husene til byens notabiliteter der vi til og med ble mottatt av en syrisk general. Drusisk gjestfrihet innbefatter at bedrestilte familier har gjesterom med åpne dører der farende kan ta inn gratis og få mat, uten at noen spør hvem de er! Bare dette dagsbesøket i denne verdenen så fjernt fra krigens daglige brutalitet og oppleve slik overstrømmende gjestfrihet var verdt hele turen, følte meg for første gang i mitt liv som en nordmann som blir spesielt nobelt mottatt i utlandet.  I det hele tatt en utrolig opplevelse så fjernt fra demoniseringen av det syriske regimet i vesten som mulig.

Palmyra er påført store skader av IS (Foto: Roald Aune)
Palmyra er påført store skader av IS (Foto: Roald Aune)

PALMYRA

Denne kjente turistperlen, kalt ørkenens brud, ble inntatt av IS i september i fjor mens amerikanske fly kretset over byen. 3000 IS-krigere ankom i en endeløs rekke Toyotaer og fikk ganske lett spill da byen var dårlig befestet, og den såkalte koalisjonen mot IS sin fremste representant beskyttet i stedet for å angripe IS. Palmyra ligger langt ute i ørkenen og har stor symbolverdi for Syria, men er militærstrategisk av mindre betydning. Befrielsen av Palmyra var en russisk ledet operasjon, muligens initiert av Putin selv som ville ha denne fjæren i hatten å smykke seg med. Vi måtte få tillatelse av russiske militære myndigheter for å komme inn i byen, ledsaget av en syrisk oberst. Vi var selvsagt de første fra vesten som var inne i byen etter frigjøringen. Russere hersket fortsatt men fikk et klart njet når vi spurte om å få ta bilder av de.

Det verste ødeleggelsen IS sto for var å sprenge Baal tempelet. En slik forbrytelse mot menneskenes felles kulturarv er utilgivelig og var et veldig trist skue. For øvrig er det mye av ødeleggelsene som kan restaureres. Syria er som kjent en betydelig del av den vestlige kulturs vugge, Damaskus er den eldste kontinuerlig bebodde by i verden, de første kirkene er i Syria (og Sør i Tyrkia). Vår kultur oppsto i Mesopotamia, som omfatter Tyrkia, Irak og Syria. Moderne vandaler som tolker en religion med store bokstaver skal ikke få ødelegge det. Syria vil alltid være landet der vår kultur har sin opprinnelse.

Krigen i Syria, tønnebomber og vestlig media

I fem lange år har det norske folk fått sine opplysninger fra noe som kaller seg Syrian Observatory for Human Rights. Denne organisasjonen ledes fra Coventry i England, et enmannsforetak av Rami Abdulrahman som er tilknyttet det muslimske brorskapet. Huset han bor i har en klesbutikk og dette observatoriet i kjelleren.  NRK har ukritisk pøst på med alskens propaganda som ingen etterprøver fra denne personen som er sterkt engasjert på opprørernes side. Et land som Qatar har brukt milliarder på propaganda mot det syriske regimet, og sto bak Caesar falskneriene, der en påstått avhopper skulle vise bilder fra torturerte i syriske fengsler. Nå viste det seg i ettertid at dette var bilder av falne soldater. Gassangrepet i Ghouta, en klassisk false flag operasjon i den hensikt å få med USA i krigen, var utført av tyrkisk etteretning med gass hentet fra Libya. URIX bruker reportasjer fra de såkalte hvite hjelmene som om det skulle være et lokalt Røde Kors mens det i virkeligheten er en Soros finansiert operasjon som skal brukes som propaganda mot regimet.  Slitk opplyser URIX ikke om. Leser en bare vestlig media om krigen i Syria framstår Assad som en brutal diktator, mens han i realiteten har enorm støtte i sitt hjemland. Sannheten tapes i krig, når det gjelder Syria så fordreies informasjonsflyten ytterligere ved at landet støttes av Russland, som er NATO og vestens store fiende for tiden.

Det grenser til det tragikomiske når NRK viser en reportasje fra Aleppo sin utkant og opprøreren NRK intervjuer forklarte det lave antallet som flykter til Tyrkia da med at folk ikke hadde råd til å flykte. Nei, de hadde ikke råd til å gå de få kilometerne til grensen. Sannheten er at områdene i Aleppo som opprørerne kontrollerer er tømt for sivile unntatt opprørernes familier. Det var fra Aleppo Human Rights Watch angivelig viste bilder av resultatet av tønnebomber, men det viste seg å være bilder fra Gaza.

Disse tønnebombene som det snakkes om er meget presise som brukes mot militære mål etter at det er sluppet flygeblad som har bedt sivilbefolkningen om å evakuere.  Dagen etter at russiske fly begynte sine tokter i september i fjor kunne vi lese om hundrevis av sivile tapstall, og slik fortsatte det. Virkeligheten er at det russiske flyvåpenet har smadret hundrevis av IS og Al-Nusra (Al Qaida i Syria) sine kontrollposter og befestete steder, og det er lagt grunn for ytterlige framgang for den syriske hæren.

Det er vanskelig fra et humanitært ståsted å begripe hvorfor vesten ikke deltar i Syria og Russland sin kamp mot terrorisme. Men grunnen er åpenbar, det er viktigere å bekjempe faren fra øst enn å bekjempe terror. Det er ikke russere som utgjør en trussel i Europas byer, det er terrorister som vender tilbake fra Syria. Men krigsindustri og politikere er avhengig av fiender for å kunne utfolde seg, slik har det alltid vært og vil alltid bli. Det lille landet Syria ønsker fred og forsoning. Ikke hevn og flere drap. Vil vi ikke hjelpe de med det?

tirsdag 26. april 2016

Roald Aune

 

KampanjeStøtt oss

11 KOMMENTARER

 1. Takk for rapport frå ei av sidene av Syria som knapt får plass i norske media. Når det er sagt, stiller eg meg skeptisk til at fotografiet frå det øydelagte Homs berre viser resultatet av det alskens såkalla opprørarar har gjort.

  Etter 2011 har det vori mange flyåtak mot Homs, utan eg har tatt vare på detaljane. Og USA, Saudi-Arabia osv. har vel ikkje levert fly til dei væpna gruppene dei held liv i.

  Og det er fleire enn einmannsforetaket SOHR som har rapportert om at Assad og allierte går til åtak på sivile. Eit eksempel frå Al Jazeera 13. desember 2015:

  «Air raids and rocket attacks on a Damascus suburb by Syrian government and Russian forces kill dozens of civilians.»

  Eg skulle ønskje at nokon som besøker Damaskus i tillegg tar innanlandsfly til grensebyen Qamishlo. Den knapt timelange turen kostar ikkje stort. Dette er største byen i Rojava – den sjølvstyrte kurdiske delen av Syria. Det er ikkje så stor stemning på restaurantane i det fleirkulturelle Qamishlo som i Damaskus, men det er lett å kome i snakk med folk. Dei siste åra har det i hovudsak vori fredeleg i Qamishlo. Sjølvstyrerådet i Jezire kanton valde i 2012 ei mild linje overfor regjeringa i Damaskus. Derfor har regjeringa framleis kontroll med flyplassen i Qamishlo og litt av byen.

  Erling Folkvord, som siste månaden har vori i nordlege Syria og nordlege Irak.

  PS. Tilbake til Homs. Det er 2016 som gjeld no, men vi bør heller ikkje gløyme februar 1982. Regjeringsstyrkane knuste da eit langvarig opprør frå Den muslimske brorskapen. Ingen veit kor mange som vart massakrert med den daverande Assad sine tanks eller på andre måtar. Robert Fisk som besøkte Homs fleire gonger, kom først med eit anslag på 10 000. Han brukte høgare tal seinare.

   • Eg går ut frå at du siktar til trefningane i Qamishlo som ifølgje kuriske Firat News starta 20. april. Firat har oppgitt at regjeringsstyrkane gjekk til åtak og at 31 regjeringssoldatar mista livet før det vart gjort avtale om våpenkvile. Firat oppgir og sivile tap og kor mange soldatar som mista livet på den kurdiske sida. Summen var over 20. Har syriske kjelder gitt opplysningar om korleis kampane starta?

  • Jeg trodde først det var en spøk da Erling Folkvord henviser til Pentagons Al Jazeera i Qatar som en troverdig kilde, den ligger på samme nivå som SOHR og er direkte underlagt krigsprofitørene PR byråer i Vesten.

   Det er jo også velkjent at USA med CIA i spissen sto bak angrepet på Syria med sine troppe fra det Muslimske Brorskap, angrepet kom utenfra da som nå og ble knust i Homs.

   Det å påstå at Syria ikke burde forsvart seg mot invasjonen er like latterlig som å si at Europa ikke burde forsvart seg mot Nazistene og Hitlers tropper.

   Trist at Rødt er direkte i lommene på Pentagon og kontroller av CIA. trist man ikke har en eneste opposisjonpolitikere eller et eneste opposisjonparti i Norge som tørr å tale Pentagon og NATO imot, men som derimot oppfører seg som siklende nikkedukker for krigsprofitørene.

   • Ja, det er ufattelig at en politiker fra Rødt bruker et organ som tilhører den primære angriperen i Syria, Qatar, som kilde. Det var Qatar som sto bak den første terroren i Syria, og verste, Disse ødeleggelsene i Homs er et resultat av eksplosjoner fra bakken, Breivik-bomber, siden skjellettene av husene står tilbake. Ved flybomber blir hus lagt i ruiner på bakken, skulle tro Folkvord skjønte såpass.

 2. Det sentrale Homs er i hovedsak ødelagt ved at terroristene kjørte inn store bilbomber til sentrum Erling. Du ser vel at ødeleggelsene skyldes eksplosiver fra bakkenivå og ikke bombing fra fly når skjelettene står igjen.
  Al Jazeera er om mulig en enda mer fiendtlig innstilt kilde til regimet i Syria enn SOHR. Det er jo eiet av Qatar som var hovedpådriver i flyten av terrorister og våpen til Syria.
  Robert Fisk er også en heller tvilsom figur når det gjelder Syria, den som har skrevet standardverket for oss på venstresiden er professor Tim Anderson (som jeg traff i Damaskus)
  http://www.globalresearch.ca/the-dirty-war-on-syria-new-e-book-by-prof-tim-anderson/5506819

 3. Stor takk til Pål Steigan for den jobben han legger ned i denne bloggen. Steigan.no er et av de veldig få norske nettstedene hvor det går an å lese noe som er sant. Det at det ellers lyves så enormt mye i norsk presse og media, og at nordmenn flest tilsynelatende tror på løgnene, gjør meg veldig pessimistisk på Norges vegne.

  • Grunnen til at folk ikke bryr seg og slår seg til ro med at alt vesten gjør ute i verden er bra, er fordi vi alle har mat og en varm plass å bo, og da er det mye mer behagelig å forholde seg til at vi alltid er the good gays..!!

 4. Tack Roald Aune och Pål Steigan för denna rapport som jag försökt sprida i Sverige. Jag besökte själv Syriens huvudstad Damaskus i november förra året och kan intyga att det du beskriver om situationen i huvudstaden var också som jag uppfattade det. Fantastiskt att du också kunde besöka Homs, Sweida och Palmyra!

  I dina fotspår har nu i april också den amerikanske delstatssenatorn Richard Black som förste amerikanske politiker besökt Syrien under pågående krig. Han besökte också Palmyra.
  Se hans intervju på syrisk TV om bl.a. gasattacken mot Damaskusförorten Ghouta: https://www.facebook.com/100003840234467/videos/688450551292946/

  Black jobbar ihop med Schillerinstitutet i denna fråga och har just hållit ett mycket starkt tal på dess Manhattankonferens den 7 april i New York: http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2016/0407-ny/black.html

  Mina rapporter och bilder från Syrien finns på hemsidan för den svenska Syriska stödkommittén för demokrati: http://www.syrian-scds.se/ och facebooksida: https://www.facebook.com/syrienstodskommitte/timeline

 5. USA har ødelagt Irak og drevet folkemord på landets befolkning i 15 år.

  De grusomme krigsforbrytelsene , de verste i menneskehetens historie, utført av Clinton, Cheney / Bush og Obama, får alle andre krigsforbrytelser til å blekne.

  Er Washingtons slakting av muslimske befolkninger og muslimske land en politikk utført på vegne av sionistiske Israel?

  http://www.informationclearinghouse.info/article44544.htm

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.