Møkkagraver i Kardemomme by

73

Skribenten Ronny Kjelsberg har viet min blogg steigan.no en tosiders artikkel i Klassekampen 23. april. Det har ført til en masse nye lesere og veldig mye støtte fra fjern og nær, så jeg må si meg takknemlig for dette. Det er riktignok en rekke unøyaktigheter og feil i oppslaget, men slik er det vel i en travel avishverdag. Avisa skriver for eksempel at jeg hevder at bloggen har hundretusener av lesere. Det har jeg aldri sagt. Det korrekte er at det var 2 millioner nedlastinger i 2015 og at de tre mest leste artiklene er lastet ned ca. 50.000 ganger hver. Men vi får jo håpe at Klassekampen en dag får rett.

kardemomme by

Ingen klassekamp i Kjelsbergs verden

Ronny Kjelsberg skrev i 2014 pamfletten Sosialisme på norsk. Det er første gang jeg leser en tekst om sosialisme hvor ingen av de følgende begrepene er med: undertrykking, arbeiderklasse, klassekamp, kapitallist, borgerskap, finanskapital, overklasse og sosialdemokrati. I Kjelsbergs verden er det ikke klasser og klassekamp. I hans verden rår Kardemommeloven.

Multimilliardæren Warren Buffet har sagt at “Det pågår en klassekrig der ute, og det er min klasse – de superrike – som vinner.” En slik forståelse finnes det ikke rom for hos Kjelsberg. Så når jeg avslører de 0,01% og deres tamme politikere, deres løgner, renkespill og brutale kamp mot de 99%, så kan ikke Kjelsberg forstå det annet enn som konspirasjonsteorier. I hans verden foregår alt slik det er beskrevet i samfunnslære for barnetrinnet.

Det pussige med Kjelsbergs artikkel er at han gang på gang forsvarer de rike og mektige mot det han oppfatter som urimelig kritikk fra min side. Han rekker på de to sidene å forsvare Hillary Clinton, Google, vestlig etterretning og François Hollande mot mine angivelige “konspirasjonsteorier” om dem.

I Kjelsbergs Kardemommeby foregår det nemlig ingen sammensvergelser eller konspirasjoner, i motsetning til i virkelighetens verden. Da den store italienske maktskribenten Niccolò Macchiavelli skrev hovedverket Fyrsten, viet han et helt kapittel til konspirasjonen. I det hele tatt er det umulig å forstå Italias historie hvis man ikke ser på hvordan de rike og mektige hele tida har konspirert, fra mordet på Cæsar, til den pavefinansierte Pazzi-sammensvergelsen mot Mediciene i 1478 til P2-losjen, drapet på Aldo Moro, samspillet mellom fascistene i Ordine Nuovo, staten, mafiaen og CIA på søtti- og åttitallet. To italienske statsledere er dømt for sammensvergelser mot staten, og generalsekretæren i Berlusconis parti, Marcello dell’Utri, for det samme.

Hvis vi først skal snakke om “konspirasjonsteoretikere”, så må jo president Eisenhower være den fremste av dem alle. I sin avskjedstale til det amerikanske folket advarte han mot de than kalte “det militær-industrielle komplekset” som ifølge ham utgjorde en alvorlig trussel mot demokratiet og de demokratiske prosessene.

Kjelsberg kritiserer meg for feil kildebruk. Men det går fram av teksten at Kjelsberg sjøl sjusker med kildebruken. Han kritiserer meg for eksempel for å bruke nettportalen globalresearch som kilde. Når han skal belegge dette, viser han ikke til noe jeg har skrevet, men til en av mine gjesteskribenter. Jeg er stolt av å ha mange dyktige gjesteskribenter. Henning Mankell har publisert hos meg, det samme har Jan Myrdal, Deeyah Khan, Stein Ørnhøi, Gert Nygårdshaug, Hallvard Bakke og over 50 andre dyktige folk. Alle er nødvendigvis ikke enige med meg i alt mulig, eller med hverandre. Men hvordan kan en perifer kildebruk hos en av dem brukes til å angripe meg? Kjelsberg mener man må sky globalresearch som pesten. Mulig det, jeg har ikke sett argumentene for det, men jeg ser at Ralph Nader, Pepe Escobar, Robert Parry, Seymour Hersh, John Pilger og Glenn Greenwald har publisert der, så det er litt av en gjeng skribenter som i så fall skal settes på index.

Terroren, jihadistene og sikkerhetstjenestene

La meg ta et par av Kjelsbergs eksempler. Han tar for seg min artikkel Brussel – var det falsk flagg?, men klarer ikke å gjengi den riktig. Min konklusjon er at terroraksjonen i Brussel etter definisjonen ikke var falsk flagg, fordi den ble utført av jihadister som også tok ansvaret for den. Det jeg derimot reiste spørsmålet om er hvordan det er mulig at kjente terrorister kan reise fram og tilbake gjennom Europa uten å bli hindret, hvordan belgisk etterretning kunne kjenne til aksjonen på forhånd uten å gjøre noe, hvordan IS-tilhengere, inklusive hovedmannen, kan ha fått jobbe på flyplassen i årevis uten at noe har skjedd. Mine kilder er New York Times, De Standaard og Haaretz. Jeg har lenket til disse artiklene, og jeg kan ikke se at Kjelsberg har tatt meg i en eneste feil. Jeg skriver at alt dette umulig bare kan skyldes massiv inkompetanse, men jeg trekker ingen slutning om hva det kan være.

Kjelsberg skriver at “den eneste logiske konklusjonen at vestlige etterretning lar IS gjennomføre terroraksjoner fordi de selv står bak IS, og de gjør det på vegne av noen uuttalte krefter som ønsker å spre kaos.” Denne utlegninga er ikke min, og den følger ikke av det jeg skriver. Kongen av Jordan sa til amerikanske kongressmedlemmer at Tyrkias president sender terrorister til Europa. Kanskje han har rett i det, ikke vet jeg. Men at en angivelig sosialist mener at det er uberettiget å reise spørsmål om hva dette er, er nokså rart.

Feil om vitenskapene – unnskylder Hollande

Så kommer forskeren Kjelsberg og belærer oss i vitenskapelig metode. Han skriver: ”Det finnes teorier som kan avvises uten motbevis. Det er teorier det ikke er ført noe overbevisende bevis for.”

Feil. Det fins masser av eksempler på at teorier ble lansert og at det gikk mange år før de ble verifisert. (Den generelle relativitetsteorien, sorte hull, oppdagelsen av Neptun, oppdagelsen av neutrinoet, genomet i «the double helix», kvarkene, tektoniske plater). Da fattern studerte geografi på Blindern på trettitallet ble teorien om de tektoniske platene latterliggjort i forelesninger.

Kjelsberg tar for seg min artikkel Hollande vil forby konspirasjonsteorier, og dels misliker han at jeg har hentet forelegget fra Voltairenet, som er enda en nettportal han vil ha på index. Og dels mener han at jeg er urimelig mot Hollande. Men faktum er jo at det under Hollande har vært en voldsom innskrenkning av de demokratiske rettighetene i Frankrike. Det begynte under forgjengeren Sarkozy, med en lov i 2010 som ifølge Der Spiegel ville gi myndighetene en enestående kontroll og mulighet til sensur og overvåking. Hollande brukte terroraksjonen mot Charlie Hebdo for å fremme en kraftig innskrenkning av ytringsfriheten. I løpet av 2015 ble unntakslovene skrevet inn i den franske grunnloven. 1. juli 2015 skrev Le Monde at Sarkozy og Hollande hadde autorisert en svært omfattende overvåking av internett. I november 2015 informerte Frankrike Europarådet om at de nye lovene innebar ”en delvis suspensjon av menneskerettighetene”. At Kjelsberg så føler seg kallet til å være Hollandes hvite ridder, får være opp til ham.

muckrakers

Møkkagraverne

I 1988 utga daværende KK-redaktør Sigurd Allern boka Møkkagravere & den kritiske tradisjonen, der han framholdt den amerikanske muckrakerjournalistikken som forbilde, og KK gikk i spissen for dette. Vi hadde folk som Geir Imset, Kjell Gjerseth, Alf Skjeseth og Jon Michelet som sto for noe av den beste gravejournalistikken vi har sett i Norge. KK driver ikke lenger med sånt, så da får andre ta den jobben. På bloggen sin skrev Kjelsberg: ”Jeg anbefaler alle å holde seg unna, og å – om man må lenke – bruk verktøy som gjør at siden ikke blir promotert ytterligere.”  Denne boikottoppfordringa er utelatt i KK-artikkelen, og den hadde ikke tatt seg så godt ut for en redaktør som har fått Fritt Ords pris.

Jeg er ikke konspirasjonsteoretiker. Jeg er møkkagraver, og dessverre er det svært mye dritt å grave i når våre herskere lager falske påskudd til krig, juge om pengetransaksjoner og pøser offentlige midler over i djupe private lommer. Så jeg kan love mine lesere at jeg vil fortsette den jobben.

Pål Steigan


 

En forkortet utgave av denne artikkelen står på debattsida i Klassekampen 30. april 2016

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


73 KOMMENTARER

 1. «Møkkagraver i Kardemomme by»

  Haha – Klassekampen vs. Steigan. Spennende match. 0-1, på lakonisk knock-out. 😉

  Takk til Steigan for løftet om å «fortsette den jobben» som «møkkagraver». – Klassekampen er åpenbart ikke særlig kompetent der.

 2. EU forbereder seg på borgerkrigen.

  Litt off-topic, men dette er såpass vikitig at jeg håper dere unnskylder.

  Borgerkrigen kommer. Ca 600 medlemmer av europeiske politienheter og militære gjennomført øvelser i Nordrhein-Westfalen, ment å aksjonere mot sivil uro i Tyskland og andre EU-land. Scenariene under hvilke de utfører disse øvelsene er basert på borgerkrigslignende tilstander.

  Til alle drømmere der ute som tror at det er mulig å reformere systemet ved demokratiske midler: DREAM ON. DET ER UMULIG. Politikerne kommer ikke til å gi fra seg makten frivillig. Dersom det oppstår et parti eller en bevegelse som truer de etablerte politikerne, vil politikerne starte borgerkrigen.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/28/eu-militaer-probt-fuer-buergerkrieg-in-deutschland/

   • Re: Signal to noise ratio

    Hva som er signal og hva som er støy vil selvfølgelig variere noe med ørene til beholderen, men med ditt utgangspunkt, vil du si at du opplever signalforsterkning her på bruket også?

    Du er vel egentlig den eneste selverklærte rasisten/ eugenikeren jeg diskuterer eller overhodet har kontakt med, og definitivt den eneste som fronter slikt i Steigans kommentarfelt, derfor spør jeg nettopp deg rett ut.

    (Hvem du er og hva du personlig mener bak din nett-karakter spiller mindre rolle, det er «Arne Johan»s mening jeg er ute etter. Og kanskje litt mer som evt. vil vise seg fra ulikt hold, alt ettersom hva du svarer på dette spørsmålet.)

    • Jeg skulle ha luka ut denne «Arne Johan» for lenge siden. Han sprer søppel her, og det har ikke noe her å gjøre. Jeg gjør det derimot nå, og ber om forståelse for at det gjør at en del kommentarer blir hengende i lufta. Han har misbrukt min gjestfrihet og min takhøyde lenge. Men nå får han finne andre steder å publisere.

 3. Du skriver: «Da fattern studerte geografi på Blindern på trettitallet ble teorien om de tektoniske platene latterliggjort i forelesninger». Litt pussig dette. Min egen far har var den første som underviste i Wagners teori, Han har stort sett viet sitt liv til forskning på dette emne. Han innså en gang på 70-80 tallet at platedrifts teorien ikke lenger var et selvbærende reisverk og han har nå publisert sin egen teori på Jordens utvikling. Nå er det han som blir latterliggjort . Jeg tror de fleste nye oppdagelser og nyvinninger innen for teknikk og vitenskap kan en hefte vet en enkeltperson arbeid. I alle slike tilfeller kan en peke på det vitenskapelige miljø, og finne at disse «forskerne» ofte strittet imot til «det ikke er negler igjen». Oftest får den nyskapende ikke annerkjennelse mens han lever og mest sannsynlig går vedkommende av med pensjon på minstelønn som grunnlag.
  http://forskning.no/meninger/kronikk/2008/02/kritisk-blikk-og-saklighet-i-bokanmeldelser
  http://storetvedt.com/karstenstoretvedt/?q=node/5
  https://no.wikibooks.org/wiki/Naturfag_for_ungdomstrinnet/8/Teoriar_om_jorda/Storetvedt

 4. Takk for en informerende og svært lesbar artikkel. Henvisningen til Kardemommeby er fin. Kjelsberg er nok av de som tror at mennesker er gode på bunnen, noe vi jo ikke er. Vi er konspiratoriske og korrupte alle mann! Steigan avslører bare hvordan det går når mennesker får for mye makt og demokratiet skrumper inn. Norge er jo ikke noe kardemommeland, men et suburbant drittland der pengene og makta rår.

  Men så til en jublende Bongard:

  «DEN satt!

  http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/abs/nature17637.html

  Kartleggingen av ordbetydninger viser at de ligger på samme sted i hjernen hos alle.

  Disse resultatene er for menneskeforståelse på linje med hva Higgspartikkelen og gravitasjonsbølgene er for fysikken. På samme måte er språkplassering noe vi har forutsett i mange år. Nå er neste nivå klar for kartlegging. Jeg holdt foredrag for Mosergruppen for noen år siden, og ba dem lete etter Jantelovfølelsen. Deres metoder kan ikke brukes på mennesker, men kanskje fMRI-scanningen nå er blitt så god at det kan være mulig å lokalisere slike mekanismer? Vi vet at de er til stede!

  På tide å ta et skritt videre fra fun-facts-nivået i atferdsbiologien og entre samfunnets behov for løsninger.

  Ja, det er mulig å gjøre noe med kapitalismen og gjøre produksjon bærekraftig: Disse språkfunnene er svært viktige! De leder fram mot å vise at demokratimodellen vår er basert på tilsvarende medfødte mekanismer, som kommer til uttrykk i mindre grupper: (lenke i navnefeltet til hele kommentaren med denne lenken, for å slippe moderasjon)

  Vi oversetter boka til engelsk i år. Fremdeles ingen tilsvarende tekst publisert noe sted.

  Jeg gleder meg til at noen finner «overse-det-ubehagelige-og-nekt-å-innrømme-at-en-har-tatt-feil-følelsen». Den gleden jeg da vil føle er også medfødt, og kalles skadefryd… da vil jeg i scanneren og vise fram hvor den ligger! Hurra!»

  Det er nok nå ikke lenge før inngruppefølelsene kan kartlegges i menneskehjernen, og skal vi ha noen framtid må vi ha et InnGruppe-Demokrati (IGD). Får vi til dette vil det være et kvantesprang mot kardemommesamfunnet!

  Enn så lenge er vi avhengige av gravejournalister som tar møkkajobben med å avdekke all korrupsjonen, intrigemakeriet, maktbegjæret og rottenskapen, for å forhindre at det hele sklir ut fullstendig. Steigan er av de beste!

  Jeg ser heller ikke bort fra at det er den urgamle jantelovsfølelsen som har kommet til overflaten hos Kjelsberg. Steigan er jo en konkurrent i rikssysnser-segmentet som går ham selv en høy gang!

  Jeg tror nok allikevel at den delen av hjernen hos Kjelsberg som ville glødet aller sterkest hvis han la seg i scanneren, er der hvor «overse-det-ubehagelige-og-nekt-å-innrømme-at-en-har-tatt-feil-følelsen» ligger!!!

  • Stå på, Steigan!!!Du er en kilde til opplysning,om «det ubehagelige», for Pk-brigaden.Hilsen fra en moderat konservativ.

 5. Jeg skal fatte meg i korthet;
  1) Men keiseren har jo ingen klær på!
  2) De eldste bukkene har de stiveste horna!

  For øvrig er det påfallende at begrep som undertrykking, arbeiderklasse, klassekamp, kapitallist og borgerskap, ser ut til bli borte fra det politiske vokabular. Kamp mot EU, EØS, TTIP, TISA og USAs imperialisme er svært viktig, men vi må også snakke om snakke om sosialismen!

 6. Har vori lesar av Stigan sin blogg nå omlag eit halvår. Det har gjeve meg mykje ny innsikt og ettertanke. Har nok undra meg på Klassekampen som ikkje har teke mye av innsepela inn i avisa.
  Etter Kjelsberg sitt innlegg har undringa meir gått over i lett sjokkarta vantru. Etter mitt syn må vel dette vera eit godt døme at Kjelsberg vil ta «mannen og ikkje ballen». Nå klarer mannen (Steigan) med dette svaret, på ein framifrå måte å få ballen innattpå banen. Nå er det opp til Kjelsberg om dette framover vil bli ein god kamp.
  Eg vil følgje med og oppfordre mine kameratar og venner til lese Steigan sin blogg!!

 7. Men hvorfor unnlater du å kommentere Kjelsbergs avvisning av de sensurerte 28 sidene i 911-kommisjonsrapporten som «konspirasjonsteori» ? Den undertrykte forbindelsen mellom Saudi Arabia og Bush-administradjonen åpner for en mulig avsløring av vår tids mest konsekvensfylte konspirasjoner. Blir den rådende virkelighetsbeskrivelsen om 911 rokket står mye på spill. Enhver som tør å antyde noe så «uhørt» risikerer å bli stemplet som»konspirasjonsteoretiker» uten rett til å bli tatt alvorlig. Selv ikke 60 minutes relativt ufarlige innslag om de 28 sidene blir akseptert. Nå er dette likevel blitt en nyhetssak – bare ikke i Norge. Hvorfor da ikke nevne det Steigan?

   • Random thought: Det må jamen føles litt «spesielt» å være KK-gründer Pål Steigan, og nå måtte krangle seg til 7500 tegn i Krampa etter å ha blitt forsøkt stigmatisert i samme avis av en journalist som enten er inkompetent eller korrupt eller begge deler. Jesus Fucking Christ, som de sier i Amerika.

   • Bra. Er ny leser av din blogg og vil nå følge den mer jevnlig. Vi lever i propagandakrigstider og trenger alternatv og supplerende informasjon som jeg ser også du er opptatt av. At Kjeldsberg ikke benytter seg av tradisjonell maxistisk vokabular er mindre viktig enn påpekningen av hans uredelighet og hans bruk av den stigmatiserende betegnelsen «konspirasjonsteoretiker». Den offentliggjorte og offisielle versjonen av 911 er en konspirasjonsteori i ordets rette forstand. Den reelle 911-konspirasjonen har ennå ikke sluppet igjennom sensuren.

 8. For meg fremstår det som noe absurd komisk at en skribent i KK beskylder Steigan for å være konspiratorisk. Komisk fordi Steigan ikke gjør annet enn å presentere en rekke faktaopplysninger og et blikk på verdens virkelighet som mange, og stadig flere, ser konturene av bak silkekullissene.

  Det som er forbausende er at bildet egentlig er ganske tydelig. Tåka har for lengst lettet. Den som vil se trenger ikke briller. Men til tross for dette holder «vaktbikkjene» kjeft. De sier ingenting. De skriver ingenting. På sett og vis er de avlivet. Skutt ned med pressestøtte og lagt til hvile av eiere med «strukturelle» interesser.

  Her kommer Steigan og hans blogg inn som et uromoment. Han skriver det de andre skulle skrevet. Hva gjør man for å bli kvitt denne uromakeren? To ting: Stempler han som konspiratorisk. I neste omgang får man politikerne med på å forby «farlige» konspirasjoner.

 9. En klassekamp uten å belyse konspirasjoner blir vel som å spille fotball uten å kunne offside regelen?

  Kyniske krefter konspirerer for å øke forskjellene mellom dem og oss. En verden hvor så få eier så mye av ressursene er et samfunn hvor de rikeste utfører konspirasjoner for å ende opp med så mye av ressursene og så mye makt.

  En klassekamp uten kjennskap til hvordan de svake settes i offside fremstår som en obstruksjon av de som graver frem møkka…

  • Rotschild sendte stor fruktkurv og en nota til William Booth, grunnleggeren av frelsesarmeen da han var gammel, med forespeiling om videre samarbeid. William Booth ledet et utrettelig arbeid i London blant de fattige, og han arbeidet på en smart måte, og visste at det med følelsen av selvrespekt og verdighet var viktig, så han stilte krav til de fattige og arbeidsledige til at de skulle jobbe for kost og losji. Det var et lavterskeltilbud, der de fikk sitt eget verktøy etter hvert, og så kunne de ta oppdrag selv etterpå.

 10. Bra Pål Steigan! Jeg heier på deg 🙂 Du gir et svært viktig bidrag til samfunnsdebatten, og jeg deler ofte dine innlegg. Takk 🙂

 11. «Hvis vi først skal snakke om “konspirasjonsteoretikere”, så må jo president Eisenhower være den fremste av dem alle. I sin avskjedstale til det amerikanske folket advarte han mot de than kalte “det militær-industrielle komplekset” som ifølge ham utgjorde en alvorlig trussel mot demokratiet og de demokratiske prosessene.»

  Glem ikke den amerikanske senatoren Daniel Inouye, som etterforsket Iran-Contras-skandalen, og som hadde følgende å si:

  «[There exists] a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.[19]»

  Kilde:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Inouye

  Jeg gleder meg til Kjelsberg & Co. debunker konspitullingen Inouye.

 12. Her er enda en antisemittisk konspirasjonsteori fra de antisemittiske rasistene i Jerusalem Post:

  http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Syrian-army-reportedly-seizes-Israeli-made-weapons-on-their-way-to-ISIS-452497

  Her påstås det altså at ISIS mottar israelske våpen. Vanvittig og sinnssyk konspirasjonsteori. På tide at antisemittene i Jerusalem Post finner frem tinnfoliehattene og at de dømmes for rasisme og antisemittisk konspitull.

  Disse spinnville konspirasjonsteoriene er bare løgner designet for å kaste dårlig lys over Israel, som er en høyborg hva angår menneskerettigheter, demokrati, fred og antirasistisk arbeid. Sånne konspirasjonsteorier er enda sykere enn påstandene til syke konspirasjonsteoretikere som Julian Assange og Edward Snowden. Og nesten like syke som påstandene om at Irak ikke hadde WMD. Og de er omtrent like syke som påstanden om at krigen mot despoten Saddam egentlig handlet om noe annet enn å spre fred, frihet og demokrati til det irakiske folk.

  • Konspinissene i CNN viderebrakte for en stund siden en syk konspirasjonsteori fra tinnfolieorganisasjonen Amnesty, som var syke nok til å påstå at ISIS har fått tak i amerikanske våpen:

   http://edition.cnn.com/2015/12/08/politics/amnesty-international-isis-weapons-u-s-/

   Det er så sykt og konspirasjonsteoretisk at både Amnesty og CNN snarlig bør kjøpe noen tonn tinnfolie og starte brettingen av hatter til alle sine ansatte og frivillige.

   Ronny Kjelsberg og alle andre fornuftige skeptikere vet jo at ISIS’ våpen umulig kan stamme fra Israel eller USA. ISIS oppsto spontant ut av intet, og lager de primitive våpnene sine selv.

   Disse syke tinnfolieteoriene er på linje med påstandene om at Libya ikke er et fredeligere, bedre land nå enn før frigjøringen Vesten igangsatte i 2011.

  • Takk, jeg ler enda! 😀

   En liten reprise passer her. Du skriver:

   «( … ) Og de er omtrent like syke som påstanden om at krigen mot despoten Saddam egentlig handlet om noe annet enn å spre fred, frihet og demokrati til det irakiske folk.»

   Blant storforbrukere av tinnfolie må vi også regne Oljedirektoratet. Her fra deres En historie om penger og makt, der de blant annet omtaler «De Syv Søstre» (i sin tid verdens syv største oljeselskaper, hvorav fem amerikanske, stort sett utsprunget fra Rockefellers Standard Oil):

   De syv søstre

   I London det samme året satt marineministeren Winston Churchill og tok en meget viktig beslutning: Den britiske marinen skulle konvertere fra kull til olje.

   Britene visste at de hadde kull. Oljen lå lenger unna, i Midtøsten, i Indonesia og i USA. I 1909 hadde britiske interesser funnet olje i Persia, dagens Iran. Det ble grunnlaget for dannelsen av Anglo-Persin Oil Company, forløperen til dagens BP. Den britiske regjeringen gikk inn på eiersiden.

   En av de som la press på Churchill for å få krigsskipene over på olje, var Marcus Samuel, en av grunnleggerne til Shell.

   Sammen med BP ble Shell de dominerende oljeselskapene i Europa, og det europeiske innslaget i den mektige klubben som skulle få navnet The Seven Sisters. De fem andre søstrene var amerikanske selskaper, stor sett selskaper som hadde sprunget ut fra Rockefeller-dynastiet og Standard Oil. De fem var Exxon, Chevron, Gulf, Mobil og Texaco.

   Søstrene kontrollerte verden. Gjennom store deler av det 20. århundret sørget de for at oljeprisene holdt seg nominelt på rundt to dollar per fat.

   Det var denne situasjonen som fremkalte et behov i oljelandene for å skape Organisasjonen av oljeeksporterende land, Opec. Oljelandene ville ha et ord med i laget om sine egne naturressurser.

   Fem grunnleggere møttes i Bagdad i 1960: Saudi-Arabia, Kuwait, Irak, Iran og Venezuela. Senere kom det flere til.

   Møtet i Iraks hovedstad skulle få dramatiske konsekvenser for verdens oljeindustri. Et halvt århundre senere invaderte USA og deres allierte Irak. Begrunnelsen var kampen mot terror. Bakteppet var kampen om verdens oljekilder (min utheving).

   Særlig tydeligere kan vi ikke regne med å få det servert fra egne statlige etater, og det var alltids flere uoffisielle grunner en denne også, men det er jamen ikke så verst tydelig til å være derfra i hvert fall.

 13. Kan noen si til Mossad og CIA at de må øke bevilgningene til Bjørgulv Braanen og Ronny Kjelsberg, siden de ikke klarer å yte optimalt når de har så lite penger å rutte med?

  Braanen og Kjelsbergs siste eskapader har resultert i at konspinissen Steigan har fått flere lesere. Tydelig at Braanen og Kjelsberg må få en lønnsøkning. Og det samme gjelder John Færseth og Didrik Søderlind, som fortsatt må nøye seg med Mossads minstesats.

  • Og med det samme bør Kjelsberg sendes på kurs på Eglin AFB, slik at han lærer seg effektiv shilling. Når man skal forsvare TPTB generelt og amerikanske militærindustrialisters krigseventyr spesielt, må man enten ha høyere IQ enn ens eget skonummer — eller man må ha noe kunnskap. Kjelsberg mangler dessverre begge deler, men litt kursing i Florida kan sikkert gjøre ham i stand til å argumentere troverdig for TPTB, slik at nye krigseventyr kan legitimeres.

 14. «Hvis vi først skal snakke om “konspirasjonsteoretikere”, så må jo president Eisenhower være den fremste av dem alle. I sin avskjedstale til det amerikanske folket advarte han mot de than kalte “det militær-industrielle komplekset” som ifølge ham utgjorde en alvorlig trussel mot demokratiet og de demokratiske prosessene.»

  Glem ikke den amerikanske senatoren Daniel Inouye, som etterforsket Iran-Contras-skandalen, og som hadde følgende å si i den anledning:

  «[There exists] a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.[19]»

  Kilde:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Inouye

  Jeg gleder meg til Kjelsberg & Co. debunker konspitullingen Inouye og tinnfolietufsen Eisenhower.

  Foruten å være Amerikas president, var Eisenhower også femstjerners general. Men det gjør ham vel bare desto mer konspirasjonsteoretisk i Kjelsbergs øyne.

  • Daniel Inouye om skyggeregjeringen:

   https://www.youtube.com/watch?v=EbFphX5zb8w

   Legg forøvrig merke til at Kjelsberg & Co. ikke tåler YouTube. De anser nemlig YouTube som en KILDE, ikke som et medium (som det vitterlig er). Og siden det finnes mange tøysevideoer på YouTube, er ALLE videoer der — i deres øyne — automatisk tøys og tull og konspirasjonsteorier. Dette er relatert til det de sier om GlobalResearch og andre nettsider. Siden en «konspirasjonsteoretiker» eller to har skrevet på GlobalResearch en gang i tiden, er automatisk absolutt alt som står på den nettsiden bare tøys og tull og sinnssyke konspirasjonsteorier. Guilt by association kalles denne strategien, som de flittig benytter seg av — når det passer dem.

   Så når jeg lenker til Daniel Inouyes utsagn, er det i Kjelsbergs øyne et ugyldig argument som han og andre «skeptikere» glatt kan overse. For lenken går jo til tullekilden og konspiparadiset YouTube, som utelukkende er et medium for tullete konspinisser og syke tinnfolietufser. Og siden Inouye altså figurerer på YouTube, er han også automatisk en tullete og sinnssyk konspirasjonsteoretiker som overhodet ikke kan tas på alvor.

   Sånn er «logikken» til «skeptikeren» Ronny Kjelsberg og hans «intelligente, kritiske, skeptiske» kumpaner som er så flinke til å bedrive logisk, kritisk tenkning på høyt nivå.

 15. Hvorfor står det at denne artikkelen har 22 kommentarer på forsiden mens her står det 21 kommentarer? Har det ukontrollerte filteret igjen slukt en kommentar? [tallet før jeg postet denne kommentaren…]

  • Jaja, nå står det 23 begge steder, så da er vel alt i skjønneste orden. Men at kommentarer blir «spist» har jeg selv opplevd to ganger. Begge gangene har jeg varslet Pål og han har sørget for at de ble korrekt publisert.

   • Teknologi har alltid politiske føringer. Særlig når det fornektes. Selv når det gjelder tilsynelatende små, «uskyldige» virkninger. Et system – av software eller annet – som tyngst rammer de med minst ressurser til å stoppe feilene, illustrerer at «feilene» kan rettes bare ressursene mønstres mot feilene. Teknologi har klassestyringer.

    Etterhvert som vi er blitt og blir mer avhengig av cyberrommet er dette – at utilstrekkelighetene og feilene sterkest rammer de svakeste – et stadig større likhetsproblem. Klart at nye typer klasseskiller oppstår slik.

    Dette gjelder selv om ‘klasse’ ikke lenger brukes som begrep i, ahem, klassifiseringene. ‘Gruppeskiller’ mellom dem som kjenner teknologien og styrer cyberrommene og dem som bare bruker internettet, høres mye bedre ut enn ‘klasseskiller’, og er befriende løsrevet fra historisk kontekst om «klassekamp».

    Snart skifter nok «Klassekampen» navn til «Gruppediskusjonen» e.l.

 16. Ennå har jeg til gode å se et eneste saklig argument fra Kjelsberg.

  Siden han er «skeptiker» og angivelig høyskolelektor i fysikk som tror på den offisielle 9/11-historien, hadde det vært flott om han ville forklare oss uvitende, tinnfoliebrukende konspitullinger hvorfor demoleringsbransjen IKKE bruker fyrstikker og flybensin når de skal jevne høye stålskyskrapere med jorden. Tvert imot bruker de eksplosiver.

  Men som vi lærte av 9/11: Eksplosiver er helt unødvendige når 400 meter høye stålskyskrapere skal demoleres. Det holder med flybensin og ild. Tenk alle milliardene demoleringsbransjen kunne spart (og dermed tjent) hvis den kuttet ut de dyre eksplosivene og gikk over til kun ild og eventuelt litt flybensin.

  For den 47 etasjer høye WTC7 sitt vedkommende, trengtes ikke engang flybensin. Der holdt det med ild. Skyskraperen ble ikke truffet av noe fly heller, men kollapset likevel pent og pyntelig ned i sitt eget fotavtrykk.

  Ja, det SÅ nesten ut til at det var eksplosiver som ble brukt for å jevne den bygningen med jorden.

  Men det var det jo ikke. For det var utelukkende brann i noen av de øverste etasjene som sørget for at denne kjempeskyskraperen falt. (Og BBC presterte på direkten å rapportere om at bygget hadde kollapset — før det faktisk hadde gjort det. Så ble sendingen beleilig nok kuttet — pga en «teknisk feil».)

  Fysikeren Kjelsberg (og resten av Norges «skeptikere») kunne tjent gode penger på å starte en bedrift som spesialiserer seg på demolering av skyskrapere — uten bruk av eksplosiver.

  • WTC7-kollapsen rapporteres å ha inntruffet — FØR den faktisk fant sted:

   https://www.youtube.com/watch?v=677i43QfYpQ

   TABBE.

   Også oppsto det altså beleilig nok en «teknisk feil» som kuttet sendingen så snart de innså at de hadde begått en tabbe. LOL.

   Det er to alternativer her:

   1) Kjelsberg er faktisk så stupid at han i fullt alvor TROR på den offisielle fiksjonen om 9/11.

   2) Kjelsberg lyver. Han vet sannheten, men jobber for noen som vil at han skal lyve.

   Det finnes ikke andre alternativer.

   Det samme gjelder andre såkalte «skeptikere». (Betalte shills.)

 17. Bra svar, Steigan. Hold deg på det nivået, ingen hype. Kjelsberg blir for lett, men han gir seg nok ikke.

 18. Det gode med Kjeldsbergs innlegg er at en seriøs («main stream»!!!) avis som Klassekampen dermed har forpliktet seg og fortsatt må åpne for tilsvar – og hvis viktige fakta skal legges til grunn for hva som bør dekkes både i utdypende debattinnlegg og kritisk journalistisk oppfølging, bør jo Klassekampen se sin redaksjonelle forpliktelse. Det vil være direkte flaut om ikke avisa nå lager en saklig dekning av saken: «de 28 sidene» – en sak som bare er toppen av et isfjell. Det er ikke snakk om prioritering – betydningen/viktigheten kan det ikke være tvil om – men redaksjonelt/journalistisk mot!
  Det er ingen annen forklaring på at 911-kritikken har havnet i dødsonen: konsekvensene for tilliten mellom folk og politiske ledelse av å ha basert seg på en fundamental løgn. Vi kan ikke tillate oss å tro det og Kjeldsbergs reaksjon er jo følelsesladet – og det trumfer fakta.

 19. Når krigs-byråkratene og deres medieklakkører prøver å lure oss inn i kriger og evig skape nye fiender i er Steigan en av de få stemmene som taler dem midt imot.
  Imperialismen har tilpasset seg, og bruker i dag ordbruken og symbolene til venstresida for å få frem de samme resultatene.
  Å skjære gjennom denne bullshit-en, og avsløre denne misbruken av våre beste tanker og instinkter er viktigere enn noensinne, siden ingen betalte pressefolk greier/har mulighet til å gjøre det.

  Jeg mistenker at Klassekampen har ivret lenge etter en god anledning for å kaste dritt på en av grunnleggerne av avisen. Ingen er så ivrige som de som skiftet side og nå vil vise sin nye lojalitet.

  Kan noen av leserne her med god hukommelse fortelle meg når og hvordan Klassekampen ble totalt ufarliggjort? Var det en bevisst strategi ? (eller er dette en konspirasjonsteori?)

  PS Wiki sier at Klassekampen blir trykket av Schibsted trykk 🙂

  • Det er en konspirasjonsteori, Terje. Og jeg tror kanskje dessverre det skjedde ved at avisen og partiet ble kuppet av feminister med eneste egentlige agenda å erobre noen flere borgerlige skanser i det etablerte klassesamfunnet.

   Neida. Joda. Litt så.

   (Au! Slutt å slå! Ytrinsfrih … Aaarrgh! Forbanna fitte! Slutt! Unnskyld, det bare glapp utav meg! Kjønnskamp er klassekamp, ok! Nåde! Au, for helvete!)

  • Hei Terje M,

   Bra og kortfattet påpekt om imperialismens rekuperasjon (gjenerobring) av venstresidens begreps- og symbolverden. Takk.

   Det er med gode grunner at vi står litt målløse overfor f.eks. USA-NATOs «humanistiske kriger» siden 1999 (Jugoslavia-knusingen). Nytalen snur om fortegnene til imperialisme-kritikken, og gjør f.eks. antikrigs-argumenter krigsvennlige: Det er nå «humanistisk» å drepe militært. Samtidig gis «Fredsprisen» til krigshissere (USA-ledere – 2002, 2007, 2009), eller likegyldige – mens antikrigs-aktivister ignoreres. Slik snus våre symbol-omgivelser også.

   Adv. Fredrik S. Heffermehl har kjempet drabelig og ensommelig for at Fredsprisen skal returnere til sitt formål, å gis «åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser.». Nytolkingen av «mest eller bäst för folkens förbrödrande» ser nå ut til bety «mest mulig for vestlig forståelse av samarbeid, uavhengig av de inkludertes vilje» – siden vesten i all vennskapelighet kriger for «förbrödrande» globalt.

   Om USAs blanke fornektelser av sin krigsaktivitet, se dette kostelige klippet fra RT:
   «No boots on ground in Syria, but US troops wearing boots & on ground are there ‒ State Dept»
   https://www.rt.com/usa/340903-state-boots-ground-syria/

   «Klassekampen» handler nå lite om klassekampen. I det døde vel avisen en gang på 1990-tallet.
   Jf. https://no.wikipedia.org/wiki/Klassekampen#1991_-_1999_Nyorientering.2C_strid_og_krise

   «Venstresidens dagsavis» er blitt venstresidens alibi, uten egentlig å føre nytenkende kritikk av de globale ødeleggelsene (miljø & militærmaktbruk) som vestens handelsregime (aka. «imperialisme») påfører verden. En bedre verden er lett mulig.

   Men slik kritikk blir altfor nært selvkritikk av kommersielle former avisen selv lever av. Jf. «It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it.» – Upton Sinclair

   God internasjonal solidaritetsdag 1. mai! – Husk at ca. 3 milliarder mennesker i verden lever på under $ 2 pr. dag, og at fortsatt ca. 800 millioner sulter (2015). Jf http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm .

   Bare kunstig handelsskapte knappheter som vi – du og jeg og mange (særlig vesten) – nyter oss sløve av, gjør all den lidelsen nødvendig. – Opp alle jordens oppgitte rebeller!

   Husk at alt vi kjøper billig koster noen dyrt. – Vi burde ikke tåle så inderlig vel den urett vi rammer andre med selv.

 20. Jeg har fulgt denne bloggen i noen år nå…

  Da jeg leste innlegget til Kjeldsberg, hadde jeg nettopp sett intervjuet eller spørsmålene som Naomi Klein svarte på (som er postet på denne bloggen). Da tenkte jeg – hadde KK tatt inn et innlegg som hevdet at Klein drev med konspirasjonsteorier? Her nevnes jo også Eisenhower, så det kunne jo også ha vært et eksempel. Artikkelen hadde neppe kommet inn i KK med en av disse som eksempel på konspirasjon. Altså er det nettopp fordi Kjeldsberg «tar» Steigan.

  Dette og at KK gir for mye spalteplass til religiøst tøv har gjort at jeg vurderer å droppe abonnementet der.

  Uansett, Pål, fortsett med gravinga!

 21. «Glisne 1. mai tog og impotente, ufarlige paroler som glemmes like fort som ekkoet fra nok en kjedelig taler stilner på de tusen torg i sur maivind, har passert som en gravferd. Brød og sirkus er delt ut de siste tiår med rund hånd til både høy og lav, i Norge smiler man lett i demonstrasjonstog, det er jo litt tøysete alt sammen og sinne er man kondisjonert til gjennom en institusjonalisert barndom til å frykte. Som sjimpansen har man derfor det avvæpnende smilet for å vise at man ikke har aggressive hensikter, man mener det egentlig ikke så alvorlig.

  Derimot har det uakseptable sinnet forflyttet seg til et annet område, kommentarfeltene. Dette er de uhørtes slagmark, hvor man skriker ut sin avmakt med capslock mot en udefinert fiende man både håner og frykter, dulgte som mange er. De har ingen definisjonsmakt eller formell makt, de har ikke en gang noe samlet mål eller program, de er født av den samtidig individfokuserte og homogeniserte egalitære tidsalder, hvor alle er konger av sine subjektive og sårbare riker. Opposisjonen er privatisert, individualisert – og atomisert.

  «Fienden» til de tastende folkemasser er de med definisjonsmakt og synlighet i media. De kommer i de forskjelligste former, feminister, journalister, muslimer, politikere, popstjerner, mediafolk og meningsprodusenter av ymse slag – de som synes, de som høres, de som utrettelig moraliserer, men som mennesker flest helst vil stå over og utenfor enhver kritikk, særlig den som ikke kommer fra klassefrendene på toppen av samfunnspyramiden.

  De som raser er en usynlig hær hvor misnøyens vinter aldri blir til vår. 

Men tross denne asymmetrien i makt og innflytelse, så velger den meningsbærende klasse å ikke vise overlegen overbærenhet og forståelse for at de usynlige ventilerer sin maktesløshet, men reagerer med en blanding av frykt, og avsky. Netthets har blitt den nye rasismen og nettroll er den nye nazisten. Tiltaksplaner, seminarer, ja endog politikrefter skal settes inn mot denne samfunnstrusselen som griper om seg.

  Dagbladet gir opp sine kommentarfelt, moderatorer skriver sin svanesang, man har et lønnlig håp om at meningskloakken skal renses og trollene sprekke i de sosiale mediers (les: Facebook) frivillige gapestokk. Moderator Oda Rygh uttrykker seg som en upopulær, maternalistisk skolelærerinne siste skoledag etter å ha fått kastet noen snes råtne egg etter seg, under tittelen Et vemodig farvel (les artikkelen her).

  Det er et interessant fenomen i den forstand at samtidig som mange tilhørende den meningsbærende klasse hånlig twitrer og kommenterer om hvilke stakkarslige undermennesker som skriver i kommentarfeltene, så bruker man uforholdsmessig mye energi på å stenge ventilen, eller i det minste oppdra den.

  Årsaken er enkel. Når man tar bort andelen av ukvemsord og innestengte skrik hamret ned av mennesker som nok i mange tilfeller er skrevet av mennesker med psykiske lidelser og/eller store personlige problemer, så finnes det en generell kritikk som trigger en relativt stor andel mennesker som ikke kommenterer selv.

  Undersøkelser har for lengst slått fast at folk som leser artikler påvirkes av kommentarer, ikke minst de som imøtegår artikkelforfatteren. Det handler med andre ord om en territorialkonflikt, kontroll av en arena, og frykt, frykt for den udefinerbare størrelsen som til tider går under navnet «folket».

  I flere kontroversielle samfunnsemner, ikke minst områder som berører innvandring/asylpolitikk, kjønn/feminisme, religion/islam, lokalt selvstyre, norsk utenrikspolitikk, kriminalitet etc, så åpenbarer det seg en dissens mellom de synlige på toppen og de usynlige som er større enn det fåtall enkeltindivider man før har henvist til. Det er en misnøye som er større enn den representative politikk og opposisjon gir uttrykk for.»

  Les resten!

  – Kommentarproletariatet, avmaktens frontsoldater: http://www.kulturverk.com/2016/05/02/kommentarproletariatet-avmaktens-frontsoldater/

  • At vi lever på nåde, er en sannhet med modifikasjoner, heldigvis. Reddit er jo en rimelig fri arena, også har vi de alternative bloggene da :). Selv har jeg en tendens til å droppe nettpublikasjoner som dropper kommentarfeltet.

   Hvis jeg ikke i 1996 hadde fått internett- forbindelse i gave, hadde jeg kanskje fortsatt sitti fast i den gjørma som Kjeldsberg befinner seg i. Full av leksikon-kunnskap,men ingen dypere forståelse av noe som helst.

   Kommentarfeltene har gitt meg noe jeg lengta etter, en mulighet til bryne tankene mine mot andre. Ikke bare se på.
   Her kan jeg bringe dokumentasjon rett inn i diskusjonen, her kan jeg sjekke andres. Her kan jeg finne andre forståelser , både nye og slike som er glemt eller gjemt. For ikke å snakke om at jeg nå kan sjekke hva det egentlig var de sa for fjorten dager siden.

   Til nå har jeg stort sett beveget meg i det engelskspråklige nettet, men for en intellektuell lettvekter som meg, er det krevende nok å formulere tankene mine på norsk. Så det ble til at jeg måtte avstå fra å bidra, og jeg ble igjen en tilskuer.

   Som abonnent på KK siden tidlig nitti-tall, hadde jeg merket meg at nå han en skjelden gang ytret seg (jeg trodde han hadde fri tilgang), så fremsto han ikke som en gammel gubbe. Derfor ble jeg så glad da jeg fant igjen Steigan på nettet.

   Jeg har brent meg litt på å poste med fullt navn, da det finnes bare meg i Norge. For jeg har faktisk noe å skjule – mitt privatliv.
   Jeg vil jo ikke at alt jeg kan finne på å tenke høyt, skal definere meg på nettet, mer enn det ville ha gjort i den virkelige verden.

   • Det er faktisk 3 meg i Norge, men jeg tror nok dette er et størst problem for de 2 andre 😉

    Noen ganger når jeg kommer over mine gamle kommentarer overraskes jeg over hvor klok jeg har vært. Jeg finner at jeg stadig mister gamle tankerekker og kunnskap, derfor er det greit å poste i fullt navn slik at jeg kan vite at det er jeg som har skrevet det. Et alias er jo lett å glemme.

    • Fornavn er ikke et alias da. Men jeg har faktisk erta på meg folk som har sendt øvrigheta på døra mi. Det var en såpass ubehagelig opplevelse at jeg merket at jeg begynte å sensurere meg selv, og da er mye av vitsen borte. For min del.

     Og ja vi var lenge 2, men hun andre døde. Jeg var i begravelsen.

     • Det var trist å høre! Av de tre meg i Norge er jeg den eldste. En av de andre jobber i NRK, og en gang ringte de meg faktisk og ville ha meg med i et filmprosjekt eller noe. Det tok litt tid før vi fant ut at de hadde ringt feil Øyvind Holmstad, jeg trodde et øyeblikk at bloggen min hadde blitt lagt merke til av selveste NRK, og at det nå ville bli store saker og tilgang til riksmedia.

      Så jeg befinner meg fremdeles her på aller laveste klasse, den moderne lavkasten i kommentarfeltene. I elitenes bevissthet er vi og jeg på linje med dotømmere og gatefeiere i India. De har ingenting annet enn forakt til overs for oss.

      De ønsker selvsagt også å kaste Steigan ned til vårt nivå, til møkka på gateplan.

  • «Skal kommentarproletaren klatre på klassestigen, overstige sin avmakt for å bli noe mer enn et ubehag og utdefinert samfunnsproblem, bli en reell maktfaktor, så må man som før i historien ta kontroll over produksjonsmidlene. Det vil si, etablere egne plattformer og arenaer for meningsproduksjon.»

   Her skal vi alldeles ikke ha noen klatring i noen klassestige. Ytterligere advarsler vil ikke bli gitt.

   Kommentariatets Diktatur

   Ps:
   Det Push-bildet er fantastisk.

   • «Slike synspunkt gjorde Le Corbusier til ein naturleg alliert for herskarane av den moderne verda. Han ynskja å gjera alt om til ein rasjonell maskin, og ein rasjonell maskin er lett å skjøna og kontrollera for dei som sit med makta. Då han døyde i 1965 sa sovjetarane; ”moderne arkitektur har mista den største meisteren sin,” mens president Johnsen kommenterte; ”innflytelsen hans var universell og arbeida hans inneheldt ein permanent kvalitet berre få kunstnarar gjennom historia har eigd.” Leonid Bresjnev og Lyndon Johnson visste kan hende ikkje mykje om kunst, men dei visste kva dei hadde grunn til å lika.» — James Kalb

    • En høyt utviklet estetisk sans og et velsignet instrumentelt kunstsyn på disse to sluggerne, det skal de virkelig ha!

     Akkurat den klassiske liggestolen hans er jeg dessverre hjernevasket til å like formgivningen på veldig godt selv, men det er kun for øyet, for den er heldigvis lettere å avskrive som junk når man har forsøkt å stede legemet til midlertidig hvile i et eksemplar. Akutt lumbalt prolaps til følge. Ren ondskap.

   • Falt også i staver over det utsnittet av Push-bildet.

    Push tydeligvis på hard speed-nedtur, kanskje kombinert med et snev av delirium tremens, og har klart å male det så hjernevinningene gynger – på bildets tilskuere! Det er faktisk veldig dyktig gjort.

    Uansett om man (som herværende) misliker speed og speedfriks. (Det perfekte kapitalistdop – fantasiløst og effektivt uten annen hensikt enn aktiviteten selv. Sånt et sunt menneske bare blir stående å blunke litt perpleks av, med et forundret spørsmåltegn om hva poenget er?? Poenget med kapitalisme er som kjent mer kapitalisme, ad absurdum, og gjerne under påskudd av «demokrati og velstand», siden sånt fremmer nettopp mer kapitalisme. Ad absurdum. Helt til absurdum er som kapitalismens tilstand nå. Jf. http://www.kulturverk.com/wp-content/uploads/2016/05/Pushwagner-Apokalypse_Klaxton_1991.png ).

    Pushwagner maler hvordan speedfriks ser ut inni hodet. Og den som ikke tar det som advarsel mot speedbruk, vel, fortjener å bli så logisk svidd av i hodet som en kapitalist. – Sånn à propos.

    • Det var jo skikkelig god oppløsning! Ja, en bedre illustrasjon på hva individuell frihet betyr i dag tror jeg neppe finnes. Med dette bildet tror jeg vi kan si at Pushwagner er den beste til å skildre essensen i moderniteten og vår samtid. Disse bomaskinene er egentlig feller, designet for å fange alle tilløp til sosial interaksjon. Har bare fryktelig lyst til å slutte meg til Steigan i Tolfa når jeg ser dette bildet. Et Paradis i et hav av Modernitet!

 22. Det er kommet et par tafatte svar fra Ronny i kommentarfeltet på bloggen hans nå. Jeg merker meg at han jevnt over unngår å svare på konkrete spørsmål og kritikk. Og fortsatt er debatteknikken hans basert på ad hominem og lettvint avfeiing av alt han finner det opportunt å definere som «konspitøys». Konseptet argumentasjon virker fremmed for ham, og logikk og fakta preller av på ham som vann på gåsa.

  Alt i alt må han sies å være en god representant for den norske «skepsisbevegelsen».

  • Ja, jeg sa nettopp det samme på bloggen hans nå, med originalsitatene til Steigan. De som Kjelsberg av gode grunner ikke gjengir selv.

   • Ja, jeg leste svaret ditt nå. Meget bra. Det blir «spennende» å se om Mos… øh … Ronny svarer.

 23. Dette er jo latterlig. Som om hvis man ikke er enig med Steigan og kritiserer hans konspirasjonsteorier, så er man på lag med de rike.

 24. Ja, jeg ser at Kjelsberg har et profilbilde fra Kardemomme By på Facebook. Også kommer han visst fra Røros, hvor John Færseth tidligere jobbet som lærer på VGS. Så da er det enda en ting som knytter dem sammen, i tillegg til deres felles fortid (og nåtid?) i OTO, Golden Dawn, Argentum Astrum, Frimurerordenen og andre esoteriske losjer hvor okkult magi praktiseres.

  • Kardemommeloven 2.0

   Man skal ikke plage makten

   Man skal være snill og grei

   Og for øvrig kan man

   se en annen vei,

   eller kanskje aller helst aktivt hjelpe de slueste blant oss når de holder på med sitt for å holde folkets bevissthet, organisasjonsevne og handlekraft på et minimum, eller spytter på en tålmodig møkkagraver, så kanskje det til og med kan vanke en slant fra far hvis man er flink gutt.
   Ikke akkurat denne gangen, men kanskje siden. Hvis man skjerper seg litt.

  • …deres felles fortid (og nåtid?) i OTO, Golden Dawn, Argentum Astrum, Frimurerordenen…

   Og hvor har du dette våset fra? Jeg var den som i 2007 formidlet informasjon fra den selv-erklærte Illuninati-avhopperen Leo Zagami om John Færseths tilnytning til Ordo Templi Orientis og medfølgende beskyldninger om uartige ting han der skulle ha befattet seg med. Jeg har til dags dato ikke sett noen andre komme med ytterligere informasjon til å utdype disse beskyldningene, Golden Dawn og A∴A∴ var forløpere til O.T.O. som begge er nedlagt for mange, mange år siden. Færseth har bekreftet at han er innviet i O.T.O., intet mer så vidt meg bekjent.

   Hva er kildene dine?

 25. I dag smatt katta ut av sekken.
  Braanens innlegg i Klassekampen i dagens «Fokus» forteller meg at Ronny Kjelsberg bare er et redskap i avisens kampanje mot Pål Steigan.
  Her prøver han febrilsk å hevde at dagens avis følger de beste tradisjoner fra Allerns redaksjonstid.
  Hvem tror på det?
  Han prøver også å belære Pål i hva en møkkagraver er.
  Han dokumenterer selvfølgelig ikke hva «luftige påstander» er.
  Sjefsideologen for den moderne «venstresiden» er selvsagt livredd for å miste sin skare.
  Så bare fortsett du Pål.

 26. Pål Steigan har over en lengre periode kommet med krass kritikk av venstresiden, og Pål må jo regne med at noen tar til motmæle. Men Ronny Kjelsbergs artikkel er ikke et konstruktivt svar på denne kritikken, det er vel heller et forsøk på å drukne Pål i «møkkahaugen». Ronny Kjelsberg forsøker å framstille Pål som en konspirasjonsteoretiker som ingen bør lytte til, men de viktige tingene, politikken, identitetskrisen, og hvordan venstresiden tapte kampen om de «norske verdiene», det vil ikke Ronny Kjelsberg skrive noe om, for på dette området har Pål god dekning for det han skriver. Ronny Kjelsbergs artikkel er ingenting annet enn motbydelig skittkasting, og denne skittkastingstaktikken har Ronny helt sikkert adoptert fra ytterste høyre.

  • Skittkastingstaktikk er vel mer universell enn som så. Det gode er at det bare funker i medvind.

 27. Se følgende dokumentar og trekk konklusjoner derifra. Til Kjelsberg og hans like er det på sin plass å minne om Albert Einsteins kloke ord: » Condemnation without investigation is the height of ignorance». YouTube» : dr Morgan Reynolds – The fake planes of 911

 28. […] Oppslaget gjorde meg i kjempegodt humør. Beste reklamen jeg kunne få for steigan.no. Det er andre gang på et halvt år at ei avis har brukt ei dobbeltside på å for å advare mot denne bloggen. Og det gikk ikke bedre […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.