Hvorfor trekkes en del ungdom til Den islamske staten / Da’esh?

31

Det er godt dokumentert nå at Den islamske staten / Da’esh på mange måter er en forlenget arm av Tyrkias og Saudi Arabias hemmelige tjenester. Men det forhindrer ikke at den har grobunn blant en del muslimsk ungdom. Men hvorfor trekkes en del muslimske unge mot IS? Dette spørsmålet har ASDA’A Burson-Marsteller stilt til et representativt utvalg av arabisk ungdom. Svarene de fikk er svært interessante.

Undersøkelsen kalles Arab Youth Survey 2016 og er presentert her.

Et overveldende flertall av arabisk ungdom tar avstand fra IS, mens 13-15% uttrykte sympati. (På den andre sida betyr det at det er langt større oppslutning om IS blant arabisk ungdom enn det i Norge er om partiene til venstre for AP.) Og siden det er omlag 75 millioner ungdom i de arabiske landa, så blir det jo en del millioner IS-sympatisører.

Når de så blir spurt hvorfor de tror at noen arabiske ungdommer blir trukket mot IS, svarer de slik:

arabisk ungdom
(klikk for stor versjon)

Slik arabisk ungdom ser det, er det altså mangelen på jobber og muligheter som gjør at noen ungdommer trekkes mot IS. Dernest ser de religiøse grunner. Palestina-konflikten er nede på en delt femteplass som årsaksforklaring. Nest etter arbeidsløshet og mangel på framtidsutsikter, er det religiøse/kulturelle grunner som er fire blant de seks viktigste årsaksforklaringene. (NB: Man har jo av naturlige grunner ikke spurt IS-medlemmer om hva som er deres viktigste beveggrunner.)

Motstand mot «vestlige verdier», hva nå det måtte være, oppgis som en langt viktigere årsaksforklaring enn Vestens militære og økonomiske undertrykking.

USAs invasjon i Irak er den viktigste årsaksforklaringen deretter.

Hvis dette utvalget av arabisk ungdom har rett, så er rekrutteringsgrunnlaget for ekstreme jihadistgrupper av typen IS stort. Bare 44% av de samme ungdommene mener at det er gode jobbmuligheter der de bor. Dette varierer fra 2% (!) i Jemen til 39% i Irak blant de landa der utsiktene er dårligst. Dette skulle tyde på at ekstreme jihadistgrupper som spiller på religiøs dogmatisme og fordømmer vestlige verdier, skulle ha et nokså stort nedslagsfelt blant ungdom som frykter arbeidsløshet og ikke ser noen framtidsmuligheter.

Nå er vel den viktigste framtidsmuligheten IS tilbyr sine mannlige rekrutter de berømmelige 72 jomfruene, og hva de tilbyr sine kvinnelige rekrutter er vel mer uklart.

Og hvis arabisk ungdom har rett, betyr det at den viktigste måten å svekke rekrutteringsgrunnlaget for jihadismen på er å sørge for sosial og økonomisk frigjøring i de arabiske landa.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


31 KOMMENTARER

 1. Når håpløse framtidsutsikter, utenforskap, fattigdom, arbeidsløshet kobles sammen med religion, så får vi en farlig og eksplosive blanding. Og hvem er det som har definisjonsretten til hva som er rett islam? Jo, den sitter Saudi-Arabia på, eller i det minste, påberoper seg denne retten. Gjennom penger til en verdensomfattende moskeutbygging, koranskoler og såkalte kulturinstirusjoner, sørger hodekapperne i Saudi-Arabia for å spre sitt budskap.
  I Indonesia, verdens største muslimske stat, advarer muslimske ledere mot den innflytelsen wahhabismen (den saudi-arabiske varianten av islam) er i ferd med å få og de problem dette medfører. Intervjuet kan ses på Urix, NRK, 5. april.
  https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53040516/05-04-2016#t=9m25s

  Stå på, Pål!

  • Takk. Jeg står på!
   Du har rett, kombinasjon av fattigdom, fremmedgjøring, korrupte politiske systemer og en fanatisk endetidsreligion er en farlig cocktail.

 2. Noen løse tanker:

  Jeg lurer på hvor mye business Burston-Marsteller gjør med Pentagon og Saudi-Arabia? (svar: en god del. Saudierne leide inn BM for «skadekontroll etter 911. Bhopal 1984. Leiesoldatene i Blackwater. Den argentinske militærjuntaen. Department of Homeland Security. Dette er bare et utvalg av klienter.

  Og hvem er oppdragsgiveren for denne undersøkelsen? Jeg finner ingen i dokumentene deres. Antageligvis et eller annet departement som ønsker å rettferdiggjøre større budsjett for kontroll/styring av sosiale media i arabiske stater.

  Jeg sier ikke at resultatene er ugyldige, bare at BM ikke er et selskap med integritet. Kanskje med disse store kundene vil resultatene av undersøkelsen aldri bli for utfordrende mot disse.

  At de spør alle ungdommer generelt, gjør det lite relevant for IS-rekrutter.
  Hva med årsaken at de får en fast lønning for å være leiesoldat? (eller er dette dekket av «mangelen på jobber»?)

  Her er noen direkte imperialistiske grunner, som av en eller annen grunn er delt i mindre poster av BM:

  Palestine/Israel 13 + Invasion Iraq 12 + Western government trying to impose democracy [legg merke til ordvalget!] 7 + presence of Western troops 5 = 32 %, samt at antageligvis kan noen av de som ga andre grunner (mangel på muligheter, korrupsjon hos lokale herskere, spenninger mellom… religioner) også ha ment dette.

  • BM er et imperialistisk selskap og motivene kan man spørre seg om. Svarene kan også tolkes på mange måter. Men likevel er svarene interessante. Ikke som en fasit, men som et bidrag til å se hva som beveger seg.

   • «(NB: Man har jo av naturlige grunner ikke spurt IS-medlemmer om hva som er deres viktigste beveggrunner.)»

    Nei. Og at man ikke kan spørre målgruppa direkte (statistikk og dybdeintervjuer) er et metodeproblem. Man har i stedet spurt en større og bredere gruppe om hva de tror er målgruppemedlemmenes beveggrunner. Metoden gir et hav av usikkerheter/ mulige feilkilder, f.eks:

    -Ikke alle er like gode til å lese og forstå andres beveggrunner.

    -Egne følelser og oppfatninger om ting, egne prioriteringer eller fokale punkt, kunne vil påvirke hva man tror andre mener (projisering av både egne og kontraherende meninger/ motiver/ følelser).

    -Det vil være ulik grad av faktisk kunnskap om og varierende personlig erfaringsgrunnlag med målgruppa hos medlemmene av den spurte gruppa.

    -De faktiske holdningene til IS hos de spurte kan være annerledes enn metoden tar som utgangspunkt (noen kan være skap-sympatisører), og dette vil kunne innvirke på både de spurtes grad av oppriktighet i besvarelsen og sannsynlighet for ubevisst projeksjon og/ eller feilslutninger om målgruppemedlemmenes beveggrunner.

    -Metoden sier den er basert på dybdeintervjuer, men bruker i virkeligheten et antall ferdige svaralternativer, og man kan ikke vite hva den ikke fanger opp.

    Men svaralternativene utgjør nok tilsammen et sett som duger ganske bra som en nyansert forklaringsmodell på IS’ tiltrekningskraft. Om fordelingen av personlige grunner er slik som den spurte gruppen tror er helt umulig å vite sikkert, men det er kanskje ikke så viktig som det at undersøkelsen i stor grad bekrefter at man er inne på relevante forklaringer.
    Så kan man jo si at det var ingen overraskelse, og at dette er helt logisk og allerede erkjent av alle som ikke har spesiell interesse av ikke å ville forstå. Det er ofte den sk. vitenskapens lodd å sette tall og andre ord på ting «alle» visste fra før.

    Det siste svaralternativet er litt interessant:

    «I can’t explain it – I don’t understand why anybody would want to join Daesh»: 25%

    Dette er svaralternativet som eliminerer projisering og det meste av metodologiske usikkerheter; man vet ikke, har ingen mening, altså har man i det minste ikke tillagt målgruppemedlemmene noe som helst som kan vær feil.

    Man har heller ikke bidratt til noen forklaring, for valg av dette svaralternativet kan selvfølgelig ikke tolkes dithen at IS’ tiltrekningskraft for målgruppa faktisk er komplett absurd og unndrar seg enhver forklaring og logikk, selv om det er det er dette svaret aller flest har valgt.

    Det man har bidratt til, er å bekrefte hvor usikker metoden generelt er når den baserer seg på folks mening om andre folks mening. For det den største andelen (25%) som ikke kan fatte at IS har noen tiltrekningskraft egentlig sier, er bare at de er for unge, for naive og for lite oppmerksomme på menneskets natur og vilkår til å skjønne stort av hva som foregår, og at det egentlig ikke er noen vits i å spørre dem. Med litt erfaringsballast og et minimum av fakta om situasjonen på bordet kan ingen si at de overhodet ikke fatter.
    Fordeling av svar ut fra kjønn er heller ikke oppgitt, og der vil jeg også tro at det ligger store forskjeller som ikke fanges opp. De unge gutta skjønner nok IS-greia bedre enn jentene.

    ———————————————————–

    Hvis jeg var Burson-Marsteller og konspirerte med klientene mine, så hadde jeg vært nøye med å få frem veldig tydelig nettopp de 25% som synes IS-tiltrekning er ubegripelig. Det har de da også gjort, ved å plassere søylen (som jo er diagrammets lengste) nederst i figuren der den kontrasteres best mot den korteste søylen og synes veldig godt.
    Det skjulte budskapet til oss som leser undersøkelsen er rett og slett at IS er uforklarlig. Undersøkelsen gjelder overhodet ikke spørsmålet om IS’ organisering, finansiering, bevæpning, opplæring, aktive rekrutteringsvirksomhet, tilknytninger eller funksjon utover de «offisielle» ambisjonene om islamsk kalifat. Den gjelder kun en delvis inkompetent gruppe unge menneskers antakelser om IS-sympatisørers indre liv. Men på det ubevisste plan glir slikt i beste fall over i hverandre, og et resultat er at den som ikke gjør en anstrengelse fort vil få styrket sin forestilling om at «IS er uforklarlig, det er hinsides fatteevne at sånt går an». Noe som helt sikkert passer vennene til Burson-Marsteller utmerket.

    • Hvorfor kan ikke de «lærde» ledere som spiller så elendig sjakk kjøre fram bibliotekene, og sette ihvertfall noen av sakralbyggene i kunnskapssjakk – slik at flere kan lese at balansen i befolkningen anno 2015 er omtrent 3,71 milliarder menn og 3,64 milliarder kvinner? Og at det derfor blir et godt stykke frem til visse skrifters ønsketenkning og henvisning til paradissamfunnet – som i en kort periode ville ha bestått av knapt 1,4% menn og 98,6% ubesudlede og stemmeløse kvinnfolk, hvis alle har begått heroiske ugjerninger mot sine artsfeller? Et såpass lite bærekraftig og egoistisk samfunn (min mening) er vel grunnlaget tilstrekkelig til at f.eks. CIA bør gjøre et lite forsøk på å formidle at dette strider mot den biologiske fasit (PS, open source), eller står I-en for noe heeeelt annet..?

    • (Oops, dette svaret skulle til «AF» her):

     Bra gjennomgang, «AF».

     Man kan ellers legge merke til mangelen av svar-alternativ av typen: «Western governmnets, also through intermediaries (S-A, o.a.), supplying jobs, weapons and salaries to Assad-opposed groups of militants.»

  • Nei, de ser ikke det, og den religiøse obskurantismen har så til de grader ødelagt for de radikale sekulære bevegelsene i de arabiske landa, at det vil ta tid å bygge opp alternativer.

 3. «The Palestinian-Israel conflict»

  Haha. Oh, the irony …

  Hadde de bare visst at ISIS står for Israeli Secret Intelligence Service, aka Mossad.

  IS angriper aldri Israel. Og aldri USA. Merkelig det der, gitt.

  • Ja, arabisk ungdom er vel like lettlurte som for eksempel «venstresida» i Norge, så de går jo på den. IS er jo ingen frigjøringsbevegelse, men et instrument for imperialismen. De agiterer ikke en gang for frigjøring av Palestina.

 4. IS gjør det visst veldig godt akkurat nå, btw. De er i ferd med å vinne tilbake tapte områder.

  Ser ut til at de 3000 tonnene med nye våpen fra USA kom godt med, og at de utgjør et bra supplement til de 286 000 tonnene de har fått av USA tidligere. Også hjelper det vel litt å ha 15 amerikanske generaler på sin side, samt omfattende amerikansk luftstøtte.

 5. Hvorfor trekkes en del ungommer til IS , og hvorfor ser det ut som om IS er ustoppelig ?
  Det er selvfølgelig ‘gøy’ å være med på ‘the winning team’ for både ungdommer og andre…
  Og hvorfor stopper ikke USA og Israel IS ?
  Fordi USA og Israel i prinsippet har samme mål som IS > en global verden med ett globalt system !
  Det kan tenkes at USA og Israel synes IS er for ekstremt , men de er enige om rammen , og da tenker de sikkert at IS er plogen så får det andre rette seg opp etter hvert…..

  • Slik oppfatter norsk msm dette, desverre, og gud nåde dem om de stiller spørsmål vedrørende sannhetsgehalten.

 6. Nå er jo hovedårsaken til at muslimsk ungdom blir totalitære islamister, at islam er en totalitær religion/ideologi, hvor forsøk på reform er forbundet med dødlig fare. Resultatet er at muslimer vokser opp og tror på tullet om Islam som perfeksjon, da gutta som skulle sagt at keiseren var naken, skremmes til å holde kjeft.

 7. En professor som jobber på Blindern har sendt meg et sitat fra Bjørn Olav Utvik som han leste på Facebook 8 april 2016. Professor Utvik var den første i Norge som lanserte metaforen om at Natos Jihad leiesoldater i Syria var å betrakte som frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38. Klassekampen naturligvis. Dette syns også Aftenpostens Inger Anne Olsen var så treffende at også hun brukte den.
  Hamasledere har vært i Oslo i møter ikke dekket av media.
  Disse ordene fra Utvik gir et forklarelsens lys over mangt:
  «Oslo har et verdensledende miljø for forskning på jihadbevegelser,bygd opp opp over drøye femten år ved Forsvarets forskningsinstitutt.
  I Midtøstenmiljøet ved UiOs Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er vi takknemlige for godt samarbeid med FFI over mange år….»

  Professor Utvik er ansatt ved IKOS.

  • «En professor som jobber på Blindern har sendt meg et sitat fra Bjørn Olav Utvik som han leste på Facebook 8 april 2016. »

   Og professoren må være anonym, da godhetsregimet ikke godtar at deres hjernevasksentral blir benyttet til å gi et vitenskapelig skinn til hat og løgner, i steden for å støtte opp under de gode kreftene?

   Dagens samfunnsforskning har blitt en ren cargo kult, hvor man tror at bare man benytter latinske ord, er professorer og har en journal med «peer review», så bedriver man vitenskap på lik linje med fysikere og kjemikere, da samfunnsviterne tror alle andre også velger relevante fakta basert på hvilket resultat som er politisk ønskelig.

   Når man er forsker på Islam, og ikke åpeker at Islam har totalitære trekk, uansett hvordan du definerer ordet, så er man en forsker i andre forskeres syn på Islam, og ingen Islam-ekspert som vanlige folk benytter ordet.

  • «… metaforen om at Natos leiesoldater i Syria var å betrakte som frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38».

   Nå, det illustrerar ju på pricken varför «vänstern» idag är helt ägd av oligarkimperiet: all imperiets verksamhet kan efter Sovjetunionens fall säljas som Kampen mot fascismen. Slutdiskuterat. Vi bombar Hitler igen. Men en «Demokrat» i Vita huset (ja en rasifierad en, och snart en kvinna) är paketet fulländat.

   Hitler blev vänsterns undergång, men inte på det sätt han själv hade tänkt sig.

 8. Dersom alle hadde tolket islam på samme måte som ahmadiyya-muslimene så ville islam faktisk vært fredens religion. Mer tolerante personer enn disse muslimene skal man få lov til å lete lenge etter.

  Men dessverre er det en langt mer intolerant tolkning av Koranen som vinner terreng, ikke minst i europeiske moskeer, der imamer med utdannelse fra Saudi-Arabia, Tyrkia og Iran predikerer. God artikkel om dette på nettstedet Utrop.

  Det som skjer med rekruttering til IS via salafistiske moskeer i Europa skyldes ignoranse og påtatt godtroenhet fra politikere, media og delvis akademia.

  Salafismen er forøvrig ikke av nyere dato. Den oppsto på 1700-tallet med al-Wahab som teolog og Saud som erobrer. I vår tid har den gjennomsyret sunniislam og også påvirket sjia.

  Å få stengt ned salafismen i Europa tror jeg kan bli krevende. Saudi-Arabia er ingen hvem som helst og EUs kanzler er stadig på besøk i Istanbul for å vaske føttene til Erdogal.

 9. «Hvorfor trekkes en del ungdom til Den islamske staten / Da’esh?»

  Tillater meg å peke på et visst problem ved undersøkelsen: Prosentallet er et stykke unna å gå opp i 100.

  På stolpediagrammet svarer «25» til «1 IN 4» i teksten over. Det bør indikere at «25» betyr prosent.
  (25/100 = 1/4 = 1 in 4, for alle dere med dyskalkuli – hvilket ser ut til å gjelde alle kommentatorer hittil ;-).

  Summen av alle «prosentene» er ikke mindre enn 187 (!). Totalt 187 prosent. Er ikke det litt mye? Da blir det greit å spørre: Hva er egentlig enheten her?? – Og hvordan blir da «25» til «1 IN 4»?

  Betyr det at 187 prosent har svart på undersøkelsen? Har flere avgitte svar pr. respondent vært mulig? Hvorfor står det intet om evt. dette, samt denne lett besynderlige svarsummen i «About the survey»?

  Verden er full av mysterier. Dette bør ikke være ett av dem.

  *

  En skolelærer sa til klassen sin: «Dere er så dårlige i matte at jeg er sikker på at minst 80 prosent av dere stryker!»
  Hvorpå en av de håpefulle rekker opp hånden og spør: «Jamen lærer’n, er vi så mange da?»
  😉

  • Det var mulig å velge fler alternativer. Se teksten på diagrammet:

   «Which of the following, if any, do you think are the primary reasons why some young people are attracted to Daesh? Please choose up to three reasons.»

   Siste svaralternativ, «vet ikke» (25%), er det eneste som ikke kan kombineres med noen av de andre.

   • Ok. – Da var jeg vel for «dylskfektisk» til å se det (men mer reelt for langsynt for den lille, tåkete fonten). Takk i alle fall, greit å skjønne.

 10. Man må ikke glemme at så lenge instruksjons boka inneholder konsepter som Jihad, Sharia, Dhimi og kvinner, homofile og minoriteter undertrykkes er det det umulig å bygge velfungerende samfunn som produserer jobber og velstand.
  Ha en fin dag videre.

 11. Bra gjennomgang, «AF».

  Man kan ellers legge merke til mangelen av svar-alternativ av typen: «Western governmnets, also through intermediaries (S-A, o.a.), supplying jobs, weapons and salaries to Assad-opposed groups of militants.»

 12. «Og hvis arabisk ungdom har rett, betyr det at den viktigste måten å svekke rekrutteringsgrunnlaget for jihadismen på er å sørge for sosial og økonomisk frigjøring i de arabiske landa.»

  Aha! Med andre ord nøyaktig det vi driver med, eller? Hva med å la andre mennesker være i fred og ikke påtvinge dem vår «frigjøring» og annet liberalistisk tankegods?

  • Hvem har sagt at «vi» er subjektet her? Egentlig er dette en litt kronglete måte å si sosial og økonomisk revolusjon på. Men den blir vel forstått?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.