Hvorfor trekkes en del ungdom til Den islamske staten / Da’esh?

0

Det er godt dokumentert nå at Den islamske staten / Da’esh på mange måter er en forlenget arm av Tyrkias og Saudi Arabias hemmelige tjenester. Men det forhindrer ikke at den har grobunn blant en del muslimsk ungdom. Men hvorfor trekkes en del muslimske unge mot IS? Dette spørsmålet har ASDA’A Burson-Marsteller stilt til et representativt utvalg av arabisk ungdom. Svarene de fikk er svært interessante.

Undersøkelsen kalles Arab Youth Survey 2016 og er presentert her.

Et overveldende flertall av arabisk ungdom tar avstand fra IS, mens 13-15% uttrykte sympati. (På den andre sida betyr det at det er langt større oppslutning om IS blant arabisk ungdom enn det i Norge er om partiene til venstre for AP.) Og siden det er omlag 75 millioner ungdom i de arabiske landa, så blir det jo en del millioner IS-sympatisører.

Når de så blir spurt hvorfor de tror at noen arabiske ungdommer blir trukket mot IS, svarer de slik:

arabisk ungdom
(klikk for stor versjon)

Slik arabisk ungdom ser det, er det altså mangelen på jobber og muligheter som gjør at noen ungdommer trekkes mot IS. Dernest ser de religiøse grunner. Palestina-konflikten er nede på en delt femteplass som årsaksforklaring. Nest etter arbeidsløshet og mangel på framtidsutsikter, er det religiøse/kulturelle grunner som er fire blant de seks viktigste årsaksforklaringene. (NB: Man har jo av naturlige grunner ikke spurt IS-medlemmer om hva som er deres viktigste beveggrunner.)

Motstand mot «vestlige verdier», hva nå det måtte være, oppgis som en langt viktigere årsaksforklaring enn Vestens militære og økonomiske undertrykking.

USAs invasjon i Irak er den viktigste årsaksforklaringen deretter.

Hvis dette utvalget av arabisk ungdom har rett, så er rekrutteringsgrunnlaget for ekstreme jihadistgrupper av typen IS stort. Bare 44% av de samme ungdommene mener at det er gode jobbmuligheter der de bor. Dette varierer fra 2% (!) i Jemen til 39% i Irak blant de landa der utsiktene er dårligst. Dette skulle tyde på at ekstreme jihadistgrupper som spiller på religiøs dogmatisme og fordømmer vestlige verdier, skulle ha et nokså stort nedslagsfelt blant ungdom som frykter arbeidsløshet og ikke ser noen framtidsmuligheter.

Nå er vel den viktigste framtidsmuligheten IS tilbyr sine mannlige rekrutter de berømmelige 72 jomfruene, og hva de tilbyr sine kvinnelige rekrutter er vel mer uklart.

Og hvis arabisk ungdom har rett, betyr det at den viktigste måten å svekke rekrutteringsgrunnlaget for jihadismen på er å sørge for sosial og økonomisk frigjøring i de arabiske landa.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelElection day in Syria
Neste artikkelSaudi Arabia truer med å selge seg ut i USA, hvis landets rolle i 11. september avsløres
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).