Den globale stagnasjonen – hva skjer?

0

2016 har startet med børskrakk over hele verden og bankkrakk i Italia, og de røde tallene fortsetter å hagle inn. De europeiske børsene ligger nå 20% lavere enn i 2015. Hva skjer?

Paul Mason, som er økonomiredaktør i Channel 4 kaller det «the great global slowdown» og skriver:

If you have a pension … then you are watching – for the second time in a decade – your wealth destroyed.
Mason viser at det har skjedd noe helt unikt med internasjonal økonomi siden århundreskiftet, og at det som skjer nå ikke likner på noe annet han har observert. Tidligere vokste kapitallistisk økonomi nokså jevnt, målt fra børsen. Det var alvorlige krakk, slik som det i 1987, men etterpå tok den ganske jamne veksten over. (Se figur.) Men det vi har sett siden 1995 er tre svære topper med etterfølgende djupe bunner på kurvene. Masons forklaring er:
The three peaks, to an economic historian, have a very clear cause: the repeated decision by central banks to respond to economic slowdowns with a policy of cheap money.
Han mener altså at dette er finanskapitalens, og nærmere bestemt sentralbankenes, forsøk på å møte økonomisk nedgang med å «trykke penger». Men han advarer mot å la seg blende av den tilsynelatende symmetrien mellom disse toppene. De er nemlig svært forskjellige i innhold.
Den første krisa, den såkalte dot.com-krisa, utryddet selskapenes pensjonsplaner, den andre krisa (2008) ødela det internasjonale banksystemet og skapte gjeldsnivåer som man vanligvis bare ser etter store kriger.
Og den tredje krisa, den vi ser nå, kommer fordi pengetrykkinga ikke virker lenger.

…we used “extend and pretend” tactics with banking and state finance: Greece is bankrupt? Bailout and impose austerity. When that makes it bankrupt some more, impose more austerity and give another bailout. States assumed the debts of banks. Trillions of dollars worth of loans that were not going to be repaid – so called “non-performing loans” were simply rolled over. Debts carried on rising. Since 2008 families, companies and governments have borrowed $57 trillion more than they had already borrowed.

The problem is, the kind of recovery you get like this is not a “normal” one. It’s real: real bridges get built, real talktime gets bought, real jobs – albeit a lot of low paid ones – get created. But it’s not sustainable.

A sustainable recovery would see debt written off or paid back, wages rise, productivity rise. Economies would re-balance. Austerity would come to an end. But none of this has happened.

Les hele artikkelen her.

Og det skjer virkelig ekstraordinære ting akkurat nå. Internasjonal skipstrafikk er full stagnasjon. Det er noe som heter Baltic Dry Index. Den forteller om prisen på frakt av råvarer på skip over hele verden. I 2010 lå indeksen på 4500, 20. januar 2016 lå den på 369. Så lavt har den aldri ligget. På to år har indeksen falt med 84%. Denne indeksen har alltid vært en pålitelig «kanarifugl i kullgruva» når det gjelder å varsle kriser.

The Telegraph skriver:

In a normal market the rational decision would be to remove loss-making ships from the fleet, but this is anything but a normal market. The world shipping fleet is drowning in debt.

Hvis en ser på en annen fraktindeks, nemlig Morgan Stanleys flatbed freight index, som måler prisen på konteinerfrakt på vogntog i USA, så ligger den nå lavere enn den gjorde i 2009, altså da finanskrisa var på sitt verste.

Det er vel på tide at orkesteret på Titanic spiller opp til dans?

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFengslet tyrkisk redaktør fordømmer EUs avtale med Erdoğans «fascistiske regjering»
Neste artikkelUSA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).