Norsk rapport viser at IS-olje havner i Tyrkia

0

Norske myndigheter har i hvert fall siden juli 2015 visst at olje fra IS-kontrollerte områder i Syria smugles til Tyrkia og selges der til svært lave priser.  Dette framgår av en hemmeligholdt rapport som konsulentselskapet Rystad Energy har utarbeidet på oppdrag for Utenriksdepartementet.

Klassekampen skriver:

Klassekampen har fått tilgang til hemmeligholdte UD-dokumenter som slår fast at det meste av oljen som IS har smuglet ut av Syria og Irak, har havnet i Tyrkia.

Rapporten er lagd av konsulentselskapet Rystad Energy, på oppdrag for Utenriksdepartementet.

Den hemmelige rapporten slår fast at store mengder olje har blitt smuglet over grensa til Tyrkia fra IS-kontrollerte områder i Syria og Irak.

Rapporten er fra juli i år. På bakgrunn av egne kilder konkluderer forfatterne med at «oljen som ISIL selger på det svarte markedet» for det meste går «via tankbiler gjennom smuglerruter over den tyrkiske grensa».

oljesmugling is

Så dette har Børge Brende og Erna Solberg visst. Men de har fortsatt å støtte Tyrkia og de har latt som om de ikke har visst noenting om vår alliertes støtte til terroristene som blant annet drepte 130 mennesker i Paris.

Men folk som har lest steigan.no har også visst om dette lenge. I juni 2015 publiserte jeg denne oversikten over Tyrkias intime samarbeid med Den islamske staten i Syria: Tyrkias støtte til jihadistene i Syria.

I oktober skrev jeg om hvordan Tyrkia og oljediktaturene sender våpen til IS, mens Russland bomber dem.

Da Russland begynte å bombe transportrutene for den illegale oljen fra Syria til Tyrkia, burde det ha blitt klart for enhver hvordan denne trafikken har foregått og fortsatt foregår.

I november 2015 stilte jeg så spørsmålet om hvem som hjelper IS/Da’esh med det ulovlige oljesalget:

Den viktigste inntektskilden til IS/Da’esh er salg av ulovlig olje. Dette finansierer krig og terror i Syria og Irak og terroraksjoner i utlandet som dem i Beirut og Paris. For å få til dette salget, må de ha hjelp, og det er nokså åpenbart at Tyrkia er den viktigste garantisten for dette. Det skjer tett opp til den tyrkiske grensa i et område Tyrkia har prøvd å kontrollere.  Som president Vladimir Putin sa til RT:

IS has big money, hundreds of millions or even billions of dollars, from selling oil. In addition they are protected by the military of an entire nation. One can understand why they are acting so boldly and blatantly. Why they kill people in such atrocious ways. Why they commit terrorist acts across the world, including in the heart of Europe

Men det står naturligvis også personer og selskaper bak dette. Og det ser ut til at It’s all in the family. Mens pappa Recep Erdoğan drømmer om å bli sultan for et ny-osmansk rike, sørger sønnen Bilal Erdoğan for å tjene seg søkkrik på oljehandel for IS.

Og dette må ha vært klart for norsk utenriksledelse i hvert fall siden de fikk rapporten fra Rystad Energy. For ingen kan vel klare å tro at en så gigantisk oljetransport kan foregå inn i et land som Tyrkia uten at den politiske og militære ledelsen er fullt og helt innforstått med det – og holder en beskyttende hånd over det?

Altså: Det er ikke bare Erdoğan som er avslørt. Også NATO og den norske regjeringa er avslørt. De har visst om denne betydelige støtten til terroristene, men har holdt det hemmelig for det norske folket, antakelig også for Stortinget. De store norske mediene må også ha visst om dette, men de har holdt kjeft, og dermed bekreftet at de ikke driver journalistikk, men propagandasentraler.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.