George Soros sponser migrasjonen og vil øke den

80

George Soros er kjent som «Mannen som sprengte The Bank of England» fordi han i 1992 spekulerte mot det britiske pundet og tvang den britiske regjeringa til å devaluere. Slik tjente Soros over en milliard pund og påførte britiske skattebetalere en regning på over tre milliarder pund. Dette la grunnlaget for den formuen Soros har i dag.

soros flyktninger

Fargerevolusjoner og statskupp

Denne formuen bruker han deler av for å arrangere fargerevolusjoner og regimeskifter rundt omkring i verden. Han har en stiftelse som heter Open Society Foundation som sponser ulike opposisjonsgrupper i mange land. I fargerevolusjonene samarbeider Soros med CIA og andre vestlige etterretningstjenester.

Open Society Foundation har vært og er veldig aktiv i sin støtte til kuppregimet i Ukraina, og mange av gruppene på Maidan fikk støtte av Soros. 27. januar 2014 okkuperte medlemmer av gruppa Spilna Sprava justisdepartementet, energidepartementet og jordbruksdepartementet i Kiev og forlangte at regjeringa skulle gå av. Denne gruppa er en av de mange opposisjonsgruppene i Ukraina som er finansiert og støttet av multimilliardæren George Soros.

I en nyttårstale i 2015 tok George Soros til orde for at EU burde låne Ukraina 20 milliarder euro for å sette landet i stand til å føre krig mot Russland. Europa bør i følge Soros tillate seg større underskudd på statsregnskapene for å ruste opp til en krig mot Russland! Han oppfordret til at EU må bruke skattebetalernes penger til å gi Ukraina en kreditt på 20 milliarder dollar – med løfte om mer  – for å sette landet i stand til å føre krig mot sin nabo i øst. I en artikkel skrevet for Project Syndicate skriver finansspekulanten at «Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på krigsanstrengelser, også hvis det fører til underskudd på statsbudsjettene.»

Støtter massemigrasjonen

I en ny artikkel i Project Syndicate krever Soros at Europa skal ta imot minst en million flyktninger i året til en pris av 20 milliarder euro.

Artikkelen tar overhodet ikke til orde for å stanse krigen i Syria, men Soros bruker anledningen til å agitere for overstatlighet i EU, og hans svar på hvordan en så massiv flyktningestrøm skal håndteres er naturligvis privatisering. Vi har allerede sett hvordan asylvirksomheten er blitt en milliardindustri, med forslaget til Soros vil det bli et profittsenter uten like. Hvis det skulle bli noe av, vil det være en fantastisk mulighet for NGOene og eiendoms- og velferdsprofitørene.

Sponser migrasjonskampanjer

På sine nettsider forklarer Open Society Foundation og Soros hva de gjør for å fremme migrasjonen i Europa. I en artikkel med tittelen Understanding Migration and Asylum in the European Union blir programmet deres forklart og propagandert for. Der sies det også litt om hva slags NGOer Soros støtter for å fremme migrasjonen.

We work in all European countries affected by large migration movements to support civil society organizations looking to respond in humane and responsible ways.

Artikkelen inneholder ei lang liste over NGOer over hele Europa som får økonomisk støtte fra Soros for å fremme migrasjon.

Programmet til Soros

Det går fram av artiklene til Soros og Open Society Foundation at han støtter massemigrasjon fordi han ønsker å forandre Europa. Soros ønsker seg et Europa med én ledelse, ingen grenser og ingen nasjonalstater. Han mener at massemigrasjonen vil/bør tvinge fram sentrale organer på EU-nivå med makt og myndighet til å sette seg over nasjonalstatenes «snevre» interesser.

Men spekulanten Soros var ikke seg sjøl om han ikke også hadde tenkt å tjene på dette. En million migranter i året vil skape enorme profittmuligheter i asylindustrien, slik vi allerede har sett i Sverige og i Norge.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


80 KOMMENTARER

 1. Målet er totalitær Globalisering, i regi av EU, UN, NATO, BIS. Vatikanet synes spille på lag. Middelet er totalt kaos. Dagens Politikere er frivillige brikker i et Geopolitisk spill, der de i neste omgang vil bli kastet under bussen, gjennom å måtte ta skylden for alt de har vært med på som har gått galt. I kjølevannet av kaoset, vil Europas innbyggere takke ja til hva som helst, for å få normalisert forholdene.
  Det hele er nøye planlagt, del av en agenda i regi av en liten, men mektig, elite.

  • Mange av Europas innbyggere,vil takke ja-men tl hva?
   Først tvang ECB Hellas,Portugal m.fl. til «hva som helst,for å få ned underskuddet på stastbudsjettene.»
   Nå annonserer Soros at underkudd er bra,både for krigsforberedelser og økt -migrasjon.
   Og resultatene kan avleses,både i EUs planer,og i Norsk byråkratisk krisehåndtering.:
   Den Tyske finansminister lufter forslag om felles -migrasjonsbudsjetter.
   I Norge foreslås det «Lettelser i Plan og byggningsloven,» og ekstra midler til Husbanken,slik at boliger til -migranter lettere kan finansieres,spesielt i utkantskommuner.
   Hvilken «normaltilstand» er det man kan forvente,av dette?De forgjeldede stater og husholdninger skal fortsette å sende sine ubetalte regninger til et underbetalt migrant-proletariat,som skal leve og konkurrere med de trygdede og statsfinansierte utkantbefolkninger.Staten får totalt grep om nesten hele befolkningen.For at pyramidespillet ikke skal rase,tar man statsapparatet i bruk.Forsvarsbudsjettene,krigsretorikken og «hensynet til de stakkars -migrantene»-får alle innsparinger igjennom i Nasjonalforsamlingene.
   De nye middelklasser skal fortsatt kunne konsumere,for å holde hjula igang.Bank-og finsinstitusjonene skal kunne overleve,selv med minimale fortjenestemarginer.Som bare kan opprettholdes ved dårligere lønns-og arbeidsforhold.Middelet er migrasjon,og «frihandel» -på korporasjonenes premisser.

   Hvem ,av de «venstreorienterte,» tør foreslå -at den tiltrengte etterspørselen kunne genereres ved overføringer til de som alt bor her,både fattige i byene og beboere i utkantene.Kunne ikke det være en mere sivilisatorisk bruk av skattemidlene,enn overføringer til -migrantene og asylindustrien?
   Det skjer ikke,fordi det ikke «gir global omfordeling,» og forutsetter najonalisering av bankvesenet-med derpå følgende tap.
   Da gir flere fra seg kontrollen,til de globale herskere,og deres norske leiesvenner.

   Hvem som sitter med makta,og bestemmer den nye normaliteten,når røyken har lagt seg,er ikke avgjordt.Det er ikke bare de «borgerlige fri-og rettigheter» som står på spill.

   • «Da gir flere fra seg kontrollen,til de globale herskere,og deres norske leiesvenner.»

    Om ikke den internasjonale sosialismen får stengt grensene, og vedkjenner seg at også arbeiderklassen har etniske interesser, vil sosialismen dukke under som reelt politisk alternativ.

    Folk er villig til å dele med sin egen gruppe, i en helt annen grad enn de ønsker å dele med utgruppa, og hvis du leser på nettet, så er det sosialismen som får skylda for tsunamigrasjonen, da det er sosialister som fungerer som tankepoliti og sensurister.

    Den evige sannheten, om at vi ikke vet hva som er nok, før det er mer enn nok, vil føre til at de fleste negative konsekvenser av innvandringen, vil skje etter at grensene er stengt.

    Migrasjonsprosjektet var det kristne og jøder som var foreldre til, men etter at progressiv politikk satte kristendommen under angrep, har de kristne avsagt seg farskapet, og snakker i dag om kultur marxister.

    Man kan si at disse som fikk sosialismen til å ta på seg rollen som stefar for prosjektet, ikke er ekte sosialister, men undergravende agenter for borgerskapet, men hvis ikke sosialistene selv ikke stenger grensene, men overlater til det populistiske høyre å gjøre det under store protester, så vil forsvarene av prosjektet være ferdig politisk, da befolkningen vil fortsette å oppleve at det er mer enn nok, lenge etter at grensene er stengt.

    • Ja.Stort værre er det ikke.
     Det er dog ikke bare sosialistene som prediker budskapet.Ett er,at deler av borgerskapet gleder seg.
     Noe annet er det borgerlig-humanistiske akademia.:D.d. gir Aftenposten oss alle-som er lesekyndige-et strålende eksempel En professor Kathleen M.Blee serverer alt på et fat.:Ku Klux Klan-borgerlig feminisme,m.m.m.-alt er yttrykk for Rasisme.Og alt i en eneste pærevelling.Høyrepopulsiter =Rasister.Alle som ikke er for En Verden-er rasister,iallefall de som er Hvite.
     Budskapet begynner å miste fernissen.Til slutt har de gode bare politi -og militære til å forsvare seg-mot «Mobben.»
     Da kan det vise seg,at de offentlige voldsutøvere har byttet side.

  • Ja , målet er total Globalisering . Alle disse institusjonene du referere til ; EU , UN , NATO , BIS , er del av en gammel plan om verdensherredømme og verdensregjering .
   Denne planen er fundert i religion , da nærmere bestemt Abraham .
   Du kan le , du kan gråte . Du kan rope på ‘konspirasjonsteorier’.
   Sannheten er at dette er en plan , som blir lagt åpen ut i den siste verdensreligionen Bahai .
   Bahai tar også til orde for EN verdensvaluta , og da har du alt klart !
   Den som vil vite mere om denne religionen kan studere den på internett .

   http://www.bahai.com/Bahaullah/principles.htm#UNIVERSAL%20PEACE%20UPHELD%20BY%20A%20WORLD%20GOVERNMENT

 2. En skal ikke se bort fra at George Soros har større vyer enn dette.
  Georg Soros er jo Ungarsk Jøde.. Han kan og være interessert i å få tømt landene Syria og omegn for Arabere…

  Hørt om det bibelske Stor Israel det lovede land? Det er omtalt i gammel testamentet…
  Slike mennesker som George Soros får slike ting til… Vent å se…

  En link over det lovede land hvor grensene går… http://www.frieord.nu/wp-content/uploads/2015/05/israel.jpg

   • At Soros er jøde, har stor betydning! Jødene vil bygge Stor-Israle, The Greater Israel og King Davids Empire! Når politikere i Europa, som Fredrik Reinsfeldt i Sverige,står frem på TV og sier at svenskene ikke eier sverige,og at immigranter fra Midt-Østen har like stor rett på sverige, som svenskene, da er det fordi Reinsfeldt også er jøde, og også jobber for å tømme Midt-Østen for muslimer. Jeg mener at Pål Steigan jobber for USA Og Israel, og at han ikke vil si noe negativt som skader dem. Dette gjøres under dekke av å være «Venstreorientert»! Ferdinand Lasalle var jøde og skapte sosialdemokratiet, for å lage en ideologi som kunne jobbe for å fange opp de arbeiderne som ikke kommunismen fanget opp! Kommunistiske ideer var først laget av jøden Moses Hess, og så videreførte jøden Karl Marx arbeidet til Hess. Bolsjevikene var jøder, og amerikanerne rykket inn i Nord-Russland og tok kontroll over den Trans-sibirske jernbanen,helt til bolsjevikene (finansiert av jøder og USA) hadde tatt makten i Russland under revolusjonen (se filmen «American ekspeditionary forces in Sibir in 1918-20). Politisk korrekthet ble oppfunnet av jøder i Frankfurterskolen, som ble etablert etter første verdenskrig, og etter revolusjonen i Russland. Jøder (f.eks.Rotshild, eier FED- Federal Reserve, og de eier de fleste nasjonalbankene i Europa, og de eier Sentralbanken i Brussel. De kan bare trykke opp så mye penger de bare vil! Hva er vitsen med å rane en bank, når du kan eie en sentralbank og bare kan trykke opp så mye penger du vil? Council of Forreign affairs, USA, styres i praksis av jøder og jødiske organsisasjoner som AIPAC, og de styrer ikke bare Kongressen i USA, men de styrer også konflikter og kriger over hele verden. Hvis ikke Steigan vil ta stilling til dette, og mener det er konspirasjonsteorier, så vil jeg si at det er historie! Det jeg har sagt over, er bare en bitteliten del av hva som skjer i verden. Sannheten er titusenvis av ganger verre! Hvis Steigan ikke vil si noe om jøder og om hvordan jøder styrer verden, de sosialistiske og kommunistiske ideologiene, arbeiderne og fagforeningene, journalister og politikere, så er Steigan blitt til en del av Rotschild-sionismen og Rotschild-sosialismen. Også jeg støtter de gode tankene i de venstreorienterte ideologiene, og mine sympatier ligger hos folket og arbeiderklassen. Men konfliktene i verden eskalerer, og jødene/sionistene, CIA og USA (Council of Forreign Relations), styrer verden med konflikthåndtering (Hegels dialektikk).I fremtiden vil konfliktene bli verre, dels for å dekke over hva jødene kommer til å gjøre i Midt-Østen, og dels for at «eliten», med Soros, skal kunne beholde sin makt og sin økonomi.Da er man faktisk nødt til å se konfliktene gjennom nye «briller», og konfliktene må siles gjennom spesielle filtre, for at man skal kunne forstå dem. Ellers vil man bare skrive om svada, og om ting som ikke har noen annen viktigere betydning, enn bare å opprettholde systemet, og å fortsette å hjernevaske og indoktrinere folket og arbeiderklassen (hvis det er noen arbeiderklasse igjen å prate om).

 3. Geoge Soros er jøde, og Israel jødene/sionistene i Israel vil bygge Eretz Israel, Stor-Israel (King Davids Empire). Erets Israel skal omfatte Midt-Østen og Levanten: Syria, Jordan, Libanon, Irak, Negev, Vestbredden, Gaza og deler av Egypt. Det Soros, CIA og Israel holder på med, er å flytte befolkningene fra disse landene til Europa. Legg merke til at de jødiske statslederne i Europa, støtter innvandringen til Europa. Fredrik Reinsfeldt, tidligere statsminister i sverige, sier da rett ut på TV at de som kommer fra Syria har mer rett på Sverige enn svenskene – som bare har bodd i Sverige 3-4 generasjoner!

  • Gult kort. At han er jøde har ikke noe med dette å gjøre. Han har en gjennomført globalistagenda, og det interessante er at de fleste norske venstreliberalere antakelig vil være enig med ham i mesteparten av hans programerklæring. Han dekker sin krigs- og erobringspolitikk bak svært tilforlatelige og «progressive» fraser.

   • Er enig i at det like godt kunne vært en nordmann , germaner , kineser , eller hvilke som helst annen «rase» som kunne gjort som Soros .
    Når det er sagt så har jødene ofte hatt et kosmopolitisk ståsted , som har gjort de til lett offer for globalistisk tenkning .
    Etter mitt syn så har dette også noe med religionen deres å gjøre .
    https://socio.revues.org/1359

   • Gult kort til Steigan. Selv om det er uklart hvordan, kan det ikke utelukkes at deler av Soros’ motivasjoner bunner i en støtte til alliansen USA-NATO-Israel på bakgrunn av bl.a. lojalitet mot en jødisk bakgrunn. Soros ble forfulgt som jøde i Ungarn under 2. VK. – Det ville snarere være pussig om Soros ikke er påvirket av sin bakgrunn. Da måtte han hatt sterkere integritet enn han hittil har oppvist (jf. fransk domfellelse 2011 for innsidehandel – se Wp). Noe annet er at Soros er selvbestaltet internasjonalist og ikke sionist. At Soros «er jøde» har altså «noe med dette [hans politiske holdninger] å gjøre», om enn bare han selv vet nøyaktig hva.

    • Du har helt rett. Steigan bør åpne øynene for sionismens rolle i verden. Jødene er, rent statistisk, kraftig overrepresentert i bl.a. finansverdenen (av åpenbare historiske grunner), og en del av dem, men ikke alle, er nok også sionister som har en sterk rasebevissthet og føler en sterk tilhørighet til judaismen og Israel. Noen av disse jobber nok i det dulgte for å drive muslimer på flukt fra Midtøsten, slik at nye landområder kan bli disponible for Israel. I denne sammenheng er bl.a. USA og IS nyttige redskaper.

     • For ordens skyld: «Jøde» er en primært religiøs betegnelse (som «kristen»), og beskriver ikke en «rase» (hva nå det er). Like lite som «kristne» er lik «rasen» «kaukasiere». Sionister har dermed evt. sterk «gruppebevissthet» heller enn «rasebevissthet.»

      For øvrig er det sionister i Israel, ikke andre av deres større religiøse gruppe, som jobber hardt med å drepe og plage sine med-semitter i Israel, Palestina og tilgrensende områder.

      Hva de, sionistene, egentlig vil, fortapes i en kvase av løgner, selvbedrag, urealistiske forsetter og morderiske handlinger, som gjør dem svært vanskelig – forsiktig sagt – å sympe med. Sionistene bedriver selvbeskadigelse av eget omdømme, som med tilbakevirkende kraft får overfladisk opplyste til å undres på om Hitler hadde rett – og det siste er farlig for oss alle.

      Kan hende har sionistenes en «kaos-strategi» der de håper på å fortsatt vinne land på kaoset de skaper, men der de ikke ser at strategien med årtiene har blitt for gjennomsiktig til lenger å tjene dem, og nå virker mot dem.

     • Av tekniske grunner må jeg svare her:

      Jeg påsto heller ikke at det finnes «raser». Jeg sa bare at noen sionister har en sterk rasebevissthet. Dvs.: De er bevisste på at de er jøder, og at de dermed er Guds utvalgte folk og at de for enhver pris ikke må blande blod med goyim. Dette er rett og slett hva enkelte sionister selv tror og mener, uavhengig av hvorvidt det dypest sett «finnes» såkalte biologiske raser.

      Naturligvis vet jeg også at «jøder» er et sekkebegrep som omfatter fullt av forskjellige folkeslag som ikke nødvendigvis er i nær slekt. Det er også en merkelapp som både har etniske og religiøse konnotasjoner. Men det er ikke til å stikke under en stol at mange av de som identifiserer seg med den jødiske etnisitet eller den mosaiske religionen, selv føler seg utvalgt og høyt hevet over goyim. Og det er enkelt å se hvor eksplosivt Israel har ekspandert de siste 60 årene. Og det kreves ikke mye kunnskap for å skjønne at den trenden kommer til å fortsette. Israel kommer til å trenge Lebensraum, og da må en del muslimer fordrives fra land som Egypt, Jordan, Syria, osv. Denne prosessen er godt igang.

     • Til » KZ, 11. november 2015 klokka 02:12 »

      Du har nok helt rett. Dessverre. Og det verste du har rett i er dette: «noen sionister har en sterk rasebevissthet. Dvs.: De er bevisste på at de er jøder, og at de dermed er Guds utvalgte folk og at de for enhver pris ikke må blande blod med goyim.»

      (Likevel er ‘rase’ et lite konstruktivt begrep her, parallelt til at sionistene er spesialister i å opportunistisk henvise til ‘jews’ selv, men angriper alle som bruker begrepet kritisk som «anti-semitter». At noen sionister tror de er en egen «rase» – hvilket en kun i humoristisk forstand bør si seg enig i – betyr ikke at andre behøver å ta i bruk deres terminologi og dermed støtte dem i villfarelsene.)

      Den «holier-than-thou»-holdningen er Israel og sionistenes hovedproblem. Sammen med USAs «exceptionalism» som Obama stadig bekjenner seg til, forvalter disse to nær allierte landene sammen en ulikhets-ideologi som faktisk truer resten av verden. – Ihvertfall inntil «det eksepsjonelle landet» (USA) og «Guds utvalgte folk» (Israel – henvist til i selvstendighetserklæringen under at «…the Jewish people (…) gave to the world the eternal Book of Books», altså Bibelens gamle testamente, som sentralt viser til «guds utvalgte folk» i motsetning til alle andre) må velge hvilket land som er mest «eksepsjonelt eller «utvalgt». Den «krigen» utkjempes stadig i USAs kongress.

      Antar at både din og min kommentar virker til å opplyse emnet bedre.

      Soros’ rolle og holdninger her er trolig enda mer tilsurret, men munner ut i ønske om global finansiell kontroll i ly av påberopt gode hensikter.

    • Pokker heller, Ullern. Kan vi vennligst tenke svart/ hvitt og ikke være så fordømt nyansert her, eller? Fortsetter du på denne måten skal du se det etterhvert blir legitimt å snakke uten omsvøp om de mest delikate og komplekse sammenhenger og de minst behagelige forhold vi kan finne spor av.

    • Steigan har litt rett i at jøder kanskje ikke bør være noe fokus.

     Når tsunamigrasjonen er stoppet, vil man begynne å lete etter syndebukker, og da jødene er skyldig, vil det fort bli at de får hele skylda.

     Politikere som tilbyr at man beslaglegger formuer fra innvandringsforkjemperne for å avlaste arbeiderklassens skattebyrde for repatriering, vil bli valgt, så hva skal innvandringsforkjemperne annet gjøre, enn å forsøke å finne noen som er skyldige i å ha manipulert dem?

     Hverken Norge som land eller Steigans blogg kan endre noen ting på dette, men han kan få fler sosialister i Norge til å vise at de har baller til å tåle en rasistanklage eller to.

     Vi vet ikke hva som er nok, før det er mer enn nok, så når befolkningen endelig har fått så nok, at grensene stenges, så vil stadig fler fortsette å få nok, lenge etter at grensene er stengt.

     Faren er, at hvis sosialistene blir de som blir stående som forsvarene av tsunamigrasjonen, så vil befolkningen føle at de har fått mer enn nok sosialisme også. (Den typiske Frp-velger?)

     Når vi ser hvordan sosialister også flykter fra mangkulturen, så er ikke dette noen tom trussel heller, selv om de ennå lyver for seg selv, og skaper seg et narrativ om omstendigheter som gjorde at de endte opp boende på solsiden.

     Når disse solsidesosialistene får se bildene massemedia sensurerer, og skylda for sensuren og politikken tillegges sosialister og jøder, er de glad de ikke er jøder, og at de ikke lenger er en sosialist, og derfor ikke ansvarlig?

     https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

     • «og da jødene er skyldig, vil det fort bli at de får hele skylda.»

      Det er selvfølgelig ikke herr & fru private jøder som er bakmenn her. Men noen som bruker rase og religion til å tromme sammen som En gruppe når det gjelder. Og som bruker religion for å lage splitt mellom jødedom/kristendom og muslimer. På tvers av nasjoner og kultur.
      På samme måte som nasjonale og internasjonale kapitalister. Det er forskjell, men når vi likestiller disse i partipolitikk, blir det lettere å samle til kamp når bakgruppene trenger konfrontasjon.

      *»Det israelske folk rundt om i verden erklærer økonomisk og finansiell krig mot Tyskland. Fjorten millioner jøder står sammen som én mann, for å erklære krig mot Tyskland. Den jødiske grossist forlater sitt firma, bankieren forlater børsen, kjøpmannen sin butikk og den fattige sitt skur for å gå sammen i en hellig krig mot Hitlers folk. *
      http://guardian.150m.com/jews/jews-declare-war.htm

      Da bør vi forlange at både små-kapitalister og private jøder toner flagg og velger nasjonalitet eller inter-nasjonalitet.

 4. For meg er dette først og fremst kapitalistisk plyndring. Også kalt imperialisme.
  At disse gutta har en eller annen religiøs ideologi som de målbærer ved siden av er ikke uvanlig og heller ikke noe nytt.
  Korsfarerne hadde det. Cortes og Pizarrobrødrene hadde det i Mexico og Peru. Lista er lang, alle har de med seg en ideologi eller religion, men hovedmotivet er alltid erobring og plyndring.
  Også her.

  • Ja , spørsmålet er hva kom først ; kapitalistisk plyndring , imperialisme , religion ?
   Det kan jo tenkes at disse ideene om EN verden , globalisme , flat jord-tenkning , har en eller annen basis i religion og at det kunne være greit å forstå hvor alt stammer ifra ?
   Litt vanskelig å gjøre noe med probleme hvis en ikke kjenner roten til problemene !!

   • Det er vel ingen tvil om det. Religion kom nok først. Før kapitalismen som system overtok plyndringen. Før alle andre samfunnsystemer også.
    Den har nok spilt en rolle i kriger så lenge vi har drevet med krig.
    Men at religion er basis for imperialistisk kriger i dag, i Midtøsten eller andre steder tror jeg ingenting på.
    Men noen vil nok gjerne at det skal se slik ut.

 5. George Soros (Født Schwartz) hadde vært bedre tjent med sitt opprindelige navn. Han er en enormt kompetent manipulator, renkesmed og bakspiller som driver sitt ekstremt effektive spill bak hauger og lass av penger og et tykt lag av syntetisk empati og filantropi. Han er kjent for å ha full kontroll over det amerikanske demokratipartiet og ingen presidentkandidat kommer herfra uten Soros velsignelse.

  Linken under gir en kortfattet innføring i mennesket og virksomheten til George Soros.

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/

 6. Denne mannen ødelegger livet for milliarder av menensker. Er det ingen som er mektige nok til å kunne kan ta en slik en av dage?

  • Joda, å avlive fyren hvis man absolutt vil er sikkert ikke vanskeligere enn å avlive hvem som helst andre. Å få gjort det uten å bli tatt er noe verre, men sikkert mulig. Men hva så? Sånne finnes det flere av, og så snart én er vekk dukker den neste frem fra kulissene. Sånn sett er vel den mest sannsynlige til å prøve å kvitte seg med faenskapet en eller annen konkurrent, og han er garantert ikke det spor bedre. Og ingen av dem er vel akkurat solospillere uten et solid nettverk som vet å drive butikken videre, det gjelder Soros også. Det beste man i så fall kan håpe på er at det ville hjelpe å få smurt hans personlige makt og formue ørlitt tynnere utover flere aktører, men dette blir bare luftige tankesprang.

   Verden vil jo absolutt bedras, og det står dyktige folk i kø for å gjøre jobben.

   • Soros bruker et økonomisk system som verktøy. Det er dette verktøyet som er *krigsmaskinen uten våpen*.
    men dette våpenet greier seg uten (for tiden) Soros.
    Men dette våpenet mister sin makt når folk slutter å tro på pengemakt og renter. Og når vi slutter å løpe omkapp med Faan for å få høyest mulig renter på «egne» penger.

    *Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Nekt nå ikke det at «pengene styrer verden». Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi opplever at man slår mysen i kloakken «fordi det er for mye ost». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?*
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

  • Jo , ved at vi selv slutter å bli blindet i troen på vårt penge-økonomiske system, med rente og rentesrente.
   Men da må vi gå i oss selv, og ikke angripe «kapitalister», mens vi løper omkapp med Faan for å få høyest mulig rente på byttemidlene våre.

  • «Some people say peace is on the way but the worst is still to come»

   «Cause the prophets wrote about it
   And Jesus spoke about it
   And John got to take a look
   And he told us what he saw when it’s easy to see
   It’s goin’ by the book (The Holy Bible)

   Johnny Cash – Going by the book 1961.

   https://www.youtube.com/watch?v=drsMyeXzLSo

   Right now we are at the part where «the worst is to come», – you know with the middle east, and now the chaos is spreading in Europe».

 7. «George Soros sponser migrasjonen og vil øke den»

  Etter å ha lest Soros egen artikkel på Steigans lenke til http://www.project-syndicate.org/commentary/european-leadership-in-supporting-ukraine-by-george-soros-2015-01 (lar seg lese uten reg.) samt Peter Krabbes gjennomgang av mannens aktiviteter i to artikler, er undertegnedes syn på Soros skjerpet: Soros er stormannsgal, sinnssykt optimistisk for en verdensregjering han søker skape, og dermed farlig.

  Som Krabbe skriver:
  «Soros har alltså tydliga förebilder i historien [Medici, Rothchild]. Det är inte svårt att förstå att den enorma skuldsättning av Europa som migrationen enligt Soros eget scenario skulle medföra passar bra i hans ambition att återigen vara ”behjälplig” med utlåning till berörda stater genom obligationer eller fonder. Ju fler stater som krisar desto bättre för den som sitter på kapitalet. Ju större migration desto större behov av varor och utbyggd samhällsstruktur och därmed en ökad företagsamhet. Med hjälp av ett gigantiskt kapital kan man försäkra sig om total kontroll över samhället.»

  Nok en gang takk til Steigan for fokus satt på et viktig emne – her personen Soros.

  • Krabbe leser ikke ourfiniteworld.com. Vi har passert «peak finance» nå. Det kapitalistiske system har nådd sluttspillet.

   Ellers støtter jeg Steigans gule kort. Tidligere her inne har jeg kommet over kommentatorer som mener jødene også er ute etter Russland for å skaffe «lebensraum». De mener utvilsomt at Soros plan ikke kun er å tømme Syria, men også Russland, for å skaffe mer plass til jødene. Evt. å ha russerne som slaver eller «undermennesker» til egen vinning.

   Soros er en internasjonal kapitalist. Hans mål er å få på plass mest mulig overnasjonale organer som tjener korporasjonenes interesser, på bekostning av nasjonalstaten. Dette for å kunne privatisere velferdsstaten og ha uhindret flyt av kapital. Drivkraften er at vi har nådd en endelig verden hvor man ikke lenger kan profitere på utplyndringen av naturressursene, kun på tjenester. Alt skal privatiseres nå, for å kunne øke profiten. All sand i maskineriet for den globale kapitalens frie flyt skal renses vekk.

   Men dette er kun infusjon for å holde kapitalismen kunstig ved like nå mot endetiden. Den ligger på sotteseng. Steigan har rett, sionismen har ingenting med dette å gjøre. Det hele henger sammen med at vi lever i en endelig verden, og at kapitalismen stanger hodet i veggen. I denne sammenheng å bekjempe sionismen blir et blindspor. Det er det kapitalistiske system som må nedkjempes!

   A) Vår sivilisasjon er i praksis bygget opp som en eneste stor bedrift, vi kan gi denne navnet AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system). Her henger alt sammen, likesom i enhver bedrift, hva Tverberg kaller «interconnectedness».

   B) AKIS har form som en leonardo-dome.

   C) AKIS er i ferd med å gå konkurs, rammeverket vibrerer allerede, og en deflasjonær kollaps vil si at vi får hele rammeverket eller leonardodomen i hodet.

   D) AKIS er basert på individualisme og utgruppe-konkurranse i et massesamfunn. Denne drives av gjeld og pengene er limet som holder samfunnet sammen.

   E) Bongard har lansert en løsning hvor vi organiseres oss som et stammesamfunn, basert på studiet av araberskriketrosten. Her overtar inngruppekreftene, som er koblet opp mot de «gode» kreftene i handikapprinsippet, som limet som holder samfunnet sammen.

   F) Skal vi opprettholde en industriell sivilisasjon må denne organisasjonsmodellen, som Bongard beskriver som det absolutte demokrati, koblet sammen med økonomien, gjøres internasjonal, og vi må få en slags verdensregjering. Dette for å fordele verdens ressurser, da en industriell sivilisasjon kun henger sammen hvis den fungerer på et globalt nivå.

   G) Overgangen til «stammesamfunnet» må gjøres mens AKIS fremdeles fungerer, etterpå er det for seint.

   H) I beste fall har vi 10-20 år til rådighet, hvor f.eks. BXT kan kjøpe oss litt ekstra tid. Men det er sannsynlig at vi kun har ett til to år på oss for å få til en overgang til et nytt system.

   I) Vår sivilisasjons fortsatte eksistens henger i en meget tynn tråd.

   • -«Tidligere her inne har jeg kommet over kommentatorer som mener jødene også er ute etter Russland for å skaffe «lebensraum». De mener utvilsomt at Soros plan ikke kun er å tømme Syria, men også Russland, for å skaffe mer plass til jødene. Evt. å ha russerne som slaver eller «undermennesker» til egen vinning.»…

    Ja , hvis du ser nærmere på denne «konspirasjonsteorien» så er det ikke sikkert den er så konspiratorisk . Kan hende den har mere hold enn du tror ?

    Faktum er at jødene har hatt sitt Empire i dette området , og kanskje de er interessert å ha det tilbake hvis de må flykte fra Israel ?

    Ellers er jeg enig i at problemet er kapitalismen . Men det kan jo tenkes at kapitalismen bare er et instrument for noe annet ?

    http://www.historytoday.com/nicolas-soteri/khazaria-forgotten-jewish-empire

    • Her følger et interessant utdrag fra jøden Ross Wolfs blogg: http://thecharnelhouse.org/2015/10/25/wolfgang-pohrt-on-the-radical-left-and-national-liberation/

     «The usual accusation made against Israel or Zionism is that this state was founded where other people were already living. But the founding acts of all hitherto existing polities were never acts of justice, but rather always acts of violence. Even the storybook peace of idyllic tribes and peoples cultivating the land of the fathers in concord and harmony with their neighbors is usually a peace resting upon an original act of land seizure and displacement. The right of nations, peoples and tribes to distinguish between themselves and foreigners and to regard these foreigners as intruders and chase them away when they wish to take up residence — a right as inseparable from the concept of the nation as it is logically imperative — this right is merely the original violent act of land seizure and expulsion made legal and continuous.

     No people ever had its place on earth adjudicated by an extraterrestrial authority according to the stipulations of legal tenure. Rather, at some point in history every people took its place by force; not just for practical reasons — there is no righteous extraterrestrial authority granting such claims — but also because in an emphatic sense there can be no exclusive right of Germans, the French, or Israelis to possess any patch of land and because it is an injustice when people can’t live on some patch of land merely because they are Turks, Vietnamese, Jews, or Palestinians. The right of national autonomy and state sovereignty is merely another name for the injustice of harassing, deporting, and expelling people on the grounds that they possess the wrong passport or birth certificate. And this injustice is not a corruption of the idea of the nation-state but rather its essence — admittedly rendered milder on occasion by the tolerance of reasonable people.

     The legal claims of human beings, peoples, or nations to a piece of land is just another name for the right to expel others from the same piece of land. In every festive proclamation of a people’s right to exist lurks the threat of revoking another people’s right to exist. But in truth, human beings no more possess a right to exist than they do a right to inhabit the place they happen to be at the moment, or a right to breathe. This is quite simply the case because neither mere existence, nor the concomitant act of inhabiting a piece of land, nor breathing are things that fall under the purview of the law. No human being has the right to live in a particular place, since the act of inhabiting a particular place is not an act of injustice, and therefore does not require a legal justification. All Turks should be able to remain in Germany not because they’ve earned a right to be present through hard work, but rather because they’re already there. The act of expelling the Palestinians from Israel was an injustice not because they possessed a right to Palestine, but because they were already there.

     In the past, the radical left would relinquish the act of playing chess with the territorial claims of population groups to those in power, since it was not the existence of these populations that was subject to debate, but rather the relations of production, the relations of power, the government. For that reason, a war between two population groups, both of which have the goal of expelling each other from a piece of land, would have merely confirmed this and rendered the radical left helpless from a practical viewpoint. A war such as that going on for years between Israel in the role of the displaced displacer and the Palestinians as the displaced would have confirmed the understanding of the radical left that there is no national solution to social problems, or at least none other than endless bloodshed. This war would have rendered the radical left helpless because it offers no possibility of taking sides, since:

     Both parties want the same thing: the exclusive claim of ownership to the same piece of land; their own flag, their own army, their own state.

     The development of Israel shows once again that every nation-state, even when created by humanitarians with the sincerest of motives and the best intentions, tends to become a ravenous monstrosity.
     The terrible past and present of Israel must be understood as a prognosis and a warning against any future Palestinian state, since such a state would only distinguish itself from Israel by the fact that its residents would be called Palestinians instead of Israelis. In Lebanon, Israeli troops were celebrated as liberators and the Palestinians were despised; not because Palestinians conducted themselves in Lebanon like friendly, discreet, and modest guests when they had a majority and the PLO had power; not because Palestinians are unsympathetic people, but because humans, when they assume the role of a people, never treat minorities gingerly and with tenderness.

     The national liberation struggle of the PLO is not a struggle for the abolition of all relations of exploitation and oppression. Rather, it is a struggle to obtain the preconditions under which all conditions of exploitation and oppression can be replicated.

     Because radical leftists do not recognize any advantage or fine distinction that supposedly exists when people are not massacred by foreign troops, such as in Lebanon, but rather by troops of their own country, such as in Hamas, or at least the troops of related peoples, such as in the war between Iran and Iraq. It is not only the case that the radical left cannot ally itself with those who oppress national minorities; it is also prohibited from forming alliances with oppressors of the great majority of the population, as is the case with all present-day Arab governments.
     Zionist propaganda poster from the 1930s, move to sunny Palestine away from the alienating metropolis 1632_pppa

     If, nonetheless, militant leftists today do not see a reason for helplessness or even resignation in the idiotic conflict between two ethnic nationalisms, but rather a welcome opportunity for getting involved, blindly and fanatically taking sides and jumping into the “national liberation struggle” with all force of the imagination, then that has nothing to do with radical leftism, but rather with the evil, secretive desires that slumber in the hearts of German people. The Palestinians will not benefit and Israel will not be harmed. Rather, the victims will be foreigners within Germany, when the Germans cease to wage the struggle of national liberation vicariously for others and start to do so on their own behalf, and when the alliance between militants and the mob obtains a realistic political base.»

     Ross Wolf ønsker som jøde ikke å ha noen nasjonalstat over hodet. Derfor nytter det ikke å hevde at jødene ønsker å bygge seg et imperie etc. Noen jøder vil selvsagt dette. Andre jøder, som Kunstler, foretrekker en retur til det absolutt lokale. Mens Wolf igjen drømmer om en internasjonal sosialistisk orden hvor alle spor av nasjonalstaten og imperier er visket ut.

     • Personlig er jeg en mellomting mellom Kunstler og Wolf. Jeg ønsker meg en verden bygget opp av regioner av lommedemokratier, hvor all makt er i borgernes hender, hvor makten bygges nedenfra gjennom en inngruppe-organisasjon. Hver region har sin representant til verdensregjeringen, hvor man avgjør fordelingen av tilgjengelige ressurser, basert på tilgjengelige økosystemtjenester. Penger er ikke lenger limet i samfunnet, men inngruppene, hvor hele samfunnet organiseres gjennom inngrupper.

      Det suburbane rives ned og bygges opp igjen som lommenabolag, altså en rebruk av materialene. Den suburbane eneboligen er en djevelsk oppfinnelse og må bort. Vi snakker ikke her om en ødsling av ressurser, kun en reorganisering. Mennesker skal bo i inngrupper og arbeide i inngrupper. Altså et gjennomført stammesamfunn!

      Hvor jeg avviker mest fra Wolf er hans forkjærlighet til avantgarden. Hans sosialistiske verden ser ut til å skulle ha en global, avantgardisk arkitektur. Dette er fryktelig! Det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at tradisjonell arkitektur er i samsvar med menneskets biofile natur, er overveldende. Derfor må ornament igjen få sin naturlige plass, da de tradisjonelle ornamenter har speilbilder i hjernens nettverk av nevroner. Vitenskapen tyder på at vi faktisk har nedarvede, genetiske nevroner som aktiveres ved eksponering for tradisjonelle ornamenter, hvor hvert ornament har sitt speilnevron.

      Selv om lommedemokratiet må gjøres internasjonalt, skal hver region være særpreget, med egen spesifikk arkitektur, ned til hvert enkelt lommenabolag. Også hvert lommenabolagshus skal være særegent, men i samsvar med det biofile. Dette for å skape identitet! Hver region, hver lommelandsby, hvert lommenabolag skal utvikle distinkt identitet.

      Slik kan vi alle leve gode lommeliv, eller stammeliv, i en verden som stadig blir fattigere.

      Dessverre ser det ut til at det blir Tverbergs forestillinger av stammelivet som blir en realitet, ikke Bongards.

      Tverbergs verden etter en deflasjonskollaps er et samfunn med kun noen få overlevende mennesker, som returnerer til en primitiv tribalisme. Her råder kannibalisme og frykt.

      Bongards tribalisme er noe helt annet, hvor vi dyrker fram det beste i handikapprinsippet gjennom inngruppa.

      Jeg skal sloss for Bongard og hans tribalisme. Men jeg vil forberede meg på Tverbergs tribalisme. Så julegaven til meg og mine kjære i år blir en skikkelig samekniv og bålgryte!

     • Takk til Ø. Holmstad for utmerkede eksempler på det topptungt idiotiske i å starte fra idealer og så søke å bygge seg ned til realitetene. #-] – Snarere enn å motsatt starte fra nåtilstandene og lete seg fram til løsninger og idealer, bygget på kontinuerlig søking etter realistiske felles verdier, og informert av fremlagte forslag fra tidligere tenkere.

      Løsninger på sosial-politiske utfordringer må nødvendigvis starte fra eksisterende tilstander og samfunnsmodeller, for så å bygges til nye, bedre tilstander i samarbeid mellom de involverte. Da må patent-løsninger vanligvis vike for pragmatiske ordninger, og idealer blir inspirasjoner heller enn ferdig snekrede modeller.

      Det gjelder uavhengig av om inspiratorene er Buddha, Jesus, Muhammed, Augustin, Hobbes, Adam Smith, T. Jefferson, Proudhon, Bakunin, Marx, Lenin, Orwell, Marcuse eller andre – inkl. Homstads lite kjente helter Bongard, Tverberg, Kunstler, Wolf et al.

      Ø. Holmstads innlegg demonstrerer også utmerket hvordan det utydelige og belastede begrepet ‘jøde’ sjelden er konstruktivt å bruke – annet enn til å skape logisk uryddig kjegling (til det er begrepet til gjengjeld uovertruffent).

      Sionister er i utgangspunktet en selvbestaltet gruppe marginaliserte vestlige intellektuelle (basert på Theodore Herzls bok «Der Jüdenstaat», 1896) som påberoper seg å representere en mye større og uensartet gruppe, som ofte protesterer vilt mot å regnes som støtte til sionistene.

      Soros selv er kritisk til sionistisk politikk fra Israel, uavhengig av at hans eget internasjonaliserings-prosjekt er både urealistisk, skummelt og selvtjenende.

   • «Soros er en internasjonal kapitalist. Hans mål er å få på plass mest mulig overnasjonale organer som tjener korporasjonenes interesser, på bekostning av nasjonalstaten»

    Så vet vi også at ikke alle «kapitalister» har eller støtter noen plan om En verden/En leder, eller å bruke arbeidere som slaver.
    Noen internasjonale -kapitalister har et nettverk; gjennom sitt»brorskap». Der det når det blåses i hornet føler seg mer knyttet til sitt brorskap en sitt nasjon.
    Alle jøder har selvfølgelige ikke slike planer. Ikke frimurere heller. Heller ikke kommunister. Eller andre som knytter seg sammen i inter-nasjonale nettverk.
    Så bør vi også se at jøder på en forunderlig måte har dannet et økonomisk nettverk i flere (?) hundre år .
    – Eller bakmenn som bruker jødedommen til en slik hær. Som f.eks. «venstre siden» er klare til å følge sine dogmer når det ropes til kamp. Eller andre nettverk som har nettverk og/eller internasjonalitet som en viktigere agenda enn egen nasjon.

    Og vi vet at *de som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt*.

    Da bør løsningen også være å undersøke slike nettverk. Uten sensur. DET er å fokusere.

    Men hvis vi vil STOPPE det økonomiske systemet sine herjinger både nasjonalt og inter-nasjonalt, bør vi i første rekke se at folk flest, både på «høyre» og «venstre» side i politikken er styrt av kapitalistisk tenkning.
    Gjennomsku selve det penge-økonomiske systemet som etterhvert har fått grobunn i hver og en ( stort sett alle) av oss.Så mister dette verktøyet sin ødeleggende kraft.

    http://www.derimot.no/blog/finanskapitalen-som-global-parasitt

    • Se på denne grafen av Tverberg og du ser at det kapitalistiske system nå mister sin ødeleggende kraft: https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2015/10/energy-and-commodity-costs-versus-prices.png

     «Banks and governments depends on the real producers of the economy–the people (workers) and the industrial corporations. IF these stop producing, both the banks and governments fall flat.» – Gail Tverberg

     Å produsere forbruksvarer er ikke lenger profitabelt. Derfor ønsker nå kapitalen å profitere på velferdsstaten. Resultatet blir en ødelagt velferdsstat og et ødelagt produksjonssystem. Vi er avhengige av at produksjonskreftene opprettholdes for å overleve. Dette driter kapitalen i, den er kun interessert i å maksimere profit. Når velferdsstaten er knust og produksjonslinjene stopper, da går vi ned mann og mus.

     • Så til alle de (99,99%) som mener at vi er inne i nok en nedturssirkel, vi er ikke det. Sirkelens logikk er brutt! Tverberg gjør dette klart i et nylig intervju med James Howard Kunstler.

      – KunstlerCast 271 – A Conversation with Gail Tverberg of OurFiniteWorld.com: http://kunstler.com/podcast/kunstlercast-271-a-conversation-with-gail-tverberg-of-ourfiniteworld-com/

      Til alles opplysning, Kunstler er jøde. Og Kunstler er Soros absolutte motstykke. Han er antiglobalist og lokalismens fremste talsmann. Han hater alle USAs intervensjoner og fargerevolusjoner.

      Kunstler er like mye typisk jøde som Soros.

      Eller se på den unge intellektuelle jøden Ross Wolfe hos Thecharnelhouse dot org. Erkekommunist og anti-kapitalist så det holder!

  • Hmm … Kan det virkelig være noe forsikringsselskap som kan matche de summene asylspekulanter mottar fra Staten i husleie for tiden? Det er jo blitt det reneste klondyke for opportunister i asylbransjen der ute. Alt fra gamle og demente til skoleelever og folk i kommunal bolig kastes ut for at eierne skal kunne være med på gullrushet nå.

   • Godt poeng. Men HVIS det, rent hypotetisk, var Hero/eierne selv som satte fyr på dem, hadde det ihvertfall ikke vært mange som mistenkte det. Mistanken går jo automatisk til rasister/nazister/høyreekstreme.

    • Det sier kanskje mer om meg, men min første tanke var at en beboer selv hadde «lekt med fyrstikker», kanskje ved et uhell, kanskje ikke. Skulle immigrantene så bli seende ut som offer for rasisme kan jo umulig det skade deres sak så lenge de overlever, det vet vi fra før.
     Men det kan selvfølgelig være noen av de nevnte også. At noen vil ty til vold for å stoppe eller demonstrere mot det som nå skjer er jo en ganske lett- og velspådd sak. Om det ikke alt har skjedd her, vil det sannsynligvis gjøre det snart.

    • «Mistanken går jo automatisk til rasister/nazister/høyreekstreme.»

     Slik sett det samme som skjedde når britene stoppet innreise/ eller økte visum-prisen for jøder til Palestina på 1930 -tallet. Da «hendte» jo «Krystallnatten. Disse som utførte denne udåden har dette som varemerke; «Forfølgelse og folkemord » for å få sympati fra verdenssamfunnet. ( Den gang mot nasjonalist- Tyskland, som senere ved bruk av «Holocoast»)
     Men dette er nok frustrerete folk som ser at vi har tafatte politikere som styres utenfra.

 8. Sjokk-overskrifter,i svensk og norsk presse.:Sverige innfører «grensekontroller,»fra kl.12.00 To . 12.11.
  Som betyr? At folk uten ID-ikke slippes inn.Litt bedre kontroll,med hvem,men ikke med hvor mange.
  Og-hvem geleider de uønskede ut av køen,og hvortil?Et overbelastet politi.Pluss alle ekstraresurser,som man ikke har,fordi alle er opptatt med å reise teltleire.Skal det (nedlagte?)frivilliga hemværnet innkalles?
  Hvordan kom dette istand?Migrasjonsmyndigheten og polisen ba om det,er «årsaken.» Som om disse -myndigheter ikke innstrueres,når overordnet myndighet så forlanger.Det har de nok gjordt,samtidig som statsministeren er på utvidet EU-møte på Malta,med vår minister Solberg som deltaker.Løfven lufter her løsningen -på «krisen.:»Søknad for innreise i EU ved yttergrensene,eller andre «Hot Spots.» Innreise gis til hele EU,med felles kvotering av innvilgede saker.
  Den som orker,stiller da 2 spørsmål.:1.Skal de nyinnreiste få ordre om å bli der de anvises?2.Hvordan skal uvillige nasjoner behandles?
  Forslagene til løsning er enkel,og antydet av Tysklands finansminister.:Regningen omfordeles ,ved en egen skatt.
  Dette er ikke annet enn en våt drøm -for Soros.
  De som enda tror at dette er en humanitær gest-får gå til sin psykolog i morgen.
  Norden og resten av Vest-Europa skal gjøres til et forøkslaboratorium.:Hvor langt kan innbyggerne presses,ved overtalelser-og hvilke tvangsmidler kan brukes,mot innbyggere og hele nasjoner som ikke vil delta-hverken ved asylmottak eller tvangsmulkt/skatt.

  «Si meg hvem du omgås,og jeg skal si deg hvem du er.»Med Merkel og Solberg-eller mot.Her finnes ingen 3.vei.»

 9. Birgitta skriver: «De mener utvilsomt at Soros plan ikke kun er å tømme Syria, men også Russland,»
  Det hevdes med stor grad av sannsynlighet at George Soros hadde planene ferdig og konkretisert for å anbringe en amerikansk puppet i sjefsstolen i Kreml etter Jeltsin. Muligens forsto Jeltsin i et edru øyeblik lunta og overtalte Putin til å ta jobben. Putin hadde jobbet for Jeltsin ganske lenge så Jeltsin visste hva som bodde i mannen. Deretter sendte Putin Soros’ våte drømmer i vasken. Dette kommer aldri Soros over og han ruger utvilsomt på personlig hevn. Det er rimelig at Putin holder nøye øye med Soros’ NGOer og blokkerer utenlandsk pengestøtte uansett hvor «godt» formålet måtte være.

 10. Noen som har hørt om Bill Cooper, radioverten som predikerte attentatet 11. september allerede i juni 2001?

  «Bill Cooper was a short wave radio host who stated «a huge terror attack would happen and be blamed on Osama Bin Laden» three months before 911. He was shot in front of his home less than one month after the attacks happened».

  Han har utgitt en bok: «Behold A Pale Horse» som bl.a. inneholder en full versjon av «Protocols of the Elders of Zion». Mens man ikke kan bli enig om hvorvidt «protokollene» er forfalskninger, eller ikke, er interessant å konstatere hvor mye av innholdet som utspiller seg nå – rett foran våre øyne.

  De som måtte være interessert kan laste ned en PDF versjon av boken her: https://rdgable.files.wordpress.com/2011/09/behold-a-pale-horse.pdf

  • «Protocols of the Elders of Zion» blir pushet av jødene selv, da de brukes for å diskreditere de som kritiserer jødisk makt.

   Hvorfor lete etter en konspirasjon, når det er ganske åpent at det handler om at jøder gjør hva som er bra for jøder, uten å ta mye hensyn til hvordan det oppfattes av ikke-jøder?

   Hvis det kan redde jødene fra et nytt holocaust, er multikulturelle land hvor jødene er en minoritet av mange minoriteter, en sikkerhet fra at vertslandene skal få en ny Hitler, og skulle jødene bli forfulgt på ny, har man Israel som et etnisk jødisk hjemland å flykte til.

   At vertsbefolkningene ikke vil like å bli en minoritet i egne land, er en ting jeg ikke tror jøder helt har tenkt på, da jeg aldri se de snakke om det.

   • Tusen takk for interessante synspunkter.

    Siden det er en stund siden jeg engasjerte meg i New World Order, tok en titt tilbake på tidligere research. Fant frem Talen av Myron Fagan fra 1967, der han foretar tildels detaljerte avsløringer av Illuminati og deres kopling til «The Protocol of The Elders».

    Talen foreligger nå i en ny versjon, der lydkvaliteten er kraftig forbedret, på linken: https://www.youtube.com/watch?v=KrUXPn7HCjM

    Sitter og lytter nå. Er ganske spent på om hans presentasjon fortsatt er relevant, nå nesten 50 år senere.

   • «At vertsbefolkningene ikke vil like å bli en minoritet i egne land, er en ting jeg ikke tror jøder helt har tenkt på, da jeg aldri se de snakke om det.»

    Vel, her skal du få se en av dem snakke om det. Barbara Lerner Spectre er grunnlegger av Paeida Stockholm, og forklarer her hvordan jøder nå må lære européere multikulturalisme og lede oss inn i den nye tid, slik at europa kan «overleve», hva hun nå legger i det. Det er jødenes plikt og glede å hjelpe oss med dette.

    https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

    • Takk skal du ha for klippet.

     Jo mere info, dess mere forvirret blir jeg. Direkte etter Videoklippet med Barbra Spectre, kom denne:

     «What the heck is Barbara Spectre’s motivation? The is the expanded Barbara Spectre section from my previous video about mass Muslim immigration into Sweden. Spectre, an American Jewish studies professor, says the demographic transformation of Sweden «must take place.»
     Link: https://www.youtube.com/watch?v=ROGnoNJc6Nw

     I andre sammenhenger har hun tidligere gjort seg til talsmann/kvinne, for at Israel skal være egen Nasjonal Stat, samt at Jøder ikke må integreres, uansett hvor de måtte befinne seg.

  • Bra spørsmål. Neppe noe ensartet svar. Her er det sikkert mange som rører i det franske fiskevannet.

   ISIS påberoper seg ansvaret for utførelsen:
   http://www.express.co.uk/news/world/619363/Islamic-State-ISIS-Twitter-Paris-attacks

   Hvem bak ISIS som har støttet logistikken, eller omvendt forferdes over hva de har skapt, fortapes nok i myriaden av vestlige, internt uenige etterretningsfraksjoner.

   Gjetter på at ISIS har hatt støtte fra enkelte fraksjoner, mens de offisielle operativ-toppene i vesten er skremt over at de har mistet kontrollen over sine «kjærlighetsbarn» (aka. «bastarder») ISIS.

   En av drapsmennene skal ha ropt: «It’s for Syria». Da får USA-NATO ihvertfall påskudd til å gå tyngre inn i Syria. Og kanskje oppnå direkte-konfrontasjon med Russland der, slik mange USAske og Øst-EUropeiske krefter har uttrykt ønske om. Galingene.

   Her er det gærninger mot gærninger, med sivile på alle sider som de sedvanelige gislene, taperne, og drepte. «A pox on all their houses».

   Phyllis Bennis lister 8 kriger som pågår samtidig i Syria nå. – Ikke rart da at selv de mest sentrale manipulatorene mister oversikten og kontrollen. Antar at mange pådrivere nå tenker/sier: «Jamen DET var jo ikke meningen.». Mens andre gnir seg fornøyd i hendene.

   Uansett: Kondolerer til Frankrike og alle pårørende til de rundt 150 døde. Likedan til Syria og alle pårørende der til de rundt 250.000 døde.

   • Uansett hvem som dypest sett står bak, tipper jeg at mange i den vestlige/zionistiske eliten nå ønsker å knytte angrepene til Assad, Iran og/eller Putin, slik at disse blir legitime bombemål.

    Forøvrig tipper jeg debatten de neste dagene blir forutsigbar: PK’erne kommer til å si at islam egentlig er fredens religion, og det blir sikkert arrangert både rosetog og fakkeltog her til lands. «Vi skal møte disse angrepene med kjærlighet» kommer nok til å være et mantra som går igjen hos den norske kultureliten og intelligentsiaen.

    Faktum er ihvertfall at IS skader vanlige muslimer. Både ved å drepe dem og ved å gjøre livene deres vanskelige her i Vesten, mtp. hvor mye hat vanlige muslimer nå møter fra deler av den innfødte befolkningen her i Europa.

    Så kan man jo spørre seg hvem som står bak IS, da.

    Mitt eget ønske er faktisk at mennesker lever sammen i fred og kjærlighet, og at vi prøver å være venner og oppføre oss anstendig mot hverandre.

  • Det ser nå i hvertfall ut til å ha vært unger som utførte det. 15-18 år gamle sier rettsmedisinerne i Paris. Fy faen, om jeg så må få si. Noen har skrudd hodene til disse ungene rimelig godt av gjengene sine.

   En foruroligende ting når det gjelder muligheten for false flag er at de nok en gang, beleilig nok, fant noen av terroristenes pass på eller ved avdøde. Mulig alle går rundt med pass for tiden, eller at det i hvert fall er et poeng for islamister å ha gyldig legitimasjon på seg ved utførelse av selvmordsaksjoner. Men det er et mønster her i hvert fall. Mulig det er tilfeldig eller hva man må forvente uansett, selvfølgelig.

   • «Mulig alle går rundt med pass for tiden, eller at det i hvert fall er et poeng for islamister å ha gyldig legitimasjon på seg ved utførelse av selvmordsaksjoner. Men det er et mønster her i hvert fall. »

    Et viktig poeng. Enten det er 9/11 eller «små drypp» av skremmende terroraksjoner.
    Vi skal bli redde. Kampen er egentlig mellom en religion som har renter som viktigste verktøy ( og som styrer verdensøkonomien), og en religion som forbanner renter.
    Disse bakmennene har alltid, historisk, fått andre grupper/folk til å ta den militære kampen. Det er faktisk deres kjennetegn.

 11. George Soros er tydeligvis medlem av Council of Foreign Relations.

  Er akkurat ferdig med å lytte til Myron Fagans to timer lange tale fra 1967, der han gir en innføring i CFR´s opprinnelse, samt mye annet interessant som synes danne et bakteppe for dagens Politiske situasjon i Verden.

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=KrUXPn7HCjM

  Ville sette stor pris på om noen i Forumet, gjerne Pål Steigan selv, tok seg tid til å lytte og gi sine kommentarer.

  På forhånd – takk!

  • Kanskje du skulle sjekke ut Myron Fagan noe nærmere før du ber andre bruke 2,5 timer på de klassisk 1950-talls anti-kommunistiske talene hans: https://en.wikipedia.org/wiki/Myron_Coureval_Fagan .

   (Er man skjelnende nok, kan det likevel være nyttig info å hente fra slike kilder – samt forståelse av hvor dagen USAske hysterisk reaksjonære tankegods kommer fra. Det må bare veies mot andre historiske og statsvitenskapelige kunnskaper.)

   Ja, det har så lenge kapitalismen har eksistert, funnets reelle konspirasjoner for å styre verdens profitt-tilganger.
   Nei, det betyr ikke at alt globalt samarbeid er del av slike konspirasjoner.
   Ja, de reelle konspirasjonene søker alltid å vri gode samarbeidsprosjekter til å tjene sine profittkontroll-hensikter.

   Derfor må vi mennesker alltid søke godt samarbeid, og samtidig være årvåkne for misbruk av de oppnådde samarbeidsformene. Begge dele er kontinuerlige prosesser.

   *

   Værsågod for kommentaren. 🙂

 12. Takk skal du ha for referanse til Wikipedia.

  Tilbringer vanligvis ikke mye tid der, men denne gangen viste Wikipedia inneholde, etter min mening, en rekke «godbiter» i form av et stort antall faximiler av korrespondanse med toppledelsen i FBI som er blitt frigitt i forbindelse med US «Freedom of Information Act».

  Synes som om Fagen var både modig og aktiv, idet han forsøkte å angi en rekke navngitte, meget kjente/celebre personligheter i Hollywood for Landsforæderi. Ingen av disse sakene førte, av en eller annen grunn, ikke til rettslig forfølgelse, eller domfellelse, av dem det gjaldt, til tross for at det fantes omfattende og konkret dokumentasjon som underbygget Fagans anklager. Interessant er det også å konstatere at Fagan, så vidt jeg kan konstatere, heller aldri ble stilt til ansvar for sine alvorlige anklager.

  Sett i sammenheng med dagens kommentar og linker fra Ove Andresen, (som jeg forøvrig fant meget interessante), synes jeg det er greit å gjenta min oppfordring, fulgt opp med følgende kommentar:

  «Myron Fagan synes som en kunnskapsrik person med gode forbindelser på høyt nivå i USA, som gjennom sitt engasjement for å sette søkelyset på Kommunismen i USA på 60-tallet, endte opp med et utvidet syn på situasjonen den gangen, og forsto at konspirasjonen favner mye viere enn det de fleste var/er klar over».

  https://www.youtube.com/watch?v=KrUXPn7HCjM

  PS! Har alle fått med seg at Bataclan Teateret i Paris, var eiet av To Jødiske Brødre, som etter 40 års eierskap solgte teateret 11. september 2015? Interessant er det også at når jeg stiller spørsmål i Franske medier, om hvem kjøperen var – ja da blir jeg moderert bort!

  http://www.timesofisrael.com/jewish-owners-recently-sold-pariss-bataclan-theater-where-is-killed-dozens/

 13. Og nå skriver NRK at flyktningestrømmen over Storskog skaper arbeidsplasser:

  http://www.nrk.no/finnmark/xl/da-flyktningkrisa-i-europa-kom-til-finnmark-1.12656330

  Så fint! Hvor kommer lønnen fra forresten? Jeg har hørt at det ikke er så mye reell verdiskapning i denne sektoren nemlig, så jeg blir litt urolig på vegne av felleskassen; at det ikke bare er overføringer, liksom. For de er det jo av en eller annen grunn ofte dem som har minst fra før som må dekke inn.

  Om man så er tilhenger av eller ser seg nødt til å bruke penger på det, man faktisk ikke for en hver pris tale i tunger og kalle det «å skape arbeidsplasser». Det høres jo flott ut, selvfølgelig. Men det er ikke det.

 14. […] Soros og hans gribbemilliarder har spilt en sentral rolle i en rekke av de USA-organiserte «fargerevolusjonene«. Han har gått tungt inn for at EU skal ruste Ukraina til krig mot Russland. Han finansierer en kampanje for maksimal migrasjon til Europa og har krevd at EU skal låne penger for å finansiere det å ta imot minst en million migranter i året. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.