George Soros sponser migrasjonen og vil øke den

0

George Soros er kjent som «Mannen som sprengte The Bank of England» fordi han i 1992 spekulerte mot det britiske pundet og tvang den britiske regjeringa til å devaluere. Slik tjente Soros over en milliard pund og påførte britiske skattebetalere en regning på over tre milliarder pund. Dette la grunnlaget for den formuen Soros har i dag.

soros flyktninger

Fargerevolusjoner og statskupp

Denne formuen bruker han deler av for å arrangere fargerevolusjoner og regimeskifter rundt omkring i verden. Han har en stiftelse som heter Open Society Foundation som sponser ulike opposisjonsgrupper i mange land. I fargerevolusjonene samarbeider Soros med CIA og andre vestlige etterretningstjenester.

Open Society Foundation har vært og er veldig aktiv i sin støtte til kuppregimet i Ukraina, og mange av gruppene på Maidan fikk støtte av Soros. 27. januar 2014 okkuperte medlemmer av gruppa Spilna Sprava justisdepartementet, energidepartementet og jordbruksdepartementet i Kiev og forlangte at regjeringa skulle gå av. Denne gruppa er en av de mange opposisjonsgruppene i Ukraina som er finansiert og støttet av multimilliardæren George Soros.

I en nyttårstale i 2015 tok George Soros til orde for at EU burde låne Ukraina 20 milliarder euro for å sette landet i stand til å føre krig mot Russland. Europa bør i følge Soros tillate seg større underskudd på statsregnskapene for å ruste opp til en krig mot Russland! Han oppfordret til at EU må bruke skattebetalernes penger til å gi Ukraina en kreditt på 20 milliarder dollar – med løfte om mer  – for å sette landet i stand til å føre krig mot sin nabo i øst. I en artikkel skrevet for Project Syndicate skriver finansspekulanten at «Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på krigsanstrengelser, også hvis det fører til underskudd på statsbudsjettene.»

Støtter massemigrasjonen

I en ny artikkel i Project Syndicate krever Soros at Europa skal ta imot minst en million flyktninger i året til en pris av 20 milliarder euro.

Artikkelen tar overhodet ikke til orde for å stanse krigen i Syria, men Soros bruker anledningen til å agitere for overstatlighet i EU, og hans svar på hvordan en så massiv flyktningestrøm skal håndteres er naturligvis privatisering. Vi har allerede sett hvordan asylvirksomheten er blitt en milliardindustri, med forslaget til Soros vil det bli et profittsenter uten like. Hvis det skulle bli noe av, vil det være en fantastisk mulighet for NGOene og eiendoms- og velferdsprofitørene.

Sponser migrasjonskampanjer

På sine nettsider forklarer Open Society Foundation og Soros hva de gjør for å fremme migrasjonen i Europa. I en artikkel med tittelen Understanding Migration and Asylum in the European Union blir programmet deres forklart og propagandert for. Der sies det også litt om hva slags NGOer Soros støtter for å fremme migrasjonen.

We work in all European countries affected by large migration movements to support civil society organizations looking to respond in humane and responsible ways.

Artikkelen inneholder ei lang liste over NGOer over hele Europa som får økonomisk støtte fra Soros for å fremme migrasjon.

Programmet til Soros

Det går fram av artiklene til Soros og Open Society Foundation at han støtter massemigrasjon fordi han ønsker å forandre Europa. Soros ønsker seg et Europa med én ledelse, ingen grenser og ingen nasjonalstater. Han mener at massemigrasjonen vil/bør tvinge fram sentrale organer på EU-nivå med makt og myndighet til å sette seg over nasjonalstatenes «snevre» interesser.

Men spekulanten Soros var ikke seg sjøl om han ikke også hadde tenkt å tjene på dette. En million migranter i året vil skape enorme profittmuligheter i asylindustrien, slik vi allerede har sett i Sverige og i Norge.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStrategisk rakettprøve skremmer folk i California – med god grunn
Neste artikkelLuxemburg: – EU står i fare for å bryte sammen
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).