Frankrike: – Delvis suspendering av Menneskerettskonvensjonen

0

Den franske regjeringa har reagert på terroren i Paris med en delvis suspendering av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette går fram av en melding fra den franske regjeringa til generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet.

delecroix france

Frankrike begrunner dette vedtaket med terroren og med den midlertidige unntakstilstanden som er innført i landet etter massedrapene. Foreløpig skal unntakstilstanden vare i tre måneder. Den franske regjeringa viser til unntaksbestemmelsene i konvensjonens artikkel 15 som tillater et land å avvike fra forpliktelsene i konvensjonen:

Under krig eller annen offentlig nødstilstand som truer nasjonens liv, kan enhver høy Kontraherende Part treffe tiltak som fraviker dens plikter ifølge denne konvensjon i den utstrekning situasjonens krav gjør det strengt nødvendig, forutsatt at slike tiltak ikke er uforenlige med dens andre plikter etter internasjonal rett.

Dette betyr at franske myndigheter vil forbeholde seg retten til husundersøkelser uten rettslig kjennelse, arrestasjoner, husarrest, avlytting og en rekke andre tiltak som normalt er forbudt etter menneskerettskonvensjonen.

I følge Libération har franske sikkerhets styrker allerede gjennomført 1836 operasjoner etter attentatene, 293 våpen er beslaglagt, 232 personer avhørt og 305 satt i husarrest.

Samtidig har Frankrikes president François Hollande varslet omfattende lovendringer i Frankrike som øker statens myndighet til å overvåke, kontrollere og fengsle innbyggerne.

I følge en meningsmåling i Le Figaro sier 84% av franskmennene at de godtar en innskrenkning i friheten i bytte mot bedre sikkerhet.

Dette er jo en velkjent erfaring. Terroraksjoner øker en befolknings aksept for diktatoriske metoder. Og i Europa er ikke demokratiet lenger på moten. Det myndighetene ikke sier noe om er sammenhengen mellom denne krisa og Frankrikes kolonikriger, landets feilslåtte migrasjonspolitikk, Schengen-systemet eller den djupe krisa i den franske kapitalismen.

Fremmedlegionen og regulære franske styrker er brukt 45 ganger for å støtte eller gjennomføre statskupp fram til 2010.

Og med intervensjonene i Mali og Burkina Faso fortsetter bare den gamle kolonipolitikken.

26. november 2015 varslet det franske arbeidsdepartementet om at arbeidsløsheten i oktober hadde økt med 42.000 til rekordhøye 3 589 800.

Myndighetene har heller ikke redegjort for sitt forhold til jihadistene i Libya, Syria og Irak og hva det har å si for den terroren landet har opplevd.

(Det er ikke kjent om oraklet fra Lier hadde noen kommentar til det franske vedtaket.)

 

Forrige artikkelErdoğan innrømmer våpentransport til jihadister
Neste artikkelEuro-sjef: – Velferdsstaten i fare hvis immigrasjonen fortsetter
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).