Frankrike: – Delvis suspendering av Menneskerettskonvensjonen

19

Den franske regjeringa har reagert på terroren i Paris med en delvis suspendering av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette går fram av en melding fra den franske regjeringa til generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet.

delecroix france

Frankrike begrunner dette vedtaket med terroren og med den midlertidige unntakstilstanden som er innført i landet etter massedrapene. Foreløpig skal unntakstilstanden vare i tre måneder. Den franske regjeringa viser til unntaksbestemmelsene i konvensjonens artikkel 15 som tillater et land å avvike fra forpliktelsene i konvensjonen:

Under krig eller annen offentlig nødstilstand som truer nasjonens liv, kan enhver høy Kontraherende Part treffe tiltak som fraviker dens plikter ifølge denne konvensjon i den utstrekning situasjonens krav gjør det strengt nødvendig, forutsatt at slike tiltak ikke er uforenlige med dens andre plikter etter internasjonal rett.

Dette betyr at franske myndigheter vil forbeholde seg retten til husundersøkelser uten rettslig kjennelse, arrestasjoner, husarrest, avlytting og en rekke andre tiltak som normalt er forbudt etter menneskerettskonvensjonen.

I følge Libération har franske sikkerhets styrker allerede gjennomført 1836 operasjoner etter attentatene, 293 våpen er beslaglagt, 232 personer avhørt og 305 satt i husarrest.

Samtidig har Frankrikes president François Hollande varslet omfattende lovendringer i Frankrike som øker statens myndighet til å overvåke, kontrollere og fengsle innbyggerne.

I følge en meningsmåling i Le Figaro sier 84% av franskmennene at de godtar en innskrenkning i friheten i bytte mot bedre sikkerhet.

Dette er jo en velkjent erfaring. Terroraksjoner øker en befolknings aksept for diktatoriske metoder. Og i Europa er ikke demokratiet lenger på moten. Det myndighetene ikke sier noe om er sammenhengen mellom denne krisa og Frankrikes kolonikriger, landets feilslåtte migrasjonspolitikk, Schengen-systemet eller den djupe krisa i den franske kapitalismen.

Fremmedlegionen og regulære franske styrker er brukt 45 ganger for å støtte eller gjennomføre statskupp fram til 2010.

Og med intervensjonene i Mali og Burkina Faso fortsetter bare den gamle kolonipolitikken.

26. november 2015 varslet det franske arbeidsdepartementet om at arbeidsløsheten i oktober hadde økt med 42.000 til rekordhøye 3 589 800.

Myndighetene har heller ikke redegjort for sitt forhold til jihadistene i Libya, Syria og Irak og hva det har å si for den terroren landet har opplevd.

(Det er ikke kjent om oraklet fra Lier hadde noen kommentar til det franske vedtaket.)

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

  • Mordet på Sergej Kirov er vel knapt entydig oppklart. Men dersom det var Stalin selv som sto bak for å bli kvitt en kritiker og mulig konkurrent, samt ikke minst skape anledning til å starte «The Great Purge» og moskvaprosessene, var det hva mange i dag ville kalt en false flag-operasjon.

   Uansett, alle stater hvis grunnlag er vold, frykt, løgn og sensur har sine «purges» og sine «moskvaprosesser», og de går sjelden av veien for palassintriger med dødelig utgang eller iscenesatte attentatforsøk o.l. for å innføre flere drakoniske lover og kunne herse fritt med folk flest på lovlig vis.

   Enhver stats ambisjon er å kontrollere befokningen tilstrekkelig til at makten/ forfatningen ikke trues innenfra. Dersom en stat med demokratisk styreform føler seg truet innenfra kan den innføre unntakslover og innskrenke befolkningens friheter. Derfra er veien til moskvaprosesser kortere. Dette er helt normalt, og ikke så mye å skjønne, egentlig. Vi kan bare registrere at det er slik. Og historien vil gjentas inntil vi lærer, dersom det er en reéll mulighet. Jeg tillater meg å tvile, da det ikke er noe som tyder på at ikke dette bare avspeiler dype mønstre i vår arts måte å leve sammen på.

   Alternativet krever en opplyst, engasjert og demokratisk innstilt majoritet som aldri lar makten i fred, og har klart å etablere et sett med regler som gir dem det nødvendige verktøy til kontinuerlig innsyn og kontroll med maktutøvelse, dessuten må alle være u-korrumperbare. Og helst ganske enige. Og da nærmer vi oss et samfunn bygget på små enheter, syndikater, inngrupper, lommedemokratier … hvert barn har mange savn.

   I alle andre systemer vil man alltid trygt kunne slå fast at «makta rår», og folk flest kan bare kjenne etter om de føler seg som priviligerte opportunister eller som offer for urettferdighet og ufrihet. Har vi nok brød og sirkus blir også den problemstillingen irrelevant.

   • Kloke ord. Bra oppsummert (spes. fra avsn. 2 ff.).

    En kronisk utfordring er å finne optimal (kort) avstand mellom representanter og representerte.

    Dette er en relasjon som helt sikkert lar seg regne ut, basert på empiri. Ligningen vil når den stilles opp, ganske sikkert utsettes for maksimal drukning i andre informasjonsstrømmer. Men AT ligningen for optimale styringsrelasjoner KAN finnes, er liten grunn til å tvile på. – Det krever bare klar tanke og stor vilje, til å gjennomføre forskningsprosjektet.

    Vil gjette på at f.eks. kineserne har nådd ganske langt i å utvikle algoritmer for slik styring basert på – invertert – optimal lang avstand mellom styrere og styrte. – Altså blir det den negative utgaven av den positive innsikten og muligheten til god samfunnstyring fra enkeltmennesket til det kollektive, og tilbake – i harmonisk (som matematiske forholdstall) sirkulasjon.

    *

    Til Deres øvrige interesser, Hr. «AF»:
    https://www.rt.com/news/323621-china-first-overseas-base/

    • Takk, kjekt med folk som følger både med og opp, a’gitt. 🙂

     President Guelleh forsøker seg tydeligvis som balansekunstner på slakk line. Hvor gammel er det mulig å bli i gamet med USA på en skulder, Kina på den andre og Frankrike og Japan flaksende over hodet på seg? Det er vel ingen av dem som er der bare for å jakte slemme pirater heller, akkurat.

     Hvis Guellehgutt klarer å håndtere bestikkelsene og de delvis sammenfiltrede interessene og nettverkene til alle fire, nøytralisere alle mot hverandre og balansere dette på en måte som tjener ham, er det bare å ta av seg hatten for brilliant spill. Det gjenstår å se. Han skal samtidig holde stålkontroll på egen, til dels sterkt misfornøyd befolkning og all ulovlig opposisjon. Uten mer kunnskap enn det som står å lese litt rundt om på nettet, kan det virke som han lever litt farlig. Og uansett om han er så til de grader The Man in Djibouti at han faktisk har noenlunde kontroll, høres det i hvert fall fryktelig slitsomt ut å være despot under slike forhold.

     Rapport fra vår utflydde, fasettøyde korrespondent på veggen i kommandosenteret i Camp Lemonnier nå:

     -Sir.
     -Ja?
     -Kineseren befinner seg i havna, Sir.
     -Ja, det gjør han vel, tenker jeg. Ellers noe nytt?
     -Han bygger marinehavn, Sir.
     -At det var?
     -Marinehavn. Og det går forferdelig fort, Sir. Den vokser mens jeg ser på.
     -Tull. Rekk meg kikkerten. Aaaarrrgh! Nei! Hjælp! Hvor er den slangen Guelleh?!

     We’re sorry about the interruption. Now, back to our scheduled programming.

   • «Enhver stats ambisjon er å kontrollere befokningen tilstrekkelig til at makten/ forfatningen ikke trues innenfra.»

    Så for å få til endring, må man ødelegge tiltroen vokterne har, om at de vokter noe det er verdt å forsvare.

    Dette har de med makten fått til helt fint med masseinnvandringen sin, så nå har de panikk, da de har oppdaget at det ikke var slik at når ulike etnisiteter vokste opp på samme territorium, så ble de befolkningen vaksinert mot rasisme en gang for alle, da barna hater hverandre på en helt annen måte enn foreldregenerasjonen, som vokste opp monokulturelt og fikk en klassefiende.

    Hvordan eliten i Frankrike (Sverige) skal overleve denne bommerten, forstår jeg ikke, da eliten ikke kan snakke om problemet, uten at de blir kastet ut av eliten for å fremføre fiendens argumenter.

  • Fra din vedlagte lenke:

   «Han sier at det er en verdensomspennende krig objektet som er å gjøre verdens befolkning sender til en «global orden» – en krig som tjener interessene til det han med rette kaller en «liten og spesielt tyrannisk herskende elite».

   Han sier: «Det er ingen krig mot terror. Det er en krig som blir ført ved hjelp av terror proxy grupper, og de ​​blir brukt mot nasjonalstater som er motsette USAs og Israels hegemoni.»

   Dessuten:

   Med internett, og (forhåpentligvis) friere informasjonsdeling, vil nok dette bli litt vanskeligere enn i 1930.

   *Den som kaster en boomerang risikerer å få den i hodet.*

   http://www.derimot.no/blog/frankrike-kunne-unng%C3%A5tt-paris-massakren

   • Nettopp. Derfor mener jeg det er interessante paralleller til det som utspant seg i Sovjet på 1930-tallet. Assads reformforslag i 2012, ved krigens begynnelse, kan sammenlignes med Stalins grunnlov av 1936. Begge ble avbrutt, tror jeg, av «terror proxy grupper». Sovjet var jo i aller høyeste grad også «motsette USAs […] hegemoni»

 1. «Frankrike: – Delvis suspendering av Menneskerettskonvensjonen»

  «Dette betyr at franske myndigheter vil forbeholde seg retten til husundersøkelser uten rettslig kjennelse, arrestasjoner, husarrest, avlytting og en rekke andre tiltak som normalt er forbudt etter menneskerettskonvensjonen. * I følge Libération har franske sikkerhets styrker allerede gjennomført 1836 operasjoner etter attentatene, 293 våpen er beslaglagt, 232 personer avhørt og 305 satt i husarrest.»

  Jf. «Nacht und Nebel»:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nacht_und_Nebel

  *

  Den kommende uken starter COP21, FNs Internasjonale toppmøte og Konferanse om klima-ekstremingen (Climate «Change»).

  Demonstrasjoner er allerede forbudt – med henvisning til terrorkrigspresset.
  (Jf. Naomi Kleins artikkel: «What’s Really at Stake at the Paris Climate Conference Now Marches Are Banned»).

  Dette betyr i sum at de verst rammede av klima-ekstreminger – vanlige folk globalt – har fått forbud mot å ytre seg godt og tydelig om skadene av de økonomiske ordningene (med rentesrente som sentral vekst-påpresser) til (og fra) særlig USA-NATO, og andre lenge industrialiserte land.

  Tydeligere uttrykk for at Terrorkrigingene åpent fungerer som tildekking av Klimakatastrofene – nå og senere – er ikke å finne.

  Denne samlede tildekkingen og undertrykkingen av uttrykkene for klimaskadene, er livsfarlig for hele arten «mennesker» – pluss for utrolig mange andre livsarter vi lever symbiotisk med og er helt avhengige av.

  «Get up. Stand up. – Don’t give up the fight.»

 2. Når en nasjon er under krig, økonomisk eller politisk, utenfra må man regne med strengere lover/kontroll. Femtekolonister vil alltid være en trussel så lenge vi har noen som ønsker EN verden/En leder/En valuta. ( eller noen som ønsker «arbeidere i alle land foren eder» i stedet for «arbeidere i hele nasjonen foren eder «( Og bli enige om felles mål om materiell rikdom.)

  Hver nasjon er i stand til å bygge optimal velferd ut fra nasjonens naturlige forutsetninger for dette, og i forhold til befolkningsantall.
  -Uten at det utelukker samarbeid/ teknologi eller varebytte med andre nasjoner. Hver nasjon ut fra sin kultur, geografi og rase/sinnelag.
  Annet er rasisme.
  Men når en administrasjon opptrer som en elite, uten kontakt eller interesse for nasjonens levende samfunn. Eller er mer interessert i en global utvikling ( for En nasjon/En leder/ En valuta) bør vi stille spørsmål om agendaen.
  Likeså om en nasjons banker/finansvesen og politikere ikke ser forskjell på penger ( tall) og renter (tall av tall) og nasjonens virkelige valuta, ledige kompetente arbeidskrefter. (Og antagelig har lært opp samfunnet til samme villfarelse.)

  Da bør det ringe bjeller.

  • Religion er brukt som verktøy. Rase er brukt som verktøy. Konstruerte motsetninger og partipolitikk er brukt som verktøy.
   Alt for å skjule , og ikke miste, hovedverktøyet; kontrollen med verdensvalutaen og renter.

   «Denne folkegrupppen ble ikke farlig før de gjennom sine kunnskaper om den babylonske opprinnelsen til dagens råtne pengesystem, der man skaper penger av ingenting, skaffet seg fullstendig makt over pengesystemet og begynte låne ut monopolpengene sine til folk, kongehus og regjeringer til blodrenter, og satt hele verdens befolkning i evig gjeld og slaveri gjennom et satans godt gjennomført gjeldssystem. Et gjeldssystem som har like stor makt over folks hverdag nå i dag som det hadde for 200 år siden da talmudsatanisten/kabbalisten Bauer skiftet navn til Rothschild, og startet det som ble og fortsatt er verdens mektigste familie. «
   http://www.jostemikk.com/?p=1755

 3. Ellers:

  Dette er ikke noe nytt i historien. Terror utøves for å holde samfunnet under kontroll. Hvem vil kontroll?
  Noen ganger de som sitter med kontrollen,folkevalgte pudler. ( Virkelig demokrati/folkestyre er visst for farlig?)
  Noen ganger de globale kreftene, som ønsker mer kontroll enn de allerede har.

  * De som kontrollerer det økonomiske systemet (med renter) konrollerer politikken, lokalt og globalt.*

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.