– Volkswagen-skandalen er en trussel mot Deutschland AG

13

Volkswagens svindel med sine dieselbiler vil få vidtrekkende konsekvenser for selskapet. Businessmagasinet Forbes har beregnet kostnadene med skandalen til opp mot 34,5 milliarder dollar. Det omfatter bøter, rettstvister, private søksmål, utgifter til tilbakekalling av biler og framtid tap av markeder.

Det kan også få konsekvenser for de to andre bilgigantene i Tyskland, BMW og Daimler.

The German magazine Autobild reported that the SUV BMW X3 emitted more than 11 times the European emissions limit when road-tested by the International Council on Clean Transportation, which uncovered that some of Volkswagen’s diesel models in the U.S. emitted 10 to 40 times the legal limit when tested during normal conditions. This led to a decline of almost 10% in BMW’s stock, before a rally of 5% on Thursday as BMW denied this report. Elsewhere, Daimler’s stock has declined by 13% this week, despite the automaker denying any manipulation of emissions data for diesel engines.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten har en langt dystrere analyse. Nettavisa mener at skandalen er en trussel mot det de kaller Deutschland AG, altså AS Tyskland.

Ikke noe annet land, skriver DWN, har så tette forbindelser mellom staten og bilindustrien og ikke i noe annet land er bilindustriens suksess så nært knyttet til statens suksess. En sånn skandale for nøkkelindustrien er derfor en skandale for hele det tyske industrisystemet.

Nettavisa går videre til å forklare hvordan det som kalles Premium-klasse av tyske biler, altså de mest avanserte, bilene i luksusklassen, fungerer som det jeg vil kalle en bulldozer for hele industrien. Det er på disse modellene den mest avanserte teknologien utprøves og tas i bruk. Premium-klassen er i seg sjøl en innovasjonsmaskin for industrien, og det er knyttet en enorm prestisje til den. Det er disse bilene som er flaggskip nasjonalt og internasjonalt, og det er disse modellene som er referanse overfor markedet og myndighetene. Finansmarkedet har tilrettelagt for finansiering av leasing og kjøp og har bidratt til at dette segmentet er blitt så stort som det er.

Av alle bilprodusenter i hele verden er det Volkswagen AG som har vokst mest. VW er Tyskland største industrikonsern og ble i første halvår 2015 notert som verdens største bilprodusent. VW er et av de ti største konsernene i verden i følge Forbes 500. Selskapet har 600.000 ansatte globalt, hvorav halvparten i Tyskland.

Satsinga på diesel for Premium-modellene var tysk bilindustris svar på de økte kravene til reduksjon av CO2-utslipp. Og denne strategien har nå gått på en stjernesmell.

For å sitere DWN: Summa summarum: Die deutsche Autoindustrie ist exponiert.

Og dermed er også merkevaren Made in Germany satt i vanry. Og foreløpig har vi bare sett starten på dette dramaet. Det utspiller seg i en periode da tysk industri allerede har store tap på grunn av de sanksjonene mot Russland som USA har pålagt Europa og i en periode med et svært labilt internasjonalt marked. Se fram til neste episode!

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Det KAn være mer ved denne saken enn det vi ser ved første øyekast.
  Jeg leste det følgende på bloggen Thesaker.is, en blogg som har vist seg å være meget interesant i mange sammenhenger:
  «List of the U.S. instigated state terrorist operations
  • VW according to RT just started an engine manufacturing plant in Russia to supply engines for its Russian and European vehicles, short after the “scandal” broke put. Curiously, if you just google “scandal broke” the listings will be ALL about the German car manufacturer
  • An official “story” of how last year, a group of “researchers” at West Virginia University uncovered one of the biggest “frauds” in automotive history while working under “a small $50,000 grant” [source]
  The West Virginia University is a cover of sort for the U.S. military Intelligence. Besides taking down the European industries, this University is very busy with organizing vibrant anti-Russian propaganda. I have to chuckle to see that the same US DoS and DoD apparatchiks work to destabilize Russia, and now destabilizing Germany. Here you can see some of my research on HSE in Moscow and “researches” from the West Virginia University.»

  For den som vil lese selv, så er peikaren her:
  http://thesaker.is/ukraine-china-sitrep-september-27th-2015-by-scott-and-serbian-girl/

  Det er lite som i moderne tid overrasker meg med USA og dets handlinger, etter at jeg «våknet» i kjølvannet av Irak-krigen, så i utgangspunktet er selve fenomenet ikke for utrolig, snarere tvert imot.
  Hvorvidt USA har et ønske om å destabilisere Tyskland derimot, det kan jeg ikke umiddelbart se grunnene til. Det kan jo være at Tysklands mer selvstendige opptreden ovenfor Russland det siste året kan være en grunn og USA frykter å miste hegemoniet. Alliansen slår definitivt sprekker. Videre kan også flyktningebølgen være en villet utvikling for den destabilisering av Tyskland som alle tenkende mennesker vet at kommer som en følge av den.

  Noen som har tanker om dette?

  • Uten at jeg tar en klar stilling til om det stemmer i dette tilfellet; andre kompensasjonskrav i det siste året eller to har vært vanvittig politisert. Russland ble fradømt $ 50 milliarder i Haag i 2014, $ 9 milliarder fra franske BNP Paribas som en åpenbar straff mot Frankrike over Mistral-affæren.

  • «De-Industrialisering av Tyskland, med punkter»

   Nå tror jeg ikke lengre Tyskland er et fritt land, men dette likner veldig på samme forsøk som da jødiske organisasjoner i USA prøvde på det samme – og erklærte økonomisk krig mot Tyskland i 1930. (Kopi av avisoverskrifter i USA kan skaffes på begjæring) – – – Etter at Tyskland/Nasjonalsosialistene prøvde å etablere et nasjonalt banksystem, og der kapital og renter skulle spille en mindre rolle og arbeidskrefter en større, og der jødiske bankiere ble utestengt.

   Økonomisk krig er krig. Det har vi sett også mot Iran, og Irak da de ville selge olje mot annen valuta enn dollar, mot Libya som ville etablere en annen valuta for Afrika, og nå mot BRICS-landene sitt forsøk på å etablere en alternativ valuta utenfor det rådende systemet styrt av FED.

 2. «Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig.» – Terje Bongard

  Her blåses det opp til en skandale at VW har trikset litt med utslippet. Men dette er ikke kjernen i problemet, det er privatbilismen som er det. Denne må bort! Privatbilen er kjernen i det suburbane, det er den som holder den suburbane djevelskapen sammen, aksen privatbilen, eneboligen og kjøpesenteret. Le Corbusiers drømmer har blitt vårt mareritt!

  “The cities will be part of the country; I shall live 30 miles from my office in one direction, under a pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine tree. We shall both have our own car. We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will necessitate a great deal of work … enough for all.” – Le Corbusier, 1935

  Hele det Totscane landskap er forurenset av Le Corbusiers skrekkvisjoner, det er nesten ikke å få tatt et bilde av det i utgangspunktet vakre kulturlandskapet på Toten uten at man får med en eller annen grusom villa. De er alle sammen malplasserte, som søppel, lik plastposene som henger rundt i krattet etter elva Arno i Italia.Selv det som skulle vært mine slektsgårder er partert av det suburbane og ofret til eneboligen. Eller som Nikos Salingaros beskriver:

  People buy into the utopian dream
  But suburban sprawl represents a toxic disconnectedness
  Isolated houses without community
  Great deception: “suburbia celebrates nature” – no, it violates nature
  Replaces nature with dead typologies

  Uten privatbilen kunne vi levd hele og sammenhengende liv, ikke splittede og atomiserte!

  «Here we can see the radical nature of Berry’s vision. Our entire economy, our very culture of work, leisure, and home is constructed around the idea of easy mobility and the disintegration of various aspects of our lives. We live in one place, work in another, shop in another, worship in another, and take our leisure somewhere else. According to Berry, an integrated life, a life of integrity, is one characterized by membership in a community in which one lives, works, worships, and conducts the vast majority of other human activities. The choice is stark: “If we do not live where we work, and when we work, we are wasting our lives, and our work too.”» – Wendell Berry

  Måtte VW og bilindustrien over hele verden gå lukt til Helvete! Slik at vi kan bli befridd fra vårt Helvete!!!!

  • At folk kjører bil er ikke noe problem. Det at bilprodusenter lyver litt i markedsføringen er heller ikke noe problem.

   Problemet er at det er altfor mange mennesker på denne planeten. Stopp overbefolkningsproblemet, så forsvinner «klimakrisen» og andre «kriser» av seg selv.

    • At vi kan gjøre mye med bilindustrien og vårt bilhold er greit nok, Holmstad.
     Ved f.eks. å ikke skrote biler når hjullagre og setetrekk er slitt, eller fargen er blitt umoderne.
     Så kunne vi kvitte oss med luftforurensningen ved å gjøre bilene elektriske; batteri-elektriske eller Hydrogen-elektriske, drevet av fornybar energi, som hvert samfunn kan produsere nok av, hver utfra sine geografiske fordeler.
     Hvordan skal vi forflytte oss, med hest- og forurense enda mer og bruke matjord til for?
     Eller skal vi ikke forflytte oss lokalt i egen nasjon.

     Og Toscana er sikkert fint i Italia. Norge har sin geografi og klima. – Og folk som bor i området får da vel bestemme?

     • De er hjernevasket av General Motors og Walt Disney Company: http://hoff-andersen.blogspot.no/2011/04/grass-propaganda-for-children.html

      Nei, folk bør ikke få lov til å ødelegge det totscane landskap og sine egne liv med den suburbane typologi. Merk fraværet av ølhaller og ellers «det tredje rom» i det suburbane. Derfor elsker også styresmaktene denne atomiserende livsformen, hvor folk er opptatt med evige restaureringsprosjekter og sine tre epletrær i bakgården, istedenfor at de kan samles og i verste fall organisere seg til opprør.

      Jeg vil sitere fra artikkelen av Nathan Lewis ovenfor:

      «The Eco-Technic Civilization. Try to imagine it. If you can imagine it, you can have it! It is actually cheaper and easier to do than today’s Suburban Hell.

      And soooo much better.»

      Det suburbane har INGENTING å gjøre innenfor en øko-teknisk sivilisasjon!

      Forresten, Totscana er flott på Toten! Toscana i Italia. De som søker det suburbane kan flytte til Los Angeles, som ikke er annet enn ei utflytende suppe. Og la oss som drømmer om den øko-tekniske sivilisasjon i fred.

      Natan Lewis har forresten nettopp fullført en serie kalt «Narrow Streets for People.» Rått! Og min vemmelse over det suburbane og suburbanittene stiger til nye høyder!

    • *Vi ønsker å la den naturlige verden å blomstre, slik det gjorde i kanskje tusen AD. De hav, elver og innsjøer skal være perfekt. Store deler av verden kan være villmark, omkringliggende lommer av sivilisasjon. La oss anta at det vil være noen fraflytting. Vi trenger en løsning for 7 milliarder mennesker. Ikke mer enn det (faktisk, er fødselsraten i nesten hele verden nå, utenfor Afrika, under utskifting), men 7 milliarder*
     Din: – The Eco-Technic Civilization: http://www.newworldeconomics.com/archives/2014/030214.html

     Ja,vi ønsker å la den naturlige verden blomstre.- Og teknikk/teknologi, som har befridd menneskeheten fra mye slit, bør også blomstre. ( slik som var Nasjonalsosialistene i Tyskland sin tanke, for å befri verden fra materielt, og økonomisk/rentestyrt slit.)
     Men vi bør hverken la teknologi eller penger bestemme utviklingen. Dette er verktøy, ikke guder. Heller bør vi ikke tilbe trosretninger, hverken politiske eller religiøse. Det er velstand, «arbeidsløshet», og glede som er målet. Med størst mulig frihet for enkeltmenneske i hvert sitt homogene samfunn, med sin valgte kultur. Der ønsket om å tjene hverandrebør være større enn å tjene på hverandre.
     Verden er ikke styrt så mye av «De er hjernevasket av General Motors og Walt Disney Company», men av de som har lurt oss til å tro at økonomisk politikk og det økonomiske systemet er naturlover eller matematikk.
     Det er et konstruert politisk ( slave-) system! Der de som sitter med makten over systemet sitter med makten over politikken, lokalt og globalt. Mens slavene passer seg selv & hverandre mens de løper omkapp med Faan etter sedler (fiktiver).
     » Det er ikke ondskap, systemet er slik, sa Faan og slo seg på lårene og lo.»

     Og/men utviklingen bør heller ikke styres ovenifra, eller gjøres global. Hver nasjon bør ha mulighet til å velge sin vei, sine mål og sin arkitektur. – Og sulte , hvis det er det som er lærestoffet.

   • Hvor er det for mange mennesker, KZ? Er det «overbefolkning «på kloden»?
    En fin myte å skape frustrasjon og oppgitthet på.
    Hvert enkelt land bør holde kontroll på matproduksjon vs befolkning, eller sulte. Også Norge.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.